Z prac feliksa tychowskiego: nove metody w obróbce plastycznej
Warszawa. 1980. 67 S.. Oddzial w Poznaniu. Polska Akademija Nauk. Seria: Mechanika i budownictwo ; 5.
ISBN 83-01-01581-0

Zpracování odpadu z chemickych operací: Krajsky Seminár
ÁUstí nad Labem. 1989. 82 S..

Zpracování vychozího modelu komplexního resení projektováni otvírky, prípravy a dobyvání slojí sedlovych vrstev
Kostál, Z. ¬[Mitarb.]¬
Ostrava-Radvanice. 1977. 50 S.. Zpráva. Vedeckovyzkumny Uhelny ÁUstav, Ostrava-Radvanice ; 163.

Z prac Sekcji historycznej
Poznan.

Z prac Wydzialu statystycznego przy zarzadzie Warszawskiej gminy starozakonnych
Warszawa.

Z prac Zakladu Badan Statystyczno-Ekonomicznych
Warszawa. Glówny Urzad Statystyczny.

Z pradziejów Polski Srodkowej: przewodnik po wystawie stalej
Laszczewska, Teresa ¬[Bearb.]¬
Lódz. 1977. [36] S. : Ill.. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi ; 10.

Z Prahy a venkova
Stroupeznicky, Ladislav ; Novotny, Miloslav
Praha. Evropsky literární klub. 1949. 236 S.. Národní klenotnice. ; 40..

Z Prahy doznívajícího baroka: 1730 - 1740
Novotny, Antonín
Praha. Atlas. 1947. 316 S. : Ill..

Z pramenov národa: na pamiatku 125. vyrociavzniku Memoranda slovenského národa z roku 1861
Eliás, Michal ¬[Hrsg.]¬
Vyd. 1.. Martin. Matica Slovenská. 1988. 302 S. : Ill.. Teória a vyskum.

Zpravodaj dejin ucitelstva Sm kraje
Ostrava u.a..

Zpravodaje Místopisné Komise CSAV
Praha.

Zpravodaj koordinované síte vedeckych informací pro etnografi a folkloristiku / Príloha
Praha.

Zpravodaj koordinované síte vedeckych informací pro etnografii a folkloristiku
Praha.

Zpravodaj Místopisné Komise CSAV / Zvlástní príloha
Praha.

Zpravodajství Federálního shromázdení CSFR: zákon c. 229/1991 Sb. o úpravve vlastnickych vztahu k pude a jinému zemedelskému majetku, ve znení zákona c. 93/1992 Sb. ; zákon c. 92/1991 Sb. o podmínkách prevodu majetku státu na jiné osoby, ve znení zákona c. 92/1992 Sb.
Praha. 1992. 30 S..
ISBN 80-85391-14-7

Z prejavov a statí: január 1984 - jún 1987
Husák, Gustáv
Bratislava. Pravda. 1987. 453 S..

Zpretrhané síte
Kmonícek, Josef ; Vasek, Frantisek
1. vyd.. Hradec Králové. Kruh. 1990. 132, [24] S. : Ill.. Edice Kraj.
ISBN 80-7031-336-6

Z prielomu: Stúdie, clánky, recenzie
Chorváth, Michal
1. vyd.. Bratislava. Slovensky spisovatel. 1970. 1 Portr.,418 S.. Horizonty. ; Zv. 22..

Diez problemas para el novelista latinoamericano
Rama, ÁAngel
Caracas. Sintesis Dosmil. 1972. 94 S.. Col.manos libres..

Z problematiky slabiky a prozodickych vlastností: K vyvinu hornonemeckého slova
Ruzicka, Jozef
Bratislava. Slovenská Akadémia Vied a Umení. 1947. 134 S.. Práce z vedeckych ústavov. Rad A. ; Sv. 2..

Z problematycki ochrony trwa osci stosunku pracy
Piotrowski, W odzimierz
Poznan. 1965. 232 S.. Prace Wydzia u Prawa / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 18.

Z Problematyki badania systemu informacyjnego przedsiebiorstwa przemyslowego
Zieba, Jacek
Katowice. 1983. 96 S.. Prace Centralnego Osrodka Informatyki Górnictwa ; 6.

Z problematyki badan nad produkcja i konsumpcja zywnosci w Polsce
Rabecka-Brykczynska, Irena ; Sobczak, Tadeusz
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1984. 214 S. : Ill.. Studia i materialy z historii kultury materialnej ; 57.
ISBN 83-04-01684-2

Z problematyki badawczej polskiego wybrzeza
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1985. 127 S. : graph. Darst., Kt.. Peribalticum ; 3.
ISBN 83-04-01607-9

Z problematyki bledów obcojezycznych
Gruczy, Franciszka ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagog.. 1978. 187 S..

Z problematyki czasownika slowianskiego: pod red. Wlodzimierza Pianki
Pianka, Wlodzimierz
Katowice. 1983. 127 S.. Uniwersytet Slaski <Katowice>: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 600.
ISBN 83-00-00617-6

Z problematyki gatunków i pradów literackich 19. i 20. wieku
Konieczny, Jerzy ¬[Mitarb.]¬
Warszawa ¬[u.a.]¬. PWN. 1972. 116 S.. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe / Wydzial Nauk Humanistycznych : Prace. B,7.

Z problematyki gatunków i pradów literackich XIX i XX wieku
Poznan. PWN. 1972. 116 S.. Bydgoskie tow. naukowe. Wydz. nauk humanistycznych: Prace. Ser. B. ; Nr. 7..

Z problematyki geografii historycznej
1. wyd.. Kraków. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1974. 90 S. : Ill., Kt.. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego : Prace geograficzne ; 35.

Z problematyki geografii historycznej
Waszawa. Panstwowe Wyd.Nauk.. 1974. 96 S.,Taf.. Uniwersytet Jagiellonski <Kraków>: Prace geograficzne. ; Zesz. 35..

Z problematyki geologicznej dna Baltyku Poludniowego
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1986. 153 S. : graph. Darst., Kt.. Peribalticum ; 4.
ISBN 83-04-02177-3

Z problematyki handlu wewnetrznego
Warszawa. 1964. 195 S.. Zeszyty naukowe Szko y G ównej Planowania i Statystyki ; 52.

Z problematyki konfliktów spolecznych i dezorganizacji spolecznej: na przykladzie badan empirycznych w Polsce poludniowej
Sztumski, Janusz ; Wódz, Jacek
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1984. 150 S..
ISBN 83-04-01757-1

Z problematyki ksztalcenia w zakresie wychowania muzycznego
Danel-Bobrzyk, Helena
Wyd. 1. Katowice. 1988. 114 S. : Ill., graph. Darst., Notenbeisp.. Uniwersytet Slaski <Katowice>: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 891.
ISBN 83-226-0112-3

Z problematyki mennecy Aleksandryjskiej: Allusion to the divinity of the sovereign appearing on the coins of Egyptian Alexandria in the period of the early roman empire: 1st and 2nd centuries A. D
Skowronek, Stefan
Warszawa. PWN. 1967. 95 S., 12 Pl.. Polska Akademia Nauk. Zaklad archeologii sródziemnomorskiej: Prace. 4.

Z problematyki metodologicznej historii filozofii
Kozlowski, Roman
Wyd. 1. Poznan. Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1984. 130 S..

Z problematyki miedzynarodowego arbitrazu handlowego w Polsce
Nanowski, Zbigniew L.
Warszawa. Polska Izba Handlu Zagranicznego. 1984. 144 S.. Biblioteka radcy prawnego.

Z problematyki muzyki sakralnej w Polsce
Miazga, Tadeusz
Graz. Akad. Druck- u. Verlagsanst.. 1986. 98 S..
ISBN 3-201-01322-6

Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji
Fiszman, Samuel
Warszawa. PIW. 1956. 90 S..

Z problematyki poczatków slowianszczyzny i Polski
Jazdzewski, Konrad
Lódz. LTN. Acta archeologica Lodziensia. ; ....

Z problematyki podatkowej
Warszawa. Inst. Finansów. 1987. 202 S.. Studia finansowe ; 37.

Z problematyki politycznej, gospodarczo-spolecznej Polski i wspólecznego swiata: wybór tekstów
Gensler, Maria
Wyd. 2., popraw. i uzupeln.. Warszawa. WSziP. 1988. 487 S..
ISBN 83-02-02861-4

Z problematyki politycznej powstania warszawskiego 1944
Nazarewicz, Ryszard
Wyd. 2., popr. i rozsz.. Warszawa. Wydawn. Minist. Obrony Narodowej. 1985. 365 S. : Kt..
ISBN 83-11-07145-4

Z problematyki polskich zwiazków zawodowych: 1982 - 1985
Suchowicz, Witold
Warszawa. 1986. 109 S.. Wybrane informacje tematyczne.

Z problematyki powstania warszawskiego
Przygonski, Antoni
Warszawa. Wyd. Minist. Obrony Narodowej. 1964. 266 S..

Z problematyki pracy bieg ego sadowego psychologa
Stanik, Jan M. ¬[Red.]¬
Katowice. Uniw. Slaski. 1981. 145 S.. Psychologiczne problemy funkcjonowania cz owieka w sytuacji pracy ; 2.

Z problematyki pracy bieglego sadowego psychologa
Stanik, Jan M. ¬[Red.]¬
Katowice. Uniwersytet Jagiellonski. 1981. 145 S. : graph. Darst.. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 470 : Seria Psychologia : Psychologiczne problemy funkcjonowania czlowieka w sytuacji pracy ; 2 = 11.

Z problematyki profilaktyki alkoholowej wsród dzieci i mlodziezy szkolnej: stan profilaktyki alkoholowej w placówkach oswiatowych i opienkunczych
Marynowicz-Hetka, Ewa ¬[Red.]¬
Wdy. 1. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1993. 98 S.. Acta Universitatis Lodziensis : Folia paedagogica et psychologica ; 31.

Z problematyki roli panstwa w gospodarce wspólczesnego kapitalizmu
Belka, Marek
Warszawa. 1989. 158 S.. Studia i materialy.

Z problematyki rosyjsko-polskiego przekladu artystycznego: Kazimiery Illakowiczówny tlumaczenie "Anny Kareniny" na jezyk polski
Kuroczycki, Tadeusz
Poznan. UAM. 1977. 150 S.. Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza <Poznan>. Wydzial Filologiczny: Prace. Seria filologia rosyjska. ; 8..

Z problematyki rozwoju rzemiosla na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych w latach 1945 - 1965
Gorywoda, Anzelm
Opole. Inst. Slaski. 1970. 109 S.. Wydawnictwa Instytutu Slaskiego w Opolu : Materialy i studia.

Z problematyki skladni konfrontatywnej: na przykladzie bulgarskich i polskich zdan bezpodmiotowych
Korytkowska, Malgorzata
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich. 1990. 179 S. : graph. Darst.. Prace slawistyczne ; 82.
ISBN 83-04-03407-7

Z problematyki srodków dydaktycznych
Opole. 1984. 128 S.. Wyzsza Szkola Pedagogiczna Imienia Powstanców Slaskich <Opole>: Zeszyty naukowe / Dydaktyka ; 14.

Z problematyki stosowania obcych norm kolizyjnych: ustawowe uregulowanie uwzgledniania obcych norm kolizyjnych w polskim prawie miedzynarodowym prywatnym
Przybylowski, Kazimierz
Wyd. 1. Kraków. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1959. 58 S.. Rozprawy i studia / Uniwersytet Jagiellonski ; 16.

Z problematyki szkolnictwa wyzszego: dydaktyka i wychowanie, ksztalcenie kadr, organizacja ; wybór prac
Miskiewicz, Benon
Wyd. 1. Poznan. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1980. 504 S..

Z problematyki teorii prawdy w filozofii marksistowskiej
Nowak, Izabella
Wyd. 1. Poznan. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1977. 90 S.. Seria Filozofia i logika ; 17.

Z problematyki teorii zla
Jedynak, Stanislaw
Inowroclaw u.a.. Agencja "Comer-Press".

Z problematyki tozsamosci narodowej we wspólczesnych stosunkach miedzynarodowych
Przewlocki, Jan ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1.. Katowice. 1986. 111 S.. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 763.
ISBN 83-226-0068-2

Z problematyki uwarunkowan efektywnosci procesu ksztalcenia w szkole wyzszej
Grudzinska, Wanda ¬[Red.]¬
Wyd. 1. Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wrocslawskiego. 1985. 72 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Prace pedagogiczne ; 45.
ISBN 8322901690

Z problematyki uwarunkowan efetywnosci procesu ksztalcenia w szkole wyzszej
Grudzinska, Wanda
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wrocl.. 1985. 72 S. : 1 Ill.. Uniwersytet Wroclawski Imienia Boleslawa Bieruta: Acta Universitatis Wratislaviensis ; 701..
ISBN 83-229-0169-0

Z problematyki wspólczesnej zachodniej mysli ekonomicznej
Belka, Marek
Warszawa. 1989. 175 S.. Studia i materialy.

Z problematyki wzrostu gospodarczego
Sulkowski, Czeslaw
Wyd. 1. Szczecin. 1985. 184 S.. Prace naukowe Politechniki Szczecinskiej.

Z problematyki wzrostu gospodarczego krajów rozwijajacych sie
Poznan. 1984. 90 S.. Zeszyty naukowe.

Z problemow integracji spoleczno-politycznej na Gornym Slasku przed II wojna swiatowa
Zielinski, Wladyslaw ¬[Red.]¬
Katowice. SIN. 1980. 188 S..

Z problemów badania kultury ludowej
Klak, Tadeusz
Wyd. 1.. Katowice. 1988. 126 S. : graph. Darst., Notenbeisp.. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach / Uniwersytet Slaski <Katowice> ; 890.
ISBN 83-226-0178-6

Z problemów bibliografii
Lenartowicz, Maria ¬[Red.]¬
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1970. 424 S.. Prace Instytutu bibliograficznego ; 16.

Z problemów czasopismiennictwa mlodej Polski: w kregu krakow. "Zycia", "Krytyki" i "Chimery"
Hendzel, Wladyslaw ; Obraczka, Piotr
Opole. 1988. 105 S.. Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna Imienia Powstanców Slaskich <Opole> ; 134.
ISBN 83-85012-39-7

Z problemów ewolucji wspólczesnych jezyków slowianskich w aspekcie socjolingwistycznym
Bartoszewicz, Albert ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Wyd. Uniw. Warszaws.. 1989. 118 S.. Studia z filologii rosyjskiej i slowianskiej ; 17.
ISBN 83-230-0454-4

Z problemów frazeologii polskiej i s1owianskiej
Wroc1aw [u.a.]. Zak1. Narodowy Im. Ossolinskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk.
ISBN 83-04-01864-0

Z problemów frazeologii polskiej i slowianskiej
Basaj, Mieczyslaw ¬[Hrsg.]¬ ; Rytel, Danuta ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw u.a.. Zakl.nar.im. Ossolinskich.

Z problemów funkcjonowania gospodarki polskiej
Dabrowski, Marek
Wroclaw. Ossolineum. 1989. 241 S.. @Studia@ ekonomiczne.
ISBN 83-04-03054-3

Z problemów gospodarki swiatowej
Warszawa. Szko a G ówna Planowania i Statystyki. 1965. 189 S.. Zeszyty naukowe Szko y G ównej Planowania i Statystyki ; 54.

Z Problemów ideologii i estetyki pozytywizmu: Publicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewicza na tle pradów epoki
Zabicki, Zbigniew
Warszawa. Panstwowy Inst. Wydawn.. 1964. 370 S.. Historia i teoria literatury (Studia). Ser. 1,12.

Z problemów konwencji literackich
Ab amowicz, Aleksander ¬[Hrsg.]¬
Katowice. Uniw. Sláski. 1982. 170 S.. Prace historycznoliterackie ; 19.

Z problemów ksztalcenia literackiego w Polsce miedzywojennej
Mackowicz, Anna
Wroclaw [u.a.]. Zakl. Narodowy Im. Ossolinskich. 1984. 124 S.. Biblioteka Towarzystwa Literackiego Im. Adama Mickiewicza ; 15.
ISBN 83-04-01507-2

Z problemów literatur slowianskich
Bobrownicka, Maria
Katowice. Wyd."Slask". 1976. 229 S..

Z problemów literatury czterdziestolecia Polski Ludowej: pod red. Wladyslawa Magnuszewskiego
Magnuszewski, Wladyslaw
Wyd. 1. Zielona Góra. Wydawn. Wyzszej Szkoly Pedag.. 1986. 187 S..

Z problemów literatury polskiej dwudziestego wieku: Ksiega zbiorowe
Zólkiewski, Stefan ; Wolpe, Henryk ; Markiewicz, Henryk
Warszawa. PIW. 1965.

Z problemów literatury polskiej XX wieku: ksiega zbiorowa
Zólkiewski, Stefan ¬[Hrsg.]¬ ; Wolpe, Henryk ¬[Hrsg.]¬ ; Markiewicz, Henryk ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. PIW. 1965.

Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Kocójowa, Maria ¬[Hrsg.]¬
[Kraków]. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1990. 185 S.. Prace historycznoliterackie ; 74.
ISBN 83-233-0341-X

Z problemów nauczania historii najnowszej
Czajka, Wojciech
Lublin. 1987. 322 S..

Z problemów nowoczesnej organizacji zbiorów bibliotecznych
Zarzebski, Tadeusz
Warszawa. Biblioteka PAN. 1971. 1 Mikrofilm. Prace bibliotekoznawcze ; 2.

Z problemów odbudowy i rozwoju organizacyjnego PPS: 1944-1946
Reiss, Antoni
Warszawa. "Ksiazka i wiedza". 1971. 404 S..

Z problemów podmiotowosci w literaturze polskiej XX wieku
Lalak, Miroslaw ¬[Red.]¬
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecinskiego. 1993. 166 S.. Uniwersytet Szczecinski: Ropzprawy i studia ; t.(212) 138.
ISBN 83-85798-15-3

Z problemów poetyki filmu: (zbiór studiów)
Salska-Kaca, Miroslawa ¬[Red.]¬
Wyd. 1. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1993. 146 S. : graph. Darst.. Acta Universitatis Lodziensis : Folia scientiae artium et litterarum ; 4.

Z problemów poetyki historycznej
Ludorowski, Lech
Lublin. Uniw. Marii Curie Sklodowskiej. 1984. 200 S..
ISBN 83-00-00799-7

Z problemów poznania prawa
Longchamps, Franciszek
Wroc aw. Zak . Narod. Im. Ossolinskich. 1968. 57 S.. Prace Wroc awskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A / Wroclawskie Towarzystwo Naukowe ; 129.

Z problemów prawnych form dzialania administracji gospodarczej: Materialy z posiedzenia naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji i Zaradzania Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach oraz Slaski Instytut Naukowy, Katowice 12 kwietnia 1969
Kozlowska, Ewa ; Sobczak, Karol
Katowice. Slaski instytut naukowy. 1971. 137 S.. Slaski instytut naukowy <Katowitz, Univ.>: Zeszyty naukowe. ; Nr. 40..

Z problemów preromantyzmu i romantyzmu: studia i szkice
Aleksandrowicz, Alina ¬[Hrsg.]¬
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej. 1991. 200 S..

Z problemów przemian-spoleczno-kulturowych na ziemiach zachodnich i pólnocnych Polski
Silski, Zygmunt
Opole. Inst. Slaski. 1991. 174 S.. Ziemie Zachodnie i Pólnocne Polski ; 3.

Z problemów przemian spoleczno-kulturowych na ziemiach zachodnich i pólnocnych Polski
Silski, Zygmunt ¬[Hrsg.]¬
Inst. Slaski. Opole. 1991. 181 S.. Ziemie zachodnie i pólnocne Polski ; 3.

Z problemów recepcji marksizmu w Polsce: praca zbiorowa
Opara, Stefan
Warszawa. Akad. Nauk Spolecznych PZPR. 1989. 197 S.. Sily napedowe, bariery i zagrozenia rozwoju socjalizmu w Polsce.

Z problemów reformacji: praca zbiorowa
Warszawa. Wydawn. 'Zwiastun'.

Z problemów rozwoju literatury NRD w latach siedemdziesiatych
Swiatlowski, Zbigniew
Wyd. 1. Rzeszów. Wydawn. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej. 1988. 270 S..

Z problemów socjologii przemys u
Sztumskiego, Janusza ¬[Red.]¬
Katowice. Uniwersytet Slaski. 1978. 135 S.. Prace z nauk spo ecznych ; 5.

Z problemów swiadomosci literackiej i artystycznej ekspresionizmu w Polsce
Kuzma, Erazm
Wroclaw. Ossolineum. 1976. 177 S.. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ; 44.

Z problemów swiadomosci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce
Kuzma, Erazm
Wroclaw. Ossolineum. 1976. 177 S.. Z dziejów form artystycznych w litteraturze polskiej. ; 44..

Z problemów tak zwanej trzeciej palatalizacji tylnojezykowych w jezykach slowianskich
Jezowa, Maria
Wroclaw. Ossolineum. 1968. 206 S.. Monografie slawistyczne ; 13.

Z problemów tak zwanej trzeciej palatalizacji tylnojezykowych w jezykach s owianskich
Jezowa, Maria
Wroc aw [u.a.]. Zak . Narod. Im. Ossolinskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1968. 206 S.. Monografie slawistyczne ; 13.

Z problemów teorii i metodologii uczestnictwa w kulturze
Czajka, Stanislaw A.
Warszawa. Centralny Osrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. 1985. 82 S..
ISBN 83-00-00833-0

Z problemów ukrainoznawstwa
Nieuwazny, Florian ¬[Red.]¬
1. Wyd.. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1987. 161 S.. Studia z filologii rosyjskiej i slowianskiej ; 14.

Z problemów wspólczesnej polszczyzny
Wróbel, Henryk
Wyd. 1. Katowice. Uniw. Slaski. 1985. 158 S.. Prace jezykoznawcze ; 690.

Z problemów wspólczesnych jezyków i literatur slowianskich: Materialy z Konferencji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola dla uczczenia trzydziestolecia PRL i trzydziestej rocznicy wyzwolenia Czechoslowacji
Magnuszewski, Józef
Warszawa. Uniw. Warszawski. 1976. 255 S..

Z problému ceského verse
Hrabák, Josef
Vyd. 1. Praha. SPN. 1964. 146 S.. Universita J. E. Purkyne <Brno> / Filosofická Fakulta: Opera Universitatis Purkyniane Brunensis, Facultas Philosophica ; 95.

Z projevu a statí: leden 1984 - cerven 1987
Husák, Gustáv
Vyd. 1. Praha. Svoboda. 1987. 531 S..

Z prolemów swiadomosci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce
Kuzma, Erazm
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich. 1976. 177 S.. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ; 44.

Z proporczykiem na antenie
Nowakowski, Jerzy
Wyd. 1. Warszawa. Czytelnik. 1986. 173 S. : Ill..
ISBN 83-07-01380-1

Zpráva dokumentacni komise K 231
Rambousek, Otakar ¬[Hrsg.]¬
Louvain. 1973. 189 S..

Zpráva komise presidiální o osnove zákona, kterym se zavádejí vyhody pro budovy se zdravymi a levnymi byty delnickymi
V Praze. Politika. 1901. 9 S.. Príloha k jednacím zprávám a protokolum o schuzích Obchodní a zivnostenské Komory v Praze ; 5. 1901, cis. 8.

Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání nekterych rukopisu musejních
v Praze. Nákladem Spol. Musea Král. Ceského. 1887. 139 S..

Zpráva o cinnosti
Sláma, Jan
Vyd. 1.. Ostrava. Profil. 1989. 104 S. : Ill.. Edice Proud ; 30.
ISBN 80-7034-029-0

Zpráva o cinnosti mestského musea v C. Budejovicich za léta 1932 a 1933: vydano s podporou Cesko-Budejovicke zalozny
Ceske Budejovice. Vlastnim. 1934. 117 S. : Ill..

Zpráva o cinnosti mestské zdravotní rady Prazské v roce 1885
Janovsky, V. ; Soyka, J. ; Záhor, J.
V Praze. Nákl. duchoduv král. hlav. mesta Prahy. 1887. 81 S..

Zpráva o cinnosti strany a vyvoji spolecnosti od XIV. sjezdu KSC a dalsí úkoly strany
Husák, Gustáv
[Praha]. Svoboda. 1976. 62 S..

Zpráva o cinnosti Vyzkumného ÁUstavu Zemedelské Techniki
Praha-Repy. 1978. 208 S..

Zpráva o devatenácté: 19. vsesvazová konference KSSS 28. 6. - 1. 7. 1988
Praha. Nakl. Svoboda. [19]88. 219 S. : Ill.. Knihovna Rudého Práva.

Zpráva o dvaceti peti leté cinnosti okresního zastupitelstva v Slaném: 1865 - 1890
Mayssl, Albert
V Slaném. Nákl. Okresní Pokladny. 1890. 141 S. : Ill..

Zpráva o Gustavu Mahlerovi
Klusák, Jan
Olomouc. 1986. [32] S. : Ill.. Krajské Vlastivedné Muzeum <Olomouc> / Spolecenské Vedy: Prace ; 34.

Zpráva o Jaroslavu Haskovi: (Toulavé house)
Pytlík, Radko
2. vyd.. Praha. Panorama. 1982. 308 S.. Stopy, fakta, svedectví.

Zpráva o Jaroslavu Haskovi <Toulavé house>
Pytlík, Radko
Praha. Panorama. 1982. 308 S..

Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici: Z lat. orig. prel. a pozn. opatril Frantisek Hermansky
Petr <z Mladonovic> ; Fiala, Zdenek ¬[Hrsg.]¬
Praha. Univ. Karlova. 1965. 243 S..

Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici
Petrus <de Mladenovic>
Praha. Univ.Karlova. 1965. 240 S.m.Abb.u.Taf.,1 gef.Kt..

Zpráva o mém muzi
Slánská, Josefa
Vyd. 1.. Praha. Nakladat. Svoboda. 1990. 212 S. : Ill..
ISBN 80-205-0165-7

Zpráva o nemocech J. V. Stalina
Lesny, Ivan
Praha. Dobré Slovo. 1991. 78 S. : Ill..
ISBN 80-900656-0-0

Zpráva o organizovaném násilí
Hejl, Vilém ; Kaplan, Karel
Toronto. Sixty-Eight Publ.. 1986. 352 S..
ISBN 0-88781-163-9

Zpráva o organizovaném násilí
Hejl, Vilém
Vyd. 1.. Praha. Universum. 1990. 350 S..
ISBN 80-85207-01-X

Zpráva o Osvobozeném divadle
Pelc, Jaromir
1. vyd.. Praha. Práce. 1982. 213 S,m 46 Bl. : Ill.. Kamarad.