Thema WoZ
Zürich . WoZ. [19..]-.

Mawqi° al-Islåam fåi dsiråa° al-dhaddåaråat wa-al-nidzåam al-°åalamåi al-jadåid
Sammåak, Mudhammad
Bayråut. Dåar al-Nafåa®is,. 1995.. 326 p..

Mawqif \1E63ay\1E2B al-Isl\0101m ibn Taym\012Byah min \0101r\0101\02BD al-fal\0101sifah wa-manha\011Fuhu f\012B \02BFar\1E0Dih\0101
Al- ü\0120\0101mid\012B
Riy\0101\1E0D . Maktabat al-Ma\02BF\0101rif. 2003. 654 s..

Mawqif al-Islåam min al-sidhr wa-al-khuråafah
Båash, dHasan.
Dimashq. Dåar dHadtdtåin lil-Diråasåat wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr,. 1993.. 168 p. ;.

Mawqif al-Mushåahidåin fåi dawlat al-Kuwayt min al-qanåah al- faddåa®åiyah al-Midsråiyah ba°d al-tadhråir: diråasah maydåanåiyah
Ibråahåim, Mudhammad Mu°awwadd. ; Yåasåin, Yåasåin dTåaha.
al-Khåalidåiyah, al-Kuwayt. Kullåiyat al-åAdåab, Jåami°at al-Kuwayt,. 1995.. 97 p. ;.

Mawqif al-nuqq¯ad f¯i al-shi°r al-J¯ahil¯i
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
[al-Q¯ahirah]. D¯ar al-Fikr al-°Arab¯i,. [1955]. 77 p..

Mawqif ba°òd tayy¯ar¯at al-mujtama° min ahd¯af insh¯a® al-j¯ami°ah f¯i Miòsr
òHass¯an, òHass¯an Muòhammad.
[Cairo]. Maktabat al-Anjl¯u al-Miòsr¯iyah,. 1985.. 36 p. ;.

Mawqif bar¯amij al-mar®ah iz¯a®a qaòd¯ay¯ah¯a al-mu°¯aòsirah: dir¯asah f¯i taòhl¯il maòdm¯un ba°òd bar¯amij al-mar®ah al-idh¯a°¯iyah
Rizq, S¯amiyah Sulaym¯an.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Anjl¯u al-Miòsr¯iyah,. [1989]. 167 p. ;.

Mawqif Ibn Hazm min al-madhhab al-Ash`ar¯i ka-m¯a f¯i kit¯abihi al-Fasl f¯i al-milal wa-al-nihal: wa-ma`ahu muqaddimah `ilm¯iyah hawla mawqif `ulam¯a' ¯akhar¯in min al-madhhab al-Ash`ar¯i : Ab¯u Nasr al-Sajz¯i, Ab¯u al-Faraj ibn al-Jawz¯i ...
Dimashq¯iyah, `Abd al-Rahm¯an.
al-Riy¯ad. D¯ar al-Sumay`¯i,. 1997..

Mawqi`¯iyat-i ¯Ir¯an va naqsh-i Mudarris: sayr¯i dar t¯ar¯ikh-i tahavvul-i iqtis¯ad¯i va siy¯as¯i va tab¯i`¯i-i ¯Ir¯an va and¯ishah va akhl¯aq-i siy¯as¯i-i Mudarris
Ban¯i Sadr, Ab¯u al-Hasan.
[Tehran? . s.n.,. 1977]. 160 p. ;.

Mawqi°åiyat-i åIråan va naqsh-i Mudarris: sayråi dar tåaråikh-i tadhavvul-i iqtidsåadåi va siyåasåi va dtabåi°åi-i åIråan va andåishah va akhlåaq-i siyåasåi-i Mudarris
Banåi dSadr, Abåu al-dHasan.
[Tehran? . s.n.,. 1977]. 160 p. ;.

Mawredd mawr Moses!: 16 sesiwn beiblaidd ar gyfer clwb plant neu'r ysgol Sul
Roberts, Catrin. ; Williams, Nia. ; Davies, Aled.
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair,. 2004.. 73 p..

Mawrid al-laòt¯afah.: Maured allatafet
Ibn Taghr¯ibird¯i, Ab¯u al-Maòh¯asin Y¯usuf, ; Carlyle, Joseph Dacre,
Cantabrigæ, . typis academicis excudebat J. Archdeacon,. 1792.. 2 p. 1., viii, 132, 132, 55 p..

Maws\016B\02BBat \1E24alab al-muq\0101ranah
Asad\012B, Khayr al-D\012Bn, ; Kam\0101l, Mu\1E25ammad.
[\1E24alab]. J\0101mi\02BBat \1E24alab, Ma\02BBhad al-Tur\0101th al-\02BBIlm\012B al-\02BBArab\012B,. [1981]-. v..

Maws\016B\02BBat al-\02BBIr\0101q al-\1E25ad\012Bth
al-\02BB\0100n\012B, Kh\0101lid \02BBAbd al-Mun-im.
Baghd\0101d. al-D\0101r al-\02BBArab\012Byah al-Maws\016B\02BBat,. 1977.. 3 v..

Maws\016B\02BBat fann al-\02BBim\0101rah al-Isl\0101m\012Byah
Q\0101jah, Jum\02BBah A\1E25mad.
Bayr\016Bt, Lubn\0101n. D\0101r al-Multaqá lil-\1E6Cib\0101\02BBah wa-al-Nashr ;. 2000.. 686 p..

Maws\016B\02BBat t\0101r\012Bkh mad\012Bnat Juddah
An\1E63\0101r\012B, \02BBAbd al-Qudd\016Bs.
[S.l.. s.n.],. 1982- , . v..

Maws\016B\02BF\0101t al-\1E25arak\0101t al-Isl\0101miyah f\012B al-wa\1E6Dan al-\02BFArab\012B wa al-\012Ar\0101n wa Turkiy\0101
Al-üM\016B\1E63all\012B
Bayr\016Bt . 2004. 491 s..

Maws\016B\02BFat \1E6Dabaq\0101t al-fuqah\0101\02BD
al-Sab\1E25\0101n\012B
Bayr\016Bt . D\0101r al-A\02BD\1E0Dw\0101\02BD. 1999-2004. 1-14 i 15 bd..

Maws\016B\02BFat al-\1E25a\1E0D\0101rah al-\02BFArab\012Byah, al-\02BFa\0161r al-Maml\016Bk\012B wa-al-\02BFU\1E6Fm\0101n\012B
\1E24usayn
Bayr\016Bt . D\0101r wa maktabat al-\1E24il\0101l. 2004. 576 s..

Maws\016B\02BFat al-Im\0101m al-Mahd\012B
\1E62adr
Bayr\016Bt . D\0101r al-Ta\02BF\0101r\016Bf lil-Ma\1E6Db\016B\02BF\0101t. 1992-2002. 4 bd..

Mawsim al-hijrah il¯a al-sham¯al,
òS¯aliòh, al-òTayyib
Cairo, . D¯ar al-Hil¯al,. 1969.. 132 p..

Mawsim al-hijrah ilá al-sham¯al
S¯aliòh, al-òTayyib
Bayr¯ut, . D¯ar al-°Awdah. [1972]. 171 p..

Mawsim zar° al-ban¯at: Planting of girls
Shafik, Viola, ; Morgan, Maggie. ; Strengholt, Jos.
Seattle. Arab Film Distribution,. c1999.. 1 videocassette (37 min.).

Mawson: a life
Ayres, Philip
Melbourne. Miegunyah Press. 1999. XX, 321 S.. Miegunyah volumes ; Ser. 2, 27.
ISBN 0-522-84811-7

Mawson Fabry-Perot spectrometer data catalogue
Greet, P. A.
Kingston. Australian National Antarctic Research Expeditions. 1996. 63 S.. ANARE research notes ; 96.
ISBN 0-642-25329-3

Mawson's antarctic diaries
Jacka, Fred [Hrsg.] ; Mawson, Douglas
Sydney u.a.. Allen & Unwin. 1988. IL,414 S.. A Susan Haynes book.
ISBN 0-04-320209-8

Mawson's diseases of the ear
Mawson, Stuart Radcliffe ; Ludman, Harold [Hrsg.]
5. ed. London u.a.. Edward Arnold. 1988. 672 S..
ISBN 0-7131-4580-3

Mawson's papers: a guide to the scientific, personal and business papers of Sir Douglas Mawson, OBE, BE, DSc, FRS, FAA 1882-1958
Mawson, Douglas
Adelaide. Mawson Inst. for Antarctic Research. 1990. Getr. Pag.
ISBN 0-86396-107-X

Mawson's will: the greatest polar survival story ever written
Bickel, Lennard.
South Royalton, Vt.. Steerforth Press,. c2000.. x, 261 p., [15] p. of plates.

Mawson's will: the greatest survival story ever written
Bickel, Lennard.
New York. Stein and Day,. 1977.. 237 p., [8] leaves of plates.

Mawsu\02BFat fann al-\02BFima\0304rah al-isla\0304miyyah
Qa\0304g\030Cah
Bayru\0304t . Da\0304r al-Multaqa\0304. 2000. 686 s..

Mawsu\0304\02BFat al-mus\0323t\0323alah\0323 al-naqdi\0304
Targ\030Camat \02BFAbd al-Wa\0304h\0323id Lu\02BElu\02BEah
Baghdad . Wiza\0304rata al-T\0332aqa\0304fah wa-l-Funu\0304n. 1978-1980. 9 bd..

Mawsu\0304\02BFat al-t\0332aqa\0304fah al-siya\0304siyyah al-ig\030Ctima\02BFiyyah al-iqtis\0323a\0304diyyah al-\02BFaskariyyah
Mubayyid\0323
H\0323alab . Da\0304r al-Ma\02BFa\0304rif. 2000. 1502 s..

MawsÅu°a al-kutub al-arba fÅi aÖhÅadÅiØt an-nabÅi wa-l-°itrah
KulÅinÅi ar-RÅazÅi, M. b. Ya°qÅub b. IsÖhÅaq al- ; ÏSams-ad-DÅin, MuÚhammad ÏGa°far ¬[Hrsg.]¬
BayrÅut. DÅar al-qÅadaf li-l-maÖtbÅu°Åat.

Maws¯u`at ¯ab¯a' al-Kan¯isah
`Abd al-Mas¯ih, `¯Adil Faraj.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Thaq¯afah,. <[2001-. v. <2 > ;.

Maws¯u°at Ahl al-Bayt: qir¯a®ah lil-sam¯a® wa al-°¯alam kam¯a j¯a® f¯i Biòh¯ar al-anw¯ar òtibqan lil-°ilm al-òhad¯ith
òSaff¯ar, F¯aòdil.
Bayr¯ut. Saòhar lil-òTib¯a°ah wa al-Nashr,. 2002.. 11 v..

Mawsåu°at al-adyåan wa-al-mu°taqadåat al-qadåimah.
Såamåuk, Sa°dåun Madhmåud. ; dSallåal, °Abd al-Razzåaq Radhåim.
°Ammåan. Dåar al-Manåahij,. 2002.. 2 v. ;.

Maws¯u°at al-aòhk¯am al-shar°¯iyah f¯i al-zaw¯aj wa-al-òtal¯aq wa-al-khul°: dir¯asah ta®òs¯il¯iyah muq¯aranah f¯i òdaw® al-madh¯ahib al-arba°ah wa-al-qaw¯an¯in al-waòd°¯iyah
°Amr¯us¯i, Anwar.
al-Az¯ar¯iòtah, al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Fikr al-J¯ami°¯i,. 2003 [i.e. 2002]. 4 v. (1074, 696, 730 p.) ;.

Mawsu`at al-ahwal al-shakhsiyah lil-muslimin: al-nususs wa-al-fiqh wa-mabadi` al-qada'
`Amrusi, Anwar
al-Iskandariyah. Dar al-Fikr al-jami`i,. 2000. 3 vol..

Mawsåu°at al-a°låam fåi tåaråikh al-°Arab wa-al-Islåam: 500,000 tarjamat li-a°låam al-rijåal wa-al-nisåa® min åAdam ilÐa sanat 1900 M
dHilfåi, Adhmad °Abd al-Razzåaq
[Beirut]. Dåar al-Bashåir. 1998.. v. ;.

Maws¯u°at al-a°l¯am f¯i t¯ar¯ikh al-°Arab wa-al-Isl¯am: 500,000 tarjamat li-a°l¯am al-rij¯al wa-al-nis¯a® min ¯Adam ilá sanat 1900 M
òHilf¯i, Aòhmad °Abd al-Razz¯aq
[Beirut]. D¯ar al-Bash¯ir. 1998.. v. ;.

Maws¯u°at a°l¯am al-falsafah: al-°Arab wa-al-aj¯anib
Alf¯a, R¯un¯i ¯Il¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-Kutub al-°Ilm¯iyah,. 1992.. 2 v..

Mawsåu°at a°låam Filasdtåin: min al-qarn al-awwal dhattÐa al-khåamis °ashar Hijråi ...
dHamåadah, Mudhammad °Umar.
Dimashq. Wizåarat al-I°låam,. 2000-. v..

Mawsåu°at al-amthåal al-Qur®åanåiyah
°Abd al-Ladtåif, Mudhammad °Abd al-Wahhåab
al-Qåahirah. Maktabat al-åAdab,. 1993-1994.. v. ;.

Mawsåu°at al°atabåat al-muqaddasah.
al-Khalåilåi, Ja°far, [from old catalog]
[1970-]. v..

Maws¯u°at al-badal¯at al-waòz¯if¯iyah wa-al-mihn¯iyah lil-°¯amil¯in bi-al-òhuk¯umah wa-al-qiòt¯a° al-°¯amm
J¯ad, Muòhammad Aòhmad Muòhammad. ; °Al¯i, òH¯amid Muòhammad.
al-Q¯ahirah. al-Hay®ah al-°¯Ammah li-Shu®¯un al-Maòt¯abi° al-Am¯ir¯iyah,. 1988-. v. <1 > ;.

Maws¯u°at al-daf° al-thawr¯i.
[1965?]. 409 p..

Mawsåu°at al-firaq al-Islåamåiyah
Mashkåur, Mudhammad Jawåad ; Mudåir Shåanah§chåi, Kåadzim
Bayråut, Lubnåan. Majma° al-Budhåuth al-Islåamåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 1995.. 645 p. ;.

Mawsåu°at al-fulklåur wa-al-asåadtåir al-°Arabåiyah
°Abd al-dHakåim, Shawqåi
Bayråut. Dåar al-°Awdah,. 1982.. 731 p..

Maws¯u`at al-had¯arah al-`Arab¯iyah al-Isl¯am¯iyah
Badaw¯i, `Abd al-Rahm¯an.
Bayr¯ut. al-Mu'assasah al-`Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. [1986-1987]. 3 v. ;.

Mawsu'at al-hadit al-sharif (CD-ROM multimedia system).
Al-Qahira, . 1995.

MawsuÆat al-harb al-Kuwayt min al-ihtilal ila al-tahrir.
Ahmad, ÆAbd al-ÆAziz Yusuf
al-Kuwayt : ÆA. al-ÆA. Y. al-Ahmad, . 1992.. 550 p..

Mawsuat al-òhiraf al-taqlidiyah bi-madinat al-Qahirah al-tarikhiyah
Wali al-Din, Sunya.
[Cairo?]. Jamiyat Aòsalah li-Riayat al-Funun al-Turathiyah wa-al-Muaòsirah,. 2004-. v. <1> ;.

Maws¯u°at al-i°j¯az al-°ilm¯i f¯i al-Qur®¯an al-kar¯im wa-al-sunnah al-muòtahharah
òH¯ajj Aòhmad, Y¯us¯uf.
Dimashq. Maktabat Ibn òHajar,. 2003.. 992 p..

Mawsåu°at al-istikhbåaråat wa-al-amn fåi al-åathåar wa-al-nudsåuds al-Islåamåiyah: mawsåu°ah ta°riddu ahamm al-åathåar wa-al-nudsåuds al-Islåamåiyah al-muta°alliqah bi-qaddåayåa al-istikhbåaråat wa-al-raqåabah wa-al-amn wa-muqåawamat al-jåasåusåiyah
°åAmilåi, °Alåi Da°måush ; °åAmilåi, Ja°far MurtaddÐa
Bayråut. Dåar al-Amåir lil-Thaqåafah wa-al-°Ulåum,. 1993.. 3 v. ;.

Mawsu'at al-khuyul
[Abu Zaby]. Nadi Turath al-Imarat, Markaz Zayid lit-Turath wa-al-Tarikh,. c2000.. 1 CD-ROM ;.

Maws¯u°at al-mab¯adi® al-q¯an¯un¯iyah lil-mun¯aza°¯at al-id¯ar¯iyah
°Uk¯ashah, òHamd¯i Y¯as¯in.
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1983-. v. <1 > ;.

Maws¯u`at al-maw¯a`¯id al-q¯an¯un¯iyah.
1958-. v..

Mawsåu°at al-mawrid al-°Arabåiyah: dåa®irat ma°åarif muyassarah muqtabasah °an "Mawsåu°at al-Mawrid"
Ba°labakkåi, Munåir ; Ba°labakkåi, Ramzåi ; Ba°labakkåi, Munåir
Bayråut. Dåar al-Ilm lil-Malåayåin,. 1990.. 2 v. (1337 p.).

Maws¯u°at al-muòsòtalaòh¯at al-d¯in¯iyah al-Yah¯ud¯iyah
Sh¯am¯i, Rash¯ad °Abd All¯ah.
al-Q¯ahirah. al-Maktab al-Miòsr¯i li-Tawz¯i° al-Maòtb¯u°¯at,. 2002.. 356 p..

Mawsåu°at al-nabatåat al-manzilåiyah al-mudsawwarah: 200 nabtah manzilåiyah fåi mutanåawal al-jamåi°
Gilbert, Richard ; Khadtåib, Adhmad, ; Khadtåib, Shiråin
[Bayråut]. Maktabat Lubnåan,. 1993.. 147 p..

Mawsåu°at al-nubalåa® fåi majåalis al-shi°r
°Abd al-Radhåim, Mudhammad
Bayråut. Dåar al-Råatib al-Jåami°åiyah,. 1999-. v..

Maws¯u°at al-riy¯aòd¯iy¯at
Dann¯an, Fawz¯i Muòsòtafá. ; B¯aqir, Sa°d òT¯ah¯a. ; °¯Ayid¯i, òS¯abir Naòsr. ; Farr¯an, H¯an¯i Riòd¯a. ; °Aq¯il, °Adn¯an al-Sayyid H¯ashim.
al-Kuwayt. Mu®assasat al-Kuwayt lil-Taqaddum al-°Ilm¯i, Id¯arat al-Ta®l¯if wa-al-Tarjamah, Maws¯u°at al-Kuwayt al-°Ilm¯iyah,. 1984.. 4 v..

Maws¯u`at al-shi`r al-`Arab¯i
Safad¯i, Mut¯a`. ; H¯aw¯i, ¯Il¯iy¯a Sal¯im. ; Hawi, Khalil S.,
Bayrut. Sharikat Khayy¯at lil-Kutub wa-al-Nashr,. 1974-. v. ;.

Mawsåu°at al-siyåasah
Kayyåalåi, °Abd al-Wahhåab. ; Ni°mah, Måajid.
[Bayråut]. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 1979-<1990 >. v. <1-4, 6 >.

Mawsu`at al-Sultan Qabus li-asma' al-`arab.
Ibn al-Zubayr, Muhammad ; Badawi, El-Said M.
Masqat. Jami`at aL-Sultan Qabus ;. 1991. 2 vol..

Maws¯u°at al-ta°l¯im al-°¯al¯i: al-j¯ami°¯at al-kh¯aòsòsah, al-ak¯ad¯im¯iy¯at, al-ma°¯ahid al-°uly¯a.
[al-J¯izah]. al-Markaz al-I°l¯am al-°Arab¯i, M¯idy¯a Jar¯ub,. [2004]. 210 p..

Maws¯u°at al-tashr¯i°¯at al-zir¯a°¯iyah wa-al-qar¯ar¯at al-munaffidhah la-h¯a wa-al-ta°l¯im¯at al-kh¯aòsòsah bi-h¯a
Khawl¯i, al-Sayyid Aòhmad.
al-Q¯ahirah. al-Hay®ah al-°¯Ammah li-Shu®¯un al-Maòt¯abi° al-Am¯ir¯iyah,. 1985-<1987 >. <v. 1-2 > ;.

Maws¯u°at al-taòsw¯ir al-Isl¯am¯i
°Uk¯ashah, Tharwat.
Bayr¯ut, Lubn¯an. Maktabat Lubn¯an N¯ashir¯un,. 2001. 23, 361 p..

Mawsåu°at aqwåal al-falåasifah wa-al-dhukamåa® fåi °åalam al-nisåa®
°Abd al-Fattåadh, Sayyid dSiddåiq
Bayråut. Dåar al-Masåirah,. 1988. .. 3 v. in 1..

Mawsåu°at aqwåal al-falåasifah wa-al-dhukamåa® fåi °åalam al-nisåa®
°Abd al-Fattåadh, Sayyid dSiddåiq.
[Jerusalem]. Dåar al-Nawras al-Filasdtåinåiyah lil-dSidhåafah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°,. [1990 or 1991]. 112 p. ;.

Maws¯u°at aqw¯al al-fal¯asifah wa-al-òhukam¯a® f¯i °¯alam al-nis¯a®
°Abd al-Fatt¯aòh, Sayyid òSidd¯iq
Bayr¯ut. D¯ar al-Mas¯irah,. 1988. .. 3 v. in 1..

Mawsåu°at aqwåal al-Imåam Adhmad ibn dHanbal fåi rijåal al-dHadåith wa-°ilalih
Ibn dHanbal, Adhmad ibn Mudhammad, ; Nåuråi, al-Sayyid Abåu al-Ma°åadtåi ; Khalåil, Madhmåud Mudhammad ; °åId, Adhmad °Abd al-Razzåaq
Bayråut. °åAlam al-Kutub lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1997.. 4 v. ;.

Mawsåu°at aqwåal låa tumadhdhawåihåa al-ayyåam
°Abd Rabbih, °Abd al-Razzåaq
°Ammåan, al-Urdun. Dåar al-Fikr. 1996.. 733 p..

Mawsåu°at aqwåal låa tumdhåuhåa al-ayyåam
°Abd Rabbih, °Abd al-Razzåaq
°Ammåan, al-Urdun. Dåar al-Fikr. 1996.. 733 p..

MawsÅu°at at-turÅat aÏs-Ïsa°bÅi fÅi Mamlakat al-°Arabiyya as-Sa°Åudiyya
°ÅIsÅa, °AbbÅas Muhammad Zayd
ar-RiyÅad. WizÅarat al-Ma°Åarif wa-KÅalat al-ÅatÅar wa-l-matÅahif.

Mawsåu°at dharb al-Kuwayt min al-idhtilåal lil-tadhråir: kitåab wathåa®iqåi
Adhmad, °Abd al-°Azåiz Yåusuf.
al-Kuwayt. °A.al-°A.Y. al-Adhmad,. 1992.. 550 p..

Maws¯u°at fat¯awá al-Nab¯i wa-dal¯a®iluh¯a al-òsaòh¯iòhah min al-sunnah al-shar¯ifah ; wa-sharòhuh¯a al-musammá al-Muntaqá f¯i bay¯an fat¯awá al-Muòsòtafá
Ibn Khal¯ifah °Ulayw¯i. ; Ibn Khal¯ifah °Ulayw¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-Kutub al-°Ilm¯iyah,. 1992.. 4 v. in 2 ;.

Mawsåu°at fiqh al-dTabaråi wa-dHammåad ibn Abåi Sulaymåan
Qal°ah§jåi, Mudhammad Rawwåas ; Qal°ah§jåi, Mudhammad Rawwåas ; Qal°ah§jåi, Mudhammad Rawwåas
Bayråut. Dåar al-Nafåa®is,. 1994.. 2 v. in 1 ;.

Mawsu`at `ilm al-insan: al-mafahim wa-al-mustalahat al-anthrubulujiyah
Seymour-Smith, Charlotte ; Jawhari, Muhammad
al-Qahirah [Kairo]. al-Majlis al-A`lá lil-Thaqafah,. 1998. 814 s..

Mawsåu°at ishkåalåat al-tanfåidh fåi adhkåama al-jinåa®åiyah wa-al-madanåiyah wa-al-adhwåal al-shakhdsåiyah,
°Abd al-°åAdtåi, Mudhammad dHammad dHilmi
[al-Qåahirah, . 1963-64]. 186 p..

Mawsåu°at maldhamat al-tadddhiyah wa-al-fidåa® li-nisåa® al-Kuwayt: kitåab wathåa®iqåi
Adhmad, °Abd al-°Azåiz Yåusuf.
dHawallåi, al-Kuwayt. °Abd al-°Azåiz Yåusuf al-Adhmad,. 2002.. 608 p. ;.

Mawsåu°at munåadzaråat al-adhkiyåa® wa-mudhåawaråat al-bulaghåa® bayna al-munåafaråat wa-al-mufåakharåat
°Abd al-Fattåadh, Sayyid dSiddåiq
Bayråut. Awråaq Sharqåiyah,. 1999.. 2 v. ;.

Maws¯u°at muòsòtalaòh¯at al-fikr al-°Arab¯i wa-al-Isl¯am¯i al-Hadò¯ith wa-al-Mu°¯aòsir
Dughaym, Sam¯iòh. ; °Ajam, Raf¯iq. ; Jih¯am¯i, J¯ir¯ar.
Bayr¯ut. Maktabat Lubn¯an N¯ashir¯un,. 2002. 3 v. ;.

Maws¯u°at muòsòtalaòh¯at al-fikr al-naqd¯i al-°Arab¯i wa-al-Isl¯am¯i al-hadò¯ith wa-al-mu°¯aòsir
Jih¯am¯i, J¯ir¯ar. ; Dughaym, Sam¯iòh. ; °Ajam, Raf¯iq.
Bayr¯ut. Maktabat Lubn¯an N¯ashir¯un,. 2004.. 2 v. (2538 p.) ;.

Mawsuat mustalahat al-hasub: ingilizi-arabi
Hammad, Alam al-Hudá
Alexandria, VA. American Global Pub,. cop. 1994. [10], 1211 p. ;.

Mawsuat Najib Maòhfuòz wa-al-sinima, 1947-2000
Thabit, Madkur, ; Fatòhi, Ibrahim.
[Giza?]. Akadimiyat al-Funun,. [2006]. 2 v..

Maws¯u°at Rams¯is al-bibliy¯ujr¯af¯iyah lil-adab wa-al-fann f¯i Miòsr f¯i al-qarn al-°ishr¯in.
°Awaòd, Rams¯is.
[al-Q¯ahirah, . 1973?-. v. <1>.

Maws¯u`at rij¯al al-kutub al-tis`ah
Bind¯ar¯i, `Abd al-Ghaff¯ar Sulaym¯an. ; Hasan, Sayyid Kasraw¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-Kutub al-`Ilm¯iyah,. 1993.. 4 v. ;.

Mawsåu°at rusåumåat Nåajåi al-°Alåi: al-insåan wa-al-thåa®ir
°Alåi, Nåajåi.
al-Quds. al-Mu®assasah al-Filasdtåinåiyah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 2003-. v. <1> ;.

Mawsåu°at shahåidåat fidåa® tadhråir al-Kuwayt: kitåab wathåa®iqåi
Adhmad, °Abd al-°Azåiz Yåusuf.
al-Kuwayt. °A.al-°A.Y. al-Adhmad,. 1997.. 386 p. ;.

Mawsåu°at tåaråikh Lubnåan °abra al-ajyåal: mundhu fajr al-tåaråikh dhattÐa al-istiqlåal
Abåu °Abd Allåah, °Abd Allåah Ibråahåim
[Beirut?]. Dåar Nåublåis,. 1991.. 7 v. ;.

Mawsåu°at tåaråikh madåinat Juddah
Andsåaråi, °Abd al-Quddåus
[S.l.. s.n.],. 1982- , . v..

Mawsåu°at udsåul al-fikr al-siyåasåi wa-al-ijtimåa°åi wa-al-iqtidsåadåi: min nab° al-sunnah al-sharåifah wa-hady al-khulafåa® al-Råashidåin
Nabaråawåi, Khadåijah. ; Zakåi, dHasan °Abbåas. ; Mudhammad, °Alåi Jum°ah.
al-Qåahirah. Dåar al-Salåam lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi° wa-al-Tarjamah,. 2004.. 5 v. (3134 p.) ;.

Maws¯u\U+02bf\a min tur¯aöt al-Qubòt
Girgis, Samir Fawzy
Miòsr al-éGad¯ida . D¯ar al-Qidd¯is Y¯uòhann¯a al-òHab¯ib lin-Naésr. 2002-2004. 6 vol..

Mawt °alåa ddifåaf al-madtar: shi°r
dHåamid, Madhmåud
Dimashq. Manshåuråat Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1983.. 133 p. ;.

Mawt al-naòsòs: jadal¯iyat al-taòhq¯iq wa-al-takhy¯il f¯i al-naòsòs al-shi°r¯i f¯i òdaw® al-naqd al-adab¯i al-qad¯im, wa-al-shu°ar¯a® al-naqadah
Badr¯an, Muòhammad Ab¯u al-Faòdl,
[Kuwait]. Majlis al-Nashr al-°Ilm¯i, J¯ami°at al-Kuwayt,. 2004.. 184 p..

Mawòtin al-asr¯ar: riw¯ayah
Anb¯ar¯i, Sh¯akir,
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1999.. 207 p. ;.

Mawt mad¯inah f¯aòdilah: qiòsaòs qaòs¯irah
Khal¯il, H¯alah Fu®¯ad.
al-Sh¯ariqah. D¯a®irat al-Thaq¯afah wa-al-I°l¯am,. 1999.. 71 p. ;.

Mawu-agbalea me nya veve tewe blaato vo eve: Dr. Barth's two times fifty two Bible Stories
Barth
85. ed. Stuttgart. Steinkopf. 1858. 221 S..

Mawu agbalea me nya veve te&#x0312;we blaatõ vo eve
Barth
Stuttgart . Steinkopf .

MAW- und HTR-BE-Versuchseinlagerungen in Bohrlöchern: Teilprojekt Rückholbarer Endlagerversuch (REV) ; FuE-Vorhaben: Technisch-wissenschaftliche Betreuung und geotechnisches Meßprogramm
Wieczorek, K.
Neuherberg. 1993. 73 S. : graph. Darst.. GSF-Bericht ; 93,34.

MAW- und HTR-BE-Versuchseinlagerung in Bohrlöchern: 1. Statusbericht ; 10. u. 11. Dez. 1986, Kernforschungsanlage Jülich
Barnert, Eike [Hrsg.]
Jülich. Zentralbibl.. 1987. 224 S..

MAW- und HTR-BE-Versuchseinlagerung in Bohrlöchern: Untersuchung des Bestrahlungs-, Korrosions- u. Langzeitverhaltens von Meßwertgebern u. elektr. Bauelementen unter simulierten in situ-Bedingungen im Salz ; Forschungsvorh.
Niephaus, D. ; Kreutz, F.
Jülich. Zentralbilbiothek des Forschungszentrums. 1990. 33 S.. Forschungszentrum Jülich. Spezielle Berichte ; 558.

MAW- und HTR-BE-Versuchseinlagerung in Bohrlöchern: Teilprojekt Rückholbarer Einlagerversuch (REV), FuE-Vorhaben: Technisch-Wissenschaftliche Betreuung und Geotechnisches Messprogramm
Wieczorek, K.
Oberschleissheim . GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit. 1993. 73 S..