Wet administratieve rechtspraak belastingzaken: Wet van 17 mei 1956, Stb. 323 en wet van 8 april 1971, Stb. 220, houdende nieuwe regelen omtrent administratieve rechtspraak inzake omzetbelasting (Tariefcommissiewet)
Schouwstra, N. H.
2. Dr.. Zwolle. Willink. 1971. 147 S.. Nederlandse Staatswetten. ; 118..
ISBN 90-271-0685-1

Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen: wet van 1 mei 1975, Stb. 284, houdende regels betreffende beroep op de Raad van State tegen overheidsbeschikkingen
Borman, J. A. ; Vlasblom, M.
2. dr.. Zwolle. Tjeenk Willink. 1980. XXI, 477 S.. Nederlandse staatswetten ; 154.
ISBN 90-271-1647-4

Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Steenbeek, J. G.
4. herz. dr.. s'Gravenhage. VUGA-Uitg.. 1988. 465 S..
ISBN 90-6095-077-1

Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Steenbeek, Jan G.
2. druk. 's-Gravenhage. Vuga. 1979. 280 S.. Bestuurlijke verkenningen ; 22.
ISBN 90-6095-420-3

Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Steenbeek, Jan G.
's-Gravenhage. Vuga-Boekerij. 1976. XIV, 207 S.. Bestuurlijke verkenningen ; 22.

Wet administratieve rechtspraak overheisbeschikkingen
Steenbeek, J. G. ; Stroink, F. A. ¬[Bearb.]¬
4. herz. dr. bew. door F.A.M. Stroink. 's-Gravenhage. VUGA uitg.. 1988. 465 S..

'We talking about us': the implications of the ending of religious isolationism
Cracknell, Kenneth
London. Unitarian Publ.. [1986]. 26 S. : Ill.. ¬The¬ Essex Hall Lecture ; 1986.
ISBN 0-85319-861-6

We talk of Christ, we rejoice in Christ
Maxwell, Neal A.
Salt Lake City, Utah. Deseret Book. 1984. xi, 180 p..
ISBN 0-87747-762-0

We talk, you listen: New tribes, new turf
Deloria, Vine
New York. Macmillan. 1970. 227 S..

We talk, you listen: new tribes, new turf
Deloria, Vine
1. print.. New York, NY. Dell. 1974. 239 S.. A Laurel edition.

Wetan fieldnotes: some Eastern Indonesian texts with linguistic notes and a vocabulary
Josselin de Jong, Jan P. ¬de¬
Dordrecht u.a.. Foris Publ.. 1987. IX, 335 S. : Kt.. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde <Leiden>: Verhandelingen van het ... ; 130.
ISBN 90-6765-230-X

Weta und das Lederkunsthandwerk im Alten Reich
Junker, Hermann
Wien. Rohrer. 1957. 32 S. : Ill.. Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse ; 231,1.

Wet autogenous grinding in tumbling mills
Digre, Marcus
Trondheim. Norges tekniske vitenskapsakademi. 1969. 26,2,12 S.. Acta polytechnica Scandinavica. Chemistry including metallurgy series. ; No. 88..

Wetbacks, Kojoten und Gorillas: Arbeitskaempfe d. Farmarbeiter in d. USA
Michels, Peter M.
Frankfurt a.M.. Europ. Verl.Anst.. 1976. 212 S..
ISBN 3-434-00318-5

Wetberga: Kleine Chronik von Wettbergen 1055-1857
Seifried, Peter
Hannover-Wettbergen. Seifried. 1984. 126 S., Ill..

Wet betreffende de positie van Molukkers
Zeevalking, Hendrik J. ¬[Hrsg.]¬
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1977. 20 S..
ISBN 90-12-01462-X

Wetboek afval ¬&¬ [en] water in Vlaanderen
Heyman, J. ¬[Hrsg.]¬ ; Smout, L. ¬[Hrsg.]¬
3. uitg.. Antwerpen. Kluwer. 1989. 531 S..
ISBN 90-6321-546-0

Wetboek afval ¬&¬ [en] water in Vlaanderen
Smout, L. ¬[Hrsg.]¬ ; Heyman, J. ¬[Hrsg.]¬
2. uitg.. Antwerpen. Kluwer. 1987. 463 S..
ISBN 90-6321-398-0

Wetboek medisch recht
Nys, Herman ¬[Hrsg.]¬
1. dr., bijgewerkt tot 1 februari 1991. Antwerpen. Maklu. 1991. 290 S.. Wetteksten : Medr.
ISBN 90-6215-291-0

Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland
s. l.. 1809.

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Meijknecht, P. A. ¬[Bearb.]¬
18. dr.. Zwolle. Tjeenk Willink. 1988. VI, 586 S.. Nederlandse wetboeken.
ISBN 90-271-2817-0

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: Verdragen, e. d., geheel of ten dele betrekking hebbende op het burgerlijk procesrecht. Met de daarbij behorende Nederlandse uitvoeringsvoorschriften
Rooij, R. ¬van¬
16.Dr.. Zwolle. Willink. 1979. XIV, 600 S.. Nederlandse wetboeken..
ISBN 90-271-1607-5

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en wet op de rechterlijke organisatie: met vermelding van de belangrijkste arresten
Cremers, Willem A ¬[Hrsg.]¬ ; Benthem, J. J. ¬van¬ ¬[Bearb.]¬
Arnhem. Gouda Quint BV. Losebl.-Ausg.. Editie Cremers.

Wetboek van burgerlijke regtsvordering: Met aanteekeningen
Schüller, Christiaan L. ¬[Bearb.]¬
Utrecht. 1851.

Wetboek van koophandel: Met verwizing naar betrekkelijke wetsbepalingen, bijlagen en alphabetische registers
Losecaat Vermeer, Pieter A.
19. Dr. Zwolle. Tjeenk Willink. 1942. 67- S..

Wetboek van koophandel: met verwijzingen naar wetsbepalingen en alfabetisch register
Bustin, R. ¬[Bearb.]¬
Zwolle. Tjeenk Willink. Nederlandse wetboeken : Editie Schuurman & Jordens.

Wetboek van koophandel: met verwijzing naar wetsbepalingen, bijlagen en alfabetisch register
Cleton, R. ¬[Hrsg.]¬
25. dr. (bijgewerkt tot 15 okt. 1972). Zwolle. Tjeenk Willink. 1972. XXVI, 684 S.. Nederlandse wetboeken.
ISBN 90-271-0729-7

Wetboek van koophandel: Met verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen, bijlagen en alphabetische registers
Losecaat Vermeer, P. A.
21. dr. Zwolle. Willink. 1950. 676 S..

Wetboek van koophandel: met verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen, bijl. en alfabet. registers
Losecaat Vermeer, P. A. ¬[Hrsg.]¬
18. dr. (bijgewerkt tot 1 sept. 1937). Zwolle. Tjeenk Willink. 1937. 591 S..

Wetboek van koophandel: met verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen, bijl. en alfabet. registers
Pijpers, H. D. ¬[Hrsg.]¬
24. dr., bijgewerkt tot 1 juni 1965. Zwolle. Tjeenk Willink. 1965. XIV, 800, 21 S. [nebst] Suppl. in Rueckent..

Wetboek van koophandel: met bijzondere wetten en besluiten ; tweetalige teksten met comm. geput uit de belangrijkste arresten van het hof van cassatie
Ronse, Jan
Gent. Story-Scientia. Loseblattausg..

Wetboek van koophandel: met verwijzingen naar wetsbepalingen, uitvoeringsbesluiten, aanverwante wetten en besluiten, en alfabetisch register
Vries, L. ¬de¬ ¬[Hrsg.]¬
30. dr., bijgewerkt tot 1 januari 1992. Zwolle. Tjeenk Willink. 1991. LIV, 391 S.. Nederlandse wetboeken : Editie Schuurman & Jordens.
ISBN 90-271-3419-7

Wetboek van Koophandel: officiele uitg.
s'Gravenhage. 1838.

Wetboek van sreafregt
s'Gravebhage. 1840.

Wetboek van Strafrecht
Wit, L. A. ¬de¬
12. druk. Zwolle. Willink. 1988. XXVIII, 717 S..

Wetboek van strafrecht: met diverse bijlagen ...
Wit, L. A. ¬de¬ [Bearb.]¬
24. dr., bijgewerkt tot 1 september 1989. Zwolle. Tjeenk Willink. 1989. LIX, 940 s.. Nederlandse wetboeken : Editie Schuurman & Jordens.
ISBN 90-271-3084-1

Wetboek van strafrecht
5. dr.. Kluwer. Deventer. 1988. XX, 460 S.. Kluwers wetboeken en wetten ; 5.
ISBN 90-268-1808-4

Wetboek van strafrecht, wetboek van strafvordering: en aanverwante regelingen
2. druk. Deventer. Kluwer. 1977. XXVII, 594 S.. Kluwers wetboeken en wetten.
ISBN 90-268-0932-8

Wetboek van strafvordering
Wit, L. A. ¬de¬ ¬[Hrsg.]¬
12. dr.. Zwolle. Tjeenk Willink. 1988. XXVIII, 717 S.. Nederlandse wetboeken : Editie Schuurman & Jordens.
ISBN 90-271-2902-9

Wetboek vervoerrecht: bijgewerkt tot 1 august 1990
Delwaide, L.
1. druk. Antwerpen u.a.. Maklu. 1990. 711 S.. Wetteksten.
ISBN 90-6215-237-6

Wetboek verzekeringen
Jacobs, André-Bernard ¬[Mitarb.]¬ ; Claassens, Hubert ¬[Mitarb.]¬ ; Demeestere, Luc ¬[Mitarb.]¬
Brussel. Ced Samson. Losebl.-Ausg..

Wet canteen
Matthews, Harley
Sydney. Viking Pr.. (1939). 47 S..

Wetcleaning
Berg, Norbert J.
Silver Spring, Maryland. (1945).

Wet coastal ecosystems
Chapman, Valentine J. ¬[Hrsg.]¬
2. print.. Amsterdam ¬[u.a.]¬. Elsevier. 1992. XI, 428 S.. Ecosystems of the world ; 1.
ISBN 0-444-41560-2

Wet coast words: a dictionary of British Columbia words and phrases
Parkin, Tom
Victoria, B.C.. Orca Book Publ.. 1989. 156 S. : Ill..
ISBN 0-920501-30-3

Wet combustion and catalytic methods in microanalysis, ¬engl.¬: Transl. Microchemical research papers
Kuck, Julius A. ¬[Hrsg.]¬ ; Gingold, Kurt ¬[ bers.]¬
New York. Gordon Breach. 1965. 412 S.. Methods in microanalysis. 2.

"Wet-Dog Shaking" bei Ratten nach Gabe von Isosorbid-Dinitrat: Grundlage e. Kopfschmerz-spezif. Testverfahrens?
Koberg, Maria T.
1988. 2 Mfch..

"Wet-dog shaking" bei Ratten nach Gabe von Isosorbid-Dinitrat - Grundlage eines Kopfschmerz-spezifischen Testverfahrens?
Koberg, Maria T.
1988. 2 Microfiches.

Wet dreams: films & adventures
Levy, William ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam. Joy Publ.. 1973. 263 S. : zahlr. Ill..

Wet, dry & privatise: a new polit. phrasebook
Nurick, John
Perth. Australian Inst. for Public Policy. 1989. 132 S..
ISBN 0-949186-23-6

We teach English
LaBrant, Lou
New York. Harcourt, Brace. 1951. VIII, 342 S..

We teach them wrong: Religion and the young
Acland, Richard
London. Gollancz. 1966. 191 S..

We teach with technology: new visions for education
Kearsley, Greg ; Hunter, Beverly ; Furlong, Mary
Wilsonville, Or.. Franklin, Beedle. 1992. VIII, 168 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 0-938661-37-X

Wet end chemistry: an introduction
Scott, William E.
Atlanta. Tappi Pr.. 1992. 72 S. : graph. Darst..
ISBN 0-89852-300-1

Wet end chemistry strategies: a literature review
Moore, Graham
Leatherhead. Pira Int.. 1992. 58, 42 S. : graph. Darst.. Pira reviews of pulp and paper technology.
ISBN 1-85802-006-9

Weten die ouders veel: het verborgen leven van jongeren ; interviews
Michon, Mary
Baarn. Uitg. In den Toren. 1983. 140 S.. Een anthos-boek.
ISBN 90-6074-578-7

Wet End Technology and its environmental impact: Northeast Regional Conference ; Proceedings
Boston, Mass.. 1978. 99 S..

Wet en geweten
Kleene, Paul
Roermond. Romen. 1926. 2265 S..

Wet en gewoonte: historische grondslagen van een dogmatisch geding
Bergh, Govaert C. ¬van den¬
Deventer. Kluwer. 1982. VIII, 94 S.. Rechtshistorische cahiers ; 5.
ISBN 90-268-1338-4

Wet en heil: 'n Ondersoek na die verhouding tussen wet en heil in Deuteronomium
Grobler, Hermanus M.
1979. III, 79 S..

Weten kann gien Quaad
Byl, Jürgen
Aurich. Arbeitskreis Ostfries. Autorinnen & Autoren. 1990. 53 S. : graph. Darst..

Wet- en regelgeving: monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, roerend cultureel patrimonium, Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, heraldiek
Fierlafijn, M. ¬[Hrsg.]¬
Brussel. 1987. 153 S. : Ill., Notenbeispiele.

Wetenschap als eigenbelang: godsdienstwetenschap en dieptepsychologie in het werk van dr. F. Sierksma (1917 - 1977) ; (avec un résumé en Français)
Iersel, Josephus H. ¬van¬
Rosmalen. Dora. 1991. 244 S..

Wetenschap als onderneming: over de grondslagen van de sociale wetenschappen
Bijl, J. ; Vriens, L. J.
Utrecht. 1984. VIII, 218 S.. Utrechtse pedagogische cahiers ; 4.

Wetenschap bedrijven: onderzoek in 3 researchinstellingen naar de sturing en motivatie in samenhang met de gerichtheid van de researchwerk
Fisscher, Olaf A.
Groningen. Erven, Kamp. 1986. 212 S..

Wetenschap contra Misdaad: Lezingen gehouden voor het Leidse Criminologische Instituut 1951
Froentjes, W.
s'-Gravenhage. Nijhoff. 1951. XIV, 101 S.. Strafrechtelijke en criminologische onderzoekingen ; 12.

Wetenschap en chemische industrie
Waterman, Hein I.
Dordrecht. Schefferdrukkerij. 1919. 24 S..

Wetenschap en de bedreigde menselijke toekomst: een onorthodoxe inleiding in de wetenschapsleer
Hoefnagels, Harry J.
Baarn. Ambo. 1989. 186 S..
ISBN 90-263-0994-5

Wetenschap en geloof: Een ernstig woord tot zijne leerlingen gesproken op 25 en 26 september 1876. Met een naschrift
Harting, Pieter
Utrecht. Greven. 1876. 63 S..

Wetenschap en ideologie in de Friese taalkunde: rede, uitgesproken ... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 17 november 1988
Haan, Ger J. ¬de¬
Ljouwert. Fryske Akad. [u.a.]. 1988. 25 S.. Fryske Akademy ; 698.
ISBN 90-6171-698-5

Wetenschap en partijdigheid: opstellen voor André J. F. Köbben
Bovenkerk, Frank ¬[Red.]¬
Assen [u.a.]. van Gorcum. 1990. 551 S. : Ill., graph. Darst., Kt..
ISBN 90-232-2542-2

Wetenschap en samenleving
Leuven u.a.. Uitg. Acco.

Wetenschap en technologie: constructie en dynamiek ; de ontwikkeling van het wetenschapsonderzoek in Nederland
Peschar, Jules L. ¬[Red.]¬
Deventer. Van Loghum Slaterus. 1987. 117 S. : graph. Darst.. Mens en maatschappij ; boekafl. ; 62.
ISBN 90-368-0059-5

Wetenschap en werkelijkheid: bundel ; Prof. Dr. P. J. Bouman aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen
Bouman, Pieter J.
Assen. Van Gorcum. 1967. 325 S..

Wetenschap en wetenschapsleer: een inleiding
Veerman, C. P. ; Essers, J. P.
2. dr., geheel herziene versie. Delft. Eburon. 1988. 289 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 90-5166-019-7

Wetenschap en woordenschat
Al, Bernardus P. ¬[Hrsg.]¬
Muiderberg. Couthinho. 1978. 126 S..
ISBN 90-6283-517-1

Wetenschap in Bijbels licht: handleiding voor de grondslagen van wijsbegeerte en vakwetenschap
Keizer, A.
Amsterdam. Buijten & Schipperheijn. 1986. 396 S..

Wetenschap in de jeugdbescherming
Adriani, Peter J.
Utrecht. Afd. sociale pedagogiek. 1975. 134 S..

Wetenschap in de taal der Vlamingen: vanaf Jacob van Maerlant to de stichting van de Akademiën
Blondeau, Roger A.
Gent. Reinaert, het Volk. 1991. 380 S. : Ill..
ISBN 90-6334-385-X

Wetenschap in discussie
Melsen, Andreas G. ¬van¬
Amsterdam ¬[u.a.]¬. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. 1982. 28 S.. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde ; N.R., 45,1.
ISBN 0-4448-5552-1

Wetenschap in het nieuws: [journalistiek schrijven over natuur en techniek, medisch onderzoek en milieu]
Hagen, Piet
Groningen. Wolters-Noordhoff. 1991. 284 S. : Ill..
ISBN 90-01-36560-4

"¬Die¬ wetenschap noemen Gij en ik kunstgeschiedenis, ...": denken over kunstgeschiedenis in Nederland: J. G. van Gelder (1903 - 1980)
Stolwijk, Chris
Steenwijk. Van Kerkvoorde & Hollander. 1991. VIII, 112 S..
ISBN 90-9004772-7

Wetenschap of willekeur: wat is wetenschap
Derksen, A.A.
Muiderberg. Coutinho. 1985. 200 S..
ISBN 90-6283-653-4

Wetenschap of zoek naar ethiek
Steendam, Guido ¬van¬
Leuven. 1985. S. [81] - 117. Sylloge excerptorum e dissertationibus ad gradum doctoris in sacra theologia vel in iure canonico consequendum conscriptis ; 55,2.

Wetenschap op zoek naar ethiek
VanSteendam, Guido
Leuven. Kath. Univ.. 1985. S. 82 - 117. Sylloge excerptorum e dissertationibus ad gradum doctoris in sacra theologia vel in iure canonico consequendum conscriptis ; 55,2.

Wetenschappelijk arbeiden
Vergote, Joseph
Leuven. Philologische Studiën. 1937. 35 S.. Beknopte inleiding tot de classieke philologie ; 2.

Wetenschappelijke informatie en de bibliotheekvoorzieningen aan de Rijksuniversiteit te Groningen
Groningen. 1976. 41, 160 S. ca..

Wetenschappelijke kritiek op het geschiedwerk van L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
Vaart Smit, Hendrik W. ¬van der¬
Amsterdam. De Pauwcv.

Wetenschappelijke mededeelingen
Batavia.

Wetenschappelijke mededelingen
Hoogwoud. K.N.N.V..

Wetenschappelijke mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Naturhistorische Vereniging
Utrecht.

Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Hougwoud.

Wetenschappelijke mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Hoogwoud.

Wetenschappelijke mededeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Wageningen. Pudoc.

Wetenschappelijk en geschiedkundig Berigt, nopens eene staatkundige Consultatie ...
Heine, Johann G.
s'Gravenhage. van Langenkuysen. 1834. 49 S..

Wetenschappelijke ontwikkeling als een sociologisch probleem: met speciale aandacht voor ontwikkelingen in de Nederlandse bedrijfseconomie
Rossum, Wouter ¬van¬
1979. 336 S..

Wetenschappelijke ontwikkeling als een sociologisch probleem met speciale aandacht voor ontwikkelingen in de Nederlandse bedrijfseconomie
Rossum, Wouter ¬van¬
1979. 336 S..

Wetenschappelijke openheid en metafysische kwetsbaarheid: naar aanleiding van Descartes' beeld van het zien als tasten
Peursen, Cornelis A. ¬van¬
Kampen. Kok. 1982. 22 S..
ISBN 90-242-2791-7

Wetenschappelijke rapporten
DeBilt.

Wetenschappelijke reeks procesrecht
Deventer. Kluwer.

Wetenschappelijke Uitkomsten der Snellius-expeditie onder leiding van P. M. van Riel, verzameld in het oostelijke gedeelte van Nederlandsch Ost-Indië aan boord van H.M. Willebrord Snellius onder commando van F. Pinke 1929-1930
Utrecht.

Wetenschappelijke voordrachten: gehoulden te Amsterdam in 1883; ter gelegenheid der Koloniale Tentoonstelliing
Asser, Tobias M. ¬[Vorr.]¬
Leiden. Brill. 1884. VII,410 S..

Wetenschappelijk onderwijs en behoeften aan moderne vreemde talen
Claessen, Jozef F. ; Galen, A. M. ¬van¬ ; Oud- de Glas, Maria M.
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1979. VIII, 51 S. : graph. Darst.. SVO reeks ; 19.
ISBN 90-12-02689-X

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum: WODC
Den Haag. Ministerie van Justitie.

Wetenschappelijk Onderzoek Wichelroedelopen en Geopathie
Kasteleyn, Erik W.
Leusden. Stichting Ochêma. 1993. 109 S..
ISBN 90-800847-1-9

Wetenschappelijk publiceren: problemen, tendenzen alternatieven ; with an anglisch summary
Vervliet, Hendrik D.
Brussel. Paleis der Academien. 1980. 27 S.. Mededelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone Kunsten van Belgie : Klasse der letteren ; 42,3.

Wetenschappelijk publiceren: problemen, tendenzen, alternatieven
Vervliet, Hendrik D.
Brussel. 1980. 27 S.. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België : Klasse der Letteren ; 42,3.

Wetenschappelijk register behoorende bij Brinkman's alphabetische naamlijsten van boeken, plaat-en kaartwerken: Uitg. in 1850-1875. Met alphabetische opgave der onderwerpen
Meulen, Rimmer ¬van der¬
Amsterdam. Brinkman. 1878. VI,464 S.. Alphabetische naamlijsten van boeken, plaat-en kaartwerken. Reihe 4..

Wetenschappelijk socialisme: over de plannen van SDAP en PvdA
Peper, Bram ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam. Bakker. 1982. 85 S.. Contact tijdsdocumenten.
ISBN 90-6019-869-7

Wetenschappelijk verslag
Groningen. Univ..

Wetenschappelijk verslag
Delft. Hogeschool.

Wetenschappelijk verslag ... van de Technische Universiteit Delft
Delft. Delftse Universitaire Pers.

Wetenschappelijk verslag van de wettelijke bepalingen en van de voorgestelde wijzigingen in den derden titel van het wetboek van Koophandel
Reenen, S. H.
Gravenhage. 1834.

Wetenschappelijk-wijsgerige bibliotheek
Amsterdam. Meulenhoff.

Wetenschappelijk-wijsperige bibliotheek
Amsterdam. Meulenhoff.

Wetenschapsbeleid
Brouwers, V. ¬[Mitarb.]¬
Leuven. 1979. 93 S.. Wetenschap en samenleving ; 3.

Wetenschapsbeoefening binnen en buiten de universiteit: voordrachten, gehouden tijdens een door het Bataafsch Genootschap aangeboden symposium op 18 november 1988 in de senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam
[Rotterdam]. 1990. 101 S.. Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte: Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam / ¬reeks¬ 3 ; 5.

Wetenschapsbeoefening en huisartsgeneeskunde: een analyse va dissertaties en enkele wegen tot structuring von huisartsgeneeskunde als discipline ; (mit e. Zusammenfassung in dt. Sprache)
TOUW-OTTEN, FRANCISCA W.
1981. 223 S..

Wetenschapsbeoefening, universitaire opleiding en beroepspraktijk in de taalkunde: Rede ...
Kraak, A.
Voorschoten. VAM. 1975. 18 S..

Wetenschaps- en technologie-indicatoren: 1988
Heeringen, Arie ¬van¬ ; Langendorff, A. N.
's-Gravenhage. 1988. 69 S. : graph. Darst.. Serie achtergrondstudies van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 20.
ISBN 90-346-1811-0

Wetenschapsfilosofie in beweging: naar een eth. herdefiniëring van de krit. rationaliteit
Steendam, Guido ¬van¬
1. dr.. Leuven u.a.. Uitg. Acco. 1983. 162 S. : Ill.. Wetenschap en samenleving ; 5.
ISBN 90-334-0715-9

Wetenschapsjournalistiek: klachten en communicatiebarrières
Willems, Jacobus T.
[1976]. 235 S..

Wetenschapskritiek: Materialistiese literatuurteorie
Nijmegen. Sun.

Wetenschapsleer
Devos, R.
2., herziene uitg.. Leuven. Acco. 1992. 150 S.. Rechtswetenschappen.
ISBN 90-334-2777-X

Wetenschapspopularisering in Vlaanderen: profiel, zelfbeeld en werkwijse van de Vlaamse wetenschapsjournalist ; [Mit engl. Zsfassung.]
Winnubst, Marga
Leuven. Dept., Fac., Univ.. 1990. X, 410, XXXVI S.. Departement Communicatiewetenschap, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven ; 9.
ISBN 90-71047-10-5

Wetenschapsstudies
Leiden. DSWO Pr..

Wetenschapsteorie en linguistiek: inleiding tot de wetenschappelijkheidsproblemen van de linguistiek
Velde, Roger G. ¬van de¬
Brussel. Labor. 1972. Talen en cultuur ; 12.

Wetenschapstradities en onderwijsvernieuwing: Naar een cultuurhist. visie
Wardekker, Willem L.
Amsterdam. VU Uitgeverij. 1986. VII, 236 S..