Wladyslaw Krzeminski: (1907 - 1966) ; [praca zbiorowa pod redakcja Emila Orzechowskiego
Orzechowski, Emil ; Krzeminski, Wladyslaw
Wyd. 1.. Kraków. Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 1991. 272, [32] S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 83-7052-018-9

Wladyslaw Kunicki: (1872 - 1941) ; zycie - dzialalnosc - poglady
Michalowski, Stanislaw
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej. 1990. 212 S. : Ill..
ISBN 83-227-0297-3

Wladyslaw Luszczkiewicz malarz i pedagog
Rzepinska, Maria
Wyd. 1. Kraków. Wydawn. Literackie. 1983. 125 S. : Ill..

Wladyslaw Niegolewski: 1819 - 1895
Slowikowski, Jan
Warszawa u.a.. Panstw. Wydawn. Nauk.. 1988. 218 S. : Ill.. Wybitni Wielkopolanie.
ISBN 83-01-08051-5

Wladyslaw Orkan: opowiesc biogr.
Duzyk, Józef
Warszawa. Lud. Spóldz. Wyd.. 1975. 551 S..

Wladyslaw Orkan
Duzyk, Józef
Wyd. 2.. Warszawa. Ludowa Spól. Wyd.. 1980. 579 S. : Ill..
ISBN 83-205-3169-1

Wladyslaw Orkan: Twórca i dzielo
Pigon, Stanislaw
Kraków. Wydawn. Lit.. 1958. 449 S..

Wladyslaw Orkan
Puchalska, Miroslawa
Wyd. 1. Warszawa. Ludowa Spóldzielnia Wydawn.. 1957. 211 S..

Wladyslawowi Ogrodzinskiemu na siedemdziesiate urodziny: Olsztyn, czerwiec 1988
Olsztyn. Muzeum Warmii i Mazur. 1989. 515 S. : Ill., graph. Darst.. Rocznik Olsztynski ; 16.

Wladyslaw Podkowinski
Podkowinski, Wladyslaw ; Pawlas, Jerzy ¬[Bearb.]¬
2. wyd.. Warszawa. Krajowa Agencja Wydawn.. 1984. 46 S. : zahlr. Ill.. Malarstwo polskie.
ISBN 83-03-00152-3

Wladyslaw Reymont: zarys monograficzny
Budrecki, Lech
Wyd. 1. Warszawa. Czytelnik, Spóldzielnia Wydawn.. 1953. 197 S..

Wladyslaw Reymont
Kocówna, Barbara
Wyd. 1. Warszawa. PWN. 1973. 101 S.. Male portrety literackie.

Wladyslaw Reymont
Rurawski, Józef
Wyd. 1.. Warszawa. Wied. Powszechna. 1977. 481 S.. Profile.

Wladyslaw Sikorski: fakty i legendy
Szczypek, Józef
Wyd. 1. Rzeszów. Krajowa Agencja Wydawn.. 1984. 262 S. : Ill..
ISBN 83-03-00671-1

Wladyslaw Sikorski
Terlecki, Olgierd
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1985. 51 S.. Nauka dla wszystkich ; 386.
ISBN 83-04-02132-3

Wladyslaw Sikorski, Ignacy Paderewski
Bloch, Czeslaw ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1. Lublin. Red. Wydawn. Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1988. 328, [40] S. : Ill..
ISBN 83-228-0030-4

Wladyslaw Sikorski - zolnierz i polityk: zbiór rozpraw i artykulów
Pólcwiartek, Józef
Wyd. 1. Rzeszów. Wydawn. Wyzszej Szkoly Pedag.. 1987. 290 S..

Wladyslaw Slewinski
Jaworska, Wladyslawa ; Slewinski, Wladyslaw ¬[Ill.]¬
1. wyd.. Warszawa. Krajowa Agencja Wydawn.. 1984. 47 S. : zahlr. Ill.. Malarstwo polskie.
ISBN 83-03-00149-3

Wladyslaw Slewinski: 1854-1918 ; wystawa monograficzna
Jaworska, Wladyslawa
Warszawa. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1983. 122 S., 260 S. : Ill., graph. Darst..

Wladyslaw Stanislaw Reymont
Krzyzanowski, Jerzy R.
New York. Twayne. 1972. 169 S.. Twayne's world authors ser.248=Poland..

Wladyslaw Stanislaw Reymont
Lichanski, Stefan
Warszawa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. 1984. 326 S.. Biblioteka "Polonistyki".
ISBN 83-02-01887-2

Wladyslaw Strzeminski in memoriam
Strzeminski, Wladyslaw ¬[Ill.]¬ ; Zagrodzki, Janusz ¬[Red.]¬
Lodz. PP Sztuka Polska. 1988. 190 S. : zahlr. Ill..
ISBN 83-00-02431-X

Wladyslaw Tatarkiewicz
Jaworski, Marek
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Interpress. 1975. 130 S..

Wladyslaw Tatarkiewicz: bibliografia
Krajewski, Janusz
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Zaklad Narod. im. Ossolinskich. 1992. 156 S. : Ill..
ISBN 83-04-03897-8

Wladyslaw Wankie: 1860 - 1925 ; wystawa monograficzna ; katalog dziel istniejacych i zaginionych
Wankie, Wladyslaw ¬[Ill.]¬ ; Skalska-Miecik, Lija ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. 1989. 167 S. : überwiegend Ill..

Wladyslaw Zamoyski: fundator Kórnika i Zakopanego
Bosacki, Zenon
Poznan. Krajowa Agencja Wydawn.. 1986. 51 S. : Ill., Kt.. Z dziejów Wielkopolski.
ISBN 83-03-01577-X

Wladyslaw Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889 - 1909
Nowak, Zofia
Kraków. Oficyna Podhalanska. 1992. 158 S. : Ill., Kt..
ISBN 83-85483-17-9

Wladyslaw z Gielniowa: z dziejów sredniowiecznej poezji polskiej
Wydra, Wieslaw
Poznan. Bestseller. 1992. 373, [8] S. : Ill..

Wladza
Konwicki, Tadeusz
Wydanie 3. Warszawa. Czytelnik. 1956. 571 S.. Biblioteka jaskólki.

Wladza, administracja i samorzad w koncepcjach polskiego ruchu ludowego: 1944 - 1949
Dziubka, Kazimierz
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 1992. 151 S.. Politologia ; 2.
ISBN 83-229-0670-6

Wladza charyzmatyczna w Rzymie u schylku republiki: lata 44 - 27 p. n. e.
Morawiecki, Leslaw
Wyd. 1.. Rzeszów. Wydawn. Wyzszej Szkoly Pedag.. 1989. 336, [48] S. : zahlr. Ill..

Wladza gospodarcza dostawców
Kopycinska, Danuta ; Piotrowski, Klemens
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uczelniane SGPiS. 1989. 199 S.. Monografie i opracowania.

Wladza i interesy: studium struktury politycznej kapitalizmu
Ehrlich, Stanislaw
Wyd. 2, popr.. Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1974. 459 S..

Wladza i spoleczenstwo w najnowszych dziejach Polski: materialy z konferencji naukowej Koninki k. Mszany Dolnej, 6 - 8 listopada 1990 r.
Sliwa, Michal ¬[Hrsg.]¬
Kraków. Wydawn. Nauk. WSP. 1993. 105 S..
ISBN 83-85898-02-6

Wladza i spoleczenstwo w ¬XVI¬ [szesnastym] i ¬XVII w.¬ [siedemnastym wieku]: prace ofiarowane Antoniemu Maczakowi w szescdziesiata rocznice urodzin
Kamler, Marcin ¬[Red.]¬ ; Maczak, Antoni
Warszawa. Panstwowe Wyd. Naukowe. 1989. 353 S. : Ill..
ISBN 83-01-09378-1

Wladza i wydawcy: polityczne uwarunkowania produkcji ksiazek w Polsce w latach 1944 - 1949
Kondek, Stanislaw A.
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1993. 234 S..
ISBN 83-7009-105-9

Wladza Karola Wielkiego w opinii wspólczesnej
Gieysztor, Aleksander
Warszawa. Nakl. Tow. Nauk. Warszawskiego. 1938. 62 S.. Travaux historiques de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie ; T. 21, zesz. 2.

Wladza Karola Wielkiego w opinii wspolczesnej
Gieysztor, A.
Warszawa. 1938. 62 S.. Rozprawy historyczne towarzystwa naukowego Warszawskiego ; 21,2.

Wladza ksiazeca na Slasku w XIII wieku
Mularczyk, Jerzy
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 1984. 242 S.. Historia ; 40.
ISBN 83-229-0990-X

Wladza najwyzsza: wybór wierszy z lat 1953 - 1978
Czerniawski, Adam
Wyd. 1. Kraków. Wydawn. Literackie. 143 S. : Ill..
ISBN 83-08-00587-X

Wladza polityczna w gminie
Lutrzykowski, Alfred
Wyd. 1. Warszawa. Panstw. Wydawn. Naukowe. 1979. 319 S..

Wladza pracodawcy nad pracownikiem we Francji
Zylinski, Tadeusz
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 1977. 114 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Prawo ; 64.

Wladza rodzicielska nad dorastajacym dzieckiem
Sokolowski, Tomasz
Wyd. 1. Poznan. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza. 1987. 155 S.. Seria Prawo / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 125.
ISBN 83-232-0008-4

Wladza wobec "Solidarnosci": sierpien 1980 - grudzien 1981, podstawowe dokumenty
Pasierb, Bronislaw ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Wyd. Uniw. Wroclawskiego. 1993. 298 S..
ISBN 83-229-0918-7

Wladze lokalne gmin Polski pólnocno-zachodniej po reformie podzialu terytorialnego kraju w 1975 r.
Glowacki, Andrzej
Szczecin. 1989. 101 S.. Stepinski, Wlodzimierz: Wlasnosc junkierska na Pomorzu Zachodnim w latach 1807 - 1914 ; 49.

Wladztwo ksieznej Izabeli
Wójcik-Góralska, Danuta
Wyd. 1. Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1967. 233 S. : Ill.. Swiatowid Biblioteczka popularnonaukowa.

Wladztwo Polski nad Leborkiem i Bytowem: studium historycznoprawne
Kostus, Wojciech
Wroclaw. Zakl. im. Ossolinskich. 1954. 139 S. : Kt.. Studia nad historia panstwa i prawa / Seria 2 ; 2.

WLA-Literaturführer
Harsewinkel. Veit.

"Wlanc" und Derivate im Alt- und Mittelenglischen: eine wortgeschichtliche Studie
Rüden, Michael ¬von¬
Frankfurt am Main ¬[u.a.]¬. Lang. 1978. 324 S.. Europäische Hochschulschriften : Reihe 14, Angelsächs. Sprache u. Literatur ; Bd. 61.
ISBN 3-261-02511-5

Wlangali's Reise nach der östlichen Kirgisen-Steppe
Vlangali, ... ; Helmersen, Gregor ¬von¬ ¬[Hrsg.]¬ ; Loewe, F. ¬[Übers.]¬
St. Petersburg. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 1856. XII, 260 S., 1 Kt.. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens ; 20.

¬Wlangali's¬ Reise nach der östlichen Kirgisen-Steppe
Vlangali, Aleksandr G. ; Helmersen, Gregor ¬von¬
Neudr. d. Ausg. 1856. Osnabrück. Biblio Verl.. 1969. XII,260 S. : Kt.. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens ; [1],20.

W. Laros: (1872 - 1948) ; [Katalog des Städtischen Museums Simeonstift Trier]
Laros, Willy ¬[Ill.]¬ ; Dühr, Elisabeth
Trier. Städtisches Museum Simeonstift. 1993. 68 S. : überw. Ill..

W lasce i nielasce Melpomeny: portret Tomasza Andrzeja Chelchowskiego - aktora, pedagoga, dyrektora teatru 1806 - 1861
Zywot, Wladyslaw J.
Wyd. 1. Kraków. Wydawn. Literackie. 1982. 225 S..
ISBN 83-08-00749-X

Wlasciciele domów w Krakowie na przelomie XIX i XX wieku: z badan nad dziejami Krakowa
Karolczak, Kazimierz
Kraków. Wydawn. Naukowe WSP. 1987. 212 S. : Ill.. Prace monograficzne Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Krakowie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna Imienia Komisji Edukacji Narodowej <Kraków> ; 82.

Wlasciwosci a struktura ukladu IPN poli(metakrylowy kwas-co-dwuwinylobenzen)-poli(styren-co-dwuwinylobenzen): Properties and structure of the IPN system poly (methacrylic acid-co-divinylbenzene)-poly(styrene-co-divinylbenzene)
Kolarz, Bozena N.
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1980. 136 S.. Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 6.

Wlasciwosci czynników roboczych pomp ciepla
Jedrzejuk, Hanna
Warszawa. 1989. 67 S.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1989,30.

Wlasciwosci dynamiczne zródel energii elektrycznej do spawania lukowego oraz kryteria ich oceny: Dinamiceskie Svojstva istocnikov pitanija dlja dugovoj svarki i kriterii ich ocenki. Dynamic Properties of power sources for arc welding and the criteria for their evaluation
Kolasa, Andrzej
Warszawa. Wyd. Politech.. 1990. 101 S.. Prace naukowe. Politechnika Warszawska. Mechanika ; 135.

Wlasciwosci elektryczne i budowa elektronowa warstw metali alkalicznych i szlachetnych zaadsorbowanych na podlozu metalicznym
Sidorski, Zbigniew
Wroclaw. Panstw. Wydawn. Naukowe. 1974. 73 S. : graph. Darst.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 254.

Wlasciwosci emulgujace i zelujace bialek i miesni drobiowych ze szczególnym uwzglednieniem drobiu wodnego: badania porównawcze
Skrabka-Blotnicka, Teresa
Wroclaw. Wydawn. Uczelniane Akad. Ekonomicznej. 1986. 74 S. : graph. Darst.. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego we Wroclawiu ; 358 : Seria: Monografie i opracowania ; 38.
ISBN 83-7011-037-1

Wlasciwosci fizyczne materialów roslinnych: materialy ze szkoly letniej zorganizowanej przez Komitet Agrofizyki PAN i Zaklad Agrofizyki PAN, Kazimierz Dolny, 10 - 15.IX.1984
Grochowicz, Józef ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1988. 140 S. : Ill., graph. Darst.. Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych ; 351.
ISBN 83-01-07950-9

Wlasciwosci fizyczne materialów roslinnych
Grochowicz, Józef ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1987. 208 S. : Ill., graph. Darst.. Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych ; 321.
ISBN 83-01-06508-7

Wlasciwosci fizyczne nasion roslin uprawnych
Wyd. 1.. Warszawa. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1987. 197 S. : Ill., graph. Darst.. Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych ; 320.
ISBN 83-01-06507-9

Wlasciwosci fizykochemiczne i biologiczne niektórych pochodnych kwasów nukleinowych purynowych monomerów i polinukleotydów
Fikus, Magdalena
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszaw.. 1976. 79 S. : graph. Darst.. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 107.

Wlasciwosci i zastosowania w chemii analitycznej nowych kompleksów fosforoorganicznych
Siepak, Jerzy
Wyd. 1.. Poznan. Wydawn. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1988. 122 S. : graph. Darst.. Seria Chemia ; 53.
ISBN 83-232-0079-3

Wlasciwosci litologiczne i surowcowe osadów zastoiskowych w regionie lodzkim: 30 tab.
Miziolek, Edward
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1988. 124 S. : graph. Darst., Kt.. Acta geographica Lodziensia ; 58.
ISBN 83-04-03199-X

Wlasciwosci magnetyczne zwiazków kobaltu z itrem i gadolinem badane metoda magnetycznego rezonansu jadrowego: Magnetic Properties of cobalt compounds with yttrium and gadolinium investigated by nuclear magnetic resonance method
Figiel, Henryk
Kraków. 1983. 119 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica ; 937.

Wlasciwosci, miernictwo i zastosowania elektrody rteciowej drgajacej w kapilarze
Figaszewski,. Zbigniew A.
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1983. 280 S. : graph. Darst.. Uniwersytet Warszawski: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 220.

Wlasciwosci obróbki laserowej, LBM, trudno skrawalnych stali stopowych
Zimny, J.
Kraków. 1984. 228 S.. Mechanika ; 67.

Wlasciwosci oksydoredukcyjne gleb mineralnych Polski
Stepniewska, Zofia
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Ossol. ¬[u.a.]¬. 1988. 108 S. : graph. Darst.. Problemy agrofizyki ; 56.
ISBN 83-04-03064-0

Wlasciwosci powierzchni monokrysztalu niklu
Mróz, Stefan
Warszawa ¬[u.a.]¬. Panstw. Wyd. Naukowe. 1976. 52 S.. Matematyka, fizyka, astronomia ; 26.

Wlasciwosci reologiczne skrobi: materialy I Letniej Szkoly Skrobiowej ; Kiekrz k. Poznania, 5-9 czerwca 1989 g.
Leszczynski, Waclaw
Wroclaw. Wydaw. Akad. Rolniczej. 1989. 87 S..

Wlasciwosci reologiczne zaczynów cementowych a reaktywnosc klinkieru
Grzeszczyk, Stefania
Opole. 1989. 107 S.. Studia i monografie. Wyzsza Szkola Inzynierska w Opolu ; 36.

Wlasciwosci reologiczne zaczynów cementowych stosowanych w wybranych procesach technologicznych budownictwa
Mierzwa, Janusz
Kraków. 1988. 181 S.. Monografia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki ; 69.

Wlasciwosci skladniowo-stylistyczne jezyka telewizji polskiej: (na materiale list frekwencyjnych)
Kurzowa, Zofia ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1. Warszawa [u.a.]. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1989. 299 S..
ISBN 83-01-08958-X

Wlasciwosci strukturalne i metody oceny miar niezawodnosci systemów progowych
Biernat, Janusz
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1991. 122 S.. Prace naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 19.

Wlasciwosci termodynamiczne ukladów LiReO4-CsReO4, NaReO4-CsReO4, KReO4-CsReO4, RbReO4-CsReO4 i KReO4-RbReO4: Thermodynamic Properties of the LiReO4-CsReO4, NaReO4-CsReO4, KReO4-CsReO4, RbReO4-CsReO4 and KReO4-RbReO4 systems
Lukas, Wojciech
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1985. 68 S.. Prace naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 24.

Wlasciwosci termofizyczne materialów formy w aspekcie sterowania procesem krzepniecia odlewów
Ignaszak, Zenon
Poznan. Wyd. Politech.. 1989. 256 S.. Rozprawy. Politechnika Poznanska ; 211.

Wlasciwosci uzytkowe i mikrostruktura wybranych powlok stopowych Ni-W-Co uzyskanych w procesie nakladania tamponowego
Grzes, Jaroslaw
Warszawa. WEMA. 1992. 47 S.. Prace ITME ; 38.

Wlasciwosci wodnych roztworów i emulsji oleinianowych: Properties of oleate aqueous solutions and emulsions
Drzymala, Jan
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1990. 89 S.. Prace naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 29.

Wlasciwosci wytrzymalosciowe politereftalanu etylenowego wzmocnionego wlóknem szklanym: The Strength Properties of polyethylene terephthalate reinforced with glass fibres
Nowak, Marian
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1990. 121 S.. Prace naukowe Instytutu Materialoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 20.

Wlasciwosci wyznaczania parametrów jawnobiegunowych pradnic synchronicznych
Matulewicz, Waclaw
Gadnsk. Wydawn. Naukowe Politechniki Gdanskiej. 1991. 29 S.. Elektryka ; 64,Supl..

Wlasciwosci zmeczeniowe poliweglanu wzmocnionego wlóknem szklanym: The Fatigue Properties of polycarbonate reinforced with glass fibres
Nowak, Marian
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1989. 73 S.. Prace naukowe Instytutu Materialoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 19.

Wlasna przestrzen: szkice o polskiej dramaturgii wspólczesnej
Bardijewska, Slawa
Wyd. 1. Warszawa. PIW. 1987. 334 S..
ISBN 83-06-01420-0

Wlasna wina: Samosad, Okolicznosci lagodzace, Swiadek nieoczekiwany
Otwinowski, Stefan
Warszawa. Wyd. lit.. 1973. 335 S.. Biblioteka Literatury 30-lecia.

Wlasnie tu!: Rzecz o dziewietnastowiecznym Jean Marie Guyau i dwudziestowiecznej sobie samej
Iwanska, Alicja
Londyn. Polska Fundacja Kulturalna. 1992. 162 S. : Ill..
ISBN 0-85065-280-4

Wlasnosc
Wawak, Tadeusz
Kraków. Wydawn. Informacji Ekonomicznej. 1990. 125 S..

Wlasnosci adsorpcyjne i elektrokatalityczne wegli aktywnych otrzymanych z surowców syntetycznych
Kuczynski, Tomasz
Wyd. 1. Poznan. UAM. 1979. 46 S. : graph. Darst.. Seria Chemia ; 30.

Wlasnosci czestotliwosciowe rezystorów cienkowarstwowych
Wysocki, A.
Zielona Góra. 1985. 1 ME.. Monografie. Wyzsza Szkola Inzynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze ; 35.

Wlasnosci dyspersyjnego modelu nierównowagowego w przeplywach para-ciecz
Bilicki, Zbigniew
Gdansk. 1991. 22 S.. Zeszyty naukowe Instytutu Maszyn Przeplywowych Polskiej Akademii Nauk w Gdansku. Studia i materialy ; 342.

Wlasnosci elektryczne ciaglego wyladowania elektrycznego
Cybulski, A. ; Hoffman, J.
Warszawa. 1985. 15 S.,13 Abb.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1985,40.

Wlasnosci elektryczne i struktura defektów metatytanianu baru
Rekas, M.
Kraków. 1986. 149 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica ; 1094.

Wlasnosci elektryczne tytanianu strontu i jego zastosowanie w materialach ceramicznych z wewnetrzna warstwa zaporowa
Komornicki, Stanislaw
Kraków. 1993. 92 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica ; 1534 : Ceramika ; 65.

Wlasnosci fizyczne monokrysztalów (NH4)1-xH1-x(ND4)xDxSeO4
Pykacz, Henryk
Wroclaw. Wyd.Politech.. 1989. 75 S.. Prace naukowe Instytutu Fizyki Politechniki Wroclawskiej ; 24.

Wlasnosci fizyczne usieciowanych polimerów z oddzialywaniami wewnatrz- i miedzylancuchowymi
Walasek, J.
Warszawa. 1980. 45 S.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1980,30.

Wlasnosci fizykochemiczne a metody krystalizacji roztworów stalych MnxII1-xVI
Pajaczkowska, A.
Wroclaw. 1980. 123 S.. Prace Instytutu Fizyki. Polska Akademija Nauk ; 89.

Wlasnosci fizyko-chemiczne i katalityczne produktów temperaturowych przemian wodorotlenków i tlenowodorotlenków zelaza
Domka, Florian
Wyd. 1. Poznan. 1975. 68 S. : Ill., graph. Darst.. Seria Chemia ; 17.

Wlasnosci fizykochemiczne i technologia tworzyw fajansowych i porcelanowych uzyskanych z zestawu surowcowego z dodatkiem syntetycznego wolastonitu
Rak, Zbigniew
Kraków. Akad. Górniczo-Hutnicza Im. S. Staszica. 1992. 116 S. : Ill., graph. Darst.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanislawa Staszica ; 1474 : Ceramika ; 63.

Wlasnosci fizykochemiczne wód obiegowych w zakladach mechanicznej przeróbki wegla
Nowak, Zygfryd ; Kurczabinski, Leon
Katowice. 1989. 18 S.. Prace Glównego Instytutu Górnictwa ; 752.

Wlasnosci graniczne procesów Markowa
Urbanik, Kazimierz
Neudr.1958. Warszawa. Panstwowe wyd-wo naukowe. 1957. 45 S.. Rozprawy matematyczne. ; 13..

Wlasnosci hierarchicznych systemów wielokryterialnych
Lukasik, Stanislaw
Warszawa. 1979. 46 S.. Prace. Instytut badan systemowych. Polska Akademia nauk ; 31.

Wlasnosci i biologiczna rola inhibitorów proteinaz z osocza i leukocytów krwi konskiej
Dubin, Adam
Wyd. 1. Kraków. Nakl. Uniw. Jagiellon.. 1987. 50 S. : graph. Darst.. Uniwersytet Jagiellonski <Kraków>: Rozprawy habilitacyjne ; 127.
ISBN 83-233-0167-0

Wlasnosci i wykorzystanie zjawiska elastoakustycznego do pomiarów naprezen wlasnych
Deputat, Julian
Warszawa. 1987. 160 S.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1987,28.

Wlasnosci i zastosowanie wybranych ferroelektryków
Handerek, Jan ¬[Hrsg.]¬
Katowice. 1976. 279 S.. Prace fizyczne ; 4.

Wlasnosci kolektywne jader atomowych zdeformowanych oktupolowo
Böning, Karol
Otwock-Swierk. 1991. IV, 76 S.. Raport SINS ; 2111.

Wlasnosci kwasowe kompleksów Cu2 + z niektórymi a-hydroksykwasami
Hurnik, Boguslawa
Wyd. 1. Poznan. UAM. 1978. 31 S. : graph. Darst.. Seria Chemia ; 29.

Wlasnosci lokalnego obszaru galaktyki okreslone przez gromady gwiazd
Strobel, A.
Torun. 1984. 84 S..
ISBN 83-231-0021-7

Wlasnosci mechanicznych metali przy krótkotrwalych obiazeniach w warunkach zmiennych temperatur
Raniecki, B. ; Sloderbach, Z. ; Wiktorow, W. W.
Warszawa. 1980. 44 S.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1979,68.

Wlasnosci nadprzewodnikowe stopów Nb3Ga o strukturze A15 domieszkowanych magnetycznymi atomami metali 3d: Cr, Mn, Fe, Co, Ni oraz nieprzejsciowa domieszka Al
Sosnowski, J.
Wroclaw. 1982. 107 S..

Wlasnosci neutronowo-deficytowych jader atomowych bardzo dalekich od sciezki stabilnosci z obszaru kadmu-baru
Plochocki, Andrzej
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1986. 71 S. : graph. Darst.. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytet Warszawski ; 264.

Wlasnosci nieizotermicznych filmów olejowych w przeplywach przez cienkie i deformowalne szczeliny smarne lozysk slizgowych
Kicinski, Jan
Gdansk. 1987. 64 S.. Zeszyty naukowe Instytutu Maszyn Przeplywowych Polskiej Akademii Nauk w Gdansku. Studia i materialy ; 250.

Wlasnosci pewnych procesów z pamiecia
Wlasowski, Janusz ; Zakowski, Wojciech
Warszawa. 1980. 22 S.. Prace. Instytut podstaw informatyki Polskiej Akademii nauk ; 410.

Wlasnosci polaronowe kompleksów ekscytonowych w pólprzewodnikach: Polaron Properties of exciton complexes in semiconductors
Adamowski, J.
Kraków. 1986. ca. 180 S.. Fizyka ; 6.

Wlasnosci powierzchniowe mineralów ilastych i mozliwosci ich modyfikacji
Fijal, Jerzy ¬[Mitarb.]¬
Wroclaw. 1980. 47 S.. Prace mineralogiczne ; 65.
ISBN 83-04-00808-4

Wlasnosci powierzchniowe wegli kamiennych i stymulatory ich aktywnosci flotacyjne
Sablik, J.
Katowice. 1986. 91 S..

Wlasnosci powierzchniowe wegli kamiennych i stymulatory ich aktywnosci flotacyjnej
Sablik, Jerzy
Katowice. Glówny Inst. Górnictwa. 1986. 91 S. : graph. Darst.. Prace Glównego Instytutu Górnictwa : Seria dodatkowa.

Wlasnosci przestrzeni Kleina I
Kucharzewski, Mieczyslaw
Gliwice. Wydawn. politechniki slaskiej. 1985. 68 S.. Skrypty uczelniane. Politechnika slaska imienia W. Pstrowskiego ; 1209.

Wlasnosci skladniowe polskich spójników
Lojasiewicz, Anna
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 1992. 184 S..
ISBN 83-230-0723-3

Wlasnosci tasm przenosnikowych: Podstawowe problemy transportu kopalnianego
Szwed-Lorenz, J. ¬[Hrsg.]¬
Wrolaw. 1978. 84 S.. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroclawskiej ; 30.

Wlasnosci twornika stronicy pamieci holograficznej w maszynie matematycznej
Wrzeszcz, Z.
Warszawa. 1977. 75 S..

Wlasnosci ukladu konstrukcyjnego obrabiarek skrawajacych: zagadnienia oceny ze wzgledu na dokladnosc ksztaltowania ; Main structural System of the machine tools
Krzyzanowski, Józef
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1990. 120 S.. Prace naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wroclawskiej. Monografie ; 10.

Wlasnosci wagowych przestrzeni Sobolewa z mieszana norma
Perz, F.
Poznan. 1978. 24 S.. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Matematyka ;.

Wlasnosci widmowe i luminescencyjne pseudoazulenów - pochodnych oksalenu
Olszowski, Andrzej
Wroclaw. 1982. 181 S.. Monografie. Instytut chemii organicznej i fizycznej Politechniki Wroclawskiej ; 9.

Wlasnosci wytrzymalosciowe wybranych elastomerów poliuretanowych
Konopko, Wladyslaw ; Gliwa, Ewa ¬[Red.]¬
Katowice. 1990. 36 S. : Ill., graph. Darst.. Prace Glównego Instytutu Górnictwa : Seria dodatkowa.

Wlasnosc junkierska na Pomorzu Zachodnim w latach 1807 - 1914
Stepinski, Wlodzimierz
Szczecin. Societas Scientiarum Stetinensis / Wydzial Nauk Spolecznych ; 51.

Wlasnosc komunalna
Wawak, Tadeusz
Kraków. Wydawn. Informacji Ekonomicznej. 1991. 136 S..

Wlasnosc osobista domów mieszkalnych w prawie polskim: [Mit engl. Zsfassung:] Personal ownership of dwelling-houses in the Polish legal system
Gniewek, Edward
Wroclaw. Uniw.. 1990. 115 S.. Prawo ; 179.

Wlasnosc osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim
Gniewek, Edward
Wroclaw. Wydawnictwo Uniw. Wroclawskiego. 1986. 213 S.. Prawo ; 145.

Wlasnosc Scorza-Dragoniego
Zygmunt, Wojciech
Lublin. 1990. 87 S.. Rozprawy habilitacyjne. Wydzial Matematyki i Fizyki. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej ; 59.

Wlasnosc w miastach i jurydykach prywatnych w dawnej Polsce: studium historyczno-prawne
Opas, Tomasz
Lublin. Wydawn. Uniw. Curie-Sklodowskiej. 1990. 235 S..
ISBN 83-227-0298-1

Wlasnosc w miastach prywatnych w dawnej Polsce: (XVII - XVIII w.) ; rozprawa habilitacyjna
Opas, Tomasz
Rzeszów. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, Filia w Rzeszowie. 1975. 225 S..

Wlasnosc ziemska w Województwie Lubelskim w sredniowieczu
Sochacka, Anna
Lublin. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, Wydz. Humanistyczny. 1987. 240 S..
ISBN 83-227-0122-5

Wlassaks roemische Prozesslehre in der Kritik der Gegenwart
Schönbauer, Ernst
Graz. Boehlau in Komm.. 1962. S. 131-152.

Wlassow: Verraeter oder Patriot
Steenberg, Sven
Koeln. Verl. Wiss. u. Politik. 1968. 255 S..

Wlasta: boehmisch-nationales Heldenlied in drei Büchern
Ebert, Carl E.
Prag. Calve. 1829. 322 S. : Ill..

Wlasta: böhmisch-nationales Heldengedicht ; in drei Büchern
Ebert, Karl E. ¬von¬
Prag. Calve. 1829. 322 S..

Wlasta: Roman
Schubert, Friedrich K.
Prag. 1875.

Wlasta. Böhmisch-nationales Heldengedicht in drei Büchern von Karl Egon Ebert.
Ebert, Karl E.
Prag. Calve. 1829. [10], 322, [2] S..

Wlasta und die Zauberzwergin Straba: Oder der Mädchenkrieg. Eine Erzählung aus der romantischen Vorzeit Böhmens
Kinderfreund, Karl J.
Wien. 1858. IV,121 S..

Wlastimil: Prjtel osw~ety a zábawy
Tyl, Josef K. ¬[Hrsg.]¬
V Praze. Spurneho. 1841b.

/ W. Layton and H.W.J. Lenferink
Layton, W. ; Lenferink, H.W.J.
Nijmegen. Dept., Univ. 1993. 22 S.. Report / Department of Mathematics, Catholic University ; 9327.

W. Lazii Chorographia Austriae
Lazius, Wolfgang
Francofurti et Lipsiae. 1730.