Aan Frankrijk uitgeleverd: [met De Franse slag]
Alberts, Albert
Amsterdam. Van Oorschot. [1975]. 141 S..

Aangeboden aan Willem Martin op zijn zeventigsten verjaardag, 20 Juni 1946
's-Gravenhage. Daamen. 1947. 260 S. : zahlr. Ill.. Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek ; 1. 1947.

Aangeboren Afwijkingen van de uterus en gestoorde voortplanting
Stoot, Jan E.
1978. 200 S..

Aangeboren vaatmisvormingen in de extremiteiten
Hoogendam, Isaäc Jan
Enschede. Van der Loeff. 1974. 147 S. : 30 Ill., 4 Tab..

Aangekruist: boekbesprekingen van J. M. A. Biesheuvel tot Jan Wolkers
Werkman, Hans
Groningen. Uitg. De Vuurbaak. 1982. 192 S..
ISBN 90-6015-537-8

Aangenaam gezelschap: zes conversatiestukken van Nicolaas Muys
Muys, Nicolaas ¬[Ill.]¬ ; Meyerman, A. M. ; Schadee, N. I. ; Thiels, Charles
Abcoude. Uitg. Unipers. 1992. 79 S. : zahlr. Ill..
ISBN 90-6825-114-7

Aangenaam, mag ik mij voorstellen?: Familienamen in Nederland
Reinsma, Riemer
Amsterdam. Hema. 1986. 80 S..

Aangepaste versie van het verslag van een onderzoek naar de aard en de omvang van de belastingfraude
Bijsterveld, W. J. ¬van¬
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1980. 187 Bl..
ISBN 90-12-02959-7

Aangeraakt door Insulinde: de boeken van drieëntwintig lezers
Boomgaard, Peter ¬[Hrsg.]¬
Leiden. KITLV Uitg.. 1992. 143 S. : Ill..
ISBN 90-6718-049-1

Aangeslagen toestanden van enige verzadigde cyclische koolwaterstoffen in de vloeistoffase gevormd onder invloed van hoog-energetische straling
Codée, Hans D.
Delft. Delftse Universitaire Pers. 1979. 72 S. : graph. Darst..

Aangewaaid: sterke verhalen
VanDenBroeck, Walter
Antwerpen. H. 1986. 126 S..
ISBN 90-5067-009-1

Aangrijpende achterkanten
Toonder, Marten
Amsterdam. Cornamona Pers. 1982. 60 S..
ISBN 90-654-7005-0

Aanhanghsel van Gedichten, die in den lesten druk van J. v. Vondels poezye zyn achtergelaten
Vondel, Joost ¬van den¬
Leyden. 1722.

Aanhang of Modeling Gesprek
Helmont, Franciscus M. ¬van¬
Asmterdam. 1694.

Aanhangsel tot de vaderlandsche historie van den heer Jan Wagenaar: inhoudende levens-schetsen der vaderlandsche staatsmannen, land-en zeehelden en andere voornaame persoonaadjen
Hering, Johan H.
Amsterdam. Van der Kroe.

Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke
Hagemann, Heinrich
Amsteldam.

¬Aan¬ hartstocht geen gebrek: handicap, erotiek en lichaamsbeleving
Buurman, Gon ; Spaink, Karin
Amsterdam. De Brink. [1991]. 112 S. : überwiegend Ill..
ISBN 90-216-7001-1

Aan het einde van de middag: roman
Vredenbregt, Jacob
2., herz. en aangev. dr.. Amsterdam. Nijgh & van Ditmar. 1989. 176 S..
ISBN 90-236-8201-7

Aan het einde van de middag
Vredenbregt, Jacob
's-Gravenhage. Nigh & Van Ditmar. 1984. 138 S..
ISBN 90-236-5590-7

Aan het fronten in België: brieven in "Het Vaderland"
Prius, A. J.
Arnhem. (1915).

Aan het leven: 1908 - 1953
Boens, Daan
Brussel [u.a.]. Elsevier. 1953. 93 S..

Aan het raam: een kleine reeks sonnetten
Scheepmaker, Hendrik J.
Amsterdam. Balkema. 1945. 6 Bl..

Aan het volk van Nederland: het democratisch manifest van Joan Derk van der Capellen tot den Pol, 1781
Capellen tot den Pol, Joan D. ¬van der¬ ; Wertheim, Willem F. ¬[Hrsg.]¬
Weesp. Uitg. Heureka. 1981. 160 S.. Tweestromenlandreeks ; 2.
ISBN 90-6262-361-1

Aan het volk van Nederland: het patriottisch program uit 1781
Capellen tot den Pol, Joan D. ¬van der¬
[Nachdr.]. Amsterdam. De Bataafsche Leeuw. 1987. 104 S..
ISBN 90-6707-144-7

Aan het volk van Nederland: het democrat. manifest (1781)
Capellen, Joan D. ¬van der¬
Amsterdam. Uitg. de Bezige Bij. 1966. 156 S.. De Bezige Bij kwadraatpocket ; 24.

Aan het volk van Nederland
Capellen, Joan D. ¬van der¬
Ostende. 1781. 76 S..

Aan het volk van Nederland: het patriot. program uit 1781
Capellen, Joan D. ¬van¬ ¬der¬
Amsterdam. Bataafsche Leeuw. 1987. 104 S..
ISBN 90-670-7144-7

Aan het volk van Nederland: de contractmaatschappij ; een politiek-economische zedenschets
Fortuyn, Wilhelmus S.
Amsterdam [u.a.]. Uitg. Contact. 1992. 215 S..
ISBN 90-254-0303-4

Aan het volk van Neerland
Holland. (1785).

Aan het werk: nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen
Amsterdam. Uitg. De Bezige Bij. 1981. 567 S.. BB literair.
ISBN 90-234-0741-5

Aan het woord: 7 toespraken
Mulisch, Harry
Amsterdam. Uitg. De Bezige Bij. 1986. 96 S..
ISBN 90-234-0987-6

Aan het woord: reeks publikaties tot bevordering van de lexicologie, filologie en dialectgeografie in het Nederlandse taalgebied
's-Gravenhage. SDU Uitg..

Aanhoudend warm: klimaatvoorspellingen vanuit de Bilt
Tennekes, H. ; Können, G. P.
Baarn. Thieme. 1990. 124 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 90-5210-081-0

Aan hun vruchten zult hen kennen: een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus
Chung, Hoon Taik
Kampen. Kok. 1989. X, 431 S..
ISBN 90-242-5269-5

Aanklacht tegen onbekend: verhalen
Graaf, Hermine ¬de¬
Amsterdam. Meulenhoff. 1987. 187 S.. Meulenhoff editie ; 922 : E.
ISBN 90-290-2209-4

Aankomen in Avignon: Relaas
Robberechts, Daniël
Den Haag. Manteau. 1970. 136 S.. Vijfde meridiaan..

Aankomst van Jean d'Ezquebel ter Bevolking van Jamaica
Herrera y Tordesillas, Antonio ¬de¬
Leyden. 1706. Naaukeurige Versameling der Gedenk-waardigste Zee- en Landreysen na Oost en West-Indiën ; 6,3.

Aankomst van Jean d'Ezquebel ter bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't jaar 1510: verhaalende 't misnoegen der kroon Portugaal ; benevens veel zeldzaame avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojeda, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, Lopez d'Alano en andere overgekomen ; beneffens de togten naar 't land van Darien en bevolking van Cuba door Diego Velazques gedaan in 't jaar 1511 ; nu aller-eerst in 't Nederduyts vertaald ...
Herrera y Tordesillas, Antonio ¬de¬ ; Esquivél, Juan ¬de¬ ; Colombo, Diego
Leyden. vander Aa. 1707. 144 S. : Ill.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 6,3.

Aankondigers van het post-socialistische tijdperk
Gool, Joh. H. ¬van¬
Assen u.a.. Van Gorcum. 1985. 269 S..
ISBN 90-232-2140-0

Aankondigingseffect van discontoverbanderingen en marktefficientie
Post, C.
Amsterdam. 1989. 27 S.. Research memorandum.

Aanleg van bosontsluitingswegen Dienst Landsbosbeheer: Mapane Project
[S.l.]. 15 S..

Aanleiding tot de Kennis der Anatomie in de Tekenkunst: betreklyk tot het Menschbeeld
Ploos van Amstel, Cornelis
Amsterdan. 1783. 114 S., 27 Taf..

Aanleiding tot de Kennis der Anatomie in de tekenkunst betreklyk tot her Menschbeeld
Ploos van Amstel, Cornelis
Amsterdam. 1783.

Aanleyding tot de kennis van de christelyke godsdienst
Abrahamsz, Galenus
Amsterdam. 1743.

¬A¬ análise literária: princípios e exemplificaç~oes
Marques, F. C.
4.ed. rev. e aum.. Coimbra. Almedina. 1979. XIV, 414 S.. Colecç~ao Almedina. 1..

¬A¬ análise literária
Moises, Massaud
5. ed., rev. e aum. S~ao Paulo. Ed. Cultrix. 1977. 270 S..

¬A¬ análise sintática
Baros, José P.
Belo Horizonte. Cultura Brasileira. 1977. 141 S.. Coleçao didática moderna. ; 25..

¬A¬ análise social filisófico-crist~a
Ladus~ans, Stanislavs ¬[Hrsg.]¬
Rio de Janeiro. Presença. 1988. 421 S.. Investigaç~oes filosóficas da atualidade ; 2.
ISBN 85-252-0032-8

Aanmerkelige Voyagie na de Oost-Zee ...: Mitsgaders het bedriif der Deensche en Sweedsche Kriigsmachten, zo der Zee als te Lande. Alles in den Jare 1676 voorgevallen ; By maniere van Dagverhaal in riim beschrewen
Foppeszoon, Foppe
Harlingen. 1677.

Aanmerkelijke en geheugenis-waardige scheeps-togt van Eduard Lopez, Portugeez, gedaan na 't vermaarde koninkrijk Congo in Africa, anno 1578: bevattende een curieuse beschrijving van 't selve, nevens de landen van Angola, Loango, Batta, en meer andere ; ... nu alder-eerst uyt het Portugys vertaald
Lopes, Duarte
Leyden. vander Aa. 1707. 121 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 18,3.

Aanmerkelyk gevolg van een Spina ventosa of zogenaamde Been-Eeter van het os femoris waargenomen en geneezen
Seedorff, Joan. D.
Amsterdam. 1786.

Aanmerkingen der groote wonderdaden Gods ... over de ... reformatie ... door ... Dr. M. L. ... 1517 ...
Amsteldam. [¬1717¬].

Aanmerkingen omtrent de Breuk van den Hals van het Djiebeen
Sandifort, G.
s.l.. s.a..

Aanmerkingen Omtrent De Leer Van Kämpf, Over de Onderbuiks-Verstoppingen
Thomassen A Thuessink, I. E.
s. l.. s.a..

Aanmerkingen omtrent de Nederlandsche taal bijzonder met betrekking tot de zuidelijke provincien
Ackersdijck, Willem C.
Antwerpen. (1817).

Aanmerkingen op de eerste Beginzelen der Woorden Gods, ... door Petrus Laan, Mededienstknecht van Christus te Utrecht
Toll, Abraham A. ¬van¬ ; Laan, Petrus
Utrecht. Horst. 1730. 19 S..

Aanmerkingen op de gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst, door Lourens Janszoon Koster...: vermeerdert met eenige aanteekeningen, strekkende om aan te toonen dat door dit werk aan de gaak van Haarlem nadeel is toegebragt
's Gravenhage. 1824.

Aanmerkingen op de Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden
Tydeman, Hendrik W. ¬[erm.Verf.]¬
Dordrecht. 1815.

Aanmerkingen op den briev geschrieven uit Niewkerk door en Vaader, te weelen J. Hardes, aan zyne Dogter wegens het berugte werk der bekeeringe aldaar
Kuypers, Gerard
Utrecht. Van Lynden. 1750.

Aanmerkingen op de Neederduitsche taale en naaberecht
Leupenius, Petrus ; Caron, Willem J. ¬[Hrsg.]¬
Groningen. Wolters. 1958. XXVII, 69 S.. Trivium ; 4.

Aanmerkingen op de neederduitsche taale en Naaberrecht
Leupenius, Petrus ; Caron, Willem J.
Groningen. Wolters. 1958. XXVII, 1 Taf.,69 S.. Trivium. ; Nr. 4..

Aanmerkingen op de Staatkundige Bedenking rakende het verschil tusschen den Heer Bon. Dortmonten Fred. Ruysch mitsgaders Andr. Boekelman
Amsterdam. 1677.

Aanmerkingen op de Staatkundige Bedenking, rakende het verschil tusschen den Heer Dr. Bonaventura Dortmont, Doctor van't Gasthuys; en den Heer Dr. Fredericus Ruysch, Vroed-Doctor; mitsgaders Mr. Andries Boekelman, Vroed- en Breuk-Meester: hoognoodigh soo wel van de Heeren van de Regeeringh als van alle Kunstkundige en curieusheyd beminnende Liefhebbers in acht genomen te worden
Amsterdam. Lescailje. 1677. 23 S..

Aanmerkingen op het geschrift, getiteld: De godsdienst, afgezondert van den staat, enz
Dordrecht. van Braam. 1795. 36 S..

Aanmerkingen op het redenerend vertoog van de aloudheid en souverainiteit der Heeren Staten van Holland
Amsterdam. 1737.

Aanmerkingen ovber het ongemak van den ongemak van denooghoek dat gemeelyk fistula lachrymalis genoemd word
Pott, Percival
Haerlen. 1771.

Aanmerkingen over de deklaratie van den pretendent, gedagtekent te Plombierres d. 29. Aug. 1714 tegens het uittroepen van Georg de I. Koning van Groot Brittanje: uit Engels vertaalt
Amsterdam. van Egmont. 1715. 16 S..

Aanmerkingen over de grootheit en waarschynlyke nadering van het gevaar, dat de Oostenryksche Nederlanden inhanden van Vrankryk vervalle zullen: Uit het Engelsch vertaalt
Amsterdam. 1738.

Aanmerkingen over de Inëntinge der Kinderziekle
Camper, Peter
Leeuwarden. 1770.

Aanmerkingen over de inëntinge der Kinderziekte met Waarneemingen bevestigt
Camper, Peter
Leeuwarden. Chalmot. 1770. 163 S. : Ill..

Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen Inhoud en het regt Gebruck van Evangelie
Appelius, Johannes C.
Groningen. Handaw.

Aanmerkingen over den Koophandel en het Geldt: Meede en beschryvinge van Louisiana ...
Law, John
Amsterdam. Steenhouwer. 1721. 320 S..

Aanmerkingen over de printverbeeldingen van de overbbyfzelen van het oude Persepolis, onlangs uitg. door de Heeren Chardin en Kempfer, waer in derzelver mistekeningen en gebreken klaer worden aengewezen, ...
Bruin, Cornelis ¬de¬
Amsterdam. Selbstverl. ; Wetstein [u.a.] in Komm.. 1714. 77 S..

Aanmerkingen over de Samaritanen, en hunne briefwisseling met eenige Europesche geleerden ...
Hamaker, Hendrik A.
o.O.. [ca 1830]. 56 S..

Aanmerkingen over de stelling van den Heidelbergschen Katechismus: Wy zyn van Nature geneigd God en onzen Naasten te haten, bij Gelegenheid dat J. H. Floh heeft kunnen goedvinden deze stelling te verklaren als strijdig
Kist, Ewaldus
Amsteldam. de Bruyn. 1796.

Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer meer
Velsen, Cornelis
Leyden. Goetral. 1727. 40 S..

Aanmerkingen over de thans zo veel gerucht makende wet van spaarsaamkeit, die de Heer de Maupertius tragt in te voeren
Martens, Martinus
Amsterdam. 1752.

Aanmerkingen over de thans Zo veel gerucht makende Wet van spaarsamkeit ...
Martens, Martinus
Amsterdam. 1752 - 1753.

Aanmerkingen over de veranderingen welke de steenen in de pisblaas der menschen ondergaan
Camper, Peter
Amsterdam. 1782.

Aanmerkingen over de vyf Walchersche Artikelen
Brahe, Jan J.
Middelburg. 1758.

Aanmerkingen over de Wangestalten de Ruggraat en de Behandeling der entwrichtigen en Breuken van het Dyebeen
Gesscher, David ¬van¬
Amsterdam. 1792.

Aanmerkingen over de ... weet van Spaarsaamheit ...
Martens, Martin
Amsterdam. P. Mortier. 1752. 39 S..

Aanmerkingen over de wijse van Steen-snyden so in mannen als vrouwen en kinderen
Mery, Jean ; Beaulieu, Jacques ¬de¬ ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam. 1700.

Aanmerkingen over de wijse van steen-snyden soo in mannen als vrouwen en kinderen: nieuws uitgevonden door Jacques Beaulieu
Méry, Jean ; Beaulieu, Jacques
Amsterdam. ten Hoorn u.a.. 1700. 104 S. : Ill..

Aanmerkingen over de wreede vervolging die de Gereformeerde Kerke van Vrankryk lijdt en over 't beleidt en handelingen van de laatste vergadering der Geestelijkheit van dat Koninkrijk: ... na de Fransche Dr., met het laatste Edict des Konings, tot vernietiging van 't Edict van Nantes, met verscheyde aanmerkingen over het zelve, en veele merkwaardige gevallen ; neffens een Brief aan d' Afgevallene Gereformeerden ... vermeerdert
Jurieu, Pierre
S.l.. 1685. 226 S..

Aanmerkingen over de ziektens by een heirleger
Pringle, John
Middelburg. 1763.

Aanmerkinge op de handelingen der twee laatste Noordhollandsche Synoden, in de sake van B. Bekker, ten opsighte van sijn boek genaamd De betoverde weereld ...
Bekker, Balthasar
S.l.. 1692. 16 S..

Aanmerkinge op die Handelingen der twee laatste Noordhollandsche Synoden, in de sake van B. Bekker, ten opsighte van sijn Boek genaamd de Betoverde Weereld
Bekker, Balthasar
o.O.. [1792]. 16 S..

Aanmerkinge over de predicatie van Adrianus van Wesel
Amsterdam. van den Dalen. [1691]. 14 S..

Aanmerklyke reys, en verwonderlijk-seldsame voorvallen op de felve van Antony Knivet, gedaan uyt Engelland na de Zuyd-zee, met Thomas Candish
Knivet, Anthony
Leyden. 1706. Naaukeurige Versameling der gedankwaardigste zee- en land-reysen ; 20,3.

Aanmerklyke reys, en verwonderlijk-seldsame voorvallen op de selve, van Antony Knivet, gedaan uyt Engelland na de Zuyd-Zee, met Thomas Candish anno 1591 en de vervolgende jaren
Knivet, Anthony ; Cavendish, Thomas
Leyden. vander Aa. 1707. 75 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 20,3.

Aanmerklyke reys, gedaan door Willem de Rubruquis, voor ambassadeur van den Koning Lodewyk de IXe afgesonden na d' oostersche gedeelten der weereld, insonderheyd na Tartaryen en China, in' t jaar Onses Heeren 1253: vervattende veelerley sonderlinge saken, en voorgekomene gevallen ; nu aldereerst uyt het Engelsch vertaald
Rubruquis, Guilelmus ¬de¬
Leyden. vander Aa. 1707. 171 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 1,2.

Aanmerklyke Reys na Ormus, Goa, Cambaya ... 1583/91
Fitch, Ralph
Leyden. 1706. Naaukeurige Versameling der gedenk-waardigste Zee- en Landreysen na Oost en West-Indiën ; 19,2.

Aanmerklyke reys van Ralph Fitch, koopman te Londen, gedaan van anno 1583 tot 1591: na Ormus, Goa, Cambaya, Bacola, Chonderi, Pegu, Jamahay in Siam, en weer na Pegu ; van daar na Malacca, Ceylon, Cochin, en de geheelde kust van Oost-Indien ; nu aldereerst uyt het Engelsch vertaalt
Fitch, Ralph
Leyden. vander Aa. 1707. 43 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 19,2.

Aanmerklyke Zee- en Land-Reysen: naar Oost-Indien van't Jaar 1579 tot het Jaar 1588...
Balbi, Gasparo
Nu aldereerst uyt 't Italiaansch vertaald. ¬Te¬ Leyden. ¬by Pieter¬ vander Aa. 1706. 153 S. : Ill., 1 Kt..

Aanmerklyke zee- en land-reysen, gedaan door Caspar Balby, Venetiaans koopman, naar Oost-Indien, van 't jaar 1579 tot het jaar 1588: bevattende veelerley gevaarlijke bejegeningen, beschrijving van landen en steeden ...
Balbi, Gasparo
Leyden. vander Aa. 1707. 153 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 18,5.

Aanmerklyke zee- en landreysen, gedaan door Caspar Balby, Venetiaans Koopman, naar Oost-Indien, van't Jaar 1579 tot het Jaar 1588
Balbi, Gasparo
Leyden. Van der Aa. 1706. 86 Sp., 3 Bl.. [Verzameling, Naaukeurige, der gedenkwaardigste zee- en land-reysen ; 14].

Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten
Eeden, Frederik ¬van¬
Amsterdam. Versluijs. 1922. 54 S..

Aan mijn'geneesheer H. Haakman na zijne mijbetsende zorg ...
Loots, Cornelis
S.l.. 1832. 1 S..

Aan mijn hoeggeërden vriend M. C. van Hall, bij d aanstelling tot voorzitter bij de regtbank v. eersten aanleg te Amsterdam
Loots, Cornelis
S.l.. 1831. 1 S..

Aan mynen geest, hekeldicht
Bekker, Elizabeth
Te Hoorn. Tjallingius. 1774. 56 S..

a ¬an-¬ Nasih wa-'l-mansuh: fi kitab Allah wa-'htalaf al-ulama' fi dalik
Nahhas, Ahmad Ibn-Muhammad ¬an-¬ ; Lahim, Sulaiman I. ¬al-¬
Bairut. Mu'assasat ar-Risala.

Aanneming van bouwwerken
Wijngaarden, Maarten A. ¬van¬
4., herz. dr.. Zwolle. Tjeenk Willink. 1990. XII, 123 S.. Studiepockets privaatrecht ; 7.
ISBN 90-271-3236-4

Aanneming van bouwwerken en architectenovereenkomst
Wijngaarden, Maarten A. ¬van¬
3., herz. dr.. Zwolle. Tjeenk Willink. 1985. XIII, 142 S.. Studiepockets privaatrecht ; 7.
ISBN 90-271-2391-8

¬A¬ annotated bibliography of woodwind instruction books, 1600 - 1830
Warner, Thomas E.
2. print. Detroit. Information Coordinators. 1974. XVI, 138 S.. Detroit studies in music bibliography ; 11.

¬A¬ annotated translation and analysis of Richard Strauss's "Krämerspiegel"
Baker, Sarah E.
1990. XIII, 152 S. : Noten.

AANN's neuroscience nursing: phenomena and practice ; human responses to neurologic health problems
Mitchell, Pamela H. ¬[Hrsg.]¬
1. [Dr.]. Norwalk, Conn. [u.a.]. Appleton & Lange. 1988. XV, 539 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 0-8385-0038-2

Aa Nomugitoge: aru seshi kojo aishi
Jamamoto, Shigemi
Tokyo. Kadokawa Shoten. 1990. 418 S. : Ill., Kt.. Kadokawa bunko / Ya ; 7,1.
ISBN 4-04-143301-0

Aan Ouders
Loots, Cornelis
S.l.. [1812]. 7 S..

Aanpak: rekenen voor de brugklas
Postema, J.
Groningen. Wolters-Noordhoff. 1990.

Aanpasbaar verbouwen: normmodellen en aanpasbaarheidsmatrices
Boekhorst, F. W.
Delft. 1990. 208 S. : zahlr. graph. Darst.. OSPA werkstuk ; 16.

Aanpassing in het internationaal privaatrecht
Offerhaus, J.
Amsterdam. Noord-Hollandsche Uitg. Maatsch.. 1963. 39 S.. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen : Afdeling Letterkunde, N. R. ; 26,5.

Aanpassing in verpleegtehuizen
Heuvel, Wilhelm J. ¬van¬ ¬den¬
[S.l.]. 1973. 243 S..

Aanpassing minimumloon en sociale uitkeringen: advies inzake de vormgeving van het aanpassingsmechanisme van minimumloon en sociale uitkeringen
's-Gravenhage. 1990. 93 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1990,13.
ISBN 90-6587-401-1

Aanpassingskosten en de vraag naar ongeschoolde en geschoolde arbeid
Pfann, Gerard A.
's-Gravenhage. 1990. 57 S. : graph. Darst.. OSA-werkdocument.
ISBN 90-346-2338-6

Aanpassing van de methode van Cartan aan de studie van de stralencongruenties
Denissen, P.
Brussel. Acad.. 1963. 91 S.. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Wetenschappen ; 73.

Aanpassing van de universiteit aan de huidige toestanden
Bouckaert, Jean J.
Gent. 1965. S. 40 - 43. Verslag over de toestand der universiteit gedurende het academiejaar / Rijksuniversiteit te Gent ; 1964 - 1965.

Aanrijding, schade en aansprakelijkheid
Palm, G. F.
2. dr. Deventer. FED. 1971. 290 S..
ISBN 90-6002-149-5

Aanschaffingsbeleid en innovatie
['s-Gravenhage. Staatsuitg.]. 1981. 111 S..

Aanschouwende het nieuw Jeruzalem: een bloemlezing uit zijn gedichten
Rèves, Jacques ¬de¬ ; Bezemer, Kees ¬[Hrsg.]¬
Kampen. De Groot Goudriaan. 1986. 48 S..
ISBN 90-6140-152-6

Aan Silvestre Revueltas, van Mexico, bij zijn dood: klein oratorium voor koor, spreekstemmen en orkest ; 1987
Pluister, Simon ; Neruda, Pablo
[Partitur]. Amsterdam. Donemus. 1988. 14 S..

Aanslag en ionisatie van edelgassen in Townsendontladingen
Hoog, Frederik Johan ¬de¬
[S.l.]. 1969. 126 S..

Aanslag en represaille: Bedum, 22 april 1944
Reinders, Harm
2. dr.. Bedum. Haan. 1984. 260 S..
ISBN 90-900-0635-4

¬Die¬ aanslag teen selfbeskikking in die RSA
Booysen, Hercules
1. uitg., 1. dr.. Pretoria ¬[u.a.]¬. Haum. 1981. 123 S..
ISBN 0-7986-0700-9

Aansluiting basisonderwijs - buitengewoon onderwij's: een eindrapportage over een beschrijvend onderzoek naar de Ontwikkelingsprojecten Zorgbreedte/Basisonderwijs - Buitengewoon onderwijs ; SVO-project BS 469
Blaauboer, S. A. ; Jong, H. ¬de¬ ; Tilburg, W. ¬van¬
Haren. Research Inst. voor het Onderwijs in het Noorden. 1982. Getr. Zählung : graph. Darst..
ISBN 90-6690-067-9

Aansluiting gemist
Helman, Albert
2., herziene dr.. 's Gravenhage. Nijgh [en] van Ditmar. 1981. 200 S.. Verhalend proza ; 2.
ISBN 90-236-5504-4

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: verkennende Studie
brussel. Koning Boudewijnstichting. 1988. VIII, 114 S..
ISBN 90-5130-014-X

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het MEAO in de provincie Drenthe
Boer, P. R. ¬den¬
Groningen. RION. 1991. 83 S..