Mark as story: an introd. to the narrative of a gospel
Rhoads, David ; Michie, Donald
4. print.. Philadelphia. Fortress Pr.. 1985. XVI, 159 S..
ISBN 0-8006-1614-6

Mark as story: an introduction to the narrative of a gospel
Rhoads, David M. ; Dewey, Joanna ; Michie, Donald
2nd ed. Minneapolis, MN. Fortress Press. 1999. xiii, 176 p..
ISBN 0-8006-3160-9 alk. paper

Markat ja maankäyttö: kaavatalouden näkökohtia päättäjille
Kopra, Pekka,
Helsinki. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. 1997. 36, [3] s..

¬Die¬ Mark auf dem Nordgau und die Nordgau'schen Markgrafen
Höfner, Max Josef
Würzburg. Thein. 1863. 64 S..

Mark Aurel: Kaiser und Philosoph
Birley, Anthony
München. Beck. 1968. 468 S. : Ill.. Beck'sche Sonderausgaben.

Mark Aurel: Kaiser und Philosoph
Birley, Anthony
2., durchges. u. erw. München. Verl. Beck. 1977. 467 S.. Beck'sche Schwarze Reihe ; 160.
ISBN 3-406-06760-3

Mark Aurel: oder, Ein Semester Zärtlichkeit
Heiduczek, Werner.
Frankfurt (am Main). Fischer-Taschenbuch-Verlag,. 1975.. 93 p. ;.

Mark Aurel;: oder, Ein Semester Zärtlichkeit.
Heiduczek, Werner.
Berlin, . Verlag Neues Leben. (1971).. 146 p..

Mark Aurel: Kaiser u. Philosoph
Birley, Anthony
2., durchges. u. erw. Aufl.. München. Beck. 1977. 467 S.. Beck'sche schwarze Reihe ; Bd. 160.
ISBN 3-406-06760-3 kart. : DM 19.80

Mark Aurel : Kaiser und Philosoph / Anthony Birley
Birley, Anthony
München : Beck, 1968.

Mark Aurel, der Philosoph auf dem römischen Kaiserthron
Stich, Hans
Gütersloh. Bertelsmann. 1904. 62 S. : Ill.. Gymnasial-Bibliothek. ; H. 38..

Mark Aurel oder ein Semester Zärtlichkeit
Heiduczek, Werner
2. Aufl.. Berlin. Verl. Neues Leben. 1972.

Mark Aurel oder ein Semester Zärtlichkeit
Heiduczek, Werner
[Frankfurt a. M.]. Fischer Taschenbuch Verl.. [1975]. 93 S. ; 8-o. Fischer-Taschenbuch ; 1587.

Hhr in VorlageformHhr in Vorlageform:1998:
ISBN 3-423-70484-5 : DM 12.90

Helle Tage: Roman
Cunningham, Michael ; Schmidt, Georg
1. Aufl. München. Luchterhand. 2006. 381 S..
ISBN 3-630-87225-5 Gb. : ca. EUR 21.95

MARK AUREL ODER EIN SEMESTER ZAERTLICHKEIT : ERZAEHLUNG / WERNER HEIDUCZEK
Heiduczek, Werner
6. AUFL.. BERLIN. VERL. NEUES LEBEN. 1975. 146 S.. NL PODIUM.

MARK AUREL ODER EIN SEMESTER ZAERTLICHKEIT : ERZAEHLUNG / WERNER HEIDUCZEK. ILL. VON WOLFGANG WUERFEL
Heiduczek, Werner
8. AUFL.. BERLIN. VERLAG NEUES LEBEN. 1980. 143 S. : ILL.. NL-PODIUM.

Mark Aurels Beziehungen zu Seneca und Poseidonios
Neuenschwander, Hans Rudolf
Stuttgart. Haupt. 1951. VIII,141 S.. Noctes Romanae. ; 3..

Mark Aurel. Selbstbetrachtungen
Marcus Aurelius Antoninus
Berlin . Deutsche Bibliothek. 19... 223 S..

Mark Aurels Markomanenkrieg.
Conrad, Friedrich Robert. [from old catalog]
Neu Ruppin . [1889]. 21 p..

Mark Aurel's Meditationen.
Antoninus, Marcus Aurelius
Breslau. Trewendt,. 1875..

Mark Aurel's Meditationen
Marcus Aurelius Antoninus, ; Schneider, F. C.
Breslau. Trewendt,. 1865.. XII, 182 S..

[Selbstbetrachtungen] Mark Aurels Selbstbetrachtungen
Marcus Aurelius Antoninus <Imperium Romanum, Imperator>
1 Aufl.. Leipzig. Kröner. 1909. 175 S..

Mark Aurels Selbstbetrachtungen
Marcus Aurelius Antoninus <Imperium Romanum, Imperator> ; Stich, Hans ˆ[Übers.]‰
Halle. Hendel. [1906]. 119 S. : Ill.. Bibliothek d. Gesamtliteratur d. In- u. Auslandes ; 1949/1950.

Mark Aurels Selbstbetrachtungen
Marcus Aurelius Antoninus ; Schmidt, Heinrich
Leipzig . Alfred Kröner Verlag. 1925. 175.

Mark Aurels Selbstgespräche
Marcus Aurelius Antoninus <Imperium Romanum, Imperator>
4. Aufl.. Berlin. Langenscheidt. [ca. 1900]. 215 S..

Mark Aurel's Selbstgespräche
Marcus Aurelius Antoninus <Imperium Romanum, Imperator> ; Cleß, Carl
Stuttgart. Krais & Hoffmann. 1866. 208 S.. Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen ; 30.

Mark Aurels Selbstgespräche
Cleß, Carl ; Marcus Aurelius Antoninus «Imperium Romanum, Imperator»
4. Aufl.. Berlin-Schöneberg. Langenscheidt. [ca. 1910]. 215 S.. Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Muster-Übersetzungen ; 30.

Mark Aurel's Selbstgespräche
Marcus Aurelius Antoninus <Imperium Romanum, Imperator> ; Cleß, Carl
Stuttgart [u.a.]. Nübling [u.a.]. 1889. 208 S.. Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Muster-Übersetzungen ; 30[,2].

Mark Aurel's Selbstgespräche.
Marcus Aurelius Antoninus,
Berlin. Langenscheidt,. 1904..

Mark Aurel's Selbstgespräche.
Marcus Aurelius Antonius,
Berlin. Langenscheidt,. [ca. 1864]..

Mark Aurel's Selbstgespräche / übers. und erl. von C. Cless. - 2. Aufl. - 215 S.
Marcus Aurelius Antonius <Imperium Romanum, Imperator> ; Cless, C. [Übers.]

MARK AUREL'S SELBSTGESRPÄCHE
Marcus Aurelius Antoninus <Imperium Romanum, Imperator> ; Cleß, Carl ˆ[Hrsg.]‰
STUTTGART. KRAIS & HOFFMANN. 1866. 208 S.. NEUESTE SAMMLUNG AUSGEWAEHLTER GRIECHISCHER UND RÖMISCHER CLASSIKER ; 226.

Mark Aurel und die Christen
Berwig, Dieter
Bonn. Habelt. 1970. 198 S..

"Das Mark aus meinem Rückgrat trank/Ihr Mund mit wildem Saugen": le corps vampirique chez Heinrich Heine ou l'échange symbolique de l'amour et de la mort
Boyer, Sophie
2003.

Markawasi, montaña sagrada
Olivas Weston, Marcela.
[Lima]. CONCYTEC,. [1988]. 70, [4] p..

Markaz ad-DirÅasÅat li-TaÖhqÅiq AnsÅab al-AÏsraf
Qum. Maktabat ÅAyatallÅah al-°UÖzmÅa al-Mar°aÏsÅi an-NaÏgafÅi al-KubrÅa. 2003.

Markaz al-hidamat wa-l-abhat at-Taqafija
Bairut.

Markaz al-Malik Faysal lil-buhuth wa-al-dirasat al-islamiyah.
ar-Riyad. al-Markaz,. [19--]-.

Markaz al-Muråuj lil-Fatayåat yuqaddim: Shadw al-qawåaråir
al-Kuwayt. Jam°åiyat al-Idslåadh al-Ijtimåa°åi, Markaz al-Muråuj lil-Fatayåat,. [1999?].. 18 p. ;.

Markaz-i ÕHurÅasÅan-ÏsinÅasÅi
MaÏshad. ÅAstÅan-i Quds-i RaÖdawÅi. 2001.

Markaz Ihya at-Turat al-Ilm† al-Arab†
Bagdad. Gamiat Bagdad, Markaz Ihya at-Turat al-Ilm† al-Arab†.

Markazij Osië: havfsizlik va Ðhamkorlik jÆulida ; Markazij Osiëda Havfsizlik va ÐHamkorlik Masalalari bÆujiÏca ToÏskent KengaÏs-Seminari materiallari; (1995 jil 15 - 16 sentjabr)
Malik, Holid [Red.]
ToÏskent. ÆUzbekiston. 1995. 87, [8] S..
ISBN 5-640-01996-4

Markazij Osië XX asr boÏsida: isloÐhotlar, jangilaniÏs, taraÐkÐkiët va mustaÐkillik uÏcun kuraÏs (ÏzadidÏcilik, muhtorijatÏcilik, istiÐklolÏcilik) ; chalÐkaro konferencija materiallari (1999 jil 16-18 sentjabr', ToÏskent)
Alimova, D. A.
ToÏskent. Ma"navijat. 2001. 142 S..

Markaz-i NaÏsr-i DÅaniÏsgÅahÅi
TihrÅan. Markaz-i NaÏsr-i DÅaniÏsgÅahÅi.

Markaz-i PaÏzÅuhiÏs wa NaÏsr-i Farhang-i SiyÅasÅi-i DaurÅan-i PahlawÅi
[Teheran].

Markaz-i QumÏsinÅasÅi-i KitÅabÕhÅana-i °UmÅumÅi-i HaÖdrat-i ÅAyatallÅah al-°UÖzmÅa NaÏgafÅi Mar°aÏsÅi
Qum. KitÅabÕhÅana-i Buzurg-i ÅAyatallÅah al-°UÖzmÅa Mar°aÏsÅi. 2002.

MarkazÅiyat qadÖiyat FilastÖÅin fÅi sÖan' al-mustaqbal al-'ArabÅi
'Umla, AbÅu-HÚÅalid ¬al-¬
S.l.. 1994. 66 S..

MarkazÅiyat qaÖdiyat FilasÖtÅin fÅi Ösan' al-mustaqbal al-'ArabÅi
'Umla, AbÅu-ÚHÅalid ¬al-¬
1 Aufl.. S.l.. 1994. 66 S..

Mark Bain, Massimo Bartolini, Ann Veronica Janssens, Ernesto Neto: perception of space : Museum Boijmans van Beuningen, 20 mei-1 aug. 2004 ...
Beenker, Erik.
Rotterdam. Museum Boijmans van Beuningen,. [2004]. [12] p..

Mark Beard: Utah-Manhattan-Zyklus ; Staatsgalerie Moderner Kunst, München, 30. September bis 13. November 1988
Beard, Mark ¬[Ill.]¬ ; FitzGerald, Vincent ¬[Bearb.]¬ ; Schulz-Hoffmann, Carla ¬[Hrsg.]¬
München. 1988. 67 S. : Ill..

Markbehandling i ekologisk fruktodling: en sammanställning av metoder för icke-kemisk bekämpning av ogräs = Soil treatment in organic orchards : a review of non-chemical weed control methods
Engström, Malin
Alnarp. Sveriges lantbruksuniv.,. 2004. 54 s..

Markbehandling med bandvagn i Kvismaren och dess effekt p¯ vegetationen 1979-1983
Hytteborn, H¯kan ; Sondell, Jan,
Solna. SNV,. 1984. 17 s..

Markberedningens inflytande på överlevnad, tillväxt och rot(skott-raltion i föryngringar av tall, gran och contorta
Martinsson, Owe
Umeå. Institutionen för skogsskötsel, Sveriges lantbruksuniversitet. 1983. 29 S.. Rapporter ; Nr 15.
ISBN 91-576-2351-1

Markberedning med wadell-fräsen: jämförande försök med olika anliggningskraft och rotationshastighet
Gyldberg, Bengt
Garpenberg. Sveriges Landbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik. 1986. XIII, 47 S.. Rapport ; 170.
ISBN 91-576-2804-1

Markberedning, naturlig föryngring och beståndsföryngring vid återbestockning i Sovjet
Jeansson, E.
Umeå. Institutionen för skogsskötsel, Sveriges lantbruksuniversitet. 1981. 65 S.. Rapporter ; Nr 6.
ISBN 91-576-0898-9

Markberedningsförsök i Kosta och bräcke: [Mit engl. Zsfassung.]
Berg, Staffan ; Bäcke, Jan ; Jonsson, Christina
Stockholm. Forskningsstiftelsen. 1981. 28 S.. Redogörelse. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten ; 1981,2.

Mark Bernes v vospominanijach sovremennikov
éSilov, Konstantin.
Moskva. Molodaja Gvardija,. 2005.. 449 S..

Markbeschaffenhet och gödslingsbehov
Lundegårdh, Henrik Gunnar
1934.

Markbetongindustrins struktur och framtid: en marknadsorienterad omvärldsanalys
Stockholm. LiberFörlag. 1982. 94 p.. SIND ; 1982:15.
ISBN 91-38-07253-X

Mark Bevir and the logic of the history of ideas: a symposium
[Oxford] . Pergamon. 2002. 117 S..

Mark bik'ehgo hane' yá'át'éehii.
Hill, Faith. ; Blount, Turner. ; Blount, Helen. ; Goudberg, W. ; Martin, Geronimo. ; Edgerton, Faye,
New York. American Bible Society,. [1948].. 81 p. ;.

Markbiologiska egenskaper p¯ en golfgreen med speciell hñsyn till biologisk aktivitet, kväveprocesser och rotutveckling =: Soil biology properties on turfgrass with special focus on biological activity, nitrogen processes and root development
Andersson, Thomas
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 2002. 32 s..

Mark blir berömd
Jensen, Jørn ; Grönwall, Karin
Stockholm. Bonnier utbildning,. 2004 . 23, [1] s..

Mark blir skadad
Jensen, Jørn ; Grönwall, Karin
Stockholm. Bonnier utbildning,. 2005 . 23, [1] s..

Mark bliver berømt
Jensen
Kbh. . Alinea. 2003 . 23 sider.

Mark bliver skadet
Jensen
Kbh. . Alinea. 2005 . 23 sider.

Markbördighetsförsök i Norrland
Mattsson, Lennart
Uppsala. 1985. 26 Bl.. Rapport / Institutionen för Markvetenskap, Avdelning för Växtnäringslära ; 164.
ISBN 91-576-2387-2

Mark Boleys und Joan Hill's Reise um die Welt [drei] 3: die schweizer Serie : [Ausstellung], Kunstmuseum Luzern, 1980
1980.

Mark Boyles and Joan Hills' Reise um die Welt
Boyle, Mark,
Luzern,.

Mark Boyles and Joan Hills' Reise um die Welt.: Luzern.
Kunz, Martin ; Boyle, Mark
[59] S..

MARK BOYLE'S JOURNEY TO THE SURFACE OF THE EARTH
Locher, J. L. ; BOYLE, MARK ¬[Ill.]¬ ; HILLS, JOAN ¬[Ill.]¬
STUTTGART, LONDON. H. MAYER.

Mark Boyles und Joan Hills' Reise um die Welt: 3. Schweizer Serie
Boyle, Mark ; Hill, Joan
Luzern . 1980. 60 S..

Mark Boyles und Joan Hills' Reise um die Welt : 2: Ausstellung, Kunstmuseum Luzern, 05.11.-06.12.1978
1978.

Mark Braet: zwerven tussen strijd en liefde
Vonck, Bart
Torhout. Vereniging van Westvlaamse Schrijvers. 1989. 54 S. : Ill.. Monografieën van Westvlaamse schrijvers.
ISBN 90-72390-04-0

Mark Braet: "Een roos op de bajonet"
Braet, Mark ; VanDerHoeven, Jan
Torhout. VWS. 1986. 16 S.. VWS-cahiers ; 21,3 = 118.

Mark Brandcnburg
Kania, Hans ; Möller, Hans-Herbert
1960.

_Die_ Mark Brandenburg
Griebel, Erich
Bielefeld. Velhagen & Klafing. [o.J.]. 92 S. : Ill., Kt..

¬Die¬ Mark Brandenburg
Schumann, Werner
Gütersloh. 1958.

_Die_ Mark Brandenburg
Berlin. Großer.

¬Die¬ Mark Brandenburg
Oschilewski, Walther G.
Königstein. Langewiesche. 1964. 47 S.. Langewiesche Bücherei.

Die Mark Brandenburg
Fehse
Frankfurt a.M. . Verl. Das Viergespann. [um 1977].

Mark Brandenburg
Lindner, Werner
Weimar. Böhlau. 1924. 31 S. : 44 gez. Bl.. Deutsche Volkskunst ; 2.

Mark Brandenburg
Schultze, Johannes

Mark Brandenburg
Bauer, Heinrich
1954.

Mark Brandenburg
Schumann, Werner
1958.

Mark Brandenburg
Leippe, Heinrich _[Hrsg.]_
Hamburg. Hoffmann und Campe. 1951. 96 S.. Merian ; 4, 4.

Mark Brandenburg
Prittwitz, Johannes C.
Berlin. Stapp.

Mark Brandenburg
Wurlitzer, Bernd
3. Aufl.. Ostfildern. Mairs. 1997. 104 S.. Marco Polo.
ISBN 3-89525-351-0

Mark Brandenburg
Kania, Hans ; Möller, Hans-Herbert
Berlin. Dt. Kunstverl.. 1960. 307 S.. Karl Friedrich Schinkel, Lebenswerk. ; 10..

Mark Brandenburg: [50 Top-Touren]
Stennert, Birgit ; Stennert, Martin
1. Aufl.. Rum/Innsbruck. Kompass-Karten. 2005. 127 S.. Kompass-Radwanderführer ; 1955.
ISBN 3-85491-831-3

Mark Brandenburg: Sehenswertes von A bis Z
München. Falk. 1996. 64 S.. Falk Tour.
ISBN 3-8279-0579-6

Mark Brandenburg
Dressler, Hauke ; Ulbrich, Reinhard ¬[Hrsg¬.]¬
München. Bucher. 1994. 63 S.. Reisen in Deutschland.
ISBN 3-7658-0951-9

Mark Brandenburg: 40 Wanderungen auf den Spuren Theodor Fontanes
Hardenberg, Albrecht von
Stuttgart. Dt. Wanderverl. Mair & Schnabel. 1979. 135 S.. Kompass-Wanderführer.
ISBN 3-8134-0014-X : 14.80

Mark Brandenburg: auf den Spuren von Theodor Fontane
Jung, Georg
3. Aufl.. Hamburg. Ellert & Richter. 2005. 96 S..
ISBN 3-8319-0215-1 fest geb. : EUR 12.95

Mark Brandenburg: 40 Wanderungen auf den Spuren Theodor Fontanes ; begangen und beschrieben
Hardenberg, Albrecht von
Stuttgart. Mair & Schnabel. 1979. 135 S.. Kompaß-Wanderführer.
ISBN 3-8134-0014-X

Mark Brandenburg
Hardenberg, Albrecht ªvonª
2. Aufl.. Stuttgart. Deutscher Wanderverlag Mair & Schnabel. 1990. 130 S.. Kompass-Wanderführer.
ISBN 3-8134-0216-9 : 14.80

Mark Brandenburg
Dressler, Hauke ; Ulbrich, Reinhard
Ungekürzte Buchgemeinschafts-Lizenzausg.. Gütersloh. Bertelsmann. 1995. 63 S.. Reisen in Deutschland.

Mark Brandenburg: Reisen mit Insider-Tipps ; [mit Reiseatlas]
Wurlitzer, Bernd
5., aktalisierte Aufl.. Ostfildern. Mairs Geographischer Verlag. 2004. 120 S.. Marco Polo.
ISBN 3-8297-0050-4 EUR 7.95

Mark Brandenburg: aus der Heimatpresse des Landes Brandenburg
Jung, Peter [Hrsg.]
Berlin. Reiher. 1991. 230 S.. Reiher-Bücher : Reiher Länder.
ISBN 3-910163-48-3 (kart.) : DM 19.80

Mark Brandenburg: freiheitlich & rebellisch ; Lese-Wander-Buch
Berger, Joachim. ; Lang, Christoph
Berlin. Goebel,. 1992.. 284 S..

Mark Brandenburg 1640 - 1713
Noack, Lothar ; Splett, Jürgen
Berlin. Akad.-Verl.. 2001. VIII, 688 S.. Veröffentlichungen zur brandenburgischen Kulturgeschichte der frühen Neuzeit.
ISBN 3-05-003570-6 Gb. : DM 250,34

¬Die¬ Mark Brandenburg, die Markgrafentümer Oberlausitz und Niederlausitz, Schlesien
Neudr. d. Ausg. Leipzig 1909. Aalen. Scientia. 1970. XIV, 501 S. ; 4-o. Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunders ; Bd 3.

Mark Brandenburg freiheitlich & rebellisch: Nord und Ost ; Lese-Wander-Buch
Berger, Joachim
Berlin. Goebel. 1993. 316 S. : zahlr. Ill., Kt..
ISBN 3-924591-07-5

Mark Brandenburg freiheitlich & rebellisch: Lese-Wander-Buch
Berger, Joachim
Berlin. Goebel. 1992. 284 S. : Zahlr. Ill., Kt..
ISBN 3-924591-06-7

Mark Brandenburg freiheitlich und rebellisch (Nord und Ost): Lese-Wander-Buch
Berger, Joachim ; Lang, Christoph
Berlin. Goebel. 1993. 316 S..
ISBN 3-924591-06-7

¬Die¬ Mark Brandenburg im 14. Jarhundert zur Zeit des falschen Woldemars
Griesa, Siegfried
2006.

MARK BRANDENBURG IM JAHRE 1250
RIEDEL

<<Die>> Mark Brandenburg im Jahre 1250 oder historische Beschreibung der Brandenburgischen Lande und ihrer politischen und kirchlichen Verhältnisse um diese Zeit: eine aus Urkunden und Kroniken bearbeitete Preisschrift
Riedel, Adolph Friedrich
Berlin . 1831-1832. Theil 1.2.

^Die^ Lösung lauert überall: systemisches Denken verstehen und nutzen
MacDermott, Ian
3. Aufl.. Kirchzarten bei Freiburg. VAK-Verl.. 1998. 284 S..
ISBN 3-932098-29-3 kart. : DM 39.80, sfr 37.00, S 291.00

_Die_ Mark Brandenburg in alten Ansichten
Sichelschmidt, Gustav
2. Aufl.. 1987.
ISBN 90-288-4576-3

Die Mark Brandenburg in alten Ansichten
Zaltbommel/Niederlande. Europ. Bibliothek,. 1991.. 156 S..

¬Die¬ Mark Brandenburg in Farbenphotographie
Goerka, Franz
Berlin. 1913.

_Die_ Mark Brandenburg in Farbenphotographie
Goerke, Franz _[Hrsg.]_
11. - 15. Tsd.. Berlin. Weller. [1920]. 96 S. : Ill..

_Die_ Mark Brandenburg in Farbphotographie
Goerke, Franz _[Hrsg.]_
Berlin. Weller. 1913. 27 Taf, 96 S..

Mark Brandenburg in Sage und Lied
Eichberg, Fritz
Berlin. Fontane. 1894. 191 S..

Mark Brandenburg mit Spreewald: mit Tourenkarten ; [35 Wanderungen, 35 Detailkarten, viele Reise-Infos]
Wengel, Tassilo
München. Bruckmann. 2003. 120 S.. Wandern kompakt.
ISBN 3-7654-3845-6

Mark Brandenburg und Berlin
Hootz, Reinhardt _[Hrsg.]_
München. Deutscher Kunstverl.. 1974. XXX, 430 S..
ISBN 3-422-00330-4

Mark Brandenburg und Berlin
Hootz, Reinhardt ¬[Hrsg.]¬
Berlin. Dt. Kunstverl.. 1971. 430 S.. Deutsche Kunstdenkmäler ; 1.
ISBN 3-422-00330-4

Mark Brandenburg und Berlin
Fait, Joachim ; Beyer, Klaus G.
Darmstadt. Wiss. Buchges.. 1971. XXX, 430 S. ; 8-o. Deutsche Kunstdenkmäler.

Mark Brandenburg und Berlin
Fait, Joachim ¬[Hrsg.]¬
2., verb. Aufl. München. Dt. Kunstv. 1973. 30,430 S. m. 368 Abb., 3 Kt.. Deutsche Kunstdenkmäler.
ISBN 3-422-00330-4

_Die_ Mark Brandenburg und die dazugehörigen Oderübergänge
Hofmann, A. von ; Vollmar, Georg _ ¬[Hrsg.]¬
Bielefeld _[u.a.]. Velhagen & Klasing. 1927. 27 S.. Velhagen & Klasings deutsche Lesebogen ; 78.

¬Die¬ Mark Brandenburg und ihre Küche: jeder koche und esse nach seiner Façon ; Berliner und Brandenburgische Küchenrezepte
Donderski, Manfred
Berlin. Stapp. 1993. 135 S..
ISBN 3-89181-257-3 Pp. : DM 29.80

MARK BRANDENBURG UNTER DEN ASK
SCHMIDT

¬Die¬ Mark Brandenburg unter den Askaniern: (1134 - 1320)
Schmidt, Eberhard
1 Aufl.. Köln ¬[u.a.]¬. Böhlau. 1973. XIV, 206 S.. Mitteldeutsche Forschungen ; 71.
ISBN 3-412-83273-1

Die Mark Brandenburg unter den Askaniern (1134 - 1320)
Schmidt, Eberhard
Köln [u.a.]. Böhlau. 1973. XIV, 206 S.. Mitteldeutsche Forschungen ; 71.
ISBN 3-412-83273-1

¬Die¬ Mark Brandenburg unter Kaiser Karl IV. bis zu ihrem ersten Hohenzollernschen Regenten, oder Die Quitzows und ihre Zeit
Klöden, Karl Friedrich ¬von¬
Berlin. Lüderitz.