Wa-alaikum as-salam ...
Awad, Mahmud
at-Taba 1.. al-Qahira. Dar al-Mustapbal al-Arabi. 1984. 559 S..

.. wa-al-an atakallam
Muhyi-'d-Din, Halid
at-Taba 1.. al-Qahira. Markaz al-Ahram. 1992. 351 S. : Ill..

Waaldrecht: kroniek van een Nederlandse stad
Dendermonde, Max
Leiden. Sijthoff. 1973. 256 S..

¬Das¬ Waaler Franziskusspiel: einzig offiziell genehmigte Ausgabe des Gesamt-Textes
Schmidkonz, Paul
Landsberg a.Lech. 1977. 127 S. : Ill.

Waaler-Rose-Test mit Human-Immunglobulin G bei Patienten mit rheumatoider Arthritis und infektiöser Mononukleose, deren Seren alle einen positiven Waaler-Rose-Titer aufweisen
Krause, Michael
1983. 68 S..

Waalhaven: 1920 - 1940 ; ontstaan en ondergang van een luchthaven
Arense, J. L.
Amsterdam. De Bataafsche Leeuw. 1990. 112 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 90-6707-236-2

Waalsche dialekt-letterkunde
Theatre, E.
Antwerpen. Standaard. 1938. 88 S.. Verhandeling ; 367/37,10.

Waals Museum voor Volkskunde, Luik
Krupa, Alain-Gérard ; Dubois-Maquet, Nadine ; Lempereur, Françoise
Bruxelles. Gemeentekrediet. 1992. 127 S. : zahlr. Ill.. Musea nostra ; 27.

Waaltherus, oder (durch der Buchstaben Versetzung) Uhralte Saw: das ist: Martin Philipp Waahlters Abschwemmung
Samson, Johannes
Leipzig. 1649. 47 Bl..

Waalwijk: Portrait einer (Partner)stadt
Harmelink, Konrad
Unna. Stadt. 1978. 40 S.. Analysen und Meinungen ; 2.

Waalwijk - Portrait einer Partnerstadt
Harmelink, Konrad
Unna. Stadt Unna. 1978. 38 S. : Ill.. Analysen und Meinungen ; 2.

Wa-amama tasaqquqina natarif..: sir
Abd-ar-Rahman, Gamil Mahmud
[Al-Qahira]. Al-Haia al-Misriya al-Amma li'l-Kitab. 1992. 159 S..
ISBN 977-01-3042-7

wa amma bad ...: cand wucuni dar adabiyat-i kudakan wa naugawanan
Rahgudar, Rida
Cap-i 2.. Tihran. Hauza-i Hunari-i Sazman-i Tabligat-i Islami. 1989 = 1368 [islam.-iran. Zeit]. 199 S. : Ill..

Waan
Emants, Marcellus
Utrecht [u.a.]. Veen. 1986. 189 S.. Amstel klassiek.
ISBN 90-204-2445-9

Wa-anahnû ... mesallemîm et ham-mehîr
Arbel, ÀIlana
Tel-Avîv. Saar. 1993. 64 S..

Waandishi wa Kiafrika
Nairobi. Heinemann.

Wa and the Wala: Islam and polity in northwestern Ghana
Wilks, Ivor
Cambridge. Cambridge Univ. Pr.. 1989. XVI, 253 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. African studies series ; 63.
ISBN 0-521-36210-5

WAA - nein!: Bilder, Texte, Dokumente aus Frankenberg 1981/82
Battenfeld, Richard ¬[Hrsg.]¬
1. Aufl.. Frankenberg. Battenfeld-Bücher. 1987. 223 S. : zahlr. Ill., Kt..
ISBN 3-9801474-1-X

Wa-anî tefillatî: sîrat hat-tefîlla sel mesôrerîm benê zemannenû
Ways, Hillel
Bêt-El. Sifriyyat Bêt-El. 1991. 168 S. : Ill..

Wa-anti ya mu'addaba: qisas
Nahhas, Salim ¬an-¬
'Amman. 1978. 62 S..

Waanzin en moederliefde & Dorpsgeheimen
Boer, Herman P. ¬de¬
4. dr.. Amsterdam [u.a.]. Elsevier Manteau. 1981. 166 S..
ISBN 90-10-02942-5

Waanzin en vervreemding: een bloemlezing moderne Nederlandse verhalen
Paardt, Rudi ¬van der¬ [Hrsg.]¬
Amsterdam. Bakker. 1986. 271 S..
ISBN 90-351-0169-3

Waanzin en vrouwen
Jansen, Willy ¬[Red.]¬
Amsterdam [u.a.]. Swets & Zeitlinger. 1991. 223 S..
ISBN 90-265-1177-9

Waanzin in de middeleeuwen: Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke
Beek, Henri H.
Nijkerk. Callenbach; Haarlem: De Toorts. 1969. 327 S. mit zahlr. Abb..

Waanzin in de middeleeuwen: Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke ; Mit zahlr. Abb
Beek, Henri H.
Haarlem. Uitgeverij De Toorts. 1969. 327 S..

Waanzinnig truken en andere verhalen
Kneppelhout, Johannes ; Mathijsen, Marita ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam. Querido. 1980. 94 S..
ISBN 90-214-7090-X

Waapenbuch der ... Geschlächten ... von Zürich
Meyer, Dietrich
S.l.. 1605.

"Wa'apin man": la historia de la costa talamanqeña de Cost Rica, según sus protagonistas
Palmer, Paula
San José. Instituto del Libro. 1986. 402 S. : Ill..
ISBN 9977-59-060-5

¬Der¬ WAA-Prozeß: Dokumentation
Hombach, Peter
Amberg. Dachverb. Oberpfälzer Bürgerinitiativen gegen d. WAA. 1987 ca.. VIII, 236 S..

Wa-aqbalat nasamat al-fagr: qissa waqiiya mu'tira tahki hayat gilain
Sarif, Salah-ad-Din ¬as-¬
al-Qahira. Maktabat al-Anglu al-Misriya. [1984]. 246 S..
ISBN 977-05-0264-2

Waaraan je hart zich hecht: geloof als waardenbeleving
Mertens, Herman-Emiel
7., herziene dr.. Leuven ¬[u.a.]¬. Acco. 1990. 243 S.. Nikè-reeks ; 5.
ISBN 90-334-2268-9

Waarachtige en aen-merkens-waardige historie van Lappland: ofte een beschrijving van desselfs oorspronk, landschappen, geberchten, gewassen, gedierten, metalen, steenen, wateren, en voornaemste geschiedenissen ... ; met kopere plaaten
Scheffer, Johann ; Luiken, Jan ¬[Ill.]¬
Amsterdam. ten Hoorn. 1682. Getr. Zählung ; 8-o.

Waarachtige historie van de overgank uyt't Pausdom tot de Gereformeerde Kerk: mitsganders: zyne vier t'Zamenspraken met Heeren Paters Jesuiten
Lintlauw, Johannes
Gravenhage. van Zanten. 1733. 4 Bl., 48 S..

Waarachtige Historie van't Geslacht ... Leven ... van J. van Olden - Barnevelt
Bosch, Kornelis ¬[erm.Verf.]¬
Rotterdam. 1670.

Waarachtig gebruik der tot noch toe gemeende Gijlbuis beneffens de verrijzenis der lever: voorheen zoo lichtvaardig in't graf gestooten
Bils, Louis ¬de¬ ; Jordaen, Laurens ¬[Briefadressat]¬
Rotterdam. 1658.

Waarachtig gebruik der tot noch toe gemeende gijlbuis beneffens de verrijzenis der lever, voorheen zoo lichtvaardig in't graf gestooten
Bils, Lodewijk ¬de¬ ; Jordaen, Laurens
Rotterdam. Naeranus. 1658. 11 S. : Ill..

Waarachtighe aflaat van zonden: na t'ghetuygh der godtlijcker schrifturen in corte ghespraken voor ooghen ghestelt
Coornhert, Dirck V.
Goude. Tournay. 1611. Bl. 249 - 267..

Waaragtag verhaal van het geene omtrent het hoogleeraars ambt van Fred. Adolf van der Marck ...: van den beginne syner aanstelling tot syn outslag toe, geduurende zyne veertien jaarige bediening aldaar openlyk is vorgevallen ...
Marck, Frederik A. ¬van der¬
Lingen. Bauer. 1775. XXII, 215, 254 S..

Waaragtige Afcunterfeitinge Der Stad En Universiteit Leiden In Holland
Werven, Jacobus ¬van¬ ; Kroon, A. ; Asser, ...
[Photo-lithograph. Nachdr. d. Orig. Leiden, 1744] / v. A. Kroon. Procédé Asser. Amst[erdam]. s.a. [Anfang d. 20. Jh.]. 1 Plan : Lithogr. ; 89 x 70 cm.

Waar-agtig relaas van de overkomst van zyn Maj. William de Derde, Koning van Groot-Brittanjen etc. zyn vertrek uit Engeland, den 26. January 1691: En zyn gevaarlyke Reys en aankomst in Holland, op den 31. van deselve Maand ...
Hartevelt, Symon J.
Amsterdam. 1691.

Waaragtig Verhaal van het geene omtrent het Hoogleeraars Ambt van Mr. Fred. Adolf van der Marck in het Staats-Natuur-en Volkeren-Regt op de Hooge Schoole der Stad Groningen en Ommelanden van den beginne zyner aanstelling tol zyn ontslag toe, geduurende zyne veertienjaarige Bediening aldaar openlyk is voorgevallen uit egte Stukken en Bewyzen getrouwelyk opgemaakt
Marck, Frederik A. ¬van der¬
Lingen. 1775.

Waaragtig Vertoog, waarin uit verscheide Verdragen ... aangetoont wert, dat na de dood van Willem III. ... de Successie in het Prinsdom van Orange ... aan Wilhelmus Hyacintus, Prince van Orange toekomt
's-Gravenhage. (1702).

Waar bemoei je je mee: 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging 'Het Concertgebouworchest'
Giskes, Johan ¬[Mitarb.]¬
Zutphen. Walburg Pers. 1991. 216 S. : Ill..
ISBN 90-601-1728-X

Waar ben je?: gedachten in kleur over leven en beleven
Hermans, Toon
Amsterdam. De Boekerij. 1988. [190] S. : zahlr. Ill..
ISBN 90-225-0857-9

Waar blijft de allochtone journalist?: de positie van allochtone jorunalisten op de arbeidsmarkt en de stand van zaken bij de opleidingen voor de journalistiek
Suudi, Radi ; Burgemeestre, Carol
Amsterdam. 1991. 111 S..
ISBN 90-74060-02-1

Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid
Corstens, Gerardus J.
Ijmuiden. Vermande Zonen. 1974. XIV, 213 S..

Waarborgen voor zekerheid: een nieuw stelsel van sociale zekerheid in hoofdlijnen
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1985. 199 S.. Rapporten aan de Regering / Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; 26.
ISBN 90-12-05038-3

Waarde-aspecten van informatieverzorging: with a summary in English
Mackenzie Owen, J. S.
Den Haag. RABIN. 1992. 112 p.. Rapport / RABIN ; 9.
ISBN 90-72278-19-4

Waar de burchten stonden en de snoek zwom
Balkt, Herman H. ¬ter¬
Amsterdam. Uitg. De Harmonie. 1979. 96 S..
ISBN 90-6169-121-4

Waar de dag nacht is: [de steenkoolmijnen in de literatuur ; naar aanleiding van de tentoonstelling ... gehouden in Literair Museum te Hasselt van 16 april tot 28 mei 1988]
2. dr.. Hasselt. 1988. [ca. 100] S..

Waarde en rol van methoden bij onderzoeksprogrammering
Balfoort, Cor ; Dieleman, Hans
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1985. 40, IX S. : graph. Darst.. Serie achtergrondstudies ; 12.

Waardegebieden en hun ontwikkeling: theorie en methode van zelf-confrontatie
Hermans, H. J.
Amsterdam. Swets & Zeitlinger. 1974. XII, 348 S..

"Waarde heer Allebé": leven en werk van August Allebé (1838 - 1927) ; [gelijknamige tentoonstelling gehouden in: Teylers Museum, Haarlem, 27 feb. tot en met 8 mei 1988 ; Dordrechts Musuem, Dordrecht, 21 mei tot en met 3 juli 1988 ; Drents Museum, Assen, 16 juli tot en met 18 sept. 1988]
Allebé, August ¬[Ill.]¬ ; Loos, Wiepke ¬[Red.]¬
Zwolle. Waanders. 1988. 240 S. : zahlr. Ill..
ISBN 90-6630-123-6

Waarde heer Veen: brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever
Couperus, Louis ; Veen, Lambertus J. ; Bastet, Frederic L. ¬[Hrsg.]¬
's-Gravenhage. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Achter het boek ; ....

Waarde, macht, kriminologie
Den Haag. Nijhoff. 1974. V, 96 S..
ISBN 90-247-1668-3

¬Das¬ Waardenburg Syndrom: eine Beobachtung der Aachener Kinderklinik
Berssenbrügge, Oda
1975. 57 S..

Waarden in deze tijd?
Schotsmans, Paul
Kapellen. DNB u.a.. 1986. 163 S..
ISBN 90-289-1082-4

Waarden in onze technische cultuur
Dekker, A.
Kampen. Kok. 1988. 78 S.. Serie Kamper cahiers ; 62.
ISBN 90-242-4401-3

Waarden in opvoeding en opvoedingswetenschap: pleidooi voor een uitdagende pedagogiek ; (with a summary in English)
Levering, Bastiaan
1988. 163 S..

Waarden in opvoeding & opvoedingswetenschap: pleidooi voor een uitdagende pedagogiek
Levering, Bas
Amersfoort. Acco. 1988. 175 S..
ISBN 90-334-9035-8

Waarden in vrije val?: over morale opvieding vandaag
Roebben, Bert
Averbode. Altiora u.a.. 1992. 112 S. : Ill.. Korrelcahier ; 5.
ISBN 90-317-0965-4

Waarden, mentaliteit en beroep: een onderzoek ten behoeve van een sociaal-kulturele interpretatie van sociaal-ekonomisch milieu
Tax, Bert
Lisse. Swets & Zeitlinger. 1982. IX, 202 S. : graph. Darst.. Sociaal-wetenschappelijk proefschriften relevant voor de hulpverlening ; 21.
ISBN 90-265-0395-4

Waardenontwikkeling: In het onderwijs. Theorie, praktijk, onderzoek ; ([Mit engl. Zsfassung:] Values development in education.)
Plas, Paul L. ¬van der¬
's-Gravenhage. Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs. 1981. VIII,216 S.. SVO Reeks ; 51.

Waardenontwikkeling in het onderwijs: Theorie, praktijk, onderzoek
Plas, Paul L. ¬van der¬
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1981. VIII, 216 S.. Stichting voor onderzoek van het onderwijs ; 51.

Waardenreeks
Alphen aan den Rijn. Repro Holland.

Waarden van Zuid-Holland
Rotterdam. Stichting "Het Zuidhollands Landschap". 1973-1974. 172 S. : Ill., graph. Darst., Kt..

Waardeoordelen in gesprekken: een pragmatische studie van het Frans gesproken door Nederlanders
Pouw, Adrianus H.
Groningen. Pouw. 1990. XI, 360 S..
ISBN 90-9003-776-4

Waar de rietvink nog fluit
Sant, Mien ¬van't¬
Kampen. Kok. [1983]. 507 S..
ISBN 90-242-1981-7

Waardering en kritiek: Johannes Nomsz en de Amsterdamse schouwburg 1764 - 1810
Mattheij, T. M. M.
Amsterdam. Huis aan de drie grachten. 1980. 137, [51] S. : Ill..
ISBN 90-638-8061-8

Waardering van cartoons: een empirisch-psychologische studie
Prent, Albert
[S.l.]. 1971. Getr. Zählung.

Waardering van gebieden voor openluchtcreatie: over relaties tussen praticuliere en politicke waarderingen
Kroon, Hendrikus J.
1986. 375 S..

Waardering van gebieden voor openluchtrecreatie: Over relaties tussen particuliere en politieke waarderingen. (Engl. u. dt. Zsfassungen.)
Kroon, Hendrikus J.
1986. 375 S..

Waardering van het Opstapprogramma: meningen van betrokken leerkrachten en deelnemende moeders over het Opstapprogramma
Felix, Charles
Amsterdam. 1992. 98 S.. Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek <Amsterdam>: SCO rapport ; 283.
ISBN 90-6813-328-4

Waardering van sociale zekerheid: de invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen op het stelsel van sociale zekerheid in Nederland
Broeder, Arie L. ¬den¬ [Hrsg.]¬
's-Gravenhage. VUGA Uitg.. 1988. 123 S. : graph. Darst.. Publikaties van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid ; 10.
ISBN 90-6095-462-9

Waarde Van Lennep: brieven van de Schoolmeester
Linde Jzn., Gerrit ¬van de¬ ; Lennep, Jacob ¬van¬ [Adressat]¬ ; Mathijsen, Marita ¬[Hrsg.]¬
3., herz. dr.. Amsterdam. Querido. 1993. 185 S.. Salamander ; 739 : Klassiek.
ISBN 90-214-9739-5

Waarde Van Lennep: brieven van de Schoolmeester
Linde Jzn., Gerrit ¬van de¬ ; Lennep, Jacob ¬van¬ [Adressat]¬ ; Mathijsen, Marita ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam. Querido. 1977. 175 S..
ISBN 90-214-1097-4

¬Die¬ waarde van 'n plantkundige opname en die kaarteer van plantegroei soos van toepassing op boerderystelsels in Suid-Afrika
Pentz, J. A.
Pretoria. 1938. 15 S. : Ill., Kt.. Memoirs of the Botanical Survey of South Africa ; 19.

'Waarde Van Oss': een onbekende brief
Couperus, Louis ; Bastet, Frederic L. ¬[Hrsg.]¬
[S.l.]. Kunstzaal De Reiger. 1987. 6 Bl.. Reigercahier ; 1.

Waar die andere god woont
Rentes de Carvalho, José
Amsterdam. Uitg. De Arbeiderspers. 1989. 188 S.. Synopsis.
ISBN 90-295-3449-4

Waar die Jakkals skuil
Villiers, Frieda ¬de¬
Johannesburg. Voortrekker-boekklub. 1976. 164 S..

Waar die volk skep: studies opgedra aan Prof. Abel Coetzee, hoogleraar in die volkskunde en taalkunde aan die Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg
Kaapstad. Balkema. 1958. 49 S..

Waare Abbildung deß ... Herrn Johann Georgen Hertzogen zu Sachsen
Gentzsch, Andreas
[S.l.]. [¬circa¬ 1630].

Waare Abbildung und Verzeichnuss, welcher gestalt die Fürsten von Mechelburg zu Güstraw ihren Einzug gehalten und also wider in ihr Land eingesetzt worden seynd, mit grossem Triumph und Frolocken ihrer Unterthanen: [5. Junij 1631]
[s.l.]. [¬ca.¬ 1631].

Waare Afbeelding der erste Christenen volgen hun leevendig geloof & heylig Leeven: Met Kopere Plaaten vercierd
Arnold, Gottfried ; Séwel, Willem ¬[Übers.]¬
Amsterdam. Hardenberg.

Waare afbeeldinge der Zeecusten vant noorder deel van Jutlant vanden doodenbergh af tot om den hoeck van Schagen, toonende hoemen die selve beseÿlen, ende de ondiepten daer neffens ghelegen schouwen sal
Amsterdam. Jan Janßon. 1620. 1 Kt. : Kupferstich ; 55 x 25 cm. Blaeu, Willem J.: Licht der Zee-vaert ; 22.

Waare Afbeelding Van 'T Koninglyk Lust-Hof Zyn Britannische Majesteit, Willem De Derde, Op 'T Loo
Allard, Carl ; Scherm, Lauwerens
[Nachdr. d. Ausg. Amsterdam : Frederick de Wit, ca. 1698]. Amsterdam. Van Hoeve. 1980. 1 Ansicht ; 57 x 46 cm. Wit, Frederick de: Theatrum Ichnographicum Omnium Urbium et Praecipuorum Oppidorum Belgicarum XVII Provinciarum Peraccurate Delineatarum ; 35.

Waar een wiel is, is een wet: woonwagenbewoners, discriminatie en de gemeente 's-Gravenhage
Meloen, Johannes D.
Leiden. 1990. VII, 312 S.. Uitgave / Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen ; 39.
ISBN 90-71042-37-5

Waare en zeer naauwkeurige Beschryving der beenderen van 's menschen ligchaam ...
Palfijn, Jan
3. dr. Amsterdam. 1758.

¬Der¬ waare gerefórmeerde christelike Catechismus, in 52 klinkdigten; nevens een naberigtende bedenking over de hedendaagse rym oefening
Bagelaar, Jan
Amsteldam. van Dyk. 1694. [IV] S., Bog. A - H..

Waarenausfuhr aus der Scheiz nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika i. J. 1878 - 1882

Waaren-Ausgang aus sämmtlichen Staaten des Zollvereins im J. 1833
Verzeichniß der Commerzialnachweisungen für das Jahr 1853 ; 12.

¬Die¬ Waaren beim arabisch-nordischen Verkehr im Mittelalter: Supplementheft zur 2. Auflage von "Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern
Jacob, Georg
Berlin. Mayer & Mueller. 1891. 30 S. : Ill..

Waaren-Berechnungen
Kampke, Matthias H.
[S.l.]. Schniebes. 1791 - 1792. Theil 1 - 2.

Waarenberechnungen mittelst der Logarithmen: russ. Producte nach Luebeck, Hamburg, Bremen, London, Stettin, Rostock, Wismar ; nebst e. erklaerenden Einl., u. d. noethigen Kosten- u. Frachttab.
Haase, J. H.
[S.l.]. Borchers. 1819. XLVI, 240 S..

¬Die¬ Waarenbörsen, deren Einrichtung und Bedeutung für den internationalen Handel
Sonndorfer, Rudolf
Wien. Hölder. 1899. 56 S..

Waaren-Durchgang in sämmtlichen Staaten des Zollvereins im J. 1853
Verzeichniß der Commerzialnachweisungen für das Jahr 1853 ; 8.

Waaren-Eingang in den sämmtlichen Staaten des Zoll-Vereins i. J. 1853
Verzeichniß der Commerzialnachweisungen für das Jahr 1853 ; 2.

Waaren-Encyclopädie
Nemnich, Philipp A.
Hamburg.

¬Waarenhaus-Umsatzsteuer¬ [Warenhaus-Umsatzsteuer] zum Schutz des Kleinhandels und des Kleingewerbes: Denkschrift nebst e. Vorschlage fuer e. Umsatzsteuer, d. d. gefundenen Entwicklung d. Detailhandels keinen Abbruch thut
Berlin. Thormann & Goetsch. 1899. 67 S..

Waarenkabinet oder Niederlage der in Böhmen erzeugten Waarenartikel, und Naturprodukte, dann der darmit betreibende Handel
Schreyer, Joseph A. ; Neureutter, Martin ¬[Verl.]¬
Prag ; Leipzig. 1799. 799 [i.e. 805], [1] S., [2] Bl..

Waaren-Kenntniss-, Betrugs- und Sicherstellungs-Lexicon: beym Ein- und Verkauf aller Art Beduerfnisse oder Aufstellung der Kennzeichen der Guete und Verfaelschung aller Produkte, Waren, und alles dessen, was zum menschlichen Leben und Bequemlichkeit gehoert, und verkaeuflich, oder dem Betrug und der Verfaelschung unterworfen ist
Reinhard, Franz
Erfurt. Keyser. 1801 - 1804. Bd. 1 - 3.

Waaren-Kenntniss-Betrugs- und Sicherstellungs-Lexicon beym Ein- und Verkauf aller Art Bedürfnisse
Reinhard, Franz
Erfurt.

Waarenkunde für die Frauenwelt
Nuß, Karl
Breslau. Trewendt.

Waarenkunde in systematischer Darstellung der wichtigsten Natur- und Kunstproducte des Handels: Mit Berücks. d. Chemie, Technologie, Naturgesch., Geogr. u. Statistik
Brozowsky, Wenzel
Wien. Gerold. 1859. 432 S..

Waarenlager oder Produkten- und Waarenlexikon für Kaufleute: nach alphab. Ordnung
Bohn, Gottfried C.
Neue, verb. u. gänzl. umgearb. Aufl.. Hamburg. Bohn. 1788. VI S., 1076 Sp..

Waarenlager oder Wörterbuch der Produkten- und Waarenkunde: Des wohlerfahrnen Kaufmanns zweite Abtheilung
Bohn, Gottfried C. ; Norrmann, Gerhard P.
Hamburg. Bohn. 1805. Bd. 1. 2..

Waaren-Lexicon in 12 Sprachen
Nemnich, Philipp A.
Hamburg. 1797. 6 Bl., 574 S..

Waaren-Lexicon in Zwölf Sprachen
Nemnich, Philipp A.
Hamburg. 1797. 6 Bl., 574 S..

Waaren-Mäkler und Waaren-Agenten-Ordnung nebst deren Gebühren-Taxe: publicirt am 29. Dez. 1828
Bremen. 1828. 43 S..

Waar en niet waar
Josselin de Jong, Kitty H. ¬de¬
Leiden. Sijthoff. [1941]. 138 S..

Waaren-Preisliste, Amsteldam den 15. Jan. 1756
Scherenberg, Johann ; Scherenberg, Reinhard
(Amsteldam). (1756).

Waarenverkehr ... 1880 - 1889
Berlin. 1891. Statistik des Deutschen Reiches. NF ; 51.

Waarenverkehr ... 1889
Berlin. 1890. Statistik des Deutschen Reiches. NF ; 47.48.

Waarenverkehr über die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz 1872 - 1875
Bern. 1877. Schweizerische Statistik ; 33.

Waarenverkehr über die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz in den Jahren 1875 - 1877
Bern. 1879. Schweizerische Statistik ; 42.

Waarenverkehr über die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz 1866 - 1874
Bern. 1876. Schweizerische Statistik ; 30.

Waarenverkehr der Schweiz: mit bes. Ruecks. auf d. deutschen Zollverein u. Oesterreich
Bern. Blom. 1865. 131 S.. Schweizerische Statistik ; 7.

Waarenverkehr des deutschen Zollgebietes mit dem Auslande im J. 1884
Berlin.

Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande 1883
Berlin. 1884.

Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande i. J. 1887
Berlin.

Waarenverkehr des Deutschen Zollgebiets mit dem Auslande i. J. 1888
Berlin.

Waarenverkehr des Deutschen Zollgebiets mit dem Auslande i. J. 1890
Berlin.

Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande im J. 1881
Berlin. Statistik des Deutschen Reiches ; 55.

Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande im J. 1882
Berlin. 1883. Statistik des Deutschen Reiches ; 61.

Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande im Jahre ...
Neudr. Osnabrück 1973 u. später. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht. Deutschland <Deutsches Reich>: Statistik des Deutschen Reichs / Neue Folge ; ....

Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande im Jahre ...
Nachdr. d. Ausg. Berlin 1881 ff. Osnabrück. Zeller. Deutschland <Deutsches Reich>: Statistik des Deutschen Reichs ; ....

Waarenverkehr des Deutschen Zollgebiets mit dem Auslande im Jahre 1880
Berlin. 1881.

Waarenverkehr des Deutschen Zollgebiets mit dem Auslande im Jahre 1886
Berlin.