at- Taaddudiya as-siyasiya: ruya islamiya
Mashur, Mustafa
al-Qahira. Markaz al-Ilam al-Arabi. 1994. 106 S..
ISBN 977-5274-03-6

Atta/ani we-od sire milhama
Alkalay-Gut, Karen ; Meseg, Sabina
(Ramat-Gan). haq-Qibbus ham-Meuhad. 1994. 63 S..

At- Taassuf fi istimal haqq an-nasr: dirasa fiqhiya muqarana, fi l-fiqhain al-islami wal-wadi
Naggar, Abdallah Mabruk an-
Al-Qahira. Dar an-Nahda al-Arabiya. 1995. 569 S..
ISBN 977-04-1558-8

At- Taawun al-iqtisadi fi s-Sarq al-Ausat: al-ihtimalat wat-tahaddiyat ; Mutamar Qism al-Iqtisad, 14/16. mayu, 1994
Hair-ad-Din, Hana ¬[Red.]¬
Taba 1. Al-Qahira. Dar al-Mustaqbal al-Arabi. 1995. 366, 358 S..
ISBN 977-239-097-3

At- Taawun al-qadai ad-duwali fi l-magal al-ginai fi l-alam al-arabi: amal an-nadwa al-arabiya allati aqamaha al-Mahad ad-Duwali lid-Dirasat al-Ulya fi l-ulum al-ginaiya ; Sirakuza, Italiya, min 5 ila 11 disambi, kanun al-auwal 1993
Gattas, Iskandar ¬[Hrsg.]¬
Taba 1. Bairut. Dar al-Ilm lil-Malayin. 1995. 330 S..

At- Tabaiya al-iqtisadiya wa-daur al-bunuk al-islamiya fi tahrir al-alam al-islami minha
Abu-Sadi, Muhammad Ibrahim
Taba 1. Al-Qahira. al-Zahra li-l-Ilam al-Arabi. 1994. 124 S..
ISBN 977-257-143-9

At- Tabayun al-gugrafi lil-haikal an-naui wal-hagmi, lis-sinaat at-tahwiliya fi duwal Maglis at-Taawun li-Duwal al-Halig al-Arabiya
Ramadan, Muhammad Ibrahim
Iskandariya. Dar al-Marifa al-Gamiiya. 1995. 165 S. : graph. Darst..

at- Tabir al-fanni fi l-Quran al-karim
Amin, Bakri S.
at-Taba 1.. Bairut. Dar al-Ilm lil-Malayin. 1994. 318 S..

at- Tabsira
Guwaini, Abdallah Ibn-Yusuf al- ; Ibn-Ismail, Abu-Abdallah M.
at-Taba 1.. Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiya. 1994. 158 S..

Attacchi per la protesi dentale: introduzione e applicazioni pratiche
Sherring-Lucas, Michael ; Martin, Paul
Berlin (u.a.). Quintessenz-Verl.-GmbH. 1994. 84 S. : Ill., graph. Darst.. Quintessenz-Bibliothek.
ISBN 3-87652-068-1

Attachment and loss in child and family social work
Howe, David
Aldershot (u.a.). Avebury. 1996. IX, 165 S. : Ill..
ISBN 1-85972-214-8

Attachment in adults: clinical and developmental perspectives
Sperling, Michael B. ¬[Hrsg.]¬
New York (u.a.). Guilford. 1994. XXI, 360 S..
ISBN 0-89862-547-5

Attachment processes in adulthood
Bartholomew, Kim ¬[Hrsg.]¬
London (u.a.). Kingsley. 1994. 342 S. : graph. Darst.. Advances in personal relationships ; 5.
ISBN 1-85302-172-5

Attachments for prosthetic dentistry: introduction and application
Sherring-Lucas, Michael ; Martin, Paul
London ; Berlin. Quintessence. 1994. 84 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 1-85097-036-X

Attachment, social support, and violence in adolescent delinquents
Craft, James Randolph
1995. X, 109, 23 S..

Attachment theory for social work practice
Howe, David
Basingstoke (u.a.). Macmillan. 1995. VI, 246 S..
ISBN 0-333-62561-7

Attack and sink!: the battle for convoy SC42
Edwards, Bernard
Wimborene Minster. New Era Writers Guild. 1995. XIII, 199 S. : Ill., Kt..
ISBN 1-89969-440-4

Attacking the roots of poverty
Marburg. 1996. 132 S. : graph. Darst.. Theorie und Praxis der Selbsthilfefoerderung.
ISBN 3-927489-30-1

Attack of the leading ladies: gender, sexuality, and spectatorship in classic horror cinema
Berenstein, Rhona J.
New York. Columbia University Press. 1996. xvi, 274 p. : ill.. Film and culture.
ISBN 0-231-08462-5

Attack of the monster movie makers: interviews with 20 genre giants
Weaver, Tom
Jefferson, NC. McFarland. 1994. XII, 384 S. : Ill..
ISBN 0-7864-0018-8

At- Tadaiyun al-manqus
Huwaidi, Fahmi
Taba 1. Bairut (u.a.). Dar as-Suruq. 1994. 311 S..

at- Tadaiyun wa-n-nifaq bi-lisan al-qitt wa-l-far
Baha-ad-Din al-Amili, Muhammad Ibn-Husain ; Abbas, Dalal
at-Taba 1.. London u.a.. El-Rayyes. 1996. 184 S..
ISBN 1-85513-249-4

At- Tadib: dirasa fi tatauwur al-alaqa bainas-sulta wal-fard
Hasan, as-Saiyid al-Arabi
Al-Qahira. Dar an-Nahda al-Arabiya. 1994.
ISBN 977-00-7440-3

At- Tadkira al-Hamduniya
Ibn-Hamdun, Muhammad Ibn-al-Hasan ; Abbas, Ihsan ¬[Hrsg.]¬
Bairut. Dar Sadir. 1996.

At- Tadwin at-tarihi wa-daur al-mahtutat as-siyasiya fi l-alam al-islami
Muhanna, Muhammad Nasr-ad-Din
Taba 1. (Al-Qahira). Dar al-Fagr. 1996. 149 S..
ISBN 977-5499-17-8

Att aelska sin naesta sasom sig sjaelv: om moraliska utopier under 1800-talet
Sanner, Inga
Stockholm. Carlssons. 1995. 454 S..
ISBN 91-7798-933-3

At- Tafail al-qanuni fi haud al-bahr al-abyad al-mutawassit: dirasat muqarana lil-qawanin mundu hamsa alaf sana
Hamawi, Hidr al-
Taba 1. Bairut. Baisan. 1996. 5, 229 S..

At- Tafsir al-ilami li-Sahih al-Buhari: kitab bad al-wahy, kitab al-iman, kitab al-ilm
Higab, Muhammad Munir
Taba 1. Misr. Dar al-Fagr. 1995. 170 S.. Silsilat dirasat wa-buhut ilamiya ; 2.

At- Tafsir al-maudui lil-ayat al-quraniya al-mutaalliqa bil-yaum al-ahir wa-wugub al-iman bihi
Ibn-ad-Dardir, Abd-al-Aziz
Taba 1. Al-Qahira. Dar at-Tibaa al-Muhammadiya. 1994. 360 S.. Silsilat at-tafsir al-maudui ; 5.

At- Tafsir al-maudui li-saih al-islam Ahmad Ibn-Taimiya
Ibn-Taimiya, Ahmad Ibn-Abd-al-Halim ; Amira, Abd-ar-Rahman ¬[Hrsg.]¬
Al-Qahira. Dar al-Itisam. 1994. 348 S.. Ihtartu laka min at-turat.
ISBN 977-211-081-4

At- Tafsir at-tatbiqi: manhag ilmi li-dirasa an-nass al-Qurani
Siddiq, Hasan Basir
Taba 1. Al-Hurtum. ad-Dar as-Sudaniya lil-Kutub. 1995. 334 S..

at- Tagaiyur fi bina al-mugtama ar-rifi: madahil nazariya wa-buhut maidaniya
Hamdi, Mahmud Abd-al-Hamid
(al-Iskandariya). Dar al-Marifa al-Gamiiya. 1995. 350 S..

at- Tagriba as-siyasiya lil-haraka al-islamiya fi l-Urdunn: taqyim wa-ruya mustaqbaliya
Muayata, Samih al-
at-Taba 1.. Amman. Dar al-Basir. 1994. 142 S..

At- Tagyir al-iqtisadi was-siyasa fi Misr !: hiwar agyal
Fauzi, Mahmud
(Al-Qahira). al-Watan lin-Nasr. 1995. 159 S. : Ill..

at- Tahaddiyat "as-sarq ausatiya" al-gadida wa-l-watan al-arabi: buhut wa-munaqasat an-nadwa al-fikriya allati nazzamaha Markaz Dirasat al-Wahda al-Arabiya
Dagani, Ahmad Sidqi ad-
at-Taba 1.. Bairut. 1994. 405 S..

At- Tahaddiyat "as-Sarq-Ausatiya" l-gadida wal-watan al-arabi: buhut wa-munaqasat an-nadwa al-fikriya allati nazzamaha Markaz Dirasat al-Wahda al-Arabiya
Dagani, Ahmad Sidqi ad-
Taba 1. Bairut. 1994. 405 S..

At- Tahaggud wa-qiyam al-lail
Ibn-Abid-Dunya, Abdallah Ibn-Muhammad ; Sadani, Musad Abd-al-Hamid as- ¬[Hrsg.]¬
Al-Qahira. Maktabat al-Quran. 1994. 205 S..
ISBN 977-250-077-9

At- Tahalufat as-siyasiya wal-amal al-mustarak fi Misr ; 1976 - 1993 ; dirasa wataiqiya tahliliya li-Markaz al-Buhut al-Arabiya
Sukr, Abd-al-Gaffar
Al-Qahira. Garidat al-Ahali, Hizb at-Tagammual-Watani at-Taqaddumi al-Wahdawi. 1994. 389 S.. Kitab al-Ahali ; 49.

At- Taharrur al-watani: al-qadiya al-misriya fi l-marhala al-ahira ; 1950 - 1954
Sirag-ad-Din, Fadiya
Taba 1. (Al-Qahira). Ain lid-Dirasat. 1995. 293 S..
ISBN 977-5487-36-6

At- Tahauwl ad-dimuqrati fi l-Magrib
Tabit, Ahmad
Taba 1. Al-Qahira. Gamiat al-Qahira, Kulliyat al-Iqtisad wal-Ulum as-Siyasiya, Markaz al-Buhut wad-Dirasat as-Siyasiya. 1994. 177 S..
ISBN 977-5527-03-1

At- Tahauwulat al-masriqiya fi s-siyasa al-magribiya
Sammak, Muhammad as-
Taba 1. Bairut. Dar an-Nafais. 1996. 111 S..

At- Tahkim at-tigari ad-dauli wad-dahili fi l-qanun al-gadid, raqm 27 li-sanat 1994: tasrian wa-fiqhan wa-qadaan
Dasuqi, Abd-al-Munim
Al-Qahira. Maktabat Madbuli. 1995. 430 S..

at- Tahkim fi s-saria al-islamiya: wa-n-nuzum al-wadiya ; dirasa tahliliya wa-t-tasil
Gihani, Masad A. al-
at-Taba 1.. al-Madina. Maktabat Dar al-Iman. 1994. 344 S..

At- Tahkim fi s-saria l-islamiya wan-nuzum al-wadiya: dirasa tahliliya wa-tasil
Guhani, Musad Auwad Hamdan al-Barqani al-
Taba 1. Al-Madina al-Munauwara. Maktabat Dar al-Iman. 1994. 344 S..

at- Tahlil al-alsuni li-adab
Azzam, Muhammad
Dimasq. Wizarat at-Taqafa. 1994. 189 S.. Dirasat naqdiya arabiya ; 10.

At- Tahlil al-alsuni lil-adab
Azzam, Muhammad
Dimasq. Wizarat at-Taqafa. 1994. 189 S.. Dirasat naqdiya arabiya ; 10.

At- Tahqiq fi ahadit al-hilaf
Ibn-al-Gauzi, Abd-ar-Rahman Ibn-Ali ; Sadani, Musad Abd-al-Hamid as- ¬[Hrsg.]¬
Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiya. 1994.

At- Tahtit al-igtimai was-siyasa al-igtimaiya: baina n-nazariya wat-tatbiq
Uwais, Muna ; Afandi, Abla al-
Al-Qahira. Dar al-Fikr al-Arabi. 1994. 267 S..
ISBN 977-10-0654-1

At- Tahun: mudakkirat
Guma, Muhammad
Taba 1. Dimasq. al-Ahali. 1994. 275 S..

Attainment results for the two well problem by convex integration
Mueller, Stefan ; Sverak, Vladimir
Als Ms. gedr.. Bonn. 1995. 14 Bl.. (Preprint) / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, Sonderforschungsbereich 256, Nichtlineare Partielle Differentialgleichungen ; 426.

At- Tair al-garih: wamadat qasasiya
Misrati, Ali Mustafa al-
Taba 1. Misrata. Ad-Dar al-Gamahiriya. 1994. 305 S..

At- Tair wat-tiyara fi l-Quran was-sunna
Wadi, Siham Bint-Abdallah
Taba 1. Al-Qahira. Maktabat as-Sunna. 1994. 327 S.. Tashih aqidat al-muslimin ; 1.

at- Taisir al-agib fi tafsir al-garib
Ibn-al-Munaiyir, Ahmad Ibn-Muhammad ; Ibrahim-Uglu, Sulaiman M.
at-Taba 1.. Bairut. Dar al-Garb al-Islami. 1994. 285 S..

At- Taiyib was-sirrir wal-gamila: masrahiya min faslain
Farag, Alfrid
(Al-Qahira). Dar al-Hilal. 1994. 177 S..
ISBN 977-07-0347-8

at- Takatur al-maddi wa-ataruhu fi suqut al-Andalus
Uwais, Abd-al-Halim
at-Taba 1.. al-Qahira. Dar as-Sahwa. 1994. 38 S..
ISBN 977-255-083-0

At- Talaqqi wat-tawil: muqaraba nasaqiya
Miftah, Muhammad
Taba 1. Bairut. al-Markaz at-Taqafi al-Arabi. 1994. 239 S..

At- Talil fi l-Quran al-karim, dirasatan wa-tafsiran
Muhammad, Muhammad Salim
Taba 1. (Al-Qahira). al-Muallif. 1995. 407 S.. Silsilat dirasat quraniya.
ISBN 977-00-8352-6

at- Talim al-mihani wa-t-taqni fi Filastin: waqi wa-tumuhat
Abu-Garad, Muhammad Y.
al-Halil. Rabitat al-Gamiiyin, Dairat al-Baht wa-t-Tatwir. 1994. 144, 11 S..

At- Talim fi Lubnan: zawaya wa-masahid
Amin, Adnan al-
Taba 1. Bairut. Dar al-Gadid. 1994. 199 S..

at- Talim fi Misr: madihi, hadiruhu, mustaqbaluh
Haggi, Ahmad Ismail
(al-Qahira). Maktabat an-Nahda al-Misriya. 1996. 445 S..
ISBN 977-200-144-6

At- Talim wat-tansia as-siyasiya fi Misr
Manufi, Kamal al- ¬[Hrsg.]¬
Taba 1.. Al-Qahira. Markaz al-Buhut wad-Dirasat as-Siyasiya. 1994. 349 S..

at- Taliq al-amin ala kitab at-tabyin li-asma al-mudallisin
Sibt-Ibn-al-Agami, Ibrahim Ibn-Muhammad ; Mausili, Muhammad I. al-
at-Taba 1.. Bairut. Muassasat ar-Raiyan. 1994. 302 S..

at- Taliq al-mufid ala kitab at-tauhid: li-Saih al-Islam Muhammad Ibn-Abd-al-Wahhab
Ibn-Baz, Abd-al-Aziz Ibn-Abdallah
al-Qahira. Maktabat at-Turat al-Islami. 1994. 302 S..

at- Taliqat ala matn lumat al-itiqad
Gabrain, Abdallah Ibn-Abd-ar-Rahman
at-Taba 1.. ar-Riyad. Dar as-Sumaii. 1995. 245 S..

At- Talqa at-talita ... al-masa al-ahdar !!
Hamid, Yusuf al-
Taba 1. Bairut. Dar al-Kunuz al-Adabiya. 1996. 112 S..

At- Tamarrud ala l-adab: "dirasa fi tagribat Saiyid Qutb"
Salas, Ali
Taba 1. Al-Qahira (u.a.). Dar as-Suruq. 1994. 224 S..

at- Tamassuk bi-l-itra wa-l-al fi r-radd ala Muhammad Abd-al-Al
Higazi, Muhammad A.
at-Taba 1.. S.l.. 1994. 263 S..

at- Tamin al-igtimai fi dau as-saria al-islamiya
Al-Mahmud, Abd-al-Latif M.
at-Taba 1.. Bairut. Dar an-Nafais. 1994. 471 S..

At- Tamin al-igtimai fi dau as-saria l-islamiya
Al-Mahmud, Abd-al-Latif Mahmud
Taba 1. Bairut. Dar an-Nafais. 1994. 471 S..

At- Taminat al-igtimaiya wa-nizamuha fi l-Mamlaka al-Arabiya as-Suudiya
Basa, Muhammad Faruq al-
Taba 2. Ar-Riyad. Mahad al-Idara al-Amma. 1996. 455 S..

Att analysera text: stilanalys med exempel
Melin, Lars ; Lange, Sven
2. uppl. Lund. Studentlitteratur. 1995. 183 S..
ISBN 91-44-23582-8

at- Tanaqud wa-l-wahda fi riwayat "al-Mustanqa" li-Hanna Mina
Garibi, Halid al-
Dimasq. Ittihad al-Kuttab al-Arab. 1995. 156 S.. Dirasat naqdiya arabiya ; 12.

at- Tanauwu at-taqafi wa-bina ad-daula al-wataniya fi s-Sudan: abhat an-nadwa at-taniya 1 - 3 abril 1995, al-Qahira
Ali, Haidar Ibrahim
at-Taba 1.. S.l.. Markaz ad-Dirasat as-Sudaniya. 1995. 220, 116 S..

at- Tanbih ala l-galat al-gahil wa-n-nabih
Kemalpasazade ; Sawai, Muhammad
Dimasq. al-Mahad al-Firansi lid-Dirasat al-Arabiya. 1994. 123, 16 S.. Institut Francais dEtudes Arabes (Dimasq): PIFD ; 152.
ISBN 2-901315-19-4

At- Tanbih al-murib amma alaihi l-an hal al-Magrib
Ibn-al-Yamani, al-Hasan Ibn-at-Taiyib ; Manuni, Muhammad al- ¬[Hrsg.]¬
Ar-Ribat. Dar an-Nasr al-Marifa lin-Nasr wat-Tauzi. 1994.
ISBN 9981-808-16-4

at- Tanbihat al-muhtassa: sarh al-wagibat al-mutahattamat al-marifa ala kull muslim wa-muslima
Huraisi, Ibrahim I. al-
at-Taba 1.. ar-Riyad. Dar as-Sumaii. 1994. 174 S..

at- Tanbih fi l-fiqh as-safii
Sirazi, Abu-Ishaq Ibrahim Ibn-Ali as- ; Saban, Aiman S.
at-Taba 1.. Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiya. 1995. 382 S..

At- tanfid al-gabri fi l-mawadd al-madaniya wa-t-tigariya
Wali, Fathi
Al-Qahira. Gamiat al-Qahira. 1995. 754 S..
ISBN 977-04-1235-X

At- Tanmiya al-basariya fi l-watan al-arabi: buhut an-nadwa al-fikriya allati nazzamatha al-Amana al-Amma li-Gamiat ad-Duwal al-Arabiya, wal-Lagna al-Iqtisadiya wal-Igtimaiya li-Garbiy Asiya (Al-Iskwa), wa-Barnamag al-Umam al-Muttahida al-Inmai
Gabiri, Muhammad Abid al-
Taba 1. Bairut. Markaz Dirasat al-Wahda al-Arabiya. 1995. 504 S..

At- Tanmiya al-iqtisadiya as-samila min manzur islami
Ahdan, Farhad Muhammad Ali al-
Taba 1. Al-Qahira. Muassasat Dar at-Taawun. 1994. 224 S.. Kitab at-Taawun.
ISBN 977-229-035-9

At- Tanmiya as-siyasiya baina n-nazariya wat-tatbiq: al-Yaman ; dirasa muqarana
Gamri, Muhammad Baha-ad-Din al-
(Al-Qahira). Matbaat al-Ihwa. 1995. 300 S..
ISBN 977-00-8703-3

At- Tanmiya fi l-islam: mafahim, manahig wa-tatbiqat
Asal, Ibrahim al-
Taba 1. Bairut. al-Muassasa al-Gamiiya. 1996. 284 S..

At- Tanmiya fi Lubnan: al-fursa at-taniya lin-nuhud al-iqtisadi wal-idari
Basir, Iskandar
Taba 1. Bairut. Dar al-Ilm lil-Malayin. 1994. 232 S..

At- Tanmiya fi l-watan al-arabi: an-nazariya wat-tatbiq ; at-tagriba as-sudaniya
Saiyid, Abdallah Muhammad Qasam as-
Taba 1. Surt. Gamiat at-Tahaddi. 1994. 221 S..

at- Tanmiya fi l-watan al-arabi: an-nazariya wa-t-tatbiq ; (at-tagriba as-sudaniya)
Saiyid, Abdallah Muhammad Qism as-
at-Taba 1.. S.l., (Libyen). Dar al-Kitab al-Hadit. 1994. 221 S..

At- Tanmiya min manzur islami: (waqai an-nadwa allati uqidat fi l-mudda 27 - 30 min Di l-Higga 1411 h (9 - 12 Tamuz / Yulyu 1991 m) fi Amman - al-Mamlaka al-Urdunniya al-Hasimiya)
Amman. 1994. Mansurat al-Magma al-Malaki li-Buhut al-Hadara al-Islamiya ; ....

At- Tanwir ... la t-tadlil
Habba, Mumin al-
Taba 1. Al-Qahira. Maktabat Wahba. 1994. 123 S.. La budda min din Allah ... li-dunya an-nas ; 3.

At- Tanzim al-qanuni lil-bihar wal-amn al-qaumi l-arabi
Haddad, Salim
Taba 1. Bairut. al-Muassasa al-Gamiiya. 1994. 256 S..

At- Taqafa al-arabiya wat-tahaddi: buhut wa-munaqasat an-nadwa al-fikriya allati nazzamaha al-Magma al-Ilmi al-Iraqi
Qaisi, Nuri Hammudi al-
Taba 1. Bairut. Markaz Dirasat al-Wahda al-Arabiya. 1995. 213 S..

at- Taqafa al-islamiya wa-tahaddiyat al-asr
Alaiyan, Saukat Muhammad
at-Taba 2.. ar-Riyad. Dar as-Sauwaf. 1996. 384 S..

at- Taqafa as-sabiya min muqauwamat wahdat as-sab wa-l-watan: 9 - 10 wa-11 kanun al-auwal 1993, al-Gamia al-Lubnaniya ...
Idih, Misal
Bairut. al-Gamia al-Lubnaniya. 1994. 552 S. : Ill.. Halqat al-hiwar at-taqafi.

At- Taqafa as-siyasiya fi Misr baina l-istimrariya wat-tagaiyur: amal al-Mutamar as-sanawi as-sabi lil-Buhut as-Siyasiya ; al-Qahira 4 - 7 Disimbir 1993
Salan, Ibrahim Ahmad ; Manufi, Kamal al- ¬[Red.]¬
Al-Qahira. 1994.
ISBN 977-223-204-9

at- Taqafa wa-d-dimuqratiya fi s-Sudan
Ibrahim, Abdallah Ali
at-Taba 1.. al-Qahira. Dar al-Amin. 1996. 179 S..
ISBN 977-279-070-X

at- Taqafa wa-l-gazw at-taqafi fi duwal al-Halig al-arabiya: nazra islamiya
Mursi, Muhammad Abd-al-Alim
at-Taba 1.. ar-Riyad. al-Ubaikan. 1995. 205 S..
ISBN 9960-20-133-3

at- Taqafa wa-l-hurriya: qiraa fi fikr Taha Husain
Samarrai, Magid as-
at-Taba 1.. Dimasq. al-Ahali. 1996. 149 S..

at- Taqa ... wa-tahaddiyat al-mustaqbal
Salah-ad-Din, Muhammad I.
(al-Qahira). al-Maktaba al-Akadimiya. 1994. 523 S..
ISBN 977-5201-52-7

At- Taqnin al-kanasi: taqnin al-kanisa al-qibtiya al-urtuduksiya
Barsum, Auni
Giza. Maktab al-Amal al-Fanniya. 1994. 363 S. : zahlr. Ill..

At- Taragu al-hadari fi l-alam al-islami wa-tariq at-tagallub alaihi
Mahmud, Ali Abd-al-Halim
Taba 1. Al-Mansura. Dar al-Wafa. 1994. 455 S..
ISBN 977-15-0085-6

At- Taraif wat-talaid min karamat as-saihain al-walida wal-walid
Kunti, Muhammad Ibn-al-Muhtar al- ; Abidin Ibn-Bab-Ahmad <Hrsg.>
(S.l.). al-Mahad al-Mauritani lil-Buhut al-Ilmi. 1994.

At- Tarakum wat-tanmiya az-ziraiya fi Suriya
Saliha, Mahib
Dimasq. Wizarat at-Taqafa. 1995. 326 S.. Min al-fikr al-iqtisadi ; 21.

At- Tarbiya al-biiya fi l-watan al-arabi
Mutawi, Ibrahim Ismat
Taba 1. Al-Qahira. Dar al-Fikr al-Arabi. 1995. 628 S..

At- Tarbiya al-islamiya fi Surat an-Nur
Mahmud, Ali Abd-al-Halim
Taba 1. Al-Qahira. Dar at-Tauzi wan-Nasr al-Islamiya. 1994. 383 S.. Silsilat at-tarbiya al-islamiya fi l-Quran al-karim ; 2.
ISBN 977-265-102-5

At- Targib wat-tarhib
Yafii, Abdallah Ibn-Asad al- ; Atari, Abu-Abd-ar-Rahman al-Misri al- ¬[Hrsg.]¬
Tanta. Dar as-Sahaba lit-Turat. 1994.

At- Targib wat-tarhib
Mundiri, Abd-al-Azim Ibn-Abd-al-Qawi al- ; Salih, Aiman ¬[Hrsg.]¬
Al-Qahira. Dar al-Hadit. 1994.

At- Tarib wat-tanmiya al-lugawiya
Hasara, Mamduh
Taba 1. Dimasq. al-Ahali. 1994. 279 S..

At- Tarif bi-sunnat ar-Rasul au ilm al-hadit diraya
Mahmud, Ali Abd-al-Halim
Taba 1. Al-Qahira. Dar at-Tauzi wan-Nasr al-Islamiya. 1994. 227 S..
ISBN 977-265-110-6

At- Tarih ad-diblumasi lil-Magrib min aqdam al-usur ila l-yaum
Tazi, Abd-al-Hadi at-
Al-Muhammadiya. Matabi Fadala. 1994.

at- Tarih al-askari lil-gais al-misri fi asr hulafa Muhammad Ali: 1848 - 1879
(al-Qahira). Wizarat ad-Difa. 1994. 254 S. : Kt..

At- Tarih al-igtimai li-qarya misriya: Ihtab, Markaz Aga, Muhafazat ad-Daqahliya ; dirasa maidaniya
Zuluk, Malak ¬[Red.]¬
Al-Qahira. 1995. 4, 130 S..
ISBN 977-5115-69-8

at- Tarih al-islami: mawaqif wa-ibar
Humaidi, Abd-al-Aziz Ibn-Abdallah al-
Gidda. Dar al-Andalus al-Hadra. 1996.

At- Tarih al-utmani fi sir Ahmad Sauqi
Abu-Gudda, Muhammad Zahid Abd-al-Fattah
Taba 1. Bairut. Dar al-Basair al-Islamiya. 1996. 136 S. : Ill., Kt..

At- Tarih wal-ustura: al-hirak at-taqafi fi l-mantiqa (al-mintaqa) (al-arabiya) qadiman ; naqd wa-binaat tasauwuriya
Abd-ar-Rahman, Abd-al-Hadi
Taba 1. Bairut. Dar at-Talia. 1994. 167 S..

at- Tariq ila daulat Ariha: "al-mauqif al-qaumi"
Saif-ad-Daula, Ismat
at-Taba 1.. Dimasq. Dar al-Ansar. 1995. 335 S..

at- Tariq ila gahannam
Mahmud, Mustafa
(al-Qahira). Ahbar al-Yaum. 1994. 164 S.. Kitab al-Yaum.
ISBN 977-08-0516-5

At- Tariq ila l-mugiza al-iqtisadiya wa-tahauwul ad-duwal an-namiya ila duwal mutaqaddima
Dugaim, Ahmad Ali
(Al-Qahira). as-Sarika al-Arabiya. 1994. 326 S..
ISBN 977-5192-20-X

At- Tariq ila Madrid
Nafi, Ahmad
Taba 1. al-Qahira. Al-Ahram lit-Tauzi. 1994. 186 S.. Min Milaff al-Qadiya al-Filastiniya.

At- Tarkiba as-sukkaniya baina duwal Maglis at-Taawun al-Haligi
Zauwad, Ahmad Mansur az- ; Sultan, Aisa Ibrahim
Taba 1. Agman, Daulat al-Imarat. Gamiyat Umm-al-Muminin an-Nisaiya. 1994. 149 S..

at- Tarkib at-tabaqi lil-madina al-misriya fi l-asr al-hadit
Gad, Mahmud Muhammad
al-Qahira. Maktabat an-Nahda al-Misriya. 1994. 183 S..

At- Tasahhur wa-higrat as-sukkan fi l-watan al-arabi
Sawur, Amal
(S.l.). 1995. 436 S. : graph. Darst., Kt..
ISBN 977-239-086-8

At- Tasaiyu: nasatuhu ... maalimuhu
Musawi, Hasim al-
Bairut. Al-Gadir. 1994. 397 S..

At- Tasarrub: riwaya
Malaki, Hassan al-
Taba 1. (S.l.). al-Muallif. 1994. 239 S..

At- tasarrufat al-iqariya as-sadira li-gair al-misriyin wa-igraat sahruha
Hagar, Abbas Abd-al-Halim
(S.l.). Dar Mahmud. 1995. 175 S..

at- Tasauwauf al-wagh wa-l-wagh al-ahir
Fadi, Abd-al-Fattah Ahmad al-
at-Taba 2., mazida wa-munaqqaha. al-Qahira. Maktabat az-Zahra. 1995. 369 S..
ISBN 977-00-8177-9

At- Tasauwuf al-islami: mafhumuhu, tatauwuruhu, wa-makanatuhu min ad-din wal-hayat
Asi, Hasan
Taba 1. Bairut. Muassasat Izz-ad-Din. 1994. 392 S..

at- Tasauwuf al-islami: mafhumuhu, tatauwuruhu, makanatuhu min ad-din wa-l-hayat
Asi, Hasan
at-Taba 1.. Bairut. Izz-ad-Din. 1994. 392 S..

at- Tasauwuf al-islami as-sahih
Mansur, Abd-al-Aziz Ahmad
al-Qahira. 1996. 318 S.. Silsilat buhut fi t-tasauwuf ; 1.
ISBN 977-19-0688-7

at- Tasauwuf wa-l-bar asaykulugi: muqaddima ula fi l-karamat as-sufiya wa-z-zawahir an-nafsiya al-faiqa
Rawi, Abd-as-Sattar I. ar-
at-Taba 1.. Bairut. al-Muassasa al-Arabiya lid-Dirasat wa-n-Nasr. 1994. 139 S..

at- Tasauwur ad-darri fi l-fikr al-falsafi al-islami
Abu-Zaid, Muna Ahmad Muhammad
at-Taba 1.. Bairut. al-Muassasa al-Gamiiya. 1994. 400 S..