MaqÅamÅat-i ÖHamÅidÅi: bar asÅas-i nusÕha-i muwarriÕh bi sÅal 668 muta°alliq bi kitÅabÕhÅana-i °ÅArif ÖHikmat-i MadÅina wa muqÅabila bÅa 6 nusÕha-i mu°tabir
BalØhÅi, ÖHamÅid-al-Milla-wa-'d-DÅin AbÅu-Bakr °Amr Ibn-MaÖhmÅud ; AnzÅabÅi-niÏzÅad, RiÖdÅa
ÏCÅap-i 1. TihrÅan. Markaz-i NaÏsr-i DÅaniÏsgÅahÅi. 1986 = 1365 h.Ïs. 292 S.. [Markaz-i NaÏsr-i DÅaniÏsgÅahÅi / AdabÅiyÅat-i fÅarsÅi] ; 5.

Maqåamåat-i tåaråikhåi va mazåaråat-i Ghaznah: takmilah bar Riyåaðz al-alvåadh
Humåayåun, Sarvar. ; Riðzåa, Mudhammad.
[Kabul]. Mu®assasah-i Intishåaråat-i Bayhaqåi,. 1977.. 52 p., [45] leaves of plates.

MaqÅamÅat-i ÏZanda PÅil (AÖhmad ÏGÅam)
SadÅid-ad-DÅin MuÖhammad ÇGaznawÅi ; Mu±aiyad SanandaÏgÅi, ÖHiÏsmatallÅah
TihrÅan. BungÅah-i TarÏguma wa NaÏsr-i KitÅab. 1961. 54, 280, VII S.. IntiÏsÅarÅat-i BungÅah-i TarÏguma wa NaÏsr-i KitÅab ; 123.

Maq¯am¯at-i Zavv¯ariyah: sav¯anih hay¯at-i Hazrat Maul¯an¯a Sayyid Zavv¯ar Husain Sh¯ah ...
Quraish¯i, Muhammad A`l¯a.
Kar¯ac¯i. Id¯arah-yi Mujaddidiyah,. 1982.. 352 p. ;.

Maqåamåat-i Zhandah Påil: (Adhmad-i Jåam) ta®låif dar Sadah-®i Shishum-i Hijråi. Ta®låif-i Khavåajah Sadåid al-Dåin Mudhammad Ghaznavåi. Bi-ðzamåimah-®i 1- Risalah-®i özayl dar iösbåat-i buzurgåi-i Shaykh Adhmad 2- Fadsl-i ildhåaqåi dar karåamåat-i Shaykh Adhmad 3- Juz®åi az risåalah-i Samarqandåiyah. Båa muqaddimah va tawðzåidhåat va fihåaris, bi-Kåushish-i dHishmat Allåah Mu®ayyad Sanandajåi.
Ghaznavåi, Sadåid al-Dåin Mudhammad ibn MåusÐa,
Tihråah, . Bungåah-i Tarjumah va Nashr-i Kitåab, 1340 [1961]. 54, 280, vii p..

Maqamat Jean-Paul Grangaud: un itinéraire d'Alger à El-Djazaïr
Djelfaoui, Abderrahmane
Alger. Casbah Ed.. 2000. 262 S..
ISBN 9961-64248-1

MaqÅamÅat li-±l-ÖHarÅirÅi
ÖHarÅirÅi, al-QÅasim Ibn-°AlÅi ¬al-¬ ; Schultens, Albert
Franequerae. Bleck. 1731. [9], 181 S..

MaqÅamÅat ÖHusain al-ÏGazÅirÅi
ÏGazÅirÅi, ÖHusain al- ; Bin-FaÖdÅila, al-ÖHabÅib
TÅunis. al-Markaz al-WaÖtanÅi li-'l-IttiÖsÅal aØt-ØTaqÅafÅi. 2000. 150 S.. Silsilat "ØDÅakirat wa-ibdÅa°" ; 5.
ISBN 9973-910-16-8

The Maq¯am¯at of Badi` al-Zam¯an al-Ham¯adh¯ani,
Bad¯i` al-Zam¯an al-Hamadh¯an¯i, ; Prendergast, W. J.
London, . Curzon Press,. 1973.. xiv, 190 p..

Maqåamåat (SÐeances)
Badåi° al-Zamåan al-Hamadhåanåi, ; BlachÆere, RÐegis,
Paris. Klincksieck,. 1957.. x, 142 p. ;.

Der Maqam Bayali im arabischen Taqsim
ÖTÅumÅa, ÖHabÅib
2., unveränd. Aufl. Hamburg. Wagner. 1976. 104 S.. Beiträge zur Ethnomusikologie ; 3.
ISBN 3-921029-30-9

¬Der¬ Maqam Bayati im arabischen Taqsim
Touma, Habib H.
1 Aufl.. Berlin. 1968. 104 S., mit Tab. u. 1 Schall=platte [Fotodr.].

¬Die¬ Maqamen des Hamadhani: als Spiegel der islamischen Gesellschaft des 4. Jahrhunderts der Hidschra
Wenzel-Teuber, Wendelin ; BadÅi° az-ZamÅan al-HamaØdÅanÅi, A. b. al-ÖHu. b. Ya. b. Sa°id a. l-FaÖdl
Würzburg. Ergon Verl.. 1994. 133 S.. Zwischen Orient und Okzident ; 3.
ISBN 3-928034-53-7

Die Maqamen des Hamadhani als Spiegel der islamischen Gesellschaft des 4. Jahrhunderts der Hidschra
Wenzel-Teuber, Wendelin
Würzburg. ERGON-Verl.. 1994. 133 S.. Zwischen Orient und Okzident ; 3.
ISBN 3-928034-53-7 (kart.) : DM 42.00, sfr 42.00, S 310.00

Die Maq¯amen des òHar¯ir¯i in tabarischer Übersetzung (I-VII) nach einer Teheraner Handschrift: (Bibliothek Malek, ms. 2487)
òHar¯ir¯i, al-Q¯asim Ibn-AAl¯i al-, ; Mokhtarian, Bahar
Online-Ressource..

MaqÅam-i falsafa dar daura-i tÅarÅiÕh-i ÅIrÅan-i islÅamÅi
DÅawarÅi ArdakÅanÅi, RiÖdÅa
ÏCÅap 3. TihrÅan. PaÏzÅuhiÏsgÅah-i °UlÅum-i InsÅanÅi wa MuÖtÅala°Åat-i FarhangÅi. 2001. 136 S..
ISBN 964-426116-X

Maqam-i zan dar ¯Afar¯inish,
¯Am¯uzg¯ar, Hab¯ib All¯ah.
Tihr¯an, . Iqb¯al,. 1344 [1966]. 528 p..

MaqÅam-i zan dar ÅIrÅan-i bÅastÅan
ÅAØdarguÏsasb, ArdaÏsÅir
ÏCÅap-i 2. [TihrÅan]. 1975 = 1354 h.Ïs. 46 S..

Maqam segah/sikah: Vergleich der Kunstmusik des Irak und des Iran anhand eines maqam-Modells
Ogger, Thomas
Hamburg . Wagner. 1987. 2 Bd..

MaqÅaÖsid al-Qur±Åan al-karÅim
BannÅa, ÖHasan al- ; BannÅa, AÖhamd Saif-al-IslÅam ÖHasan al-
ÖTab°a 1. al-Kuwait. DÅar al-WaØtÅiqa. 2004. 466 S.. Silsilat al-a°mÅal al-kÅamila li-l-ImÅam ÖHasan al-BannÅa ; 1.
ISBN 99906-6270-3

MaqÅaÖsid aÏs-ÏsarÅi°a al-islÅamÅiya
Ibn-°ÅAÏsÅur, MuÖhammad aÖt-ÖTÅahir
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar as-SalÅam. 2005. 216 S..
ISBN 977-342-267-4

MaqÅaÖsid aÏs-ÏsarÅi°a al-islÅamÅiya: dirÅasa uÖsÅulÅiya wa-taÖtbÅiqÅat fiqhÅiya
AÖhmÅidÅan, ZiyÅad MuÖhammad
ÖTab°a 1. BairÅut. Mu±assasat ar-RisÅala NÅaÏsirÅun. 2004. 464 S..
ISBN 995-332107-8

MaqÅaÖsid aÏs-ÏsarÅi°a wa-qaÖdÅayÅa al-°aÖsr: (maÏgmÅu°at buÖhÅuØt)
ÖTab°a 1. London. Mu±assasat al-FurqÅan li-t-TurÅaØt al-IslÅamÅi. 2007. 276 S..
ISBN 1-905650-02-6

Maqarin natural analogue project: Phase IV: reconnaissance mission report (April 28th to May 7th, 1999)
Smellie, John A. T.
Stockholm. SKB,. 2000. 163 s..

Maqarin natural analogue study: phase III
Smellie, John A. T.
Stockholm. Svensk kärnbrñslehantering AB,. 1998 ; . 2 vol..

Maq¯aòsid o mas¯a®il-i P¯akist¯an aur cand munötaököhab maq¯al¯at
Aòhmad, Qad¯irudd¯in,
Kar¯ac¯i. Ikaiòdaim¯i ¯af Ejukeshnal R¯isarc, ¯Al P¯akist¯an Ej¯ukeshnal Kanfarans,. 1984.. 261 p..

Maqåatil al-dTåalibåiyåin.
Abåu al-Faraj al-Idsbahåanåi,
[1949]. [31], 854 p..

Maqåatil al-Tåalibiyyåin, shardh wa tadhqåiq ®Adhmad dSaqr.
Abåu al-Faraj al-Isbahåanåi, ; Saqr, Ahmad
Qähirah, . ®åIsåa al-Båabåi al-dHalabåi wa Shurakåahu,. 1949.. 21, 854 p..

MaqÅatil aÖt-ÖtÅalibÅiyÅin
Abu-'l-FaraÏg al-IÖsfahÅanÅi, °AlÅi Ibn-al-ÖHusain ; Saqr, AÖhmad
Al-QÅahira. DÅar iÖhyÅa± al-kutub al-°arabÅiya. 1949. 21, 854 S..

Maq¯aòti° min -- òharb al-j¯as¯us¯iyah al-°Arab¯iyah al-Isr¯a®¯il¯iyah
°Aww¯ad, Muf¯id.
°Amm¯an. D¯ar al-Bayraq,. 1987.. 170 p. ;.

Maqåayåis al-balåaghåiyåin fåi fadsåadhat al-kalimah
Abåu Sutayt, al-Shadhdhåat Mudhammad
[Cairo. s.n.],. 1991 . 134 p. ;.

Maqåayåis al-dhukm al-måujaz fåi al-mawråuth al-naqdåi
Bindåaråi, dHasan
al-Qåahirah. Maktabat al-Anjilåu al-Midsråiyah,. 1991.. 183 p. ;.

Maqbarat al-Malikah Nifart¯ar¯i: inq¯adh ajmal maq¯abir al-malik¯at
[Cairo. s.n.,. 1992] . 1 v. (unpaged).

Maqbarat as-sa°Åada: riwÅaya
Zuraiqa, °AbdallÅah
ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. NaÏsr al-Fanak. 1998. 100 S..
ISBN 9981-838-82-9

Maqbîlîm nifgÅaÏsîm: dat Åu-le'Åumiyyût bi-t[e]nû°at haÖs-Ösiyyônît be-mizraÖh-ErôpÅa be-rêÏsîtÅa (1882 - 1904)
Lûz, Ehûd
TÅel-Avîv. °ÅAm °ÅOvÅed. 1985. 456 S..
ISBN 965-13-304-2

Maqbool
Bharadwaj, Vishal, ; Bedi, Bobby, ; Shakespeare, William,
New Delhi. Eagle Video. 2005.. 1 videodisc of 1 (DVD) (ca. 132 min.).

Maqdsad al-iqbåal-i suldtåaniyah va mardsad al-åamåal-i dhåaqåanåiyah
Adsåil al-Dåin °Abd Allåah ibn °Abd al-Radhmåan al-dHusaynåi, ; Måayil Haravåi, Reðza.
[Tihråan. Bunyåad-i Farhang-i åIråan],. 1351 [1972 or 3]. 28, 176 p..

MaqhÅa aÏs-ÏsÅabandar: kitÅabÅat fi-'r-riwÅaya wa-'l-qiÖsÖsa al-qaÖsÅira wa-'Ïs-Ïsi°r wa-'s-siyÅasa
NÅaÖsir, °Abd-as-SattÅar
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 2005. 196 S..
ISBN 977-208-521-6

Maqhelat ha-AIvrîm aéser be-Rômâ: teésûAôt òHen òhen la-apîfiyôr Barûök ha-arbaAa Aasar ; Aal kî hiflîA òhasdô le-hôésîaA et hay-Yehûdîm baz-zeman ésen-nehar òTîbêrî ésaòtaf we-Aavar Aal kol gedôtâw, mit-teòhîlat FebrûAar Aad ésivAa bô ésenat 752 (MDCCLI-1751) ; mahadûra bîqqôrtît ...
Kohen, RefaAel [Hrsg.]
Jerusalem. Kohen. 2004. 17 S..
965-90658-8-4

Maqiao 1993-1997 nian fa jue bao gao
Shanghai Shi. Shanghai shu hua chu ban she,. 2002.. xx, 410 p., 9,89 p. of plates.

Maqiuq: the eskimo sweat bath
Maressa, John Michael
Hohenschäftlarn. Renner. 1986. VI,362 S.. Contribution to American studies. University of Munich ; 17.
ISBN 3-87673-112-7

Maqàla fi 'l-málihÅuliyÅa <Abhandlung über die Melancholie > und Constantini Africani Libri duo De Melancholia
IshÅaq, Ibn-Imràn ; Garbers, Karl [Hrsg.]
Hamburg. 1977. 215 S..
ISBN 3-87118-269-9

MÅaqôm °al penê hia-'adÅamÅa: sippûrîm °araviyyîm benê-zemannenû
Giv°ônî, Yôsef
YerûÏsÅalayim. MÅaØkôn wan Ler. 1986. 242 S..
ISBN 965-271-006-7

M¯aqôm baòs-òsammeret: ¯elîòtôt we-¯elîòtîzm be-Yiþsr¯aA¯el
Etzioni-Halevy, Eva.
T¯el-¯Avîv. éCerîqôver,. 1997.. 172 S..

Die Maqâmen des Hamadsânî
HAMADANI ; Rescher, Oskar [Übers.]
Leonberg. Reichert. 1913. VII, 203 S.. Beiträge zur Maq'amen-Literatur ; 5.

<<Die>> Maqâmen des Hamadsânî
Badi\U+02bf\ az-Zaman al-Hamaödani ; Rescher, Oskar
[S.l.] . [s.n.]. 1913 . 203 S..

¬Die¬ Maqâmen ¬des Sojût'i¬: (I - VI)
SujÅutÅi, 'Abd-al-RahmÅan Ibn-Abi Bakr ; Rescher, Oskar ¬[Übers.]¬
Kirchhaiun N.-L.. Buchdr. für fremde Sprachen Schmersow. 1918. 79 S.. Beiträge zur Maqâmen-Litteratur ; H. 8.

<<Die>> Maqâmen des Sojuòti (I-VI)
<<as->>Suyuòti ; Rescher, Oskar
[S.l.] . [s.n.]. 1918 . 79 S..

¬Die¬ Maqâmen ¬des ZamakhÏsarî¬
ZamahÏsarÅi, Mahmud Ibn-'Umar ¬az-¬ ; Rescher, Oskar ¬[Übers.]¬
Greifswald. Adler. 1913. 95 S.. Beiträge zur Maq'amen-Litteratur ; 6.

<<Die>> Maqâmen des Zamakhésari
<<az->>Zama\U+1e2b\ésari, Maòhmud Ibn \U+02bf\Umar ; Rescher, Oskar
[S.l.] . [s.n.]. 1913 . 95 S..

M¯aqôm li-ésenayim: [òtiyyûlîm rômanòtiyyîm ésezûrîm be-sîppûrîm Aal zûgôt ...]
Zakai, Dubi.
Tel-Aviv. Miskal Ltd.,. 2005.. 222 S..

¬The¬ Maqámát of Badí° al-Zamán al-Hamadhání
BadÅi°-az-ZamÅan al-HamaØdÅanÅi, AÖhmad Ibn-al-ÖHusain ; Prendergast, W. J. ¬[Übers.]¬
New impr.. London [u.a.]. Curzon Press. 1973. XIV, 190 S..
ISBN 0-7007-0029-3

The MaqÆmÆt of Badí` al-ZamÆn al-HamadhÆní,
Bad¯i` al-Zam¯an al-Hamadh¯an¯i, 969-1008. [from old catalog] ; Prendergast, William Joseph, [from old catalog]
London, . Luzac & co.; [etc., etc.]. 1915.. xii, 190 p..

Maqoma: Xhosa resistance to colonial advance 1798-1873
Stapleton, Timothy Joseph
Johannesburg. Ball. 1994. 261 S. : Ill., graph. Darst., Kt..
ISBN 1-86842-015-9

¬The¬ Maqreb in the modern world: Algeria, Tunesia, Morocco
Amin, Samir ; Perl, Michael
Harmondsworth. Penguin Books. 1970. 256 S. Bibliogr. S. 247-251. Penguin African library.

Maqroll el Gaviero o caminos sin libertad: análisis axiológico literario de "Tríptico de mar y tierra"
Piotrowski, Bogdan
1998.

Maqtal al-dHusayn wa-madsra° ahl baytihi wa-adsdhåabihi fåi Karbalåa®, al-mushtahar bi, Maqtal Abåi Mikhnaf.
Abåu Mikhnaf Låudtf ibn YadhyÐa al-Azdåi,
al-Kuwayt. Maktabat al-Alfayn,. 1987.. 231 p. ;.

Maqtal al-Husayn wa-masraÆ ahl baytihi wa-ashabihi fi KarbalaÆ.
Abu Mikhnaf Lutf ibn Yahya al-Azdi
al-Kuwait : Maktabat al-Alfayn, . 1987.. 231 p..

Maqtal al-Husayn wa-masra` ahl baytihi wa-ash¯abihi f¯i Karbal¯a', al-mushtahar bi, Maqtal Ab¯i Mikhnaf.
Ab¯u Mikhnaf L¯utf ibn YahyÆ al-Azd¯i,
al-Kuwayt. Maktabat al-Alfayn,. 1987.. 231 p. ;.

Maqtal al-Imåam Amåir al-Mu®minåin
Ibn Abåi al-Dunyåa, °Abd Allåah ibn Mudhammad, ; Qazwåinåi, MudsdtafÐa MurtaddÐa.
Bayråut, Lubnåan. Markaz al-Diråasåat wa-al-Budhåuth al-°Ilmåiyah. 1991.. 96 p. ;.

The Maqua plan;: a complete course in intensive training for apprentice compositors
Benham, Charles Edward. [from old catalog]
Schenectany . The Maqua company. [c1921]. 1 p.l., [5]-77 p..

M & A quarterly: M & A-Transaktionen unter Beteiligung deutscher Unternehmen
Hamburg. HBB Capital Advisers Group GmbH,. 2001-2002..

Ma querelle XIV: exercising the styles with some ideas
Bloch, Georges, ; Chopplet, Marc. ; Queneau, Raymond, ; Bloch, Georges,
1988.. 1 score (vi, 277 p.) ;.

Maques Ivoiriens
Holas, B.
Tours. Imprimerie-Reliure Mame. 1969. 118 S..

Maquette
Paris. Mayer.

Maquette: the magazine for sculpture professionals
Washington, DC. 1993.

Maquette et mise en page: conception graph., mise en page electron., couleur et communication
Duplan, Pierre ; Jauneau, Roger
Nouv. éd. mise à jour et augm.. Paris. Éd. du Moniteur. 1986. 308 S. : Ill., graph. Darst.. Manuels professionnels.
ISBN 2-281-31045-0

Maquette et mise en page: conception graphique mise en page electronique, couleur et communication
Duplan, Pierre ; Jauneau, Roger
Nouv. éd. mise à jour et augm.. Paris. Ed. du Moniteur. 1990. 310 S. : Ill., graph. Darst.. Collection Manuels professionnels.
ISBN 2-281-31045-0

Maquette et mise en page: typographie, conception graphique, couleurs et communication et le web ...
Duplan, Pierre ; Jauneau, Roger ; Jauneau, Jean-Pierre
5e éd. rev. et augm. [Paris]. Éd. du Cercle de la librairie. 2004. 249 S..
ISBN 2-7654-0876-9

Maquette et mise en page: conception graphique, mise en page électronique, couleur et communication
Duplan, Pierre ; Jauneau, Roger
Paris . Moniteur. 1986. 308 p..

MAQUETTE GRAPHI
PARIS. ARTED.

Maquetten
Steingräber, Erich ; Moore, Henry [Mitarb.]
[Normalausg.]. München. Bruckmann. 1978. 100 S. : 73 Ill. (z.T. farb.). Bruckmann-Pantheon-Edition.
ISBN 3-7654-1721-1

MAQUETTEN
Grieshaber, HAP ¬[Ill.]¬ ; THIEM, GUNTHER ¬[Mitarb.]¬
BERLIN. 2000. 63 S. MIT ZAHLR. ABB., TEILS FARB.. KULTURSTIFTUNG DER LÄNDER / KULTURSTIFTUNG DER LÄNDER ; 192.

Maquetten, Bronzen, Handzeichnungen
Moore, Henry ; Bott, Gerhard [Hrsg.]
Darmstadt. 1979. 144 S..
ISBN 3-7929-0105-6

MAQUETTEN = MAQUETTES = MAQUETTES / HENRY MOORE. BEITR. VON ERICH STEINGRAEBER. INTERVIEW MIT HENRY MOORE. UEBERS. ENGL.: LESLIE OWEN. FRANZ.: LEOPOLD JAUMONET
Steingräber, Erich ; Moore, Henry
NORMALAUSG.. MUENCHEN. BRUCKMANN. 1978. 100 S. : 73 ILL. (Z.T. FARB.). BRUCKMANN-PANTHEON-EDITION.
ISBN 3-7654-1721-1

MAQUETTE POUR UNE SITUATION DU 'JEU DE LA GUERRE'
MAGNIN, STEPHANE ¬[Ill.]¬
LA SEYNE-SUR-MER. 1992. 4 BL..

Maquettes: a trilogy of one-act plays
Warner, Francis
Oxford. Carcanet Press. 1972. 52 S.. Oxford theatre texts ; 1.
ISBN 0-85635-027-3

MAQUETTES
CONSAGRA, PIETRO ¬[Ill.]¬
ROMA. 1976. 4 BL. MIT 96 ABB..

MAQUETTES AND WORKING MODELS
Moore, Henry ¬[Ill.]¬ ; EMONT-SCOTT, DEBORAH ¬[Bearb.]¬ ; LEVETON, DEBORAH ¬[Mitarb.]¬
KANSAS CITY. 1987. 23 S. MIT ABB., GRÖSSTENTEILS FARB..

Maquettes antiques, architecturales réelles ou symboliques: Egypte, Grèce, Rome, Mésopotamie
Muller, Béatrice
Dijon. Eds. Faton. 1999. 85 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.. Les dossiers d'archéologie ; 242.

""Maquettes architecturales" de l'antiquité: regards croisés (Proche-Orient, Égypte, Chypre, bassin égéen et Grèce, du Neolithique au début du classicisme)
Muller, Beatrice ¬[Hrsg.]¬
Paris. de Boccard. 2001. 248 S..

Maquettes architecturales de l'Antiquité: regards croisés ; Proche-Orient, Égypte, Chypre, bassin égéen et Grèce, du Néolithique à l'époque hellénistique ; actes du colloque de Strasbourg 3 - 5 décembre 1998
Muller, Béatrice
Paris. Boccard. 2001. 574 S. : zahlr. Ill., Kt.. Travaux du Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce Antiques ; 17.
ISBN 2-911488-03-2

"Maquettes architecturales" de l'antiquité: regards croisés ; (Proche-Orient, Égypte, Chypre, bassin égéen et Grèce, du Néolithique à l'époche hellénistique) ; actes du Colloque de Strasbourg, 3-5 décembre 1998
Muller, Béatrice
Paris. de Boccard. 2001. 574 S.. Travaux du Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce Antiques ; 17.
ISBN 2-911488-03-2

Maquettes; a trilogy of one-act plays
Warner, Francis
1972.

Maquettes d'architectes: exposition; Centre d'art contemporain, Genève & Le Nouveau Musée, Villeurbanne-Lyon, juin-octobre 1982
Croset, Pierre-Alain ; Fürstenberg, Adelina von
Genève . 1982. 47 p..

Maquettes d'architecture
Schilling, Alexander
Bâle . Birkhäuser. 2007. 79 p..

Maquettes de bateaux
Favelac, Pierre-Marie
Paris. CH. Massin. 1988. 62 S..
ISBN 2-7072-0094-8

MAQUETTES DES VITRAUX DE LA CATHEDRALE ET OEUVRES RECENTES
ASSE, GENEVIEVE ¬[Ill.]¬ ; GREFF, JEAN PIERRE ¬[Text]¬
SAINT-DIE. 1988. 144 S. MIT ABB., TEILS FARB..

Maquettes et esquisses pour l'oeuvre monumental: Juillet - Sept. 1974
Chagall, Marc
Paris. Ed. des musées nationaux. 1974. 119 S. : Ill..

MAQUETTES FOR MONUMENTAL SCULPTURE
NEVELSON, LOUISE ¬[Ill.]¬
NEW YORK. 1980. 32 BL. MIT ZAHLR. TAF., TEILS FARB..

Maquettes marines: Documents, gravures, photographies sur l'histoire maritime du Havre. Musée des Beaux Arts André Malraux du 14 juin au 15 septembre 1980
Le Havre. 1980. Ungez. Bl.. ¬Le¬ Havre des bateaux et des hommes.

MAQUETTE TO MONUMENTAL
NEW YORK. 1984. 83 S. MIT ZAHLR. FARB. ABB..

Maquette van Alfred Eikelenboom: utopische Stadsstructuren op Basis van Bionica ; 17 mei - 30 juni 1969 ; Gemeentemuseum
[S.l.]. 1969. Plakat : farbig ; 60 x 42 cm.

Maquette van het nieuwe stadhuis
[Amsterdam]. 19XX.

Maquiavel, Marx e outros estudos: ensayo
Sena, Jorge de
Lisboa. Cotovia. 1991. 174 S.. Livros Cotovia.
ISBN 972-901379-9

Maquiavelo en Espãna: presencia de sus obras en los siglos XVI y XVII
Puigdomènech Forcada, Helena
Madrid. Fundación Universitaria Española. 1988. 213 p.. Publicaciones de la Fundación Universitaria Española : Tesis ; 16.
ISBN 84-7392-291-3

Maquiavelo no conoció a los argentinos
N'Haux, Enrique
1. ed. Buenos Aires. Ed. De Los Cuatro Vientos. 2005. 286 S..
ISBN 987-564253-3

Maquiavelos y estafados
Menendez, Adriana
Buenos Aires. Ed. Simurg. 2004. 121 S.. Narradoras argentinas.
ISBN 987-554031-5

Maquila: assembly plants in Northern Mexico
Stoddard, Ellwyn R.
2. printing. El Paso/Tex.. Texas Western Press. 1988. 91 S..
ISBN 0-87404-200-3

Maquila: assembly plants in northern Mexico
Stoddard, Ellwyn R.
El Paso, Tex.. Univ. of Texas. 1987. IX, 91 S. : Ill.
ISBN 0-87404-200-3

Maquila domiciliaria y subcontratación en México en la era de la globalización neoliberal
Alonso Herrero, José Antonio
1. ed.. México, D.F.. Plaza y Valdés. 2002. 167 S..
ISBN 970-722005-8

Maquiladora detention: Mexican treatment of trade unionists : hearing before the Employment, Housing, and Aviation Subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, One Hundred Third Congress, first session, September 29, 1993.
Washington. U.S. G.P.O.. 1993.. iii, 69 p..

The maquiladora electronics industry on Mexico's northern border and the environment
Schatan, Claudia ; Castilleja, Liliana
2007.

The Maquiladora industry: economic solution or problem?
Fatemi, Khosrow
New York [u.a.]. Praeger. 1990. XI, 262 S. : graph. Darst.
ISBN 0-275-93357-1

The Maquiladora reader: cross-border organizing since NAFTA
Hoffman, Anya ; Kamel, Rachael
Philadelphia. Mexico-U.S. Border Program, American Friends Service Committee,. 1999. 131 s..

Maquiladora Resource Guide: exploring the maquiladora/in-bond option in baja California, Mexico
Clement, N. C. ¬[Mitarb.]¬
San Diego. Institute for Regional Studies of the Californias. 1989. IX,169 S..
ISBN 0-925613-01-0

Maquiladoras: annotated bibliography and research guide to Mexico's In-Bond Industry, 1980 - 1988
Sklair, Leslie
La Jolla, Calif.. 1988. 217 S.. Center for US Mexican Studies <LaJolla, Calif.>: Monograph series ; 24.

Maquiladoras: Mexico's in-bond industries
Sanders, Thomas Griffin,
Indianapolis, Ind.. Universities Field Staff International,. [1986]. 7 p..

Maquiladoras: annotated bibliography and research guide to Mexico's in-bond industry: 1980 - 1988
Sklair, Leslie
San Diego. 1988. 217 S.. Monograph series.

Maquiladoras and migration: workers in the Mexico-United States border industrialization program
Seligson, Mitchell A. ; Williams, Edward J.
[Austin, Tex.]. Mexico-U.S. Border Research Program, University of Texas. 1981. xviii, 202 p..
ISBN 0-292-75072-2 pbk. : $12.50

Maquiladoras japonesas en Tijuana: estructura productiva y cadenas mundiales de insumos
Berlanga-Albrecht, Luis A.
1999.

MaquilaMarket.com: online access to Mexico's manufacturing industry
La Mesa, CA. Mexico Online, Inc.,. [199-?]-.

Maquila portal: : Mexico's maquila information center.
Chihuahua, Mexico?. Servicio Internacional de Información.

Maquillages
Inoue, Hisashi ; Devos, Patrick ¬[Übers.]¬
Paris. L'Harmattan. 1986. 62 S. : Ill..
ISBN 2-82802-692-0

Maquina: obra en siete episodios
Licona, Alejandro,
México. Universidad Autónoma Metropolitana, Dirección de Difusión Cultural,. 1983.. 66 p. ;.

Maquinaciones sutiles de la violencia
Daza Navarrete, Gisela ; Zuleta Pardo, Mónica
Santafé de Bogotá. Univ. Central, Dept. de Investigaciones. 1997. XII, 163 S.. Biblioteca universitaria : Serie Investigaciones.
ISBN 958-665007-3

Maquinaciones sutiles de la violencia
Daza, Gisela. ; Zuleta, Mónica.
Santafé de Bogotá. Siglo del Hombre. 1997.. 163 p. ;.

Maquinacion für Solo-Flipper und Kammerensemble: 1979 - 80
Rosenmann Taub, Mauricio
Partitur. Essen. Offizin Assindia. 1984. V, 53 S..

Maquinações e bons sentimentos: crónicas literárias
Venâncio, Fernando
Porto. Campo das Letras. 2002. 239 S.. Campo da literatura ; 77.
ISBN 972-610525-0

Maquinas de corriente alterna
Ortega Plana, Juan M. ; Ramírez Vázques, José
4. ed. Barcelona. 1982. 686 S..
ISBN 84-329-6003-9

Maquinas electricas
Sanjurjo Navarro, Rafael
Madrid u.a.. McGraw-Hill. 1990. X, 387 S..
ISBN 84-7615-325-2

Maquinas-herramientas con control numerico: preparación del trabajo, lenguajes de programación, CAD/CAM y fabricación flexible
Vergnas, Jean
Bilbao [u.a.]. Urmo [u.a.]. 1985. 271 S. : zahlr. graph. Darst..
ISBN 84-314-0474-4

Maquinas hidraulicas de molinos, y herrerias, y govierno de los arboles, y montes de Vizcaya
Villarreal, P.B.
Madrid . Marin. 1736 . XXIV, 168 S..

Maquinas motrices generadores de energia electrica
Ramírez Vázquez, José
5. ed. Barcelona. 1984. 827 S..
ISBN 84-329-6005-5

Maquis: Tatsachenroman aus der Provence und Savoyen
1 Aufl.. Zürich. Falken-Verl.. 1944. 268 S..

Maquis
Cervera, Alfons
[Barcelona]. Montesinos. 1997. 170 S..
ISBN 84-89354-44-8

Maquis: historia de la guerrilla antifranquista
Serrano, Secundino
Madrid. Temas de Hoy. 2001. 430 p.. Historia / Temas de Hoy.
ISBN 84-8460-103-X

Maquis: la guerrilla vasca, 1938 - 1962
Rodríguez Álvarez, Mikel
Tafalla, Nafarroa. Ed. Txalaparta. 2001. 267 S.. Orreaga.
ISBN 84-8136-195-X

Maquis: la verdad histórica de la otra guerra
Vidal Sales, José Antonio
1. ed en esta presentación. Pozuelo de Alarcón (Madrid). Espasa Calpe. 2006. 279 p.. Booket ; 3033 : Historia.
ISBN 84-670-2082-2

Maquis: el puño que golpeó al franquismo ; la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA)
Sánchez i Cervelló, Josep ; Llauradó, Carles
2. ed. Barcelona. Flor del Viento Ed.. 2003. 526 S.. Colección del viento terral ; 33.
ISBN 84-89644-83-7

Maquis: soldiers of the night
Schoenbrun, David
London . Robert Hale. 1990. 512 S..

Maquis: el puño que golpeó al franquismo: la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA)
Sánchez Cervelló, Josep ; Llauradó, Carles ; Flores Morales, Antonio ; Roigé Riba, Teresa ; Aracil, Rafael
1. ed.. Barcelona. Flor del Viento Ed.. 2003. 526 S.. Colección Del viento terral ; 33.
ISBN 84-89644-83-7

Maquis a Catalunya: de la invasió a la Vall d'Aran a la mort del Caracremada
Sànchez i Agustí, Ferran
3. ed. Lleida. Pagès. 2000. 393 S.. Col·lecció Guimet ; 37.
ISBN 84-7935-612-x

Maquisard: a christmas tale
Guerard, Albert J.
1. publ.. London u.a.. Longmans, Green. 1946. 186 S..

The maquisarde
Marley, Louise,
New York. Ace Books,. 2002.. 386 p. ;.

Maquis D2 Bayard: la Résistance et la libération de Civray
Tarrade, Jean.
[Civray]. J. Tarrade,. [1978]. 214 p., [7] leaves of plates (1 folded).

¬Das¬ Maquis ruft: Ein Tatsachen-Roman aus d. Kampf um d. Freiheit Europas
Delacour, Jean-Baptiste
Zürich ; New York. Europa Verl.. 1945. 258 S..

<<Das>> Maquis ruft: ein Taschenroman aus dem Kampf um die Freiheit Europas
Kurth, Hanns
Zürich . Europa Verlag. 1945. 1 Band.

Thema &quot;Weltanschauungsmarkt&quot;: Jugendsekten, neue Jugendreligionen, Psychokulte, politreligiöse Bewegungen in Berlin und den neuen Bundesländern
Knief, Marianne ; Lorenzen, Daniela
Berlin. Pädag. Zentrum. 1992. 43 S.. Reihe: Arbeitspapiere ; 8.

... Thema Quo Usus Brocardici: Omne Quod Solo Inaedificatur Solo Cedit, Ostenditur.
Kaestnerus, Abrahamus ; Kaestnerus, Abrahamus Gotthelf
Lipsiae. Trog,. 1734..