Aararo aariraro
Frankfurt/M.. Maharani [Vertrieb]. [1989]. 1 Videokassette [VHS] (180 min.) : farb.. [Tamil-Film].

Aarau
Erismann, Paul
2.Aufl.. Bern. Haupt. 1960. 52 S.m.Taf.. Schweizer Heimatbücher. ; 37. =Aargauische Reihe. Bd. 1..

Aarau: Ortsplan 1990/92
Hofstetten. Huber. 1990. 1 Kt. : mehrfarb. ; 46 x 33 cm, gefaltet.

Aarauer Stadtbilder aus fünf Jahrhunderten
Elsasser, Theo ¬[Hrsg.]¬
Aarau ; Frankfurt am Main ; Salzburg. Sauerländer. 1983. 79 S. : zahlr. Ill. (farb.).
ISBN 3-7941-2400-6

Aarberg dazumal: alte Fotoansichten
Gäumann, Ernst
Langnau. Emmentaler Dr.. 1984. ca. 100 S.: überwiegend Ill..
ISBN 3-85654-842-4

Aarbergen
4. Aufl.. Kissing. WEKA. 1990. 22, 10 S. : Ill..

Aarb ger for nordisk oldkyndighed og historie
K benhavn. Lynghe.

¬A¬ arbitragem no processo civil brasileiro
Carmona, Carlos A.
S~ao Paulo. Malheiros Ed.. 1993. 166 S..

Aarboger for nordisk oldkyndighed og historie
Kobenhavn. Gyldendal [in Komm.].

Aarburg
Brunner, Hans ; Heitz, Fritz
Bern. Ges. für Schweizer. Kunstgeschichte. 1983. 22 S. : Ill.. Schweizerische Kunstführer ; 340.
ISBN 3-85782-340-2

Aarburg: Ein Beitr. zur Geographie einer Schweizer Kleinstadt
Disteli, Max H.
Zürich. 1954. 77 S. : 45 Ill.. Geographisches Institut <Zürich>:Arbeiten. ; Nr. 19..

¬A¬ arca
Souza, Francisco de V. ¬e¬
Lisboa. Oficinas Gráficas Pacheco. 1990. 39 S..

¬A¬ arca de Noé: poemas infantis
Moraes, Vinicius ¬de¬
S~ao Paulo. Companhia das Letras. 1991. 85 S. : zahlr. Ill..
ISBN 85-7164-179-X

¬A¬ arcadia Lusitana: Gar~ao, Quita, Figueiredo, Diniz
Braga, Téofilo
Porto. Chardron. 1899. 644 S. : 1 Portr.. Braga: Historia da litteratura portugueza. ; 19..

Aarchaeology of the Satavahana Kshatrapa times
Margabandhu, Chedarambattu
Delhi. Sundeep Prakashan. 1985. XVI, 398, [32] S. : Ill., Kt..

¬TheA¬ architect and the computer - design, office automation, and building management: a bibliogr. of recent period. literature
Cable, Carole
Monticello, Ill.. Vance Bibliographies. 1985. 9 S.. Architecture series ; 1445.
ISBN 0-89028-515-2

Aardappelen, varkens en de termijnhandel: de reële optietheorie toegepast
Bremen, Michel R. ¬van¬ ; Marra, T. A. ; Verboven, A. H.
Tilburg. Univ.. [1994]. 22 Bl.. Research memorandum / Faculteit der Economische Wetenschappen ; 642.

Aardappelverzamelrooiers: verslag van de landelijke aardappelrooidemonstratie te Warffum in 1968
Lint, M. M. ¬de¬ ; Siepman, A. H. ; Weerd, B. ¬van de¬
Wageningen. ILR. 1933. 39 S. : Ill.. Publikatie / Instituut vor Landbouwtechniek en Rationalisatie ; 133.

Aardbeipotjes
Graaf, R. ¬de¬ ; Stam, G.
Vlaardingen. Brouvelle. 1987. 57 S. : zahlr. Ill., graph. Darst..
ISBN 90-71116-08-5

¬Die¬ aardbeweging van 29 september 1969 in die suidwestelike Kaapprovinsie, Suid-Afrika
Pretoria. 1974. 48, [18] S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Seismologic series ; 4.
ISBN 0-621-01593-8

Aarde: gedichten
Verwey, Albert
Amsterdam. Scheltema & Holtema. 1896. 132 S..

Aarde der mensen: roman
Toer, Pramoedya Ananta
Amsterdam. Manus Amici. 1981. 386 S..
ISBN 90-70521-01-6

Aarde en mens: Studieboeken voor de geografie in het hoger beroepsonderwijs en in de bovenbouw van scholen voor V.W.O. en H.A.V.O.
Hadderingh, Th. ; Lamain, P. ; Spruit, P. T.
9. dr.. Groningen. Wolters-Noordhoff. 1972 -.

Aard en functie van de billijkheid in het internationale economische recht
Dijk, Pieter ¬van¬
Amsterdam ¬[u.a.]¬. Noord-Hollandsche Uitg. Maatschappij. 1985. 46 S.. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde ; N.R., 48,3.
ISBN 0-444-85646-3

Aard en functie van het militaire tuchtrecht
Langemeijer, Franciscus F.
Zwolle. Tjeenk Willink. 1977. XI, 239 S..

Aarden in Nederland: een beleidsadvies over jongeren van etnische groeperingen
Rijswijk u.a.. Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur u.a.. 1983. XXI, 64 S.. Nederland / Raad voor het Jeugdbeleid: Raad voor het Jeugdbeleid ; 10.
ISBN 90-12-04298-4

Aard en opzet van het nieuw vermogensrecht
Hartkamp, A. S.
2. dr.. Deventer. Kluwer. 1990. IX, 82 S.. Monografieën nieuw BW : A-serie ; 1.
ISBN 90-268-2044-5

Aard en taak van de monetaire politiek
Knol, Johannes G.
Utrecht. Oosthoek. 1957. 137 S..

Aard-en werkingswijze van polypeptiden, die het effect van bradykinine versterken
Faber, Dirk B.
[S.l.]. 1969. 119 S..

Aardes deuren
Balkt, H. H. ¬ter¬
1. dr.. Amsterdam. Uitgeverij de Harmonie. 1987. 86 S. : Ill..
ISBN 90-6169-322-5

Aardewerk
Helsloot, Kees
Amsterdam. Manteau. 1984. 62 S..
ISBN 90-10-04974-4

Aardewerk: Gedichten 4
Herreweghen, Hubert ¬van¬
Tiel u.a.. Lannoo. 1984. 61 S..

Aardewerk en porselein in de Nederlandse musea
Gelder, Hendrik E. ¬van¬ ; Jansen, Beatrice
Zeist. De Haan [u.a.]. 1965. 112 S. : überw. Ill.. Palladium ; 19.

Aardige duvelary, voorvallende in dese dagen: begrepen in e. brief van een Heer te Amsterdam, geschreven aan e. van sijn vrienden te Leeuwaerden, in Vriesland
Walten, Ericus
[Amsterdam]. 1691. [45] S..

Aardijkskundig Woordenboek der Nederlanden
Aa, Abraham J. ¬van der¬
Gorinchem. Noorduyn. 1839 - 1851. T. 1 - 13.

AAR dissertation series
Chambersburg, Pa..

Aardkundige mededelingen
Leuven. Univ. Press.

Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht
Zutphen, A. ¬van¬
[Nachdr. d. Ausg.] Gorinchem 1820, opnieuw uitg.. Alphen a.d. Rijn. Repro-Holland. 1972. 209 S. : Ill..

Aardrijkskunde gebiedenderwijs: tekst en uitleg bij het schrijven, lezen, denken en leren over gebieden en verschijnselen in gebieden
Hoekveld-Meijer, G. ; Schutte, Gerrit J.
Amsterdam. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. 1988. 244 S.. Nederlandse geografische studies ; 82.
ISBN 90-6809-090-9

Aardrijkskunde in de basisvorming: terugblik en perspectieven
Vaart, Rob ¬van der¬
Amsterdam ¬[u.a.]¬. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. 1992. 165 S. : graph. Darst., Kt.. Nederlandse geografische studies ; 149.
ISBN 90-6809-159-X

Aardrijkskunde van het geluk
Wolffers, Ivan
Amsterdam. Bakker.

Aardrijkskundige Beschrijving van het Koningrijk Holland ...
Gelder, Jacob ¬de¬
Amsterdam. 1809.

Aardrijkskundige bibliografie van België
Dumont, Maurice E.
Gent [u.a.]. Seminarie voor Menselijke Aardrijkskunde [u.a.]. Rijksuniversiteit <Gand> / Seminaire voor Menselijke en Ekonomische Geographie: Publikaties van het ... ; ....

Aardrijkskundige bibliografie van Belgie
Dumont, Maurice E. ; Smet, L. ¬de¬ ; Vlassenbroeck, W.
Gent. Univ.. Publikaties van het Seminarie voor Menselijke en Ekonomische Geografie der Rijksuniversiteit Gent / Rijksuniversiteit <Gand> ; ....

Aardrijkskundige bibliographie van België
Dumont, Maurice E. ; Smet, L. ¬de¬
Gent. Sem v. Menselijka Aardr.kunde d. Rijksuniv.. Bibliographia Belgica ; ....

Aardrijkskundige termen in Nederland en Vlaanderen
Utrecht [u.a.]. Nederlandse Taalunie.

Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland: of alph. opgave van de gemeenten, steden, ...
Heringa, Salomo G.
3. Dr.. Utrecht. van Hoften. 1877 [erschienen 1874]. IV, 289, 80 S..

Aardrijkskundig vademecum voor de Benelux: Beknopte gids voor industrie, handel en toerisme
Larsen van Neerland, G. A.
Den Haag. Von Goor Zonen. 1962 ca.. 205 S., 24 Taf., 2 Kt..

Aardrijkskundig werk- en leerboek voor het voortgezet onderwijs
Bolkestein, G. W. ; Eggink, H.
Groningen. Wolters-Noordhoff.

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
Aa, A. J. ¬van der¬
Herdr. van de Uitgav 1839-1854. Gorichem.

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
Laan, Kornelis ¬ter¬
2. dr.. 's-Gravenhage [u.a.]. V. Goor. 1948. 513 S..

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
Pott, M.
2., verb., veel verm. dr.. Groningen. Wolters. 1913. 537 S..

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
Witkamp, Pieter H.
Amsterdam. Scheltema & Holkema [u.a.].

Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indië: met overzichtskaart
Dumont, C. F.
Rotterdam. Nijgh & Van Ditmar. 1917. 654 S..

Aardrijskunde, geschiedenis, sociale vakken
Noordhoek- van Leuveren, M. R.
Amsterdam. Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra. 1982. 88 S. : Ill., graph. Darst.. Informatieve reeks voor integrerende scholen ; 6.
ISBN 90-6607-017-X

Aardrijskunde spelenderwijs: Simulatiespelen in het aardrijkskundeonderwijs
Brinkman, Kees
Nijmegen. Geograf. en Planolog. Inst.. 1978. Getr. S.-Zählung : Ill., Kt.. Nijmeegse geografische cahiers. ; 11..

Aardrijskundige beschrijving van Midden-Sumatra met atlas
Veth, Daniel D.
Leiden. Brill. 1882. 168 S.. Midden-Sumatra ; 2..

Aardrijskundige Fragmenten uit de syrische literatuur der zesde en zevende eeuw
Land, Jan P.
Amsterdam. Müller. 1886. 30 S., 1 Kt..

Aardrykskundige en natuurlyke Beschryving van Kamtschatka an de Kurilsche Eilanden: met een gedellte der kust van Amerika... ; met, platen
Amsterdam. Wessing. 1770. XIV, 384 S..

Aards avontuur
Wilde, Frans ¬de¬
Hasselt. Heideland. 1964. 76 S.. Vlaamse Pockets: Poetisch erfdeel der Nederlanden; P 17.

Aards bezit: een drieluik
Kuik, Hilbert
Amsterdam. Meulenhoff. 1986. 133 S.. Meulenhoff editie ; 869.
ISBN 90-290-2174-8

Aardsch & hemelsch: gedichten
Greshoff, Jan
Maastricht. Stols. 1926. 43 S..

Aardschok's hard rock en heavy metal: encyclopedie
Heuvel, Hans ¬van den¬
Weesp. CenterBoek. 1989. 351 S. : Ill..
ISBN 90-5087-059-7

¬Die¬ aardse Jesus in die Prediking van Paulus: volgens sy briewe; (with summary in Engl.)
Lategan, Bernard C.
Rotterdam. Bronder-Offset. 1967. 280 S..

Aardskundige bibliografie van België
Dumont, Maurice E. ; Smet, Lucien ¬de¬ ; Vlassenbroeck, W.
Gent. Seminaries voor Menselijke en Ekonomische Geografie. 1954 -.

Aards vertier
Kelk, Cornelis J.
Hasselt. Heideland. 1965. 77 S.. Poëtisch erfdeel der Nederlanden ; 38.

¬Die¬ aard van denkhandelinge en die rol daarvan in onderrig en leer
Wet, J. J. ¬de¬
Pretoria. 1988. 27 S.. Universiteit van Pretoria / Nuwe reeks / University <Pretoria> ; 242.
ISBN 0-86979-434-5

¬Die¬ aard van dialektiese verskeidenheid in Afrikaans
Klerk, Willem J. ¬de¬
Pretoria. 1968. VI, 217 S..

Aardvarks, disembark!
Jonas, Ann
1. ed.. New York. Greenwillow Books. 1990. [40] S. : überwiegend Ill..
ISBN 0-688-07207-0

¬The¬ aardvark-watcher
Joans, Ted
Berlin. Literar. Colloquium. 1980. 57 S.. LCB-Editionen ; 62.
ISBN 3-920392-60-4

¬Die¬ Aare
Maur, Franz ¬auf¬ ¬der¬ ; Irmes, Laslo
Zürich. Silva-Verl.. 1987. 163 S. : Ill..

¬Die¬ Aare: Porträt eines Flusses
Monteil, René ; Weibel, Bendicht
Solothurn. Vogt-Schild. c 1984. 184 S. : überwiegend Ill..
ISBN 3-85962-072-X

Aare, Bär und Sterne: Vermischte Schriften. Mit 93 Abb. u. e. Bibliogr.
Stettler, Michael
Bern. Stämpfli. 1972. 423 S.. Schriften d.Berner Burgerbibliothek..

¬Aa¬ regel diqduqi hal-leson: Seu manuductio, viam ostendens compendiosam ad ebraeae linguae analysin faciliùs instituendam, ejusque ritè applicandam syntaxin
Danz, Johann A.
Jenae. Bielck. 1702. 361 S..

¬Der¬ Aaregraben nördlich von Bern: eine klimatische Untersuchung als Planungsgrundlage
Mathys, Hans ; Maurer, Roland
Bern. Geograph. Inst. d. Univ. Bern. 1974. 99 Bl. : Ill., graph. Darst., Kt.. Beiträge zum Klima der Region Bern ; 8.

Aarene der gik tabt: d. miskendte Herman Bang
Jacobsen, Harry
Kobenhavn. Hagerup. 1961. 231 S..

Aaret 1801, det forste og folgerigeste i det nittende aarhundrede: en Annal
Müller, Christian A. ¬[mutmaßl.Verf.]¬ ; Werfel, Johan ¬[Übers.]¬
Kjobenhavn. 1802.

Aarets og livets hojtider
Ussing, Henrik
Kobenhavn. Schonberg. 1925. 136 S. : Ill.. Danmarks folkeminder ; 32.

Aargangen, der maatte snuble i Starten
Frandsen, Ernst
Kobenhavn. Gyldendal. 1943. 179 S..

Aargau: Heimatkunde fuer jedermann
Schibli, Max ; Geissmann, Josef ; Weber, Ulrich
4., neu ueberarb. Aufl.. Aarau. AT Verl.. 1983. 342 S..
ISBN 3-85502-037-X

Aargau
Ernst, Albert ¬[Red.]¬
Zürich. Rentenanstalt. 1990. 115 S. : zahlr. Ill.. Die 23 Kantone der Schweiz.

Aargau
Amstelodami. Henricus Hondius. s.a. [nach 1631]. 1 Kt. : Kupferstich ; 45 x 34 cm. Hondius, Henricus: Theatrum Imperii Germanici ; 46.

¬Der¬ Aargau: seine politische, Rechts-, Kultur- u. Sittengeschichte
Müller, Johannes
Zürich.

¬Der¬ Aargau: eine Landeskunde
Tschopp, Charles
Aarau. Sauerländer. 1961. 511 S..

¬Der¬ Aargau als Vermittler deutscher Literatur an die Schweiz: 1798 - 1848
Wechlin, Heinrich E.
Aarau. 1925. Argovia. Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau ; 40.

Aargauer Beitraege zur Bildungsforschung
Aarau. Sauerlaender.

Aargauer Bräuche
Weber, Ulrich ; Fröhlich, Heinz
Aarau. AT-Verlag. 1983. 107 S. : zahlr. Ill. (farb.). Stapfer-Bibliothek ; 5.
ISBN 3-85502-178-3

¬Die¬ Aargauer Gemeinden: illustriertes Gemeindebuch zum 700-jährigen Bestehen der Eidgenossenschaft ; 1291 - 1991 ; offizielles Gemeinschaftswerk sämtlicher Gemeinden unter dem Patronat des Regierungsrates ...
Brüschweiler, Roman W.
Brugg. Verlag Effingerhof. 1990. XXXII, 487 S. : graph. Darst., Ill., Kt..

¬Die¬ Aargauer Gemeinden: Illustriertes Gemeindebuch zum 175jähr. Bestehen d. Kantons Aargau 1803-1978. Offizielles Gemeinschaftswerk sämtl.231 Aargauer Gemeinden sowie d. kantonalen Arbeitsgruppe "175 Jahre Aargau" u. des Verl. Effingerhof, Brugg
Brugg. Effingerhof. 1978. 505 S. : zahlr.Ill..

¬Die¬ Aargauer Gessler in Urkunden von 1250 bis 1513
Rochholz, Ernst L.
Heilbronn. Henninger. 1877. XIV, 211 S..

Aargauer in fremden Kriegsdiensten
Pfister, Willy
Aarau.

Aargauer Inkunabelkatalog
Dahm, Inge ; Meyer, Kurt ¬[Mitarb.]¬
Aarau ¬[u.a.]¬. Sauerländer. 1985. XLVIII, 430 S. : Ill.. Aus der Aargauischen Kantonsbibliothek ; 2.
ISBN 3-7941-2137-6

¬Der¬ Aargauer Jura: Versuch e. länderkundl. Darstellung
Vosseler, Paul
Aarau. Sauerländer. 1925 ca.. IV,344,XVIII S.,11 z.T.gef.Kt..

¬Der¬ Aargauer Jura und die nördlichen Gebiete des Kantons Zürich: geolog. unters. u. beschrieben
Moesch, Casimir
Bern. Dalp. 1867. XV, 319 S., V Bl. : Ill.. Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz ; 4.

¬Das¬ Aargauer Strohhaus
Felder, Peter
Bern. Haupt. 1961. 56 S. : zahlr. Ill.. Schweizer Heimatbücher ; 102 : Aargauische Reihe ; 6.

Aargauer Urkunden
Aarau. Sauerländer. Quellen zur aargauischen Geschichte. Ser. 1.

Aargauer Weisthümer
Rochholz, Ernst L.
Aarau. 1876.

Aargauer Woerterbuch in der Lautform der Leerauer Mundart
Hunziker, Jacob
Wiesbaden. Saendig. 1968. 331 S..

Aargauer Wörterbuch: Im Auftr. d. Kantonalkonferenz
Hunziker, Jakob
Neudr.d.Ausg.1877. Wiesbaden. Sändig. 1968. CXXXIX,331 S.,gef.Tab..

Aargauer Wörterbuch in der Lautform der Leerauer Mundart: Im Auftr. d. Kantonalkonferenz
Hunziker, Jakob
Nachdruck d.Ausg.Aarau 1877. Wiesbaden. Sändig. 1968. CXXXIX,331 S.,gef.Tab..

Aargauer Wörterbuch in der Lautform der Leerauer Mundart
Hunziker, Jakob
Aarau. Sauerländer. 1877. CXXXVII, 331 S. : graph. Darst..

¬Der¬ Aargau im Spiegel seiner Kulturdenkmäler
Felder, Peter ; Weber, Hans ¬[Ill.]¬
Aarau ; Stuttgart. AT-Verl.. 1987. 190 S. : überwiegend Ill..
ISBN 3-85502-278-X

¬Der¬ Aargau in den Burgunderkriegen
Ammann, Hektor
Aarau. Sauerländer. 1927. 60 S. : Kt..

¬Die¬ Aargauische Bank: 1854 - 1912
SCHMID, ARTHUR
1913. VIII, 192 S. & Tab..

¬Die¬ Aargauische Bank, ihre Einrichtungen und Leistungen, mit besonderer Bezugnahme auf die Agitation zu Gunsten des Bodenkredites
Feer-Herzog, Carl
Aarau. Sauerlaender. 1868. 69 S..

¬Das¬ aargauische Begnadigungsverfahren im 19. Jahrhundert
Häuptli, Karl
Lachen. Gutenberg-Verl.. 1948. VI,66 S..

Aargauische Bibliographien und Repertorien
Aarau. Kantonsbibliothek Aargau u.a..

¬Das¬ aargauische Bildungssystem: Versuch e. 1. Überblicks
Ramseier, Erich
Aarau. Hochsch. Aargau für Bildungswiss.. 1973. 66 S.. Hochschule Aargau für Bildungswissenschaften <Aarau> / Vorbereitungsstufe: Arbeitsberichte ; 1..

Aargauische Denkwürdigkeiten aus den Zeiten der Vergangenheit und der Gegenwart
Lutz, Marcus
Aarau. Bek. 1804.

¬Das¬ aargauische Finanzrecht
Schaffner, Paul
1919. XI, 191 S..

¬Das¬ aargauische Flurgesetz und seine Revision
Abt, Roman
1910. 174 S..

Aargauische Frühzeit: 1803-1852. Ges. Studien
Vischer, Eduard
Aarau. Sauerländer. 1976. 372 S.. Argovia. 88..

Aargauische Heimatführer
Aargau. Sauerländer.

Aargauische Heimatgeschichte
Ammann, Hektor ¬[Hrsg.]¬
Aarau. Sauerländer.

¬Die¬ aargauische Hutgeflechtindustrie insbesondere deren Entwicklung seit dem Weltkrieg
Isler, J. P.
Wohlen/Aargau. 1941. XI,157 S.,5 gez.Tab..

¬Die¬ aargauische Hypothekarverschuldung von 1886 bis 1918
Wirz, Hans
1929. 79 S. : 31 Tab..

¬Der¬ Aargauische Kantonalgesangverein von 1827 - 1927: ein Beitrag zur Geschichte des Gesangwesens im Aargau
Leu, Ferd. O.
Brugg. Buchdr. Effingerhof. 1927. 162 S..

Aargauische Klostersuppe
2. Aufl.. [Bern]. 1841.

Aargauische Kunstdenkmäler
Felder, Peter
2. Aufl.. Aarau. Sauerländer. 1969. 127 S..

¬Die¬ aargauische Landwirtschaft heute und morgen: e. Perspektiv- u. Leitbildstudie
Dettwiler, E.
Tänikon. FAT. 1973. 110 S. : Kt.. Eidgenössische Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik <Tänikon>: Schriftenreihe der ... . ; 4..

Aargauische Litteratur vom Jahr 1890: (Mit Nachträgen aus d. J. 1889)
Schumann, Albert
(60 S.)..

¬Die¬ Aargauischen Klöster und ihre Ankläger: ein Auszug aus der Denkschrift
Hurter, Friedrich E. ¬von¬
Schaffhausen. Hurter. 1841. 100 S..

¬Die¬ aargauischen Pfrundgueter und ihre Herausgabe an die Kirchgemeinden
Heuberger, Karl
1908. XV, 187 S..

¬Der¬ aargauische Protestantismus in der Restaurationszeit
Probst, René
Zürich. Juris. 1968. 128 S..

Aargauische Rechtspflege im Gang der Zeit
Festschrift gewidmet d. Aargauischen Obergericht aus Anlass d. Bezugs e. neuen Obergerichtsgebaeudes u. der Einf. e. umfassenden Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton Aargau. Aargau. Keller. 1969. IX, 488 S.. Veroeffentlichungen zum aargauischen Recht ; 21.

¬Die¬ aargauische Rechtssetzung in Theorie und Praxis
BLUM, KURT
Winterthur. Keller. 1958. XXIX, 332 S..

Aargauischer Handels- und Industrieverein: Vortr. anl. d. Generalversammlung d. Aargauischen Handels-u. Industrievereins vom 18. Juni 1958
Geyer, Ernst
Zürich. Aargauischer Handels-u.Industrieverein. 1958. 20 S..

Aargauisches Anwaltsrecht
Trautweiler, Hans
Muri. 1946. XV,180 S..