WXAFS-Untersuchungen der Korrelation von Fremdatomen und Zwischengitteratomen
Bolze, Thomas
1985. 108 S..

Wxpression des Proto-Onkogens c-myc während der chemischen Hepatokarzinogenese in der Ratte im Vergleich mit zwei Hepatoma-Zellinien
Steiling, Winfried
1988. IV, 96 S..

W XXX rocznice ukladu zgorzeleckiego
Fiedor, Karol
Wyd. 1. Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclaw.. 1984. 193 S.. Uniwersytet Wroclawski Imienia Boleslawa Bieruta: Acta Universitatis Wratislaviensis / Nauki polityczne ; 22 = 753 [d. Gesamtw.].

WY02D finite element analysis computer program: user instructions and documentation
Xie, Ming ; Walrath, David E. ; Adams, Donald F. ; Cilensek, Robert F. ¬[Begr.]¬
revised ed. Laramie, Wyo.. Univerity of Wyoming, Department of Mechanical Engineering, Composite Materials Research Group. 1990. 42 S..

WY-60: user's guide
San Jose. Wyse Technology. 1986. Getr. Zählung : graph. Darst..

WY-60 programmer's guide
San Jose, CA. Wyse. 1987. II, 103 S..

Wyandotté: or The hutted knoll ; a tale
Cooper, James F.
New York. Townsend. 1859. 523 S. : Ill.. Cooper's novels ; [32].

Wyandotte
Cooper, James F.
Iroquois ed. New York. Putnam. [1906 ca]. IV, 464 S.. Writings of J. Fenimore Cooper / Cooper, James Fenimore ; 23.

Wyandotte: Oder, Das Blockhaus. Eine Erzählung
Cooper, James F. ; Mauch, Eduard
2. Aufl.. Stuttgart. Hoffmann. 1853. VI, 578 S.. Cooper, James F.: Amerikanische Romane. ; 16..

Wyandotte oder das Blockhaus: e. Erzählung
Cooper, James F.
2. Aufl.. Stuttgart. Hoffmann. 1853. VI, 578 S. : Ill.. J. F. Cooper's amerikanische Romane ; 16.

Wyandotte or the hutted knoll
Cooper, James F.
Mohawk ed.. New York, NY [u.a.]. Putnam. 1896. IV, 464 S. : Ill.. The works of James Fenimore Cooper.

Wyandotte, or, the Hutted Knoll: a tale
Cooper, James F.
Revised and corr. series, with the latest revision and corrections of the author. New York. Stringer & Townsend. 1856. 523 S.. The choice works of Cooper ; 18.

Wyandotté or the hutted knoll
Cooper, James F.
Leather-stocking ed.. New York. Putnam. [1893?]. IV, 464 S. : Ill.. ¬The¬ complete works ¬of J. Fenimore Cooper¬.

Wyandotté or The Hutted Knoll: a tale
Cooper, James F. ; Philbrick, Thomas ¬[Hrsg.]¬
Albany. State Univ. of New York Press. 1982. XXXIII, 428 S.. ¬The¬ writings of James Fenimore Cooper ; (wyan).
ISBN 0-87395-414-9

Wyandotté, or, the hutted knoll: a tale
Cooper, James F.
New York. Townsend. 1859. 523 S. : Ill.. Cooper, James F.: Novels ; 32..

Wyandotté, or The hutted knoll: A tale. With an historical introd.
Cooper, James F. ; Philbrick, Thomas
Albany, N.Y.. State Univ. of New York Pr.. 1982. XXXIII, 434 S. : Ill.. Cooper, James F.: [Werke].7..
ISBN 0-87395-414-9

Wyandotté, or the hutted knoll: a tale ; in 2 volumes
Cooper, James F.
New ed.. New York. Stringer and Townsend. 1854. 237, 201 S.. Cooper, James F.: ¬Cooper's¬ Novels ; 23.

Wyatt: the critical heritage
Thomson, Patricia ¬[Hrsg.]¬
1. publ.. London ¬[u.a.]¬. Routledge & Kegan. 1974. 186 S.. The critical heritage series.
ISBN 0-7100-7907-9

Wyatt and Dashwood's European Community law
Wyatt, Derrick ; Dashwood, Alan
3. ed.. London. Sweet & Maxwell. 1993. LXX, 690 S..
ISBN 0-421-46890-4

Wyatt and the tradition of the middle English lyric
Lovejoy, Robert B.
Tylers Green, High Wycombe. Univ.Microfilms. 1969 ca.. 156 S..

¬Die¬ Wyatt-Earp-Story
Hamburg. Kelter.

¬The¬ Wyatts: an architectural dynasty
Robinson, John M.
Oxford. Oxford Univ. Pr.. 1979. XVIII, 287 S. : Ill., 1 Stammtaf..
ISBN 0-19-817340-7

Wyatt's hurricane
Bagley, Desmond
17. impr.. Glasgow. Collins. 1978. 254 S.. Fontana. 5398..

Wyatt's hurricane
Bagley, Desmond
New York. Pyramid Books. 1972. 318 S.. Pyramid fiction..

Wyatt to Marvell
Wyatt, Thomas ¬[Mitarb.]¬ ; Marvell, Andrew ¬[Mitarb.]¬
London. Oxford Univ. Pr.. 1967. 265 S.. The Argo book of recorded verse. 2.

Wybacz mi mój sen, Franciszku
Kwiecinska, Zofia
Wyd. 1. Lublin. Wyd. Lubelskie. 1977. 121 S..

Wybierane
Walc, Jan
Warszawa. Oficyna Wydawn. Pokolenie. 1989. 270 S.. Biblioteka Kwartalnika politycznego Krytyka.

Wybitni historycy Wielkopolscy
Strzelczyk, Jerzy ¬[Red.]¬
Wyd. 1. Poznan. UAM. 1989. 446 S. : Ill.. Seria historia / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 157.
ISBN 83-232-0253-2

Wybitni i przecietni przywódcy a lud i spoleczenstwo w dziejach
Michalkiewicz, Stanislaw
Wyd. 1. Katowice. 1985. 119 S.. Uniwersytet Slaski <Katowice>: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 695.
ISBN 83-226-0012-7

Wybitni ludzie dawnego Torunia
Biskup, Marian
Wyd. 1. Warszawa u.a.. Panstw. Wydawn. Nauk.. 1982. 370 S. : Ill.. Towarzystwo Naukowe <Torun>: Prace popularnonaukowe ; 39.
ISBN 83-01-04406-3

Wybitni Wielkopolanie XIX wieku: praca zb.
Jakobzyk, Witold ¬[Red.]¬
Poznan. Wyd. Poznanskie. 1959. 463 s..

Wyborné Duchownj Cwjcenj w prawém Krestianském Obcowáni: Das ist vortreffliche geystliche Übung
Wytissténé. 1758. 203 S..

Wybor nowel
Dygasinski, Adolf
Warszawa. Nasza Ksieg.. 1973. 238 S.. Lektura szkolna. 7.

Wybor nowel i opowiadan
Sienkiewicz, Henryk
Wroclaw. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich Wyd.. 1979. CIII, 506 S. : 1 Portr.. Biblioteka narodowa. Seria 1 ; 231.

Wybor opowiadan
Bratny, Roman
Wyd. 1. Warszawa. Iskry. 1976. 281 S..

Wybor orzecznictwa sadu najwyzszego do nauki prawa karnego procesowego: za lata 1970 - 1982 ; wraz z uwagami i wskazówkami bibliogr.
Grajewski, Jan
Wyd. 2 poszerzone i uzupelnione. Gdansk. 1985. 328 S.. Skrypty uczelniane / Uniwersytet Gdanski.
ISBN 83-7017-034-X

Wybor pieknych dziel muzycznych i piesni polskich na rok 1805
Elsner, Joseph
W Wroclawiu. Grass i Barth.

Wybor pism: Wydanie w dziesieciu tomach ze wstepem Marii Dabrowskiej
Prus, Boleslaw
Warszawa. PIW. 1974.

Wybor pism
Rozwadowski, J.M.
Warzawa. 1959 - 1961.. 1 - 3.

Wybor pism historycznych
Lelewel, Joachim ; Wieckowska, Helena ¬[Bearb.]¬
Wroclaw. Ossolineum. 1950. 305 S.. Biblioteka narodowa. Ser. 1, Nr. 133.

Wybor pism pedagogicznych
Spasowski, Wladyslaw ; Wojtynski, Waclaw
Warszawa. Panstwowe Zaklady Wydawn. Szkolnych. 1961. 335 S. : Ill..

Wybor poezji
Staff, Leopold ; Jastrun, Mieczyslaw ¬[Hrsg.]¬
3.wyd.. Wroclaw. Ossolineum. 1985. XLII,304 S. : Portr.. Biblioteka narodowa. Seria 1 ; 181.
ISBN 83-04-01389-4

Wybor poezyi polskiéy: with notes and observations on the literature of Poland
Bowring, John
London. Baldwin, Cradock, and Joy u.a.. 1827. XXX, 227 S. : Notenbeisp..

Wybor poezyj
Lenartowicz, Teofil
Wyd. 4. uzupelnione i poprawione. Wroclaw. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich Wyd.. 1972. CXXX, 436 S.. Biblioteka narodowa. Seria 1 ; 5.

Wybor poezyj: Opr. Jan Lorentowicz
Tetmajer, Kazimierz P.
Lwow. Ossolineum. 1936. 226 S.. Biblioteka narodowa. Ser. I. Nr. 123.

Wybor poezyj
Zaleski, Bohdan ; Tretiak, Józef ¬[Hrsg.]¬
Krakow. Nakl. Krakowsk. Spólki Wyd.. circa 1922. 256 S.. Biljoteka narodowa : ser. 1 ; 30.

Wybor róznych gatunków poezyi rymopisow polskich: Dla uzytku mlodziezy
W Warszawie.

Wybor tekstow do cwiczen z laciny sredniowiecznej
Wyrozumski, J.
Krakow. 1974. 57 S.. Univ. Jagiell., wydanie 3 poprawione.

Wybor tekstow dotyczacych reformy Kosciola
Jacobus <de Paradiso> ; Porebski, Stanislaw A.
Warszawa. Akad. Teologii Katolickiej. 1978. 410 S.. Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia ; 6..

Wybor tekstow staropolskich: czasy najdawniejsze do roku 1543
Vrtel-Mierczynski, S.
Warzawa. 1950. 365 S..

Wybor tekstów staropolskich: czasy najdawniejsze do roku 1543
Vrtel-Wierczynski, Stefan
Wyd. 2. Warszawa. Panstwowe Zakl. Wydawn. Szkolnych. 1950. XV, 368 S..

Wybor wierszy
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria
Wyd. 1.. Warszawa. Czytelnik. 1978. 453 S.. Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej.

Wybor wierszy
Walenczyk, Jerzy
Wyd. 1.. Lodz. Wyd. Lódskie. 1975. 125 S..

Wybory '91 a polska scena polityczna: praca zbiorowa pod redakcja Stanislawa Gebethnera ...
Banaszkiewicz, Anna ; Gebethner, Stanislaw ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Fundacji Inicjatyw Spolecznych Polska w Europie. 1992. 217 S. : Kt..
ISBN 83-900780-0-7

Wybory '91 a polska scena polityczna: praca zbiorowa pod red. Stanislawa Gebethnera ...
Gebethner, Stanislaw ; Banaszkiewicz, Anna
Warszawa. Wydawn. Fundacji Inicjatyw Spolecznych Polska w Europie. 1992. 217 S. : graph. Darst., Kt..
ISBN 83-900-7800-7

Wybory i koniecznosci: poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najwazniejszych pytan swoich czasów
Mocarska-Tycowa, Zofia
Torun. 1990. 190 S.. Rozprawy / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.
ISBN 83-231-0224-4

Wybory i narodziny demokracji: w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej
Raciborski, Jacek ¬[Red.]¬
Warszawa. Uniwersytet Warszawski Inst. Socjologii. 1991. 166 S. : graph.Darst..
ISBN 83-900346-0-3

Wybory i ryzyka awangardy: studia z teorii awangardy
Czartoryska, Urszula ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1. Warszawa [u.a.]. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1985. 178 S..
ISBN 83-01-05173-6

Wybory kolektywne
Sikorski, Jaroslaw
Warszawa. 1979. 34 S.. Prace. Instytut badan systemowych. Polska Akademia nauk ; 29.

Wybory samorzadowe 1990 roku na terenie Wroclawia
Lisicka, Halina
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 1991. 125 S. : graph. Darst..
ISBN 83-229-0592-0

Wybor z literatury ceské
Erben, Karel J.
Praha. Ceské Museum.

Wybor zrodel do historii Polski sredniowiecznej: do polowy XV wieku
Poznan. 1966. 1 - 3.

Wybór: Poezje 1950-1972
Drozdowski, Bohdan
Warszawa. Iskry. 1974. 295 S..

Wybór
Lisowski, Krzysztof
Wyd. 1. Kraków u.a.. Wydawn. Lit.. 1986. 127 S.. Seria malych wyborów poetykich.
ISBN 83-08-01633-2

Wybrancy
Putrament, Jerzy
Warszawa. Czytelnik.

Wybrancy bogów: Powiesc o zyciu Ewarysta Galois
Infeld, Leopold ; Sielski, Stanislaw ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. Ksiazka i wiedza. 1950. 303 S..

Wybrancy gwiazd
Dobraczynski, Jan
(Wyd. 7.). (Warszawa). Inst. wydawn. Pax. (1982). 266 S.. Dobraczynski. Dziela.
ISBN 83-211-0322-7

Wybrancy gwiazd
Dobraczynski, Jan
Warszawa. Pax. 1957. 423 S..

Wybrand de Geest: de Friessche Adelaar, portretschilder in Leeuwarden 1592 - c. 1161 ; met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum
Vries, Lyckle ¬de¬ ; Geest, Wybrand ¬de¬
Leeuwarden. de Tille. 1982. 93 S. : Ill.. Fries Museum <Leeuwarden>: Fries Museum reeks ; 1.
ISBN 90-6553-006-1

Wybrane algorytmy optymalizacji przeplywów w sieciach teleinformatycznych: Flow Assignment Algorithms for computer communication networks
Batycki, T. ; Kasprzak, A.
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1983. 118 S.. Prace naukowe Instytutu Sterowania i Techniki Systemów Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 1.

Wybrane aspekty prawne obywatelstwa i problematyki imigracyjnej
Kiedrzyn, Andrzej ; Madej, Marek ; Niec, Halina
Kraków. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1993. 174 S.. Prace polonijne ; 17.
ISBN 83-233-0577-3

Wybrane aspekty psychologicznej problematyki przygotowania do zycia
Dabek, Michal ¬[Red.]¬
Wyd. 1. Wroclaw. Wydawn. Uniw.. 1992. 120 S.. Prace psychologiczne ; 29.
ISBN 83-229-0774-5

Wybrane cechy skladniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej: na materiale gwary pólnocnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic
Perczynska, Nina
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Ossolineum. 1975. 147 S.. Prace Instytutu Jezyka Polskiego ; 7.

Wybrane czynniki ksztaltujace import rudy zelaza oraz produkcje i zuzycie stali w Polsce
Gadomski, Jan
Warszawa. 1987. 24 S. : graph. Darst.. Materialy dyskusyjne.

Wybrane ekonomiczne problemy gospodarki rynkowej i centralnie planowanej
Sulkowski, Czeslaw
Wyd. 1. Szczecin. 1984. 135 S. : graph. Darst.. Prace naukowe Politechniki Szczecinskiej.

Wybrane elementy polityki transportowej na lata 1986 - 1995: synteza celu P-2
Bogdanowicz, Stanislaw
Wyd. popr. i uzup.. Warszawa. Osrodek Badawczy Ekonomiki Transportu. 1986. 294 S..

Wybrane fragmenty swiata
Czestochowski, Ryszard ; Pastuszewski, Stefan
Bydgoszcz. Inst. Wydawn. Swiadectwo. 1991. 71 S. : Ill..

Wybrane informacje o systemie operacyjnym RSX-11M
Wisniewska, Joanna
Warszawa. 1983. 72 S.. Sprawozdania Instytutu informatyki Uniwersytetu Warszawskiego ; 125.

Wybrane informacje tematyczne: WIT
Warszawa.

Wybrane kategorie wspó/lczesnych rodzin polskich
Tyszka, Zbigniew
Poznan. 1984. 255 S.. Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza <Poznán>: Seria socjologia ; 13..

Wybrane Materialy proekologiczne: opinie, stanowiska i uchwaly
Kraków. Wyd. AGH. 1989. 65 S.. Problemy ekologiczne Krakowa ; 14.

Wybrane metale ciezkie w rybach Baltyku Poludniowego
Protasowicki, Mikolaj
Szczecin. Akad. Roln.. 1987. 78 S.. Rozprawy / Akademia Rolnicza w Szczecinie ; 110.

Wybrane metody badan cieczy i polimerów
Ranachowski, J. ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. 1979. 319 S.. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Seminarium Naukowo-Techniczne ; 1979.

Wybrane Metody badania materialów
Senczyk, Dominik
Poznan. 1988. 123 S.. Materialy dla studiów doktoranckich i podyplomowych. Politechnika Poznanska ; 17.

Wybrane Metody formalnego zapisu skladni jezyka naturalnego
Mykowiecka, Agnieszka
Warszawa. 1990. 83 S.. Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ; 691.

Wybrane metody klasycznego pomiaru demograficznego jako instrumenty polityki spolecznej
Wiesner, Jan
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akad. Nauk. 1988. 115 S. : graph. Darst..
ISBN 83-04-02989-8

Wybrane Metody matematyczne analizy jakosci powietrza atmosferycznego
Holnicki, Piotr ; Zochowski, Antoni
Warszawa. Panst. Wyd. Nauk.. 1990. 149 S.. Badania systemowe ; 11.
ISBN 83-01-09841-4

Wybrane Metody numeryczne rozwiazywania zagadnienia N cial
Marciniak, Andrzej
Poznan. 1989. 149 S.. Rozprawy. Politechnika Poznanska ; 213.

Wybrane metody okreslania cen statków transportowych
Nowakowski, L.
Gdansk. 1981. 34 S.. Prace Instytutu Morskiego ; 665.

Wybrane metody okreslania efektywnosci zmian organizacyjnych w przedsiebiorstwach przemyslu maszynowego
Kwartnik, Ewa ; Paczula, Czeslaw
2. wyd., poszerzone. Warszawa. 1985. 145 S.. Prace badawcze.

Wybrane metody rozwiazywania zadan przeplywu maksymalnego o minimalnym koszcie
Trojanowski, Marek
Warszawa. 1978. 39 S.. Prace. Instytut badan systemowych. Polska Akademia nauk ; 18.

Wybrane metody uczenia maszynowego dla tworzenia regul klasyfikacji obiektów
Iwanski, Cezary ; Szkatula, Grazyna
Warszawa. Inst. Badan Systemowych. 1992. 75 S.. Prace Instytutu Badan Systemowych. Polska Akademia Nauk ; 173.

Wybrane Metody wyznaczania ewapotranspiracji potencjalnej materialy pomocnicze
Sarnacka, S. ; Brzeska, J. ; Swierczynska, H.
Warszawa. 1983. 35 S..

Wybrane modele i algorytmy optymalizacji planów w dyskretnych procesach produkcyjnych
Wajs, Wieslaw
Kraków. 1980. 117 S.. Prace Instytutu informatyki i automatyki ; 12.

Wybrane narzedzia sterowania praca transportu samochodowego: praca zbiorowa
Stepniak, L.
Warszawa. 1991. 84 S.. Zeszyty naukowe / Instytut Transportu Samochodowego ; 74.

Wybrane niekonwencjonalne systemy masowej obslugi
Wolisz, Adam
Gliwice. 1982. 308 S.. Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska ; 729 : Informatyka ; 4.

Wybrane pojecia etyczne w analizie semantycznej: (kochaj blizniego swego)
Zaron, Zofia
Wroclaw. Ossolineum. 1985. 67 S.. Prace Instytutu Jezyka Polskiego ; 57.
ISBN 83-04-01773-3

Wybrane pojecia i problemy etyki: ([Mit engl. Zsfassung:] Moral problems of nuclear war)
Wisniewski, Ryszard ¬[Hrsg.]¬
Torun. 1984. 183 S.. Rozprawy. Uniwersytet Mikolaja Kopernika.

Wybrane pomiary energetyczne z zastosowaniem transportorów o specjalizowanej konstrukcji
Mindykowski, Janusz
Gdynia. Wyd. Uczelniane WSM. 1990. 204 S.. Prace naukowe Wyzszej Szkoly Morskiej w Gdyni.

Wybrane Prace z mechaniki stosowanej
Maciag, Edward ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Ossolineum. 1991. 101 S.. Prace Komisji Mechaniki Stosowanej. Mechanika ; 15.
ISBN 83-04-03949-4

Wybrane Prace z zakresu inzynierii ladowej: Zebranie
Ziobron, W. ¬[Hrsg.]¬
Kraków. 1982. 336 S..

Wybrane prisma Lukiana
Lucianus <Samosatensis> ; Bogucki, Michal K. ¬[Übers.]¬
Krakowie. Nakladem Ak. Umiej. 1906. Wydawnictwa akademii umiejetnosci w Krakowie Biblioteka przekladów z literatury staro`zytnej ; 1.

Wybrane Problemy automatyki przemyslowej
Skoczowski, Stanislaw ¬[Hrsg.]¬
Szczecin. 1987. 172 S.. Instytut Automatyki Przemyslowej. Politechnika Szczecinska ; 11.

Wybrane Problemy badan operacyjnych z rozmytymi parametrami: Selected Problems of operations research with fuzzy parameters
Chanas, Stefan
Wroc aw. Wyd. Politech.. 1988. 122 S.. Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarz adzania Politechniki Wroc awskiej. Monografie ; 15.

Wybrane Problemy badawcze Szczecinskiego pasa przymorskiego: materialy na Sympozjum Naukowe
Szczecin. 1988. 114 S.. Prace naukowe Politechniki Szczecinskiej ; 378.

Wybrane Problemy brzegowe termosprezystosci niesprzezonej w ujeciu metody elementów skonczonych
Dobrocinski, S.
Warszawa. 1980. 134 S.. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaroslawa Dabrowskiego. [Beil.] ; 1980,2 : 330.

Wybrane Problemy chemii kwasów aminofosfonowych: The selected Problems of chemistry of aminophosphonic acids
Soroka, Miroslaw
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1987. 92 S.. Prace naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 17.

Wybrane Problemy decyzji grupowych: Some Problems of group decision making
Mercik, Jacek W.
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1990. 110 S.. Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarzadzania Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 20.

Wybrane problemy dynamiki awaryjnego hamowania naczyn wydobywczych
Wolny, Stanislaw
Wyd. 1.. Kraków. 1985. 159 S. : graph. Darst.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanislawa Staszica ; 995 : Mechanika ; 7.

Wybrane Problemy ekonomiczne w energetyce
Malewicz, Walenty
Szczecin. 1989. 209 S.. Instytut Elektrotechniki. Politechnika Szczecinska ; 19.

Wybrane Problemy ekonomiczne w energetyce przemyslowej
Malewicz, Walenty
Szczecin. 1989. 189 S.. Instytut Elektrotechniki. Politechnika Szczecinska ; 20.

Wybrane problemy ekonomiki nauki
Szefler, Stanislaw ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw u.a.. Zakl.nar.im. Ossolinskich. 1980. 242 S..
ISBN 83-04-00438-0

Wybrane Problemy eksploatacji konwekcyjnych przegrzewaczy pary
Lopata, Stanislaw ; Mlynarski, Franciszek
Kraków. 1989. 51 S.. Monografia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki ; 84.

Wybrane problemy etnologii miasta
Kopczynska-Jaworska, Bronislawa ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1.. Lódz. Wydawn. Uniwersytetu Lódzkiego. 1993. 146 S. : Ill.. Acta Universitatis Lodziensis ; 7.

Wybrane problemy finansowania konsumpcji spolecznej w PRL i CSRS: [Mit engl. Zsfassungen.]
Chechlinski, Janusz ¬[Hrsg.]¬
Lódz. Uniw. Lódzki. 1979. 144 S.. Acta Universitatis Lodziensis. Serija 3. Nauki ekonomiczne i socjologiczne ; 43.

Wybrane Problemy fizyki budowli i budownictwa: jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dra hab. inz. Zbigniewa Pieniazka
Lossow-Samek, Barbara ¬[Hrsg.]¬ ; Pieniazek, Z.
Kraków. 1990. 99 S.. Monografia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki ; 108.

Wybrane problemy funkcjonowania handlu i uslug w Polsce
Zajaczkowski, M. ¬[Hrsg.]¬
Szczecin. 1983. 86 S.. Instytut Nauk Ekonomicznych i Spolecznych. Politechnika Szczecinska ; 16.

Wybrane problemy funkcjonowania polskiego systemu politycznego
Orkisz, Jolanta ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Szczecin. 1988. 160 S.. Prace naukowe Politechniki Szczecinskiej ; 361 : Miedzywydzialowy Instytut Nauk Ekonomicznych i Spolecznych ; 41.

Wybrane problemy funkcjonowania socjalizmu w mysli i dokumentach programowych PZPR: praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bloka
Blok, Zbigniew
Warszawa. Akad. Nauk Spolecznych PZPR. 1988. 341 S.. Sily napedowe, bariery i zagrozenia rozwoju socjalizmu w Polsce ; 66.

Wybrane problemy funkcjonowania systemu politycznego Polski
Rodziewicz, Marian
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki. 1990. 91 S.. Prace naukowe Politechniki Szczecinskiej.

Wybrane problemy funkcjonowania systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiatych
Antoszewski, Andrzej ¬[Red.]¬
Warszawa ¬[u.a.]¬. Panstwowe Wyd. Naukowe. 1988. 232 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 969.
ISBN 83-01-08697-1

Wybrane problemy funkcjonowania systemu politycznego w PRL
Rodziewicz, Marian
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecinskiej. 1987. 91 S.. Prace naukowe Politechniki Szczecinskiej.

Wybrane problemy funkcjonowania systemów politycznych
Niemczynowicz, Benedykt
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecinskiej. 1987. 108 S.. Prace naukowe Politechniki Szczecinskiej.

Wybrane problemy geologii zlozowej i kopalnianej
Szwed-Lorenz, Jaroslawa ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Wyd. Politechniki. 1987. 114 S.. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroclawskiej. Studia i materialy ; 17.

Wybrane problemy geomechaniki i budownictwa górniczego na duzych glebokosciach
Chudek, Miroslaw ¬[Hrsg.]¬
Gliwice. Politechnika slaska. 1983. 348 S.. Zeszyty naukowe. Politechnika slaska ; 778.

Wybrane problemy gospodarki swiatowej
Kulig, Jan
Warszawa. 1988. 115 S.. Studia i materialy.

Wybrane problemy handlu swiatowego
Szczakowski, Ziemowit
Wyd. 1.. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1992. 156 S.. Uniwersytet Lódzki: Acta Universitatis Lodziensis / Folia oeconomica ; 116.

Wybrane problemy historii Niemiec XIX i XX wieku
Czubinski, Antoni
Poznan. Wielkopolska Agencja Wydawnicza. 1992. 301 S..
ISBN 83-85524-03-7