Materialy do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasiÓegiem cenzury: 13 XII 1981 - 31 XII 1988
JastrzÓebski, Marek
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1994. 488 S..
ISBN 83-7009-108-3

Materia/ly do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasiÓegiem cenzury: 1982 - 1986
Gajewski, Józef
Kraków. Oficyna Literacka. 1988. XI, 247 S.. Archiwum SolidarnoÂsci / NiezaleÇzny SamorzÓadny ZwiÓazek Zawodowy SolidarnoÂsÂc ; 19 : Seria: Relacje i Opracowania.

Materialy do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasiÑegiem cenzury: 13 XII 1981 - 31 XII 1988
JastrzÑebski, Marek
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1982. 269 S.. BSBI handbook ; 1.
ISBN 0-901158-05-4

Materia/ly do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasiÓegiem cenzury 13 XII 1981 - 31 XII 1988
JastrzÓebski, Marek
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1994. 488 S..
ISBN 83-7009-108-3

MATERIALY DO BIBLIOGRAFII DZ
PACZYNSKA
1979.

Materialy do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce pólnocnej i poludniowej w XIX i XX wieku
PaczyÂnskiej, Ireny [Hrsg.]
Warszawa [u.a.]. 1979. 524 S.. Prace polonijne ; 3.
ISBN 83-01-00771-0

Materia/ly do bibliografii dziejów ziem regionu Piotrkowskiego
Fija/lkowski, Stefan ; Nowakowski, Tadeusz
Piotrków Trybunalski. Wydz. Kultury UrzÓedu Wojewód.. 1986. 127 S..

Materia/ly do bibliografii etnografii polskiej (1945 - 1955)
Bittner-Szewczykowa, Halina
Wroc/law. Polskie Tow. Ludoznawcze. 1955. 61, 52, 26 S.. Archiwum etnograficzne ; 11.

MateriaÅly do bibliografii etnografii polskiej za 1945-1954 r.
Bittner-Szewczykowa, Halina
WrocÅlaw. Ludoznawcze. 1958. 355 S.. Lud. T.43,1=Suppl..

Materialy do bibliografii frazeologii polskiej: prace opublikowane w latach 1945-1995
BÑaba, Stanislaw
PoznaÂn. WiS. 1998. 59 S.. Biblioteczka PoznaÂnskich Studiów Polonistycznych : Seria JÑezykoznawcza ; 5.
ISBN 83-87346-80-2

MateriaÅly do bibliografii historii ruchu ludowego w latach 1864-1974: Druki zwarte wydane w Polsce Ludowej (1945-1974)
Mioduchowska, Maria
Warszawa. Ludowa SpóÅldzielnia Wydawn.. 1979. 542 S..
ISBN 83-205-3160-8

Materia/ly do bibliografii historycznej Ziemi DobrzyÂnskiej
Krajewski, Miros/law R.
Wyd. 1. W/loc/lawek. Muzeum Ziemi Kujawskiej i DobrzyÂnskiej. 1986. 174 S. : Ill..

Materialy do bibliografii hitlerowskich obozów koncentracyjnych: literatura miÓedzynarodowa 1934 - 1962
KiedrzyÂnska, Wanda
Warszawa. PaÂnstwowe Wydawn. Naukowe. 1964. 109 S..

Materia/ly do bibliografii muzyki polskiej
Kraków. Polskie wydawnictwo muzyczne.

Materialy do bibliografii polskiego piÂsmiennictwa leÂsnego za lata 1542-1860
Sokolowski, Waclaw ; Lubicz, Halina
Warszawa. Inst. Badawczego LeÂsnictwa. 1995. 157 S..
ISBN 83-90064-88-X

Materialy do bibliografii polskiego ruchu robotniczego (1918-1939).
Kormanowa, Zanna
Warszawa, . 1960. 580 s..

Materialy do bibliografii prac Henryka Markiewicza z dziedziny nauki o literaturze i krytyki literackiej, 1935-1992
Twardzik, Waclaw
Wyd. 1. Kraków. Universitas. 1994. 136 S..
ISBN 83-7052-208-4

Materia/ly do bibliografii Rzeszowa za lata ...
Pas/lawska, Paulina
Rzeszów. Wojew. Bibl. Publ. u.a..

Materialy do bibliografii slowotwórstwa jÓezyków slowiaÂnskich
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego.

Materialy do bibliografii Uniwersytetu Lódzkiego, 1975 - 1980
Wojtczak, Lucyna
LódÂz. Wydawn. Bibliograficzne. 1988. 316 S.. Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Lodzi ; 30.
ISBN 83-7016-269-X

Materialy do biografii,: genealogii i heraldyki polskiej.
Konarski, Szymon,
Buenos Aires, . 1963-<1987 >. <v. 1-9; in 8 > ;.

Materia/ly do biografii, genealogii i heraldyki polskiej: Âzród/la i opracowania
Buenos Aires [u.a.]. 1963.

Materialy do ´cwicze´n
Warszawa. Uniw. Warszawski, Wydz. Polonistyki.

Materialy do ´cwicze´n z teorii koniunktury i analizy rynkðw zagranicznych.
Sokolow, Dymitr, [from old catalog] ; Hayder, Z. [from old catalog]
Warszawa, . Szkola Glðwna Planowania Statystyki,. 1971.. 124 p..

Materialy do dziejów Pomorskiego OkrÑegu ZWZ-AK
Minczykowska, Katarzyna
ToruÂn. Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej. 2000. 228 S.. Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; 29.
ISBN 83-91017-56-7

Materialy do dziejów rezydencji w Polsce: ziema dobrzyÂnska
Kunikowski, Stanislaw
Wloclawek. Lega. 2000.
ISBN 83-88115-12-X

Materialy do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
Ostrowski, Jan K. ; Kuczman, Kazimierz
Kraków. Secesja. 1993.
ISBN 83-85739-09-2

Materialy do dziejów twórczosci Jana Kochanowskiego: z lat 1551-1625
Korolko, Miroslaw
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich. 1986. 288 S.. Cochanoviana ; 2.
ISBN 83-04-01980-9

Materialy do dziejów uwlaszczenia w Królestwie Polskim
Kula, Witold ; Sreniowska, Krystyna ; Sreniowski, Stanislaw
1961.

Materialy do fauny pijawek (Hirudinea) Polski
Serafinska, Janina
Warszawa. 1958. 48 S.: Ill. u. Taf. Fragmenta faunistica ; 8,3.

Materialy do fauny roztoczy <Acari> Polski
Rafalskiego, Jana [Hrsg.]
Warszawa u.a.. 1980. 129 S.. Prace Komisji biologicznej. Wydzial matematyczno-przyrodniczy. PoznaÂnskie Towarzystwo przyjaciól nauk ; 54.
ISBN 83-01-02330-9

Materialy do genealogii szlachty galicyjskiej
Marcinek, Roman ; ÂSlusarek, Krzysztof
Kraków. Tow. Wydawnicze Historia Iagellonica. 1996. Szlachta w Galicji w XVIII-XIX wieku ; ....

Materialy do historii powodzi w dorzeczu górnej Wisly
BielaÂnski, Adam Kazimierz ; Fiszer, Józef
Kraków. 1984. 132 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Politechnika Krakowska Imienia Tadeusza KoÂsciuszki: Monografia ; 30.

Materialy do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisly: na podstawie rÓekopisu Adama Kazimierza BielaÂnskiego i materialow Jana Fiszera
BielaÂnski, Adam Kazimierz ; Fiszer, Józef
Wyd. 2, popr. i uzup.. Kraków. Politech.. 1997. 118 S.. Monografia ; 217 : Seria InÇzynieria sanitarna i wodna.

Materialy do istoriï administratyvnoho ustroju Pivdennoï Ukraïny: (druha polovyna XVIII - perØsa polovyna XIX stolittja)
Kozyrjev, V. K.
ZaporiØzØzja, . 1999.. 527 S..

Materialy do istoriï kozachchyny XVII viku
Harasymchuk, Vasyl§,
L§viv. Akademiëiìa nauk Ukraïny, In-t ukraïns§koï arkheohrafiï, L§vivs§ke viddilennëiìa,. 1994.. 121, 153 p. ;.

Materialy do katalogu gotyckich malowidel Âsciennych w Polsce
Karøowska-Kamzowa, Alicja _[Hrsg.]_
PoznaÂn. 1981. 172, 31 S. : Ill.. Seria historia sztuki ; 10,A $$ Seria historia sztuki ; 10,A.

Materialy dokladov itogovoj nauÏcnoj konferencii: (20 - 21 aprelja 1994 g.) ; uÏcenye zapiski
Astrachan½. Izdat. Astrachanskogo PedagogiÏceskogo Instituta. 1996.
ISBN 5-88200-130-7

Materialy dokladov MeÏzdunarodnoj NauÏcno-PraktiÏceskoj Konferencii Vzaimosvjazi i Vzaimovlijanie Narodov VostoÏcnogo Kazachstana v Chozjajstvennoj i Kul½turnoj Dejatel½nosti v XVIII - XXI vekach, [Ust½-Kamenogorsk, 11 - 12 oktjabrja 2001 g.]
Igibaev, S. K.
2002. 168 S..
ISBN 5-7667-9695-1

Materialy (doklady i kratkie soobÏsÏcenija): 16 - 18 maja 1995 g.
Belova, S. M.
Moskva. 1995. 169 S..
ISBN 5-230-12873-3

Materialy do morfologii i biologii motyla dereniówka stacha (Antispila stachjanella n.sp.)
DziubiÂnski, Adam
Kraków. Akad.. 1948. 87 S.. Materialy do fizjografii kraju ; 12.

Materialy do najdawniejszego osadnictwa: na terenie pyszacej w pow. sremskim
Kostrzewski, Bogdan
Poznan. 1956. S. 31 - 64 : Ill..

Materialy do nauki krystalografii
Bojarski, Zbigniew ; Habla, Halina ; Surowiec, Marian ; Bojarski, Zbigniew [Hrsg.]
Warszawa. PaÂnstw. wydawn. nauk.. 1986. 287 S..
ISBN 83-01-06049-2

Materialy do nauki przedmiotu geografia polityczna: skrypt dla studentów kierunku politologia i nauki spoleczne
Dziedziul, Bronislaw
Wyd. 2 poszerz. i popr.. Szczecin. Wydawn. Naukowe Uinw. SzczeciÂnskiego. 1994. 84 S..
ISBN 83-85798-60-9

Materialy do polsko-rosyjskiego slownika terminologicznego wiedzy o literaturze
Malek, Eliza ; WawrzyÂnczyk, Jan
Wyd. 1. LódÂz. Wydawn. Uniwersytetu Lódzkiego. 1998. 162 S..
ISBN 83-7171-198-0

Materialy do poznania historii klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych
KoÇzuchowski, Krzysztof
LódÂz. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego. 1990. 452 S..
ISBN 83-7016-434-X

Materialy do poznania regionalizmu slupskiego: szkice z wspólczesnego Çzycia kulturalnego spoleczeÂnstwa slupskiego - jego zainteresowaÂn i dzialalnoÂsci w okresie po II wojnie Âswiatowej
Bytnerowicz, Jerzy
Slupsk. Slupskie Towarzystwo Spoleczno Kulturalne. 1999. 109 S..
ISBN 83-91026-93-0

Materialy do poznania Staphylinidae <Coleoptera> Polski
Szujecki, Andrzej
Warszawa. 1960. Fragmenta faunistica ; ....

Materialy do poznania wspólczesnych procesów morfogenetycznych
Lódz. LTN. 1963. 69 S. : Ill., Kt.. Acta geographica Lodziensia. ; 16..

Materialy do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski.
Chmielewski, Waldemar.
Wroclaw. Zaklad Narodowy im. Ossoliânskich,. 1967.. 219 p..

Materialy do praktycznej nauki jeÑzyka bialoruskiego
Sajewicz, Nina
Lublin. Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. 2000. 433 S..
ISBN 83-227-1675-3

Materialy do praktycznej nauki jÓezyka rosyjskiego
Burnewicz, Zofia ; Górska, Ludmila
Wyd. 1. GdaÂnsk. Wydawn. Uniwersytetu GdaÂnskiego. 1993. 215 S..
ISBN 83-7017-453-1

Materialy do rozwoju i morfologii motyla Mart. i innych gatunków tego rodzaju, wystÑepujÑacych w okolicach Krakowa
DziubiÂnski, Adam
Kraków. Akad.. 1952. 55 S.. Materialy do fizjografii kraju ; 28.

Materialy do slownika etnonimów jÑezyka rosyjskiego
Kovalev, Gennadij F.
Opole. WyÂzsza Szkola Pedagogiczna Im. PowstaÂnców ÂSlÑaskich. 1987. 92 S.. Studia i monografie / WyÂzsza Szkola Pedagogiczna Imienia PowstaÂnców ÂSlÑaskich w Opolu ; 117.
ISBN 83-85012-34-6

Materialy do slownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesiÑecinnych benedyktyÂnskiego opactwa Âsw. KrzyÇza na Lysej Górze do 1819 r.
Derwich, Marek
Wroclaw. LARHCOR. 2000. 278 S.. Opera ad historiam monasticam spectantia : Series 3, Libelli ; 2.
ISBN 83-90421-94-1

Materialy do slownika terminologii archiwalnej krajðw socjalistycznych =: Materialy k slovariu arkhivnoi terminologii sotsialisticheskikh stran = Materialien zum Wörterbuch der Archivterminologie der sozialistischen Länder : terminologia archiwalna: Rosyjska, Bu±garska, Niemiecka, Polska, S±owacka i Czeska
Kolankowski, Z.
Warszawa. Archiwum Polskiej Akademii Nauk,. 1973.. IX, 514 S..

Materialy do studiow nad osadnictwem Bninskim: mikroregion Bninski
ÇZak, Jan ; Fogel, Jerzy
Poznan. UaM. 1985. 207 S. : Ill., graph. Darst. + 6 Beil.. Seria Archeologia ; 24.

Materialy do studiów nad epokÓa OÂswiecenia: rozprawy historycznoliterackie
Kadulska, Irena
Wyd. 1. GdaÂnsk. Wydawn. Uniwersytetu GdaÂnskiego. 1993. 512 p..
ISBN 83-7017-491-4

Materialy do studiów nad osadnictwem bninskim
Zak, Jan
Poznan. Uniw. Im. Adama Mickiewicza. Seria Archeologia ; ....

(Materialy dotyczace obrad IX Miedzynarodowego Kongresu Slawistów -Internationaler Slawistenkongress-)
Warszawa. PaÂnst. Wyd. Nauk. 1986. 129 S.. Biuletyn slawistyczny. Zes.9, rok 9..
ISBN 83-01-06482-X

Materialy do vyvcennja mynulych faun URSR: Materials for the study of the fossil fauna of the Ukr. SSR
Pidoplicko, I. G.
Kyïv. Vydavnyctvo Akademiï nauk URSR,. 1938-.

Materialy do vyvchennëiìa mynulykh faun URSR.
Pidoplichko, I. H.
Kyïv, . Vyd-vo Akademiï nauk Ukr. RSR,. 1938-1956.. 2 v..

Materialy do zagadnieÂn uÂzytkowania urganistycznego naturalnych Âsrodowisk przyrodniczych
Warzawa. Naukowe. 1967. 157 S.. Materialy i studia.

Materialy do znajomosci pasozytniczych widlonogow (Copepoda parasitica) Polski
Grabda, Eugeniusz ; Grabda, Jadwiga
Warszawa. 1959. 10 S.. Fragmenta faunistica ; 8,10.

Materialy Dvenadcatoj EÏzegodnoj MeÏzdunarodnoj MeÏzdisciplinarnoj Konferencii po Iudaike: [(1 - 3 fevralja 2005 g.)]
Kaplanov, RaÏsid M.
Moskva. 2005. AkademiÏceskaja serija ; ....
ISBN 9-8604-020-1

Materialy Dvenadcatoj NauÏcno-TechniÏceskoj Konferencii "Sistemy Bezopasnosti" - SB-2003 MeÏzdunarodnogo Foruma Informatizacii, 30 oktjabrja 2003, Moskva ; [Vsemirnyj Kongress "Informacionnye Technologii, Sistemy, Kommunikacii i Seti"]
Topol½skij, N. G.
Moskva. 2003. 306 S..

Materialy çelektronnoæi tekhniki: poluchenie i svoæistva : sbornik nauchnykh trudov NIIëTìS "Kristall"
Bakhvalova, I. P.
Krasnoëiìarsk. Krasnoëiìarskiæi gos. universitet,. 2000.. 195 p..

Materialy, Çelementy i ustrojstva funkcional½noj Çelektroniki: meÏzvuzovskij sbornik nauÏcnych trudov
BalaÏsov, Ju. S.
VoroneÏz. 1992. 120 S..
ISBN 5-230-04445-4

Materialy Fevral½skich ÏCtenij Gumanitarnogo Fakul½teta: [... na Tret½ej (7 - 10 fevralja 1996 g.) i ÏCetvertoj (12 - 14 fevralja 1997 g.) godiÏcnych sessijach UÏcenogo soveta Syktyvkarskogo universiteta]
GonÏcarov, Ivan A.
Syktyvkar. 1997. 72 p..
ISBN 5-87237-189-6

Materialy Fol½klorno-etnohrafiÏcnoï ekspedyciï "Muravs½kyj Ïsljach-97: (po selach Bohoduchivs½koho, Valkivs½koho, Krasnokuts½koho ta Novovodolaz½koho rajoniv)
Krasikov, Michail M.
Charkiv. Charkivs½kyj DerÏzavnyj Inst. Kul½tury. 1998. 359 S..
ISBN 966-701-01-3

Materialy Foruma Narodov Latvijskoj SSR: 10 i 11 dekabrja 1988 goda
Riga. "Avots". 1989. 101 S..
ISBN 5-401-00434-6

Materialy genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Glównego Akt Dawnych w Warszawie
Wajs, Anna
Wyd. 2., popr. Warszawa. Wydawn. DiG. 2001. 136 p..
ISBN 83-7181-173-X

Materialy grantowe: LódÂz-Arturówek, 2001
LódÂz. Wydawn. Politechn.. 2001. 94 S.. Zeszyty naukowe ; 887 : Elektryka ; 99.

Materialy i dokumenty
¬[Wechselnde Verl.-Orte]¬. 1953.

Materialy i dokumenty do dziejów nauki polskiej w czasie II wojny Âswiatowej
Kolankowski, Zygmunt ; Los, Leon
Wroclaw u.a..

Materialy i dokumenty po istorii krasnoj armii
Trockij
Moskva . Red. sovet .

Materialy i dokumenty po istorii obÏsÏcestvenno-politiÏceskogo dviÏzenija sredi tatar (1905 - 1917 gg.)
Fachrutdinov, R. R. ; Tutaev, M. Z.
Kazan½. 1992. 126 S..

Materialy i dokumenty po istorii russkoj realistiÏceskoj muzykal'noj Çestetiki: klassiki russkoj muzyki i muzykal'noj kritiki ob iskusstve
Ogolevec, A. S. ¬[Hrsg.]¬
Moskva. Muzykal'noe Izdat..

Materialy i dokumenty po istorii SSSR
Moskva. Sovetskaja Nauka. 1941.

Materialy i doslidØzennja z archeolohiï Prykarpattja i Volyni.: zbirnyk naukovych prac' = Materialy i issledovanija po archeologii Prikarpat'ja i Volyni
L'viv, . 1954-.

Material yield and improved technology: a summary of the proceedings of the Seventh Conference on Forging [held at the Palace Hotel, Buxton, 20 - 22 October, 1970]
Otter, T. H.
London. 1971. [5], 176 p.. BISRA report : MW/Conf.Proc. ; 10/71.
ISBN 0-900206-27-6 : £2.50

Materialy i Çelementy novogo pokolenija Çelektroniki i optoÇelektroniki: sbornik nauÏcnych trudov
Tairov, Ju. M.
Sankt-Peterburg. S.-Pb. GÇETU. 1994. 69 S.. Izvestija GÇETU ; 471.
ISBN 5-230-09207

Materialy I i II nauÏcnych Ïctenij pamjati V. P. Judina: 1993 - 1994 gg.
Judin, V. P.
Almaty. Daik-Press. 1999. 278 S..

Materialy III Jugorskich ÏCtenij, (Chanty-Mansijsk, 26 - 27 aprelja 2000 g.)
Lukina, NadeÏzda V.
Tomsk. Izdat. Tomskogo Univ.. 2001. 171 S..
ISBN 5-7511-1469-8

Materialy III Konferencji Naukowo-Technicznej Materialy i Technologie ZwiÑekszajÑace TrwaloÂsÂc Elementów Maszyn i UrzÑadzeÂn w PrzemyÂsle Energetycznym: UstroÂn 1998
Formanek, Boleslaw
Katowice. Drukarnia B&Z. 1998. 592, [8] S..
ISBN 83-86923-47-4

Materialy III Konferencji Naukowo-Technicznej Technologia i Automatyzacja Systemów WodociÑagowych i Kanalizacyjnych, TiASWiK '99: Stawiska, 23 - 25 czerwca 1999
SlomiÂnski, Tomasz
GdaÂnsk. 2000. IV, 337 S..
ISBN 83-91166-90-2

Materialy III Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna: Potok Zloty, 25 - 28 maja 1999
Warszawa. 1999. 414 S..
ISBN 83-91172-70-8

Materialy III Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Uklady Cyfrowe, RUC '2000: Szczecin, 10 - 11 kwietnia 2000
Szczecin. Informa. 2000. 409 S..
ISBN 83-87362-21-2

Materialy III Krajowej konferencji naukowo-technicznej "Zastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stalych", Jaworze, 28 - 30 listopada 1991 ; centralny program badaÂn podstawowych 03.01 Dynamika procesów geofizycznych obszaru Polski ze specjalnym uwzglÑednieniem zaglÑebi górniczych realizowany w latach 1986 - 1990
Stefaniuk, Michal
Kraków. Wydawn. AGH. 1991.
ISBN 83-00-03547-8

Materialy III MeÏzdunarodnoj Konferencii "Fazovye PrevraÏsÏcenija i ProÏcnost½ Kristallov", ÏCernogolovka, sentjabr½ 2004 g.
Moskva. Nauka. 2005. S. 1246 - 1392. Izvestija Rossijskoj Akademii Nauk : Serija fiziÏceskaja ; 69.2005,9.

Materialy III MeÏzdunarodnoj Konferencii Molodych UÏcenych i Specialistov "Optika-2003", [20 - 24 oktjabrja 2003 goda, Sankt-Peterburg]
Sankt-Peterburg. 2004. 97 S.. OptiÏceskij Ïzurnal ; 71,9.

Materialy III NauÏcnoj ÏSkoly "Impul½snye Processy v Mechanike SploÏsnych Sred": 6 - 10 sentjabrja 1999 g., g. Nikolaev
Kosenkov, V. M.
Nikolaev. 1999. 159 S..
ISBN 966-954738-5

Materialy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Gospodarka EnergiÑa i Paliwami w PrzedsiÑebiorstwie PKP: Zakopane - KoÂscielisko, 3 - 5 grudnia 1997 r.
ÇZurowska, Jolanta
Kraków. 1997. 205 S.. Zeszyty naukowo-techniczne Oddzialu Stowarzyszenia InÇzynierów i Techników Komunikacji w Krakowie ; 57 : Seria Materialy konferencyjne ; 22.

Materialy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Polityka Parkingowa w Miastach: Kraków, Zakopane, 17 - 19.06.1998 r.
ÇZurowska, Jolanta
Kraków. 1998. 232 S.. Zeszyty naukowo-techniczne Oddzialu Stowarzyszenia InÇzynierów i Techników Komunikacji w Krakowie ; 61 : Seria Materialy konferencyjne ; 24.

Materialy III regional½noj konferencii: Barnaul, 24 oktjabrja 2000 g. // Tret½i VostokovedÏceskie ÏCtenija Pamjati S. G. LivÏsica
Bojko, V. S.
ISBN 3-499-50110-4

Materialy III Sesji Naukowej Informatyki
Szczecin. Informa. 1998. 267 S..
ISBN 83-87362-13-1

Materialy III Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica, 7 - 11 maja 2001
Gajda, Janusz
Kraków. Wydawn. Zakladu Metrologii AGH. 2001. 268 S..
ISBN 83-90829-58-4

Materialy III Vsesojuznogo SoveÏsÏcanija po Jaderno-SpektroskopiÏceskim Issledovanijam Sverchtonkich Vzaimodejstvij: g. Alma-Ata, 28-30 marta 1989 goda
ÏSpinel½, V. S.
Moskva. Izdat. Univ.. 1990. 244 S..
ISBN 5-211-01114-7

Giljazova, SergeÆi Farshatovich ; Karaulova, Juuri Nikolaevich
New York, . Free Press. [1972]. xii, 431 p..

Materialy III zasedanija meÏzsekcionnoj raboÏcej gruppy po probleme "Issledovanie produktivnosti vida v predelach areala"
Vil½njus. 1972. 64 S..

Materialy III Zjazdu Absolwentów Historii
Matwijowski, Krystyn [Red.]
Wroclaw. Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego. 1991. 138 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1306.
ISBN 83-229-0532-7

Materialy II Konferenciï Molodych Ornitolohiv Ukraïny
Hryésécenko, V. M.
éCernivci, . 1996.. 228 S..

Materialy II MeÏzdunarodnoj NauÏcno-TechniÏceskoj Konferencii Problemy Stroitel½nogo Kompleksa Rossii pri 4-j MeÏzdunarodnoj Specializirovannoj Vystavke Stroitel½stvo, Architektura, Kommunal½noe Chozjajstvo - 98: [8 - 10 aprelja 1998 g.] ; 50-letiju Ufimskogo Gosudarstvennogo Neftjanogo TechniÏceskogo Universiteta posvjaÏsÏcaetsja
AgapÏcev, V. I.
Ufa. Izdat. UGNTU. 1998. 163 S..
ISBN 5-7831-0142-7

Materialy II Mezhdunarodnogo simpoziuma po fizike vysokikh çenergiæi i çelementarnykh chastiëtìs, Shtrbske Pleso, ChSSR, 3-9 oktëiìabrëiìa 1972 g.: = Proceedings of the Second International Symposium on High Energy and Elementary Particle Physics, æStrbské Pleso, æCSSR, October 3-9, 1972
Zhuravlev, V. I.
Dubna. Institut,. 1973.. 398 p..

Materialy II Meézregional'noj Nauécno-Praktiéceskoj Konferencii "Realizacija Nacional'no-Regional'nogo Komponenta Istoriéceskogo Obrazovanija v Nacional'nych Respublikach Povoléz'ja i Priural'ja: Problemy i Perspektivy": (26 oktjabrja 2004 g.)
Sultanov, Farit M.
Kazan', . 2005.. 163 S..

Materialy II Moskovskogo MeÏzdunarodnogo Neftjanogo Foruma
Moskva. 2003. 124 S.. Neft½ Rossii ; 2003,95.

Materialy II MyØskinskoj konferencii "TjutØcevy na Jaroslavskoj zemle": istorija, genealogija, literatura, poçezija
GreØcuchin, Vladimir AleksandroviØc
MyØskin . MyØskinskij Narodnyj muzej. 2004. 111 S..

Materialy II Ogólnopolskiej Konferencji Automatyka w Rolnictwie i Przetwórstwie SpoÇzywczym: Mielno '98
Wachowicz, Ewa
Koszalin. Wydawn. Uczelniane Politechn.. 1998. 90 S..
ISBN 83-87424-70-6

Materialy II Sesji Naukowej Informatyki: Szczecin, 3 grudnia 1997
Szczecin. Informa. 1997. 161 S..
ISBN 83-87362-03-4

Materialy II Simpoziuma Problemy Kataliza v Uglechimii: 6 - 10 sentjabrja 1993 g.
Kuznecov, B. N.
Krasnojarsk. 1994. 138 S. : graph. Darst..

Materialy i issledovanija
1 Aufl.. Sankt-Peterburg. Nauka. 1999. 567 S.. Russkij fol½klor ; 30.
ISBN 5-02-028296-0

Materialy i issledovanija
Gogol, Nikolaj V.
Moskva. Nasledie. 1995. 255 S..
ISBN 5-201-13211-1

Materialy i issledovanija. 1991 god
Novosel½cev, Anatolij PetroviÏc
Moskva. Nauka. 1994. 272 S.. DrevnejÏsie gosudarstva VostoÏcnoj Evropy ; 1991.
ISBN 5-02-008618-5

Materialy i issledovanija o Ïzizni i tvorÏcestve V. V. Nabokova
Averin, Boris V.
UÏcebnoe izd. Sankt-Peterburg. Izdat. Russkogo Christianskogo Gumanitarnogo Inst.. 2001. 1060 S.. Serija Russkij put½.
ISBN 5-88812-139-8

Materialy i issledovanija po archeologii, antropologii i iskusstvu drevnich narodov
Leningrad. Iskusstvo. 1985. 103 S.. ArcheologiÏceskij sbornik ; 26.

Materialy i issledovanija po archeologii Dneprovskogo LevobereÏz'ja: sbornik nauÏcnych trudov
Kursk. 1990 - 1990.

Materialy i issledovanija po archeologii drevnerusskich gorodov
Voronin, Nikolaj N. ¬[Red.]¬
Moskva [u.a.]. Izdat. Akad. Nauk SSSR. Materialy i issledovanija po archeologii SSSR ; ....

Materialy i issledovanija po archeologii Evrazii: pamjati Anastasii Petrovny ManceviÏc posvjaÏsÏcaetsja
Alekseev, Andrej Ju. ; ManceviÏc, Anastasija P.
Sankt-Peterburg. Izdat. Gosudarstvennogo ÇErmitaÏza. 2003. 147 S.. ArcheologiÏceskij sbornik ; 36.
ISBN 5-935721-00-7

Materialy i issledovanija po archeologii Evropejskoj Ïcasti SSSR
Artamonov, Michail I.
Leningrad [u.a.]. Izdat. Sovetskij ChudoÏznik. 1965. 141 S. : Ill., Kt.. ArcheologiÏceskij sbornik ; 7.

Materialy i issledovanija po archeologii i iskusstvu drevnich narodov Evrazii
Leningrad. Iskusstvo. 1991. 141 S.. ArcheologiÏceskij sbornik ; 31.

Materialy i issledovanija po archeologii i iskusstvu drevnich narodov Evrazii
Leningrad. Iskusstvo. 1988. 134 S.. ArcheologiÏceskij sbornik ; 29.
ISBN 5-210-00161-X

Materialy i issledovanija po archeologii Kalmykii
Markovin, V. I.
ÇElista. Kalmuyckij Gosudarstvennyj univ.. 1995. 161 S..
ISBN 5-230-06600-8

Materialy i issledovanija po archeologii Latvijskoj SSR
Riga. Akad.. 1957.

Materialy i issledovanija po archeologii Moskvy
Arcichovskij, Artemij VladimiroviÏc
Moskva [usw.]: Akad. Nauk SSSR. 1947. 4" (8"). (Materialy i issledovanija po archeologii SSSR ; ...).

Materialy i issledovanija po archeologii Rossii
Moskva. Rossijskaja Akad. Nauk.

Materialy i issledovanija po archeologii Severnogo PriÏcernomoÂrja v antiÏcnuju Çepochu
Kobylin, M. M.
Moskva. Akad. Nauk SSSR. 1954. 4-o [8-o]. Materialy i issledovanija po archeologii SSSR ; 33.

Materialy i issledovanija po archeologii Sibiri.
Moskva. Izdat. Akad. Nauk SSSR,. 19XX..

Materialy i issledovanija po Archeologii SSSR
1 Aufl.. Moskva [u.a.]. Izd. Akad Nauk SSSR.