"Magyarország, Veled az Isten!": Brunszvik Teréz naplófeljegyzései, 1848 - 1849
Brunswik, Theresia Josefa Anna Johanna Aloysia ; Hornyák, Mária
[Budapest]. Argumentum. 1999. 277, [16] S..
ISBN 963-446-096-8

Magyarország világi archontológiája: 1301 - 1457
Engel, Pál
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1996. História könyvtár : Kronológiák, adattárak ; 5.
ISBN 963-8312-43-2

Magyarország villamosításának fejlÍodése
Budapest. Állami Nyomda. 1928.

Magyarország virága: 13. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életérÍol
Horváth, Tamás J. ; Szabó, Irén
Paris. Stock. 1986. 126 S. mit Ill. Középkori keresztény írók ; 3.
ISBN 2-234-01976-1

Magyarország virágzása és romlása
Vikol, Katalin [Hrsg.]
[Budapest]. Reflektor Kiadó. 1988. 55 S.. Magyar évszázadok.
ISBN 963-209-057-8

Magyarország virágzása és romlása: Magyarország a XIV-XV. században
Varga, Domokos
2. kiad. Budapest. Móra Ferenc Könyvk. 1974. 159 S.. Képes történelem.
ISBN 963-11-01169

Magyarország visszafoglalása, 1683-1699
Várkonyi, Ágnes R.
Budapest. Tankönyvkiadó. 1987. 185 p..
ISBN 963-17-9886-0 : 27.00Ft

Magyarország vizföldtani atlasza
Schmidt, Eligius R.
Budapest. Fülöp. [1961]. 73 Bl. : graph. Darst., überw. Kt..

Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétÍol a kiegyezésig
Pap, József
Szeged. Belvedere Meridionale. 2003. 291 S..
ISBN 963-86240-7-8

Magyarország vármegyéinek kézi atlasza
Kogutovicz, Manó
Repr. d. Ausg. 1905, erw. um die 8 Komitate aus Kroatien. Budapest. Magyar Mercurius. 2003. 6 S., 71 Bl..
ISBN 963-85528-9-1

Magyarország vármegyéi és városai
Budapest. Arcanum. 2004. 1 CD-ROM.
ISBN 963-937491-1

Karvalics, Láing-in
2. ed., 2 print. New York. Springer. 1990. XIII, 178 S..
ISBN 0-8261-1401-6

Magyarország vízföldtani atlasza
Schmidt, E. R.
Budapest. Fülöp. 1958. 72 B., fol..

Magyarország vízföldtani atlasza
Schmidt, Eligius Robert
Budapest. Kiadja a Magyar Állami földtsani intézet. 1962. 73 Ktn, 29 S..

Magyarország XX. századi választási atlasza: 1920 - 2000
Hubai, László
Budapest. Napvilág Kiadó.
ISBN 963-9082-74-0

Magyarország XX. századi válaszKanada
Hubai, László

Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920 - 2000
Hubai, László
Budapest. Napvilág. 2001.
ISBN 963-908274-0

Magyarország XX. százdi választási atlasza 1920 - 2000: Medienkombination
Hubai
Budapest . Napvilág Kiadó .

Magyarország zenetörténete
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988 - 1990.
ISBN 963-05-4579-9

<<Das>> andere Preussen: konservative Gestalten und Probleme im Zeitalter Friedrich Wilhelm IV.
Schoeps, Hans Joachim
Hildesheim . Olms. 2001. 313 S..

Magyarország zuzmóflórájának kézikönyve
Verseghy, Klára
Budapest. Magyar Természettudományi Múzeum. 1994. 415 S.. Studia naturalia ; 5.
ISBN 963-7093-22-2

Magyar orvosi bibliográfia
Budapest. Országos Orvost. Könyvtár. 1957.

Magyar orvosi bibliográfia.: Bibliographia medica Hungarica.
[Budapest] . [n.d.]. v..

Magyar orvosi emlékek: értekezések a magyar orvostörténelem körébÍol
Magyary-Kossa, Gyula
Budapest. Hogyf Editio. 1994 - 1995. A Hogyf Editio Budapest reprintje.
ISBN 963-8484-15-2

MagyarorzÐag külpolitikÐaja a mÐasodik vilÐaghÐaborÐu elîoestÐejÐen; 1938 november-1939 szeptember
Kis, AladÐar.
[Budapest]. Kossuth KönyvkiadÐo,. 1963. 253 p..

Magyarorzág ipari színvonala az eurÂpai összehasolitás tükrében a második világháború elött
Berend, T. Iván ; Ránki, György
1961.

Magyarorzág története a 16-18. században
Kalmár, János
2., jav. kiad. Budapest. IKVA. 1990. 97 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felételizÍoknek.
ISBN 963-7760-15-6

Magyarosan, katonÐasan;: segÐedkönyv a katonai irÐasmÐed ("irÐal tan") ektatÐasÐahoz.
RÐozsÐas, JÐezsef. [from old catalog]
Budapest, . StÐadium,. 1944-. v. <1-2 >.

Magyarosan, katonásan;: segédkönyv a katonai irásméd ("irál tan") ektatásához.
Rózsás, Jézsef. [from old catalog]
Budapest, . Stádium,. 1944-. v. <1-2 >.

Magyarosan magyarul!
Mayer, Judit
1. kiad. Dunaszerdahely. Lilium Aurum. 2003. 152 S..
ISBN 80-8062162-4

Magyar Íosmesék
Bíró, Lajos
Debrecen. Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kultúrális ÉrtékÍorzÍo Egyesület. 1999. 99 S..
ISBN 963-03-9174-0

Magyar Íostörténet: elÍoadások
Erdélyi, István
Miskolc. Miskolci Bölcsész Egyesület. 1993. 175 S., 1 Faltbl. Miskolci Parthenon-tanulmányok ; 9.
ISBN 963-7528-04-0

Magyar Íostörténeti tanulmányok
Czeglédy, Károly
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1985. 365 S. : Ill.. Budapest oriental reprints / Series A ; 3.
ISBN 963-7302-05-0

Magyar Íostörténeti tanulmányok
Bartha, Antal [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1977. 341 S..
ISBN 963-05-1168-1

Magyar Íostörténet, magyar honfoglalás
Vékony, Gábor
Budapest. Nap K.. 2002. 222 S..
ISBN 963-940216-8

Magyaroszág orvosi bibliographiája 1472 - 1899: a magyarorságban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása = Bibliographia medica Hungariae 1472 - 1899
Györy, Tibor.
Budapest. Athenaeum,. 1900.. IX, 252 S..

Magyar panoptikum
Bozóki, András
[Budapest]. Kávé. 1996. 330 p..
ISBN 963-85590-2-0

Magyar papírpénzek 1848 - 1992
Rádóczy, Gyula ; Tasnádi, Géza
Budapest. Danubius Kódex K.. 1992. 384 p..
ISBN 963-7434-11-9

Magyar parasztviseletek
Flórián, Mária
Budapest. Planétás. 2001. 343 S.. JelenlévÍo múlt.
ISBN 963-901491-5

Magyar parádé
Nyerges, András
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely. 1990. 271 S..
ISBN 963-04-0720-5

Magyar passió: 1608 - 1711 ; (forrásgyÍujtemény)
Nagy, Gábor ; Márczi, Mónika
Debrecen. Tóth. 2000. 640 S..
ISBN 963-926928-X

Magyar pedagógiai információ
Budapest. 1971.

Magyar pedagógiai irodalom, 1919-1944: folyóiratcikkek
Jáki, László
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1991. 622 p..
ISBN 963-7516-81-6

Magyar pedagógiai irodalom, 1955-1958: folyóiratcikkek
Felkai, Lászlóné ; Tóthpál, Józsefné ; Varga Kovács, Amarilla
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1992. iii, 567 p..
ISBN 963-7516-98-0

Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék
Budapest. 1997. 516 S..
ISBN 963-7644-70-9

Magyar pénzérmék és papírpénzek
Fux, Kornél ; Hölgyéné Angelotti, Zsuzsanna
2. kiadás. Budapest. Tankönyvkiadó. 1987. 103 S.. Történelemszakköri füzetek ; 14.
ISBN 963-17-9939-5

Magyar pokol
Markovits, Györgyi
1964.

Magyar polgári eljárásjog
Kengyel, Miklós
Budapest. Osiris Kiadó. 1998. 611 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-337-8

Magyar polgári eljárásjog
Kengyel, Miklós
6., átdolg. kiad. Budapest. Osiris K.. 2004. 669 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-389-528-6

Magyar polgári jog: kötelmi jog ; különös rész
Nochta, Tibor ; Kovács, Bálint ; Nemessányi, Zoltán
Budapest [u.a.]. Dialóg Campus K.. 2004. 263 S.. Institutiones juris.
ISBN 963-954215-6

Magyar polgári jog altalanos resz. II. A szemelyek joga
Kecskes, Laszlo
Budapest-Pecs. Dialog Campus Kiado. 1999. 263 S..
ISBN 963-912314-5

Magyar polgárosodás
GerÍo, András
Budapest. Atlantisz. 1993. 434 p.. East-European non-fiction.
ISBN 963-7978-33-X

Magyar politika: (1944-1993) ; tanulmányok
Bihari, Mihály
Budapest. ELTE ÁJK Politológia Tanszék [u.a.]. 1993. 271 S..
ISBN 963-462-807-9

Magyar politika 1945 - 1995: (a magyar politikai rendszer történetének fÍobb szakaszai a Második Világháború után)
Bihari, Mihály
Budapest. Korona Kiadó. 1996. 170 S..
ISBN 963-903615-3

Magyar politika a mohácsi vész után
Bárdossy, László
Repr. [d. Ausg.] Budapest 1943. Budapest. Holnap Kiadó. 1992. 379 S..
ISBN 963-345-095-0

Magyar politikai emigráció, 1849-1867
Lukács, Lajos
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1984. 378 S..
ISBN 963-09-2406-4

Magyar politikai pályaképek 1938 - 1948
Borbándi, Gyula
1. Aufl.. Stuttgart. Theiss. 2001. 487 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt..
ISBN 3-8062-1543-X

Magyar politikatörténet: egyetemi tankönyv
Szabó, A. Ferenc
Budapest. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [u.a.]. 2001. 253 S..
ISBN 963-86229-0-3

Magyar politikusok arcképcsarnoka
Bozóki, András
Budapest. Századve\01F5. 1998.

Magyar politikusok önéletrajzai
Csiffáry, Gabriella
Budapest. Palatinus. 2005. 654 S.. Születtem.
ISBN 963-948793-7

Magyar-portugál kapcsolatok: <tanulmányok, bibliográfia, szemelvények>
Rózsa, Zoltán [Hrsg.]
Budapest. Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék, Bölcsészettudományi Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 1987. 279 S..
ISBN 963-462-207-0

Magyar - portugál szótár
Király, Rudolf
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 827 S..
ISBN 963-05-2344-2

Magyar prágaiak - prágai magyarok
Gál, JenÍo
Vyd. 1. Praha. PraÏzská Zakl. Organizace Svazu MadÌarÊu ÏZijících v ÏCeských Zemích. 2002. 160 S..
ISBN 80-2389777-2

Magyar próza az ezredfordulón :rövidprózák és tanulmányok
Elek, Tibor
Békéscsaba [u.a.]. Békés Megyei Könyvtár [u.a.]. 2001. 139 S..
ISBN 963-7141-84-7

Magyar pszichológiai irodalom. 1945-1966. Összeállította Benedek László
László, Benedek [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1967. 253 S..

Magyar pszichológiai szemle: a Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Bizottságának és a Magyar Pszichológiai Tudományos Társaságnak folyóirata
Budapest. 1928. Ab 17.1960: Uj sorozat.

Magyar pszichológiatörténeti bibliográfia
Kiss, György
Budapest. Országos pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1991. 201 p.. A Magyar neveléstörténet forrásai ; 5.
ISBN 963-7516-70-0

Magyar építészet
Ritoók, Pál
Budapest. Kossuth K. 2001 - 2004.
ISBN 963-09-5012-X

Magyar építészet, 1867 - 1945
Déry, Attila ; Merényi, Ferenc
Budapest. Urbino. 2000. 270 S..
ISBN 963-00-3490-5

Magyar építészet a két világháború között
Pamer, Nóra
Budapest. MÍuszaki Könyvk.. 1986. 229 S..
ISBN 963-10-6505-7

Magyar radiológia
Budapest. 1950.

Magyar ragozási szótár
Elekfi, László
Budapest. MTA Nyelvtudományi Intézete. 1994. 599 S..
ISBN 963-8461-81-0

Magyar író a huszadik században: Wass Albert ; sors és pálya
Nagy, Pál
Székelyudvarhely. Erdélyi Gondolat. 2005. 172, [14] S..
ISBN 973-832026-7

Magyar rapszódia: Liszt Ferenc életének regénye
Harsanyi, Zsolt
Budapest. Szépirod. könyvk. 1986. 894 S.. Kentaur könyvek.

Magyar Református Énekeskönyv
Czövek, Oliver
Budapest. Magyar Református Egyházak Tanáskozó Zsinata. 1996. 686 p..
ISBN 963-00-1970-1

Magyar református önismereti olvasókönyv: válogatás a XX. század elsÍo felének református teológiai irodalmából
Németh, Pál
Budapest. Kálvin Kiadó. 1997. 493 S..
ISBN 963-300-687-2

Magyar regény: avagy utak szószakadásban
Tamás, Menyhért
[Budapest]. Nap Kiadó. 1997. 122 S..
ISBN 963-8116-16-1

Magyar éremhatározó
Unger, Emil
2.,átdolg. kiad. Budapest. Magyar éremgyujtok Egyesülete kiad..

Magyar éremhatározó: Erdély.
Unger, Emil,
Budapest, . Magyar Régészeti Mîuvészettörténeti és Éremtani Társulat Érmtani Szakosztályának kiadása,. 1961-. v..

Magyar éremhatározó: ujkor.
Unger, Emil,
Budapest, . Magyar Régészeti Mîuvészettörténeti és Éremtani Társulat Éremtani Szakosztályának kiadása,. 1958-61.. 5 v..

Magyar éremmüvészet a XIX. és XX. században
Csengeryne Nagy, Zsuzsa ; Petrás, István ¬[Ill.]¬
Budapest. 1959. 51, [32] S..

Magyar reneszánsz kertmÍuvészet a XVI - XVII. században: mÍuvelÍodéstörténeti tanulmányok
Stirling, János
Budapest. Enciklopédia Kiadó. 1996. 303 S..
ISBN 963-8477-18-0

Magyar reneszánsz udvari kultúra
Várkonyi, Ágnes R. ; Székely, Júlia [Mitarb.]
Budapest. Gondolat. 1987. 413 S..
ISBN 963-281-796-6

Magyar repülÍok, repülÍo magyarok
Winkler, László
2. kiad. [Budapest]. Pallas Stúdió. 2001. 175 S..
ISBN 963-920753-5

Magyar reumatológia
Budapest. 1980.

Magyar revízió svéd szemmel: svéd diplomáciai jelentések Magyarország 1938 - 1941 közötti revíziós politikájáról
Solymossy, Péter
Budapest [u.a.]. Buda Records. 2002. 227, [40] S..
ISBN 963-440-660-2

Magyar régiségek és furcsaságok
Trócsányi, Zoltán
Repr. [der Ausg.] Budapest: Dante 1924. [Budapest]. Helikon. 1987. 255, VI S..
ISBN 963-207-807-1

Magyar régészet az ezredfordulón
Visy, Zsolt
Budapest. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma .... 2003. 486 S. : zahlr. Ill..

Magyar írói álnév lexikon: a magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei
Gulyás, Pál
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1956. 706 S..

Magyar írói álnév lexikon: a magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei
Debreczeni, Kornélia Sz. ; Gulyás, Pál
Budapest. PetÍofi Irodalmi Múzeum. 1992. 688 S..
ISBN 963-7412-32-8

Magyar írói álnév lexikon: a magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei : Gulyás Pál lexikonának kiegészítése
Sz. Debreczeni, Kornélia ; Gulyás, Pál.
Budapest. Petofi Irodalmi Múzeum,. 1992. 688 p. ;.

Magyar írók: élete és munkái
Szinnyei, József
Nachdr. d. Ausg. Budapest 1891-1914. Budapest. Viktor. 1980. A magyar könyvkiadók és könyvterjesztÍok egyesülése utánnyomat-sorozata.
ISBN 963-7002-34-0

Magyar írók: élete és munkái ; új sorozat
Gulyás, Pál ; Szinnyei, József ; Viczián, János
Budapest. Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939.
ISBN 963-7341-70-6

Magyar írók az Adrián: antológia
Kiss, Csaba Gyula
Budapest. Palatinus K.. 2007. 370 S..
ISBN 978-963-965153-1

Magyar írók élete és munkì
Gulyás ; József
Budapest . 1939-44. 6 bd..

Magyar írók élete és munkái
Szinnyei, József
Budapest. Arcanum Adatbázis. 2000. 1 CD-ROM. Arcanum digitéka.
ISBN 963-86029-9-6

Magyar írók élete és munkái
Gulyás, Pál ; Szinnyei, József
Budapest. Argumentum K. ¬[u.a.]¬.
ISBN 963-7341-70-6

Magyar írók élete és munkái
Szinnyei, József
Budapest . Hornyánszky. 1891-1914. 14 Bde..

Magyar írók önéletrajzai
Csiffáry, Gabriella
Budapest. Palatinus. 1999. 530 p.. Születtem.
ISBN 963-925912-8

Magyar írók perei
Bényei, József
(Budapest). Kozmosz Könyvek. 1984. 249 S..

Magyarrá lett keleti népek
Szombathy, Viktor [Hrsg.]
[Budapest]. Panoráma. 1988. 279 S.. Utazások a múltban és a jelenben.
ISBN 963-243-353-X

Magyar Robinson és egyéb irodalmi ritkaságok
Lukácsy, Sándor
Budapest. RTV-Minerva. 1987. 279 S..
ISBN 963-223-397-2

Magyar írÇoi ÇalnÇev Lexikon: A magyarorszÇagi írÇok Çalnevei és egyeb jegyei ; függelék Néhány száz névtelen munka jegyzéke
GulyÇas, PÇal
2., valtozatlan kiadás. Budapest. Akad. KiadÇo. 1978. 706 S..

Magyar íroi alnev Lexikon. A magyarorszagi írok alnevei és egyeb jegyei: Függelék: Néhany szaz névtelen munka jegyzéke
Gulyas, Pal
Budapest. Akad. Kiado. 1956. 706 S..

Magyar íroí álnév lexikon: a magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei.
Gulyás, Pál,
Budapest. Akadémiai Kiadó,. 1956.. 706 p..

Magyar ráolvasások
Pócs, Éva
Budapest. Magyar Tudományos Akad. Könyvtárának Kiadása. 1985.
ISBN 963-7302-07-7

Magyar-román határmenti térség fejlesztési koncepciója és programja
Laky, Ildikó
[Budapest]. Terra Stúdió Kft. 2000. 199, [6] S..
ISBN 963-00-4890-6

Magyar-román irodalmi kapcsolatok
Domokos, Sámuel
Budapest. Gondolat Kiadó. 1985. 353 S..
ISBN 963-281-555-6

Magyar-román kisszótár
Bakos, Ferenc ; Borza, Lucia
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1994. 625 S..
ISBN 963-05-6786-5

Magyar-Román közlési kézikönyv
Gancz, Andrei ; Gancz, Margareta
Cluj-Napoca. Dacia. 2001. 435 s. ColecÐtia DicÐtionarele Dacia ; 10.
ISBN 973-35-1150-1

Magyar-román közös múlt
Makkai, László
3. kiadás. [Budapest]. Het Torony Könyvk.. 1989. 290 S..
ISBN 963-02-6243-6

Magyar író és világpolgár
Glatz, Ferenc
Budapest. 1996. 157 S.. Begegnungen ; 2.
ISBN 963-04-6835-2

Magyar értelmezö kéziszótár: Szerkesz
Juhász, József
Budapest. Akad. Kiado. 1975. 1550 S..

Magyar értelmezö kéziszótár
Pusztai, Ferenc ¬[Hrsg.]¬
2., átdolg. kiad.. Budapest. Akadémiai K.. 2003. 1507 S..
ISBN 963 05 7874 3

Magyar értelmezÍo kéziszótár
Pomázi, Gyöngyi
Budapest. Akadémiai K.. 2003. 1 CD-ROM. Akadémiai elektronikus könyvtár.
ISBN 963-05-8086-1

Magyar értelmezÍo kéziszótár
Juhász, József ; SzÍoke, István
9., változatlan kiad. Budapest. Akad. Kiadó. 1992.
ISBN 963-05-6212-X

Magyar értelmezÍo kéziszótár: A - Z-ig
Tótfalusi, István
[Budapest]. Merényi. 1996. 584 S..
ISBN 963-698-053-5

Magyar értelmezÍo kéziszótár
Juhász, József
4., vált. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980.
ISBN 963-05-2531-3

Magyar értelmezÍo kéziszótár
Pusztai, Ferenc ; Juhász, József
2., átdolg. kiadás. Budapest. Akad. Kiadó. 2003. XXIV, 1507 S..
ISBN 963-05-7874-3

Magyar értelmezÍo szótár diákoknak: [több mint 10.000 szócikk]
Gerencsér, Ferenc
[Nagykovácsi]. Puedlo K.. 2003. 610 S..
ISBN 963-947745-1

Magyar sajtó
Budapest. 1939.

Magyar sajtóbibliográfia 2001: Erinnerungen an Karl Kautsky
Nagy, Anikó
Hannover. Dietz. 1954. 110 S. : Ill..

Magyars and the Czecho-Slovak Republic: Their past and present relations
Kadlec, Karel
Nachdr. d. Ausg. Prague, 1919. Nendeln. Kraus. 1973. 18 S.. Czecho-Slovak republic. 3.: Political life. ; 6..

Magyars and the Czecho-Slovak Republic: their past and present relation
Kadlec, Karel
Prague. Czecho-Slovak Foreigner's Off.. 1919. 18 S.. The Czecho-Slovak republic : 3, Political life ; 6.

Magyars and the Czechoslovak Republik: their past and present relations
Kadlec, Karel
Nachdr. [d. Ausg.] Prague 1919. Prague. Czecho-Slovak Foreigner's Office. 1973. 18 S.. The Czecho-Slovak Republik ; 3,6.

Magyars and the Czecho-Slowak Republic: their past and present relations
Kadlec, Karel
Nachdr. von 1919. Nendeln. Kraus. 1973. 18 S.. Seeds of conflicts : @Ser.1 ; 3,2.

Magyar és angol szótár
Yolland, Arthur B.
Kiadása. Franklin-Társulat. 1948.