Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai
BasanaviÏcius, Jonas ; Kaunas, Domas ; Sauerwein, Georg Julius Justus
Vilnius. ValstybÇes ÏZinios. 2001. 339 S..
ISBN 9986-18094-5

Med egen hånd: optegnelser fra Fladsten og Ørsted 1592 - 1909
Poulsen, Bjørn ; Biehl Hansen, Inger
[København]. Landbohistorisk Selskab. 1994. 179 S..
ISBN 87-7526-147-2

Med egen kraft: en handbok om elva alternativa energianläggningar
Andersson, Staffan, ; Tham, Amelie,
Stockholm. Bonnier fakta,. 1981 ; . 102 s..

Med egna ord: samtal med Serge Richard och Nordal Åkerman
Palme, Olof, ; Richard, Serge ; Åkerman, Nordal,
Uppsala. Bromberg,. 1978 ; . 139 s. ;.

Medeia
Euripides ; Teschke, Holger [Übers.]
Als Ms. vervielfältigt. Berlin. Henschelverl.. 1989. 48 S.. Henschel-Schauspiel.

Medeia: monólogo em nove quadros com prólogo e epílogo ; teatro
Cláudio, Mário
Lisboa. Publ. Dom Quixote. 2008. 51 S..
ISBN 978-972-203548-4

Medeia
Euripides ; Krumme, Peter [Hrsg.]
Frankfurt a.M.. 1981. 88 S.. Theaterbibliothek ; 52.
ISBN 3-88661-052-7

Medeia: drei Tragödien
Euripides ; Buschor, Ernst ¬[Übers.]¬
München. Beck. 1968. 254 S..

MÅedeia
480 v.Chr.-406 v.Chr. ; CheimÅonas, GiÅorgos
3. ekd. AthÅena. KastaniÅotÅes. 1994. 83 S..
ISBN 960-030455-6

Medeia: mélanges interdisciplinaires sur la figure de Médée
Ghiron-Bistagne, Paulette [Hrsg.]
Montpellier. Université Paul Valery. 1986. 168 S. : Ill.. Cahiers du GITA ; 2.

Medeia: recriação poética da tragédia de Eurípides
v480-v406 ; Andresen, Sophía de Mello Breyner
Lisboa. Caminho. 2006. 76 S..
ISBN 972-211797-1

Medeia
Euripides ; Buschor, Ernst ¬[Übers.]¬
Zürich [u.a.]. Artemis-Verl.. 1979. 253 S.. Euripides ; 1.

Medeia: Tragödie
Euripides ; Wickenhagen, Friedrich W.
Berlin. Hayn. 1845. S. 1751-1766. Bühnen-Repertoir des Auslandes ; 97..

Medeia
[1990]. 154 S., 5 Taf..

Nichtfeststellbarkeit und Nichtexistenz
Wendel, Hans Jürgen ; Buschor, Ernst [Übers.]
Zürich [u.a.]. Aeststellbarkeitundnichtexistenz. 1990.

¬Die¬ Medeia des Euripides: Struktur u. Geschehen
Bretzigheimer, Gerlinde
Erlangen. 1968. 284 S..

DIE MEDEIA DES EURIPIDES: STRUKTUR UND GESCHEHEN / VON GERLINDE BRETZIGHEIMER
Bretzigheimer, Gerlinde
1968. 284 S..

Medeia, Hippolytos, Herakles: 3 Tragoedien
Euripides ; Buschor, Ernst [ bers.]
Muenchen. Beck. 1968. 253 S..

Medeia. Hippolytos. Herakles: 3 Tragödien
480 v.Chr.-406 v.Chr. ; Buschor, Ernst
München. Beck. 1952. 253 S..
: 10.-, Lw.

MEDEIA (MEDEA, DEUTSCH). HIPPOLYTOS (HIPPOLYTUS, DEUTSCH). HERAKLES (HERACLIDAE, DEUTSCH). VON EURIPIDES. DREI TRAGOEDIEN. UEBERTRAGEN U. ERLAEUTERT VON ERNST BUSCHOR. MUENCHEN: BECK 1952. 253 S.
Euripides
1952.

Medeia und die Peliaden: eine attische Novelle und ihre Entstehung : ein Versuch zur Sagenforschung auf archäologischer Grundlage
Meyer, Hugo
1 Aufl.. Roma. Bretschneider. 1980. XXIII, 156, 30 S.. Archaeologica ; 14.
ISBN 88-85007-35-X

Medeja i eë deti: roman
Ulickaja, Ljudmila E.
Moskva. ÇEKSMO. 2003. 287 S..
ISBN 5-699-00563-3

Medeja i ee deti: roman
Ulickaja, Ljudmila E.
Moskva. ÇEKSMO. 2002. 253 S..
ISBN 5-699-01688-0

Medeja i ee deti: roman
Ulickaja, Ljudmila E.
Moskva. ÇEksmo. 2004. 574 S..
ISBN 5-699-06364-1

Medeja i ee deti: povest'
Ulickaja, Ljudmila E.
Moskva. Eksmo. 2003. 287 S..
ISBN 5-699-00563-3

Medeja i ee deti: povesti
Ulickaja, Ljudmila E.
Moskva. Vagrius. 1999. 334 S..
ISBN 5-264-00055-7

M[adam]e de LaFayette par elle-même
Pingaud, Bernard ; LaFayette, Marie Madeleine Pioche de LaVergne ¬de¬
Paris. Ed. du Seuil. 1966. 188 S. : Ill.. Collections microcosme ; 45.

Medela pestilentiae: wherein is contained several theological queries concerning the plague, with approved antidotes, signes and symptoms : also an exact method for curing that epidemicial distemper, humbly presented to the Right Honourab and Right Worshipful the lord mayor and sheriffs of the city of London.
Kephale, Richard.
London. Printed by J.C. for Samuel Speed,. 1665.. [4], 87, [1] p..

Medelbar offentlig förvaltning: struktur och problemområden
Suksi, Markku
Åbo. 1989. 33 S.. Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi : Serie A ; 299.
ISBN 951-649-642-3

Medel emot frost-fjärilar och myror p¯ fruktträd, maskar p¯ stickelbärs- och winbärs-buskar, jordloppor p¯ plantor &c., sniglar eller broddmaskar p¯ ¯kerfält samt k¯l i hwete, genom m¯ng¯riga försök till säkerheten stadgade. Uppfunne: och utgifne af Henrik Lundgren. ... Nyköping, tryckte hos P. Winge och son, 1814.
Lundgren, Henrik.
Nyköping, . 1814. 16 s. =(s. 15/16 blank).= ;.

Medelfel i riksskogstaxeringens skattningar 1973-82
Svensson, Sven A.
Umeå. Institutionen för skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet. 1983. 98 S.. Rapport ; 34.
ISBN 91-576-1291-9

Medelfelsformler till skattningar baserade på material från den 5:e riksskogsstaxeringen
Ranneby, Bo
Umeå. 1981. 19 S.. Rapport / Swedish University of Agricultural Sciences, Section of Forest Biometry / Sveriges Lantbruksuniversitet ; 21.
ISBN 91-576-0798-2

Medelhavets son
Leone, Laura ; Hellborg, Maj
Stockholm. Harlekin,. 1993 ; . 156, [4] s. ;.

Medelhavsflora
Polunin, Oleg ; Huxley, Anthony ; Everard, Barbara ; Linnell, Tore
Stockholm. Gen.-stab:s lit. anst.,. 1976 ; . xii, 232 s., [24] pl.-bl..

Medelhavskonferensen för HRC-Anställda
Petit-Lancy. 1984.

Medelhavsmuseet and Nationalmuseum, Stockholm ; Fasc. 1
Blomberg, Mary
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1983. 102 S..
ISBN 91-7402-133-8

The Medelhavsmuseet in Stockholm: new ways of cooperation
Houby-Nielsen, Sanne

Medelingenblad van de Vereniging van Vrienden Allard Pierson Museum Amsterdam
Amsterdam.

Medelklassrealism
Svanberg, Victor
Uppsala. Gidlund. 1980. 220 S.. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga Institutionen i Uppsala ; Nr. 14.
ISBN 91-7021-305-4

Medelle, pistole e mozzarelle
DeGiuli, Alessandro
Ismaning. Hueber-Holzmann. 1995. 60 S..
ISBN 3-19-005202-6

Med eller mot strömmen?: en antologi om svenska folkrörelser
Eriksson, Maj-Lis ¬[Red.]¬
Stockholm. Sober. 1980. 187 S.. Sober dokumentation ; 10.
ISBN 91-7296-110-4

Med eller utan filter?: personliga funderingar kring etiken, pedagogiken, källkritiken och vuxenrollen när Internet kommer till skolan
Rask, Stig Roland,
Stockholm. Stift. för kunskaps- och kompetensutveckling,. 1999 ; . 45 s..

Medellin: dueña y señora de su futuro
Fernández G., Gloria Lucía ; Roullard, Patrick
Bogotá. Colina. 1990. 126 S..
ISBN 958-638028-9

Medellín
Carrasquilla, Tomás
1. ed.. Medellín, Col.. Ed. Univ. de Antioquia. 1995. 132 S.. Memoria de ciudad : Literatura.
ISBN 958-655175-X

Medellín: reflexiones en el CELAM
Madrid. La Editorial Católica,. 1977.. xvi, 525 p. ;.

Medellín 1890 - 1950: historia urbana y juego de intereses
Botero Herrera, Fernando
1. ed.. Medellín. Ed. Univ. de Antioquia. 1996. XX, 360 S.. Clío.
ISBN 958-655232-2

Medellín ensueño
Arango Martínez, José Samuel ; Escobar, Javier
1. ed.. Medellín. Rodrigo Escobar Vásquez. 2000. 61 S..
ISBN 95895434910

Medellín hace 60 años
Escobar G., Carlos J.
1. ed. facs. reducida. Medellín. ITM, Inst. Tecnológico Metropolitano. 2003. 81 S.. Biblioteca básica de Medellín ; 4.
ISBN 958-972831-6

Medellín secreto: [cinco reportajes sobre sexo, locura, suicidio, masonería y castidad]
Samper Pizano, Daniel ; Rincón, Héctor ; Cano, Ana María ; Nieto, Patricia
Nueva ed. actual.. Medellín. Ediciones La Hoja. 2000. 172 S..
ISBN 958-045938-X

Medellversuche über die örtliche Druck- und Wärmeübergangsverteilung an einem quadratischen Prisma im Hinblick auf die Umströmung von Gebäuden.
Gerhart, Klaus. [from old catalog]
Köln, . Westdeutscher Verlag,. 1969.. 51 p..

Medel mot för stor barnskara
Bergegren, Hinke ; Hardy's, G.
Stockholm. Sällskapet för humanitär barnalstring,. 1912. 32 s..

Medelmåttan: ett porträtt av Carl Gustaf af Leopold
Stålmarck, Torkel
Stockholm. Norstedt. 2005. 239 S..
ISBN 91-1-301383-1

Medelpad: en landskapsguide
Hedin, Sven
[Stockholm]. [Aldus] [u.a.]. 1971. 46 S.. Sesam:s Landskapsguider.

Medelpad: Medelpads Hembygdsförbunds årsbok
Sundsvall. 1938.

Medelpad
Gidlund, Bodil ; Fannkvist, Lisbeth
Stockholm. Natur och kultur. 1992. 32 S.. Sveriges landskap.
ISBN 91-27-61457-3

Medelpad
Bladh, Curt ; Candell, Lars-Gunnar ; Gruvå, Lars ; Tynderfeldt, Bo
Stockholm. Utbildningsförl. Brevskolan. 1995. 72 S..
ISBN 91-574-4082-4

Medelpad og Jämtland i eldre jernalder
Slomann, Wencke
Bergen . Grieg .

Medelpads äldre urkunder
Hellbom, Algot ¬[Hrsg.]¬
Sundsvall. Jonzon. 1972. 396 S.. ¬Det¬ gamla Medelpad ; 8.

Medelpadsberättelser på Njurundamål
Lundquist, Margot ; Hellbom, Algot
Njurunda. Njurunda hembygdsförening. 1991. 32 S..
ISBN 91-630-0420-8

Medelpadsboken
Fagervik. 1995.

Medelpads flora: Växtgeografisk Lofversikt och systematisk förteckning Lofver kärlväxterna
Collinder, E.
Uppsala . Almqvist & Wiksell Dr.. 1909. 190 S..

Medelpads folkmål
Vestlund, Alfred
1923. 138 S..

Medelpads Gräns mot Jämtland från medeltid till nutid
Hellbom, Algot
Umeå. 1977. 112 S. : Ill.. Kungl. Skytteanska Samfundet Handlingar ; No 19.

Medelpads Hieracia vulgata Fr.: nya former jämte öfversikt öfver de förut kñda
Johansson, Karl,
Uppsala. Almqvist & Wiksell,. 1909. 114 s..

Med Else til Los Angeles
Jacobsen
Kbh . 1932. 90 s..

Medelsförvaltning i kommuner och landsting
Stockholm. Fritze. 1997. 200 S.. Statens offentliga utredningar ; 1997,78.
ISBN 91-38-20613-7

Medelsvensson bor inte här längre: en etnologisk intervjuundersökning om livsstilar och boendekarriärer
Mörck, Magnus
Stockholm. Byggforskningsrådet. 1997. 285 S.. T / Byggforskningsrådet ; 1997:12.
ISBN 91-540-5790-6

Medeltid
Osvalds, Erik [Red.]
Lund. Historiska Media. 1997. 147 S..
ISBN 91-88930-05-x

Medeltid
Vogel-Rödin, Gösta
Skövde. Västergötlands Turistråd. 1988. 185 S..
ISBN 91-970428-8-9

Medeltida danskt järn: framställning av och handel med järn i Skåneland och Småland under medeltiden
Olsson, Sven-Olof
Halmstad. Centrum för sydsvensk kulturmiljöforskning, Högskolan i Halmstad. 1995. 178 S.. Forskning i Halmstad ; 1.
ISBN 91-972579-0-7

Medeltida husbyggande: symposium i Lund, november 1989
Augustsson, Jan-Erik
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1992. 251 S.. Lund studies in medieval archaeology ; 9.
ISBN 91-22-01474-8

Medeltida järnframställning i Bölan: arkeologisk undersökning, RAÄ 146, Östra Bölan 2:2, 2:3, Enångers socken, Hälsingland
Liases, Katarina
Gävle :Länsmuseet. 1998. 58 S.. Rapport / Länsmuseet Gävleborg ; 1998,28.
ISBN 91-86244-71-X

Medeltida klosterbibliotek
Thompson, Lawrence Sidney,
Stockholm. Bokvännerna,. 1980.. 59 p..

Medeltida klosterörter
Herjulfsdotter Andersson, Ritwa,
Dals L¯nged. Ask & Embla HB,. 1997. 108 s..

Medeltida konst i Gotlands Fornsal
Roosval, Johnny
Ny, bearb. uppl.. Stockholm. Svenska Bokhandelscentralen. 1928. 106, 16 S. : Ill.. Gotlands Fornsal «Visby»: Gotlands Fornsals handkataloger ; 1.

Medeltida kristendom i nutiden
Merciers Herdabrev, Désiré Joseph ; Lindskog, John
Stockholm. D?akonistyr. 1922. 204 S..

Medeltida kungar levde farligt: komplicerade regler för hur Sveriges regent skulle utses
Harrison, Dick,

Medeltida kyrkesilver fr¯n Östergötland förlorat genom Gustav Vasas reduktion ¯r 1540 ...
Källström
Stockholm . 1935. 166 s..

Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift
Hernfjäll, Viola
Skara. 1993. 232,XII S.. Skrifter / Skaraborgs Länsmuseum ; 16.
ISBN 91-85884-71-5

Medeltida kyrkoarkitektur i Norden
Svanberg, Jan,
Stockholm, . 1964. 77 s..

Medeltida kyrksilver fr¯n Östergötland: Förlorat genom Gustav Vasas reduktion ¯r 1540 : Undersökning utförd med bidrag av Lñgmanska kulturfonden
Källström, O.
Stockholm. Diakonistyr.,. 1935. 166 s..

Medeltida kyrksilver fr¯n Östergötland förlorat genom Gustav Vasas reduktion ¯r 1540.
Källström, Olle
Stockholm, . 1935.

Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustaf Vasas konfiskationer: m. e. Zusammenfassung in deutscher Sprache ; das durch die Konfiskationen der Reformation verloren gegangene mittelalterliche Edelmetallgerät der Kirchen und Klöster Schwedens und Finnlands
Källström, Olle
Stockholm. Svenska Kyrkans Diakonistryelse. 1939. XXIX, 373 S..

Medeltida landsbygd: en arkeologisk utvärdering ; forskningsöversikt, problemområden, katalog
Ersgård, Lars ; Hållans, Ann-Mari
Stockholm. Riksantikvarieämbetet. 1996. 111 S.. Skrifter ; 15.
ISBN 91-7209-007-3

Medeltida lantkyrkobygge i Värend: ett försök till relationsanalys kyrka-bygd ; ([Mit engl. Zsfassung:] Medieval church building in rural Värend.)
Liepe, Anita
Växjö. Kronobergs läns Hembygdsförbund u.a.. 1984. 332 S.. Kronobergsboken ; 1984/1985.
ISBN 91-86870-00-9

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift
Rahn, Roland,
Skara. Skara stiftshistoriska sällsk.,. 2002 . 131 s..

Medeltida mat - på modern svenska
Årstrand, Sandra
1. uppl. [Linköping. Årstrand]. 2002. [ca 100 ungez. Bl.].
ISBN 91-970594-0-4

Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm
Mattisson, Ann-Christin
Stockholm . Almqvist and Wiksell. 1986. 232 S..

Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm ; [Mit engl. u. dt. Zsfassung. Dt. Zsfassung.:] Mittelalterliche Namen von Burgen und Adelssitzen auf -holm in Skandinavien
Mattisson, Ann-Christin
Stockholm. Almqvist & Wiksell in Komm.. 1986. 232 S.. Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning ; 17.
ISBN 91-554-1795-7

Medeltida örtmedicin: recept ur en svensk handskrift fr¯n början av 1500-talet
Herjulfsdotter, Ritwa,
Dals L¯nged. Ask och Embla,. 1993. 59 s..

Medeltida ortnamn: en översikt över system och former i det maritima kulturlandskapet lñgs Norrlnadskusten = Medieval place-names : systems and forms of the maritime cultural landscape
Westerdahl Christer,

Medeltida Rättsuttryck fr¯n Värmland, Närke och Sm¯land
Söderwall
Lund . 1906. 1 bd..

Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor
Källström, Olle
Stockholm. Wahlström [och] Widstrand. 1936. 35 S.. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar ; 42,2 = 3,9,2.

Medeltida skattesystem på Åland
Bertell, Erik
Mariehamn. Ålands kulturstiftelse. 1993. 369 p.. Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse ; 15.
ISBN 951-95091-1-9

Medeltida skrift- och spåkkultur: nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv II
Lindell, Inger [Red.]
Stockholm. Sällskapet Runica et Mediævalia. 1994. 228 S.. Runica et Mediævalia : Opuscula ; 2.
ISBN 91-88568-02-4

Medeltida skrift- och sprakkultur: Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspectiv II ; nio föreläsningar fran ett syposium i Stockholm varen 1992
Söderberg, Barbro [Hrsg.] ; Lindell, Inger [Bearb.]
Stockholm. 1994. 228 S.. Sällskapet Runica et Mediaevalia Opuscula ; 2.
ISBN 91-88568-02-4

Medeltida skrift- och språkkultur: nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv II : nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992
Lindell, Inger
Stockholm. Runica et Mediaevalia. 1994. 228 S.. Opuscula ; 2.
ISBN 91-88568-02-4

Medeltida skulptur i Gotlands fornsal: [festskrift...]
Roosval, Johnny ; Hedlund, Samuel
1 Aufl.. Stockholm. Tisell. 1925. XVI, 164 S..

Medeltida småkonst: sigill i Riksarkivet
Nevéus, Clara ; Heim, Siegfried ; Westling Karlsson, Lena
Stockholm. Riksarkivet. 1997. 71 S.. Skrifter utg. av Svenska Riksarkivet ; 19.
ISBN 91-88366-26-X

Medeltida timmerhus i Dalarna
Ståhl, Elizabeth
Falun. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. 2005. 46 S.. Dalarnas museums serie av småskrifter ; 71.
ISBN 91-87466-75-9

Medeltida träkyrkor.
Gustafsson, Evald, ; Lagerlöf, Erland,
Stockholm. Riksantikvarieämbetet. 1985 ; . 275 s..

Medeltida träskulptur i Dalarna
Forssman, Erik
1961.

Medeltida träskulptur i Estland
Karling, Sten
1946.

Medeltida träskulptur i Estland
Karling
Stockholm . Kungl. Vitterhet Historie och Antikvitets Akad. .

Medeltida träskulptur i Estland av Sten Karling with an English summary
Karling, Sten
Stockholm. Kgl. Vitterhets Historie och Antikv. Akademien. (1946). 294 S., 1 Bd., 1 Taf..

Medeltida utskärsfiske: en studie av fornlämningar i kustmiljö
Norman, Peter
Stockholm. Nordiska Museets förl.. 1993. 212 S.. Nordiska Museets handlingar ; 116.
ISBN 91-7108-359-6

Medeltiden: en bondebygd
Nordberg, Michael
Haninge. Hanvedens Förl.. 1990. 64 S.. Haninges historia.
ISBN 91-87736-06-3

Medeltiden
Eriksson, Torkel
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1977. 191 S.. Konsten i Sverige.
ISBN 91-20-03748-1

Medeltiden.
Kerkkonen, Gunvor
Ekenäs, . 1952..

Medeltiden och arkeologin: Festskrift till Erik Cinthio. With Engl. summaries
Andrén, Anders [Hrsg.] ; Cinthio, Erik
Lund. Författarna. 1986. 383 S.. Lund studies in medieval archaeology ; 1.
ISBN 91-970648-2-3

Medeltidens ABC
Orrling, Carin
ny, rev. uppl. [Stockholm]. Prisma : Statens historiska museum. 2001. 489 S..
ISBN 91-518-3926-1

Medeltidens födelse
Andrén, Anders
[Nyhamnsläge]. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 1989. 320 S.. Symposier på Krapperups borg ; 1.

Medeltidens åkerbruk: agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1520
Myrdal, Janken
[Stockholm]. Nordiska museet. 1985. 294 S.. Nordiska museets handlingar ; 105.
ISBN 91-7108-251-4

Medeltidens lärda värld
Piltz, Anders
2., rev. uppl. Skellefteå. Norma Bokförl.. 1998. 256 S..
ISBN 91-7217-007-7

Medeltidens Lund
Blom, K. Arne ; Wahlöö, Claes
Lund. Stiftelsen Lundaguide. 1999. 84 p..
ISBN 91-973770-0-7

Medeltidens magi
Rydberg, Victor
Stockholm. Hiertas förl.. 1865. 140 S..

Medeltidens medicinal örter
Herjulfsdotter, Ritwa,
Dals L¯nged. Ask & Embla HB,. 1999. 46 s..

Medeltidens Örebro
Jonasson, Gustaf
Uppl. 1. Malmö. Liber. 1984. 185 p.. Örebro studies ; 3.
ISBN 91-38-61246-1 : kr84.10

Medeltidens rimkrönikor: Studier i funktion, stoff, form
Jansson, Sven-Bertil
Stockholm. Läromedelsförl.. 1971. 236 S.. Studia litterarum upsaliensia. ; 8..

Medeltidens skådespel i kyrkan och på theatern: en forskning
Mankell, Abraham
Stockholm. 1855.

Medeltidens svenska krig
Sundberg, Ulf
1. uppl., 1. tryckningen. Stockholm. Hjalmarson & Högberg. 1999. 458 S..
ISBN 91-89080-26-2

Medeltid i Ätradalen - en resa i fyra etapper
Nicklasson, Påvel
Stockholm. Almqvist & Wiksell International. 2005. 112 S.. Lund studies in medieval archaeology ; 37.
ISBN 91-22-02115-9

Medeltid i Hälsingland.: folkets, militärens eller pilgrimernas kapell?
Hudiksvall. Hälsinglands museum,. [2003] . 67 bl..

Medeltid i Hälsingland.: fr¯gor om "Staffan" och Hälsinglands runstenar
Hudiksvall. Hälsinglands museum,. [2005]. 59 s..

Medeltid i Hälsingland.: medeltida kontinuitet eller 1500-talsdynamik
Hudiksvall. Hälsinglands museum,. [2004]. 59 s..

Medeltid i Hälsingland.: ursprung, tillkomst, placering
Hudiksvall. Hälsinglands museum,. [2005]. 61 s..

Medeltid i Medelpad: om liv och leverne - om medeltida musik - om Sankt Olof och pilgrimsvandringarna
Forssell, Anita ; Wigren, Anna-Lena
Härnösand. ABF Mellannorrland. 1990. 47 S..
ISBN 91-87-49-226-1

Medeltid på vers: litteraturhistoriska studier
Hildeman, Karl-Ivar
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1958. 258 S.. Skrifter utg. av Svenskt Visarkiv ; 1.