Z.B. Bachpaten: Naturnahe Gewässer - Aufbruch zu neuen Ufern
Lattwein, Roland ¬[Red.]¬ ; Wild, Volker ¬[Mitarb.]¬
Saarbrücken. 1989 (Riegelsberg : Braun-Dr.). 48 S. : Ill..

Z.B. Bornheim: Fotos
Braum, Ralf ; Weiermair, Peter
Frankfurt a.M.. 1991. 12 S. : zahlr. Ill..

ZBC ¬1994¬ [nineteen hundred and ninty-four]: a geonom. solution to the problem of haphazard black migration
Walton, Sidney F.
San Ramon, Calif.. San Ramon Valley Counseling, Consultation and Education Services. 1972. Getr. Zählung : graph. Darst., Kt..

¬Z.B.¬ [Zum Beispiel] David Rockefeller: Portraet eines Maechtigen
Hoffman, William
Hamburg. Hoffmann u. Campe. 1973. 233 S..
ISBN 3-455-03510-8

Zübdet ül-hakay░k
Ahmed Midhat
Istanbul. Takvim-i Vekayi Matbaas░. 1878 = 1295 h.. 534 S..

Zübdet ül-qisas
Abd-ur-Rahman Seref
[S.l.].

Zübdetu 'l-lugat
Ibrahim Gani ; Ahmed Nasid
[Istanbul]. 1866. Getr. Zählung.

ZBD-Kongressdienst
Köln. Nattermann, Zentralbibliothek und Dokumentation.

Üzbek adabij tili tarichi ocerklari: <Filologija fakul'teti sirtki bülim studentlari ucun küllanma>
Tursunov, Ulug ; Urinbaev, Bazar
Samarkand. 1969. 268 S..

Üzbek adabiëtida Ruboij
Chakkulov, I.
Toskent. Üzbekiston SSR "FAN" nasriëti. 1981. 96 S..

Üzbek dramaturgijasi poetikasi masalalari
Dzalilov, Bachrom
Toskent. Üzbekiston SSR "FAN" nasriëti. 1984. 142 S..

Der Özbekische Dialekt von Andidschan: Phonetische u. morpholog. Stud. Texte
Wurm, Stefan
Brüenn. Rohrer [in Komm.]. 1945. 152 S.. Österr. Akad. d. Wiss. Philos.-hist. Kl.: SB. Bd224,3.

¬Der¬ özbekische Dialekt von Andidschan: phonetische und morphologische Studien, Texte
Wurm, Stefan
Brünn. Rohrer [in Komm.]. Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse ; ....

Özbekische Grammatik: Mit Bibliographie, Lesestücken u. Wörterverzeichnis
Gabain, Annemarie ¬von¬
Leipzig ; Wien. 1945. Porta linguarum orientalium ; 25.

Özbekistan ülke raporu
Ankara. 1993. 202 S.. Türk Isbirligi ve Kalk░nma Ajans░ yay░nlar░ ; 6.
ISBN 975-95501-4-8

Üzbek poezijasida aruz sistemasi
Tujciev, Ummat
Toskent. Üzbekiston SSR Fan. 1985. 376 S.,1 Tab..

Üzbek süzlasuv nutki
Urinbaev, Bazar
Toskent. Üzbekiston SSR "FAN" nasriëti. 1982. 151 S..

Üzbek tilining izohli lugati
Ma-rufov, Z. M. ¬[Hrsg.]¬
Moskva. 1981.

Üzbek tili üs-üzgan dialektining ba zi leksik chususijatlari: <Üzbek tili dialektologijasidan materiallar>
Farmanov, Ismail
Toskent. 1983. 97 S.,1 Tab..

Özbek Türkleri tarihi
Saray, Mehmet
Istanbul. Nesil. 1993. 133 S. : Kt.. Yeni Türk cumhuriyetleri tarihi serisi ; 4.

Zbeletryzowane biografie dla dzieci i mlodziezy: 1918 - 1939
Szymkowska-Ruszala, Jadwiga
Slupsk. Wyzsza Szkola Pedag.. 1985. 203 S..

Z belferskiego podwórka: wspomnienia z Kaszub
Prószynski, Zygfryd
Wyd. 1. Gdansk. Wydawn. Morskie. 1984. 191 S. : Ill..
ISBN 83-215-7210-3

Zberatel' hodín
Gregor, Peter
Vyd. 1.. Bratislava. Slovensky Spisovatel'. 1992. 68 S.. Nová poézia.
ISBN 80-220-0392-1

Zberka serbskeje prozy
Budysin. Domowina.

Zberka serbskeje prozy 19. letstotka
Mlynk, Jurij ¬[Hrsg.]¬
Budysin. Domowina. 1966b.

Zábery
Kraus, Milan
Vyd. 1.. Bratislava. Slov. Spis.. 1980. 172 S.. Horizonty : Maly rad ; 1.

Z.B. Fenster
Desczyk, Joachim P.
Hannover. 1978. 76 Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst..

Z.B. Fernsehen und Evaluation: aus d. Arbeit des ZFE (Zentrum für Fernstudienentwicklung)
Stuke, Franz R. ¬[Red.]¬
Hagen. Fernuniv., Zentrum für Fernstudienentwicklung. 1987. 57 S. : Ill., graph. Darst..

Z[um] B[eispiel] Fernsehen und Evaluation: aus d. Arbeit d. ZFE (Zentrum für Fernstudienentwicklung), Fern-Univ.-GHS Hagen
Stuke, Franz R.
Hagen. Zentrum für Fernstudienentwicklung. 1987. 57 S. : Ill..

¬Z. B.¬ [Zum Beispiel] Frankfurt: die Zerstoerung einer Stadt
Roth, Jürgen
Muenchen. Bertelsmann. 1975. 214 S..
ISBN 3-570-02344-3

Z.B. Hamburg
Seelze. Friedrich. 1978. 64 S. : Ill.. Kunst + Unterricht ; 47.

Z biegiem lat
Jung, Boleslaw
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Minist. Obrony Narodowej. 1985. 268 S. : Ill..
ISBN 83-11-07153-5

Z biegiem lat, z biegiem wydarzen ...: [Wilno, Minsk Litewski, Orsk, Moskwa, Syberia 1904 - 1921]
Hera, Edmund
Chotomów. Verba. 1992. 231 S. : Ill..
ISBN 83-85061-23-1

Z biegiem Olzy: antologija polskiej poezji zaolzianskiej
Kijonka, Tadeusz
Katowice. Slaski Fundusz Literacki. 1990. 196 S. : Ill..

Z biegiem Pilicy
Olaczek, Romuald ; Tranda, Edward
Wyd. 1.. Warszawa. Wiedza Powszechna. 1990. 284 S. : zahlr. Ill., Kt.. Przyroda polska.
ISBN 83-214-0645-9

Zbiegi okolicznosci
Jelenski, Konstanty A.
Paryz. Inst. litercki. 1982. 422 S.. Biblioteka kultury ; 352.

Zbiegostwo chlopów w wojewódzstwie krakowskim na przelomie XVI u XVII wieku
Kielbicka, Aniela ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich. 1989. 230 S.. Prace Komisji Historycznej, Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie ; 31.
ISBN 83-04-03125-6

Zbiegowisko: wybór opowiadan
Prorok, Leszek
Wyd. 1. Warszawa. Czytelnik. 1984. 364 S..
ISBN 83-07-01210-4

Zbierka nevyriesenych úloh
Kondrót, Vojtech
Vyd. 1.. Bratislava. Smena. 1990. 83 S. : Ill.. Edícia Erb ; 61.
ISBN 80-221-0077-3

Zbierky
Kraus, Milan
Vyd. 1. Bratislava. Slov. Spisovatel'. 1984. 229 S. : Ill..

Zbierky mladosti
Bratislava. Slovensky spisovatel'.

Zbieznosc i czulosc zerowych ukladów pomiarowych pradu przemiennogo czestotliwosci 50 Hz równowazonych za pomoca fazoczulych wskazników zera o dzialaniu rozdzielczym
Alaszewicz, Janina ; Fulinski, Wojciech
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1986. 67 S. : graph. Darst.. Wroclawskie Towarzystwo Naukowe: Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego / B ; 209.
ISBN 83-04-02302-4

Zbieznosc obliczen alpha k-maszyn
Pic, W.
Warszawa. 1978. 23 S.. Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ; 334.

Zbieznosc pewnych szeregów niezaleznych zmiennych losowych
Pietruska-Paluba, Katarzyna
Warszawa. Inst., Uniw.. 1987. 22 S.. Preprint. Instytut matematyki. Uniwersitet Warszawski ; 1987,9.

Zbieznosc rozwiazan rózniczkowych czastkowych typu eliptycznego w zaleznosci od ciagów wspó czynników
Soko owski, Jan
Warszawa. 1979. 47 S.. Prace. Instytut badan systemowych. Polska Akademia nauk ; 33.

Zbigniew Brzezinski reflects on the US-Soviet rivalry: an address at the inauguration of the Institute for Soviet and East European Studies
Brzezinski, Zbigniew K.
Coral Gables, FL. 1987. 21 Bl.. Occasional paper / Institute for Soviet and East European Studies <Coral Gables, Fla.> ; 5.

Zbigniew Bujak: Przepraszam za "Solidarnosc"
Rolicki, Janusz ; Bujak, Zbigniew
Wyd. 1.. Warszawa. Polska Oficyna Wydawn. BGW. 1991. 171, [24] S. : Ill..
ISBN 83-7066-157-2

Zbigniew Karpinski: Muzeum Narodowe we Wroclawiu, maj - czerwiec 1988
Górecki, Bogdan ; Karpinski, Zbigniew
Wroclaw. Panstw. Wyzsza Szkola Sztuk Plastycznych. 1988. 117 S. : zahlr. Ill..

Zbigniew Morsztyn: arianin i poeta
Pelc, Janusz
Wroclaw [u. a.]. Ossolineum. 1966. 419 S.. Studia Staropolskie / Instytut Badan Literackich ; 16.

Zbigniew morsztyn: na tle poezji polskiej XVII w
Pelc, Janusz
Wyd. 1.. Warszawa. Wiedza Powszechna. 1973. 338 S..

Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta
Pelc, Janusz
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1966. 419 S. : Ill.. Studia staropolskie ; 16.

Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej 17. w.
Pelc, Janusz
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1973. 338 S..

Zbigniew Stepek: w dziesiata rocznice smierci
Nasalska, Anna
Lublin. Muzeum Okregowe, Oddz. Im. Józefa Czechowicza. 1983. 53 S. : zahlr. Ill..

Zbigniew Unilowski
Faron, Boleslaw
Warszawa. Wiedza powszechna. 1969. 283 S..

Zbigniew Zaluski: 31.7.1926-5.3.1978 ; bibliografia osobowa
Woznicka, Janina
Warszawa. 1983. 49 S.. Centralna Biblioteka Wojskowa ; 105/83.

Zbigniew Zaluski, 1926-1978: informator bio-bibliograficzny
Niedbal, Hanna
Szczecin. Wojewódzka i miejska Biblioteka publ.. 1982. 15 S..

Zbiljnost i stvarnost: prilog zasnivanju izvornog pojma svijeta
Pavic, Zeljko
Zagreb. Hrvatsko Filozofsko Drustvo. 1989. 287 S.. Biblioteka Filozofska istrazivanja ; 21.
ISBN 86-81173-23-5

Z biologii slimaka winneczka, Helix pomatia L., ze szczególnym uwzglednieniem rozrodu
Dziabaszewski, Bohdan
Warszawa. PWN. 1975. 47 S.. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy. Komisja Biologiczna: Prace Komisji Biologicznej. ; T. 39..

Zbior ciekawych wiadomosci od poczatku wynalezienia Nowych Kraiow w Rossyi: dla ktorych odkrycia Piotr Wielki Imperator Rossyiski Pierwszy wydal Plante
Coxe, William
W Warszawie. 1786. [10], 165 S..

Zbior dokumentow katedry i diecezji krakowskiej: 1063 - 1450
Kuras, S. ¬[Hrsg.]¬
Lublin. Materialy zrodlowe do dziejow kosciola w Polsce ; ....

Zbior dokumentow malopolskich
Wrocklaw. 1962 - 1975. 1 - 7. Materialy Komisji Nauk Historycznych / Polska Akademia Nauk.

Zbior dzieiopisow polskich: we czterech tomach zawarty
Bohomolec, Franciszek ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. Drukarnia J. K. Mci. Coll. Soc. Jesu.

Zbior Konstytucyj koronnych, materyi status i juryzdykcyi sadowych tyczacych sie, od r. 1764 dnia 7 marca do ostatniego Seymu Ordynaryjnego w r. 1780. dnia 2 miesiaca pazdziernika odprawionego; sposobem inwentarza ulozony dla latwej wiadomo`sci praw; pod naylaskawszym rzadem nayiasnieyszego Stanislawa Augusta, Krola Polskiego Wielkiego Xiazecia Litewskiego etc. etc. stanowionych, krotko przez Ur. Xawerego Jasinskiego Komornika Granicznego Woiewodztwa Gnieznie`nskiego zebrany ku powszechnemu uzytkowi podany.
Jasinski, Ursyn K.
W-wa. Gröll. 1781. [8], 153, [22] S..

Zbior krotki herbow polskich oraz wslawionych cnota i naukami Polakow
Chmielowski, Benedykt
W Warszawie. 1763. 423 S..

Zbior madrych zdan, czyli opisanie filozofa indyiskiego
S.l.. 1771. 55, 184 S., [5] Bl..

Zbior nazwisk szlachty z opisem herbów wlasnych Familiom zostaiacym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xiestwie Litewskim
Malachowski, Piotr
Przedr. technika fotooffsetowa [d. Ausg.] w Lublinie 1805. Warszawa. Wydawn. Artystyczne i Filmowe. 1985. 817 S..

Zbior nazwisk szlachty z opisem herbów wlasnych familiom zostaiacym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xiestwie Litewskim
Malachowski, Piotr
W Lucku. W drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Dominikanow. 1790.

Zbiorniki pluczace: Water Flush Tanks
Aftanas, J. ; Piescik, G.
Gdansk. 1961. 99 S.. Prace Instytutu Morskiego. Seria 1. Hydrotechnika ; 9.

Zbiorniki wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego
Dambska, Izabela
Warszawa u.a.. Panstwowe Wydawn. Naukowe. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk / Komisja Biologiczna: Prace Komisji Biologicznej ; ....

Zbiornik Racibórz: problemy - dyskusje - poglady
Malarski, Stanislaw
Opole. Inst. Slaski. 1985. 43 S..

Zbiornik wloclawski: niektóre problemy z geografii fizycznej
Banach, Mieczyslaw ; Glazik, Ryszard
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Zakl. Narod. im. Ossolinskich ¬[u.a.]¬. 1992. 69 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Dokumentacja geograficzna ; 1992,1.

Zbiornik wloclawski: niektóre problemy z geografii fizycznej ; [Mit engl. u. russ. Zsfassungen]
Szupryczynski, Jan ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw u.a.. Zaklad narodowy im. Ossolinskich. 1986. 107 S.. Dokumentacja geograficzna ; 1986,5.

Zbiornik wloclawski - niektóre problemy z geografii fizycznej
Banach, Mieczyslaw ; Glazik, Ryszard
Wroclaw u.a.. Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich - Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1992. 69 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Dokumentacja geograficzna ; 1992,1.

Zbiornik Wloclawski - niektóre problemy z geografii fizycznej: praca zbiorowa
Szupryczynski, Jan
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1986. 105 S. : graph. Darst., Kt.. Dokumentacja geograficzna ; 1986,5.

Zbiorowe prawa czlowieka: analiza krytyczna koncepcji
Mik, Cezary
Wyd. 1.. Torun. Wydawn. Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. 1992. 270 S.. Rozprawy / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.
ISBN 83-231-0365-8

Zbiorowiska lesne gór opawskich
Kuczynska, Irena
Wroclaw. Panstwowe Wydawn. Naukowe, Oddzial Wroclawski. 1972. 60 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Prace botaniczne ; 14.

Zbiorowiska lesne gór sowich
Pender, Krystina
Warszawa [u.a.]. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 74 S. : Ill., graph. Darst., Kt., Tab.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Prace botaniczne ; 20.

Zbiorowiska lesne pólnocno-wschodniej polski: Forest communities of North-Eastern Poland
Sokolowski, Aleksander W.
Warszawa. Panstwowe Wyd. Naul.. 1980. 204 S. : Kt.. Monographiae botanicae. ; 60..
ISBN 83-01-01154-8

Zbiorowiska planktonowe trzech jezior Mazurskich i zawartosc chlorofilu w ich fitoplanktonie: Red. M. Kostyniuk
Sosnowska, Józefa
Warszawa. Polskie Towarzystwo Botaniczne. 1974. 150 S.,10 Bl.ca : zahlr.graph.Darst.. Monographiae botanicae. ; Vol. 42..

Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich
Olech, Maria
Wyd. 1. Kraków. 1985. 132 S. : graph. Darst.. Uniwersytet Jagiellonski <Kraków>: Rozprawy habilitacyjne ; 90.
ISBN 83-233-0032-1

Zbiorowiska ramienic Polski
Dambska, Izabela
Poznan. PAN. 1966. 75 S.m.Abb.u.z.T.gef.Tab.. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Wydzial Mat.-Przyrod. Komisja Biol.: Prace Komisji Biol. ; T. 31,3..

Zbiorowiska roslin naczyniowych Koninskiego Zaglebia Wegla brunatnego i jego obrzezy
Krotoska, Teresa
Warszawa u.a.. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk / Komisja Biologiczna: Prace Komisji Biologicznej ; ....
ISBN 83-01-08060-4

Zbiorowiska roslinne starorzeczy srodkowej warty: The plant communities of old river-beds of the middle part of the warta river in Central Poland
Krzywanski, Dobieslaw
Warszawa. 1974. 80 S. : Ill.. Monographiae botanicae. ; Vol. 43..

Zbiorowiska roslinne Swietokrzyskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej
Glazek, Tadeusz ; Wolak, Janusz
Wyd. 1. Warszawa. Polskie Tow. Botaniczne. 1991. 121 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Monographiae botanicae ; 72.
ISBN 83-00-03365-3

Zbiorowiska roslinne torfowiska Zgnilka oraz zmiany zachodzace w nich pod wplywem gospodarki czlowieka
Noryskiewicz, Andrzej
Warszawa u.a.. 1978. 99 S.. Studia Societatis scientiarum Torunensis. Sectio D. Botanica ; 10,3.

Zbiorowiska segetalne walu trzebnickiego: florystyczno-ekologiczne studium porównawcze
Aniol-Kwiatkowska, Jadwiga
Wroclaw. Wydawn. Uniwers.. 1990. 230 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Prace botaniczne ; 46.

Zbiorowiska segetalne Walu Trzebnickiego: florystyczno-ekologiczne studium porównawcze ; [Mit engl. Zsfassung:] Segetal-weed communities in the macroregion Trzebnica-Hills. Floristis and ecological comparative study
Aniol-Kwiatkowska, Jadwiga
Wroclaw. Uniw.. 1990. 228 S.. Prace botanicne ; 46.

Zbiorowiska segetalne wyzyny czestochowskiej na tle zbiorowisk segetalnych Polski
Wnuk, Zygmunt
Wyd. 1. Warszawa. Polskie Tow. Botaniczne. 1989. 118 S. : zahlr. Ill. u. graph. Darst.. Monographiae botanicae ; 71.
ISBN 83-01-03791-1

Zbiorowiska z klas Phragmitetea Molinio-Arrhenatheretea i Scheuchzerio-Caricetea fuscae w makroregionie lubelskim
Fijalkowski, Dominik ; Chojnacka-Fijalkowska, Elzbieta
Wyd. 1.. Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1990. 414 S. : Ill., graph. Darst., zahlr. Kt. + Kt.-Beil. Roczniki nauk rolniczych : Seria D, Monografie ; 217.
ISBN 83-01-08921-0

Zbior pamietnikow historycznych o dawney Polszcze: z rekopismow, tudziez dziel w róznych jezykach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraiu naszym
Niemcewicz, Julian U.
W Warszawie.

Zbior pism, do których byly powodem Uwagi nad zyciem Jana Zamoyskiego
Zamoyski, Jan
s.l.. 1788.

Zbior poetów polskich dziewietnastego wieka
Hertz, Pawel
Warszawa. PIW. Biblioteka poezji i prozy.

Zbior potrzebnieyszych wiadomosci: porzadkiem alfabetu ulozonych
Krasicki, Ignacy
[Nachdr. d. Ausg. Warszawa u.a., 1781]. Warszawa. Wyd-wa Artyst. i Filmowe. 1979.

Zbior potrzebnieyszych wiadomosci, porzadkiem alfabetu ulozonych
Krasicki, Ignacy
Warszawa ; Lwow. 1781.

Zbior potrzebnieyszych wiadomosci porzadviem Alfabetu utozonych
Warszawie.

Zbior praw polskich i W. X. Litewskiego: od roku 1347 Séymu Wislickiego, az do roku 1786 podlug Slawnych Heyneccyusza i Höpfnera Prawników porzadku ulozony
Piekarski, Franciszek B.
W Krakowie. 1813. 3 Bl., 196 S..

Zbior praw sadowych na mocy konstytucyi roku 1776
Zamoyski, Andrzej
W Warszawie. 1778. X, 208, 131 S..

Zbior praw sadowych na mocy konstytucyi roku 1776, przez J. W. Andrzeia Zamoyskiego, ex-kanclerza koronnego, kawalero orderu orla bialego, ulozony y na seym roku 1778 podany, czesc 1-3.
Zamoyski, Andrzej
W-wa. Gröll. 1778. : 4..

Zbior ustaw o karach dla Calicyi zachodniey
W. Wiednia. 1796.

Zbioru ustaw polskich
Poznán. Wojewódzkiego Inst. Wyd..

Zbior wierszy
Jaworski, Kazimierz
W Lublinie. Kuberski. 1821. 138 S..

Zbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej: informator
Warszawa. 1982. 112 S.. Zbiory i prace polonijne bibliotek polskich ; 1.

Zbiory i prace polonijne bibliotek polskich
Warszawa. Biblioteka Narodowa.

Zbiory i prace polonijne Muzeum Literatury Im. Adama Mickiewicza w Warszawie: informator
Natuniewicz, Halina
Warszawa. Bibl. Narodowa. 1984. 109 S.. Zbiory i prace polonijne bibliotek polskich ; 2.
ISBN 83-7009-001-X

Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu
Szykula, Krystyna
Wroclaw. Uniw. Wroclawski Im. B. Bieruta. 1978. 198 S. : zahlr. Ill..

Zbiory muzeum archeologicznego i etnograficznego w odzi
Miko ajczyk, Andrzej
( odz). (Krajowa Agencja Wydawn.). (1981). 119 S..

Zbiory muzyczne proweniencji wawelskiej
Sienkiewicz, Anna
Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. Musicalia vetera ; ....

Zbiory rekopismienne w Polsce sredniowiecznej
Hornowska, Maria ; Zdzitowiecka Jasienska, Halina
Warszawa. Mianowski. 1947. VII,574 S..

Zbiory rekopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce
Kamolowa, Danuta ¬[Bearb.]¬
Warszawa. 1988. 492 S. : Ill..
ISBN 83-7009-041-9

Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: informator
Michalowski, Kornel
Wyd. 1. Poznan. 1983. 42 S. : Ill..

Zbiory wilkierzy w miastach panstwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chelminskim
Maciejewski, Tadeusz
Wyd. 1.. Gdansk. Wydawn. Uniw. Gdanskiego. 1989. 250 S.. Uniwersytet Gdanski: Zeszyty naukowe / Rozprawy i monografie ; 144.
ISBN 83-7017-268-7

Zbiory Willanowskie: przewodnik
Warszawa. Branicki. 1934. 28 S. : Ill..

Zbiory zachowan w administracji panstwowej: zagadnienia podstawowe
Cieslak, Zbigniew
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 1992. 146 S. : graph. Darst.. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 404.
ISBN 83-230-0778-0

Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu
Szablowski, Jerzy ; Schuster, Lukasz ; Wierzba, Adam
Wyd. 1.. Warszawa. Arkady. 1990. 272 S. : überwiegend Ill..
ISBN 83-213-3533-0

Zbiory zamku królewskiego na Wawelu w Krakowie
Swierz-Zaleski, Stanislaw
W Krakowie. 1935. 29, 48 S. : zahlr. Ill..

Zbiral'niki
Vasilevic, Uladzimir A.
Minsk. Navuka i Technika. 1991. 187 S..
ISBN 5-343-00674-4

Zbirannja tvoriv
Mirnij, Panas
Kyïv. Naukova Dumka.

Zbiór artykulów z zakresu problematyki i techniki pracy prokuratora
Warszawa.

Zbiór cwiczen z rachunkowosci przedsiebiorstw i instytucji
Binkowski, Bernard ; Rojek, Piotr
Wyd. 2, zmienione. Katowice. 1991. 128 S.. Skrypty uczelniane / Akademia Ekonomiczna Im. Karola Adamieckiego.

Zbiór cwiczen z rachunku kosztów
Binkowski, Bernard ; Kostur, Anna
Wyd. 3. Katowice. 1991. 147 S.. Skrypty uczelniane / Akademia Ekonomiczna Im. Karola Adamieckiego.

Zbiór dokumentów i listów miasta Plocka
Szacherska, Stella M. ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe.

Zbiór dokumentów katedry i diecezji Krakowskiej
Kuras, Stanislaw ¬[Hrsg.]¬
Lublin. Tow.nauk. kat. uniw. lub.. 1965b. Materialy zródlowe do dziejów kosciola w Polsce. 1 u. oe.

Zbiór Dokumentów malopolskich
Kuras, Stanislaw ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Zaklad Narod.Im.Ossolinskich. 1962b. 1.2.. z. T.: Polska Akademia Nauk. Komisja nauk historycznych: Materialy. 5 u. oe.

Zbiór dokumentów malopolskich
Sulkowska-Kuras, Irena ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Zakl. Narod. Im. Ossolinskich.

Zbirka Aleph
Ljubljana. Knjizevna Mladina Slovenije.

Zbirka Bauer: Zagreb, 18. veljace - 2. travnja 1989
Zlamalik, Vinko
Zagreb. MTM. 1989. 122 S. : überwiegend Ill.. Muzejski Prostor / Muzejski Prostor <Zagreb> ; 22.

Zbirka bez nazvy: poezi░ pereklady
Fisbejn, Mojsej
[München]. Sucasnist'. 1984. 109 S.. Biblioteka Prolohu i Sucasnosty ; 162..

Zbirka Biskupic: livres illustr., offerts par Bozo Biskupic ... ; catalogue
Rouzet, Anne ; Biskupic, Zbirka
Bruxelles. Bibliothéque Royale Albert 1er. 1985. 62 S. : Ill..
ISBN 2-87093-019-4