Medicinskaja parazitologija i parazitarnye bolezni
Moskva. S.Info. 1932.

Medicinskaja promyÏslennost' SSSR
Moskva. 1947 - 1966.

Medicinskaja radiologija
Moskva.

Medicinskaja sestra
Moskva. Medgiz. 1942 - 1992.

Medicinska memoarer
Jersild, Per C.
Stockholm. Bonnier. 2006. 398 S..
91-0-011137-6

Medicinska minnen och anekdoter: anförande vid Svenska föreningens för invärtes medicin sammanträde på Karolinska sjukhuset 15 maj 1942
Holmgren, Israel,
Stockholm, . 1942. 21 s..

Medicinska och hygieniska effekter av formaldehyd: litteraturgenomg¯ng och toxikologisk utvärdering
Ahlborg, Ulf G.,
Solna. Statens naturv¯rdsverk ;. 1983. 35, 27 s..

Medicinska ord: det medicinska språket : begrepp, definitioner, termer
Lundh, Bengt ; Malmquist, Jörgen
3. uppl. Lund. Studentlitteratur. 2002. 381 S..
ISBN 91-44-01718-9

Medicinska ord: det medicinska språket : begrepp, definitioner, termer
Lundh, Bengt ; Malmquist, Jörgen
4. [rev. och utök.] uppl. Lund. Studentlitteratur. 2005. 394 S..
ISBN 91-44-03710-4

Medicinska resultat, hälsoprofil och livskvalitet hos patienter med instabil angina pectoris efter kranskärlsoperation
Andersson, Lena
Linköping. Institutionen för omv¯rdnadsforskning, Hälsouniv.,. 1996. 67 bl..

Medicinska tehnika: engleski, njemacki, francuski, ruski, hrvatski
Muljevic, V. [Hrsg.]
Zagreb. Teh.Knjiga. 1986. 284 S.. Biblioteka tehnickih rjecnika.

Medicinska tehnika: engleski, njemaÏcki, francuski, ruski, hrvatski ; oko 8000 pojmova
ÏSantiÂc, Ante
Zagreb. TehniÏcka Knjiga. 1986. 284 S.. Biblioteka tehniÏckih rjeÏcnika.
ISBN 86-7059-006-9

Medicinska terminologija: na 6 ezika ; latinum, balgarski, russkij, english, francais, deutsch
Arnaudov, Georgi Dimitrov
2., poprav. izd.. Sofija. Medizina i Fizkultura. 1975. XXIV, 1112 S..

Medicinska terminologija: na Ïcest ezika: latinum, bulgarski, russkij, english, français, deutsch
Arnaudov, Georgi D.
Sofija. Medicina et physicultura. 1964. XXIV, 1112 S..

Medicinska terminologija: na Ïsest ezika ; latinum, bulgarski, russkij, English, français, deutsch
Arnaudov, Georgi D.
Sofija. Med. i Fizkultura. 1964. XXIV, 1112 S..

Medicinska terminologija: na Ïsest ezika ; latinum, bÆalgarski, russkij, English, français, deutsch
Arnaudov, Georgi D.
3., preraboteno i dop''leno izd. Sofija. Medicina i Fizkultura. 1992. XXI, 1090 S..

Medicinska terminologija: na Øsest ezika: Latinum-bØulgarski-russkij-English-franðcais-deutsch
Arnaudov, G.D.
Sofija . Medicina i fizkultura. 1975. XXIV, 1112 S..

Medicinska ¯tgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär
Hansson, Elisabeth ; Hansson, Tommy
Stockholm. Riksförsäkringsverket (RFV) ;. 1999. 74 s..

Medicinska undersökningar i arbetslivet
Stockholm. Fritze. 1996. 366 S.. Statens offentliga utredningar ; 1996,63.
ISBN 91-38-20254-9

Medicinska undersökningar och anmärkningar öfver själens sjukdomar, af doctor Benjamin Rush ... Efter doctor Georg Königs tyska öfversättning af andra originalupplagan, öfversatt af E.W. Djurström. Jönköping, hos direct. J.P. Lundström.: 1828.
Rush, Benjamin, ; Djurström, Erik Wilhelm,
Jönköping, . 1828. [04] , 276 s. ;.

Medicinsk behandling af angst
Särs Andersen
Angstforeningen. ca. 2003.

Medicinsk behandling av kvarbliven efterbörd hos mjölkkor genom injektion av kollagenas i umbilikalartärer: Treatment of retained fetal membranes in dairy cows by infusion of collagenase in umbilical arteries
Carlsson, Erika
[Uppsala]. [Sveriges lantbruksuniv.],. 2001. 11 bl..

Medicinsk Bioteknologisk Center
[Kbh.] . [Byggedirektoratet]. [2000] . 34 sider.

Medicinsk diagnostik med ultraljud: fysik och teknik
Hertz, Hellmuth
Lund. Tekn.högsk.,. 1976. 66 s..

Medicinsk DNA-teknologi
Gromava ; Madsen
[Århus] . Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet. 2002. 60 s..

Medicinsk dokumentation: produktion, hantering, förvaring, arkivering : lagar, förordningar, föreskrifter, allmñna r¯d : författningsbestämmelser om patientjournaler och intyg
Fröberg, Ulf H., ; Sundström, Patrik
Lidingö. Institutet för medicinsk rätt (IMR) ,. 2005. 200 s. ;.

Medicinsk dokumentation 2001: produktion, hantering, förvaring, arkivering : lagar, förordningar, föreskrifter, allmñna r¯d : förfa4 Ill.
Fröberg, Ulf H.

Medicinsk dokumentation 2003: produktion, hantering, förvaring, arkivering : lagar, förordningar, föreskrifter, allmñna r¯d : författningsbestämmelser om patientjournaler och intyg
Fröberg, Ulf H., ; Sundström, Patrik
Lidingö. Institutet för medicinsk rätt,. 2003 . 191 s..

Medicinsk dokumentation genom tiderna.
Nilsson, Inga ; Nilsson, Peter,

Medicinsk ekonomi + teknik.
Södertälje. Medicinteknisk information i Södertälje ;. 1992-1994 ; .

Medicinske krav til ambulancers udformning og udstyr i USA
Redningskorps ; Direktionssekretariatet
Kbh . 1969. 22 s..

Medicinsk etikbok: medicinsk-etiska regler och riktlinjer för personal inom hälso- och sjukv¯rd samt medicinsk forskning
Fröberg, Ulf H., ; Gulbrandsen Sari-Sarraf, Marie,
Lidingö. Institutet för medicinsk rätt,. 2005 . 533 s. ;.

Medicinsk-etiska regler och riktlinjer: för hälso- och sjukv¯rdspersonal
Fröberg, Ulf H., ; Gulbrandsen Sari-Sarraf, Marie,
Lidingö. Institutet för medicinsk rätt,. 1997. 352 s..

Medicinsk farmaceutisk ordbok: engelsk-svensk, svensk-engelsk
Cressy, Clive K.
Uppsala. Oxford Publ.. 1987. 472 S..
ISBN 91-970984-0-X

Medicinsk fødsels- og misdannelsesstatistik.
[1997]. 187 s..

Medicinsk filosofi
Wulff ; Andur Pedersen ; Rosenberg
Kbh. . Munksgaard. 1995 . 247 sider.

Medicinsk genetik.
Beckman, Lars,
Lund, . Studentlitteratur,. 1969.. 70 p..

Medicinsk genetik
Frøland
Kbh. . Munksgaard. cop. 1979. 100 s..

Medicinsk genetik: en introduktion
Kristoffersson, Ulf
Lund. Studentlitteratur ,. 2003. 156 s..

Medicinsk genetik
Therkelsen
Kbh. . FADL. [1983] . 191 s..

Medicinsk genetik
Tommerup ; Frøland
Kbh. . Munksgaard. 1997 . 216 sider.

Medicinsk genetik
Nørby, Søren ; Nielsen, Peter K.A.
Copenhagen. FADL's Forlag ,. c2006. 272 s..

Medicinsk genetik 1 og statistik
Skøtt
Kbh . FADL. 1975. 195 s..

Medicinsk genetik 2. (Arvepatologi)
Universitetets arvebiologiske Institut
[Kbh.]. . 1972. 19 upag. s..

Medicinsk genetik I og statistik
Skøtt
Kbh. . F.A.D.L.. 1979 . 191 s..

Medicinsk-historiske Afhandlinger, 1-4.
Wiberg
Kbh. . Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri. 1940. 128 s..

Medicinskie aspekty avarii na ÏCernobyl'skoj atomnoj Çelektrostancii: materialy nauÏcnoj konferencii, 11 - 13 maja 1988 g., Kiev
Romanenko, A. E. [Hrsg.]
Kiev. Zdorov'ja. 1988. 231 S..
ISBN 5-311-00575-0

Medicinskie informacionnye technologii: sbornik nauÏcnych trudov
Ermakova, I. I.
Kiev. 1994. 117 S..
ISBN 5-7702-0768-x

Medicinskie Ïzurnaly, vypuskaemye Izdatel'stvom Medicina
Moskva. 1972.

Medicinskij puÏcok dlja terapii bystrymi nejtronami na rastvornom reaktore
Galanin, A. N.
Obninsk. 1995. 21 S.. FÇEI ; 2450.

Medicinskij referativnyj Ïzurnal
Moskva. Izd. Medicina. 1960.

Medicinskij slovar': russko-nemeckij, nemecko-russkij ; okolo 70000 terminov
Bolotina, Aleksandra J.
Moskva. Russo. 2001. 773 S..
ISBN 5-88721-205-5

Medicinskij slovar': anglijskij, nemeckij, francuzskij, ital'janskij, russkij ; okolo 12000 terminov
ÏCernjak, I. M.
Moskva. Russo. 2003. 855 S..
ISBN 5-88721-236-5

Medicinskij slovar½: russko-nemeckij, nemecko-russkij ; okolo 70000 terminov/ A. Bolotina
Bolotina, Aleksandra Judimovna
Moskva. RUSSO. 2005. 773 S..
ISBN 5-88721-276-4

Medicinskij slovar½: angliskij, nemeckij, francuzskij, italjanskij, russkij ; okolo 12 000 reprinov
ÏCernjak, Iosif M.
Moskva. Russo. 1998. 856 S..
ISBN 5-88721-078-8

Medicinskij slovar\02B9: russko-nemeckij, nemecko-russkij ; okolo 70 000 terminov
Bolotina, Aleksandra Ju.
Moskva. "Russo". 1996. 773 S..
5-88721-057-5

Medicinskij spisi HodoÏskog zbornika: izbor
KatiÂc, Relja V.
Beograd. Narodna Biblioteka Srbije. 1990. XXXIX, 96 S., [25] Bl..
ISBN 86-367-0396-4

Medicinskij tolkovyj slovar½: okolo 6 500 terminov
Rivkin, Vladimir L.
Izd. 2., rasÏsirennoe i dopoln. Moskva. Medpraktika. 1999. 207 S..
ISBN 5-88721-044-3

Medicinskij Ïzurnal Uzbekistana
TaÏskent. Medicina. 1956.

Medicinsk informatik i Denmark/Europa: rapport fra seminar den 23. marts 1990
Lidegaard, Øjvind ¬[Red.]¬
København. 1990. 88 S. : graph. Darst.. DSI-rapport ; [19]90,8.
ISBN 87-7488-2767

Medicinsk information p¯ Internet
Forssell, Henrik
Mölndal. Hässle läkemedel,. [2001]. 24 s..

Medicinski pregled
Sofia. 1941.

Medicinski spisi HodoÏskog zbornika: izbor
KatiÂc, Relja V. ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Gornji Milanovac. DeÏcje Novine. 1990. XXXIX, 96, [50] S..
ISBN 86-367-03964-4

Medicinsk kompendium
Lorenzen ; Bendixen ; Hansen
Kbh. . Nyt Nordisk Forlag. 1999 . 259 sider.

Medicinsk mikrobiologi
Andersen
Kbh . F.A.D.L.s Forlag. [1972]. 112 s..

Medicinsk mikrobiologi: teori, diagnostik, teknik
Svartz-Malmberg, Gunvor, ; Holme, Tord,
Stockholm. AWE/Geber,. 1976 ; . 348 s..

Medicinsk miniordbok
Lindskog, Bengt I.
6. omarb. och utv. uppl., [2. tr.]. Stockholm. Norstedts Akademiska förl.. 2005. 508 S..
ISBN 91-7227-440-9

Medicinsk och chirurgisk gymnastik, eller Försök om nyttan af rörelse och stillhet vid sjukdomars botande
Tissot, Clément Joseph
Stockholm. Dahl. 1797.

Medicinsk och farmaceutisk ordbok: engelsk - svensk, svensk - engelsk
Cressy, Clive K. R.
7. ed. [Brighton]. Oxford Physicians and Publ.. 2005. 887 S..
ISBN 0-9538792-2-4

Medicinskoe obsluézivanie naselenija Rossijskoj Federacii
Moskva . Respublikanskij Informacionno-Izdatel'skij Centr .

Medicinskoe pravo: federal½nyj nauÏcno-praktiÏceskij Ïzurnal
Moskva. Izdat. Gruppa Jurist. 2005.

Medicinsk problemstilling i MTV-perspektiv
Pedersen
Kbh. . Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, Sunhedsstyrelsen. 2000 . 15 s..

Medicinsk rheumatologi
Søborg ; M¯rup
[Kbh.] . Munksgaard. 1985. 3 bind.

Medicinsk Selskab for Fyens Stift's forhandlinger
København. Jørgensen. 1920.

Medicinsk-sociale skrifter
København. Mondes Forl.. 0000.

Medicinsk sociologi
Iversen
[Kbh.] . Munksgaard Danmark. 2002 . 363 sider.

Medicinsk specialisering och läkares ledarskap: en longitudinell studie i professionell kollegialitet och konkurrens
Levay, Charlotta
Uppsala. Uppsala Univ.. 2003. VIII, 208 S.. Doctoral thesis ; 101.

Medicinsk teknik: biokompatibla material, biosensorer, medicinsk bildbehandling : delegationsresa till USA 7-20 december 1985 : symposium vid Stanford Research Institute, U.S.-Sweden Workshop i Houston, studiebesök i San Francisco, Minneapolis, Houston
Stockholm. Ingenjörsvetenskapsakad.,. 1986 ; . 164 s..

Medicinsk teknik för sjuksköterskor: material, metod, ansvar
Björkman, Eva, ; Karlsson, Karin,
Lund. Studentlitteratur,. 2001 ; . 206 s..

Medicinsk teknik i primärv¯rden: utveckling 1986-1995
Ardeby, Otto ; Persson, Jan ; Borgquist, Lars
Linköping. CMT, Linköpings univ.,. [1996]. 41 s..

Medicinsk teknik och arbetsmiljö. D. 1: Effekter p¯ hälsa, v¯rdkvalitet och säkerhet. D. 2 : Klinikvis redovisning
Ekberg, Kerstin ; Lindén, Maria ; Persson, Jan
Linköping. CMT, Univ. i Linköping,. [1991]. 70 s..

Medicinsk terminologi
Lindskog, Bengt I.
Stockholm. Nordiska Bokhandelns Förl.. 1997. 624 S..
ISBN 91-516-0033-1

Medicinsk terminologi
Lindskog, Bengt I.
4. uppl. Stockholm. Nordiska bokhandelns förl.. 2004. 688 S..
ISBN 91-7227-423-9

Medicinsk Terminologi Lexikon ; a-ö
Lindskog, Bengt I.
Zetterberg/Stockholm. 1984. 620 S..
ISBN 91-516-0030-7

"Medicinskt färdigbehandlad" - vägen till välfärd och valfrihet för psykiskt sjuka?
Karlsson, Ulla-Karin
Bromma. FoU-enheten/psykiatri, Västra Stockholms sjukv¯rdsomr¯de, Stockholms lñs landsting,. 1996. 62 bl..

Medicinsk tilbud til ofre for voldtægt
Bang
[Oslo] . [Gabelsgate 25 B/IV, 0272 Oslo 2]. [1985] . 60, [49] s. (flere pagineringer).

Medicinskt latin och anatomisk nomenklatur
Sandström, Björn,
Stockholm. Almqvist & Wiksell,. 1967 ; . 28 s..

Medicinskt lexikon: svenskt-arabiskt : pocket = al-M`jam al-tibbi lil-jayb : Suwidi -`Arabi
Malaxos, Leonidas,
Stockholm. Malaxikon,. cop. 2003. [6], 413 s..

Medicinskt magasin
Andersson, Sven ; Arnetz, Bengt ; Heinrich, Gunnar
Uppsala. Inst.,. 1992. 61 min..

Medicinskt programarbete: ¯rsrapport 2001.
Stockholm. Hälso- och sjukv¯rdsnämnden, Stockholms lñs landsting,. [2002]. 62 s..

Medicinskt programarbete: ¯rsrapport 2002.
Stockholm. Beställarkontor V¯rd, Stockholms lñs landsting,. 2003. 79 s..

Medicinskt programarbete: ¯rsrapport 2003.
Stockholm. Beställarkontor V¯rd, Stockholms lñs landsting,. 2004. 94 s..

Medicinskt programarbete: ¯rsrapport 2004.
Stockholm. Forum för kunskap och gemensam utveckling, Stockholms lñs landsting,. 2005. 127 s..

Medicinskt program endokrinologiska sjukdomar: medicinska program i Östergötland 2003
Linköping. Landstinget,. [2003]. 100 s..

Medicinsk ultralyd diagnostik
Holm ; Haubek
Kbh. . FADL. cop. 1983 . 191 s..

Medicinsk vetenskap: historik, teori och tillämpning
Sjöstrand, Torgny
[Stockholm]. Natur och Kultur. 1979. 182 S..
ISBN 91-27-00948-3

Medicintekniska produkter: ledningssystem för kvalitet : krav för regulatoriska ñdam¯l = Medical devices : quality management systems : requirements for regulatory purposes
[Stockholm]. SIS,. 2003. 65 s..

Medicinteknisk säkerhet: betänkande av Utredningen om den Medicintekniska Säkerheten
Stockholm. Allmänna Förl.. 1987. 283 S. : graph. Darst. Statens offentliga utredningar ; 1987,23.
ISBN 91-38-09869-5

Medicinæ therapeuticæ pars: de dyscrasia corporis humani: authore Timotheo Brighto Cantabrigiensi: medicinæ doctore. Ad honoratissimum virum Dominum Gulielmum Cecilium: &c. literarum patronum ac M\0153cenatem summum
Bright, Timothie
Londini. Excudebat Henricus Middletonus impensis Thomæ Man. 1583. 200 p..

Medicin und Chirurgie
Wandel, Franz.
1873.. 31 p..

Die Medicin unserer Tage in ihrer Vervollkommnung durch das homöopatische Heilsystem
Braun
Leipzig . Baumgärtner .

Medicion
Cardenas, Ernesto Alonso.
Houston, TX. Milo Educational Books & Resources,. 2006.. p. cm..

Medicion de la pena y sustitutivos penales
Luzon Pena, Diego-Manuel
Madrid. Instituto de Criminologia de la Universidad Complutense. 1979. 119 S.. Coleccion de Criminologia y Derecho Penal ; 21.
ISBN 84-600-1476-2

Medicion de la vida media del primer estado excitado del 19 f por el metodo de coincidencias retardadas
Vázquez, M. ; Tagüeña, C. ; La Peña, V. C. de
Mexico. Comision Nacional de Energia Nuclear. 1963. S. 27 - 41 : graph. Darst.. Comision Nacional de Energia Nuclear ; 125.

The Medici palace and the frescoes of Benozzo Gozzoli
Bargellini, Piero,
Firenze. del Turco Editore,. 1948.. 28 p..

¬Der¬ Medici-Papst Leo X. und Frankreich: Politik, Kultur und Familiengeschichte in der europäischen Renaissance
Tewes, Götz-Rüdiger ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Tübingen. Mohr Siebeck. 2002. VIII, 609 S.. Spätmittelalter und Reformation ; N.R., 19.
ISBN 3-16-147769-3

¬Der¬ Medici-Papst Leo X. und Frankreich: Politik, Kultur und Familiengeschäfte in der europäischen Renaissance
Tewes, Götz-Rüdiger
Brisbane. Mohr Siebeck. 1998. VIII, 609 S. : Ill., Kt.. Spätmittelalter und Reformation : Neue Reihe ; 19.
ISBN 3-16-147769-3

¬The¬ Medici popes: Leo 10. and Clement 7 ; With 20 ill
Vaughan, Herbert M.
Repr.. Port Washington (N.Y.). Kennika Pr.. 1971. 359 S..

The Medici Popes: (Leo X and Clement VII.)
Vaughan, Herbert M. ; Stone, Irving,
London. Methuen,. 1908.. xxii, 359 p..

The Medici popes (Leo X. and Clement VII): [Illustr.]
Vaughan, Herbert M
London, . 1908.

Der Medici-Ring
Saint John, Nicole
Wien ; Hamburg. Zsolnay. 1978. 332 S.. Die Romantischen.
ISBN 3-552-03030-1

Der Medici-Ring
Saint John, Nicole ; Eisenburger, Silvia
Reinbek bei Hamburg. Rowohlt. 1981. 217 S.. Rororo ; 4709.
ISBN 3-499-14709-2

Medici Romani Nicolai Leoniceni discipuli antisophista
Bononiae . Hieronymus de Benedictis. 1519.

Medici scriitori Ðsi publiciÐsti români: mic dicÐtionar
Mihailide, Mihail
BucureÐsti. ViaÐta MedicalÆa RomâneascÆa. 2001. 334 S..
ISBN 973-932076-7

Medici scrittori d'Europa e d'America
Cherubini, Arnaldo
Roma. Delfino. 1990. 344 S..
ISBN 88-7810-048-X

¬Das¬ Medici-Siegel
Breslin, Theresa
München. cbj. 2006. 576 S..
ISBN 3-570-13246-3 EUR 18.95

¬Das¬ Medici-Siegel
Breslin, Theresa
2. Aufl.. München. Bertelsmann Club. 2006. 573 S..
ISBN 978-3-570-13246-3 : Pp. : EUR 18.95

Medicisk röntgefotogrammetri i Macintosh-miljö
Asplund, Magnus
Stockholm. Tekniska högskolan, Institutionen för geodesi och fotogrammetri,. 1993. 57 s..

Medici/Spiel: Reichtum, Macht und Ehre im alten Florenz
Knizia, Reiner
Rödermark. AMIGO. 1995. Spiel.

The Medici state and the ghetto of Florence: the construction of an early modern Jewish community
Siegmund, Stefanie B.
Stanford, Calif.. Stanford Univ. Press. 2006. XXIV, 624 S.. Stanford series in Jewish history and culture.
ISBN 0-8047-5078-5

The Medici state and the ghetto of Florence: the construction of an early modern religious community
Siegmund, Stefanie B.
Stanford, Calif.. Stanford Univ. Pr.,. 2005.. 624 p..

Medici systematis harmonici, in quo nova plane et artificiosa discendae et exercendae medicinae methodus per praecepta, brevia traditur, canones selectos illustratur, commentaria dilucida explicatur ... prodomus
Partliz, Simeon
Francofurti. Aubrius u.a.. 1625. 299 S..

Medici systematis harmonici, in quo nova plane et artificiosa discendae et exercendae medicinae methodus per praecepta brevia traditur, canones selectos illustratur, commentaria dilucida explicatur ... Prodromus
Partliz, Simeon
Francofurti. Aubrius & Schleichius. 1625. 299 S..

DIE MEDICI - TEIL 4: Die Kunst im Dienst der Macht
Hardy, Justin
2003. DVD, 52 Min..

¬Die¬ Medici und Florenz
Hale, John R.
Bergisch Gladbach. Lübbe. 1981. Bastei-Lübbe-Taschenbuch ; 64048..
ISBN 3-404-64048-9

Die Medici und Florenz: Die Kunst der Macht
Hale, John Rigby
Zürich. Belser. 1977. 264 S..
ISBN 3-7630-1188-9

¬Die¬ Medici-Verschwörung
Watson, Peter ; Todeschini, Cecilia
Parthas. 2006.
ISBN 386601905X

Die Medici-Verschwörung: historischer Roman
Medici, Lorenzo de' ; Martin, Sybille [Übers.]
Bergisch Gladbach. Ehrenwirth. 2007. 332 S..
ISBN 978-3-431-03692-3