Magyarország politikai atlasza
Mészáros, József ; Szakadát, István
Budapest. Konrad Adenauer Alapítvány Budapest Képviselete. 1995. X,120 S.. Alapítványi kiadványok ; 5.
ISBN 963-85310-1-0

Magyarország politikai atlasza, 1998
Mészáros, József ; Szakadát, István
Budapest. Osiris. 1999. 120 p..
ISBN 963-379-538-9

Magyarország postahivatalainak és postaügynökségeinek hely-, keletbélyegzései (1871 - 1920)
Márfai, Árpád ; Szép, Endre
Budapest. Turcsányi. 1995. 449 S..
ISBN 963-450-980-0

Magyarország postai irányítószámai
Budapest . O&O Publishers. [2002?]. 1 Karte.

Magyarország építÍo- és épitÍoanyagiparának szerkezete
Balogh, Béla
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 139 S..
ISBN 963-05-1274-2

Magyarország építészetének története
Farbaky, Péter ; Sisa, József
Budapest. Vince. 1998. 367 S..
ISBN 963-906994-9

Magyarország rejtett kincsei
Budapest . Kossuth .

Magyarország régiói
Budapest. 1998 - 1999.
ISBN 963-215-231-X set

Magyarország régi térképeken
Papp-Váry, Árpád ; Hrenkó, Pál
Budapest. Gondolat Könyvkiadó u.a.. 1989. 254 S..
ISBN 963-282-263-3

Magyarország régi térképeken
Hrenkó, Pál ; Papp-Váry, Árpád
2., jav. kiad.. Budapest. Gondolat Könyvk. u.a.. 1990. 254 S. : Ill., Kt..
ISBN 963-282-382-6

Magyarország ritka fa- és cserjefajai
Bartha, Dénes ¬[Red.]¬
Sopron. Egyetem. Tilia ; ....

Magyarország rövid európai története
Jámbor, János
[Budapest]. Libra. 1999. 329 S..
ISBN 963-7663-40-1

Magyarország rövid története
Bertényi, Iván ; Gyapay, Gábor
Budapest. Maecenas. 1992. 657 S.. Maecenas történelem könyvek.
ISBN 963-7425-66-7

Magyarország rövid története
Bertényi, Iván ; Gyapay, Gábor
4., bÍov. és jav. kiad. Budapest. Maecenas Könyvek. 1997. 661 p.. Maecenas történelem könyvek.
ISBN 963-902537-2

Magyarország romlása, (1490 - 1526)
Ferdinandy, Miguel de
Róma. 1979. 114 S..

Magyarország romlásáról
Szerémi, György ; Székely, György
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1979. 401 p.. Olcsó könyvtár.
ISBN 963-15-1459-5 : 9.50Ft

Magyarország és a globalizáció
Bogár, László
Budapest. Osiris K.. 2003. 446 S.. Osiris könyvtár : Politológia.
ISBN 963-389-542-1

Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban: 1914 - 1945
Ravasz, István
[Nagykovácsi]. Puedlo K.. 2003. 272 S..
ISBN 963-947742-7 : kötött - ár nélkül

Magyarország és a magyar kisebbségek: (történeti és mai tendenciák)
Szarka, László
Budapest. MTA. 2002. 199 S.. Magyarország az ezredfordulón Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián MÍuhelytanulmányok.
ISBN 963-508-352-X

... Magyarország és a második világháború: titkos dipomáciae okmányok a háború elözményeihez és történetéhez
László, Zsigmond ¬[Hrsg.]¬
3. kiad.. Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1966. 512 S..

Magyarország és a második világháború: titkos diplomáciai okmányok a háború elözményeihez és történetéhez
Kiad. 2.. [Budapest]. Kossuth könyvkiadó. 1961.

Magyarország és a második világháború
Juhász, Gyula ; Kerekes, Lajos ; Ádám, Magda
1959.

Magyarország és a nagyhatalmak a XX. században: tanulmányok
Romsics, Ignác
Budapest. Teleki László Alapítvány. 1995. 313 S..
ISBN 963-04-5055-0

Magyarország és a NATO: esszé, dokumentumok, kronológia
Pietsch, Lajos
Budapest. M. Atlanti Tanács. 1998. 143 S.. Euroatlanti könyvtár ; 1.
ISBN 963-03-4637-0

Magyarország és a nemzetközi politika 1848 - 1849-ben
Kosáry, Domokos
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1999. 348 S.. História könyvtár : Monográfiák ; 11.
ISBN 963-8312-64-5

Magyarország és a Szentszék: kapcsolatának ezer éve
Zombori, Istvan
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 1996. 337, [16] S..
ISBN 963-8472-17-0

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920 - 2000
Zombori, István
Budapest. Szent István Társulat [u.a.]. 2001. 136, [24] S..
ISBN 963-8472-58-8

Magyarország és a szomszéd népek: Az 1978. évi történelemtanárok nyári akadémiájának anyagából
Szabolcs, Ottó [Hrsg.]
Budapest. Országos Pedagógiai Intézet. 1980. 135 S..
ISBN 963-681-086-9

Magyarország és a világkiállitás: tanulmány az 1995-ös Bécs-Budapest Világkiállitás népgazdasági illeszkedéséról és hatásairól ; Budapest 1989. november 14.
Greskovits, Béla ; Borszéki, Zsuzsa ; Palócz, Éva
Budapest. 1989. Getr. Zählung : graph. Darst.

Magyarország és Erdély: válogatás ; [Aus d. Engl. übers.]
Paget, John ; Maller, Sándor [Hrsg.]
[Budapest]. Helikon Kiadó. 1987. 347 S..
ISBN 963-207-886-1

Magyarország és Erdély eredeti képekben
Hunfalvy, János ; Rohbock, Lajos
[Repr. d. Ausg.] Darmstadt 1856 - 1864. [Budapest]. Európa Könyvk..
ISBN 963-07-3861-9

Magyarország és Erdély képekben
Kubínyi, Ferencz ; Vahot, Imre
Repr. [d. Ausg.] Pest, 1853-1854. [Budapest]. Állami KönyvterjesztÍo Váll.. 1985. Az Állami KönyvterjesztÍo Vállalat reprint sorozata.
ISBN 963-02-3079-8

Magyarország és Európa: válogatott tanulmányok
Niederhauser, Emil
Budapest. Lucidus K.. 2003. 308 S.. Kisebbségkutatás könyvek.
ISBN 963-946514-3

Magyarország és Európa, 1919 - 1939
Döbör, András ; Kiss, Gábor Ferenc
Szeged. Belvedere Meridionale. 2001. 167 p.. Belvedere meridionale kiskönyvtár ; 14.
ISBN 963-00-6282-8

Magyarország és Európa az Apponyi-gyÍujtemény tükrében: emlékülés és kiállítás Apponyi Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából
Salgó, Ágnes W.
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1995. 177 S..
ISBN 963-200-349-7

Magyarország sorsa Kelet és Nyugat között: egy volt magyar királyi külügyminiszter visszaemlékezései
Hennyey, Gusztáv
1. magyar nyelvÍu k. Budapest. Európa [u.a.]. 1992. 306 S.. Extra Hungariam.
ISBN 963-07-5469-X

Ackerbau und Viehhaltung im vorindustriellen Deutschland
Nyitrai, Ferencné
Kitzingen. Holzner. 1953. VI, 211 S.. Jahrbuch. Beihefte / Universitaet <Koenigsberg, Preussen> ; 3.

Magyarország és Szlovénia úton az Európai Unió felé 1991 - 1997
Nyitrai, Ferencné
Budapest. 1998. 41 p..
ISBN 963-215-190-9

Magyarország és szomszédai, 1945 - 1947
Balogh, Sándor
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1995. 38 S.. História könyvtára : ElÍoadások a történettudomány mÍuhelyeibÍol ; 6.
ISBN 963-8312-28-9

Magyarország ásványai
Koch, Sándor ; MezÍosi, József
2., átdolg. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 562 S..
ISBN 963-05-3803-2

Magyarország szellemitermék-kereskedelme
Mádi, Csaba
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1980. 167 S..
ISBN 963-220-951-6

Magyarország szennybemenetele: riport a környezetvédelemrÍol
Moldova, György
2. kiad. Budapest. Dunakanyar 2000. 1995. 290 S..
ISBN 963-8297-50-6

Magyarország szent koronája
Csomor, Lajos
Vaja. Vay Ádám Múzeum Baráti Köre. 1986.
ISBN 963-01-7298-4

Magyarország Szent Koronája
Kocsis, István
Budapest. Püski. 2000. 496 S..
ISBN 963-918891-3

Magyarország Szent Koronája: a Szent Korona misztériuma és tana
Kocsis, István
3., átd. és bÍov. kiad. Budapest. Püski. 2005. 560 S..
ISBN 963-990616-6

Magyarország Szent Koronája: múlt, jelen, jövÍo
Zétényi, Zsolt
[Budapest]. Kairosz. 2001. 229 S..
ISBN 963-940628-7

Magyarország szélklímájának komplex statisztikai elemzése
Tar, Károly
Budapest. Országos Meteorológiai Szolgálat. 1991. 124 p.. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kisebb kiadványai ; 67.
ISBN 963-7702-39-3

Magyarország szoÍlÍo- és borgazdasága, valamint fÍobb mutatói az 1945-1978. években
István, Gál
Budapest. 1980. 270 S..
ISBN 963-01-2935-3

Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelési rendszere
Báldi, András ; Csorba, Gábor ; Korsós, Zoltán
Budapest. Magyar Természettudományi Múzeum. 1995. 59 S.. Studia naturalia ; 6.
ISBN 963-7093-26-5

MagyarorszÆg tajföldrajzak
PØcsi, Marton
Budapest. Akad. Kiadð.

Magyarország tannyelvi atlasza
Vámos, Ágnes
Budapest. Keraban Könyvk.. 1998. 584 S..
ISBN 963-8146-49-4

Magyarország technikatörténete: (a honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig)
Rosta, István
3. kiadás. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 2003. 475, VIII S..
ISBN 963-19-4515-4

Magyarország, te dög
Csaplár, Vilmos
Budapest. Pesti Szalon Könyvkiadó. 1991. 174 S..
ISBN 963-7994-08-4

Magyarország településeinek vallási adatai (1880 - 1949)
Kepecs, József ; Pálházy, László
Budapest. 1997.
ISBN 963-215-179-8 set

Magyarország településföldrajza: általános rész
Beluszky, Pál
Budapest [u.a.]. Dialóg Campus Kiadó. 1999. 584 S.. Területi és települési kutatások ; 13.
ISBN 963-912326-9

Magyarország településkörnyezete
Enyedi, György
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 2000. XXVI, 465 S.. Magyarország az ezredfordulón : 6, A területfejlesztési program tudományos megalapozása.
ISBN 963-508-166-9

Magyarország településrendszere: történelmi vázlat településrendszerünkrÍol
KÍoszegfalvi, György
Pécs. Alexandra. 2004. 158 S..
ISBN 963-368-724-1

Magyarország természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése
Somogyi, Sándor
Budapest. Földrajztudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akad.. 1987. VI,151 S.. Elmélet, módszer, gyakorlat ; 40.
ISBN 963-7322-63-9

Magyarország természeti földrajza: egyetemi tankönyv
Lovász, György
[Pécs]. Univ. Press Pécs. 1997.
ISBN 963-641-609-5

"Magyarország Természeti Értékeinek Óvása, ÉletminÍoségünk és a Turizmus" Konferencia: Szolnok, 1995. október 19 - 20. ; a konferencia elÍoadásai
Tasnádi, József
Szolnok. 1996. 120 S..
ISBN 963-04-6347-4

Magyarország természetvédelmi térképe
Budapest. Stiefel Eurocart Kft.. 2001. 1 Kt..
ISBN 963-00-5189-3

Magyarország természetvédelmi térképe 1:500 000: nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, országos jelentöségü védett területek és fokozottan védett barlangok
Péchy Tamás
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1991. 1 Karte.

Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón
Horváth, Gyula ; Rechnitzer, János
Pécs. 2000. 615 S..
ISBN 963-905218-3

Magyarország tájföldrajza: az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet sorozata
Ádám, László ; Pécsi, Márton
Budapest . Akadémiai Kiadó. 1967-. : Ill., Kart., Pläne, Tab..

Magyarország történelmi földrajza: a Hunyadiak korában
Csánki, DezsÍo
[Budapest]. Arcanum. 2002. 1 CD-ROM.
ISBN 963-937436-9

Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában
Csánki, DezsÍo ; Fekete Nagy, Antal
[Budapest]. (Állami könyvterjesztÍo Váll.). 1985. Hunyadiak kora Magyarországon.
ISBN 963-02-3083-6

Magyarország történelmi határai a térképeken
Sallai, János
Budapest. Püski. 1995. 70, 39 p..
ISBN 963-8256-64-8 : 460.00Ft

Magyarország története: elöidöktöl 2000-ig
Kristó, Gyula ; Barta, János ; Gergely, Jenö
Budapest. Pannonica K.. 2002. 687 S..
ISBN 963 9252 56 5

Magyarország története
Pach, Zsigmond Pál ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Akadémiai Kiadó.
ISBN 963-05-0929-6

Magyarország története: 1790 - 1918
Gergely, András
(3. k.). Budapest. IKVA. 1991. 128 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felvételizÍoknek.
ISBN 963-7760-56-3

Magyarország története: és a korunkat kialakító egyetemes történelmi folyamatok
Babos, Emese ; Szobolevszki, Sándor
Budapest. Tankönyvk.. 1987. 543 S..
ISBN 963-18-0381-3

Magyarország története
Varga, Ottó ; FejÍos, Károly
Hasonmás kiad. der Ausg. Budapest 1895 / felel. k.: FejÍos Károly. Szekszárd. Babits. 2000. 864 S..
ISBN 963-927223-X

Magyarország története: 1301 - 1526
Engel, Pál ; Kristó, Gyula ; Kubinyi, András
Budapest. Osiris Kiadó. 1998. 419 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-171-5

Magyarország története 100+1 tételben: képes kalauz a magyar történelemhez
Ágoston, Gábor ; Hermann, Róbert
Budapest. Ister. 2000. 287 S..
ISBN 963-924314-0

Magyarország története, 1790 - 1918
Gergely, András
2., javított kiadás továbbnyomása. Budapest. IKVA. 1991. 129 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felvételizÍoknek.
ISBN 963-7760-16-4

Magyarország története, 1849 - 1914
Estók, János
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 1999. 273 S..
ISBN 963-19-0339-7

Magyarország története, 1918-1975
Balogh, Sándor
Budapest. Tankönyvk. 1986. 356 S..
ISBN 963-17-9147-5

Magyarország története, 1918-1990: egyetemi tankönyv
Pölöskei, Ferenc
Budapest. Korona Kiadó. 1995. 347 S..
ISBN 963-8153-55-5

Magyarország története, 1919-1945: egyetemi jegyzet
Nagy, Zsuzsa L.
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1991. 186 S.. Történelmi figyelÍo könyvek ; 1.
ISBN 963-471-833-7

Magyarország története 1919 ÍoszétÍol a II. világháború végéig
Gergely, JenÍo
(3., bÍov. és átd. k.). Budapest. IKVA. 1991. 149 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felvételizÍoknek.
ISBN 963-7760-57-1

Magyarország története 1919 ÍoszétÍol a II. világháború végéig
Gergely, JenÍo
Budapest. IKVA Kiadó. 1990. 120 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felvételizÍoknek.
ISBN 963-7760-08-3

Magyarország története 895 - 1301
Kristó, Gyula
Budapest. Osiris K.. 1998. 316 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-442-0

Magyarország története a 19. században: szöveggyÍujtemény
Pajkossy, Gábor
Budapest. Osiris K.. 2003. 902 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-389-386-0

Magyarország története a 19. században
Gergely, András ; Csorba, László
Budapest. Osiris K.. 2003. 556 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-389-385-2

Magyarország története a felvilágosodás korában
Mályusz, Elemér ; Soós, István
Budapest. Osiris K.. 2002. 362 S.. Millenniumi magyar történelem : Historikusok.
ISBN 963-389-125-6

Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig: (vezetÍo a kiállításhoz)
David, Katalin
Budapest. Harmadik KiadaÂs. 1967. 92 S..
ISBN 963-562-405-0

Magyarország története a II. világháború után: (1945 - 1975)
Szerencsés, Károly
3. k., (lezárva: 1990. június 30.). Budapest. IKVA. 1991. 188 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felvételizÍoknek.
ISBN 963-7760-33-4

Magyarország története a II. világháború után, (1945-1975)
Szerencsés, Károly
4. javított kiadás. Budapest. IKVA. 1992. 162 S.. KorszerÍu történelem középiskolásoknak.
ISBN 963-7757-35

Magyarország története a II. világháború után, <1945 - 1975>
Szerencsés, Károly
Budapest. IKVA Kiadó. 1990. 188 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felvételizÍoknek.
ISBN 963-7760-21-0

Magyarország története a szatmári békétÍol a bécsi congressusig: 1711 - 1815
Marczali, Henrik
Repr. kiad. [Budapest]. Laude K.. 1997. 609 S..
ISBN 963-7830-65-0

Magyarország története a XX. században
Romsics, Ignác
2., jav. kiad. Budapest. Osiris K.. 2000. 662 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-797-7

Magyarország története a XX. században
Romsics, Ignác
3., jav. és bÍov. kiad. Budapest. Osiris K.. 2004. 668 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-389-590-1

Magyarország története elÍoidÍoktÍol 2000-ig
Kristó, Gyula ; Barta, János ; Gergely, JenÍo
Budapest. Pannonica K.. 2002. 687 S..
ISBN 963-925256-5

Magyarország története II. József korában
Marczali, Henrik
Budapest.

Magyarország története képekben
Kosáry, Domokos
4. kiadás. Budapest. Gondolat Könyvk.. 1985. 757 S..
ISBN 963-281-471-1

Magyarország története térképeken
Papp-Váry, Árpád
[Budapest]. Kossuth. 2002. 279 S..
ISBN 963-09-4387-5

Magyarország története térképeken elbeszélve
Glatz, Ferenc
[Budapest]. MTA Történettudományi Intézetében. 1995. História könyvtár : Atlaszok Magyarország történetéhez.
ISBN 963-8312-32-7

Magyarország története távlatból
Bogyay, Tamás
Bécs [u.a.]. Mérleg. 1993. x, 168 p..
ISBN 963-8020-02-4

Magyarország történeti demográfiája
Budapest. 1995.
ISBN 963-215-095-3

Magyarország történeti demográfiája (896 - 1995): millecentenáriumi elÍoadások
Kovacsics, József
Budapest. 1997. 417 S. : graph. Darst., Kt..
ISBN 963-215-148-8

Magyarország történeti földrajza
Frisnyák, Sándor
Budapest. Tankönyvkiadó. 1990. 213 p..
ISBN 963-18-2910-3

Magyarország történeti helységnévtára
Csahók, István ; Nemes, Erzsébet
Budapest. 1987.
ISBN 963-02-4653-8

Magyarország történeti kronológiája: a kezdetektÍol 1970-ig ; 4 köt.-ben.
Benda, Kálmán
Budapest. Akadémiai K..
ISBN 963-05-3183-6

Magyarország történeti kronológiája a kezdetektÍol 1970-ig: négy kötetben
Benda, Kálmán
Budapest. Akad. Kiadó. 1981.
ISBN 963-05-2660-3

Magyarország történeti statisztikai helységnévtára
Kovacsics, József
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal.
ISBN 963-7070-13-3

Magyarország történeti-topográfiai kislexikona
Kovács, Jolán ; Veresegyházi, Béla
[Budapest]. Aula Kiadó. 1996. 324 S., [4] Faltbl.
ISBN 963-503-141-6

Magyarország történeti topográfiája: a honfoglalástól 1950-ig
Bak, Borbála
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1997. 183 S.. História könyvtár : Monográfiák ; 9,1.
ISBN 963-04-9809-X

Magyarország tÍokés viszonylatú ipari kooperációs kapcsolatai
Somorjainé Blanár, Éva
1985.

Magyarország tÍokés viszonylatu gazdasági és pénzügyi kapcsolatairól
Kiefer, Márta
[Budapest]. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1985. 115 p..
ISBN 963-608-080-1

Magyarország úton az Európai Unióba
Hedri, Gabriella
Budapest. Aula Kiadó. 1995. 245 p..
ISBN 963-503-018-5

Magyarország térképei a mohácsi vész elÍott: [a táblaborítót tervezete, Baróthy István]
Stegena, Lajos
Budapest. Tankönyvkiadó. 1991. 68 p., [20] p. of plates.
ISBN 963-18-3322-4

Magyarország térképei a XVI. és XVII. századból =: Karten Ungarns aus dem 16. und 17. Jahrhundert = Sixteenth and seventeenth century maps of Hungary
Nemes, Klára.
[Budapest]. Magyar Helikon,. 1972.. 10 maps.

Magyarország társadalma és gazdasága, 1945-1980
József, Kecskés
Budapest. A Hivatal. 1980. 92 p..
ISBN 963-340-282-4 : 80.00Ft

Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza: egyetemi tankönyv
Perczel, György
Budapest. ELTE Eötvös Kiadó. 1996. 653 S..
ISBN 963-463-079-0

Magyarország társadalomtörténete
Kovács, I. Gábor
Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 1995.
ISBN 963-18-7723-X

Magyarország társadalomtörténete a 18 - 19. században
Faragó, Tamás
Budapest. Dico K. [u.a.]. 2004.
ISBN 963-949449-6

Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig
Gyáni, Gábor ; Kövér, György
2. jav. kiad. Budapest. Osiris k.. 2001. 395 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-999-6

Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig
Gyáni, Gábor ; Kövér, György
Budapest. Osiris k.. 1998. 356 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-441-2

Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében
Valuch, Tibor
Budapest. Osiris K.. 2001. 300 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-911-2

Magyarország üvegipara 1920 - IG
Csiffáry, Gergely
Eger. Dobó István Vármúzeum. 2006. 373 S. Ill.. Studia agriensia ; 25.

Magyarország ÂÎuj arca: a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusa alkalmából
Budapest. Szikra K.. 1951.

Magyarország uralkodói
Szvák, Gyula ; Kristó, Gyula
[Budapest] . Pannonica Kiadó. 2003. 287 S..

Magyarország vaskövei és vastermé\0144yei: Különös tekintettel. A vas legføbb chemiai és physikai tulajdonságaira. Három táblázattal a szövegben, négy rajz-melléklettel és 11 fametszettel
Krassai, Lovag ; Kerpely, Antal
Budapest. Kir.M.Természettudományi Társulat. 1877. 83 S..

Magyarország vaskövei és vasterményei különös tekintettel a vas legföbb chemiai és physikal tulajdonságaira ...
Kerpely, Antal
Budapest. 1877.

Magyarország vaskohászata az ipari forradalom elÍoestéjén, 1800-1850
Remport, Zoltán
Budapest. Montan-Press. 1995. 362 S..
ISBN 963-85477-0-7

Magyarország védelme - Európa védelme
Petercsák, Tivadar
Eger. Heves Megyei Múzeumi Szervezet [u.a.]. 2006. 337 S.. Studia Agriensia ; 24.

Magyarország védett növényei
Farkas, Sándor
Budapest. MezÍogazda. 1999. 416, [3] S.. Magyarország természeti értékei.
ISBN 963-923913-5

Magyarország vegyes házi királyai: [1301 - 1526]
Kristó, Gyula ; Csukovits, EnikÍo
[Szeged]. Szukits. 2003. 213 S.. Szukits könyvek.
ISBN 963-944158-9