Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról
Szarka, László [Hrsg.]
Budapest. Magyar Tagozat. Magyar csehszlovák történész vegyesbizottság. 1988. 147 S.. Hungaro Bohemicoslovaca ; 1.
ISBN 963-8311-43-6

Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok
LÍokös, István
Budapest. Szépirodalmi Könyvk.. 1984. 638 S..
ISBN 963-15-2521-x

Magyar sebészet
Budapest. Motesz. 1950.

Magyars et Roumains devant l'histoire
Xenopol, Alexandru D. ; Bertha, Sándor
Paris. Lèroux. 1900. 29 S..

Magyar és európai civil társadalom
Csefkó, Ferenc
Pécs. 1999. 452 S..
ISBN 963-849-0439

Magyar és európai munkajog: (a magyar és a közép-kelet-európai munkajog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében)
Prugberger, Tamás ; Ploetz, Manfred
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1994. 369, [12] S..
ISBN 963-222-788-3

Magyar és finnugor alaktan: 2000. október 25 - 26.
Büky, László
Szeged. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék. 2001. 146 S.. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei ; 2.
ISBN 963-482-557-5

Magyar és finnugor jelentéstörténet: 2002. október 16 - 17.
Büky, László
Szeged. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék. 2003. 196 S.. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei ; 3.
ISBN 963-482-651-2

Magyar és finnugor mondattörténet: 1998. szeptember 23-24.
Büky, László
Szeged. JATE, Magyar Nyelvészeti Tanszék. 1999. 188 S.. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei ; 1.
ISBN 963-482-366-1

Magyarság a zenében
Kodály, Zoltán
Budapest. Magvetö Kiadó. 1984. 65 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-14-0301-7

Magyarság - európaiság
Köteles, Pál
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1993. 301 S..
ISBN 963-14-1896-0

Magyarság, fehérvári polgárság
Szalai, Károly
Székesfehérvár. 1996. 157 S..
ISBN 963-04-7511-1

Magyarság, irodalom és filozófia: olvasókönyv a filozófia és az irodalom tanuláshoz
Szabó, Árpád
Budapest. Societas Philosophia Classica. 1994. 291 S..
ISBN 963-04-4381-3

Magyarságismeret
Dörnyei, László
Budapest [u.a.]. Intermix. 1993. Kárpát-medencei magyar könyvek ; ....
ISBN 963-8352-20-5

Magyarságkép és történeti változásai
Pataki, Ferenc ; Pomogáts, Béla
Budapest. Magyar Tudományos Akad.. 1999. 207 S.. Magyarország az ezredfordulón : MÍuhelytanulmányok.
ISBN 963-508-079-4

Magyarságkutatás ; 1995/96
Diószegi, László
Budapest. Teleki László Alapítvány. 1996. 320 S.. A magyarságkutatás könyvtára ; 20.
ISBN 963-04-6964-2

Magyarság - mérlegen: (mÍuvelÍodéstörténeti, irodalmi és nyelvészeti tanulmányok)
Szíj, RezsÍo
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 1995. 225 S..
ISBN 963-8033-08-8

Magyarság, protestantizmus, társaslélektan: hagyomány és megújulás konfliktusa Karácsony Sándor életmÍuvében
Lányi, Gusztáv
Budapest. Osiris K.. 2000. 364 S..
ISBN 963-379-908-2

Magyarságról, külpolitikáról
SzÍurös, Mátyás
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1989. 360 S..
ISBN 963-09-3382-9

Magyarság és emberi egyetemesség: irodalom- és mÍuvelÍodéstörténeti tanulmányok
Fenyö, István
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1979. 838 S..
ISBN 963-15-1364-5

Magyarság és Europa: nemzetpolitikai szemle 1992 ; esélyek és remények a Kárpát-medencében
Budapest. Euro-Hungaria Alapítvány. 1992. 310 S..
ISBN 963-04-2360-X

"Magyarság és Európa" Németh László irodalmi vitái. [a Tokaji írótábor 2001. évi tanácskozása ]
SerfÍozÍo, Simon
Miskolc. Bíbor. 2002. 264 S.. A Tokaji írótábor évkönyve ; 11.
ISBN 963-946600-X

Magyarság és modernitás: kulturális és politikai perspektívák ; (tanulmányok 1997 - 2004)
Segesvary, Viktor
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2004. 290 S.. Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei ; 16.
ISBN 963-950124-7

Magyarság és mÍuveltség: nyelvében él ...? ; rétegzÍodések a magyar mÍuveltségben
2.kiadás. Budapest. MÍuvelÍodéskutató Intézet. 1987. 187 S.. Az Intart Társaság szimpóziumának elÍoadásai ; 1.
ISBN 963-521-159-7

Magyarság és nevelés: [válogatott] tanulmányok
Karácsony, Sándor ; Lendvai, Ferenc L.
Budapest. Áron. 2003. 327 S..
ISBN 963-85084-7-7

Magyarság-szimbólumok
Kapitány, Ágnes ; Kapitány, Gábor
Budapest. Európai Folklór Intézet [u.a.]. 1999. 300, [24] S.. Örökség.
ISBN 963-03-6719-X

Magyarság, történelem, kálvinizmus, egyetemesség: a Magyarországi Református Egyház balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferenciatelepén augusztus 23 - 25. között a Református Értelmiségi Konferencián elhangzott elÍoadások és igehirdetések valamint ; beszámolók a nyári szárszói konferenciákról
Tenke, Sándor
Budapest. Magyarországi Református Egyház. 1997. 206 S.. Szárszói füzetek ; 5.
ISBN 963-00-2099-8

Magyarságtükör: nemzet határok nélkül
Sisa, István
Budapest. Püski. 2001. X, 390 S..
ISBN 963-933749-8

Magyarságunk: történelmi útravaló
Ádám, Sándor
3., bÍovített kiad. Budapest. Ádám. 1996. 232, [2] S..
ISBN 963-450-827-8

Magyarságunk
Ádám, Sándor
[Budapest. SzerzÍoi Kiadás]. 1995. 224 S..
ISBN 963-450-827-8

Magyarság, zsidóság
Fejtö, François ; Zeke, Gyula
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 2000. 338 S.. História könyvtár : Monográfiák ; 14.
ISBN 963-00-5541-4

Magyar Shakespeare-tükör: Esszék, tanulmanyok, kritikák
Maller, Sandor [Hrsg.] ; Ruttkay, Kálmán [Hrsg.]
Budapest. Gondolat. 1984. 627 S..
ISBN 963-281-328-6

The Magyars in the ninth century
Macartney, Carlile A.
Repr. (d. Ausg. Cambridge) 1930. Cambridge. Univ. Pr.. 1968. 241 S.. Cambridge University Press library editions.
ISBN 0-521-07391-X

Magyar siratófal
KÍobányai, János
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1990. 261 S..
ISBN 963-15-4196-7

Magyar és latin nyelvÍu vallomások: (1767)
Tóth, Péter ; Turbuly, Éva
Sopron. GyÍor-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára [u.a.]. 1999. 236 S.. Burgenländische Forschungen : Sonderband ; 21,1.
ISBN 963-8327-11-1

Magyar és latin nyelvîu vallomások (1767) =: Ungarische und lateinische Bekenntnisse
Tóth, Péter
Eisenstadt. Amt d. Burgenlñd. Landesregierung,. 1999.. 236 S..

Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei
Gosztonyi, József ; Mészáros, István
Budapest. Magyar ÉremgyÍujtÍok Egyesülete. 1990. 264 S..
ISBN 963-7122-028

Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992: több mint 12000 kortársunk életrajza
Pásztor, Antal ; Szalay, Katalin ; Szarvas, Krisztina
Budapest. BIOGRÁF. 1992. XV, 976 S..
ISBN 963-7943-09-9

Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1994: több mint 125000 kortásunk életrajza
Hermann, Péter ; Pásztor, Antal
[Budapest]. Biográf. 1994. XIII, 1054 S..
ISBN 963-7943-27-7

Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1996: több mint 14,000 kortársunk életrajza
Hermann, Péter ; Gergely, András A.
S.l.. Biográf. 1995. xiv, 1086 p..
ISBN 963-7943-86-2

Magyar sors 1944 - 1957
Kaposvár . Magyar Nemzeti Történeti Társaság .

Magyar sors a Kárpát-medencében: népesedésünk évszázadai, 896-2000
Für, Lajos
Budapest. Kairosz. 2001. 472 p..
ISBN 963-940620-1

Magyar sorskérdések: elÍoadások a magyar kultúra és népesedés keresztény szempontjairól
Korzenszky, Richárd ; Somorjai, Ádám
Róma. 1989. 154 S..

Magyar sors, magyar lélek: válogatott írások
Cseh, István
Székesfehérvár. Cseh. 2001. 327 p..
ISBN 963-440-191-0

Magyar sors, magyar szellem, magyar anyanyelv
Török, András István
Budapest. Miniátor K.. 2003. 159 S..
ISBN 963-212-270-4

Magyar sors és fehér szarvas: válogatott prózai írások
Szabó, LÍorinc
Budapest. Magyar Fórum Kiadó. 1994. 215 S.. Magyar Fórum könyvek.
ISBN 963-7738-13-4

Magyar-spanyol kéziszótár
Gáldi, László
Budapest. 1977. 1008 S..
ISBN 963-205-068-1

Magyar sportélet Csehszlovákiában 1918-1938
Turczel, Lajos
Bratislava. Madách. 1992. 184 S..
ISBN 80-7089174-2

Magyar és szlovák népdalok, táncok
Bartók, Béla ; Brodszky, Ferenc [Bearb.]
Budapest. Ed. Musica. 1972.

Magyar statistikai évkóonyv: Statistisches Jahrbuch für Ungarn
Budan [i.e. Budapest]. Statistikai Hivatal,. 1872-[1892?] i. v. ;.

Magyar statisztikai évkönyv
1 Aufl.. Budapest. Közp. Statiszt. Hiv..

Magyar statisztikai évkönyv
1 Aufl.. Erfurt. Katholisches Waisenhaus. 1859. XIV, 761 S. ; 8-o.

Magyar statisztikai zsebkönyv
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1931.

Magyar Steel: Hungarian armour in WW II
Becze, Csaba
Sandomierz. Stratus. 2006. 84 s.. Mushroom Model Magazine Special / Green Series ; no 4101.
9788389450296

Magyar és török végvárak: (1663 - 1684) ; [tudományos tanácskozás elÍoadásai - Noszvaj, 1984. okt. 18 -19.]
Bodó, Sándor ¬[Hrsg.]¬
Eger. Dobó István Vármúzeum. 1985. 314 S.. Studia agriensia ; 5.

Magyar és török végvárak, 1663-1684: tudományos tanácskozás elîoadásai, Noszvaj, 1984. okt. 18-19
Bodó, Sándor, ; Szabó, Jolán.
Eger. Dobó István Vármúzeum,. 1985.. 314 p..

Magyar - svéd szótár
Kiefer, Ferenc
Budapest. Akad. Kiadó. 1984. 647 S..
ISBN 963-05-3207-7

Magyar Szabványügyi Hivatal
Budapest. 1957.

Magyar szavak története: közérdekÍu magyar szófejtések gyÍujteménye
Horger, Antal
Budapest. Tinta. 2001. 193 S.. MestermÍuvek ; 2.
ISBN 963-86090-6-0

Magyar szavak világa: magyar nyelvi munkafüzet külföldön élÍo 8 - 12 éves gyerekek számára
Szende, Aladár ; Takács, Etel
Budapest. 1975. 259 S.. Tanuljunk magyarul!.
ISBN 963-17-1514-0

Magyar szemle: tudományos, irodalmi és mÍuvészeti folyóirat
São Paulo. Magyar Szemle Társ.. 1954.

Magyar szemle: repertórium és tartalomelemzés
Saád, József
Budapest . Fîovárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1989. 2 Bd..

Magyar szentek: hÍosök és szentek
Szekfú, Gyula
[2. Aufl.]. Budapest. Maecenas Könyvkiadó. 1991. 444 S.. Magyar katolikus irók könyvei.
ISBN 963-7425-54-3

Magyar szentek legendái: az esztergomi egyházi fÍohatóság engedélyével 1906
Rosty, Kálmán
Hasonmás kiad. [der Ausg. Budapest 1906]. Budapest. Szent-Korona Társaság. 1996. 200 S..
ISBN 963-04-6489-6

Magyar szentek tisztelete és ereklyéi: kiállítás a Keresztény Múzeumban, 2000. június 17 - október 1.
Cséfalvay, Pál
Esztergom. Keresztény Múzeum. 2000. 152 S..
ISBN 963-7129-08-1

Magyarszerdahely szólítónevei
Szép, Katalin
Budapest. ELTE. 1987. 18 S.. Magyar személynévi adattárak ; 78.
ISBN 963-462-125-2

Magyar szervezetek a világban
Tóth, Ágnes
4. kiad. [Budapest]. MTI Sajtóadatbank. 1997. 590 S..
ISBN 963-7560-35-1

Magyar szervezetek a világban
Tóth, Ágnes ; Mohr, Katalin
3., bÍovített kiad. [Budapest]. MTI Kereskedelmi és Marketing Igazgatóság. 1995. 554 p.. A Magyar Távirati Iroda Sajtóadatbankjának kiadványa.
ISBN 963-7560-31-9

Magyar szervezetek a világban
Tóth, Ágnes ; Mohr, Katalin
[2., átd. kiad.]. Budapest. MTI Sajtóadatbank. 1993. 472 p..
ISBN 963-7560-28-9

Magyar szerzÍok könnyÍu zongoradarabjai
Váczi, Károly
Budapest. ZenemÍukiadó Vállalat. 1961. 35 S..

Magyar szerzîok mîuvei gordonra Ðes zongorÐara
Montag, Lajos
Budapest . Editio Musica. [c1984]-. H. 4- (Partitur.

Magyar szerzîok mîuvei gordonra és zongorára
Montag, Lajos
Budapest . Editio Musica. [c1984]-. H. 4- (Partitur.

Magyar szófejtÍo szótár
Bárczi, Géza
Budapest. Trezor Kiadó. 1991. XXV, 347 S..
ISBN 963-02-8343-3

Magyar szófejtések
Mokány, Sándor
Budapest. 1980. 66 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 105.
ISBN 963-05-2280-2

Magyar szigetvilágban ma és holnap
Nagy, Károly
New York. Püski. 1984. 159 S..
ISBN 091595061

Magyar szinhazmüveszeti lexikon
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1994. 882 S..
ISBN 963-05-6635-4

Magyar szinonima kéziszótár: [A - Z-ig] ; [30 000 szinonim szót és szólást tartalmaz, 800 logikai csoportban]
Póra, Ferenc
Budapest. Könyvmíves Könyvk.. 2004. 451 S..
ISBN 963-926227-7

Magyar szinonima kéziszótár: [A - Z-ig ; 9000 címszó, 70000 rokon értelmÍu szó]
Bék, Gerzson ; Csiffáry, Tamás
Budapest. Könyvmíves Könyvk.. 2004. 399 S..
ISBN 963-949764-9

Magyar szinonimaszótár
Nagy, Gábor O. ; Ruzsiczky, Éva
5., változatlan k.. Budapest. Akad. K.. 1991. 593 S..
ISBN 963-05-6211-1

Magyar szinonimaszótár
O. Nagy, Gábor ; Ruzsiczky, Éva
3., változatlan kiad.. Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 593 S..
ISBN 963-05-3307-3

Magyar szinonimaszótár: 2.k.
Nagy, Gábor O. ; Ruzsiczky, Éva
Budapest. Akadémiai K.. 1980. 593 S..
ISBN 963-05-2284-5

Magyar székesegyházak
Éri, István
Budapest. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. 1989. 192 p.. Tájak-korok-múzeumok könyvtára ; [1].
ISBN 963-555-661-6 : 190.00Ft

er Gregory
Kiss, Gábor
London. Gollancz. 1986. 183 S..
ISBN 0-575-03790-3

Magyar szókincstár: rokon értelmÍu szavak, szólások és ellentétek szótára
Kiss, Gábor
7. kiadás. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2003. XII, 929 S.. A magyar nyelv kézikönyvei ; 1.
ISBN 963-937271-4

Magyar szlengszótár
Kövecses, Zoltán
1. kiad. Budapest. Akadémiai k.. 1998. XXXVI, 360 S..
ISBN 963-05-7604-X

Magyar-szlovák kéziszótár
Chrenková, Edita
1. k. Budapest. Akad. K. [u.a.]. 1992. 928 S..
ISBN 963-05-6265-0

Magyar-szlovák kéziszótár: [több mint 30000 címszó, több mint 50000 szótári adat]
Chrenková, Edita
1. vyd. Budapest [u.a.]. Talentum. 2003. 631 S.. Talentum szótárak.
ISBN 80-9676937-5

Magyar szólások és közmondások
Nagy, Gábor O.
2. kiad. Budapest. Gondolat. 1976. 860 S..
ISBN 963-280-417-1

Magyar szólások és közmondások gyÍjteménye
Margalits, Ede
[Nachdr. der Ausg.] Budapest, Kókai, 1896. [Budapest]. Black and White K.. 2003. VII, 770 S..
ISBN 963-945288-2

Magyar szólások és közmondások kézikönyve: [A - Z-ig]
Margalits, Ede
Repr. der Ausg. Budapest 1897. [Budapest]. Merényi. 1996. 770 S..
ISBN 963-698-051-9

Magyar szólások és közmondások szótára: mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve
Forgács, Tamás
Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2003. XXII, 821 S.. A magyar nyelv kézikönyvei ; 6.
ISBN 963-937257-9

Magyar szólástár: szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmezÍo és fogalomköri szótára
Bárdosi, Vilmos
Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2003. XXIII, 947 S.. A magyar nyelv kézikönyvei ; 5.
ISBN 963-937247-1

Magyar szó, magyar beszéd
Hernádi, Sándor
Budapest. Osiris Kiadó. 1996. 228 S..
ISBN 963-379-248-7

Magyar színház Erdélyben: (1919 - 1992)
Kántor, Lajos ; KötÍo, József
Bukarest. Kriterion Könyvkiadó. 1994. 271 S..
ISBN 973-26-0331-5

Magyar színházmÍuvészeti lexikon
Székely, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1994. 882, [4] S..
ISBN 963-05-6635-4

Magyar színháztörténet
Székely, György
Budapest. Akad. K. 1990.
ISBN 963-05-5647-2

Magyar színészek önéletrajzai
Csiffáry, Gabriella
Budapest. Palatinus Könyvek. 2001. 516 p.. Születtem.
ISBN 963-925974-8

Magyar szocialista irodalom: elsÍo kiadások 1945-ig
Lett, Miklós ; Varga, Istvánné ; Botka, Ferenc
Budapest. PetÍofi Irodalmi Múzeum. 1975. 325 p.. A PetÍofi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei : E sorozat ; 1.
ISBN 963-7411-09-7

Magyar szociológiatörténeti füzetek
Budapest . Könyvtár. [19..]-.

Magyar-szovjet gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok
Biró, József
Budapest. Kossuth. 1976. 108 p.. Közgazdasági ismeretek.
ISBN 963-09-0613-9

Magyar szépirodalom, 1945-1979
Bereczky, László [Hrsg.]
Budapest. NépmÍuvelési Propaganda Iroda. 1981. 242 S.. Könyvtári kis Tükör.
ISBN 963-201-119-8

Magyar származású Nobel-díjas tudósok
Nagy, Ferenc
3. kiadás. Budapest. MTESZ. 1995. 79 S..
ISBN 963-8012-69-2

Magyar szárnyvonalak: határon túli prózaírók antológiája
Filep, Tamás Gusztáv
Budapest. Present Könyv- és Lapk.. 1999. 266 S..
ISBN 963-85816-8-9

Magyar-észt igekötÍos szøtár
Török, Ilona ; Kreinin, Lea
Tartu. 1999. 143 S.. Biblioteca studiorum Hungaricorum in Estonia.
ISBN 9985-9092-4-0

Magyar-észt kisszótár
Pusztay, János
1 Aufl.. Szombathely. Savaria Univ. Press. 2004.

Magyar-észt-német-angol-finn-latin közmondások és szólaÂsok: czeremisz és zürjén függelékkel
Paczolay, Gyula
2., b"ovitett kiadás. Veszprém. Veab. 1987. 300 S..
ISBN 963-7121-92-7

Magyar-észt-német-angol-finn-latin közmondások és szólások: cseremisz és zürjén függelékkel
Paczolay, Gyula ¬[Hrsg.]¬
2. rev. ed.. Veszprém. VEAB. 1987. 300 S..
ISBN 963-7121-92-7

Magyar szótörténeti szótár
Tótfalusi, István
[Budapest]. Anno K.. 2001. 578 S..
ISBN 963-375-178-0

Magyar szótár: egymást magyarázó szavak és fordulatok tára
Bartos, Tibor
Budapest. Corvina K..

Magyar-észt vonzatszótár
Kippasto, Anu ; Nurk, Anu ; Seilenthal, Tõnu
Tartu. 1997. 95 S.. Bibliotheca Studiorum Hungaricorum in Estoniae.
ISBN 9985-60-317-6

Magyar századok
Szvák, Gyula
[Budapest]. Pannonica K.. 1999.
ISBN 963-8469-96-x

Magyar századok
Virág, Benedek
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1983. 461 S.. Magyar Hírmondó.
ISBN 963-271-922-0

Magyar századok: a magyarság és a magyar kultúra története a honfoglalástól napjainkig
Hegedüs, Géza
Budapest. Trezor Kiadó. 1996. 484 S..
ISBN 963-7685-92-8

Magyar századvég
Székelyhidi, Ágoston
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 2002. 247 S..
ISBN 963-928067-4

Magyar tales
Hargitai, Peter. ; Hargitai, Dianne Kress,
Amherst, Mass.. Univ. of Massachusetts International Studies Program,. c1989.. 66 p., [7] leaves of plates.

Magyar települések enciklopédiája: összefoglaló leírás Magyarország megyéirÍol, városairól és községeirÍol
Kasza, Sándor
Budapest. Ceba K.. 2000. 848 S. : zahlr. Ill.. Magyarország kézikönyvtára ; 1,1.
ISBN 963-9089-60-5

Magyar településtár
Hajdú-Moharos, József
Budapest. Kárpát-Panonn K.. 2000. XXVIII, 788 S..
ISBN 963-00-5510-4

Magyar tisztek a Monarchiában a századforduló idején
Szabó, József
Budapest. A @Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagelláto Központja. 1994. 110 S.. Honvéd tudósok ; 2.
ISBN 963-03-3750-9

Magyar tájak néprajzi felfedezÍoi
Paládi-Kovács, Attila
Budapest. Gondolat. 1985. 485 S.. A magyar néprajz klasszikusai.
ISBN 963-281-494-0

Magyarító könyvecske: a magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének
Molnos, Angéla
3., bÍov. kiad. Debrecen. LSZM Alapítvány. 2000. 276 S..
ISBN 963-00-4165-0

[Magyar Átlás az az Magyar, Horvát, és Tot Országok' Vármegyéji', 's Szabad Kerületei' és a' hat'ar-\0151rz\0151 Katonaság' Vidékinek közönséges és különös tábláji]
Márton, József ; Görög, Demeter von ; Kerekes, Samuel
[Viennae]//Wien//. 1802 - 1811. 62 Bl. : nur Kt..

Magyar átlás az az magyar, horvát, és tót országok' vármegyéji, 's szabad kerületei' és a' határ-örzö katonaság', vidékinek közönséges és különös tábláji
Márton, József
Viennae. Junker. 1802 - 1811. 59, [18] Bl..

Magyar táncmÍuvészet
Kaposi, Edit [Hrsg.] ; Pesovár, ErnÍo [Hrsg.]
[Budapest]. Corvina Kiadó. 1983. 245 S..
ISBN 963-13-1587-8

Magyar táncmÍuvészet 1990 - 1995
Eszéki, Erzsébet
Budapest. Planétás K.. 1996. 159 p..
ISBN 963-901403-6

Magyar táncok: vonósnégyesre
Rózsavölgyi, Márk
[Partitur, Stimmen]. [Budapest]. Rózsavölgyi. 2001. 32 S..

Magyar tánctípusok és táncdialektusok
Martin, György
2., átdolgozott kiad. Budapest. Planétás Kiadói és Kereskedelmi Kft.. 1995. 298 S..
ISBN 963-7931-70-8

Magyar - török szótár
Csáki, Éva
Budapest. Balassi Kiadó. 1997. 421 S..
ISBN 963-505-171-4

Magyar történelem: 1914 - 1990
Salamon, Konrád
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 322 S..
ISBN 963-18-6872-9