Magyar-orosz, orosz-magyar üzleti szótár: [az ÖtnyelvÍu menedzserszótár kiegész†tése hatodik nyelvre]
Tatár, Béla
Budapest. Novorg. 1993. 405 S..
ISBN 963-485-055-3

Magyar-orosz szótár
Gáldi, László ; Uzonyi, Pál
Budapest. Akad. K. 2000. XLVII, 947 S..
ISBN 963-05-7634-1

Magyar-orosz szótár
Hadrovics, László ; Galdi, László
Budapest. Akad. Kiadó. 1964.

Magyar-orosz szótár: 40000 címszó
Gáldi, László
Budapest [u.a.]. Akad. K. [u.a.]. 1976. 871 S..
ISBN 963-05-0939-3

Magyar-orosz szótár.: Az Ükrán SZSZK magyar tannyelvii iskolí számára.
Bibikov, K. A.
Kiiev, . Ragyanszka skola,. 1969.. 380 p..

Magyar-orosz társalgási zsebkönyv
Zotov, Vladimir I. ; Zseliczky, Béla
2,. jav. és bÍov. kiadás. Budapest [u.a.]. Tankönyvk.. 1989. 267 S..
ISBN 5-200-00771-1

Magyar orpheus: Weöres Sándor emlékezetére
Domokos, Mátyás ; Weöres, Sándor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1990. 642 S..
ISBN 963-15-4176-2

Magyarorsgagi rendeletek tara.
[n.p.] . 1872.. v..

Lost in translation
Ho0024 h ; Murray, Bill ; Johansson, Scarlett ; Ribisi, Giovanni
München. Süddt. Zeitung. 2006. Cinemathek ; 51.
ISBN 3-86615-277-9

Magyarorszag 2000-ig: a felemelkedés útjai és üzenetei
Schamschula, György
Budapest. Kráter Mühely Egyesület. 1994. 95 S..
ISBN 963-7583-25-4

MagyarorszÐag a mÐasodik vilÐaghÐaborÐuban: tanulmÐanyok Ðes riportok MagyarorszÐag mÐasodik vilÐaghÐaborÐus szerepÐerîol
Gosztonyi, PÐeter
München . Herp. 1984-[1987]. 3 Bd..

MagyarorszÐag csalÐadai: czimerekkel Ðes nemzedÐekrendi tÐablÐakkal
Nagy, IvÐan
Budapest . Helikon KiadÐo. 1987-1988. 8 Bd..

MagyarorszÐag ErdögazdasÐagi TÐajainak ErdöfelujitÐasi, ErdötelepÐitÐesi IrÐanyelvei ÐEs EljÐarÐasai
Danszky, IstvÐan
Budapest . OrszÐagos erdÐeszeti föigazgatÐosÐag. 1963. 6 Bände.

MagyarorszÐag Ðes a mÐasodik vilÐaghÐaborÐu: titkos diplomÐaciai okmÐanyok a hÐaborÐu elîozmÐenyeihez Ðes törtÐenetÐehez
ÐAdÐam, Magda ; JuhÐasz, Gyula ; Kerekes, Lajos
Budapest . Kossuth Könyvk.. 1959. 550 S..

MAGYARORSZAG FOELDRAJZINEV-TARA, 1. 1:500 000: [GAZETTER OF HUNGARY, 1: THE MORE IMPORTANT NAMES OF THE RELIEF, REGIONS AND HYDROGRAPHY]
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1982. 1 Karte.

MAGYARORSZAG FOELDRAJZINEV-TARA 1:150 000: [NAMENSVERZEICHNIS DER GEOGRAPHISCHEN NAMEN DER KOMITATE, UNGARN]
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1980-. Karten.

MagyarorszÐag gazdasÐagi kapcsolatai a fejlîodîo orszÐagokkal.
Szita, JÐanos. [from old catalog]
[Budapest] . Kossuth KönyvkiadÐo,. 1968.. 291 p..

MagyarorszÐag gyÐaripara a mÐasodik vilÐaghÐaborÐu elött Ðes a hÐaborÐu idîoszakÐaban (1933-1944)
Berend, T. IvÐan ; RÐanki, György,
Budapest. AkadÐemiai KiadÐo,. 1958. 624 p.

MagyarorszÐag gyÐaripara a mÐasodik vilÐaghÐaborÐu elîott Ðes a hÐaborÐu idîoszakÐaban, 1933-1944
Berend, Tibor IvÐan, ; RÐanki, György,
Budapest, . AkadÐemiai KiadÐo,. 1958.. 624 p..

Magyarorszag herpetologiai atlasza
Puky, Miklós ; Schád, Péter ; Szövényi, Gergely
Budapest. IUCN. 2005. 207 S..
963-06-0670-4

Magyarorszagi apyagok chemiai és mechanikai elemzése tekintettel ipari alkalmazhatóságukra
László, Ede D.
Budapest. 1886.

MagyarorszÐagi viking leletek az Ðeszak- Ðes nyugateurÐopai kultÐurtörtÐenet megvilÐagitÐasÐaban = Wikingerfunde aus Ungarn im Lichte der Nord- und Westeuropäischen Frühgeschichte
Paulsen, Peter.
Budapest. [s.n.],. 1933 . 58 p., 14 leaves of plates.

MagyarorszÐag kalaposgombÐainak meghatÐar ISBN 0-7914-4787-1
Bohus, Gabor ; KalmÐar, ZoltÐan ; Ubrizsy, GÐabor
ISBN 0-7914-4788-X

Magyarorszag kistájainak katasztere
Marosi, Sándor
Budapest. MTA Földrajztud. Kutató Intézet.
ISBN 963-7395-09-1

MagyarorszÐag külpolitikÐaja Gömbös Gyula miniszterelnöksÐege idejÐen, 1932-1936
Pritz, PÐal
Budapest. AkadÐemiai KiadÐo,. 1982.. 309 p., [23] p. of plates.

MagyarorszÐag nÐepÐenek Ðelete 1730 tÐajÐan
BÐel, MÐatyÐas, ; Wellmann, Imre.
Budapest. Gondolat,. 1984. 517 p ;.

MagyarorszÐag îoskîokora =: Die Laltere Steinzeit Ungarns
Hillebrand, JenLo,
Budapest. Magyar TörtÐeneti MÐuzeum,. 1935.. 40 p., 7 leaves of plates.

MAGYARORSZAG PALEOZOOS ES MEZOZOOS KEPZOEDMENYEINEK FEDETLEN FOELDTANI TERKEPE 1:500 000
Budapest . Magyar állami föltani intézet. 1967. 1 Karte.

MagyarorszÐag tÐajföldrajza: az MTA FöldrajztudomÐanyi KutatÐo IntÐezet sorozata
ÐAdÐam, LÐaszlÐo ; PÐecsi, MÐarton
Budapest . AkadÐemiai KiadÐo. 1967-. : Ill., Kart., Pläne, Tab..

MagyarorsÂzag unkarin opintomatkan raportit
Vuoristo, Kai-Veikko ; Ratilainen, Tuula
Helsinki. 1985. 241 S. : Ill., graph. Darst. Selvityksiä : Helsingin Kauppakorkeakoulu : E ; 38.
ISBN 951-700-005-7

MAGYARORSZAG URFOTOTERKEPE 1:500 000
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1982. 1 Karte.

MagyarorszÂag Éuvegipara 1920-ig
CsiffÂary, Gergely
Eger. DobÂo IstvÂan VÂarmÂuzeum. 2006. 373 S.. Studia agriensia ; 25.

Magyarország
Csicsery-Rónay, István
Washington. Occidental Pr.. 1984.

Magyarország
Tüskés, Tibor
Bratislava u.a.. Madách. 1986. 175 S.. Képes földrajz.
ISBN 963-11-5132-8

Magyarorsz g: [mit Ortsnamenverzeichnis, Sonderkarten, Stadtplänen und Europa-Planungskarten]
4. Aufl., 1:300 000. Berlin [u.a.]. RV Reise- und Verkehrsverl.. 1995. III, 58, 16 S.. Euro-Atlas.
ISBN 3-575-22869-8

Magyarország: színek, tájak, városok
Gink, Károly
Budapest. Corvina. 1976. [66] S..
ISBN 963-13-0644-5

Magyarorsz g: [Euro-Reiseatlas 1:300 000 ; mit Ortsnamenverzeichnis, Sonderkarten, Stadtplänen und Europa-Planungskarten]
5. [Aufl.], Laufzeit 2000. München [u.a.]. RV, Reise- und Verkehrsverl.. [1998]. 58, 16 S. : überw. Kt.. Euro-Atlas.
ISBN 3-575-22869-8

Magyarország
Tüskés, Tibor
2. bÍov. kiad. Budapest. Móra. 1975. 175 p., [6] leaves of plates. Képes földrajz.
ISBN 963-11-0183-5 : 36.00Ft

Magyarország
Czellár, Katalin ; Somorjai, Ferenc
2., jav. kiad. [Budapest]. Panoráma. 1996. 898, [96] S.. Panoráma nagyútikönyvek.
ISBN 963-243-819-1

Magyarország: szegénység és szociális támogatások ; [Világbank országtanulmány]
1. kiad. Budapest. Világbank, Magyarországi Regionális Képviselet. 1996. [7], IX, 102 S..
ISBN 963-03-4114-X

Magyarország
Budapest. Cartographia. 1997. 1 Kt..
ISBN 963-352-436-9

Magyarország
Bellon, Tibor [Mitarb.]
Budapest. Panoráma. 1990. 728 S..
ISBN 963-243-366-1

Magyarország: [Euro-Reiseatlas 1:300000 ; mit Ortsnamenverzeichnis, Stadtplänen und Europa-Planungskarten]
[3. Aufl., 1993/1994]. Berlin [u.a.]. RV-Verl.. 1993. 50, 16 S.. Euro-Atlas.
ISBN 3-575-22869-8

Magyarország: autóatlasz ; 1:250 000
Budapest. Freytag & Berndt [u.a.]. 1998. 150 S..
ISBN 963-04-7977-X

Magyarország 1000 éves ereklyéi
Petneházy, István
KÍoszeg. Városkapu Könyvesbolt. 2000. 256 S..
ISBN 963-00-3653-3

Magyarország 17-19. századi parasztüvegei
Veres, László
2. kiad. Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének. 1997. 198 S.. Studia folkloristica et ethnographica ; 28.
ISBN 963-471-735-7

Magyarország 1918/1919
Siklós, András
Budapest. 1978. 431 S..
ISBN 963-09-1097-7

Magyarország 1921 - 1941: Zsitvay Tibor emlékiratai
Sipos, Péter ; Zsitvay, Tibor
Budapest. Palatinus [u.a.]. 1999. 589 S.. Korok és dokumentumok.
ISBN 963-912761-2

Magyarország, 1944
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1994. Pro homine - 1944 emlékbizottság.
ISBN 963-18-5489-2

Magyarország 1944-ben: tudományos tanácskozás Budapest, 1984. június 14.
Orbán, Sándor [Hrsg.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1984. 147 S..
ISBN 963-09-2569-9

Magyarország, 1956
Lomax, Bill ; Krassó, György
Debrecen. Aura Kiadó. 1989. 288 S..
ISBN 963-02-6869-8

Magyarország 1956-ban
Lomax, Bill ; Krassó, György ¬[Übers.]¬
Párizs. Magyar Füzetek. 1982. XI,239 S.. Adalékok az újabbkori magyar történelemhez ; 1.

Magyarország - 2000: Magyarország képe a nagyvilágban ; külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról, 1997. május 30-31 [Budapest] ; [II. Magyarország - 2000 Tanácskozás]
Keszthelyi, Gyula
Springfield, Ill.. Thomas. 1988. XV, 191 S..
ISBN 0-398-05439-8

Magyarország 2000-ig: a felemelkedés útjai és üzenetei
Schamschula, György
Budapest. Kráter MÍuhely Egyesület. 1994. 95 S. : Ill., graph. Darst., Kt..
ISBN 963-7583-25-4

Magyarország a 12. [tizenkettedik] században
Makk, Ferenc
Budapest. Gondolat. 1986. 231 S. : Ill. Magyar história.
ISBN 963-281-660-9

Magyarország a '90-es években: a Magyar Kormány válasza az Európai Unió kérdÍoívére ; (rövidített változat)
Forgács, Imre
[Budapest]. Magyar Köztársaság Külügymin. [u.a.]. 1997. 423 S..
ISBN 963-7038-08-6

Magyarország agrárpolitikájának áttekintése
[Budapest]. [FM NK. Gazd. Kapscolatok FÍooszt.]. 1993. 111 S..
ISBN 963-03-3717-7

Magyarország agrártörténete: agrártörténeti tanulmányok
Andrásfalvy, Bertalan ; Orosz, István [Bearb.]
Budapest. MezÍogazda. 1996. 806 S. : Ill., graph. Darst., Kt..
ISBN 963-7632-29-0f

Magyarország a háborúban: civilek és katonák a második világháborúban
Eby, Cecil D.
Budapest. Mundus. 2003. 347 S.. Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei ; 14.
ISBN 963-950104-2

Magyarország a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban
Hedri, Gabrielle
Budapest. 1979. 265 S..
ISBN 963-09-1253-8 )

"Magyarország a kereszténység ellensége: a Thököly-felkelés az európai közvéleményben
Köpeczi, Béla
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 384 p., [18] leaves of plates.
ISBN 963-05-0883-4 : 96.00Ft

Magyarország a királyság megalapításáig
FrÍohlich, Róbert
[Nachdr. der Ausg.] Budapest 1895. Budapest. Kassák. 1994. 400 S.. A magyar nemzet története.
ISBN 963-7765-60-3

Magyarország a két háború között
Gratz, Gusztáv ; Paál, Vince
Budapest. Osiris K.. 2001. 431 S.. Millenniumi magyar történelem : Historikusok.
ISBN 963-379-915-5

Magyarország a két világháború korában (1914 - 1945)
Ormos, Mária
Debrecen. Csokonai Kiadó. 1998. 324 S., [1] Faltbl. Történelmi kézikönyvtár.
ISBN 963-260-115-7

Magyarország alkotmánya
István Csekey
Budapest: Renaissance . 1943. 260 S. 8".

Magyarország Alkotmányának szabályozási elvei
Budapest. 1989. 104 S..
ISBN 963-7027-12-2

Magyarország a második világháborúban
Gosztonyi, Péter
München. Herp.
ISBN 3-922587-30-5

Magyarország a második világháborúban: összeomlástól összeomlásig
Vargyai, Gyula ; Jordán, Gergely
Budapest. Korona K.. 2001. 391 S..
ISBN 963-919189-2

Magyarország a Második Világháborúban: lexikon A - Zs
Sipos, Péter
1. kiad., jav. és bÍov. utánnyomása. Budapest. Petit Real Könyvk.. 1997. 599 S..
ISBN 963-85411-5-6

Magyarország a második világháborúban: lexikon A-Zs
Sipos, Péter. ; Ravasz, István.
Budapest. Magyar Hadtudományi Társaság. 1996.. 584 p..

Magyarország a (nagy)hatalmak erÍoterében: tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára
Fischer, Ferenc ; Ormos, Mária
Pécs. Univ. Pr.. 2000. 703 S..
ISBN 963-641-576-5

Magyarország a NIGEM modellben
Jakab, M. Zoltán ; Kovács, Mihály András
Budapest. 2002. 73 S.. MNB füzetek ; 2002,3.
ISBN 963-938309-0

Magyarország a nyugati világ tükrében: 1938 - 1958
Horváth, K. Gábor
Budapest. Püski. 1997. 115 S..
ISBN 963-904031-2

Magyarország aranykora: 896 - 1896
Csiffáry, Tamás
[2. kiad.]. Budapest. Fix Könyvk.. 2004. 143 S..
ISBN 963-86536-5-5

Magyarország a rendszerváltás óta
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1995. 146 p..
ISBN 963-215-087-2

Magyarország a szakadék szélén
Szilassy, Sándor
Kaposvár. Mag. Nemzeti Tört. Társ.. 1997. 95 S.. Trianoni tanulmányok ; 1.
ISBN 963-04-9330-6

Magyarország a századfordulótól az ezredfordulóig: száz év magyar történelme, 1896 - 2000
Gergely, JenÍo
Budapest. Palatinus. 2004. 177 S.. Ismerd meg.
ISBN 963-948761-9

Magyarország atlasza
Papp-Váry, Árpád
Budapest. Cartographia. 1999. 132 S..
ISBN 963-352-516-0

Magyarország a trianoni békeszerzödés elött és után
Budapest. Hogyf Editio. 1999. 2 Kt auf Vorders.
ISBN 963-8484-23-3

Magyarország autóatalsza: 1:360000
Budapest. Cartographia. 1993. 204 S..
ISBN 963-352-501-2

Magyarország autóatalsza: 1:360000
Budapestn 2000. Oak Knoll Press [u. a.]. 2000. XV, 304 S..
ISBN 1-88471-850-7 (Oak Knoll Press)

Magyarország autóatlasza
Budapest. Cartographia. 1988. III, 228 S..
ISBN 963-351-343-X

Magyarország autóatlasza
Boholy, Ágnes
4., jav. kiad. Budapest. Cartographia. 1993. 204 S. : überwiegend Kt..
ISBN 963-352-501-2

Magyarország, autótérkép =: Hungary road map = Ungarn Strassenkarte
Budapest. Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht.,. [2003]. 1 map.

Magyarország autótérképe 1:500 000: névmutató = Autokarte = Road map
Wien. Freytag-Berndt u. Artaria ;. 1996]. 1 map.

Magyarország, a vonakodó csatlós
Montgomery, John Flournoy
Budapest. Zrínyi Kiadó. 1993. 245 S..
ISBN 963-327-206-8

Magyarország a XXI. sz. küszöbén: IV. Magyar JövÍokutatási Konferencia elÍoadásai ; Budapest, 1993. október 8 - 10
Gidai, Erzsébet
Budapest. 1994.
ISBN 963-8166-02-9

Magyarország a XX. században
Balogh, Sándor
2. kiad. Budapest. Kossuth. 1986. 530 S..
ISBN 963-09-2866-3

Magyarország a XX. században
Balogh, Sándor [Mitarb.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1985. 534 S..
ISBN 963-09-2692-X

Magyarország a XX. században
Kollega Tarsoly, István
Szekszárd. Babits K.. 1996.
ISBN 963-901508-3

Magyarország az Anjouk korában
Bertényi, Iván
Budapest. Gondolat. 1987. 282 S.. Magyar história.
ISBN 963-281-776-1

Magyarország az elsÍo világháborúban
Galántai, József
Budapest. Korona K.. 2001. 385 S..
ISBN 963-919188-4

Magyarország az elsÍo világháborúban: lexikon A - Zs
Szijj, Jolán ; Ravasz, István
Budapest. Petit Real Könyvk.. 2000. 851 S..
ISBN 963-926701-5

Magyarország az európai regionális együttmÍuködésben: tanulmányok
Balogh, András ; Horváth, Gyula ; Papp, Gábor
[Pécs u.a.]. 1998. 119 S..
ISBN 963-905207-8

Magyarország az Európai Unió és a 10 társult ország közötti külkereskedelem jellemzÍoi és új irányzatai, 1989 - 1997
Inotai, András
Budapest. Országos MÍuszaki Fejlesztési Bizottság [u.a.]. 1998. 111 S..
ISBN 963-8244-47-X

Magyarország az ezredfordulón: országtanulmány
Enyedi, György
Budapest. CEBA K.. 2000. 638 S.. Magyarország kézikönyvtára.
ISBN 963-908983-4

Magyarország az ezredforduló után ...1968-1998: [ ... V. Magyar JövÍokutatási Konferencia ... 1998. december 11-12-én ...]
Gidai, Erzsébet
Budapest. Arisztotelész Stúdium Bt.. 1999. 359 p..
ISBN 963-508-150-2

Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia idején: rajzok és grafikák
Tóth, Emese ; Hessky, Orsolya
[Budapest]. Kossuth [u.a.]. 2005. 159 S..
ISBN 963-09-4761-7

Magyarország az ÍurbÍol
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1981. 95 S..
ISBN 963-326-300-X

Magyar országban, 's az ahoz tartozó részekben lévÍo bóldogságos Szüz Mária kegyelem' képeinek rövid leirása
Jordánszky, Elek
[Repr. d. Ausg.:] Posonban 1836. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. XXIII,167,48 S.. Fakszimile kiadás.
ISBN 963-05-4927-1

Magyar Országban, 's az ahoz tartozó részekben lévÍo bóldogságos SzÍuz Mária kegyelem' képeinek rövid leirása
Jordánszky, Elek
Faks. kiadás [d. Ausg.] Posonban, 1836, Belnay. Budapest. Akad. K.. 1988. XXIII, 167, 48 S..
ISBN 963-05-4927-1

Magyarország bauxitvagyona: tájékoztató a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete XXIV. kongresszusára
Budapest. Központi Földtani Hivatal. 1985. 29 S..
ISBN 963-671-055-4

Magyarország bibliographiája: Könyvészeti Kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak
Petrik, Geza
Budapest. Dobrowsky. 1888.

Magyarország bibliographiája, 1712-1860: könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak
Petrik, Géza
Budapest . Dobrowsky Á.. 1888-1972. 6 Bd..

Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén
Maksay, Ferenc [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1990. A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok ; 16.
ISBN 963-05-5285-X

Magyarország CD-atlasz: 1:450 000
Budapest. Cartographia. 1997. 1 CD-ROM.
ISBN 963-352-833-X

Magyarország címerkönyve: a heraldika alapjai
Nyulásziné Straub, Éva
Budapest. CEBA K. 2001. 256 S.. Magyarország kézikönyvtára.
ISBN 963-908982-6

Magyarország családai: czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal
Nagy, Iván
Budapest . Helikon Kiadó. 1987-1988. 8 Bd..

Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal
Nagy, Iván ; Friebeisz, István
[Repr. der Ausg.:] Pest: Beimel (ab Bd 3: Pest: Rath), 1857 - 1868. Budapest. Helikon Kiadó. 1987 - 1988.
ISBN 963-207-774-1

Magyarország csatlakozása az euró-övezethez: az EMU-csatlakozás elÍönyei és lehetséges hátrányai
Obláth, Gábor ; Bartha, Attila ; Matheika, Zoltán ; Pásztori, Veronika
Budapest. Kopint-Datorg. 2003. 37 S.. KOPINT-DATORG mÍuhelytanulmányok ; 36.
ISBN 963-7275-91-6

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz: turizmus stratégia
Lengyel, Márton
Budapest. KIT KépzÍomÍuvészeti K. és Nyomda. 1999. 235 S..
ISBN 963-336-801-4

Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország: egy zárt periféria születése az Európai KözösségtÍol keletre
López, Jesús A. ; Lorca Corróns, Alejandro V.
1993.

Magyarország csodái: csavargások régmúlt idökben
Száraz, Miklós György
Budapest. Magyar Könyvklub. 2002. 288 S..
ISBN 963-547-758-9

Magyarország domborzata és vizei 1:350 000
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1982. 1 Karte.

Magyarország egyházi faépítészete: Bereg megye
Domanovszky, György
Hasonmás kiadás [der Ausg.] Budapest 1936. Nyíregyháza-SóstófürdÍon. Múzeumfalu Baráti Köre. 1994. 106, [14] S.. A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára ; 1.
ISBN 963-85122-1-0

Magyarország egyháztörténete fÍobb vonásaiban 970-tÍol 1900-ig
Karácsonyi, János
[Repr. d. Ausg.:] Veszprém : Egyházmegyei Könyvnyomda, 1929. Budapest. KönyvértékesítÍo Vállalat. 1985. XXV, 416 S.. Tudománytár ; 14.
ISBN 963-02-3434-3

Magyarország elsÍo történelmi atlasza
Tóth, Gergely
[Budapest]. KépzÍomÍuvészeti K.. 2004. 60 S..
ISBN 963-336-987-8

Magyarország emléknapjai: ezeréves történetében
Kerékgyártó, Árpád
[Faks. d. Ausg.:] Budapest 1882. Budapest. KönyvértékesítÍo Vállalat. 1987. XXXII,712 S.. Tudománytár ; 23.
ISBN 963-02-4436-5

Magyarország eocén kori nagy foraminiferidái
Jámborné Kness, Mária
Budapestini. Inst. Geologicum Hungaricum. 1988. 629 S. : Ill.. Geologica Hungarica / Series palaeontologica ; 52.

Magyarország eresz alatt
Varga, Csaba
Budapest. MagvetÍo Könyvk.. 1989. 359 S..
ISBN 963-14-1417-5

Magyarország erÍoforrásainak geográfiája
Hubai, József
Budapest. Tankönyvkiadó. 1992. 119 S..
ISBN 963-18-4267-3

Magyarország erîoforrásaink geográfiája
Hubai
Budapest . Tankönyvkiadó .

Magyarország euro-atlanti csatlakozása
Héjja, István
Budapest. TIT Hadtud. és Biztonságpolitikai Egyes.. 1998. 22 S.. Biztonságpolitikai füzetek ; 4.
ISBN 963-412-431-3

Magyarország Európai Unióhoz csatlakozásának társadalmi-gazdasági kérdései, különös tekintettel Észak-Dunántúlra: tudományos konferencia, Komárom, 1996. április 30.
Beszteri, Béla
[Veszprém]. MTA Veszprémi Területi Bizottság. 1998. 260 S..
ISBN 963-7385-38-X

Magyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerében: Akadémiai székfoglaló, 1983. április 14
Kosáry, Domokos
Budapest. Akadémiai K.. 1985. 66 S.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-4095-9

Magyarország Európában
Kosáry, Domokos
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 2003. 125 S.. Európai iskola.
ISBN 963-19-4440-9

Magyarország Európában: (a honfoglalástól a közelmúltig)
Nagy, László
Budapest. Honffy Kiadó. 1993. 309.
ISBN 963-7713-07-7

Magyarország fa- és cserjefajai
Bartha, Dénes
Budapest. MezÍogazda. 1999. 301 S..
ISBN 963-923902-X