Wspólczesne Problemy hydrotechniczne i geotechniczne: materialy Sesji Naukowej poswiecone Jubileuszowi 80-Lecia prof. dr. hab. inz. Adama Radzikowskiego
Racinowski, Roman ¬[Hrsg.]¬ ; Radzikowski, A.
Szczecin. 1989. 175 S.. Instytut Inzynierii Wodnej. Politechnika Szczecinska ; 32.

Wspólczesne problemy mechaniki ilów
Kisiel, Igor
Wroclaw u.a.. Akad.. 1981. 106 S.. Najnowsze osiagniecia nauki.
ISBN 83-04-00773-8

Wspólczesne problemy organizacji pracy: materialy z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Organizacji Zarzadzania AE we Wroclawiu oraz Instytut Finansowo-Ekonomiczny w Leningradzie, Wroclaw, 10 - 12 pazdziernika 1989
Budka, Jan ¬[Red.]¬
Wroclaw. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 1991. 69 S. : graph. Darst.. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego we Wroclawiu ; 592.

Wspólczesne problemy Polski w swietle katolickiej nauki spolecznej: materialy z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedry Mikroekonomii i Historii Gospodarczej oraz NSZZ "Solidarnosc", Wroclaw, 8 listopada 1991
Dlugoborski, Waclaw ¬[Red.]¬
Wroclaw. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 1992. 133 S.. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego we Wroclawiu ; 631.

Wspólczesne problemy rynku i marketingu
Banasiak, Andrzej
Wyd. 1. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1990. 235 S.. Acta Universitatis Lodziensis.

Wspólczesne problemy swiatowych procesów rozwoju
Rosciszewski, Marcin
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1986. 96 S. : graph. Darst.. Dokumentacja geograficzna ; 1986,4.

Wspólczesne problemy w teorii i praktyce zarzadzania: materialy konferencyjne ze Szkoly Letniej Instytutów Organizacji i Zarzadzania, Szklarska Poreba, wrzesien 1987
Wersty, Boleslaw ¬[Red.]¬
Wroclaw. Wydawn. Uczelniane Akad. Ekonomicznej. 1988. 207 S. : graph. Darst.. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego we Wroclawiu ; 455.

Wspólczesne procesy korytowe dolnej Wisly
Babinski, Zygmunt
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich. 1992. 171 S. : Kt., Ill., graph. Darst.. Prace geograficzne ; 157.
ISBN 83-04-04016-6

Wspólczesne procesy morfogenetyczne w Polsce: wybrane zagadnienia
Kotarba, Adam
Wroclaw u.a.. Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1990. 84 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Dokumentacja geograficzna ; 1990,1.

Wspólczesne procesy morfogenetyczne w polsce wybrane zagadnienia
Kotarba, Adam ¬[Red.]¬
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich, Wyd. Polskiej Akad. Nauk. 1990. 84 S. : graph. Darst.. Dokumentacja Geograficzna ; 1990,1.

Wspólczesne procesy transportu i sedymentacij piaskow eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich
Borówka, Krzysztof R.
Warszawa ¬[u.a.]¬. Wydaw. naukowe. 1980. 126 S.. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej / Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy ; 20.

Wspólczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich
Borówka, Krzysztof R.
Warszawa u.a.. 1980. 126 S.. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól nauk. Wydzial matematyczno-przyrodniczy. Prace komisji geograficzno-geologicznej ; 20.
ISBN 83-01-02005-9

Wspólczesne przemiany instytucji i swiadomosci religijnej w Polsce: wybrane zagadnienia s swietle badan empirycznych
Kubiak, Hieronim ¬[Red.]¬
1. wyd.. Kraków. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1981. 131 S.. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego : Prace socjologiczne ; 7.
ISBN 83-01-03289-8

Wspólczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce
Korcelli, Piotr ¬[Red.]¬
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Zakl. Narodowy Im. Ossolinskich ¬[u.a.]¬. 1989. 176 S. : graph. Darst., Kt.. Prace geograficzne ; 152.
ISBN 83-04-03223-6

Wspólczesne przemiany rzezby Polski Poludniowo-Wschodniej: opracowanie zbiorowe pod redakcja Miroslawa Bogackiego
Bogacki, Miroslaw
Wroclaw u.a.. Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1990. 145 S. : Kt.. Prace geograficzne ; 153.
ISBN 83-04-03619-3

Wspólczesne przemiany ustrojowe w Polsce i w swiecie: prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Stembrowiczowi w 65 rocznice urodzin
Garlicki, Lech
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1987. 176 S.. Studia iurudica ; 15.

Wspólczesne przewiska polskie: analiza formalna i znaczeniowa
Lobodzinska, Romana ; Tomczak, Lucyna
Warszawa ¬[u.a.]¬. Wyd. Naukowe. 1988. 132 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 968.

Wspólczesne przezwiska polskie: analiza formalna i znaczeniowa
Lobodzinska, Romana ; Tomczak, Lucyna
Warszawa [u.a.]. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1988. 132 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 968.
ISBN 83-01-08086-8

Wspólczesne rodziny wiejkie na Pomorzu i Kujawach
Nowak, Waldemar
Wyd. 1.. Warszawa u.a.. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1989. 249 S.. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe / Wydzial Nauk Humanistycznych: [Prace Wydzialu Nauk Humanistycznych / F] ; 19.
ISBN 83-01-09263-7

Wspólczesne rodziny wiejskie: studia do syntezy
Bednarski, Henryk
Warszawa. PWN. 1988. 148 S..
ISBN 83-01-07871-5

Wspólczesne sandry na przedpolu Skeidararjökull (Islandia) i plejstocenskie sandry w Polsce pólnocno-wschodniej
Bogacki, Miroslaw
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszaw.. 1976. 166 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 93.

Wspólczesne srodowiska emigracji polskiej: sytuacja duszpasterska
Bakalarz, Józef ¬[Red.]¬
Lublin. Red. Wyd. KUL. 1985. 155 S..
ISBN 83-228-0016-9

Wspólczesne stosunki miedzynarodowe
Bodnar, Artur
Wyd. 3., uaktualnione i rozszerzone. Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1971. 390 S.. Biblioteka wiedzy politycznej.

Wspólczesne systemy partyjne
Wojtaszczyk, Konstanty A.
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Nauk. PWN. 1992. 128 S.. Leksykon Demokracji.
ISBN 83-01-10912-2

Wspólczesne tendencje i innowacyjne rozwiazania w pedagogice specjalnej: Miedzynarodowa Konferencja w Gdansku, 10 - 13 czerwiec 1986 ; wybór materialów pod redakcja Mariana Balcerka ...
Balcerek, Marian
Warszawa. 1988. 270 S. : Ill., graph. Darst..

Wspólczesne Tendencje ksztaltowania terenów mieszkaniowych w swietle teorii i praktyki
Izbicki, Tadeusz ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1991. 140 S.. Prace naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wroclawskiej. Studia i materialy ; 8.

Wspólczesne Tendencje w bieleniu mas celulozowych i mozliwosci ich wykorzystania w przemysle krajowym: Konferencja Naukowo-Techniczna
Swiecie. 1988. ca 100 S..

Wspólczesne trendy w logopedii: [materialy X Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedicznego, Lublin, 21 - 22 wrzesnia 1990 roku]
Adamczyk, Bogdan
Lublin. Polskie Tow. Logopedyczne u.a.. 1990. 151 S. : Ill., graph. Darst.. Logopedia ; 17.

Wspólczesne ustawodawstwo cenowe: studium porównawcze
Modzelewski, Witold
Wyd. 1. Warszawa. IF. 1990. 160 S..

Wspólczesne ustroje panstw kapitalistycznych
Burda, Andrzej ; Gdulewicz, Ewa ; Skrzydlo, Wieslaw
Wyd. 2. Lublin. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej. 1985. 156 S..
ISBN 83-227-0041-5

Wspólczesne zagadnienie polityki kryminalnej: problemy kryminologiczne i penologiczne
Lernell, Leszek
Warszawa. Wydawn. Prawn. 1978. 374 S..

Wspólczesni: Charakterystyki pisarzy i dziel
Wasilewski, Zygmunt
Poznan. Gebenthner i Wolff. 1923. 340 S..

Wspólczesni dramatopisarze polscy: 1945-1975; 37 sylwetek
Gassowski, Szczepan
Wyd. 1.. Warszawa. Wyd. Artystyczne i Filmowe. 1979. 333 S..
ISBN 83-221-0031-0

Wspólczesni pisarze Slaska
Katowice. Drukiem Ksiegarni i Drukarni Katolickiej.

Wspólczesni poeci Polscy: Szkice
Chmielowski, Piotr
Petersburg. Grendyszynski. 1895. 494 S..

Wspólczesnsc i historia: z problematyki wspólczesnej literatury czeskiej i slowackiej
Nawrocki, Witold
Wyd. 1. Katowice. Wyd. Slask. 1982. 439 S..
ISBN 83-216-0275-4

Wspólczesny antykomunizm a nauki spolwczne: eseje polemiczne
Wiatr, Jerzy J.
Wyd. 1. Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1970. 202 S..

Wspólczesny dramat egipski: lat 1870 - 1975
Machut-Mendecka, Ewa
Wyd. 1. Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1984. 102 S.. Prace orientalistyczne ; 28.
ISBN 8301034351

Wspólczesny dramat egipski lat 1870-1975
Machut-Mendecka, Ewa
Warszawa. Panstw. Wydaw. Nauk. 1984. 102 S..

Wspólczesny ekslibris polski
Darlakow, Stanislaw
Rzestów. Muzeum. 1980. 131 S. : zahlr. Ill.. Ogólnopolska wystawa ; 5.

Wspólczesny ekslibris polski
Darlakow, Stanislaw
Rzestów. Muzeum. 1977. 136 S. : zahlr. Ill.. Ogólnopolska wystawa ; 4.

Wspólczesny folklor i folklorystyka: o przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych
Kowalski, Piotr
Wyd. 1.. Wroclaw. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 1990. 148 S.. Literatura ludowa ; 34,1/6.

Wspólczesny folklor slowny dzieci i nastolatków
Simonides, Dorota
Wroclaw. PWN. 1976. 249 S..

Wspólczesny konserwatyzm brytyjski: (studium z zakresu mysli politzycznej)
Zieba, Andrzej
Wyd. 1.. Kraków. 1988. 194 S.. Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagiellonski <Kraków> ; 148.
ISBN 83-233-0242-1

Wspólczesny "neomarksizm"
Malinowski, Antoni
Wyd. 1. Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1983. 313 S..
ISBN 83-05-11186-5

Wspólczesny parlamentaryzm Skandynawski
Grzybowski, Marian
[Kraków]. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1988. 130 S.. Prace z nauk politycznych ; 32.
ISBN 83-01-08677-7

Wspólczesny poemat rosyjski: typologia gatunku
Sciepuro, Marian
Wroclaw. Wydawn. Uniw.. 1993. 117 S.. Slavica Wratislaviensia ; 77.
ISBN 83-229-0856-3

Wspólczesny polski konserwatyzm jako forma socjalizmu drobnomieszczanskiego
Kurowicki, Jan
Warszawa. Akad. Nauk Spolecznych PZPR. 1988. 196 S.. Sily napedowe, bariery i zagrozenia rozwoju socjalizmu w Polsce.

Wspólczesny swiat i czlowiek
Burchacka-Laufer, Helena
2. wyd.. Islington, Ontario. Burchacka-Laufer. 1985. 144 S..

Wspólczesny teatr hispanski w walce o... teatr
Aszyk, Urszula
Wyd. 1.. Warszawa. Panstwowy Inst. Wydawn.. 1988. 230 S. : Ill..
ISBN 83-06-01530-4

Wspólczesny teatr polski
Filler, Witold
wyd. 1.. Warszawa. Wyd. Interpr.. 1976. 124 S..

Wspólczesny teatr poszukujacy
Milczarek-Pankowska, Krystyna
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne. 1986. 110 S. : Ill.. Sztuka. Kultura. Wychowanie.
ISBN 83-02-02967-x

Wspólczesny wulkanizm i glówne rysy metalogenii Pólnocnych Andów
Paulo, Andrzej
Wyd. 1.. Kraków. Wydawn. AGH. 1988. 126 S. : graph. Darst., Kt. + 11 Beil.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanislawa Staszica ; 1214 : Geologia ; 14,4.

Wspóldzialanie czynników zewnetrznych w procesach kielkowania: Mitwirkung äusserer Faktoren beim Keimprozess
Dorywalski, Józef
1935. S. 80 - 140.

Wspóldzialanie jednostek gospodarczych w przemysle: praca zbiorowa
Sosnowska, Alicja
Wyd. 1. Warszawa. 1987. 197 S.. Monografie i opracowania.

Wspóldzialanie kosciola i panstwa w swietle teorii i praktyki
Markiewicz, Stanislaw
Wyd. 1.. Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1984. 285 S..
ISBN 83-05-11221-7

Wspóldzialanie przestepne i glówne pojecia z nim zwiazane w polskim prawie karnym
Tyszkiewicz, Leon
Poznan. 1964. 491 S.. Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza <Poznan> / Wydzial Prawa: Prace Wydzialu Prawa ; 15..

Wspóldzialanie rad narodowych z organami samorzadu spóldzielczego
Warszawa. 1985. 70 S..

Wspóldzialanie uczestników rynku w warunkach gospodarki socjalistycznej: geneza i perspektywy
Chrystowski, Jerzy
Katowice. 1986. 114 S. + Zalaczniki.

Wspóldzialanie w przestepstwie mlodocianych i dorosslych z nieletnimi
Zakrzewski, Pawel
Wyd. 1. Kraków. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1960. 167 S.. Rozprawy i studia / Uniwersytet Jagiellonski ; 22.

Wspólistnienie w latach osiemdziesiatych: nowe aspekty konfrontacji ideologicznej Wschód - Zachód
Przewlocki, Jan ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Katowice. 1989. 120 S.. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 1073.
ISBN 83-226-0245-6

Wspólna Europa mit czy rzeczywistosc ?
Wolff-Poweska, Anna ¬[Red.]¬
Wyd. 1. Poznan. Inst. Zachodn░. 1990. 269 S.. Studia europejskie ; 1.
ISBN 83-85003-49-5

Wspólne tradycje: wspóldzialanie polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego ; wybor dokumentów materialów
Gemkow, Heinrich
Warszawa. Ksiazka i Wiedza.

Wspólne zdjecie, niebieskie kartki
Rudnicki, Adolf
Warszawa. PIW. 1967. 228 S..

Wspólniczki diabla czyli o procesach czarownic na Slasku w XVII wieku
Korcz, Wladyslaw
Wyd. 1. Katowice. Slaski Inst. Nauk.. 1985. 112 S. : Ill.. Slaskie epizody historyczne.
ISBN 83-7008-064-2

Wspólnota
Biskupski, Andrzej
Wyd. 1.. Lódz. Wyd. Lódzkie. 1976. 80 S.. Biblioteka poetycka.

Wspólnota Europejska w oczach Polaków: wybór publicystyki i dokumentów
Najder, Zdzislaw
1. wyd.. London. Polonia. 1989. 218 S.. Swiat wspólczesny ; 9.
ISBN 0-902352-84-9

Wspólnota francuska w Afryce: (communauté)
Krasuski, Jerzy
Poznan. Inst. Zachodni. 1983. 249 S.. Prace Instytutu Zachodniego ; 47.

Wspólnota ludzka w oczach Soboru
Johannes Paulus <Papa, II.>
Lublin. 1979. 248 S. : Ill.. Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 22,1/3 = (85/87).

Wspólnota panst socjalistycznych: geneza i glówne tendencje rozwoju
Kolomejczyk, Norbert
Warszawa. Mlodziezowa Agencja Wydawn.. 1988. 274 S..
ISBN 83-203-2342-8

Wspólnota smiechu: Studium socjologiczne komizmu
Zygulski, Kazimierz
(Wyd. 2.). Warszawa. Panstw. Inst. Wydaw.. 1985. 291 S..

Wspólnota zbawienia
Lublin. KUL. 1984. 257 S.. Katolicki Uniwersytet Lubelski / Wydzial Teologiczny: Materialy katechetyczne.
ISBN 83-00-00429-7

Wspólnoy komunikatywne w genezie i rozwoju jezyka niemieckiego
Zabrocki, Ludwik
Wroclaw. Pan.

Wspólny jezyk: Jugoslavica
Kornhauser, Julian
Wyd. 1. S.l.. Wydawn. Slask. 1983. 271 S..
ISBN 83-216-0278-9

Wspólny pokój: i inne utwory
Unilowski, Zbigniew ; Faron, Boleslaw ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Zakl. Nar. Im. Ossolinskich. 1976. LXXXIX, 395 S.. Biblioteka narodowa ; 224.

Wspólny pokój i inne opowiadania
Unilowski, Zbigniew
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Ossolineum. 1976. LXXXIX, 395 S.. Biblioteka Narodowa : Seria 1 ; 224.

Wspólny pokój i inne utwory
Unilowski, Zbigniew ; Faron, Boleslaw
Wroclaw. Ossolinski. 1976. LXXXIX, 395 S. : Ill.. Biblioteka narodowa. Ser. 1. ; 224..

Wspólpraca ekologiczna w Europie
Michalowski, Stanislaw
Warszawa. Polski Inst. Spraw Miedzynarodowych. 1990. 81 S..

Wspólpraca Francja - RFN
Anczewski, Ignacy
Warszawa. Polski Inst. Spraw Miedzynarodowych. 1990. 106 S..

Wspólpraca gospodarcza polska-niemcy: tradycje, stan obecny, perspektywy
Pac, Roland ; Anusz, Jan
Warszawa. 1991. 54 S.. Polityka ekonomiczna i spoleczna ; 2.

Wspólpraca gospodarcza Polski z krajami RWPG: [studium rozwoju wspólpracy z krajami socjalistycznymi]
Binder, Kazimierz
S.l.. Pax. [1985]. 183 S..

Wspólpraca gospodarcza Polski z zagranica: (pytania i odpowiedzi)
Cierkonska, Joanna
Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1987. 37 S.. Biblioteka lektora i wykladowcy.

Wspólpraca gospodarcza polsko-bulgarska w latach 1945 - 1980
Skarzynski, Mieczyslaw
Wyd. 1.. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1988. 597 S.. Acta Universitatis Lodziensis.
ISBN 83-7016-287-8

Wspólpraca gospodarcza Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugoslawii ze swiatem
Rys, Bronislaw
Wyd. 1.. Warszawa. Inst. Krajów Socjalistycznych PAN. 1988. 181 S..

Wspólpraca inwestycyjna krajów RWPG: dotychczasowy rozwój i perspektywy
Starzyk, Halina
Warszawa. Centrum INTE. 1989. 16 S. + Synteza. Wybrane informacje tematyczne / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; 22 = 89.

Wspólpraca inwestycyjna Wschód-Zachód
Tabaczynski, Eugeniusz
Wyd. 1. Warszawa. Panstw. Wydawn. Ekonomiczne. 1982. 155 S. : graph. Darst.. Stosunki ekonomiczne Wschód-Zachód.
ISBN 83-208-0192-3

Wspólpraca kulturalna wschód-zachód w Europie
Nowak, Jerzy M.
Wyd. 1. Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1982. 385 S..

Wspólpraca kulturalna z Polonia: sesja Rady Naczelnej 30 listopada 1982
Warszawa. Wydawn. Polonia. 1984. 70 S..

Wspólpraca miedzy narodami i wychowanie dla pokoju: problemy spoleczne i pedagogiczne
Wesolowska, Eugenia A.
Torun. Uniw. Mikolaja Kopernika. 1993. 162 S.. Rozprawy / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.
ISBN 83-231-0397-6

Wspólpraca na obszarach przygranicznych PLR - NRD
Fiedor, Karol ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1.. Wroclaw. Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. 1987. 261 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 949.

Wspólpraca na obszarach przygranicznych PRL-NRD
Fiedor, Karol
Wyd. 1. Wroclaw. 1987. 261 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis.

Wspólpraca nauki z przemyslem dla potrzeb obuwnictwa
Nowicka, J. ¬[Hrsg.]¬
Radom. 1981. 170 S.. Zeszyty naukowe. Wyzsza Szkola Inzynierska w Radomiu. Materialoznawstwo chemiczne i technologia obuwia ; 2.

Wspólpraca naukowo-techniczna na obecnym etapie stosunków Wschód-Zachód
Burrichter, Clemens
Warszawa. Inst. Krajów Socjalistycznych, PAN. 1988. 132 S..

Wspólpraca naukowo-techniczna Wschód-Zachód
Halizak, Edward
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1988. 229 S. : graph. Darst.. Uniwersytet Warszawski: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 305.

Wspólpraca naukowo-techniczna Wschód-Zachód a system nauka - technika - produkcja w PRL: [Mit engl. Zsfassungen.]
Górbiel, Andrzej ¬[Hrsg.]¬
Lódz. Uniw. Lódzki. 1980. 152 S.. Acta Universitatis Lodziensis. Folia politologia ; 1.

Wspólpraca obudowy z betonu natryskowego w wyrobiskach korytarzowych poziomych kolowych i eliptycznych z otacajacym górotworem o charakterystyce sprezystej
Szuscik, Walery
Gliwice. Politechnika Slaska. 1987. 92 S.. Górnictwo ; 162.

Wspólpraca parlamentu i rzadu w Szwecji
Sagan, Stanislaw
Wyd. 1.. Katowice. 1989. 130 S.. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 1098.
ISBN 83-226-0290-1

Wspólpraca polsko-radziecka w kwestiach pokoju i bezpieczenstwa: 1944 - 1987
Lipskij, Andriej J. ; Materski, Wojciech
Wyd. 1.. Warszawa. 1988. 193 S.. PRL - ZSRR, wspólpraca, przyjazn, pomoc wzajemna.

Wspólpraca PRL z krajami RWPG w sferze produkcji materialnej
Ptaszek, Jan
Wyd. 1. Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1987. 261 S..
ISBN 83-05-11748-0

Wspólpraca przedsiebiorstwa z bankiem: (materialy na konferencje)
Warszawa. 1985. 62 S..

Wspólpraca szkoly specjalnej ze srodowiskiem w zakresie adaptacji spolecznej dzieci uposledzonych umyslowo
Dykcik, Wladyslaw
Wyd. 1. Poznan. UAM. 1979. 180 S. : graph. Darst.. Seria Psychologia i pedagogika ; 43.

Wspólpraca wojskowa ChRL z rozwinietymi krajami kapitalistycznymi: (geneza, skala, bariery, implikacje)
Rowinski, Jan
Warszawa. Polski Inst. Spraw Miedzynar.. 1984. 146 S.. Biblioteka spraw miedzynarodowych ; 92.

Wspólrzedne Normalne i warunki brzegowe w teorii mieszanin
Kowalski, S.J.
Warszawa. 1980. 117 S.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1980,5.

Wspólsprawstwo w polskim prawie karnym
Wasek, Andrzej
Warszawa. Wyd. Prawnicze. 1977. 200 S..

Wspóltwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia miedzywojennego: Kazimierz Wóycicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski
Sawrycki, Wladyslaw
Wyd. 1. Warszawa u.a.. Panstw. Wydawn. Nauk.. 1984. 158 S. : Ill.. Towarzystwo Naukowe <Torun> / Wydzial Filologiczno-Filozoficzny: Prace Wydzialu Filologiczno-Filozoficznego ; 30,1.
ISBN 83-01-05462-X

Wspóluczestnictwo koscielne: "ius ad communionem"
Zurowski, Marian A.
Wyd. 2; uzupel. i popraw.. Kraków. Wydaw. Apostolstwa Modlitwy. 1984. 271 S.. Seria Bobolanum ; 14.

Wspólzaleznosci ekonomiczne w rozwoju infrastruktury sródladowych dróg wodnych
Wojewódzka-Król, Krystyna
Wyd. 1.. Gdansk. Wydawn. Uniw. Gdanskiego. 1987. 237 S. : graph. Darst., Kt.. Uniwersytet Gdanski: Zeszyty naukowe / Rozprawy i monografie ; 102.
ISBN 83-7017-055-2

Wspólzaleznosci miedzy dojazdami do pracy a struktura spoleczna i demograficzna regionu miejskiego Warszawy w latach 1950-1973: [Mit engl. u. russ. Zsfassung]
Potrykowska, Alina
Wroclaw u.a.. Wydawn. polskiej akad. nauk. 1983. 101 S.. Dokumentacja geograficzna ; 1983,2.

Wspólzaleznosci mieedzy dojazdami do pracy a struktura spoleczna i demograficzna regionu miejskiego Warszawy w latach 1950 - 1973
Potrykowska, Alina
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1983. 101 S. : graph. Darst., Kt.. Dokumentacja geologiczna ; 1983,2.

Wspólzaleznosc procesów sorpcyjnych i dylatometrycznych zachodzacych w ukladach: wegle kamienne - para wodna, dwutlenek wegla, metan
Ceglarska-Stefanska, Grazyna
Wyd. 1.. Kraków. 1990. 102 S. : graph. Darst.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanislawa Staszica ; 1371 : Chemia ; 16.

Wspólzaleznosc stanów wody gruntowej i powierzchniowej w dolinie rzecznej
Rzegocki, K.
Kraków. 1982. 137 S.. Budownictwo wodne i inzynieria sanitarna ; 31.

Wspólzycie miedzynarodowe: Wybrane zagadnienia
Kwilecki, Andrzej
Poznan. 1978. 271 S.. Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza <Poznan>: Seria socjologia. ; 6..

Wspolczesna geografia polityczna
Rosciszewski, Marcin
Warszawa. Inst. Geografii. 1992. 128 S.. Conference papers / Institute of Geography and Spatial Organisation, Polish Academy of Science ; 17.

Wspolczesna literatura Polska: 1919 - 1930
Feldman, Wilhelm
8. wyd.. Krakow. Naklad. Krakowskiej Spólki Wyd.. 1930. VII, 714 S..

Wspolczesna problematyka osadnictwa wiejskiego: Materialy z ogólnopolskiej konferencji Poznan, 7-8 grudnia 1973
Zajchowska, Stanislawa
Poznan. 1976. 250 S. : 2 Kt.. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza <Poznan> Wydzial Biologii i Nauko Zierni: Prace. Seria geografia. ; 10..

Wspolczesne problemy zarzadzania
Stabryla, Adam
Kraków. 1990. 71 S.. Zeszyty naukowe.

Wspolczesne rodziny polskie w swietle aktualnych Badan
Tyszka, Zbigniew
Poznan. 1976. 188 S.. Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza <Poznan>: Seria socjologia ; 4.

Wspolczesne spoleczenstwo Polskie: wystep do socjologii
Dyoniziak, Ryszard ; Mikulowski Pomorski, Jerzy ; Pucek, Zbigniew
Warszawa. Panstwowe Wysawnictwo Naukowe. 1974. 247 S..

Wspolczynnik filtracji: Zmodyfikowana metoda Kamienskiego
Zurawski, Michal ; Skonieczny, J. ; Kaniecki, A.
Poznan. Uniw.. 1971. 8 S. : 1 graph.Darst.. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza <Poznan>. Wydzial Biologii i Nauk Ziemi:Prace. Seria geografia. ; Nr. 6..

Wspolnota panstw socjalistycznych: geneza i glowne tendencje rozwoju
Kolomejczyk, Norbert ; Koseski, Adam
Warszawa. Mlodziezowa Agencja Wydawnicza. 1988. 274 S..
ISBN 83-203-2342-6

Wspolnoty chrzescijanskie
Kloczowski, J.
Krakow. 1964. 554 S..

Wspomaganie decyzji wielokryterialnych: system "BIPOLAR"
Konarzewska-Gubala, Ewa
Wroclaw. Wydawn. Uczelniane Akad. Ekonomicznej. 1991. 107 S. : graph. Darst.. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego we Wroclawiu ; 551 : Seria: Monografie i opracowania ; 76.
ISBN 83-7011-075-4

Wspomaganie przez komputer rozpoznanie najczestszych wyrozów na podstawie identyfikacji samoglosek, spólglosek tracych i zwarto-tracych
Gembiak, D.
Warszawa. 1981. 31 S.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1981,13.

Wspominam Poznan: fakty i refleksje
Zakrzewski, Zbigniew
Wyd. 1. Poznan. Wydawn. Poznan.. 1986. 445 S. : Ill..
ISBN 83-210-0631-0

Wspominki proboszcza puszczykowskiego
Pielatowski, Kazimierz
Puszczykowo.

Wspomnienia
Berling, Zygmunt
Warszawa. PDW.

Wspomnienia: Od 1806 do 1830 roku
Dmochowski, Franciszek S.
Warszawa. PIW. 1959. 1 Portr.,386 S.m.Taf.. Biblioteka panientników polskich i obczych..

Wspomnienia
Jedrzejewicz, Waclaw
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Zakl. Narod. im. Ossolinskich. 1993. 310 S. : Ill..
ISBN 83-04-04126-x