Pytagoras: Leben u. Lehre in Wirklichkeit u. Legende
Bindel, Ernst
Stuttgart. Verl. Freies Geistesleben. 1962. 207 S..

Pytanie o pedagogike
Folkierska, Andrea
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1990. 292 S.. Uniwersytet Warszawski: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 347.

Pytan'ne imja doktara Skaryny: u s'vjatle aktau i litaratury
Braha, Symon
Nju ¢Erk u.a.. Belaruski Inst. Navuki j Mastactva. 1967. 38 S. : Ill..

Pytanni belaruskaha i slavjanskaha movaznaustva
Martynau, Viktar U. ¬[Red.]¬
Minsk. Navuka i Technika. 1980. 119 S. : graph. Darst..

Pytanni belaruskaj etnahrafii fal'klarystyki i tapanimiki
Bamdarcyk, V. K.
Minsk. AN BSSR. 1967. 165 S..

Pytanni belaruskaj tapanimiki: Materialy Persaj belaruskaj tapanimicnaj kanferencii (1-3 sneznja 1967g.)
Biryla, Mikalaj V.
Minsk. Vysejsaja Skola. 1970. 197 S..

Pytanni bilingvizmu i uzaemadzejannja mou
Minsk. Navuka i Technika. 1982. 261 S..

Pytanni bilinhvizmu i uzaemadzejannja mou
Minsk. Navuka i Technika. 1982. 261 S..

Pytanni kul'tury movy
Jankouski, Fedor M.
Minsk. Vyd. Minist. Vysejsaj, Sjarednjaj, Spec. i Prafesial'naj Adukac. BSSR. 1961. 99 S..

Pytanni leksikalohii, frazealohii, stylistiky: zbornik navuk. artykulau
Jankouski, Fedar M.
Minsk. 1985. 124 S..

Pytanni tekstalogii belaruskaj litaratury
Andrajuk, Serafym A. ¬[Red.]¬
Minsk. Navuka i Technika. 1980. 190 S..

Pytanni tekstalogii belaruskaj literatury
Andrajuk, S.A. ¬[Hrsg.]¬
Minsk. 1980. 190 S..

Pytanni tekstalohii belaruskaj litaratury
Andrajuk, S. A.
Minsk. Navuka i Technika. 1980. 190 S..

Pytannja dijsnogo ta kompleksnogo analizu
Ljance, V. E.
L'viv. Univ.. 1989. 78 S.. Visnyk / L'vivs'koho Universytetu : Serija mechaniko-matematycna ; 32.

Pytannja eksperymental'noï fonetyky
Blyznycenko, L. A.
Kyïv. AN URSR. 1963. 109 S.m.Abb.u.Tab..

Pytannja frazeolohiï schidnoslov'janskych mov: Tezy Respublikans'koï Naukovoï Konferenciï
Hanyc, Dmytro I.
Kyïv. Naukova Dumka. 1972. 174 S..

Pytannja henezysu kapitalizmu na Ukra░ni: na materialach Zakarpats'ko░ oblasti XVIII - XIX st.
Sul'ha, I. H. ¬[Red.]¬
Uzhorod. 1960. 146 S.. Naukovi zapysky / Uzhorods'kyj Derzavnyj Universytet ; 43.

Pytannja hidronimiki: Materialy 3 Respublikanskoï onomastycnoï (hidronimicnoï) narady
Cilujko, Kyryll K.
Kyïv. Naukova dumka. 1971. 1 Portr.,197 S.,2 gef.Kt..

Pytannja hidronimiky: materialy 3. Respublikans'koi onomastycnoi hidronimicnoi narady
Kyiv. Vyd. "Naukova Dumka". 1971. 197 S..

Pytannja istoriji ukrajinskoji movy
Hryncysyn, D. H. ¬[Hrsg.]¬
Kyjiv. Nauk. dumka. 1970. 194 S. [Kyrill.].

Pytannja istoriï ukraïns'koï movy
Humec'ka, L. L.
Kyïv. Naukova dumka. 1970. 194 S..

Pytannja istorycnoho rozvytku ukrajinskoï movy: praci Mizvuzivs'koji naukovoji konferenciji, sco vidbulasja v Charkovi 15-20 grydnja 1959 roku, prisvjaceni 5 Miznarodnomu z'jizdovi slavistiv
Bilodid, Ivan K. ¬[Red.]¬
Charkiv. Vydavn. Charkivs'koho derzavn. univ.. 1962. 343 S..

Pytannja istorycnoho rozvytku ukraïns'koï movy: praci Mizvuzivs'koï naukovoï konferenciï, sco vidbulasja v Charkovi 15 - 20 grudnja 1959 roku, prysvjaceni V Miznarodnomu Z'ïzdovi Slavistiv
Bilodid, Ivan K. ¬[Red.]¬
Charkiv. Vydav. Charkivs'koho Derzavnoho Univ.. 1962. 343 S..

Pytannja istorycnoho syntaksysu ukraïns'koï movy: na materiali lystiv Bohdana Chmel'nyc'koho
Edlins'ka, Ul'jana J.
Kyïv. AIV URSR. 1961. 105 S..

Pytannja jakisnoï teoriï dyferencialnych rivnjan ta ïch zastosuvannja
Skorobogatko, V. J. ¬[Hrsg.]¬
Kyïv. 1978.

Pytannja kolhospnoho prava
Raznatovs'kyj, I. M.
Kyïv. Vyd. Akad. Nauk Ukraïns'koï RSR. 1960. 77 S..

Pytannja krystalochimiï intermetalicnych spoluk i chimicnyj analiz metaliv
Gladysevs'kyj, E. I.
L'viv. Vyd. Svit. 1991. 91 S.. Visnyk L'vivs'koho Universytetu : Serija chimicna ; 31.

Pytannja literatury: statti
Kyiv. Vyd. AN URSR. 1962. 205 S..

Pytannja matematycnoï fizyky i analizu
Grylickyj, D. V. ¬[Hrsg.]¬
L'viv. Vysca Skola. 1977. 97 S.. Visnyk L'vivskoho Derzavnoho Universytetu im. Ivana Franka. Serija mechaniko-matematycna ; 12.

Pytannja matematycnoho analizu i joho zastosuvannja
Ljance, V. E. ¬[Hrsg.]¬
L'viv. Vysca Skola. 1983. 114 S.. Visnyk L'vivskoho Universytetu. Serija mechaniko-matematycna ; 21.

Pytannja matematycnoho analizu ta joho zastosuvannja
Ljance, V. E. ¬[Hrsg.]¬
L'viv. Vysca Skola. 1981. 127 S.. Visnyk L'vivskoho Universytetu. Serija mechaniko-matematycna ; 18.

Pytannja matematycnoi fizyky
Ljance, V. E. ¬[Hrsg.]¬
L'viv. Vysca Skola. 1982. 94 S.. Visnyk L'vivskoho Universytetu. Serija mechaniko-matematycna ; 20.

Pytannja metodolohiï radjans'koho teoretycnoho muzykoznavstva: zbirnyk statej
Horjuchina, Nadija O.
Kyïv. Muzycna Ukraïna. 1982. 113 S.. Socialisticnyj realizm i muzyka.

Pytannja movnoji kul'tury
Kyjiv. Naukova dumka. 1969b.

Pytannja movnoï kul'tury
Kyïv. Naukova Dumka.

Pytannja nacional'no░ polityky SRSR
Markus', Vasyl' ; Pelens'kyj, Jaroslav Z.
New York. Vydavn. Proloh. 1960. 109 S.. Suspil'no-politycna biblioteka ; 7.

Pytannja notarial'noho prava
Zajcuk, V. G.
Kyïv. Polit. Lit.. 1962. 166 S..

Pytannja onomastyky: (materialy II Respublikans'koï Naradu z Pytan' Onomastyky)
Cilujko, K. K. ¬[Red.]¬
Kyïv. Naikova Dumka. 1965. 308 S. : graph. Darst., Kt..

Pytannja oplaty praci v kolhospach
Radcenko, A. J.
Kyïv. Vyd. Akad. Nauk Ukraïn'skoï RSR. 1960. 138 S..

Pytannja pochodzennja ukrajinskoji movy
Bulachovs'kyj, Leonyd A.
Kyjiv. Wydawn.akad.nauk ukrajinskoji RSR. 1956. 218 S..

Pytannja pochodzennja ukraïns'koï movy
Bulachovs'kyj, Leonid A.
Kyïv. AN URSR. 1956. 218 S..

Pytannja pravovoho rehuljuvannja kooperovanych postavok
Kosmin, Julyj P.
Ky░v. Vyd. Akad. Nauk Ukra░ns'ko░ RSR. 1961. 47 S..

Pytannja realizmu i pozytyvnyj heroj v ukraïns'kij literaturno-estetycnij dumci persoï polovyny XIX st.
Jacenko, Michail T.
Kyïv. Naukova Dumka. 1979. 333 S..

Pytannja realizmu i pozytyvnyj heroj v ukraïns'kij literaturno-estetycnij dumci persoï poloyny 19 st.
Jacenko, Mychajlo T.
Kyïv. Naukova Dumka. 1979. 333 S..

Pytannja realizmu i pozytyvnyj heroï v ukraïns'kij literaturno-estetycnyj dumci persoï polovyny XIX st.
Jacenko, Michail T.
Kyïv. "Naukova Dumka". 1979. 333 S..

Pytannja realizmu v estetyci Ivana Franka
Stebun, Illja I.
Kyïv. Radjans'kyj Pys'mennyk. 1958. 307 S..

Pytannja revoljucijno░ borot'by i socialistycnoho budivnyctva v politycnych biohrafijach ucasnykiv
Levenec', Ju. A. ¬[Red.]¬
Ky░v. Lybid'. 1991. 91 S.. Naukovi praci z pytan' politycno░ istori░ ; 171.

Pytannja romano-hermans'koï filolohiï vykladannja inozemnych mov: zbirnyk naukovych prac aspirantiv
Zalovs'kyj, A. D.
Kyïv. Vydavn. Kyïvs'koho Derzavnoho Univ. Im. T. H. Sevcenka. 1971. 1 Mikrofilm.

Pytannja rosijs'ko-ukrains'kych movnych zv'jazkiv: (naukovo-populjarnyj narys)
Izakevyc, Halina P.
Kyïv. Vyd. Akad. Nauk Ukraïns'koj RSR. 1954. 102 S..

Pytannja rozvytku movy ukraïns'koï radjans'koï chudozn'oi prozy: (perevazno pisljavoennogo periodu, 1945 - 1950 rr.)
Bilodid, Ivan K.
Kyïv. Vyd. Akad. Nauk Ukraïns'koï RSR. 1955. 326 S..

Pytannja schidnoslov'janskoji leksykografiji XI - XVII st: materialy sympoziumu
Horpynyc, V. O. ¬[Red.]¬
Kyjiv. Nauk. Dumka. 1979. 166 S..

Pytannja schidno-slov'jans'koï leksykografiï odynadcatych do symnadcatych stolittjach: Materialy sympoziumu
Kyïv. "Naukova Dumka". 1979. 166 S..

Pytannja schidno-slov'jans'koï leksykohrafiï XI - XVII st.: materialy sympoziumu
Rusanivs'kyj, Vitalij M. ¬[Red.]¬
Kyïv. Naukova Dumka. 1979. 166 S..

Pytannja slo'jans'koho movoznavstva
L'viv. Vyd. L'vivs'koho Univ..

Pytannja slov'janoznavstva: materialy persoï i drugoï Respublikans'kych Slavistycnych Konferencij ; do V Miznarodnogo Z'ïzdu Slavistiv
Kovalyk, I. I. ¬[Red.]¬
L'viv. Vydav. L'vivs'kogo Univ.. 1962. 271 S..

Pytannja slov'jans'koho movoznavstva
L'vov. Universitet.

Pytannja slovotvoru
Kovalyk, Ivan I.
Kyïv. Vysca Skola. 1979. 190 S..

Pytannja socialistycnoho realizmu: zbirnyk doslidzen'
Dzeverin, Ihor O.
Kyïv. Vydavn. Chudozn'oï Literatury Dnipro.

Pytannja statystyky produktyvnosti praci v promyslovosti i sil's'komu hospodarstvi
Bondarenko, Viktor V. ¬[Hrsg.]¬
Kyiv. Vydavn. Akad. Nauk Ukrains'koi RSR. 1962. 302 S..

Pytannja strukturnoji leksykologiji
Perebyjnis, V. S. ¬[Hrsg.]¬
Kyjiv. Nauk. Dumka. 1970. 241 S..

Pytannja strukturnoji leksykolohiji
Perebyjnis, V. S. ¬[Red.]¬ ; Muravycka, M. P. ¬[Red.]¬
Kyjiv. Naukova dumka. 1970. 241 S..

Pytannja strukturnoï leksikolohiï
Perebyjnis, Valentyna S.
Kyïv. Naukova Dumka. 1970. 241 S. : Ill., graph. Darst..

Pytannja sucasnoho radjanskoho literaturoznavstva i movoznavstva
Avksent'jev, Leonid H.
Charkiv. Vydavn. Osnova pry Charkivs'komu Derzavnomu Univ.. 1991. 111 S.. Charkivs'kyj Derzavnyj Universytet: Visnyk Charkivs'kogo Universytetu ; 353.

Pytannja sufiksal'noho slovotvorennja dijesliv u sucasnij ukraïns'kij movi
Jurcuk, Lidija A.
Kyïv. Vyd. AN URSR. 1959. 97 S..

Pytannja sufiksal'noho slovotvorennja iesliv u sucasnij ukraïns'kij movi
Jurcuk, L. A.
Kyiv. Vyd. AN URSR. 1959. 97 S..

Pytannja technolohiï obrobky vody promyslovoho ta pytnoho vodopostacannja
Gnedin, K. V. ¬[Hrsg.]¬
Kyïv. Vyd. Budivel'nyk. 1973.

Pytannja tekstolohiï: dozovtneva ta radjans'ka literatura ; zbirnyk naukovych prac'
Syvacenko, Mykola J.
Kyïv. Naukova Dumka. 1989. 243 S..
ISBN 5-12-000706-6

Pytannja tekstolohiï: Ivan Franko
Kyïv. Naukova Dumka. 1983. 293 S..

Pytannja tekstolohiï T. H. Sevcenko: zbirnyk naukovych prac'
Borodin, Vasyl' S.
Kyïv. Naukova Dumka. 1990. 198 S..
ISBN 5-12-001554-9

Pytannja teorii ta rehuljuvannja elektrycnych masyn
Saljak, J. I. ¬[Hrsg.]¬
Lviv. 1978. 157 S.. Vestnik Lvovskogo Politechniceskogo Instituta ; 125.

Pytannja teoriji movy v zarubiznomu movoznavstvi
Rodzevic, Nina S. ¬[Mitarb.]¬
Kyjiv. Vyd. 'Nauk. Dumka'. 1976. 254 S..

Pytannja teoriï socialistycnoho realizmu: Narys
Kudin, Vjaceslav A.
Kyïv. Derzavne vydavn. chudozn'oï literatury. 1959. 122 S..

Pytannja toponimiky ta onomastyky: (materialy i respublikans'koï narady z pytan' toponimiky ta onomastyky)
Brachnov, V. M. ¬[Hrsg.]¬
Kyïv. Vydavn. Akad. Nauk Ukraïns'koï RSR. 1962. 235 S..

Pytannja ukraïns'koï literatury: literaturno-krytycni statti
Vyp. 3.. Kyiv. Radjans'kyj pys'mennyk. 1958. 559 S..

Pythagorae ac Phocylidis carmina ed. a Wolfg. Sebero cum hypomn. Joach. Camerarii
Pythagoras ; Phocylides <Milesius> ; Seber, Wolfgang ¬[Hrsg.]¬
Lipsiae. 1604.

Pythagorae ac Phocylidis Carmina Graecolatina; cum indice duplici
Pythagoras ; Phocylides <Milesius> ; Seber, Wolfgang ¬[Hrsg.]¬ ; Camerarius, Joachim ¬[Komm.]¬
Ed. 2, quae praeter hypomnemata Joachimi Camerarii, [et] notas priores; variantem quoque lectionem e tribus MSS. Codd. Bibliothecae Augustanae, ac uberiorem in aurea carmina Pythagorae commentarium exhibet. Studio [et] opera M. Wolfgangi Seberi. Lips.. 1622.

¬Pythagorae¬ aurea carmina
Pythagoras ; Schier, Johann A. ¬[Hrsg.]¬ ; Sylburg, Friedrich
Nunc denuo rec. ... historiam brevem de rebus ad Pythagoram pertinentibus, variantes lectiones observationes et indices adiecit Ioh. Adam Schier. Lipsiae. Teubner. 1750. [16], 88, [32] S..

Pythagorae aurea carmina cum integris animadversionibus Friderici Sylburgii, Theodori Marcilii, Viti Amerbachii et Petri Needhami Graece et Latine. Nunc denuo recensuit cum optimis quibusque codd. typis descriptis contalit, interpretationem Latinam emendavit, historiam brevem de rebus ad Pythagoram pertinentibus, variantes lectiones, observationes et indices adiecit Joh. Adam Schier
Pythagoras ; Schier, Johann A. ¬[Hrsg.]¬ ; Sylburg, Friedrich ¬[Komm.]¬ ; Marcilius, Theodorus ¬[Komm.]¬ ; Amerbach, Veit ¬[Komm.]¬ ; Needham, Peter ¬[Komm.]¬
Lips.. 1750.

Pythagorae et Phoclydis Carmina vere aurea: quibus sanctissima vitae praecepta continentur
Pythagoras ; Phocylides ; Matthisius, Gerardus ¬[Übers.]¬
[S.l.]. Gymnicus. 1547. 16 Bl. ; 8-o.

Pythagorae Gyldene Vers med Hieroclis commentario, P. Syri Sententzer, og Phaedri Fabler, af Graedsken og latinen oversatte paa Dansk ved Peter Friderich Suhm
Pythagoras ; Suhm, Peter F. ¬[Übers.]¬ ; Hierocles <Alexandrinus> ¬[Komm.]¬
Ki/obenhavn. 1750.

Pythagorae gyldene Vers. ved P. Fr. Suhm
Pythagoras ; Suhm, Peter F. ¬[Übers.]¬
Ki/obenhavn. 1750.

¬Der¬ Pythagoraeische Lehrsatze bewiesen durch regulaere Dreiecke
Meyer, Amand
[S.l.]. Thomann. 1878. 51, 4 S. : graph. Darst..

Pythagorae [et] Phocylidis carmina Graecolatina
Pythagoras ; Phocylides <Milesius> ; Seber, Wolfgang ¬[Hrsg.]¬
Lips.. 1622.

Pythagorae Sphaera divinatoria de Decubitu Aegrotorum ab Apuleio, ut fertur, latine reddita
Pythagoras ; Apuleius <Madaurensis> ¬[Übers.]¬
Francof.. 1624.

Pythagorae symbola moraliter explicata
Beroaldo, Filippo
Basileae. 1509.

Pythagorae vita
Iamblichus <Chalcidensis> ; Scutellius, Nicolaus
Roma. 1556.

Pythagorae vita Graece a Malcho seu Porphyrio conscripta, Latine reddita nunc primum a Jo. Donato Ferrario
Malchus ; Ferrarius, Jo. D. ¬[Übers.]¬
Mediolani. 1629.

Pythagoras
Abse, Dannie
London. Hutchinson. 1979. 104 S..
ISBN 0-09-139431-7

Pythagoras: Leben u. Lehre in Wirklichkeit u. Legende
Bindel, Ernst
Stuttgart. Verl.Freies Geistesleben. 1962. 1 Portr.,207 S..

Pythagoras: Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende
Bindel, Ernst
Stuttgart. Verl. Freies Geistesleben. 1962. 207 S..

Pythagoras: Roman
Colerus, Egmont
Ungek. Sonderausg.. Berlin. Zsolnay. 1936. 543 S..

Pythagoras: d. Geburt d. Abendlandes ; Roman
Colerus, Egmont
11. - 15. Tsd.. Wien. Zsolnay. 1951. 511 S..

Pythagoras: a life
Gorman, Peter
London ¬[u.a.]¬. Routledge Kegan. 1979. 216 S..
ISBN 0-7100-0006-5

Pythagoras
Hubbard, Elbert
East Aurora, NY. Roycrofters. 1908. S. 57 - 81 : Ill.. Little journeys to the homes of great teachers / Elbert Hubbard.

Pythagoras: griech.-dt.
Iamblichos
Stuttgart. Artemis Verl.. 1963. 280 S.. ¬Die¬ Bibliothek der Alten Welt. Reihe Antike und Christentum.

Pythagoras: Legende, Lehre, Lebensgestaltung
Iamblichos ; Albrecht, Michael ¬[Hrsg.]¬
2. Aufl. Darmstadt. Wiss. Buchges.. 1985. 280 S..

Pythagoras: Legende, Lehre, Lebensgestaltung ; griech. u. dt.
Iamblichus, <Chalcidensis> ; Albrecht, Michael ¬von¬ ¬[Hrsg.]¬
Zürich [u.a.]. Artemis. 1963. 280 S.. Die Bibliothek der alten Welt : Reihe Antike und Christentum.
ISBN 3-7608-3571-6

Pythagoras: d. große Eingeweihte von Krotona - d. Pythagoräer als seine Schüler - in d. Gegenüberstellung zur geistigen Institution, d. Divine-Light-Zentrum
Narayanapremananda
1. Aufl.. Winterthur. DLZ-Forschungsinst. für Wiss.-Synthese. 1983. 19 S..

Pythagoras: an annotated bibliography
Navia, Luis E.
New York ¬[u.a.]¬. Garland. 1990. XVIII, 381 S. : Ill.. Garland reference library of the humanities ; 1128.
ISBN 0-8240-4380-4

Pythagoras: Zeit- und Lebensbild aus dem alten Griechenland
Riecke, Adolf
2. Aufl.. Leipzig. Spamer. 1894. VIII, 168 S. : Ill..

Pythagoras: lover of wisdom
Rutherford, Ward
Wellingborough. Aquarian Pr.. 1984. 128 S.. Esoteric themes and perspectives series.
ISBN 0-85030-379-6

Pythagoras: oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungs-Kunst
Weishaupt, Adam

Pythagoras: "Ich habe meine hundert Ochsen nicht umsonst den Göttern geopfert": Ergänzung zu "Mathematik einmal anders für jedermann"
Mikulits, Johann
[Gmunden]. Selbstverl.. [¬circa¬ 1955]. 32 S.. Mikulits, Johann: Mathematik einmal anders ; Ergänzung.

Pythagoras and early Pythagoreanism
Philip, James A.
Repr. Toronto. Univ. Pr.. 1968. X, 222 S.. Phoenix. Supplementary volumes ; 7.
ISBN 0-8020-5175-8

Pythagoras and early Pythagoreanism: An interpretation of neglected evidence on the philosopher Pythagoras
Vogel, Cornelia J. ¬de¬
Assen. van Gorcum. 1966. 323 S..

Pythagoras-Apollon
Zinserling, August E.
Leipzig. 1808.

Pythagoras Arithmeticae introductor
Firenze. 1518.

Pythagoras, Athenaeus, ...: Icones
Philostratus, Flavius ; Niger, Stephanus
Basilea. 1532.

Pythagoras de Rhégion
Lechat, Henri
Lyon. Rey. 1905. 128 S.. Annales de l'Université de Lyon : N. S. (2) ; 14.

Pythagoras, der Weise von Samoa: e. Lebensbild nach d. neuesten Forschungen
Baltzer, Eduard
Nachdr. d. Ausg. Nordhausen 1868. Walluf bei Wiesbaden. Sändig. 1973. VIII, 180 S..

Pythagoras, der Weise von Samos: ein Lebensbild nach d. neuesten Forschungen
Baltzer, Eduard
Walluf b. Wiesbaden. Saendig. 1973. VIII,180 S.,gef.Kt..
ISBN 3-500-26860-9

Pythagoras der Weise von Samos: ein Lebensbild nach den neuesten Forschungen ; Mit einer Übersichts-Karte
Baltzer, Eduard
Nordhausen. 1868.

Pythagoras, der Weise von Samos: ein Lebensbild ; mit einer Übersichts-Karte
Baltzer, Eduard
3. Aufl. - Reprograph. Nachdr. der Ausg. Nordhausen 1868. Heilbronn. Verl. Heilbronn. 1991. 180 S. : Kt..
ISBN 3-923000-58-8

Pythagoras, der Weise von Samos: e. Lebensbild
Baltzer, Eduard
Reprograph. Nachdr. d. Ausg. Nordhausen 1868, 2. Aufl.. Heilbronn. Verl. Heilbronn. 1987. 180 S. : Kt..
ISBN 3-923000-40-5

Pythagoras et Phoclydes carmina
Pythagoras ; Phocylides ; Matthisius, Gerardus ¬[Übers.]¬
Coloniae. 1559.

Pythagoras his mystick philosophy reviv'd
Tryon, Thomas
London. Salusbury. 1691. 317 S..

Pythagoras ho didaskalos ton aionon
Sakellarios, Georgios T.
Athen. Dribopulos. 1963. 398 S..

Pythagoras im Urlaub: e. Buechlein fuer nachdenkl. Leute, die sich d. oft gefuerchteten Mathematik doch gern erinnern u. sie in d. Kurzweil angeregter Ge- selligkeit harmlos u. frech-froehlich zugl. verwerten wollen
Guendel, Bernhard
5. Aufl.. Frankfurt, a.M.. Diesterweg. 1970. 155 S..

Pythagoras im Urlaub: ein Büchlein für nachdenkliche Leute, die sich der oft gefürchteten Mathematik doch gern erinnern und sie in der Kurzweil angeregter Geselligkeit harmlos und frech-fröhlich zugleich verwerten wollen
Guendel, Bernhard
8. Aufl.. Frankfurt am Main ; Berlin ; München. Diesterweg. 1982. 155 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 3-425-07091-6

Pythagoras im Urlaub: e. Büchlein für nachdenkliche Leute
Gündel, Bernhard
3. Aufl.. Frankfurt am Main [u.a.]. Diesterweg. 1964. 155 S. : graph. Darst..

Pythagoras intra sindonem cognoscendus
Syrbius, Johann J.
Jena. 1701.

Pythagoras intra sindonem noscendus sive historica in physicam Pythagoream introductio ...
Syrbius, Johann J. ; Stecher, Samuel C.
[S.l.]. Krebs. 1701. 88 S..

Pythagoras, Legende, Lehre, Lebensgestaltung
Iamblichus <Chalcidensis> ; Albrecht, Michael ¬von¬ ¬[Hrsg.]¬
Zürich [u.a.]. Artemis Verl.. 1963. 280 S.. Die Bibliothek der Alten Welt : Reihe Antike und Christentum.

Pythagoras metempsychios: sive Theses quadragesimales
Potter, Charles
Lugdunum Batavorum. 1684.

Pythagoras metempsychos: sive theses quadragesimales in scholis Oxonii publicis pro forma habitae ; in quibus ad mentem Pythagoraeorum asseritur quod coeli sint fluidi, terra moveatur, terra centrum universi non sit, luna sit habitabilis, radii luminosi sint corporei, sol sit flamma
Potter, Charles
Lugd[uni] Batav[orum]. Luchtmans. 1684. 190 S. : graph. Darst..

Pythagoras metempsychos s. theses quadragesimales in scholis Oxonii publicis ... discussae ..., in quibus ad mentem imprimis Pythagoraeorum asseritur, quod caeli sint fluidi, terra moveatur, terra centrum universi non sit
Potter, Charles ¬[Resp.]¬
Oxonii. 1651.

Pythagoras musicus: z. Rezeption d. pythagoreischen Musiktheorie als quadrivialer Wissenschaft im lat. MA
Münxelhaus, Barbara
Bonn-Bad Godesberg. Verl. f. system. Musikwiss.. 1976. 254 S.: 30 Abb.. Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik ; 19.

Pythagoras novus excussus: sive disceptatio in apologiam historico-canonicam ...
Neller, Georg C. ; Ens, Adeodatus
Leodii. Blancarte. 1767. 299 S. ; 8-o.