Makten, medierna och myterna: socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson
Åsard, Erik
Stockholm. Carlsson. 1996. 356 S..
ISBN 91-7203-078-X

Makten, moralen och människan: en analys av värdekonflikter i debatten om medbestämmande och löntagarstyre
Collste, Göran
Uppsala. Academiae Ubsaliensis. 1984. 243 p.. Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala studies in social ethics ; 7.
ISBN 91-554-1513-X

Makten, moralen och mñniskan
Collste
Uppsala . 1984. 243 s..

Makten och ärligheten: Tage Erlander ser tillbaka
Häger, Olle ; Villius, Hans ; Erlander, Tage
1 Aufl.. [Stockholm]. Sveriges radio. 1971. 32 s.. SR rubrik.

Makten och det heliga: hur den romerska världen blev kristen
Brown, Peter ; Persson, Annika
Stockholm. Bonnier Alba,. 1997 ; . 116 s. ;.

Makten och ensamheten: studier i Lars Forssells historiedramatik
Syréhn, Gunnar
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1985. 252 S..
ISBN 91-22-00719-9

Makten och fattigdomen: fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm
Unger, Christina
Stockholm. Stockholmia Förl. 1996. 352 S.. Stockholmsmonografier ; 128.
ISBN 91-7031-056-4

Makten och informationen
Ekecrantz, Jan
Lund. Studentlitteratur. 1975. 215 S..
ISBN 91-44-12041-9

Makten och kvinnligheten
Stenius, Yrsa
Pocketuppl. Stockholm. Bromberg. 1999. 185 S..
ISBN 91-7608-784-0

Makten och mångfalden: eliter och etnicitet i Sverige : rapport
Göransson, Anita
Stockholm. Regeringskansliet. 2005. 338 S.. Ds ; 2005,12.
ISBN 91-38-22340-6

Makten och stjärnorna: [roman]
Van Vogt, Alfred Elton ; Lundwall, Sam J.,
Bromma. Delta,. 1982 ; . 175 s. ;.

Makten över arbetsmarknaden: ett perspektiv på Sveriges 1900-tal
Nycander, Svante
1. uppl., 1. tr. Stockholm. SNS Förl.. 2002. 462 S..
ISBN 91-7150-854-6

Makten över de stora restaurangkedjorna i Sverige förr, nu och i framtiden: en studie av ägandet bland de största restaurangföretagen i Sverige
Persson, Kent,
Göteborg. Univ.,. 2001. 18 s..

Bergström, Hag.Bergström, Hag.: Kurt Kusenberg]:
15. Aufl., 69. - 72. Tsd. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt-Taschenbuch-Verl.. 1995. 156 S.. Rowohlts Monographien ; 236.
ISBN 3-499-50236-4 (kart.) : DM 12.90, S 95.00

Makten över Isis
Hughes, Monica ; Alsberg, Rebecca,
Stockholm. Bonniers juniorförl.,. 1985 ; . 154, [1] s. ;.

Makten över journalistiken
Furhoff, Lars
[Stockholm]. Natur och Kultur. 1986. 175 p..
ISBN 91-27-01615-3

Makten över kyrkan: om Svenska kyrkan, folket och staten
Ekström, Sören
Stockholm. Verbum. 2003. 372 S..
ISBN 91-526-2963-5

Makten över marken: en politisk geografi
Lundén, Thomas
Lund. Studentlitteratur. 1997. 175 S..
ISBN 91-44-00260-2

Makten över marken: om tillämpning av regler för förñdrad markanvñdning och bebyggelse i fem lñder i Europa
Fog, Hans, ; Åström, Karsten,
Stockholm. Svenska kommunförb. ;. 1994 ; . 109, [3] s..

Makten över maten: Livsmedelssektorns politiska ekonomi
Bolin, Olof ; Meyerson, Per-Martin ; Ståhl, Ingemar ; Brorsson, Kjell-Åke
Stockholm. 1984. 168 S.. Näringsliv och Samhälle, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ; 1984,2.
ISBN 91-7150-257-2

Makten över opinionen: en debattbok om hur tankar styrs
Jacobson, Bertil [Red.]
Stockholm. Carlsson. 1991. 139 S..
ISBN 91-7798-520-6

Makten över politiken: om konstitutionella spelregler och politikens innehåll
Swedenborg, Birgitta
1. uppl., 1. tr.. Stockholm. SNS förlag. 1999. 175 S..
ISBN 91-7150-767-1

Makten över regionen: en idékritisk studie av svensk regiondebatt 1963 - 1996
Krantz, Tobias
Uppsala. Uppsala Univ.. 2002. 278 S.. Skrifter ; 149.
ISBN 91-554-5241-8

Makten över tanken. En bok om det svenska massmediesamhället
Petersson, Olof ; Carlberg, Ingrid
Stockholm. Carlsson. 1990. 247 S..
ISBN 91-7798-352-1

Makten över trafikpolitiken: korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års transportpolitiska beslut ; en bok från PISA-projektet
Melin, Carl
Uppsala. 2000. 301 S.. Skrifter utgivnacm.
ISBN 83-229-0582-3

Makten över våra tankar: Upsala nya tidnings monopol, ett hot mot yttrandefriheten?
Pettersson, Jan
Uppsala. Global. 1989. 76 S..
ISBN 91-971247-0-2

Maktens administratörer: ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv
Ehn, Peter
Stockholm. Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 1998. VII, 306 S., [17] Bl.. Stockholm studies in politics ; 59.
ISBN 91-7153-779-1

Maktens boningar: norska riksborgar under medeltiden
Eriksson, Anna-Lena
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1995. 179 S.. Lund studies in medieval archaeology ; 14.
ISBN 91-22-01143-9

Maktens demon
Kent, Larry, ; Törnsäter, Sten
Malmö. Wennerberg,. 1980 ; . 127, [1] s. ;.

Maktens hemligheter: en essä om Machiavelli
Ehnmark, Anders
Stockholm. Norstedts. 1986. 218 S..
ISBN 91-1-861482-5

Maktens krönikörer: journalistik som myt och verklighet
Olsson, Åke
2. omarb. uppl. Stockholm. Fischer. 1991. 202 S..
ISBN 91-7054-651-7

Maktens krönikörer: om underklass och överklass i svenska nyhetsmedier
Olsson, Åke
[Stockholm]. Författarförl.. 1984. 159 S. : Ill..
ISBN 91-7054-461-1

Maktens krönikörer. Om underklass och överklass i svenska nyhetsmedier
Olsson, Ake
Södertälje. Författarförl.. 1984. 159 S..
ISBN 91-7054-461-1

Maktens kulturlandskap: Bidrag til den yngre jernalders kosmografi: Eksemplet Tune i Østfold
Stylegar, Frans-Arne ; Østmo, Einar
Oslo. Universitetets Oldsaksamling. 1998. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter.

Maktens landskap: sentralgårder i Trøndelag ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder, ca 800 - 1200
Røskaft, Merete
Trondheim. Historisk Inst., Univ.. 2003. 233 S. : Ill., Kt.. Skriftserie fra Historisk Institutt ; 39.
ISBN 82-7765-042-6

Maktens nätverk: en undersökning av regeringskansliets kontakter
Petersson, Olof
1 Aufl.. Stockholm. Carlsson. 1989. 196 s.. Maktutredningens publikationer.
ISBN 91-7798-259-2

Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke
Reyes, Paulina de los ; Knocke, Wuokko
Stockholm. Atlas. 2002. 338 S..
ISBN 91-7389-105-3

Maktens ringar: mygel, pengar och droger i de olympiska spelen
Simson, Vyv ; M¯rtensson, Reine ; Jennings, Andrew
Malmö. Richter,. 1992 ; . 314, [4] s., [16] pl.-s. ;.

Maktens skiftande skepnader: studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige
Harnesk, Börje
Umeå. Univ., Inst. för historiska studier. 2003. 185 S..
ISBN 91-7305-477-1

Maktens språk och språkets makt: om hur Västra Götalandsregionen blev till
Jensen, Christian
Göteborg. Kompendiet. 2002. IX, 300 S..
ISBN 91-628-5399-6

Maktens verktyg: byråkrater och politiker i nutida svensk samhällsskildring
Jonsson, Inge
1 Aufl.. Stockholm. LiberFörlag. 1978. 153 s.. Kontenta (LiberFörlag).
ISBN 91-38-03999-0

Makten "utgår" från folket - en granskning av Sveriges demokratiska underskott
Stockholm. Stiftelsen Pockettidningen R. 1995. 96 S.. Pockettidningen R ; 25,1.
ISBN 91-86716-48-4

Makten ut - kvinner inn?: eller "p¯ stortinget er det godt at sitte, Lavinia"
Holter, Harriet

Makternas prins
Zelazny, Roger ; Sp¯ngberg, Ylva,
Stockholm. B. Wahlström,. 2003 . 255, [1] s. ;.

Maktfördelning och styrning: en studie av förñdringsprocessen kring införandet av en ny politisk styrmodell
Vestman, Cecilia
Eskilstuna. Landstingets FoU-enhet, Landstinget Sörmland,. [1999]. 39, [15] s..

Makthavare i fokus: attityder och verklighetsuppfattningar hos toppskikten inom politik och förvaltning
Wallin, Gunnar
1. uppl. [Stockholm]. SNS förlag. 1999. 336 p..
ISBN 91-7150-738-8

Makt i det öppna samhället
Petersson, Olof
[Stockholm]. Carlsson. 1989. 178 S..

Maktinriktad forskning om v¯ld mot kvinnor: hur bedriver man det?
Hensing, Gunnel,

Maktkamp eller samförstånd?: en studie i svensk realpolitik
Åsling, Nils G.
Stockholm. LT. 1983. 253 p., [8] p. of plates.
ISBN 91-36-02155-5 : kr115.00

Maktkampen 1902 - 1915: Karl Staaff som politisk ledare
Johanson, Gösta
Stockholm. Ekerlid. 1997. 590 S..
ISBN 91-88594-71-8

Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281
Yrwing
Lund . C.W.K. Gleerup. 1952. 127 s..

Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281
Yrwing, Hugo,
Lund. Gleerup,. 1952. 127 s..

Maktkamper och korridorfester: en etnologisk studie av kulturella processer och gruppinteraktion i två studentkorridorer
Zackariasson, Maria
Uppsala. Etnologiska avd., Uppsala universitet. 2002. S.. Etnolore ; 23.
ISBN 91-506-1488-6

Maktkamp i Ukraina
Sävborg Romare, Ebba
Stockholm. Utrikespolitiska Inst.. 2001. 27 S.. Världspolitikens dagsfrågor ; 2001,7.
ISBN 91-7183-888-0

Maktkamp och kvinnokamp: August Strindbergs "Den starkare" och Dorrit Willumsens "Den staerkeste II" : en dialog över nio decennier
Gavel Adams, Lotta

Maktkamp och kvinnokamp: August Strindbergs Den starkare och Dorrit Willumsens Den staerkeste II: en dialog över nio decennier
Gavel Adams, Ann-Charlotte,

Maktkamp på Arboga redd: sjöfart inom skrå och aktiebolag
Stadin, Kekke
Uppsala. Historiska institutionen in Komm.. 1993. IV, 124 S.. Opuscula historica Upsaliensia ; 11.
ISBN 91-506-0956-4

Maktlösa, uttr¯kade eller chanslösa?: stockholmsungdomar med och utan lässv¯righeter p¯ ett individuellt gymnasieprogram
Folkander, Mona E.
Stockholm. Institutionen för specialpedagogik,Lärarhögsk.,. 1998. 61 s..

Makt, miljlpolitikk, organiserte industriinteresser og partistrategier: en analyse av de politiske barrierene mot en utvidelse av CO2-avgiften i Norge
Kasa, Sjur ; Malvik, Hanrik
2000.

Makt, möten, gränser: skånska kommissionen i Blekinge 1669 - 70
Bergman, Karl
Lund. Univ., Historiska institutionen. 2002. 412 S.. Studia Historica Lundensia ; 7.
ISBN 91-628-5125-X

Makt och assimilation: ett ekofeministiskt perspektiv p¯ normerande kunskap
Jansdotter, Maria

Makt och ekonomi: om fondfrågan
Lindbeck, Assar
[Stockholm]. Akademilitteratur. 1982. 78 p..
ISBN 91-7410-212-5 : kr38.00

Makt och emancipation, n¯gra teoretiska reflektioner
Lilja, Mona ; Andersson, Erik,

Makt och försörjning
Hedenborg, Susanna ; Wikander, Ulla
Lund. Studentlitteratur. 2003. 223 S..
ISBN 91-44-04220-5

Makt och härlighet
Steele, Jessica ; Hellborg, Maj
Stockholm. Harlequin,. 1995 ; . 155, [5] s. ;.

Makt och kraft, mñniskor och kön
Welinder, Stig,
Östersund. Mitthögskolan,. 1999. 187 s..

Makt och människor i kungens Sigtuna: Sigtunautgrävningen 1988 - 90 ; 28 artiklar om de preliminära resultaten från den arkeologiska undersökningen i kv. Trädgårdsmästaren 9 och 10, Sigtuna
Tesch, Sten [Hrsg.]
Sigtuna. Sigtuna Museer. 1990. 160 S..
ISBN 91-971233-1-5

Makt och marionetter: Reporter upplever världshistoria
Aurén, Sven,
Stockholm. Natur o. kultur,. 1939. 179,(1)s.,16 pl.-bl..

Makt och MBL: En lägesrapport fran forskningsprojektet arbetsrätt och inflytade
Björklund, Lars ; Molin, Roger ; Sandberg, Thomas
Uppsala. Univ.. 1979. 32 S.. Företagsekonomiska Institutionen (Uppsala, Univ.). Arbetsrapport 1979/2.

Makt och mening: förutsättningar för en innehållsfokuserad pedagogisk forskning
Säfström, Carl Anders
Uppsala. Uppsala Univ.. 1994. 155 p.. Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala studies in education ; 53.
ISBN 91-554-3245-X

Makt och minne: Tove Ditlevsens "Man gjorde et barn fortraed"
Stenström, Johan

Makt och moral: kyrkan och arbetarrörelsen vid Fiskeby pappersbruk
Pubols, Daniel
Stockholm. Carlsson. 2004. 142 S..
ISBN 91-7203-615-X

Makt och motstånd
Chomsky, Noam ; Lindberg, Magnus KLindberg, Magnus K:son:
Stockholm. PAN/Norstedt. 1969. 368 S.. PAN-Original.

Makt och motst¯nd i klassrummet: klassrumsobservationer i individuella program.
Obäck, Eva
Stockholm. Lärarhögskolan,. 2002. 37 s..

Makt och parti i modern organisation och politik.
Carleson, Carl Nathanael,
Stockholm. Fram,. 1918. 63 s..

Makt och privilegium: en teori om social stratifiering
Lenski, Gerhard Emmanuel, ; Zennström, Per-Olov,
Stockholm. Rabén & Sjögren,. 1969 ; . 274 s..

Makt och rätt: en sociologisk skiss
Holmberg, Gustav Henriksson
Stockholm. Ungsocialistiska partiets förl. 1917. 47 S..

Makt och rätt: Rättsideéns gång genom historien - från Babylonien till FN/ Ivar Strahl
Strahl, Ivar ; Strömholm, Stig
11 uppl. ombesördjd av Stig Strömholm. Uppsala. Iustus Förl.. 2003. 172 p..
ISBN 91-7678-534-3

Makt och vanmakt: lärdomar av 6 borgerliga regeringsår
Rydén, Bengt
[Stockholm]. Studieförbundet Näringsliv och samhälle. 1983. 220 S.. Näringsliv och Samhälle ; 1983,1.
ISBN 91-7150-240-8

Makt och vanmakt i fadersväldet: studentpolitik i Uppsala 1780-1850
Sjöberg, Johan
Uppsala . 2002. 237 S..

Makt og byr¯krati: essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier
Weber, Max, ; Fivelsdal, Egil
Oslo. Gyldendal,. 1997. 223 s..

Makt og medier: en innføring i mediesosiologi
Mathiesen, Thomas
Oslo. Pax forl.. 1989. 254 s.. En Pax-bok.
ISBN 82-530-1380-9

Makt og motiv: et festskrift til Jens Arup Seip ... 1905-11. oktober-1975
Seip, Jens Arup, ; Dahl, Ottar.
Oslo. Gyldendal,. 1975.. xiii, 274 p. ;.

Makt og penger: en analyse av relasjonene mellom Kredittilsynet og banker i perioden 1986-1994
Løyning, Trond
Oslo. Norges forskningsr¯d,. cop. 1996. 213 s..

Makt og utvikling: Oslo 1740 - 1990 : formannskapssekretæren og hans samtid
Melvold, Erik Oluf ; Frigaard, Knut
Oslo: Kommunen, Bystyrets sekretariet. 1990. 83 S..
ISBN 82-99116-51-1

Mak-Toplaterne
Kiel. 1973.

Makt på liv og død: historien bak Gardermo-utbyggingen
Lunder, Elisabeth ; Holtet, Tore ; Bakken, Svein Erik
Oslo. Forl. Oktober. 1998. 269 S..
ISBN 82-7094-980-9

Maktpolitik, maktbalans och fred: en teoretisk kritik av realismen
Friberg, Mats
Göteborg . 1973. 242 S..

Maktpolitik och husfrid: studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad
Rystad, Göran ; Ankarloo, Bengt
Lund, Sweden. Lund University Press. 1991. xxvi, 357 p..
ISBN 91-7966-156-4

Maktrelationer mellan mñ genom ¯lder: status, auktoritet och marginalitet inom närpolisen
Andersson, Susanne

Maktresurser och hegemoni: en redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet avdelning 12 i Norrköping 1960-1972
AndrØn, Niclas ; Laurin, Astrid
Linköping. Linköpings univ., Enheten för historia,. 2000. 90 s..

Makó társadalomrajza
Erdei, Ferenc
Makó. 1982. 95 S.. A Makói Múzeum füzetei ; 27.
ISBN 963-01-3947-4

Maktskifte: regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige
Åsling, Nils G.
Stockholm. Ekerlid. 2001. 427 S..
ISBN 91-88595-91-9

Makt som fullmakt: ett vårdvetenskapligt perspektiv
Rundqvist, Ewa
Åbo. Åbo Akademis Förlag. 2004. 203 S., [16] Bl..
ISBN 951-765-175-9

Maktspel
Marvin, William,
Malmö. Winther,. 1988 ; . 125, [3] s. ;.

Maktspel
Rosenberg, Philip ; Linné, Björn
Stockholm. M¯nPocket,. 2004 . 469, [5] s. ;.

Maktspel i Nordostasien
Gudmundson, Ulla
Stockholm. Utrikespolitiska Inst.. 1991. 27 p.. Världspolitikens dagsfrågor ; 1991,6 : Posttidning.
ISBN 91-7182-773-0

Maktspel, rollspel, övertygelse: poliktiken i praktiken
Åhlström, Per. ; Pinheiro, Mona Hillman.
[Sweden]. Vardagsmakt AB ;. c2005.. 185 p..

Maktspel sett i genusperspektiv: chefredaktören kommenterar
Jillker, Gustaf,

Maktspel synat: på Erlanders, Palmes och Carlssons tid
Svensson, Olle
Stockholm. Norstedt. 1994. 274 S..
ISBN 91-1-939232-X

Maktspråk: boken med jävlaranamma
Melin, Lars ; Melin, Martin ; Andersson, Jens
Stockholm. Schibsted. 2007. 182 S..
ISBN 91-7738-749-X

Maktspråk, makt, demokrati
Lundin, Lars
Stockholm. LO. 1998. 48 S.. Folket styr, Ös demokratiutredning.

Maktspråksboken: en samling ord och uttryck för och mot makt
Backlund, Britt
Stockholm. Carlsson. 2004. 300 S..
ISBN 91-7203-641-9

Maktßb bilyad. Manuscrits arabes à la bibliothLque Albert I. (BibliothLque Royale de Belgique, Brüssel) du 21. DØcembre 1968 au 26 Janvier 1969Catalogue
Bauwens, Jan ¬[Hrsg.]¬
Bruxelles. BR. 1968. 15, 67 S.. BibliothLque Royale de Belgique (Brüssel). Catalogues des expositions ; No. 33.

Maktstrukturer i Harry Potter böckerna
Heyman, Malin
Stockholm. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria,. 2004. 29 s..

Maktstrukturer och styrelseformer inom teatern: referat av Vasaseminariet 13.-19. 6 1975 på Hanaholmen
Karlsson, Jan
Stockholm. [Nordiska rådet : Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete : [Fritzes hovbokh. i distr.]. 1976. 79 p.. Nordisk utredningsserie ; 1976:2.
ISBN 91-7052-237-5 : kr8.80

Maktub
Coelho, Paulo
1. reimpr. Lisboa. Pergaminho. 1996. 197 S.. Aquarius.
ISBN 972-711065-7

Maktub
Coelho, Paulo
Cascais: Pargaminho. 2003. 196 S..
ISBN 972-711529-2

Maktub
Coelho, Paulo
Barcelona. Planeta. 2002. 197 S..
ISBN 84-395-9167-5

Makt¯ub¯at-i M¯ajid¯i
Abdul Majid, ; Qidv¯a®¯i, H¯ashim. ; °Abdulqav¯i Dariy¯ab¯ad¯i.
Kalkattah. Id¯arah-yi Insh¯a®e M¯ajid¯i,. 1982.. v. <1 >.

Maktåubåat-i Mawlåanåa Jalåal al-Dåin Råumåi
Jalåal al-Dåin Råumåi, ; Subdhåanåi, Tawfåiq.
Tihråan. Markaz-i Nashr-i Dåanishgåahåi,. 1371 [1992]. 403 p. ;.

Makt¯ub¯at-i Shaiököh °Abdulòhaq Muòhaddiös Dihlav¯i: Urd¯u
°Abd al-òHaqq ibn Sayf al-D¯in Dihlav¯i,
Dihl¯i. N¯ur Pablishing H¯a®¯us,. 1990.. 283 p. ;.

Makt¯ubat-i Shaiököh al-Isl¯am.
Madn¯i, Sayyid òHusain Aòhmad,
[1952-1964; v. 4, 1963]. 4 v..

Maktub bilyad: manuscrits arabes à la Bibliothèque Albert Ier
Bauwens, Jan
Bruxelles. Bibl. Albert Ier. 1968. XV, 67 S. : Ill.. Catalogues des expositions organisées à la Bibliothèque Albert Ier à Bruxelles.

Makt¯ub Bilyad: arabische Handschriften in de Abert I-Bibliotheek ; Catalogus
Bauwens, Jan
Brussel. [Koninklijke Bibliotheek van Belgie]. 1968. XIV, 67, XXIV S.. Catalogi van tentoonstellingen gehouden in de Albert I Bibliotheek te Brussel ; 33.

Makt¯ub-i hid¯ayat
Madn¯i, Sayyid òHusain Aòhmad,
Devband. Id¯arah-yi Nashar o Ish¯a°at, Darul°ul¯um,. [1951?]. 124 p. ;.

MaktÅub-i ÏsÅahzÅada KamÅal-ad-Daula bi ÏsÅahzÅada ÏGalÅal-ad-Daula: (sih maktÅub)
KirmÅanÅi, MÅirzÅa ÅAqÅa ÕHÅan ; ÏCÅubÅina, BahrÅam
[S.l.]. IntiÏsÅarÅat-i Mard-i ImrÅuz. 1991. 272 S..

Makt utan motvikt: om demokrati och konstitutionalism
Berggren, Niclas
Stockholm. City univ. press. 1999. XVIII, 372 S..
ISBN 91-7562-100-2

Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv: en studie vid tre vårdavdelningar
Albinsson ; Kerstin@Arnesson, Gunilla
Malmö. Institutionen för Pedagogik. 2000. 246 S.. Studia Psychologica et Pedagogica - Series Altera ; 148.
ISBN 91-88810-11-9

Makt & vardag: hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid; femton uppsatser
Dahlgren, Stellan [Red.]
Stockholm. Atlantis. 1993. 335 S..
ISBN 91-7486-093-3

Makuadi wa soko huria
Chachage, C. S. L.
Dar es Salaam. E & D Ltd. 2002. viii, 287 p..
ISBN 9987-62245-3

Maku an Mark roònallim: mi auili ònanai
Logan, Robert W. ; Logan, R.W.
New York. American Bible Society,. 1882.. 50 p. ;.

Makubesu
Shakespeare, William, ; Fukuda, Tsuneari,
Tåokyåo. Shinchåosha,. Shåowa 36 [1961]. 231 p., [11] leaves of plates.

Makubesu =: Macbeth
Shakespeare, William, ; Kaneshita, Tatsuo.
Tokyo. Shin Kokuritsu Gekijo Unei Zaidan,. 2000.. 44 p..

Makulakolobome und Toxoplasmose: e. krit. Vergleich nebst Beschreibung e. neuen Falles
Freigang, Manfred
1952. 146 Bl. : Ill..

Makulata
Kornetzky, Brigitte Uttar [Ill.]
[Kassel?]. 1995. [44] Bl..

MÅa kullu rÅamÅi ÇgaraÖdin yuÖsÅib: Ein Beitrag zum Bogenschießen im islamischen Mittelalter ; auf der Grundlage der Gothaer Handschrift MS orient A 1338
Al-Marie, Uta
Halle. 1998.

Makulu und andere südafrikanische Negermärchen
Slattery, Helga ; Slattery, Bill ; Steiner, Ernst
Zürich. Artemis-Verl.. 1954. 32 S..
: 9.80