Aansluiting tussen onderwijs en arbeid: recente ontwikkelingen en uitgangspunten voor beleid
Hoof, Jacques J. ¬van¬
's-Gravenhage. 1986. 52 S.. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek: OSA-werkdocument ; 28.

Aansluiting VO/HBO: problemen, maatregelen en rendement ; achtergronddocument bij het rapport "Herprogrammering van het HAVO als voorspleiding voor het HBO" ...
Dyck, M. ¬van¬ ; Leijh, G. ; Dongen, Dré ¬van¬
Leiden. LICOR. 1990. 158 S..
ISBN 90-5181-112-8

Aan S. .. Maj., 't ootmoedig verzoek
Sidney, Algernon
O. O..

Aanspraak aan de letterlievende studenten der Utrechtsche hooge school: d. 27. Januarij 1829 ; Uit het Latijn vertaald
Heusde, Philip W. ¬van¬
Utrecht. 1829.

Aanspraak bij de reunie ter viering van het 35jarig bestaan van het letterkundig gezelschap: Utile dulei d. 16. Junij 1846
Royaards, Herman J.
s.l. (Utrecht).

Aanspraak der zeven R. C. pastoors van Harlem
Haarlem. Valré. 1799. 16 S..

Aanspraak en gedichtt aan ... Willelm V., Prince van Oranje, enz.: met een verhaal van Hoogstdeszelfs reize door de Middel-Beemster
Wolff, Adriaan ; Bekker, Elizabeth
Te Hoorn. 1773.

Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad
Ronse, Jan
Brussel. Larcier. 1954. 499 S..

Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad60 Brussel
Ronse, Jan
Larcier. 1954. 499 S..

Aanspraak van den Acteur Ward Bingley: aan het Amsteldamsch Publiek uit Naam der acteurs en actrices des Schouwburgs ; by het Sluiten van het Tooneel den 5. Mei 1798
Loots, Cornelis
Amsteldam. Uylenbroek. 1798. 7 S..

Aanspraak van J. van der Roest, ... aan syne kerkgenooten: gevolgd van eene leerreeden over Jeremia II vs. 31. 32.
Roest, J. ¬van der¬
[Haarlem]. [1797]. 24, 44 S..

Aansprakelijkheden: opstellen rond het thema ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Raaijmakers, Matheus J. ¬[Hrsg.]¬
Deventer. Kluwer. 1990. X, 244 S..
ISBN 90-268-2046-1

Aansprakelijkheden in het milieurecht
Koeman, N. S.
Deventer. Kluwer. 1986. 51 S..
ISBN 90-268-1679-0

Aansprakelijkheid bij het beheer van gemeentegelden
Sweens, Josephus C.
1932. 111 S..

Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants: verzekeringsaspecten: voordrachten en discussie tijdens het Symposium "Aansprakelijkheid en Draagplicht van Bestuurders, Commissarissen en Accountants: Verzekeringsaspecten" op 7 juni 1991 te Nijmegen
Maeijer, J. M.
Deventer. Kluwer. 1991. V, 93 S.. Vennootschaps- en rechtspersonenrecht ; 37.
ISBN 90-268-2204-9

Aansprakelijkheid in concernverhoudingen: een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland
Houwen, Louis G. ; Schoonbrood-Wessels, Anna P. ; Schreurs, Johannes A.
Deventer. Kluwer. 1993. XXXII, 1197 S..

Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement
Cozijn, Corianne
Arnhem. Gouda Quint. 1991. VIII, 82 S.. Onderzoek en beleid / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum ; 111.
ISBN 90-6000-848-0

Aansprakelijkheidsrecht
Antwerpen-Apeldoorn u. a.. Kluwer's Internat. Uitgeversonderneming u. a..

Aansprakelijkheid van banken
Michiels van Kessenich-Hoogendam, Irene P.
Zwolle. Tjeenk Willink. 1987. XI, 112 S.. Serie Praktijkhandleidingen.
ISBN 90-271-2711-5

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Dijk, Piet L.
2. dr. Zwolle. Tjeenk Willink. 1988. XV, 172 S.. Serie Praktijkhandleidingen.
ISBN 90-271-2831-6

Aansprakelijkheid van den reeder volgens art: 321 W. v. K.
Hollander, Ferdinand
[S.l.]. 1929. VIII, 134 S..

Aansprakelijkheid van de overheid: graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
Huijgen, Willem G.
Deventer. Kluwer. 1991. XI, 268 S.. Bestuursrecht, theorie en praktijk ; 10.
ISBN 90-268-2143-3

Aansprakelijkheid voor bagageschade in het international luchtvervoer: (ontwikkelingen in wetgeving, doctrine, jurisprudentie en luchtvaartpraktijk)
Verwer, Christiaan P.
1986. 119 S., Anh..

Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen
Rossum, Agnes A. ¬van¬
Deventer. Kluwer. 1990. XVII, 265 S..

Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen: een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheit
VanRossum, Agnes A.
Kluwer. Deventer. 1990. XVII, 265 S. + Stellingen.

Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen
VanRossum, Agnes A.
Deventer. Kluwer. 1990. XVII, 263 S.. Recht en praktijk ; 57.
ISBN 90-268-2088-7

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen: een oderzoek naar de kwalitatieve aansprakelijkheid volgens Nieuw Burgerlijk Wetboek in rechtsvergelijkend perspectief
Oldenhuis, Fokko T.
Deventer. Kluwer. 1985. XX, 198 S..

Aansprakelijkheid voor produkten
Empel, Martijn ¬van¬ ; Ritsema, H. A.
2. dr.. Deventer. Kluwer. 1991. 197 S.. Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen ; 19.
ISBN 90-200-1235-5

Aansprakelijkheid voor produkten
Empel, Martijn ¬van¬ ; Ritsema, H. A.
Deventer. Kluwer. 1987. 180 S. : graph. Darst.. Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen ; 19.
ISBN 90-200-1079-4

Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
Lammers, J. G. ; Dunné, J. M. ¬van¬
Deventer. Kluwer. 1993. IX, 60 S.. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht ; 104.

Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civilrechtelijke aspecten
Lammers, Johan G. ; Dunné, Jan M. ¬van¬
Deventer. Kluwer. 1991. 206 S.. Mededelingen van de Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Recht ; 103.
ISBN 90-268-2207-3

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche Recht
Kuipers, Aert H.
Amsterdam. Kruyt. 1918. 57 S..

¬Die¬ aanspreeklikheid van die motoreienaar vir die nalatige bestuur van sy voertuig deur'n ander
Brand, Frederik D.
Stellenbosch. 1980. 72 S.. Annale / Universiteit van Stellenbosch : [N.S.] : Ser. B ; 3,1.
ISBN 0-908422-49-0

¬Die¬ aanspreeklikheid van mededaders en afsonderlike daders
Kotzé, Petrus J.
[S.l.]. 1953. X, 156 S..

Aanstekelijkheid van gedrag
Wiegman, Oene
1975. 221 S. : 22 Tab., 5 graph. Darst..

Aanstotelyke Gevoelens tegens de waare leer der hervormde kerk, in de Verschilverhandeling van de wetten
Blondeel, Valentyn J.
Utrecht. van Paddenburg. 1745. 31 S..

¬A¬ answere to the question, whether the Emperor that now is can bee judge in the Bohemian controversie or no?
S.l.. 1620.

¬A¬ answere unto a letter published by M. J. Throkmorton
Sutcliffe, Matthew
London. Barker. 1595.

¬A¬ Answers to some questions posed by Howard Nemerov
Moore, Marianne ; Nemerov, Howard
Isle of Skye. Aquila Publ.. 1982. [circa11] S.. Aquila essays ; 12.
ISBN 0-7275-0254-9

¬A¬ answer to Withers motto
Oxford. Lichfield u.a.. 1625.

¬A¬ anta das Cabeças
Leisner, Georg ; Leisner, Vera
Lisboa. 1951. 31 S.,12 Taf..

Aan tafel!: Vijftig jaar eten in Nederland
Montijn, Ileen
Utrecht [u.a.]. Uitg. Kosmos. 1991. 159 S. : zahlr. Ill..
ISBN 90-215-1733-7

Aantal en beteelde oppervlakte der landen tuinbouwbedrijven per gemeente: toestand 1978
Bruxelles. circa 1980. 44 S..

Aanteckeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche hervormde Kerk
Ijpeij, Annaeus ; Dermout, Isaac J.
Breda. 1819 - 1827. Deel. 1 - 4.

Aantecking op de Grondwet
Thorbecke, Johann R.
2. uitg. Amsterdam.

Aanteekeningen betr. de Kerk van Hattem
Hoefer, Frederic A.
Arnhem.

Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland, in de 17de en 18de eeuw
Kruseman, Arie C.
[Amsterdam]. 1893. Bijdragen tot de geschiedenis van den nederlandschen boekhandel ; 6.

Aanteekeningen bij het Oud-Javaansche Bhismaparwa
Gonda, Jan
Bandoeng. Nix und Co.. 1937. 60 S.. Bibliotheca Javanica ; 7a.

Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon
Hora Siccama, Jacob H. ; Huygens, Constantijn
Amsterdam. Mueller. 1915. 808 S.. Journaal van Constantijn Huygens, den zoon / Huygens, Constantijn ; 6.

Aanteekeningen en Verbeteringen op het in 1906 uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon door J. H. Hora Siccama
Huygens, Constantijn ; Siccama, Jacob H. ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam. 1915. Werken uitg. door het Historisch Genootschap. Derde Serie ; 35.

Aanteekeningen gehouden op eene reis om de wereld: met het Fregat de Maria Reigersberg en de Korvet de Pollux, in de Jaren 1824, 1825, en 1826 ; Met platen
Troost, P.
Rotterdam. Allart.

Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natolien, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89. Met plaaten.
Woensel, Pieter van
[1790]. [2], XX, 452, [2] S., 4 Stiche..

Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland: in de jaaren 1784 - 89
Woensel, Pieter ¬van¬
Constantinopolen.

Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784 - 89: Mit platen
Woensel, Pieter ¬van¬
Constantinopolen [i.e. Amsterdam]. Holtrop.

Aanteekeningen op de artikelen 255, 257 en 258 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel
Sonsbeeck, Johannes C. ¬van¬
1894. 58 S..

Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus' leven
Detmers, Tjapko D.
Groningen. Wolters. 1894. XVI, 80 S..

Aanteekeningen op het systematisch- en pharmacognostisch-botanische gedeelte der Pharmacopoea Neerlandica: <Met en atlas van 2 morphologische en 35 anatomische platen>
Oudemans, Cornelis A.
Rotterdam. Petri. 1854/56. XI, XXVII,661 S..

Aanteekeningen over het nut, door de Bewoners van Java aan eenige planten van dat Eiland toegeschreven, uit berigten der inlanders zamengesteld
Hasskarl, Justus K.
Amsterdam. Müller. 1845. VIII,136 S..

Aanteekeningen ter toelichting va den strijd over de praedestinatie in het gereformeerd protestantisme: II. Heinrich Bullinger
Gooszen, Maurits A.
Zug. Inter Documentation Co.. 1980. 1 Mikrofiche : 14x. Reformed protestantism ; 327..

Aanteekeningen van het verhandelde over de grondwet van 1814
Maanen, Cornelis F. ¬van¬
Dordrecht. 1886.

Aanteekeningen wegens Opper-Ethiopien
Almeida, Manoel ¬d'¬
Leyden. 1707. Naaukerige Versameling der gedenkwaardigste Zee- en Landreysen na Oost- en West-Indien ; 27,2.

Aanteekening op het wetboek van strafrecht
Swinderen, O. Q. ¬van¬
Groningen. Wolters. 1881. 685 S..

Aanteekningen op eene Reis door de Vereenigde Staten van Noord Amerika en Canada in 1859
Gevers Deynoot, Willem T.
's Gravenhage. Martinus Nijhoff. 1860. 264 S., 6 lithogr. plates..

Aantekeningen
Emants, Marcellus ; Maas, Nop ¬[Hrsg.]¬
's-Gravenhage. Nederlands Letterkundig Museum en Documentaticentrum. 1985. 180 S.. Achter het boek ; 20, 1/3.

Aantekeningen betreffende eene Reis door de Molukken
Duymaer van Twist, Albert J.
Haag. 1856.

Aantekeningen bij de begroting 1980 van Justitie, Volksgezondheid en CRM
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1979. 38 S.. Raad voor de Jeugdvorming ; 25.
ISBN 90-12-03027-7

Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht
Heijden, Egidius J. ¬van der¬ ; Hermesdorf, Bernardus H. ¬[Bearb.]¬
7. dr. / bewerkt door B. H. D. Hermesdorf. Nijmegen [u.a.]. Dekker & Van de Vegt. 1965. 191 S. : Kt..

Aantekeningen bij de hellenisering van het christendom
Aalst, J. A. ¬van der¬
Nijmegen. Dekker & van de Vegt. 1974. 200 S..
ISBN 90-255-9795-5

Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses
Vandenbergh, John
4., verb.Dr.. Amsterdam. Bezige. 1977. 224 S..
ISBN 90-234-0570-6

Aantekeningen bij tjan tjoe siem's vertaling van de lakon kurupati rabi
Uhlenbeck, Eugenius M.
s'Gravenhage. Nijhoff. 1960. VIII, 67 S.. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde <Leiden>: Verhandelingen van het ... ; 29..

Aantekeningen op Gysbert Japicx' 'Friesche Herder'
Stapelkamp, C.
Grins. Frysk Ynst. oan d. Ryks Univ.. 1957. 104 S.. Estrikken ; 24.

Aantekeningen op Gysbert Japicx' "Hijmmelsche Harpluwd"
Stapelkamp, Chr.
Grins. Frysk Ynstitut. 1959.

Aantekeningen op Gysbert JapicX' 'Hijmmelsch Harpluwd'
Stapelkamp, C.
Grins. Frysk Ynst. oan de R. U.. Estrikken ; ....

Aantekeningen over de ontleedkunde van den carpus der zoog. dieren
Vrolik, Willem T.
Leiden. 1866.

Aantekeningen over de vijand
Armando
Amsterdam. De Bezige Bij. 1981. 156 S.. BB literair.
ISBN 90-234-0732-6

Aantekeningen over het grondbezit van de Sint-Bertijnsabdij en in het bijzonder over haar domein te Poperinge tijdens de 9. eeuw
Ganshof, Francois L.
Brussel. 1972. 35 S.. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie : Kl. d. Letteren ; 34,1.

Aantekeningen over het grondbezit van de Sint-Bertijnsabdij en in het bijzonder over haar domein te poperinge tijdens de IXe eeuw: Avec un résumé français: Observations sur les propriétés foncières de Saint-Bertin et en particulier sur le domaine de poperinge
Ganshof, François L.
Brussel. Paleis der Academien. 1972. 35 S.. ¬Koninkl.¬ Vlaamse Academie voor Wetenschappen, letteren en schone Kunsten van Belgie. Klasse der Letteren: Mededelingen. 34,1.

Aantekeningen uit mijn leven: [uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de apostel van de Friese arbeiders, 23 april tot 3 juli 1988]
Venema, Wiebe
Heerenveen. Museum Willem van Haren. 1988. 44 S.. Taconisreeks ; 7.

Aantekeningen van een stambewaarder: een boekwerk
VanDenBroeck, Walter
Brussel [u.a.]. Manteau. 1977. 272 S.. Grote Marnix-pocket ; 152.
ISBN 90-223-0621-6

Aantekeninge oor Bolder
Kaapstad. College of Careers. 1988. 33 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0683-0

Aantekeninge oor Bonga
Kaapstad. College of Careers. 1989. 47 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0682-2

Aantekeninge oor Chris Barnard se "Pa maak vir my 'n vlieër pa"
Nysschens, A.
Kaapstad. College Tutorial Pr.. 1980. 31 S.. Study aid reeks.
ISBN 0-7985-0474-9

Aantekeninge oor Die keiser
Wolfaard, Johanna J. ; Meij, Jacobus C.
1. uitg., 1. dr.. Pretoria. Via Afrika [u.a.]. 1990. 13 S.. Achiever-reeks.
ISBN 0-7994-1295-3

Aantekeninge oor Engela van Rooyen se Kontrapunt
Kaapstad. 1976. 29 S.. Studiehulp reeks / College of Careers ; 979.

Aantekeninge oor Freda Linde se Die singende gras
Kaapstad. College of Careers. 1977. 32 S.. Study aids.
ISBN 0-7985-0302-5

Aantekeninge oor H. A. Fagan se Ousus
Merwe, C. A. ¬van der¬
Kaapstad. College of Careers. 1977. 24 S.. Study aids.
ISBN 0-7985-0326-2

Aantekeninge oor hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns
Greef, G. M.
Kaapstad. College of Careers. 1976. 71 S.. [Studiehulp reeks / College of Careers ; 982].

Aantekeninge oor Jan Rabie se Die seeboek van die sonderkosers
Jonker, Anna
Kaapstad. College of Careers. 1979. 94 S.. Study aid reeks.
ISBN 0-7985-0444-7

Aantekeninge oor Koning se wingerd
Kaapstad. College of Careers. [1988]. 45 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0684-9

Aantekeninge oor kortverhale vir verkenning
Kaapstad. College of Careers. 1989. 39 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0713-6

Aantekeninge oor 'n Tradisie van die Vermeulens en ander verhale en Om laaste te kan lag
Kaapstad. 1984. 54 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0587-7

Aantekeninge oor Opperman se Periandros van Korinthe
2., hers. uitg.. Kaapstad. 1985. 49 S.. Studiegids.
ISBN 0-7985-0595-8

Aantekeninge oor Piet-my-vrou en Nagspel
Mönnig, A. L.
Kaapstad. College of Careers. 1990. 73 S.. Studiegids.
ISBN 0-7985-0731-4

Aantekeninge oor Raka
Kaapstad. 1986. 47 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0650-4

Aantekeninge oor Skakering
Meyer, Pieter N. ; Meyer, Juliana A.
1. uitg., 1. dr.. Pretoria. Via Afrika [u.a.]. 1990. 20 S.. Achiever-reeks.
ISBN 0-7994-1292-9

Aantekeninge oor van Wyk Louw se Raka
Kaapstad. 1976. 25 S.. Studiehulp reeks / College of Careers ; 960.

Aantekeninge uit Tuynstraat: herinneringe en beskouings
Plessis, Izak D. ¬du¬
Kaapstad. Tafelberg-Uitg.. 1975. 130 S..

Aantekeninge van eenige merkwaardige voorvallen, in het leven van de Kluyzenaar Joan. Genuwit
Amsterdam. 1701.

Aantekening van de Bocken, welke bij Hero Naula gedruckt, ende te bekommen zijn
Leeuwarden. 1698.

Aantekenningen en bedenkingen op het ontwerp van een wetboek van strafregt voor het kon. der Nederlanden

Aantekenningen op de Gereformeerde Land-Rechten ende Gewoonten van het Ryk van Nymegen, van de Ampten van tusschen Maas ende Whaal, Over-ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daar onder reforterende
Hasselt, Johan J. ¬van¬ ¬[erm.Verf.]¬
Nymegen. 1777.

Aantelkeningen op den Béowulf
Cosijn, Peter J.
Leiden. 1892.

Aantenfloot un Räubensluck: Jochen Epperts plattdütsche Chronik von Holläh ; 1947 - 1950
Eppert, Jochen ; Wahrendorf, Günter ¬[Bearb.]¬
1. Aufl.. [Rostock]. Hinstorff. 1987. 305 S..
ISBN 3-356-00061-6

¬A¬ antieconomia e a crise brasileira
Fonseca, Sergio V.
Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira. 1984.

¬A¬ antiga vila de Sortelha, aldeia-museu de Portugal: monografia
Neves, Vítor M.
2. ed.. Lisboa. 1991. 101 S. : Ill.. Obras do mesmo autor / Vítor Manuel Leal Pereira Neves ; 1.

Aan tijd gebonden: over motivatie en arbeidsvreugde van predikanten ; [Mit engl. Zsfassung.]
Keizer, Jimme
Groningen. Rijksuniv.. 1988. 171 S..

Aan 't minnewater: 3 schetsen uit het Brugsche leven
Sabbe, Maurits
2. dr.. Bussum. Van Dishoeck. 1921. 137 S.. Werken / Sabbe.

Aantrekkelijke gedachten: beschouwingen over de algemene wet bestuursrecht
Boxum, J. L.
Deventer. Kluwer. 1993. 492 S..
ISBN 90-268-2402-5

Aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse investeerders: (een opiniepeiling onder buitenlandse ondernemers)
[Amsterdam]. 1978. Getr. Zählung : graph. Darst..

¬A¬ antropologia na America Latina: trabalhos apresentados durante o Seminário Latino-Americano de Antropologia, Brasília, 22 - 27 de junho de 1987
Cerqueira Leite Zarur, George ¬de¬
México. Inst. Panamericano de Geografía e Historia u.a.. 1990. 229 S.. Instituto Panamericano de Geograf░a e Historia <México>: Pub[licación] ; 448.
ISBN 968-6384-06-5

Aan twee minuten heb ik niet genoeg: op zoek naar mijn joodse oorsprong
Santen, Ellen
Amsterdam. Feminist. Uitg. Sara. 1983. 110 S. : Ill..
ISBN 90-6328-100-5

Aanvaard dit werk: over Middelnederlandse auteurs en hun publiek
Oostrom, Frits P. ¬van¬
Amsterdam. Prometheus. 1992. 335 S.. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen ; 6.
ISBN 90-5333-137-9

¬Die¬ aanvangsjare van de christelike sending onder die Tlhaping, 1800 - 1825
Bruyn, J. T. ¬du¬
Pretoria. Staatsdrukker. 1989. V, 231 S. : Ill.. Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis ; 52,2.
ISBN 0-7970-1405-5

¬Die¬ aanvangsjare van die Christelike sending onder die Tlhaping, 1800 - 1825
Du Bruyn, J. T.
Pretoria. Die Staatsdrukker. 1989. V, 242 p.. Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis ; 52,2.
ISBN 0-7970-1405-5

Aanvankelijk technisch lezen: een opzet voor het aanvankelijk technisch lezen in de onderbouw met gehulp van de methode Veilig leren lezen
Amsterdam. Informatiepunt Basisonderwijs. 1982. 54 S. : Ill., graph. Darst.. Informatie over basisonderwijs ; 322.

Aanvankelijs onderwijs in de muzijk en het zingen: Handboekje voor onderwijzen ...
Dapperen, D. ¬van¬

Aan van P. LL. C. M. Gezegd v. P.
Loots, Cornelis
S.l.. 1816. 4 Bl..

Aanvoer en verbruik van Derriswortel naast Lonchocarpuswortel
Spoon, W.
Amsterdam. 1938. 15 S.. Koloniaal Inst. <Amsterdam>. Afd. Handelsmus.: Berichten v. d... ; No. 126..

Aanvoerplanning kolen bij Hoogovens Ijmuiden: ([Mit engl. Zsfassung:] Supply of coal for Hoogovens Ijmuiden.)
Schreuder, J.A.M. ; Seeder, R.
Enschede. TH. 1984. 10 S.. Memorandum. Technische Hogeschool Twente ; 492.

Aan vrijheid gebonden: sociaal-democratie, mensenrechten en buitenlands beleid
Krop, Marnix
Deventer. van Loghum Slaterus. 1987. 151 S.. Publikatie van de Wiardi Beckman Stichting.
ISBN 90-368-0035-8

Aanvullend advies wijziging enquêterecht
's-Gravenhage. 1989. 19 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1989,21.
ISBN 90-6587-382-1

Aanvullende gegevens omtrent de geschiedenis van het eiland Billiton en het voorkomen van tin aldaar
Stapel, Frederik W.
's-Gravenhage. Trio. [1928]. 145 S. : Kt..

Aanvullende literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië: (1927 - 1 September 1937)
's-Gravenhage. Nijhoff. 1938. 159 S..

Aanvullingen
Hooft, Pieter C.
Amsterdam. 1972. 735 S..

Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz
Beekman, Anton A.
's-Gravenhage. Nijhoff. 1941. 610 S.. Verwijs, Eelco: Middelnederlandsch woordenboek. 11..

Aanvulling op de inventaris van een verzameling stukken afkomstig van Johannes van den Bosch en enige van zijn nakomelingen
Peschar, H.
Den Haag. Algemeen Rijksarchief, Tweede Afd..

Aanvulling van het kerkelijk wetboek
Douwes, J.
Groningen. Wolters. 1883. 12 S..

Aanwakkerende inflatie en anticiperend monetair beleid
Stratum, Rudolf M. ¬van¬ ; Vrij, Gerlof L. ¬de¬
Nijmegen. 1989. 16 S. : graph. Darst.. Working paper.