Magyarországi Viking leletek az északés nyugateurópai kulturtöténet megvilágitásában
Paulsen, Peter
Budapest. Stemmer in Komm.. 1933. 58 S.. Archaeologia Hungarica ; 12.

Magyarországi viseletek: a honfoglalástól napjainkig
Ék, Erzsébet
Budapest. Littoria. 1994. 160 S..
ISBN 963-7854-22-3

Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április: a Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán
Schweitzer, József
Budapest. MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 1994. Hungaria Judaica ; 6.
ISBN 963-04-4023-7

Magyarországi zsidók: vatikáni nyilatkozat a Soáról és a Mazsihisz állásfoglalása
Toronyi, Zsuzsanna
Budapest. Körtánc Egyes.. 1998. 53 S.. Körtánc füzetek.
ISBN 963-03-5338-5

Magyarországi zsidó ételek
Herbst Péterné Krausz, Zorica
Budapest. Minerva. 1984. 117 S..
ISBN 963-223-295-X

Magyarországi zsidótörvények és rendeletek: 1938 - 1945
Vértes, Róbert ; Székely, Gábor
2., változatlan kiadás. Budapest. PolgART. 2002. 392 S..
ISBN 963-930604-5

Magyarországi zsinagagógák
GerÍo, László ; Gazda, Anikó
Budapest. MÍuszaki Könyvkiadó. 1989. 263 S..
ISBN 963-10-8231-8

Magyarország jelentoesebb hegy-és dombvidékeinek hatasa a Csapadek mezoméretue eloszlásara =: The @effect of the mountainous and hilly areas of Hungary on the meso scale distribution of precipitation
Jakus, Emma B.
{[s.l.], . 1986.. 42 S..

Magyarország jelentösebb hegy- és dombvidékeinek hatása a csapadék mezoméretü eloszlására
Jakus, Emma B. [Mitarb.]
Budapest. OMSZ. 1986. 42 S.. Országos meteorológiai Szolgálat kisebb kiadványai ; 60.
ISBN 963-7702-05-9

Magyarország jelentîosebb hegy- és dombvidékeinek hatása a csapadék mezoméretîu eloszlására
Bodolainé Jakus, Emma.
Budapest. Országos Meteorológiai Szolgálat,. 1986.. 42 p..

Magyarország júra brachiopodái: faunafejlÍodés és paleobiogeográfia a tethys nyugati részén
Vörös, Attila
Budapest. Magyar Természettudományi Múzeum. 1997. 110 S.. Studia naturalia ; 11.
ISBN 963-7093-42-7

Magyarország k1*epviselete és szerepe a FID-ben.
Balázs, Sándor,
[Budapest] . 1960.. 9 p..

Magyarország kalaposgomcáicak meghatározó kézikönyve
Bohus, Gábor ; Zoltan, Kalmár ; Ubrizsy, Gábor
Budapest. Akad. K.. 1951. 512 S..

Magyarország Keresztútjain
Várkonyi, Agnes R.
Budapest. Gondolat. 1978. 429 S.. Studien zur ungarischen Geschichte des 17. Jhs..
ISBN 963-280-706-5

Magyarország kincstartói 1340 - 1540
Soós, Ferenc
[Budapest]. Argumentum K.. 1999. 95 S..
ISBN 963-446-118-2

Magyarország királyai & királynÍoi, Erdély fejedelmei
[Budapest]. Corvina [K.]. 2000. 32 p..
ISBN 963-13-4842-3

Magyarország királyai és királynÍoi
Vég, Gábor
Budapest. Maecenas Könyvk.. 1991. 159 S..
ISBN 963-7425-28-4

Magyarország kisrégiói
Kasza, Sándor
Budapest [u.a.]. CEBA K.. 1997.
ISBN 963-908900-1

Magyarország kistájainak katasztere
Marosi, Sándor ; Somogyi, Sándor
Budapest. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. 1990.
ISBN 963-7395-09-1

Magyarország kiváltságos lakosihoz
Széchenyi, István
[Repr. der Ausg.] Sopron 1844. Sopron. Soproni hírlap kiskönyvtára. 1991. 103 S.. A Soproni Hírlap Kiskönyvtára ; 2.
ISBN 963-02-7501-5

Magyarország kivülrÍol: avagy a túlélés mÍuvészete
Lendvai, Paul
[Budapest]. Láng Kiadó. 1990. 173 p..
ISBN 963-7840-13-3 : 128.00Ft

Magyarország környezeti jövÍoképe: 1. fázis : természeti környezet : levegÍo, víz, talaj, élÍovilág
Beliczay, Erzsébet
Budapest. Környezet és FejlÍodés. 1994. 96 S..
ISBN 963-85256-0-6

Magyarország közhivatalainak cím- és adattára: állami, vármegyei, városi és községi hivatalok évkönyve
Budapest. 1931.

Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914: a Magyar szent Korona országai
Baja; Pécs. Talma Könyvk. 2000. 199 S..
ISBN 963-85683-2-1

Magyarország közigazgatási földrajza
Hajdú, Zoltán
Budapest [u.a.].

Magyarország közigazgatási térképe
Budapest. A. Szarvas & Kárpátia. 2001. 1 Kt..
ISBN 963-9251-33-X

Magyarország közlekedése a 20. században
Czére, Béla
[Budapest]. MÁV Vezérig. 2000.
ISBN 963-7085-68-8

Magyarország középkori digitális okmánytára 1.0
Pápa-Budapest. Arcanum. 2005. 1 CD-ROM.
ISBN 963-86580-8-8

Magyarország kormányai: 1848 - 1992
Bölöny, Józef ; Hubai, László [Mitarb.]
4., bîov. és jav. kiadás. Budapest. Akad. Kiadó. 1992. 486 S..
963-05-6402-5

Magyarország kormányai: 1848 - 1987
Bölöny, József
3., bÍov. kiadás. Budapest. Akad. K.. 1987. 468 S..
ISBN 963-05-4511-X

Magyarország kormányai: 1848-1975
Bölöny, József
Budapest. Akad. Kiadó. 1978. 328 S.. A Magyar Országos Levéltár kiadványai : 4 ; 2.
ISBN 963-05-1242-4

Magyarország kormányai: 1848 - 2004
Bölöny, József ; Hubai, László
5., bÍov. és jav. kiadás. Budapest. Akad. K.. 2004. 549 S, [1] Faltbl.
ISBN 963-05-8106-X

Magyarország Kormányai 1848-1975
Bölöny, József
Utánnyomás. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 328 S.. A Magyar Országos Levéltár kiadványai : Lévéltártan és történeti forrástudományok; 2.
ISBN 963-05-1755-8

Magyarország kormányai 1848 - 1987: csatolva: Közös miniszterek - horvát bánok - fiumei kormányzók ; 1867 - 1918
Bölöny, József
3., bÍov. kiadás. Budapest. Akad. K.. 1987. 469 S. : graph. Darst.
ISBN 963-05-4511-X

Magyarország kormányai 1848-1992
Bölöny, József ; Hubai, László
4., bÍov. és jav. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1992. 486 p., [1] folded leaf.
ISBN 963-05-6402-5 : 700.00Ft

SONG OF SONGS / SALOMO. A NEW TRANSL. WITH INTROD. AND COMMENTARY BY MARVIN H. POPE
Salomon <Israel, Rex> ; Pope, Marvin H.
4., bÍovített és javított kiadás. GARDEN CITY, N. Y.. DOUBLEDAY. 1977. XXI, 743 S. : ILL.. THE ANCHOR BIBLE ; 7C.

Magyarország kormányai 1848-2004
Bölöny, József ; Hubai, László
ötödik, bÍovített és javított kiad.. Budapest. Akadémiai Kiadó. 2004. 549 S..
ISBN 963-05-8106-X

Magyarország képekben: honismertetÍo album
Nagy, Miklós [Hrsg.]
[Repr. d. Ausg.:] Pest 1870. Budapest. Közgazd. és Jogi Könyvkiadó. 1989. 392 S., 1 Beil.
ISBN 963-223-433-2

Magyarország képes története
Csorba, Csaba ; Estók, János ; Salamon, Konrád
Budapest. Magyar Könyvklub. 1999. 247 S..
ISBN 963-548-961-7

Magyarország külkereskedelmi tárgyú ketoldalú nemzetközi szerzÍodései
Csaba, Mohi
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1979. 479 S..
ISBN 963-220-916-8

Magyarország külpolitikája: 1945 - 1950
Balogh, Sándor
2., bÍov., átd. kiadás. Budapest. Kossuth Könyvk.. 1988. 391 S. : Ill.
ISBN 963-09-3142-7

Magyarország külpolitikája: 896 - 1919
Herczegh, Géza
Budapest. Kossuth Könyvk. 1987. 385 S..
ISBN 963-09-3065-X

Magyarország külpolitikája: 1919 - 1945
Juhász, Gyula
3., átd. kiad. [Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1988. 485 S..
ISBN 963-09-3103-6

Magyarország külpolitikája, 896 - 191m:1994
Herczegh, Géza
ISBN 88-222-4203-3

Magyarország külpolitikája a + II második vilaghaború kitörsének idöszakában 1939 - 1940: 1939-1940
Juhász, Gyula
Budapest. Akad. Kiadó. 1962. 904 S.. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájahoz 1936 - 1945 ; 4..

Magyarország külpolitikája a II. világháború kitörésének idöszakában 1939 - 1940
Juhász, Gyula [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiado. 1962. 904 S.. Diplomáciai iratok magyarország külpolitikájához 1936 - 1945 ; 4.

Magyarország külpolitikája a II. világháboru kitörésének idöszakában: 1939-1940
Juhász, Gyula
Budapest. Akad. Kiadó. 1962. 904 S.. Diplomáciai iratok Magyarország kulpolitikájához ; 4..

Magyarország külpolitikája a második világháború elÍoestéjén
Kis, Aladár
[Budapest:] Kossuth KÍonyvkiadó. 1963. 253 S. 8".

Magyarország külpolitikája a második világháboru elÍüestéjén <1938 november - 1939 szeptember>
Kis, Aldár
1963.

Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásaig: 1940 - 1941
Juhász, Gyula [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 1426 S.. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához ; 5.

Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940 - 1941
Juhász, Gyula [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 1426 S.. Diplomáciai iratok magyarország külpolitikájához 1936 - 1945 ; 5.
ISBN 963-05-2320-5

Magyarország külpolitikája a XX. században
Fülöp, Mihály ; Sipos, Péter
Budapest. Aula K.. 1998. 494 S..
ISBN 963-907860-3

Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején, 1932 - 1936
Pritz, Pál
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 309 S., 12 Bl. mit Abb.
ISBN 963-05-2859-2

Magyarország külpolotikája: 1945 - 1950
Balogh, Sándor
2., t.
ISBN 84-239-4759-9

Magyarország kultúrflórája
Budapest. Akad. Kiadó. 1959.
ISBN 963-05-5420-8

Magyarország kultúrája az ezredfordulón: muÍhelytanulmányok
Baán, László
Budapest. Média + Print. 1997. 242 S..
ISBN 963-85322-1-1

Magyarország kézmÍuvesipartörténetének válogatott bibliográfiája
Domonkos, Ottó ; Nagybákay, Péter
Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézet. 1992. 461 p..
ISBN 963-7762-75-2

Magyarország kézmuvesmesterei 1828-ban: [Mit engl. Zsfassung] Master craftsmen in Hungary in 1828
Bogdán, István
Budapest. Népességtudományi kutató Intézet, Központi statisztikai Hivatal. 1989. 171 S.. A Központi statisztikai Hivatal Népességtudományi kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei ; 6.
ISBN 963-7109-16-1

Magyarország legrégibb részletes térképe, 1528
Lázár, ; Apian, Peter, ; Cuspinianus, Johannes, ; Collimitius, George,
Budapest. Kartográfiai Vállalat,. 1982.. 1 map.

Magyarország élelmiszer-gazdasága a hetvenes evekben
Németi, László
Budapest. MezÍogazd. K.. 1981. 215 S..
ISBN 963-231-387-9

Magyarország levéltárai
Balázs, Péter [Hrsg.]
Budapest. (MÍuszaki Könyvkiadó). 1983. 391 S..
ISBN 963-01-4422-0

Magyarország levéltárai
Blazovich, László
Budapest [u.a.]. Magyar Levéltárosok Egyesülete. 1996. 179, [12] S..
ISBN 963-04-6395-4

Magyarország államszervezete fejlÍodésének vázlatos áttekintése 1001 - 1995
Fábián, Lajos
Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Magyei Önkormányzat Levéltára. 1997. 136, [22] S., Faltbl. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának kiadványai : 3, Tanulmányok ; 4.
ISBN 963-7240-18-7

Magyarország állatállománya 1980. december 31-én
Budapest. 1981. 323 S.. MezÍogazdasági Összeirás, Központi Statisztikai Hivatal ; 1981.
ISBN 963-340-340-5

Magyarország állatállománya 2000. március 31-én: településsoros adatok
Kecskés, Csaba
Budapest. 2000. 301, [8] S.. Ámö 2000.
ISBN 963-215-355-3

Magyarország állattenyésztése 1851-1996-ig: (statisztikai áttekintés)
Laczka, Sándorné
Budapest. 1998. 101 S. : graph. Darst.
ISBN 963-215-195-X

Magyarország lovagvárai regékben
Mikszáth, Kálmán
Budapest. Unikornis. 2000. 252 S.. A magyar próza klasszikusai ; 82.
ISBN 963-427-411-0

Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század elsÍo évtizedében: Lipszky János és segítÍoi térképészeti vállalkozásának ismertetése
Reisz, Csaba T.
Budapest. Cartofil. 2002. 512, [32] S..
ISBN 963-202-327-7

Magyarország madarai
Haraszthy, László
Budapest. MezÍogazda. 1998. 441, [76] S..
ISBN 963-912105-3

Magyarország madarainak névjegyzéke
Keve, András
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 99 S.. Biológiai tanulmányok ; 11.
ISBN 963-05-3653-6

Magyarország madarainak névjegyzéke: an annotated list of the birds of Hungary
Gábor, Magyar
Budapest [u.a.]. KTM. 1998. 202 S.. Nomenclator avium hungariae.
ISBN 963-04-9180-7

Magyarország makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa <1881-1983>
Péczely, György
Budapest. 1983. 116 S.. Országos meteorológiai szolgálat kisebb kiadványai ; 53.
ISBN 963-7701-66-4

Magyarország megszállása
Kovács, Imre
[s.l.]. Katalizátor Iroda. 1990. 360 S..
ISBN 963-02-7659-3

Magyarország megyei kézikönyvei
Kasza, Sándor
[Hatvan]. CEBA K.. 1997.
ISBN 963-908900-1

Magyarország megyéi
Budapest. Kossuth Könyvk..
ISBN 963-09-2146-4

Magyarország megyéi és városai
Kulcsár, Viktor ; Lackó, László
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1975. 655 p..
ISBN 963-09-0175-7 : 100.00Ft

Magyarország menedzserei
Budapest. Hoppenstedt Bonnier. 1993.

Magyarország menhelyei
Kocsis, B. Mihály
Budapest. Népjóléti Min. Szociális VálságkezelÍo Programok Irodája [u.a.]. 1995. 114 S.. Periferia seria ; 4.
ISBN 963-7025-35-9

Magyarország mezÍogazdasága: gazdaságtipológia, 2000, 2003
Lengyel, György
Budapest. 2004. 51 S..
ISBN 963-215-772-9

Magyarország mezÍogazdasága a 2000. évben: területi adatok
Pintér, László
Budapest. 2000. 581 S..
ISBN 963-215-352-9

Magyarország mezÍogazdasága a 2000. évben: összefoglaló adatok
Kecskés, Csaba
Budapest. 2002. 342 S..
ISBN 963-215-495-9

Magyarország mezÍogazdasági szakoktatási intézményei 1896: emlékkönyv az 1896-ki ezredév emlékének ünneplése alkalmából
Balás, Árpád
[Repr. der Ausg.] Magyar-Óvár 1897. [Budapest]. FöldmÍuvelésügyi Minisztérium. 1996. VI, 243 S..
ISBN 963-03-4165-4

Magyarország miniszterelnökei, 1848-1990
Dús, Ágnes ; Izsák, Lajos
2. kiadás. [Budapest]. Cégér Kiadói Kft. 1993. 241 p..
ISBN 963-8107-02-2

Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942 - 1944: egy nemzet küzdelme a második világháborúban
Kállay, Miklós
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1991. Extra Hungariam.
ISBN 963-07-5340-5

"Magyarország mint a nyugati keresztény mÍuvelÍodés védÍobástyája": a Vatikáni Levéltárnak azok az okiratai, melyek Íoseinknek a KeletrÍol Európát fenyegetÍo veszedelmek ellen kifejtett erÍofeszítéseire vonatkoznak (cca 1214-1606)
Artner, Edgár
Budapest-Róma. Gondolat. 2004. CCVI, 335 S.. Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae, Series 1: Collectanea Vaticana Hungariae, Classis 1 ; 1.
ISBN 963-929688-0

Magyarország mohaflórájának kézikönyve
Orbán, Sándor ; Vajda, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 518 S..
ISBN 963-05-2889-4

Magyarország második világháborús embervesztesége
Stark, Tamás
Budapest. MTA Történettudományi Intézet. 1989. 89 S.. Társadalom- és mÍuvelÍodéstörténeti tanulmányok ; 3.
ISBN 963-8311-65-8

Magyarország mÍuemléki topográfiája
Dercsényi, DezsÍo [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1978. 9 -.
ISBN 963-05-1182-7

Magyarország mÍuemléki topográfiája
Gerevich, Tibor [Hrsg.] ; Dercsény, DezsÍo [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1948.
ISBN 963-05-3496-7

Magyarország mîuemlékjegyzéke
Jékely, Zsolt [Hrsg.]
Budapest.
963-340-928-4

Magyarország müvészeti emlékei
Genthon, István
Budapest. Képzömüvészeti alap Kiadóvállalata.

Magyarország müvészeti emléki
Genthon, István
2., átd. k. Budapest. Corvina K. 1980. XX, 474 S..

Magyarország mÍuvelÍodési viszonyai, 1960-1982
Barta, Barnabás ; Erdész, Tiborné
[Budapest]. Kossuth. 1984. 307 p..
ISBN 963-09-2396-3 : 45.00Ft

Magyarország mîuvészeti emlékei
Genthon, István ; Zakariás, G. Sándor
Budapest . Képzîomîuvészeti Alap Kiadóvállalata. 1961. 3 kötet.

Magyarország múzeumai: múzeumlátogatók kézikönyve
Balassa, Iván M.
Budapest. Kulturtrade. 1996. 282 S..
ISBN 963-826-96-3

Magyarország nagyasszonyai
Farkas, EmÍod
Repr. [d. Ausg.] Budapest 1911. [Budapest]. Szépia. 1993. 217, 218 S..
ISBN 963-7849-14-9

Magyarország nagy- és középvállalatai.
Budapest. Hoppenstedt Bonnier,. 1996-.

Magyarország nagy- és középvállalatai 1997
Kolos, Tibor. ; Oláh, Erzsébet.
Budapest. Hoppenstedt Bonnier,. 1997.. 1207 p. ;.

"Magyarországnak fényes tüköre": hat dráma
Kocsis, István
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 2001. 391 S..
ISBN 963-928038-0

Magyarország nemzeti atlasza
Budapest. Magyar Tudományos Akad. [u.a.].
ISBN 963-351-508-4

Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája: (1910 - 1990) ; az 1992. szeptember 2 - 5. között Budapesten megrendezett Nemzetiségi Statisztikai Konferencia elÍoadásai
Kovacsics, József
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1994. 370 S. : graph. Darst.
ISBN 963-215-029-5

Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig: tanulmánykötet az azonos címÍu, 2001. március 22 - 23-án Veszprémben megtartott millenniumi tudományos konferencia anyagainak felhasználásával
Beszteri, Béla
Veszprém. Magyar Tudományos Akad. Veszprémi Területi Bizottsága [u.a.]. 2001. 372 S..
ISBN 963-7385-60-6

Magyarország nemzeti számlái: adatforrások, módszerek és számítások
Felülvizsgált k. Budapest. 1998. 79, 5 S..
ISBN 963-215-204-2

Magyarország nemzetközi helyzete és a Magyar szellemi élet 1938 - 1944: akad. székfoglaló 1985. November 29.
Juhász, Gyula
Budapest. Akad. K.. 1987. 66 S.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-4432-6

Magyarország nemzetközi idegenforgalma
Karbuczky, Imre ; Mesterházy, Sándorné ; Sándor, Judit
[Budapest]. Kossuth Könyvkaidó. 1980. 157 S..
ISBN 963-09-1765-3

Magyarország népei a XI. században
Kniezsa, István ; Kiss, Lajos
Budapest. Lucidus K.. 2000. VIII S., S. 368 - 472. Kisebbségkutatás könyvek.
ISBN 963-85954-3-4

Magyarország népei és a Római Birodalom
Alföldi, András
MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2004. 199 S..
ISBN 963-958005-8

Magyarország népessege, 1986 - 2006 területi népessegelöreszamitas
Laszlo, Habli^csek [Hrsg.]
Budapest. Intezet. 1988. 443 S.. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetenek es a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságanak közlemenyei ; 67.

Magyarország népessége: 1986 - 2006 ; területi népességeloreszámítás
Hablicsek, László
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet. 1988. 443 S.. Népességtudományi Kutató Intézet <Budapest>: A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének és a Magyar Tudományos Akadémia demográfiai bizottságának közleményei ; 67.

Magyarország népének élete 1730 táján
Bél, Mátyás ; Wellmann, Imre [Hrsg.] ; Wellmann, Imre [Übers.]
Budapest. Gondolat. 1984. 517 S.. Történetírók tára.
ISBN 963-281-451-7

Magyarország néprajza
Bátky, Zsigmond ; Gunda, Béla
Budapest. Magyar Néprajzi Társaság. 1990. 83 p.. A Magyar Néprajzi Társaság reprint kiadványai ; 3.
ISBN 963-01-9483-X

Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén
Ember, GyÍozÍo
Budapest. Akad. K.. 1988. 765 S. : graph. Darst. A Magyar Országos Levéltár kiadványai.
ISBN 963-05-4746-5

Magyarország nyugati végvidéke: 800 - 1242
Herényi, István
2. kiad. [Budapest]. Argumentum K.. 1997. 533, [8] S..
ISBN 963-446-058-5

Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában: Akadémiai székfoglaló, 1983. március 4.
Szabad, György
Budapest. Akadémiai K.. 1986. 49 S.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-4153-X

Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában: Akad. székfoglaló 1983, március 4
Szabad, György
Budapest. Akad. Kiadó. 1986. 49 S.. Értekezések emlékezések.
ISBN 963-05-4153-X

Magyarország önállásának és függetlenségének kivívása 1074 és 1075-ben: A csörszárkok, mint haditényez\0151knek felhasználása által. 2 térképpel
Bartalos, Gyula
Eger. 1910. 327 S..

Magyarország öntözo gazdaságai
Tóth, Mihály [Mitarb.]
Budapest. Akadémiai K.. 1977. 768 S..
ISBN 963-05-1114-2

Magyarország oktatásügye a Millennium körüli években
Felkai, László
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1994. 164 p..
ISBN 963-7644-28-8 : 220.00Ft

Magyarország olimpiai mozgalmának krónikája: [1895 - 1995]
Kutassi, László
[Budapest]. Magyar Olimpiai Bizottság. 1995. 416 S..
ISBN 963-7778-06-3

Magyarországon elterjedtebb ruderális gyomnövények synökologiai besorolása: [mit engl., russ. u. dt. Zsfassg.]
Kárpáti, István ; Kárpáti, Istvánné ; Borbely, György
[Keszthely]. Keszthelyi agrártud. Föiskola. 1968. 40 S. ; 8-o. A Keszthelyi agrártudományi Föiskola Közleményei ; Évf. 10, szám 13.

Magyarország orvosi bibliográphiája, 1472-1899: a Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása
Gyîory, Tibor
Budapest . Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. 1900. IX, IV, 252 S..

Magyarország ÍoskÍokora
Hillebrand, JenÍo
Budapest. Magyar Történeti Múzeum. 1935. Archaeologia Hungarica ; 17.

Magyarország Íosvízrajza és felszíni vizeinek története
Mike, Károly
Budapest. Aqua. 1991. 698 S..
ISBN 963-602-552-5

Magyarországot meg kell menteni
Kellermayer, Miklós
Budapest. Püski. 1999. 24 S..
ISBN 963-918809-3

Magyarország otthon: [pillanatok a félmúltból]
Ács, Irén ; Babarczy, Eszter ; Torda, István
[Budapest]. JövendÍo K.. 1997. 132 S..
ISBN 963-85510-2-X

"Magyarország panasza": a Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában
Imre, Mihály
Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1995. 331 p.. Csokonai könyvtár ; 5.
ISBN 963-472-117-6

Magyarország panaszainak megoltalmazása és válogatás prédikációiból, leveleibÍol
Alvinczi, Péter
Budapest. Európa könyvkiadó. 1989. 307 S.. Bibliotheca historica.
ISBN 963-07-4800-2

Magyarország papírszükségpénzei, 1914-tÍol 1919. VIII. 1-ig
Ambrus, Béla
Budapest. 1986.
ISBN 963-01-6714-X