Magyar Népzene = Ungarische Volksmusik: Szekler Balladen u. Lieder aus Siebenbürgen ; für Gesang u. Klavier (dt., engl., ungar.)
Kodály, Zoltán
Wien. Universal Ed.. 1931.

Magyarnótaszerzök, énekesek és népdalosok lexikona
Kikli, Tivadar ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Szeged. Bába és Társ.. 1999. 240 S.. ¬A¬ Tisza hangja ; 17.
ISBN 963-9144-30-4

MagyarnótaszerzÍok, énekesek és népdalosok lexikona
Kikli, Tivadar
Szeged. Bába és Társai. 1999. 240 S.. A Tisza hangja ; 17.
ISBN 963-914430-4

Magyar nyelv: a gimnázium II. osztálya számára
Honti, Mária ; JobbágyÂne András, Katalin
Budapest. Tankönyvkiadó. 1980. 198 S..
ISBN 963-17-4881-2

Magyar nyelv: a középiskolák III. osztálya számára ; (az összetett mondatok és szerkesztéstan)
Fajcsek, Magda
14. kiad. Budapest. Tankönyvkiadó. 1980. 94 S..
ISBN 963-17-4662-3

Magyar nyelv\0151r: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata
Budapest. 1999.

Magyar nyelvemlékek
Molnár, József ; Györgyi, Simon
3., javít. es bÍov. kiad. Budapest. Tanköynvk.. 1980. 289 S..
ISBN 963-17-4738-7

Magyar nyelvemlékek
Molnár, József ; Simon, Györgyi
Budapest. Tankönyvkiadó. 1976. 287 S.. Egyetemi tankönyv.
ISBN 963-17-0535-8

Magyar nyelv eredete/ néhai Keresztesi József kéziratából kiadta Fel-Apáthi Molnár Sándor
Keresztesi, József ; Fel-Apáthi Molnár, Sándor
Pozsony. Wigand. 1844. XVI, 126 S..

Magyar nyelvhasznÐalat - iskola - kÐetnyelvîusÐeg: nyelvi vÐaltozÐok a szlovÐakiai Ðes magyarorszÐagi közÐepiskolÐasok nÐehÐany csoportjÐanak magyar nyelvhasznÐalatÐaban
LanstyÐak, IstvÐan ; SzabÐomihÐaly, Gizella
Pozsony-Bratislava . Kalligram KönyvkiadÐo. 1997. 181 S..

Magyar nyelvhasználat - iskola - kétnyelvÍuség: nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány csoportjának magyar nyelvhasználatában
Lanstyák, Istvan ; Szabómihály, Gizella
Pozsony. Kalligher ; 2346..
3-426-02346-6

Magyar nyelvhasználati szótár
Balázs, Géza ; Zimányi, Árpád
1. kiadás. Celldömölk. Pauz-Westermann. 2007. 325 S..
ISBN 963-943218-0

Magyar nyelvhelyességi kéziszótár: A-tól Z-ig
Tótfalusi, István
1. kiad. Budapest. Merényi. 1997. 397 S..
ISBN 963-698-085-3

Magyar nyelvhelyességi lexikon
Balázs, Géza
Budapest. Corvina K.. 2001. 226 S..
ISBN 963-13-4944-6

Magyar nyelvi gyakorlókönyv
Hangay, Zoltán
2., jav. kiad.. Budapest. Trezor K.. 1993. 360 S. : graph. Darst..

Magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve : ¬A¬ magyar deáki történet
Révai, Miklós ; Rubinyi, Mózes ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Franklin Társ.. 1912. 119 S.. Régi magyar könyvtár ; 29.

Magyar nyelvi tanulmányok
Budapest. 1930.

Magyar nyelvjárási hangfelvételtár: szövegek a magyar nyelvterületrÍol - nyelvjárási régiók szerint ; multimédiás CD-ROM
Fodor, Katalin ; DezsÍo, Juhász
[Budapest]. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. 2002. 1 CD-R.

Magyar nyelvjárási olvasókönyv
Hajdú, Mihály ; Kázmer, Miklós
Budapest. Tankönyvkiadó. 1974. 287 S..
ISBN 963-17-0014-3

Magyar nyelvjárástani kalauz
Kiss, JenÍo
[Budapest]. ELTE Bölcsészetudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 2000. 52 S.. Magyar Nyelvészeti Továbbképzési füzetek ; 3.
ISBN 963-463-426-5

Magyar nyelvkönyv idegen ajkuak számára
Nyomárkay, István
1 Aufl.. Budapest. TIT Kiad..

Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón: [tanulmányok]
Balázs, Géza
Budapest. A-Z k.. 1998. 203 S..
ISBN 963-85880-0-4

Magyar nyelvÍor: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata
Budapest. 1872.

Magyar nyelvstratégia
Balázs, Géza
Budapest. Magyar Tudományos Akad.. 2001. 268 S.. Magyarország az ezredfordulón : VII., A nemzeti kultúra az informatika korában.
ISBN 963-508-321-1

Magyar Nyelvészek Nemzetközi Kongresszusának elÍoadásai
Budapest. 1980.

Magyar nyelvtan: a gimnázium I. osztálya számára
Szemere, Gyula ; Szende, Aladár
11. kiad. Budapest. Tankönyvkadó. 1975. 140 S..
ISBN 963-17-1207-9

Magyar nyelvtan: formák, funkciók, összefüggések
HegedÍus, Rita
2. kiadás. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2005. 332 S.. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 29.
ISBN 963-7094-21-0

Magyar nyelvtervezés Szlovákiában: tanulmányok és dokumentumok
Lanstyák, István ; Szabómihály, Gizella
1. kiad. Pozsony. Kalligram Könyvk.. 2002. 303 S.. Gramma könyvek.
ISBN 80-7149511-5

Magyar nyelvtörténet
Kiss, Jenö ¬[Hrsg.]¬ ; Pusztai, Ferenc ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Osiris K.. 2003. 950 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963 389 534 6

Magyar nyelvÍu céhlevelek (1525 - 1682)
Tuza, Csilla
Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézet. 2000. 185 S.. Az Mester Emberek jó rendtartása.
ISBN 963-567-019-2

Magyar nyelvîu cikkek, tanulmányok, 1926-1937
Kállai, Ernîo, ; Timár, Árpád.
Budapest. Argumentum,. 2002.. 266 p..

Magyar nyelvü ujkori kötetes kéziratok mikrofilmjei
Pálinkás, Sándorné.
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár,. 1963.. 71 p. ;.

Magyar nyelvÍu halotti beszédek: a 17. századból
Kecskeméti, Gábor [Hrsg.]
Budapest. Magyar Tudományos Akad.. 1988. 505 S. 8Ê.
ISBN 963-7602-24-0

Magyar nyelvÍu halotti beszédek a XVII. századból
Kecskeméti, Gábor ; Nováky, Hajnalka
[Budapest]. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. 1988. 505 p..
ISBN 963-7602-24-0

Magyar nyelvÍu kortársi feljegyzések Erdély múltjából: Szamosközy István történetíró kézirata ; XVII század eleje ; A nyelvemlék betÍuhÍu átirata bevezetéssel és jegyzetekkel
Szamosközy, István ; Abaffy, Erzsébet E. ; Kozocsa, Sándor
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1991. 318 S.. A magyar nyelvtörténet forrásai ; 2.
ISBN 963-7501-99-1

Magyar nyelvÍu mondatok elmezése (!) természetes nyelvÍu interface céljából: tanulmány
Farkas, ErnÍo ; Naszódi, Mátyás
Budapest. STAKI, MTA. 1990. 179 S..
ISBN 963-311-307-5

Magyar nyelvÍu rövidítések és betÍuszavak szótára: jogi rövidítések
Móró, Imre
Pécs. Littera. 1997. 142 S..
ISBN 963-7935-16-9

Magyar nyelvÍu tankönyvek 1777-1848
Fehér, Erzsébet
Budapest. OPKM. 1995. 246 S..
ISBN 963-7644-33-4

Magyar Odysseus: Faludy élete képekben
Pomogáts, Béla ; Bodnár, János
[Budapest]. Glória K.. 2000. 128 S..
ISBN 963-7495-92-4

Magyar önkéntesek a spanyol nép szabadságharcában
Kepes, Imre [Hrsg.]
A Kossuth Könyvkiadónál 1959-ben megjelent kötet átdolgozott és bÍovített kiadása. Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó u.a.. 1987. 228 S..
ISBN 963-326-360-3

Magyar önkéntesek a spanyol polgárháborúban
Györkei, Jeno
Budapest. 1977.
ISBN 963-326-237-2

Magyar öntöttvasmÍuvesség
Pusztai, László
Budapest. MÍuszaki Könyvk. 1978. 160 S..
ISBN 963-10-2052-5

Magyarörmény zenei breviárium
Fancsali, János
Budaörs. Mök. 2003. 211 S.. Magyar-Örmény könyvtár ; 10.
ISBN 963-212-329-8

Magyar örökség: laudációk könyve 1995 - 1999
Farkas, Márta
Budapest. Magyarországért Alapítvány. 2001. 519 S..
ISBN 963-00-6376-3

Magyar örökség
Fekete, Gábor
Törökbálint. MérÍovesszÍo K.. 2002. 769 S..
ISBN 963-206-186-1

Magyar ösvény: volt egyszer egy Pest Megyei Hírlap ; válogatott írások, 1992-1995
Bánó, Attila
Budapest. Püski. 1996. 272 S..
ISBN 963-8256-89-3

Magyarok: kudarcok gyÍoztesei
Lendvai, Paul
[Budapest]. Helikon K.. 2001. 544 S..
ISBN 963-208-698-8

Magyarok: egy európai nemzet születése
Balázs, György ; Szelényi, Károly
[Budapest]. Novotrade. 1990. 82 S..
ISBN 963-585-117-0

Magyarok
Dibás, Gabriella ; Veres, László
[Budapest]. Lilliput Könyvk.. 1998. 47 S.. Mítoszok és legendák.
ISBN 963-7839-83-6

Magyarok '94
Zsigmond, Gábor ; Krasznai Korcz, János
[Budapest]. Más Kép Más Kiadó. 1994. 100 S..
ISBN 963-04-4748-7

Magyarok a Délvidéken
Domonkos, László
Budapest. Zrínyi Kiadó. 1992. 245 S..
ISBN 963-327-165-7

Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában
Arday, Lajos
Budapest. BIP. 2002. 387 S., [2] Faltbl.
ISBN 963-86244-3-4

Magyarok a franciaországi forradalmi munkásmozgalomban, 1920-1945
Pécsi, Anna
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1982. 321 S..
ISBN 963-09-1934-6

Magyarok a határainkon túl: a Kárpát-medencében
Kocsis, Károly ; Kocsisné Hodosi, Eszter
2. jav. kiad. Budapest. Tankvk.. 1992. 179 S..
ISBN 963-18-4729-2

Magyarok a határainkon túl: - a Kárpát-medencében -
Kocsis, Károly ; Kocsisné Hódosi, Eszter
Budapest. Tankönyvk.. 1991. 179 S. : graph. Darst., Kt..
ISBN 963-18-2891-3

Magyarok a Kijevi Évkönyvben
Font, Márta
Szeged. 1996. 350 S.. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár ; 11.
ISBN 963-482-151-2

Magyarok a Kárpátalján
Csukás, István [Mitarb.]
1989. 211 S.. Új IdÍo könyvek.
ISBN 963-02-6985-6

Magyarok a Kárpát-medencében
Glatz, Ferenc [Hrsg.]
Budapest. Pallas Lap- és Könyvk. Vállalat. 1988. 335 S.. História könyvek.
ISBN 963-272-204-3

Magyarok Amerikában
Szántó, Miklós
Budapest. Gondolat. 1984. 198 S..
ISBN 963-281-452-5

Magyarok a nyugati hadifogolytáborokban
Tarcai, Béla
Budapest. Kötés Kereskedelmi és SzervezÍo. 1992. 227 p..
ISBN 963-7834-00-1

Magyarok a peremvidéken
Salga, Attila ; Kovács, Éva D. ; Tarczy, Péter
Hajdúböszörmény. Szabadhajdú k.. 1997. 140 S..
ISBN 963-85189-6-0

Magyarok a spanyol néppel, 1936-1939
Gergely, Imre
Budapest. 1977. 495 S..
ISBN 963-09-0836-0

Magyarok a Szovjetunióban (1922 - 1945)
Petrák, Katalin
Budapest. Napvilág Kiadó. 2000. 414 S.. Politikatörténeti füzetek ; 16.
ISBN 963-908268-6

Magyarok a természettudomány és a technika történetében: életrajzi lexikon ; A-tól Z-ig
Nagy, Ferenc
Jav. és bÍov. kiad. Budapest. BME [u.a.]. 1992. 687 S..
ISBN 963-593-171-9

Magyarok a természettudomány és technika történetében
Nagy, Ferenc ; Nagy, Dénes
Budapest. Országos MÍuszaki Információs Központ és Könyvtár. 1986.
ISBN 963-593-024-0

Magyarok a történelem sodrában: dráma
Désaknai, Mária
Budapest. 1983. 75 S..
ISBN 963-500-639-X

Magyarok Ausztráliában
Kunz, Egon F.
Budapest. Teleki László Alapítvány. 1997. 249 p.. Magyarságkutatás könyvtára ; 21.
ISBN 963-04-96340

Magyarok - avarok - szlávok az ADAM alapján
Makkay, János
Budapest. SzerzÍo. 2003. 140 p.. Tractata minuscula ; 31.
ISBN 963-430-285-8

Magyarok a világban: Kárpát-medence ; kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élÍo magyarságról
Bihari, Zoltán
Budapest. CEBA Kiadó. 2000. 803 S.. Magyarország kézikönyvtára.
ISBN 963-908984-2

Magyarok az Angol Kertben: a Szabad Európa Rádió története
Borbándi, Gyula
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1996. 601 S..
ISBN 963-07-5863-6

Magyarok az Angol Kertben: a Szabad Európa Rádió története
Borbándi, Gyula
2., bÍovített kiadás. Budapest. Mundus. 2004. 470 p.. Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei ; 15.
Iellschaft und Bildung im Neunzehnten Jahrhundert ; 3

Magyarok az európai antifasiszta ellenállási mozgalmakban
Filyó, Mihály [Mitarb.]
Budapest. Móra Ferenc Könyvkiadó. 1986. 186 S..
ISBN 963-11-5051-5

Magyarok az újvilágban: az észak-amerikai magyarság rendhagyó története
Várdy, Béla
Budapest. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia. 2000. 840 S.. Nyelv és lélek könyvek.
ISBN 963-00-5063-3

Magyarok az olimpiai játékokon, 1896 - 2000
Aján, Tamás ; Szekeres, István ; Hencsei, Pál
[Budapest]. IQ Press. 2000. 414 S..
ISBN 963-86101-0-7

Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában
Szita, Szabolcs
Budapest. Magyarországi Zsidó Kulturális Örökség Közalapítvány. 2000. 362, [5] S..
ISBN 963-00-4611-3

Magyarok Bábelben
Horváth, Iván
Szeged. JATE Press. 2000. 213 S..
ISBN 963-482-354-8

Magyarok Bécsben - BécsrÍol: (tanulmányok az osztrák-magyar mÍuvelÍodési kapcsolatok körébÍol)
Fried, István
Szeged. JATE Press. 1993. 179 S..
ISBN 963-481-915-X

Magyarok beszélnek: szemelvények emlékiratokból
Hatvany, Lajos ; Belia, György
Budapest . Szépirodalmi Könyvkiadó. 1957. 638 S..

Magyarok csehszlovákiában: 1918 - 1938
Borsody, István
1. kiad. Somorja. Méry Ratio. 2002. 204 S..
ISBN 80-8883744-8

Magyarok csillaga: Regény
Makkai, Sándor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1982. 255 S..
ISBN 963-15-2098-6

Magyarok Európában
Glatz, Ferenc
Budapest. Háttér Lap- és Könyvkiadó. 1990.
ISBN 963-7403-85-X

Magyarok Istene: regény
Nádudvari, Anna
[Szentendre]. Kairosz. 2000. 302 S..
ISBN 963-930223-6

Magyarok Itáliában: tanulmányok és elÍoadások
Santarcangeli, Paolo
1. kiadás. Budapest. Akad. K.. 1990. 139 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 121.
ISBN 963-05-5381-3

Magyarok Kelet és Nyugat közt: a nemzettudat változó jelképei ; tanulmányok
Hofer, Tamás
Budapest. Balassi Kiadó. 1996. 303 S..
ISBN 963-506-062-9

Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán: Nemzetközi Történészkonferencia elÍoadásai ; Esztergom 1994, április 13-15
Beke, Margit
Esztergom. Esztergom-Budapesti Érsekség [u.a.]. 1994. 409 S..
ISBN 963-7190-35-X

Magyarok kisebbségben és szórványban: a Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919-1944
Bán, András D.
Budapest. Teleki László Alapítvány. 1995. xix, 732 p.. A magyarságkutatás könyvtára ; 16.
ISBN 963-85166-6-6

Magyarok között a nagyvilágban: úti beszámolók, 1980 - 2001
Pomogáts, Béla
Budapest. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság. 2003. 270 S.. Nyelv és lélek könyvek.
ISBN 963-204-628-5

Magyarok Latin-Amerikában
Torbágyi, Péter
Budapest. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társ.. 2004. 344 S.. Nyelv és lélek könyvek.
ISBN 963-214-906-8

Magyar oklevØl-szðtÆr
Szamota ; Zolnai
Budapest . HornyÆnszky Viktor. 1984. 1 bd..

Magyar oklevél-szótár régi oklevelekben és egyéb iratokban elÍoforduló magyar szók gyÍujteménye
Szamota, István ; Zolnai, Gyula
[Repr. d. Ausg.:] Budapest : Hornyánszky 1902/1906. [Budapest]. (Állami könyvterjesztÍo Váll.). 1984. XXXI S.,1210 Sp. Az Állami könyvterjesztÍo Vállalat reprint sorozata.
ISBN 963-02-2670-7

"Magyarok maradtunk" 1921-1996: konferencia a soproni népszavazásról (Sopron, 1996. december 12.)
Turbuly, Éva
Sopron. Soproni Szle Alapítvány. 1997. 112 S.. A Soproni szemle kiadványai ; 20.
ISBN 963-04-8168-5

Magyarok Moldvában
Kovács, László ; Nagy, Zoltán
Budapest. Somos. 2004. 133 S.. Tölgyfa könyvek.
ISBN 963-216-873-9

"Magyaroknak eleirÍol": ünnepi tanulmányok a hatvan esztendÍos Makk Ferenc tiszteletére
Piti, Ferenc ; Szabados, György ; Makk, Ferenc
Szeged. Szegedi Középkorász MÍuhely. 2000. 725 S..
ISBN 963-482-500-1

Magyaroknak magyarul
Hasznos, Miklós
Budapest. KDNP. 1993. 141 S.. Kereszténység és közélet.
ISBN 963-00-1710-5

Magyarok Nápolyban
Bellér, Béla
(Budapest). Móra. 1986. 229 S..
ISBN 963-11-5029-1

Magyarok pusztulása
Ádám, Sándor
Budapest. Ádám. 1998. 139 S..
ISBN 963-550-242-7

Magyarok romániában: az útirajz és a vita
Németh, László ; Nagy, Pál
Marosvásárhely. Mentor K.. 2001. 421 S..
ISBN 973-800299-0

Magyarok, románok, szlávok: tanulmányok, cikkek, interjúk
Balogh, Edgár
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1986. 418 S..
ISBN 963-09-2811-6

Magyarok és franciák: XIV. lajostól a francia forradalomig
Köpeczi, Béla
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvk.. 1985. 457 S..
ISBN 963-15-2910-X

Magyarok és lengyelek 1939 - 1945: menekültügy
Kapronczay, Károly
Budapest. Gondolat. 1991. 258 S..
ISBN 963-282-630-2

Magyarok és nyelvtörvények
Kontra, Miklós
Budapest. Teleki László Alapítvány. 2002. 140 S.. A Magyarságkutatás könyvtára ; 26.
ISBN 963-86291-3-4

Magyarok és szlávok
Fejér, Ádám
Szeged. Jate Szláv Filológiai Tanszékének Kiadványa. 1993. 554 S..
ISBN 963-481-992-3

Magyarok északon: közösségi élet a svédországi magyar emigrációban 1956 után
Csisztay, Gizella
[Budapest]. Kecsmetion Press. 1995. 106 S..
ISBN 963-85384-1-4

Magyarok szerepe a világ természettudományos és mÍuszaki haladásában: tudományos találkozó, 1986 ; elÍoadások kivonatai
Fodor, Olivér [Hrsg.]
Budapest. MVSZ u.a.. 1986.
ISBN 963-592-537-9

Magyarok, szittyák, székelyek
Bárány, Éva
Budapest. Uránusz. 1999. 137 S.. Uránusz könyvek ; 5.
ISBN 963-908660-6

Magyarok Szlovákiában: adatok, dokumentumok, tanulmányok
Bratislava. 1993.

Magyar oktatási miniszterek 1848 - 2002
Mann, Miklós
Budapest. Önkonet Kft.. 2005. 206, [40] S..
ISBN 963-86623-1-X

Magyarok úti kalandjai
Lukácsy, Sándor
[Budapest]. Officina Nova. 1995. 327 S.. Kobra könyvek.
ISBN 963-477-023-1

Magyarok útja: a pogányságból a kereszténységig
Bozsóky, Pál GerÍo
Szeged. Agapé. 1999. 387 S..
ISBN 963-458-178-1

Magyarok története: történelem gyermekeknek
Benedek, Elek
[Neue Ausg.]. Debrecen. Alföldi Nyomda. 1994. 211 S..
ISBN 963-8216-02-6

Magyarok térben és idÍoben: Nemzetközi Hungarológiai Konferencia ; Tatabánya-Esztergom, 1996. május 28-31.
Fülöp, Éva Mária ; Kisné Cseh, Julianna
Tata. Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múzeumainak Ig.. 1999. 292 S.. Tudományos füzetek ; 11.
ISBN 963-7110-32-1

Magyarok - Zsidók - Nacionalizmus: a befogadás és a kirekesztés politikája
Ránki, Vera
Budapest. Új Mandátum Könyvk.. 1999. 200 S..
ISBN 963-915838-0

Magyar-olasz szótár
Koltay-Kastner, JenÍo
5. kiadás. Budapest. Akad. Kiadó. 1992.
ISBN 963-05-6260-X

Magyar olimpiai lexikon: 1896 - 2002
Rózsaligeti, László
BÍov., átd. és jav. változat. [Budapest]. Helikon K.. 2004. 391 S..
ISBN 963-208-835-2

Magyar olimpiai lexikon, 1896 - 2002
Rózsaligeti, László
BÍov.., átd. és jav. kiad. [Budapest]. Helikon K.. 2004. 391 S..
ISBN 963-208-835-2

Magyar olimpikonok eredménytára: 1896 - 2004
Varga, Lajos
Miskolc. B.A.Z. megyei Sportszövetségek Képviselete, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sportintézet. 2004. 250 S..
ISBN 963-217-064-4

Magyar olimpikonok önmagukról és a sportról
Földesiné Szabó, Gyöngyi
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1984. 252 S..
ISBN 963-221-385-8

Ó-magyar olvasókönyv
Jakubovich, Emil ; Pais, DezsÍo
[Faks. d. Ausg.] Pécs 1929. Budapest. Holnap. 1995. XLI, 305 S.. Tudományos gyüjtemény ; 30.
ISBN 963-346-133-2

Ó-magyar olvasókönyv Összeállitotta Jakubovich Emil és Pais Dezsö.
Jakubovich, Emil.
Pécs. Danubia,. 1929.. 305 p..

Magyar olvasáskultúra határon innen és túl
Gereben, Ferenc
Budapest. Közép-Európa Intézet. 1993. 180 S.. Hungari extra Hungariam ; 2.
ISBN 963-8105-14-3

Magyarorazág
Papp, Antal [Hrsg.]
6., átdolg. kiad. Budapest. 1978. 894 S..
ISBN 963-243-140-5

Magyar orgonazene
Pécsi, Sebestyén ¬[Hrsg.]¬ ; Gergely, Ferenc ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Ed. Musica.

Magyar Ornamentika: Irta és rajzolta Huszka József. Minden jog fenntartva
Huszka, József
Budapest. "Patria" Részvénytarsaság nyomdája. 1898. 16 S., 1 Bl., 50 Taf..

Magyaroroszág története 1938-1990: tankönyv a középiskolák IV. osztályosai számára, 2. félév
Seifert, Tibor
5., javított kiadás. Budapest. Ikva Kiadó. 1992. 106 S..
ISBN 963-265-019-0

Magyar-orosz katonai szótár
Tóth, Lajos [Hrsg.]
Budapest. 1977.
ISBN 963-05-1022-7

Magyar - orosz közgazdasági szótár
Petuhova, Tatjána
Budapest. AULA K.. 1994. 404 p..
ISBN 963-503-004-5

Magyar-orosz kulturális kapcsolatok: 1750 - 1815 ; kapcsolattörténeti tanulmányok
Molnár, László V.
Piliscsaba. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 2000. 235 S.. Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 17.
ISBN 963-927600-6

Magyar-Orosz népdalok.
Fincicky, Mihály.
Pest. Kisfaludy-Társaság,. 1870.. 182 p..