Materialy XXVIII Vsesojuznoj NauÏcnoj StudenÏceskoj Konferencii "Student i NauÏcno-TechniÏceskij Progress": geologija ; [prochodivÏsej v Novosibirskom Universitete s 10 po 12 aprelja 1990 g.]
Merzljakov, Ju. I.
1990. 79 S..
ISBN 5-230-13452-6

Materialy XXVII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej z Cyklu Nauka i Praktyka w Walce z KorozjÑa: Kule, 06 - 08 maja 1998 r.
CzÑestochowa. KONTRAKOR. 1997. 221 S..
ISBN 83-90550-22-9

Materialy XXVII Vserossijskoj Konferencii po KosmiÏceskim LuÏcam: (Moskva, ijul½ 2002 g.)
Bazilevskaja, G. A.
Moskva. Nauka [u.a.]. 2003. S. 432 - 532. Izvestija Akademii Nauk : Serija fiziÏceskaja ; 67,4.

Materialy XXVII Vsesojuznoj NauÏcnoj StudenÏceskoj Konferencii "Student i NauÏcno-TechniÏceskij Progress": istorija
Minenko, Nina A.
Novosibirsk. Gosudarstvennyj Komitet SSSR po Narodnomu Obrazovaniju u.a.. 1989. 91 S..

Materialy XXVI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej z Cyklu Nauka i Praktyka w Walce z KorozjÑa: UstroÂn, 07 -09 maja 1997 r.
CzÑestochowa. KONTRAKOR. 1997. 223 S..
ISBN 83-90550-21-0

Materialy XXVI Zimowej Szkoly Zwalczania ZagroÇzeÂn Wibroakustycznych: Gliwice-UstroÂn, 23.02 - 28.02.1998
Roczniak, Mieczyslaw
Gliwice. 1998. 276 S..
ISBN 83-90312-76-x

Materialy XXV Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Nauka i Praktyka w Walce z KorozjÑa": Kule k/WÑasosza, 24-26 kwietnia 1996 r.
CzÑestochowa. 1996. 213 S..
ISBN 83-90550-20-2

Materialy XXV Zimowej Szkoly Zwalczania ZagroÇzeÂn Wibroakustycznych: Gliwice-UstroÂn, 24.02 - 1.03.1997
Roczniak, Mieczyslaw
Gliwice. 1997. 257 S..
ISBN 83-90312-75-1

Materialy XXXIII nauÏcnoj konferencii molodych specialistov (30 - 31 marta 1998 g.): [... specialistov Rossijskoj nacional½noj biblioteki ... v Sankt-Peterburge ...]
Davydova, S. A. ; Jakovleva, Natal½ja Jur½evna
Sankt-Peterburg. 1999. 85 S..
ISBN 5-8192-0020-9

Materialy XXXI Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu JÑadrowego i Jego ZastosowaÂn: zorganizowanego w Instytucie Fizyki JÑadrowej w Krakowie w dniach 1 - 2 grudnia 1998
Wyd. 1. Kraków. IFJ. 1999. 358 S..
ISBN 83-90899-82-5

Materialy XXXIV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 20 - 22 marca 2002
Kubacka, Anna
Kraków. Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. 2002. 150 S..
ISBN 83-90732-55-6

Materialy XXXIV Uralo-PovolÏzskoj ArcheologiÏceskoj StudenÏceskoj Konferencii, Ul½janovsk, 31 janvarja - 02 fevralja 2002 g.
Semykin, Ju. A.
Ul½janovsk. UGPU. 2002. 172 S..
ISBN 5-86045-134-2

Materialy XXXIX mezhdunarodnoæi nauchnoæi studencheskoæi konferenëtìsii: "Student i nauchno-tekhnicheskiæi progress", posvëiìashchennoæi 70-leti ëiìu akademika V.A. Kon t ëiìuga : ëiìazykoznanie.
Luk§ ëiìanova, N. A. ; Pavlova, G. I. ; Isachenko, O. M.
Novosibirsk. Novosibirskiæi gosudarstvennyæi universitet,. 2001.. 133 p. ;.

Materialy XXX MeÏzdunarodnoj NauÏcnoj StudenÏceskoj Konferencii "Student i NauÏcno-TechniÏceskij Progress": matematika ; [prochodivÏsej v Novosibirskom Universitete s 7 po 9 aprelja 1992 g.]
Merzljakov, Ju. I.
Novosibirsk. Gos. Univ.. 1992. 98 S..
ISBN 5-230-13524-7

Materialy XXX Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu JÑadrowego i Jego ZastosowaÂn: zorganizowanego w Instytucie Fizyki JÑadrowej w Krakowie w dniach 1 - 3 grudnia 1997
Wyd. 1. Kraków. IFJ. 1998. 347 S..
ISBN 83-90298-09-0

Materialy XXXVIII jubilejnoj otÏcetnoj nauÏcnoj konferencii za 1999 god
Bitjukov, V. K.
VoroneÏz. Akad.. 2000.

Materialy XXXVII MeÏzdunarodnoj Konferencii po Fizike Vzaimodejstvija ZarjaÏzennych ÏCastic s Kristallami, 2007 g., Moskva, NII Jadernoj Fiziki MGU
Moskva. Nauka. 2008. 112 S.. Poverchnost½ ; 2008,3.

Materialy XXXVII MeÏzdunarodnoj Konferencii po Fizike Vzaimodejstvija ZarjaÏzennych ÏCastic s Kristallami, Moskva, 2007, NII Jadernoj Fiziki MGU
Most..

Materialy XXXVII otÏcetnoj nauÏcnoj konferencii za 1998 god
Bitjukov, V. K.
VoroneÏz. 1999.

Materialy XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 2 - 4 kwietnia 2003
Kubacka, Anna
Kraków. Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. 2003. 224 S..
ISBN 83-90732-56-4

Materialy XXXXVII-j nauÏcno-techniÏceskoj konferencii studentov, aspirantov i molodych uÏcenych
Abyzgil½din, Ju. M.
Ufa. UGNTU. 1996.
ISBN 5-230-19109-0

Materialy ... zasedanija MeÏsekcionnoj RaboÏcej Gruppy po Probleme Issledovanie Produktivnosti Vida v Predelach Areala
Vil'njus. 1973.

Materialy zawierajÑace fazÑe miÑedzymetalicznÑa [beta]-NiAl - otrzymywanie i odpornoÂsÂc chemiczna w wysokich termperaturach
Godlewska, ElÇzbieta
Kraków. Polskie Towarzystwo Ceramiczne. 2001. 92 S.. Ceramika ; 68.
ISBN 83-7108-094-8

Materialy z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu JagielloÂnskiego
Kraków. Wydawn. Uniwersytetu JagielloÂnskiego. 2004.

Materialy z dziejów logiki w GdaÂnsku, EblÑagu i Toruniu od 16. do 18. wieku w zbiorach biblioteki GdaÂnskiej Polskiej Akademii Nauk: Katalog
WolodÂzko-Sarosiek, Jadwiga
wyd. 1. Wroclaw [u.a.]. Ossolineum. 1988. 111 S..
ISBN 83-04-02979-0

Materialy z dziejów logiki w GdaÂnsku, ElblÑagu i Toruniu od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki GdaÂnskiej Polskiej Akademii Nauk: katalog
WolodÂzko-Sarosiek, Jadwiga
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narod. im. OssoliÂnskich. 1988. 111 S..
ISBN 83-04-02979-0

Materialy z II Miedzynarodwej Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii ÂSredniowiecza i NowoÇzytnoÂsci: LódÂz, 18 - 19 paÂzdziernika 1993 roku
Olczak, Jerzy
ToruÂn. 1996. 337 S.. Archaeologia historica Polona ; 3.
ISBN 83-231-0805-6

Materialy z I sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii ÂSredniowiecza i NowoÇzytnoÂsci: ToruÂn, 21 - 22 listopada 1992 roku
Olczak, Jerzy
ToruÂn. Uniw. Mikolaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii ÂSredniowiecza i NowoÇzytnoÂsci. 1995. 198 S.. Archaeologia historica Polona ; 1.
ISBN 83-231-0474-3

Materialy zjazdowe, XLIV zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia InÇzynierów i Techników Przemyslu Chemicznego: Katowice, 9 - 13 wrzeÂsnia 2001
Zabrze. ÂSlÑaskie Centrum Wydawnicze. 2001. Getr. Zählung [ca. 500 S.].
ISBN 83-90184-45-1

Materialy zjazdu
Warczeski, Jerzy
Wyd. 1. Katowice. Deni-Press. 1997. 193 S..
ISBN 83-90742-70-5

Materialy z konferencji: "MniejszoÂsci narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie ÂSrodkowo-Wschodniej," zorganizowanej w dniach 20-22 paÂzdziernika 1992 roku
Lublin. Instytut Europy ÂSrodkowo-Wschodniej. 1993.
ISBN 83-85854-02-9

Materialy z Konferencji Informatyka Teoretyczna, Metody Analizy Informacji Niekompletnej i Rozproszonej: Bialystok 26 - 28 listopada 1999
Bialystok. 2000. 192 S..
ISBN 83-88229-13-3

Materialy z Konferencji Problemy Ochrony i Konserwacji Cmentarzy ÇZydowskich w Polsce: zorganizowanej wspólnie z ÇZydowskim Instytutem Historycznym (18 - 19 maja 1992 roku)
Michalowski, Andrzej
Warszawa. ZarzÓad Ochrony i Konserwacji Zespolów-Ogrodowych. 1992. 47 S. : Ill.. ZarzÓad Ochrony i Konserwacji Zespolów Palacowo-Ogrodowych <Warszawa>: Studia i materialy / Cmentarze ; 2.

Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej p.t.: 'Konserwacja zabytków i rewaloryzacja miast po II wojnie Âswiatowej'
Sekula, Bronislaw ¬[Red.]¬
1. wyd.. Szczecin. 1987. 428 S. : graph. Darst..

Materialy z ogólnopolskiego konwersatorium Problemy intensyfikacji w teorii i praktyce gospodarczej: 20 marzec 1986 r.
Roszczypa‚la, Jan
Warszawa. Akad. Nauk Spolecznych PZPR,. 1986.. 269 S..

Materialy z ogólnopolskiej konferencji: Stan i potrzeby badaÂn archeologicznych nad póÂznym Âsredniowieczem i okresem nowoÇzytnym w Polsce
LódÂz. 1993. 233 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne <LódÂz> : Prace i materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi / Seria archeologiczna ; 36.

Materialy zoologo-botaniéceskich issledovanij v Nacional'nom Parke Vu Kuang (Provincija Cha Tin', V'etnam)
Korzun, Leonid P.
Moskva {[u.a.], . 2001.. 467 S..

Materialy Âzródlowe do dziejów ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich w latach 1933-1945 zachowane w Wojewódzkim Archiwum PaÂnstwowym w Olstynie
Korc, Ewa
1 Aufl..

Materialy z sesji "75 lat DOK X w PrzemyÂslu"
Konieczny, Zdzislaw
PrzemyÂsl. 1993. 65 S..

Materialy z sesji naukowej uniwersitetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poÂswiÐeconej sprawom pedagogiczno-dydatycznym szkoly wyzszej
ÂSwierczkowska, Agnieszka
PoznaÂn. 1965. 588 S. : 19 Faltbl. ; 8-o. Prace wydzialu filozoficzno-hist. / Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Seria psychologia-pedagogika ; 10.

Materialy z sesji naukowej z okazji 10-lecia istnienia Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagielloþnskim: 8 - 9 listopada 1984
Majchrowski, Jacek
Kraków. Nakl. Uniw. Jagielloþnskiego,. 1987.. 203 S..

Materialy z Sesji Popularno-Naukowej General Karol ÂSwierczewski Wielki Patriota i Internacjonalista: Krosno, 3 grudnia 1985
Ambrozowicz, Józef
Wyd. 1. Krosno. Krajowa Agencja Wydawn.. 1987. 102 S. : Ill..

Materialy z Sympozjum Naukowego pod Tytulem: Czlowiek i ÂSrodowisko w ÂSwietle Nauk Przyrodniczych i Nauk Spolecznych na Przykladzie Wielkopolski: zorganiz. przez PoznaÂn. Tow. Przyjaciól Nauk PoznaÂn, 5 - 6 maja 1983 r.
PoznaÂn. 1985. 294 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. PoznaÂnskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk / Wydzial Historii i Nauk Spolecznych: Sprawozdania ... ; 102.

Materialy z sympozjum naukowego z okazji dziesieciolecia studiðw ekonomicznych Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu
Sokolowski, Kazimierz.
Toru´n. Uniwersytet Mikolaja Kopernika,. 1979.. 180 p..

Materialy z sympozjum nt. Szkody leÂsne - metody i techniki przebudowy drzewostanów znajdujÑcych siÑe pod wplywem imisji przemyslowych
Warszawa. 1993. 53 S..

Materialy z VII sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii ÂSredniowiecza i NowoÇzytnoÂsci: WyposaÇzenie wnÓetrz w Âsredniowieczu ToruÂn, 21 - 22 listopada 2002 roku
Olczak, Jerzy ¬[Red.]¬
Wyd. 1. ToruÂn. Uniw. Mikolaja Kopernika. 2004. 272 S.. Archaeologia historica Polona ; 14.
ISBN 83-231-1739-X

Materialy zvitnoï naukovoï konferenëtìsiï profesors§ko-vykladaëtìs§koho skladu fakul§tetu RHF, prysvëiìachenoï 135-richchëiìu ODU, kviten§ 2000
Korotkyæi, T. R.
Odesa. Latstar,. 2000.. 263 p. ;.

Materialy z V sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Sredniowiecza i Nowozytnosci
Olczak, Jerzy ¬[Red.]¬
Wyd. 1. ToruÂn. 2000. Archaeologia historica Polona ; 10.
ISBN 83-231-1207-X

Materialy z zebrania naukowe Komitetu Budowy Maszyn PAN: LódÂz, 30 stycznia 2001 r.
LódÂz. 2001. 68 S..
ISBN 83-91401-91-X

Material zu: Bauliche Veraenderbarkeit
Zürich . Architekturabteilung ETH. 1973. 52 Bl..

Material zu: Bausysteme
Zürich . Architekturabteilung ETH. 1972. 91 Bl..

Material zu: Erschliessung - Zirkulation: Texte: dt. & engl.
Zürich . Architekturabteilung ETH. 1972. 70 Bl..

Material zu: Haut-Trennsysteme
Zürich . Architekturabteilung. 1972. 49 Bl..

Material zu aktuellen Fragen der Bildungspolitik
Asmussen, Holger C.
1974.
ISBN 3-87198-034-X

Material zu dem Entwurf eines Reichsschulgesetzes zum Artikel 146, Abs. 2, der Reichsverfassung
[S.l.]. 1922. 8 S.. USPD-Material ; Nr 12.

Material zu den Gegenwartsproblemen der Sozialversicherung: Ergaenzungsband
Schieckel
Muenchen. Pflaum. 1948. 278 S..

Material zu den Ursachen und den Zielen der Studentenproteste: Mit Beitr. von Gerhard Elschner, Bernhard Gebauer u. Peter Radunski. Angefertigt für d. wiss. Arbeitstagung am 6. Mai 1968 in d. Polit. Akad. Eichholz
Wesseling. 1968. 91 S..

Material zu den Vorgängen um die Neue Heimat
[Düsseldorf. 1982]. 20 S..

Material zu deutschen Aufsätzen für Mädchen der obersten Schulstufen: 120 Originalarbeiten von Schülerinnen
Blaser, J.
Aarau. Sauerländer. 1894.

Material zu deutschen Aufsätzen in Stilproben, Dispositionen oder kürzeren Andeutungen für die mittlere Bildungsstufe
Tschache, Gotthelf
2. Aufl.. Breslau. Kern.

Material zu deutschen Aufsätzen in Stilproben, Dispositionen und kürzeren Andeutungen für die mittlere Bildungsstufe
Tschache, G.
Breslau. Kern.

Material zu Diskussion der Hochschulreform
Bonn. Eichholz-Verl.. 1972. 140 S.. Politische Akademie Eichholz <Wesseling>: Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; <000002200000000000000> 22.
ISBN 3-87198-015-3

Material zu einem Weissbuch der deutschen Opposition gegen die Hitlerdiktatur: 1. Zsstellung ermordeter, hingerichteter oder zu Freiheitsstrafen verurteilter dt. Gegner d. Nationalsozialismus
als Ms. gedr.. Landau. 1946. 188 S. : 2 Portr..

Material zu einer Geschichte der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln: [1929 - ; Sammelmappe]
Madsen-Corsten, Ruth
[Köln]. [ca. 1950]. Getr. Zählung.

Material zu einer Walter Howard-Biographie: Presse- und Brief-Urteile über den Künstler, Kultur- und Musikforscher, Lehrer und Menschen 1910 - 1940 ; aus den Trümmern seines Eigentums gesammelt und anlässlich seines 71. Geburtstages
Auras, Irmgard M. H. ; Groot, Gottfried de ; Falileeff, Wadim ; Howard, Walter
Wenum/Appeldoorn. Auras. 1951. 212 S..

Material zu gesellschaftspolitischen Grundsatzfragen: Zur Stellung u. Perspektive d. christl. Demokratie
Weigelt, Klaus
Bonn. Eichholz-Verl.. 1973. 88 S.. Politische Akademie Eichholz <Wesseling>: Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der ... ; 25..
ISBN 3-87198-018-8

Material zu grundsatzpolitischen Abgrenzungsfragen: zwischen christlichem u. demokratischem Sozialismus ; mit Beitr. von ...
Wegelt, Klaus
[Bonn]. Eichholz Verl.. 1973. 122 S.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; 26.

Material zu grundsatzpolitischen Abgrenzungsfragen: Zwischen christlichem u. demokrat. Sozialismus
Weigelt, Klaus ; Ballestrem, Ferdinand
Bonn. Eichholz-Verl.. 1973. 122 S.. Politische Akademie Eichholz <Wesseling>: Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der ... ; 26..
ISBN 3-87198-020-x

Material zum Ausbau der Sekundarstufe 1
Meiser, Berthold
1972.
ISBN 3-7815-0180-9

Material zum Ausbau der Sekundarstufe ¬I¬ [eins]: Analysen, Gestaltung, Prinzipien
Meiser, Berthold
Bad Heilbrunn (Obb.). Klinkhardt. 1972. 140 S..
ISBN 3-7815-0180-9

Material zum Beruf des Geographen
Bochum.

Material zum Beruf des Geographen
Hamburg.

Material zum deutschen Außensteuerrecht und zum Recht der Doppelbesteuerungsabkommen: Materialband zu den Tagungen: Einführung in das Internationale Steuerrecht am 6. September und Grundfragen der Internationalen Steuerplanung am 7. und 8. Oktober 2002 in Frankfurt/Main im Holiday Inn
Raupach, Arndt
Bochum. Deutsches Anwaltsinstitut. 2002. VIII,527 Bl..

Material zum Erfahrungsaustausch
Gera. Bezirkskabinett für Weiterbildung d. Lehrer u. Erzieher.

Material zum Ernährungsbericht
Frankfurt a. M..

Material zum Ernährungsbericht 1980
Frankfurt am Main. 1980. 190 S.. Ernährungsbericht ; 1980.
ISBN 3-921606-07-1

Material zum internationalen Finanz- und Wirtschaftsvergleich
Berlin. Statist.Reichsamt.

Material zum Konversationsunterricht
Eppert, Franz
4. Aufl.. 1985.
ISBN 3-19-001096-X

Material zum Konversationsunterricht
Eppert
Muenchen . Hueber .

Material zum Kurdenproblem
Franz, Erhard
2., erw. Aufl.. Hamburg. Dt. Orient-Inst.. 1977. 170 S.. [Aktueller Informationsdienst Moderner Orient / Sondernummer] ; 3.

Material zum Problem Agrarpolitik im modernen Industriestaat
Ritz, Burkhard ; Posth, Michael
Bonn. Eichholz-Verlag. 1976. 99 p.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; 35.
ISBN 3-87198-055-2 : DM9.80

Material zum Problem Danzig
Danzig. Rosenberg.

Material zum Problem der Agrarpolitik im modernen Industriestaat
Posth, Michael ¬[Red.]¬ ; Ritz, Burkhard
Bonn. Eichholz-Verl.. 1976. 99 S. : graph.Darst.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; 35.

Material zum Problem der Kommunikation in der Demokratie
Bonn. Eichholz. 1974. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; 30.

Material zum Problem der Legitimität im modernen Staat
Beckel, Albrecht
Bonn. Eichholz Verl.. 1975. 135 S.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; 31.
ISBN 3-87189-036-9

Material zum Problem des politischen Extremismus
Bachem, Hans
Bonn. Hermes. 1967. 62 S..

Material zum Problem des politischen Extremismus in der Demokratie ...
Bachem, Hans ; Elschner, Gerhard
Eichholz. Politische Akademie Eichholz der Konrad-Adenauer-Stiftung. [1967]. 62 S. : Ill..

Material zum Problem Kirche und Politik
Bolewski, Hans
Bonn. Eichholz-Verl.. 1975. 126 S.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; 33.
ISBN 3-87198-050-1

Material zum Problem politischer Arbeit in der modernen Gesellschaft: als Arbeitsunterlage für die wissenschaftliche Arbeitstagung der Politischen Akademie Eichholz vom 23. - 25. Januar 1967
Bonn. 1967. 125 S..

Material zum Referat des Genossen Walter Ulbricht über den Grundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung: Thesen
Als Ms. gedr.. [Berlin]. [19]62. 223 S..

Material zum Seminar "Der SS-Staat, das Dritte Reich in Polen"
253 S..

Material zum Stufenplan der Jugendbildungsarbeit der Industriegewerkschaft Metall
Frankfurt am Main. Industriegewerkschaft Metall. [ca. 1967]. 181 Bl..

Material zum Tätigkeits-Bericht des Bezirksausschusses: erstattet der 3. ordentlichen Bezirks-Konferenz in Barmen am 4. November 1928
[Düsseldorf. 1928]. 40 S..

Material zum Theater
Berlin. Verband der Theaterschaffenden der DDR.

Material zum Theater. Beiträge zur Theorie und Praxis des sozialistischen Theaters
Berlin.

Material zum Theater / Reihe Bühnentanz: Beitr. zur Theorie und Praxis d. sozialist. Theaters
Berlin.

Material zum Theater / Reihe Internationales Theater: Beitr. zu Theorie u. Praxis d. sozialist. Theaters
Berlin.

Material zum Theater / Reihe Puppentheater: Beitr. zur Theorie u. Praxis d. sozialist. Theaters
Berlin.

Material zum Theater / Reihe Schauspiel: Beitr. zur Theorie u. Praxis d. sozialist. Theaters
Berlin.

Material zum Theater / Reihe Theater und Gesellschaft: Beitr. zu Theorie u. Praxis d. sozialist. Theaters
Berlin.

Anything is possible: a selection of eleven women poets
Etschenberg, Karla
3., neu gestaltete und erw. Aufl., 1. Dr. Oakville [Ont.] ; . Mosaic Press ;. c1984.. 186 p.. Gesundheitserziehung und Schule.

Material zum Thema AIDS: für 7. bis 10. Klassen
Etschenberg, Karla
3., neu gestaltete und erw. Aufl.. Stuttgart [u.a.]. Klett Schulbuchverl.. 1996. 80 S. : Ill., graph. Darst.. Gesundheitserziehung und Schule.
ISBN 3-12-990581-2

Material zum Thema AIDS: Integriertes Direktmarketing
Etschenberg, Karla
2., überarb. Aufl.. Wiesbaden. Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler. 2007. 350 S..
ISBN 978-3-8349-0280-1 Gb. : ca. EUR 29.90

Material zum Thema AIDS: für 7. bis 10. Klasse
Etschenberg, Karla
3., neu gestalte u. erw. Aufl. Köln. Bundeszentrale f. gesundheitl. Aufklärung [u.a.]. 2006. 80 S..
ISBN 3-12-990581-2

Material zum Thema AIDS für 7. bis 10. Klassen
Etschenberg, Karla [Hrsg.]
3., neu gestaltete und erw. Aufl., 1. Dr.. Stuttgart [u.a.]. Klett. 1996. 80 S.. Gesundheitserziehung und Schule.
3-12-990581-2

Material zum Thema Baustruktur: Bauten unter dem Gesichtspunkt Baustruktur dokumentiert
Herzog, W. ; Roth, U.B.
Zürich . 1979. 67 Bl..

Material zum Thema Bundeswehr, öff. Gelöbnis, Zivildienst
Ott, K. H.
Bonn. [1980]. 16 S. : Ill..

Material zum Thema Decke/Dach: Problemtypen und Lösungstypen im Zusammenhang mit den Bauteilen Decke und Dach
Herzog, W. ; Rysler, E.
Zürich . 1979. 69 Bl..

Material zum Thema Futurologie, Prognostik, Planung: angefertigt für die wissenschaftliche Arbeitstagung am 28. und 29. Oktober 1968 in der Politischen Akademie Eichholz
Baumhauer, Albert ; Elschner, Gerhard
Eichholz. Politische Akad.. 1968. 210 S..

Material zum Thema Haushaltseinschränkungen: Stellenstreichungen, Aufgabenkritik
Berlin [W]. 1982. 42 S..

Material zum Thema Zirkulation: Dokumentation von Gebäuden unter dem Gesichtspunkt der Zirkulation
Kuehn, K.
Zürich . 1979. 104 Bl..

Material zum Vortrag "Der Einfluss der Landesplanung auf die Darstellung und Festsetzung von Baugebieten für Gewerbe und Industrie"
Dahlke
Köln . Deutsches Volksheimstättenwerk .

Material zum Werbevortrag für die sechste Kriegsanleihe
Berlin. [1917]. 8 S..

Material zum Zeitgeschehen
o.O.. Selbstverl..

Material zum Zeitgeschehen
[Düsseldorf]. Dt. Industrieinst..

[Material zu Oswald Brüll (Taufpate von Thomas Mann) und die Beziehung zu Thomas Mann. Briefe von Oswald Brüll an Arthur Schnitzler. Artikel von Edmund Rosner: Oswald Brüll : Verehrer grosser Dichter. Zeitungsartikel über Hans Ziegler]
[s.l.] . [s.n.]. 1 Mappe.

Material zu Problemen der Familienpolitik: mit Beiträgen v.
Schwarz, Wilhelm ; Asmussen, Holger Christian
[Bonn]. Eichholz Verl.. [1974]. 147 S. ; 4-o. Materialien zur Tagungs- u. Seminararbeit d. Polit. Akad. Eichholz ; H. 28.

Material zu Problemen der Gesundheitspolitik
Asmussen, Holger C. ; Evers, Ulrike
Bonn. Eichholz Verl.. 1976. 169 S. : graph. Darst.. Politische Akademie <Eichholz>: Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit. ; 37..

Material zu Problemen der Jugendpolitik
Biermann, Gerd
Bonn. Eichholz. 1975. 155 S. : graph.Darst.. Politische Akademie <Eichholz>. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit. ; 34..
ISBN 3-87198-053-6

Material zu Problemen der Sozialpolitik: mit Beiträgen v.
Asmussen, Holger Christian ; Pawlik, Armin Dieter
[Bonn]. Eichholz Verl.. [1975]. 108 S. ; 4-o. Material zur Tagungs- u. Seminararbeit d. Polit. Akademie Eichholz ; H. 32.

Material zu Problemen der Sozialpolitik/ mit Beitr. von, Holger Christian Asmussen,... [et al.]
Asmussen, Holger Christian ; Pawlik, Armin D.
Bonn. Eichholz. 1975. 108 p.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; Heft 32.
ISBN 3-87198-057-9

Material zu Problemen der Strukturpolitik
Allemeyer, Werner [Hrsg.] ; Ewers, Hans-Jürgen ; Reeder, Wolfgang
Bonn. Eichholz Verl.. 1977. 160 S.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; 39.
ISBN 3-87198-072-2

Material zu Problemen der Verbraucherpolitik: Mit Beitr. v. Harald Bartl u.a.
Asmussen, Holger
Bonn. Eichholz-Verl.. 1976. 126 S.. Politische Akademie <Eichholz>: Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit. ; 38..
ISBN 3-87198-071-4

Material zu Problemen der Verbraucherpolitik
Bartl, Harald ; Heidemann, Fred Jürgen ; Asmussen, Holger ; Pawlik, Armin D.
Bonn. Eichholz. 1976. 126 p.. Materialien zur Tagungs- und Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz ; Heft 38.
ISBN 3-87198-071-4 : DM9.80

Material zur Abruestungsfrage
Berlin. Reichsdr.. 1931.

Material zur Agitation für ein freies Vereinsrecht: ein Auszug aus den Reichstagsreden der Abgeordneten
Heine, Wolfgang ; Legien, Carl
Berlin. Buchh. Vorwärts. 1908. 40 S..

Material zur Agrarreform: Hrsg. von d. Agrarsozialen Ges.
Göttingen.

Material zur angewandten Geographie
Berlin. ifk-Verl..