Magyarország felkészülése az EU-tagságra
Balázs, Péter
Budapest. Országos MÍuszaki Információs Központ és Könyvtár. 1996. 438 S..
ISBN 963-593-219-7

Magyarország felszabadítása: Tanulmányok hazánk felszabadításának történetébÍol
Gazsi, Jozsef
3. kiadás. Budapest. Zrínyi Katonai K.. 1980. 420 S..
ISBN 963-326-277-1

Magyarország felszabadulásának megindulása: <Tanulmányok, dokumentumok> ; [Mit russ. Zsfassung.]
Budapest. Kiadja a MÍuvelÍodési Minisztérium, Marxizmus-Leninizmus oktatási fÍoosztálya. 1982. 73 S.. Tudományos szocializmus füzetek ; 67.
ISBN 963-673-220-5

Magyarország fém- és papírpénzei 1892 - 1925
Leányfalusi, Károly ; Nagy, Ádám
3., átd. változata kiad. Szeged. Magyar ÉremgyÍujtÍok Egyesülete [u.a.]. 1997. 136 S..
ISBN 963-04-7518-9

Magyarország fém- és papírpénzei 1926 - 1998
Leányfalusi, Károly ; Nagy, Ádám
2., jav. kiad.. Budapest. Magyar ÉremgyÍujtÍok Egyesülete. 1999. 311 S..
ISBN 963-03-6023-3

Magyarország földje
Karátson, Dávid
Budapest. Arcanum. 2000. 1 CD-Rom.
ISBN 963-86029-3-7

Magyarország földrajza
Frisnyák, Sándor [Hrsg.]
2. kiad. Budapest. 1978. 443 S..
ISBN 963-17-2741-1

Magyarország földrajza
Frisnyák, Sándor [Hrsg.]
Budapest. Tankönyvkiadó. 1988. 598 S.. TanárképzÍo fÍoiskolai tankönyvek.
ISBN 963-18-1264-2

Magyarország földrajzinév-tára
Budapest. Karatográfiai Váll..
ISBN 963-350-389-2

Magyarország Földrajzinév-tára I.: fontosabb domborzati, táj- és víznevek
Budapest. Kartográfiai Vállalat,. 1982.. 1 map.

Magyarország földrajzinév-tára II.: Baranya megye
Földi, Ervin. ; Csató, Éva. ; Hegyi, Gyula.
Budapest. A Vállalat,. 1978.. 1 map.

Magyarország földrajzinév-tára II.: Fejér megye
Földi, Ervin. ; Csató, Éva. ; Hegyi, Gyula.
Budapest. A Vállalat,. 1979.. 1 map.

Magyarország földtana
Vadász, Elemér
2. átdolg. és böv. kiad.. Budapest. Akad. Kiado. 1960. 646 S. : Ill., graph. Darst..

Magyarország földtani atlasza
Budapest. Magyar Állami Földtani Intézet.
ISBN 963-671-044-9

Magyarország földterülete, 1980. május 31
Budapest. 1982. 177 S.. MezÍogazdasági Összeirás, Központi Statisztikai Hivatal ; 1981.
ISBN 963-340-359-6

Magyarország fÍoispánjai
Fallenbüchl, Zoltán
Budapest. Argumentum Kiadó. 1994. 171 S..
ISBN 963-7719-81-4

Magyarország fokozottan védett barlangjai
Székely, Kinga ; Adamkó, Péter
Budapest. MezÍogazda. 2003. 425 S..
ISBN 963-935896-7

Magyarország fÍovárosa: Budapest leirása, képekkel
Áldor, Imre
[Repr. d. Ausg.] Pest 1866. Budapest. Helikon Kiadó. 1995. 60 p..
ISBN 963-208-337-7

Magyarország fészkelÍo madarai
Haraszthy, László [Hrsg.]
[Budapest]. Natura. 1984. 245 S..
ISBN 963-233-099-4

Magyarország gazdaságföldrajza
Bernát, Tivadar [Hrsg.]
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1986. 346 S..
ISBN 963-09-2662-8

Magyarország gazdaságföldrajza
Bernát, Tivadar [Hrsg.]
Budapest. Tankönyvkiadó. 1981. 463 S..
ISBN 963-17-5203-8

Magyarország gazdaságföldrajzi térképe dr. Teleki Pál gróf és dr. Cholnoky Jen´´o közrem´´uk´´odésével hivatalos adatok alapján szerkesztette dr. Fodor Ferenc.
Fodor, Ferenc. [from old catalog] ; Teleki, Pál, ; Cholnoky, Jen´´o,
Budapest, . Magyar f´´oldrajzi intézet r. t. nyomása,. 1920.. map..

Magyarország gazdasági helyzete a gazdaság fejlesztésére irányuló törekvések
Antal, László
Budapest. GÉPKOOP Ny.. 1990. 63 S..
ISBN 963-632-220-1

Magyarország gazdasági térképekben.: Gróf Teleki Pál, Béketárgyalászt El´´olészít´´o Iroda vezet´´oje megbizásából = The economies of Hungary in maps.
Edvi Illés, Aladár, ; Halász, Albert,
Budapest, . Pallas Nyomda,. 1921.. 74 l..

Magyarország gazdaságtörténete: (1914-1989)
Gunst, Péter
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1996. 179 S.. Magyar gazdaságtörténet ; 2.
ISBN 963-18-6871-0

Magyarország gazdaságtörténete 1700 - 2000
Kaposi, Zoltán
Budapest. Dialóg Campus K.. 2000. Studia oeconomica.
ISBN 963-931022-0

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig
Hónvári, János
2., vál. kiad. Budapest. Aula Kiadó. 1996. 578 S..
ISBN 963-503-113-0

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig
Honvári, János
4. kiad. Budapest. Aula Kiadó. 2000. 682 S..
ISBN 963-9215-78-3

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig
Honvári, János
2., részben átd. kiad. Budapest. Aula Kiadó. 1997. 664 S..
ISBN 963-9078-36-0

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig
Honvári, János ; Draskóczi, István
Budapest. Aula. 1996. 578 S..
ISBN 963-503-083-5

Magyarország geographiai szótára: mellyben minden város, falu és puszta, betÍurendben körülményesen leiratik
Fényes, Elek
Repr. [d. Ausg. Pest 1851]. [Budapest]. Magyar Könyvkiadók és KönyvterjesztÍok Egyesülése u.a.. Az Állami KönyvterjesztÍo Vállalat reprint sorozata.
ISBN 963-02-2700-2

Magyarország geographiai szótára mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik
Fényes, Elek
Reprint der Ausg. Pesten 1851. Szeged. 1984.
ISBN 963-02-2700-2

Magyarország geographica, az az foeldi állapotjának le-rajzolása ...
Kazinczy, Ferenc
[Repr. d. Ausg.] Kassan: Landerer 1775. 1985. 71 S.. Kazinczy könyvtár.
ISBN 963-01-7337-9

Magyarország geológiája
Fülöp, József
Budapest. Magyar Állami Földtani Intézet. 1990. v. <1-2 >.
ISBN 963-671-173-9 set

Magyarország geomorfológiai térképe
Pécsi, Márton
Budapest. Kartográfiai Vállalat. 1972. 1 Kt..

Magyarország éghajlata
Budapest. 1942. 1966: Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos kiadványa.

Magyarország éghajlati Atlasza
Józef, Kakas ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Akad. Kiadó.

Magyarország éghajlati Atlasza
Kakas, J. [Hrsg.] ; Faragó, I. [Ill.]
Budapest. Verl .d. Ungar. Akad. d. Wissenschaften.

Magyarország gyáripara a második világháború elött és a háború idÍoszakában <1933-1944>
Berend, Tibor Iván ; Ránki, György
Budapest: Akad. Kiadó. 1958. 624 S. 8". (Gazdaságtörténeti értekezések ; 2).

Magyarország gyáripara a második világháboru elÍütt és a háború idÍüszakában <1933-1944>
Berend, T. Iván ; Ránki, György
1958.

Magyarország hadtörténete
Liptai, Ervin
Budapest. Zrínyi katonai Kiadó. 1984.
ISBN 963-326-335-2

Magyarország hadtörténete
Markó, Árpád ; Tóth, Gyula
Repr. kiad. Budapest : Országos Közoktatási Tanács 1943. Budapest. Aqua Kiadó. 1994. 296 S., [3] Faltbl.
ISBN 963-602-595-9

Magyarország hadügye, 1848-1849
Csikány, Tamás
Budapest. Honvéd K.. 1998. 103 S.. A Magyar honvédség 150 éve ; 1.
ISBN 963-906542-0

Magyarország halai: biológiájuk és hasznosításuk
Pintér, Károly
2., változatlan k. Budapest. Akad. K.. 1992. 202, [24] S..
ISBN 963-05-6326-6

Magyarország hasznosítható ásványos anyagai 1:500 000: [Mineralische Rohstoffe vn Ungarn]
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1968. 1 Karte.

Magyarország hegyeirÍol: Nagyszombat 1714
Csiba, István Mihály
Miskolc. Rudabánya. 1991. 198 S.. A bányászat, kohászat és földtan klasszikusai ; 6.
ISBN 963-661-206-4

Magyarország helye a 20. századi Európában: tanulmányok
Sipos, Balázs
1. kiadás. Budapest. Magyar Történelmi Társulat. 2002. 212 S..
ISBN 963-202-254-8

Magyarország Helye és szerepe a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában és a világgazdaságban
Rohla, Márton [Hrsg.]
Budapest. 1977. 190 S..
ISBN 963-542-053-6

Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása
Budapest . Hornyánszky. 1920. 335 S..

Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei
Miskolc. Herman Ottó Múzeum [u.a.].

Magyarország honfoglalás és kora árpád-kori temetÍoinek leletanyaga
Fülep, Ferenc
Budapest. Akadémiai K..
ISBN 963-05-2617-4

Magyarország honismereti irodalma, 1527-1944
Bodor, Antal ; Gazda, István
Budapest. KönyvértékesítÍo Vállalat. 1984. IX,482 S.. Tudománytár.
ISBN 963022817

Magyarország hulladéktermelö és -lerakó katastere
[Budapest] . Magyar Allami Földtani Intézet. 1990. 1 Karte.

Magyarországi barokk festészet
Budapest. Akad. Kiado.

Magyarországi boszorkányperek: kisebb forráskiadványok gyÍujteménye
Klaniczay, Gábor
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1989.
ISBN 963-7762-49-3 set

Magyarországi boszorkányperek 1529-1768
Schram, Ferenc
Budapest. Akad. Kiadó. 1983.
ISBN 963-05-3384-7

Magyarország idegenforgalmi földrajza
Bánfalvi, József
3. kiad. Budapest. KIT KépzÍomÍuvészeti K. és Nyomda. 2000. 330 S.. A turizmus kérdései.
ISBN 963-637-121-0

Magyarország idegenforgalmi szálláshelyei 1978. július 31-én
Takács, János
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1980. 135 p..
ISBN 963-340-285-9

Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya és a fegyverszünet: (1944 - 1945)
Korom, Mihály
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 521 S..
ISBN 963-05-2275-6

Magyarországi diádok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526 - 1788 (1798) =: Ungarlñdische Studenten an den schweizerischen Universitäten und Hochschulen, 1526 - 1788 (1798)
Hegyi, Ádám.
Budapest {[u.a.], . 2003.. 123 S..

Magyarországi diákok a bécsi egyetemen: 1715 - 1789
Kiss, József Mihály
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2000. 143 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 2.
ISBN 963-463-390-0

Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben: 1526 - 1789
Bognár, Krisztina
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2004. 552 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 13.
ISBN 963-463-718-3

Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin: 1560 - 1789
Varga, Júlia
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2004. 392 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 12.
ISBN 963-463-717-5

Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiìn: 1560 - 1789 = Ungarlñdische Studenten an den kleineren Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches
Varga, Júlia.
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára,. 2004.. 392 S..

Magyarországi diákok a prágai egyetemeken: 1850 - 1918
Mészáros, Andor
Budapest. ELTE Egyetemi Könyvtár [u.a]. 2001. 180 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 4.
ISBN 963-463-306-4

Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon: 1849 - 1867
Szögi, László ; Kiss, József Mihály
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2003. 502 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 7.
ISBN 963-463-670

Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és fÍoiskolákon: 1890 - 1918
Patyi, Gábor
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2004. 529 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 10.
ISBN 963-463-689-6

Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és fîoiskolákon 1890 - 1918
Patyi, Gábor.
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára,. 2004.. 529 S..

Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon: 1526 - 1788 = Studenci z Wøegier na Uniwersytetach i Akademiach w Polsce i Krajach Baltyckich = Ungarlñdische Studenten an den polnischen und baltischen Universitäten und Akademien
Szögi, László.
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára,. 2003.. 255 S..

Magyarországi diákok németországi egyetemeken és fÍoiskolákon: 1694 - 1789
Tar, Attila
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2004. 418 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 11.
ISBN 963-463-697-7

Magyarországi diákok németországi egyetemeken és fÍoiskolákon: 1789 - 1919
Szögi, László
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2001. 861 S., [4] Bl.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 5.
ISBN 963-463-514-8

Magyarországi diákok németországi egyetemeken és fîoiskolákon 1694 - 1789 =: Ungarlñdische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen 1694 - 1789
Tar, Attila.
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára,. 2004.. 418 S..

Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon: 1526 - 1788 (1798)
Hegyi, Ádám
Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltára. 2003. 123 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 6.
ISBN 963-463-620-9

Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken: 1789 - 1919
Szögi, László
Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltára. 2000. 208 S.. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 3.
ISBN 963-463-420-6

Magyarországi droghelyzet a kutatások tükrében
Elekes, Zsuzsanna
Budapest. OAI. 1993. 228 S.. Alkohológiai füzetek ; 24.
ISBN 963-7307-14-1

Magyarországi egyházi levéltárak térképei
Dóka, Klára
Budapest. Új Magyar Központi Levéltár. 1989. v. <1-3, 5-7, 9, 12, 15 ; in 10 >.
ISBN 963-01-9863-0 set

Magyarországi falvédÍoföliratok
Kovács, Ákos
Budapest. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke [u.a.]. 1985. 40 S.. Magyar csoportnyelvi dolgozatok ; 24.
ISBN 963-461-983-5

Magyarországi Festészet a XVII. században
Garas, Klára
Budapest. Akad. Kiadó. 1953.

Magyarországi görögök
Caruha, Vangelió
Budapest. Körtánc Egyes.. 1998. 26 S.. Körtánc füzetek.
ISBN 963-03-5335-0

Magyarországi hadjárata [1548-1552]
Aldana, Bernardo de ; Szakály, Ferenc ; Scholz, László
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1986. 330 S.. Bibliotheca Historica.
ISBN 963-07-4072-9

Magyarországi hangversenyélet, 1945 - 1958
Tallián, Tibor
Budapest. MTA ZTI. 1991. 159 S.. MÍuhelytanulmányok a Magyar zenetörténethez ; 12.
ISBN 963-7074-32-5

Magyarországi horvátok
Barics, ErnÍo
Budapest. Körtánc Egyes.. 1998. 37 S.. Körtánc fÂüzetek.
ISBN 963-03-5339-3

Magyarországi Hosszés földMERTEKEK a XVI. szÂzad végéig
Bogdán, István
Budapest. 1978. 388 S.. A Magyar országos Levéltár Kiadváyai. <Reihe> 4. ; 3.
ISBN 963-05-1400-1

Magyarországi hossz- és földmértékek, 1601-1874
Bogdán, István
Budapest. Akad. kiadó. 1990. 633 S.. A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti forrástudományok ; 6.
ISBN 963-05-5286-8

Magyarországi humanisták
Ianus <Pannonius> ; Klaniczay, Tibor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1982. 1412 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-1813-2

Magyarországi irodalom idegen nyelven: a hazai szépirodalom fordításainak bibliogr.
Fajcsek, Magda ; Szilvássy, Zoltánné
Budapest. 1975.

Magyarországi jegyzetek
Reguly, Antal ; Selmeczi Kovács, Attila
Budapest. Néprajzi Múzeum. 1994. 199 S.. Series historica ethnographiae ; 8.
ISBN 963-7106-00-0

Magyarországi kerékpártúrák
Csordás, Viktor ; Fehér, György
2., jav. kiad. Budapest. Frigoria. 1993. 219 p..
ISBN 963-85020-3-7

Magyarországi kerékpártúrák: [32 túraajánlat]
Csordás, Viktor ; Fehér, György
4., jav. kiad., a kézirat lezárva: 1998.12.30. Budapest. Frigoria. 1999. 223, [16] S..
ISBN 963-85848-2-3

Magyarországi kovácsoltvas-mÍuvesség
Pereházy, Károly
[Budapest]. Corvina K.. 1982. 72, [48] S..
ISBN 363-13-1363-8

Magyarországi lengyelek
Kapronczay, Károly
Budapest. Körtánc Egyes.. 1998. 38 S.. Körtánc füzetek.
ISBN 963-03-5332-6

Magyarországi életutam
Sauvageot, Aurélien ; Várady-Brenner, Mária [Übers.]
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1988. 393 S..
ISBN 963-07-4736-7

Magyarországi levelek: írattak 1994 és 1998 között Mikes Kelemenhez
Czigány, Zoltán
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 1999. 100 S..
ISBN 963-910976-2

Magyarországi levéltárak
Bana, József
Budapest. Magyar Levéltárosok Egyesülete. 2004. 175 S.. Magyar Levéltárosok Egyesületének kiadványa.
ISBN 963-216-620-5

Magyarországi madárijesztÍok: a kiállitás szervezésében és redezésében részt vettek: Hatvany Lajos Múzeum - Hatvan, Budapesti KépzÍomÍuvészeti Igazgatóság, ELTE Folklore Tanszék - Budapest, GödöllÍoi Galéria - GödöllÍo
Kovács, Ákos
[Hatvan]. 1981. 123 S.. Hatvany Lajos Múzeum füzetei ; 10.
ISBN 963013087

Magyarországi médiumok a közvélemény tükrében
Terestyéni, Tamás
[Budapest]. 2002. 195 S..
ISBN 963-00-9514-9

Magyarországi mélyfúrások atlasza: 1963-1975
Budapest. Magyar Állami Földtani Intézet. 1979. VII,33 Bl..
ISBN 963-01-3816-6

Magyarországi munkásmozgalom 1867-1980
Borsányi, György ; Kende, János
[Budapest]. Kossuth. 1982. 313 S..
ISBN 963-09-2030-1

Magyarországi mÍuvészet: 1300 - 1470 körül
Marosi, ErnÍo
Budapest. Akad. K.. A Magyarországi mÍuvészet története ; 2.
ISBN 963-05-3647-1

Magyarországi mÍuvésztelepek: történeti mÍuvek
Mészáros, Gyula
Szentendre. Szentendre MÍuvészetéért Alapítvány. 2007. 273 S..
ISBN 978-963-06-2899-0

Magyarországi napló, 1956
Woroszylski, Wiktor ; Kerényi, Grácia
Budapest. Századvég Kiadó [u.a.]. 1994. 123 S.. '56.
ISBN 963-8384-28-X

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek utónévkönyve: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán
Dávid, Emese S.
[Budapest]. Aranyhal Könyvk.. 2004. 976 S..
ISBN 963-348-088-4

Magyarországi népszokások
Résö Ensel, Sándor ; Verebélyi, Kincsö ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Osiris K.. 2000. 384 S..
ISBN 963-379-768-3

magyarorsz gi önt‚szet tört‚nete k‚pekben: [published on the occasion of the 45th International Foundry Congress]
Kiszely, Gyula
Budapest. 1978. 108 S., [86] Bl : überw. Ill.
ISBN 963-8261-12-9

Magyarországi ötvösjegyek: a középkortól 1867-ig
KÍoszeghy, Elemér ; Kiss, József
Repr. der Ausg. Budapest 1936 / [Felel. kiad.: Kiss József]. [Budapest]. Kiss. 1999. XXIV, 408, XXX S..
ISBN 963-85500-1-5

Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk
Báldi, Tamás
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 292 S..
ISBN 963-05-3149-6

Magyarország ipar mÍuemlékei
Ferenc, Szabadváry
Budapest. Országos MÍuszaki Múzeum. 1981. 237 S..
ISBN 963-562-750-5

Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon
Zoványi, JenÍo ; Ladányi, Sándor
3. jav. és bÍov. kiadás. Budapest. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1977. 712 S..
ISBN 963-7030-15-8 : 274.00Ft

Magyarországi pártprogramok: I - IV ; 1867 - 1998
Gergely, JenÍo
Budapest. ELTE Eötvös K.. 2003. Pártok és politika.
ISBN 963-463-584-9

Magyarországi pártprogramok, 1919-1944
Gergely, JenÍo
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1991. 587 p.. Politikai pártok programjai Magyarországon, 1867-1980.
ISBN 963-09-3413-2

Magyarországi rendeletek tára
Pest. Ráth. 1867.

Magyarországi rendeletek tára
Budapest, . 1872-19.. v..

Magyarországi románok
Petrusán, György
Budapest. Körtánc Egyes.. 1998. 42 S.. Körtánc füzetek.
ISBN 963-03-5341-5

Magyarországi értékpapírok története 1945-ig
Spilákné Kertész, Márta
Budapest. Magyar TÍozsdealapítvány. 1989. 103 S.. TÍozsdeelméleti tanulmányok ; 3.
ISBN 963-03-3120-9

Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek
Szabó, József
Békéscsaba. Békés Megye Tanács VB Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága ¬[u.a.]¬. 1990. 418 S. : Kt.. Dél-alföldi évszázadok ; 3.
ISBN 963-06-6828-6

Magyarországi szlovákok
Chlebniczki, János ; Kníchal, OldÏi ; Lászik, Michal
Budapest. Körtánc Egyes.. 1998. 35 S.. Körtánc füzetek.
ISBN 963-03-5333-4

Magyarországi szláv kéziratok
Nyomárkay, István
Budapest. ELTE, Szláv Filológiai Tanszék MÍuhelyében. 1990.
ISBN 963-462-596-7

Magyarországi szöveges falvédÍok a 19. és a 20. században: Eger Hatvan 1980. augusztus-október, Budapest 1981. május, Kecskemét 1981. június-július ; [Ausstellungskatalog.]
Hatvan. 1980. 89 S.. Hatvany Lajos Múzeum füzetei ; 7.
ISBN 963-01-2327-4

Magyarországi települések védett ermészeti értékei
Tardy, János
Budapest. MezÈogazda. 1996. 663 S..
ISBN 963-7362-13-4

Magyarországi útinaplója 1823-ból
Ackersdijck
[S.l.] . Helikon Kiadó .

Magyarországi társadalmi-gazdasági mozaikok az uniós csatlakozás kapujában: tanulmánykötet
Pitrik, József ; Ulcz, Gyula
Pécs [u.a.]. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet [u.a.]. 2003. 141 S..
ISBN 963-916784-3

Magyarország itt marad
Kiss, Csaba Gy.
Pozsony. Kalligram Könyvkiadó. 1993. 223 S.. Domino Könyvek.
ISBN 80-7149027-X

Magyarországi ukránok
Simon, Mónika
Budapest. Körtánc Egyes.. 1998. 23 S.. Körtánc füzetek.
ISBN 963-03-5336-9

Magyarországi Íur-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig
Bogdán, István
Budapest. Akad. K.. 1991. 763 S. : graph. Darst.. ¬A¬ Magyar Országos Levéltár kiadványai: 4, Levéltártan és történeti forrástudományok ; 7.
ISBN 963-05-5838-6

Magyarországi végvárak a XVI-XVII. században: tanulmányok
Bodó, Sándor, ; Szabó, Jolán.
Eger. Dobó István Vármúzeum,. 1983.. 176 p. ;.

Magyarországi viking leletek
Paulsen, Peter
Budapest. 1933. Archaeologia Hungarica ; 12.

Magyarországi viking leletek az észak- és nyugateurópai kultúrtörténet megvilágitásában
Paulsen, Péter
Budapest. 1933. 58, XIV S. : Ill.. Archaeologia Hungarica ; 12..