Aan wat overblijft heb ik genoeg: over de poëzie van Thierry Deleu
Hoof, Guy ¬van¬ ; Deleu, Thierry
Brugge. Pablo Nerudafonds. 1986. 79 S. : Ill.. Profiel.
ISBN 90-5025-008-4

Aan weerszijden van de rijksgrens: conferentie over basiseducatie in Nederland en Vlaanderen
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1985. 76 S.. Verslag / Adviesgroep Volwasseneneducatie.
ISBN 90-12-05197-5

¬A.¬ Anweisung betreffend die Behandlung der bei den Justizbehörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben: vom 30. August 1879 ... ; B. Vorschriften über die Fondsverwaltung bei den Justizbehörden ; vom 28. September 1879 ; mit den dazu ergangenen, erläuternden, ergänzenden und abändernden Bestimmungen
Siméon, Hermann ¬[Hrsg.]¬
Berlin. 1881. (146 S.)..

Aan welke kant en in welk heelal: de geschiedenis van een leven
Ivens, Joris ; Destanque, Robert ¬[Mitarb.]¬
2. druk. Amsterdam. Meulenhoff. 1989. 373 S..
ISBN 90-290-3721-0

¬Die¬ Aanwending van 'n elementêre metode vir die bepaling van die konsentrasie van oplossings van verskillende tipes KCA
Vogel, M. C. ; Pizzi, A.
Pretoria. 1982. III,11 S.. Special Report. Council for Scientific and Industrial Research. HOUT ; 252.
ISBN 0-7988-2450-6

Aanwijzing der oude en nieuwere dichters
Bilderdijk, Willem ; Bilderdijk, Katharina W. ; Pan, Jan
Amsterdam. Ten Brink. 1839. XLIX, 198 S..

Aanwijzing der schilderijen, berustende op het Rijks Museum, te Amsterdam
Amsterdam. Rijks Museum. 1846. 40 S..

Aanwijzing der schilderijen berustende op's Rijks Museum te Amsterdam
Amsterdam. 1830. 88 S..

Aanwijzingen inzake contacten tussen kamercommissies en ambtenaren en tussen kamercommissies en regerings-adviescolleges: vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, van 14 juli 1980, nr. 299015
['s-Gravenhage]. Staatsuitg.. 1980. 14 S.. Algemene aanwijzingen voor de Rijksdienst ; 3.
ISBN 90-12-03251-2

Aanwijzingen voor de behandeling van jonge boomgaarden
Geldermalsen.

Aanwijzingen voor de regelgeving an andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen
Borman, C. ¬[Hrsg.]¬
Zwolle. Tjeenk Willink. 1993. XXIII, 345 S..
ISBN 90-271-3540-1

Aanwijzing ter verbetering van den scheepsbouw en der zeevaart: Met platen
Nanninga, Jan A.
Amsterdam. Maaskamp. 1812. 9 Bl., 310 S. : 2 Ill..

Aanwijzing van de geschiktste en tevens best uitvoerlijke middelen, om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten, en den eerbied voor den openbaaren godsdienst, en deszelfs gezag, te herstellen
Clarisse, Johannes ; Ploeg, H. W. ¬van der¬
Amsteldam. 1802. Prijsverhandelingen. Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van't algmeen ; 12,2.

Aanwijzing von uitlegkundige Schiften, zoo over den geheelen Bijbel, als over bysondere gedeelten von denzelven
Amsterdam. Brave. 1816 - 1820. Deel 1 - 4.

Aanwinsten: 1986 - 1991 ; [Van Gogh Museum, Amsterdam, 27-9-1991 - 5-1-1992]
Middag, Ineke ¬[Hrsg.]¬ ; Bergsma, Rieta
Zwolle. Waanders ¬[u.a.]¬. 1991. 80 S. : zahlr. Ill..
ISBN 90-6630-327-1

Aanwinsten: Nederlandse taal- en letterkunde
Gent. Centrale bibliotheek van de Rijksuniversiteit. 1973-.

Aanwinstencatalogus 1984 - 1989
Leistra, Josefine ¬[Red.]¬
Zwolle. Waanders ¬[u.a.]¬. 1990. 144 S. : Ill..
ISBN 90-6630-250-X

Aanwinsten op het gebied der wis- en naturkundige wetenschappen gedeeltelijk behoorande tot de wis- en sterrekundige boekerij
Burger, Combertus P.
Amsterdam. 1907. (32 S.)..

Aanwinsten uit de Meester-H-Bos-Bibliotheek
Amsterdam.

Aanwinsten uit de Mr. H. Bos-Bibliotheek
[Amsterdam]. Bibliotheek Vrije Universiteit. 1973-.

Aanwinsten uit de Mr. H. Bos-Bibliotheek. Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam.

Aanwinsten van de Bibliotheek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Amsterdam. van Campen. Bibliotheca medica Neerlandica.

Aanwinsten voor de flora mycologica van Nederland
Oudemans, Cornelis A.
1878.

Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland
Court, Pieter ¬de la¬
Leiden [u.a.]. Hakkens. 1669. 523 S..

Aan zee: taferelen uit de kinderjaren
DeKuyper, Eric
3. dr.. Nijmegen. SUN. 1991. 118 S.. SUN literair.
ISBN 90-6168-281-9

Aan zee: taferelen uit de kinderjaren
Kuyper, Eric ¬de¬
2. dr.. Nijmegen. SUN. 1990. 118 S.. SUN-literair.
ISBN 90-6168-281-9

Aanzetten tot een interdisciplinaire benadering van sociaal-economische problemen: [Kurzfassg.]
Huppes, Tjerk
1981. 43 S..

Aanzetten tot een interdisciplinaire benadering van sociaal-sconomische problemen
Huppes, Tjerk
1981. 43 S..

Aanzetten tot een schakelingen-perspectief in de ontwikkelingssociologie
Nas, Peter J. ¬[Hrsg.]¬
Leiden. Vakgroep Culturele Antropolgie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen, Univ. te Leiden. 1989. II, 247 S.. Leiden development studies ; 9.
ISBN 90-66-24091-1

Aanzet tot een grammaticaal woordenboek
Devos, Rita ; Beheydt, Ludo
's-Gravenhage. Stichting Bibliographia Neerlandica. 1989. 92 S.. Voorzetten / Nederlandse Taalunie ; 24.
ISBN 90-71313-23-9

Aanzet tot een integraal beleidskader voor de Nederlandse Antillen in de jaren tachtig: rapport uitgebracht aan de regeringen van de Nederlandse Antillen ... door de Gemengde Commissie van Deskundigen ingesteld bij Koninklijk besluit d. d. 26 november 1976
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1979. 281 S..
ISBN 90-12-02625-3

Aanzet tot een medicijnlijn: telefonische voorlichting over geneesmiddelen: verslag van een studiedag en een eerste uitwerking van de opzet van een medicijnlijn
Visser, Teunis J.
Leiden. Instituut voor Huisartsgeneeskunde, Faculteit der Geneeskunde, Rijksuniversiteit te Leiden [u.a.]. 1990. 52 S..

Aanzet tot een studie van de Gothic in Charlotte Brontë's Villette: analyse van de taal en haar Gothic effect in eén fragment
Verbanck, Anne
Kortrijk. 1984. 31 S.. Katholieke Universiteit <Louvain> / Faculteit Wijsbegeerte en Letteren: Paper ; 31.

Aanzien 40 - 45: 5 jaar bezetting in Nederland en België
Kielich, Wolf ; Zwaan, Jacob
Amsterdam. Amsterdam Boek. 1975. 215 S. : Ill..

Aanzienelyke scheeps-togt door den Grave Don Vasco da Gamma, als Ammiraal ter zee en Onder-Konink van Indien, derwaarts gedaan in 't jaar 1524: behelzende niet alleen desselfs aankomst en verrigting ontrent den oorlog en koophandel op Goa, Couchin en elders ... maar ook de scheeps-togten en krygs-bedryven onder zyn staatvolger Don Henrique de Menezes uitgevoerd ... ; nu eerst uit d'oorspronklyke taal in 't Nederduyts vertaald ...
Barros, Jo~ao ¬de¬ ; Gama, Vasco ¬da¬
Leyden. vander Aa. 1707. 138 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 11,2.

Aanzienelyke Scheeps-togt door d. Grove Don Vasco da Gamma van Indien 1524
Barros, Jo~ao ¬de¬
Leyden. 1707.

Aanzien kerk en godsdienst in Nederland en België 1945-1985
Klaasen, Gerard
Utrecht. Spectrum. 1985. 192 S. : Ill..
ISBN 9027499608

Aanzien van Holland: achttiende eeuw
Puffelen, A. E. ¬van¬
Den Haag. 1983.

Aan zijne Excellentie den Heer Everhard van Danckelmann ...
Bake, Laurens ; Danckelmann, Eberhard ¬von¬ ¬[Adressat]¬
Amsterdam. 1695.

Aan Zijne Excellentie Den Luitenant Generaal Baron Chasse
Loots, Cornelis
S.l.. [ca. 1830]. 1 S..

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik, Prinse v. Oranje en Nassau, Souverein vorst der vereenigde Nederlanden, toen hoogstdezelve de werkzaamheden van het Hollandsch Institut met zijne tegenwoordigheit verheerde, op den 31 Maart 1814
Loots, Cornelis
S.l.. [1814]. 8 S..

AAO: KO oder wie wir uns Befreiung nicht vorstellen: Zur Theorie d. aktionsanalyt. Organisation bewußter Lebenspraxis (AAO) u. ihre Umsetzung in "alternative" Lebensformen
Klinger, Hermann
Berlin. Selbstverl.. 1977. 126 S..

Aç~ao cultural para a liberdade: e outros escritos
Freire, Paulo
7. ed.. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1984. 149 S.. ¬O¬ Mundo, hoje ; 10.

Aç~ao de nulidade de venda a descendente
Gozzo, Debora
S~ao Paulo. Saraiva. 1988. IX, 108 S.. Coleç~ao Saraiva de prática do direito ; 35.

Aç~ao de usucapi~ao
Pinto, Nélson L.
S~ao Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 1987. 178 S.. Coleç~ao estudios de direito de processo "Enrico Tullio Liebman" ; 17.
ISBN 85-203-0577-6

Aç~ao e pensamento da República
Brasília u.a.. Senado Federal u.a..

AAO, pro und contra: kritische Stellungnahmen zur AAO
Pilgrim, Volker E. ¬[Mitarb.]¬
Nürnberg. 1977. 156 S..
ISBN 3-85386-004-4

AAOS/NIH/ORS Workshop Injury and Repair of the Musculoskeletal Soft Tissues: Savannah, Ga., June 18 - 20, 1987

A. A. Pagenstecheri admonitoria ad pandectarum partes septem. Subiicitur disputationum triga
Pagenstecher, Alexander A.
Groningae. 1706.

A. A. Pagenstecheri Admonitoria ad pandectarum partes septem Subjicitur Disputationum Triga
Pagenstecher, Alexander A.
Groningae. 1706.

¬A. A. Pagenstecheri¬ admonitoria ad pandectas
Pagenstecher, Alexander A.
Coloniae. 1706. 310 S..

¬A. A. Pagenstecheri¬ bene dictorum liber unus: exhibens ... super elegantioribus non unius iuris materiis collationes cathedrarias
Pagenstecher, Alexander A.
Bremae. Saurmann. 1700. 250 S..

¬A. A. Pagenstecheri¬ de iure filiorum progymnasma iuridicum
Pagenstecher, Alexander A.
Coloniae Agrippinae. 1703. 106 S..

¬A. A. Pagenstecheri¬ de iure ventris, liber singularis
Pagenstecher, Alexander A.
Bremae. 1747.

¬A. A. Pagenstecheri¬ Rerum quoditianarum ad pandectarum seriem sylloge
Pagenstecher, Alexander A.
Groningae. 1699. 304 S..

A. A. Pagenstecheri rerum quotidianarum ad pandectarum seriem sylloge
Pagenstecher, Alexander A.
Groningae. 1699.

¬A. A. Pagenstecheri ...¬ Sicilimentorum ad compendium iuris Lauterbachianum Fasciculus: Manipulus I.
Pagenstecher, Alexander A. ; Lettow, Joachim F. ¬von¬
Groninga. Lens. 1702. 18 S..

A. A. Pagenstecheri Sicilimentorum ad Compendium Iuris Lauterbachianum manipulus ...: ita simuliis, qui Lauterbachiano isto compendio non utuntur, utilis esse possit
Pagenstecher, Alexander A.
Coloniae Agrippinae. Metternich. 1699. Getr. Zählung.

A. A. Pagenstecheri ... Sicilimentorum ad compendium juris ad digesta Lauter-bachianum manipulus ...
Pagenstecher, Alexander A.
Coloniae Agrippinae. Metternich.

¬A. A. Pagenstecheri¬ visiones de ventre
Pagenstecher, Alexander A.
Coloniae Agrippinae.

Aapeli Hautanen, pelimanni
Hautanen, Aapeli
Kaustinen. 1979. 1 Schallpl. : 33 UpM, stereo ; 30 cm. Kansanmusiikki-Instituutin äänilevyjä ; 6.

¬Aapelin¬ valitut ilot
Aapeli
2. Aufl.. Porvoo ; Helsinki. Söderström. 1972. 317 S..

AAPG bulletin: publ. by the American Association of Petroleum Geologists
Tulsa, Okla.. AAPG.

AAPG computer applications in geology
Tulsa, Okla..

AAPG continuing education course note series
Tulsa, Okla..

AAPG foreign reprint series
Tulsa, Olka..

AAPG memoir
Tulsa, Okla..

AAPG methods in exploration series
Tulsa, Okla..

AAPG reprint series
Tulsa, Okla..

AAPG studies in geology
Tulsa, Okla..

AAPG studies in geology*Studies in geology
Tulsa, Okla..

Aßaphas und aller Glaubigen treuer Geleitsmann ...
Bußmann, Johann E.
Helmstedt. [Drucker:] Hammm. 1688. 46 Bl..

Aßaphs ... treuer Geleitsmann ...: [Leichenpredigt auf Johann Eichel, Edler von Rautenkrohn, Geh. Rat, +2. Aug. 1688]
Bussmann, Johann E. ; Eichel, Johannes
Helmstedt. Hamm. [1688]. Bog. A - Z..

AAPM annual meeting issue
New York, NY. American Inst. of Physics. Medical physics ; ....

AAPM report
New York, NY.

¬A'¬ Apocalypse de Jean
Loisy, Alfred
Paris. Minerva. 1972. 403 S..

AA pocket guide to Cambridge
Basingstoke. Automobile Association. c1988. 96 S. : Ill., Kt., graph. Darst..
ISBN 0-86145-671-8 kart. : £ 2.99

AA pocket guide to Edinburgh
Basingstoke. Automobile Association. c1988. 95 S. : Ill., Kt., graph. Darst..
ISBN 0-86145-673-4 kart. : £ 2.99

AA pocket guide to Glasgow
Basingstoke. Automobile Association. c1988. 96 S. : Ill., Kt., graph. Darst..
ISBN 0-86145-674-2 kart. : £ 2.99

AA pocket guide to London
Basingstoke. Automobile Association. c1987. 176 S. : Ill. (z.T. farb.), Kt.,.
ISBN 0-86145-528-2 kart. : No price

AA pocket guide to York
Basingstoke. Automobile Association. c1988. 96 S. : Ill., Kt., graph. Darst..
ISBN 0-86145-675-0 kart. : £ 2.99

¬A¬ apology for the hope
Beverley, Thomas
London. Marshal. 1697.

Thea apo ta chtismena parathyra: mythistorema ; (ontologike theorese mias pyrenikes katastrophes)
Phlorakes, Diamantes
Athena. Ekd. Apeiron. 1981. 110 S.. Pezographia philosophiku problematismu ; 1.

A. A. Potebna 1835, 10 sentjabrja - 1891, 29 nojabrja: bibliograficeskie materialy dlja biografii Aleksandra Afanas'evica Potebni
Vol'ter, Eduard A.
Repr. [d. Ausg.] Sanktpeterburg, 1892. Nendeln/Liechtenstein. Kraus. 1966. 34 S.. Sbornik Otdelenija Russkago Jazyka i Slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk' ; 53,8.

A. A. Potebna 1835, 10 sentjabrja - 1891, 29 nojabrja: bibliograficeskie materialy dlja biografii Aleksandra Afanas'evica Potebni
Vol'ter, Eduard A.
Sanktpeterburg. Tip. Imperator. Akad. Nauk. 1892. 34 S.. Sbornik Otdelenija Russkago Jazyka i Slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk' ; 53,8.

A. A. Potebnja: kn. dlja ucascichsja
Francuk, Vera J.
Moskva. Prosvescenie. 1986. 141 S. : Ill.. Ljudi nauki.

A. A. Potebnja: issledovatel' slavjanskich vzaimosvjazej ; tezisy Vsesojuznoj naucnoj konferencii, oktjabr' 1991 g.
Avksent'jev, Leonid H.
Char'kov.

A. A. Potebnja i problemy sovremennoj filologii: sbornik naucnoj trudov
Kiev. Naukova Dumka. 1991.

A. A. Potebnja i russkoe literaturovedenie: konca XIX - nacala XX v.
Presnjakov, Oleg P.
Saratov. Izdat. Saratov. Univ.. 1978. 227 S..

A. A. Potechin v literaturnom processe 1850 - 1860-ch godov
Tamaev, Pavel M.
Leningrad. 1988. 1 Mikrofilm.

¬A¬ apple pie
Greenaway, Kate
London. circa 1982.

AAPS book project series
Lagos. Malthouse Press.

Aap verslaat de knekelgeest: een strip-opera ; (op. 28) ; (1980)
Schat, Peter
[Partitur], composer's ms.. Amsterdam, Holland. Donemus. 1980. 250 S. : Ill..

Aapyntái ahucrakua
Cachalia, K░yrs░al
Aqua. Asáqutyz░yrta Alasara. 1971. 171 S. : Ill..