Magyar középkor: (Hóman Bálint munkái I.)
Hóman, Bálint ; Bárány, Attila
[Nachdr. der Ausg.] Budapest 1938. MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2003. Historia incognita ; 3.
ISBN 963-204-545-9

Magyar középkor: az államalapitástól Mohácsig (forrásgyÍujtemény)
Nagy, Gábor
Budapest. Könyves-Kálmán-Kiadó-Nodus Kiadó. 1995. 523 S..
ISBN 963-441-300-5

Magyar Köztársaság: 1911-1913 ; történet és repertórium
Berta, Tibor ; Petrik, Ágnes
Szeged. Somogyi könyvta'r. 1986. 102 S.. Csongrád megyei könyvtári füzetek ; 17.
ISBN 963-7581-47-2

Magyar Köztársaság almanachja
Krúdy, Gyula
[Budapest]. Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó. 1988. 122 S..
ISBN 963-326-908-3

Magyar konzervatív töprengések: a posztkommunizmus ellen
Lánczi, András
MáriabesnyÍo-GödöllÍo. Attraktor. 2004. 177 S..
ISBN 963-958017-1

Magyar kormányprogramok 1867 - 2002
Kiss, Péter
Budapest. Magyar Hivatalos Közlönyk.. 2004.
ISBN 963-922154-6

Magyar kormányprogramok bibliográfiája, <1944 - 1990>
Jónás, Károly
Budapest. OrszággÍulési Könyvtár. 1990. 221 S..
ISBN 963-04-0736-1

Magyar kÈozlÈony: a Magyar KÈoztársaság hivatalos lapja
Budapest. Magyar KÈozlÈony Lapkiadó. 1945.

Magyar képek
Bartók, Béla
[Taschenpartitur]. Budapest. Editio Musica. [¬circa¬ 1982]. 50 S..

Magyar képek: Este a székelyeknél, medvetánc, melódia, kicsit ázottan..., ürögi kanásztánc ; [1908]
Bartók, Béla
Partitur. Budapest. Zenemükiadó Vállalat. 1956. XIX, 48 S.. Kispartitúrák ; 1.

Magyar Képek: Ungarische Bilder = Hungarian pictures
Bartók, Béla,
Budapest. Ed. Musica,. 1971.. 48 S..

Magyar képek / Arr.: rézfúvósötösre
Bartók, Béla ; Sears, Christopher ¬[Bearb.]¬
Partitúra, szólamok. Budapest. Editio Musica. 1985.

Magyar képek rézfúvósötösre
Bartók
Budapest . Editio Musica .

Magyar képzÍomÍuvészek önéletrajzai
Csiffáry, Gabriella
Budapest. Palatinus. 2002. 633 S.. Születtem ....
ISBN 963-938037-7

Magyar képzÍomÍuvészet a 20. században
Andrási, Gábor
[Budapest]. Corvina. 1999. 289 S.. Egyetemi könyvtár.
ISBN 963-13-4551-3

Magyar Krisztus
Sarusi, Mihály
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1986. 461 S..
ISBN 963-15-2992-4

Magyar krónika
Johannes <de Thurocz> ; Geréb, László ; Kardos, Tibor
[Budapest]. Magyar Helikon. 1957. 213 S.. Monumenta Hungarica ; 1.

Magyar krónika
Illés, Endre ; Kardos, György
Budapest. MagvetÍo és Szépirodalmi Könyvkiadó. 1978. 606 S.. 30 év.
ISBN 963-270-713-3 (MagvetÍo)

Magyar krónikája
Kézai, Simon
Budapest. M. Ház.. 1999. 127 S.. Magyar Ház könyvek ; 6.
ISBN 963-86017-0-1

Magyar krónikák és legendák
Gábor, Csilla
Kolozsvár. Polis Könyvk.. 1996. 334 S.. Remekírók diákkönyvtára.
ISBN 973-97275-6-5

Magyar krónikásének a XVIII. századból: Zichy Mihály, Szilágyi Márton és Zachar József tanulmányával
Szempci Molnár, Ferenc ; Zichy, Mihály ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Széphalom Könyvm.. 1999. 248 S.. Források az Országos Könyvtár gyüjteményéböl ; 1.
ISBN 963-9028-61-4

Magyar külgazdasÐagi stratÐegia a nyolcvanas Ðevekben
BognÐar, JÐozsef. ; KÐadÐar, BÐela,
Budapest. KözgazdasÐagi Ðes Jogi KönyvkiadÐo,. 1987.. 258 p. ;.

Magyar külgazdasági stratégia a nyolcvanas években
Kádár, Béla [Hrsg.]
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1987. 258 S..
ISBN 963-221-751-9

Magyar külpolitika
Puja, Frigyes
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 329 S..
ISBN 963-09-1591-X

Magyar külpolitika (896 - 1196)
Makk, Ferenc
Szeged. Szegedi Középkorász MÍuhely. 1993. 203 S.. Szegedi középkortörténeti könyvtár ; 2.
ISBN 963-04-2913-6

Magyar külpolitika (896 - 1196)
Makk, Ferenc
2., bÍovített és átdolgozott kiad. Szeged. Szegedi Középkorász MÍuhely. 1996. 243 S.. Szegedi középkortörténeti könyvtár ; 2.
ISBN 963-482-161-8

Magyar külpolitika a 20. században: tanulmányok
Gazdag, Ferenc
Budapest. Zrínyi. 2004. 350 S..
ISBN 963-327-386-2

Magyar külpolitikai evkönyv: a Magyar Népköztársaság nemzetközi kapcsolatai és külpolitikai tevékenysége
Budapest. Athenaeum Nyomda. 1969.

Magyar Külpolitika Mohács elÍott
Kosáry, Domokos
Budapest. 1978. 202 S..
ISBN 963-270-693-5

Magyar Kukoricafajták és termesztésük
Jánossy, Andor
Budapest. Mezögazd. Kiadó. 1957. 142 S. ; 4-o.

Magyar kultúra - egyetemes kultúra: Magyarország kultúrdiplomáciai törekvései 1945 - 1948
Szabó, József N.
1. magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Akadémiai K.. 1998. 330 S..
ISBN 963-05-7510-8

Magyar kulturpolitika, 1919-1939
Hekler, Antal
Budapest. 1942. 62 S..

Magyar kulturpolitika 1919-39
Hekler, Anton
Budapest. Hekler Anton tanitványai. 1942. 62 S. 8".

Magyar kuriózumok
Ráth-Végh, István
3. kiad. Budapest. Pán. 1989. 224 S..
ISBN 963-02-7185-0

Magyar kézmÍuvesség, 2002
Gergely, Imre
Budapest. Magyar KézmÍuvességért Alapítvány. 2002. 74 S..
ISBN 963-202-483-4

Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján
Botlik, József ; Dupka, György
Ungvár [u.a.]. Intermix Kiadó. 1993. 359 S.. Kárpátaljai magyar könyvek ; 11.
ISBN 963-8129-07-7

"Magyarland;": being the narrative of our travels through the highlands and lowlands of Hungary.
London, . S. Low, Marston, Searle, & Rivington,. 1881.. 2 v..

Magyar lant
Rónai, Mihály András
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1984. 566 S..
ISBN 88-13-23039-7

Magyar Larousse: encikclopédikus szótár
Bakos, Ferenc ; Szávai, János ; Ruzsicky, Éva
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1991.
ISBN 963-05-5856-4

Magyar - latin szótár
Györkösy, Alajos ; Györkösy, Aloysio
5. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. VIII, 1160 S..
ISBN 963-05-3584-X

Magyar legendarium
Tormay, Cècile
Budapest. Magyar Ház. 2002. 187 p.. Magyar Ház könyvek.
ISBN 963-933508-8

Magyar legendák
Divald, Kornél
Budapest. Kassák. 1999. 251 S.. A papirusz titkai.
ISBN 963-910030-7

Magyar legendák és geszták
Biró, Bertalan
Budapest. Argumentum. 1997. 376 S.. Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae ; 15.
ISBN 963-446-062-3

Magyar Legendárium
Czakó, Elemér
[Repr. d. Ausg. 1931]. Budapest. Móra. 1993. 134 S..
ISBN 963-11-7115-9

Magyar lelkiállapot
Kopp, Mária ; Skrabski, Árpád
2., javított kiad. [Budapest]. Végeken Kiadó. 1995. 304 S.. A hét szabad mÍuvészet könyvtára.
ISBN 963-7306-19-6

Magyar-lengyel kapcsolatok a második világháborúban
Godó, Ágnes
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1976. 447 p..
ISBN 963-326-625-4

Magyar-lengyel szótár
Reychman, Jan [Hrsg.]
2. kiad. Budapest. Akad. Kiadó u.a.. 1980. LII,1246 S..
ISBN 963-05-2085-0

Magyar élet a régi Bukarestben: levelestár a XIX. század második felébÍol
Kovách, Géza ; Vistai, András János
Budapest. ELTE BTK. 1996. 180 S.. Encyclopaedia Transylvanica.
ISBN 963-463-049-9

Magyar életrajzi lexikon
Kenyeres, Ágnes ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Akad. K..
ISBN 963-05-4113-0

Magyar leveleskönyv
Balogh, József ; Tóth, László ; Balázs, Éva H.
Budapest. Corvina K.. 2001.
ISBN 963-13-5142-4

Magyar leventék a sarkkörön túl: <az AR 87-es emlékeibÍol>
Keményfi, Béla
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1989. 157 S.. Tények és tanúk.
ISBN 963-14-1653-4

Magyar levéltáros-életpályák a XIX - XX. században
Sipos, András
Budapest. 2004. 190 S.. Budapest FÍováros Levéltára közleményei.
ISBN 963-7323-49-X

Magyar liberalizmus
TÍokéczki, László
Budapest. Századvég Kiadó. 1993. 560 p.. Modern ideológiák.
ISBN 963-8384-04-2

Magyar állami egyházjog
Schanda, Balázs
Budapest. Szent István Társ.. 2000. XXII, 224 S.. Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae : I, Institutiones ; 4.
ISBN 963-361-134-2

Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve
Budapest. 1946.

Magyar államigazgatási jog
Berényi, Sándor ; Martonyi, János ; Szamel, Lajos
Budapest. Tankönyvk..
ISBN 963-17-6628-4

MAGYAR ÁLLAM JELENTÉKENYEBB FOLYÓIBAN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK: A DUNÁBAN, TISZÁBAN ÉS MELLÉKFOLYÓIKBAN, A BALATON TÓBAN ÉS VÍZVIDÉKEIKEN ÉSZLELT VÍZÁLLÁSOK ÉS CSAPADÉKOK
Budapest . Vízügyi Hivatal. 1888-.

Magyar állam- és jogielméleti bibliográfia
Szeged. 1980.

Magyar állam- és jogtörténet
Csizmadia, Andor ; Kovács, Kálmán ; Asztalos, László
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1986. 638 S..
ISBN 963-17-8770-2

Magyar állam- és jogtörténet: [egyetemi tankönyv]
Csizmadia, Andor ; Kovács, Kálmán ; Asztalos, László
8., bÍov. és átd. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1997. 560 S..
ISBN 963-18-8374-4

Magyar állam- és jogtörténet
Csizmadia, Andor ; Kovács, Kálmán ; Asztalos, László
2. változatlan kiad. Budapest. Tankönyvkiadó. 1975. 706 p..
ISBN 963-17-0888-8

Magyar állatorvosi bibliográfia
Budapest. 1973-1995.

Magyar líra az ezredfordulón: versek és tanulmányok
Elek, Tibor
Békéscsaba. Tevan [u.a.]. 2000. 179 S..
ISBN 963-7141-74-X

Magyar Lászó
Krizsán, László
Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 227 S.. A múlt magyar tudósai.
ISBN 963-05-3046-5

Magyar László
Fülöp, Katalin
Szombathely. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. 1984. 54 S.. Vasi életrajzi bibliográfiák ; 11.
ISBN 963-7621-06-7

Magyar László délafrikai levelei és naplókivonatai
Magyar, László
Pest. Eggenberger in Komm.. 1857. 92 S., 1 Kt. 8".

Magyar László délafrikai utazásai 1849-57 években
Magyar, László ; Hunfalvy, János
Pest. Eggenberger [u.a.]. 1859.

Magyar madárnevek: (az európai madarak elnevezései)
Kiss, JenÍo
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 362 S.. Nyelvészeti tanulmányok ; 28.
ISBN 963-05-3398-7

Magyar magatartás és irodalom Csehszlovákiában: cikkek, kritikák, tanulmányok
Szalatnai, RezsÍo
1. kiad. Bratislava. Ab-Art Kiadó. 1994. 220 p.. Bibliotéka AB.
ISBN 80-8876310-X

Magyar magánjog
Szladits, Károly
Budapest. Grill. 1999.
ISBN 963-7482-02-4

Magyar-magyar nagyszótár zsebkiadás
Czakó, Gábor ; Banga, Ferenc
Lakitelek. Antológia Kiadó. 1994. 123 S..
ISBN 963-7908-27-7

Magyar, magyarországi és nemzetközi: történeti folklorisztikai tanulmányok
Voigt, Vilmos
Budapest. Universitas Könyvk.. 2004. 454 S..
ISBN 963-910485-X

Magyar Malom-Közlöny: A kis- és közép malmok országos szövetsége hivatalos lapja
Budapest. ¬Dr.¬ Holländer Konrád. 1932.

Magyar Marx-évfordulók
Pach, Zsigmond Pál
1 Aufl..

Magyar megfontolások a Soáról: [jelen kötet az 1998 novemberében Pannonhalmán megrendezett tudományos konferencián elhangzottakra épül - amelynek témáját a II. János Pál pápa által kibocsájtott "Emlékezünk: Megfontolások a Soáról" címÍu dokumentum képezte]
Hamp, Gábor
Budapest [u.a.]. Balassi [u.a.]. 1999. 345 S..
ISBN 963-506-300-8

Magyar megmaradás
Veres, Péter
1. kiad.. Budapest. Püski. 2000. 362 S..
ISBN 963-918842-5

Magyar mentalitás és életmód a 16. és 17. században
ErdÍos, Zoltán ; Szelle, Ákos
Pécs. Kódex. 2002. 191 S..
ISBN 963-210-791-8

Magyar messiások: 3 történelmi dráma
Sumonyi, Zoltán
Budapest. MagvetÍo. 1984. 247 S..
ISBN 963-14-0248-7

Magyar millennium: nemzetközi plakát szimpózium 2000
Pócs, Péter
Budapest. 2000. [16] Bl..

Magyar Mineralogia, az az A' Kövek' 'S Értzek' Tudomanya: Melly A' Természet Harmadik Országának gazdag, és szükséges, öt Szakaszbéli Javainak rövid, és Rendelvaló Leírását foglalja magában, ...
Benkoe, Ferentz
Kolo'sváratt. 1986. 181, LXIV S.. A TÁT RendezÍöiroda ásványtantörténeti reprint sorozata.
ISBN 963-462-0345

Magyar Minerva
Pozsony. 1933.

Magyar Minerva: A magyarországi múzeumok és könyvtárak címkönyve
Budapest. 1904.

Magyar Minerva; a magyarországi múzeumok és könyvtárak ezimkönyve.
Budapest, . Kiadja az Athenaeum irod. és nyomdai r. társulat,. 1900-02.. 2 v..

Magyar miniszterelnökök: 1848 - 2002
Izsák, Lajos ; Stemler, Gyula
Budapest. Kossuth Kiadó. 2003. 231 S..
ISBN 963-09-4465-0

Magyar miniszterelnökök: 1848 - 2002
Stemler, Gyula ; Izsák, Lajos
Budapest. Kossuth. 2002. 231 S..
ISBN 963-09-4366-2

Magyar múlt Dél-Amerikában <1519-1900>
Szabó, László
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1982. 281 S..
ISBN 963-07-2929-6

Magyar múlt horvát szemmel
Sokcsevits, Dénes
Budapest. Magyar a Magyarért Alapítvány. 2004. 261 p.. Kapu könyvek.
ISBN 963-214-480-5

Magyar múlt - magyar sorsok: cikkek, tanulmányok, esszék
Pusztaszeri, László
[Budapest]. T-Twins Kiadó. 1995. 210 S..
ISBN 963-7977-78-3

Magyar modern
Livingston, James, ; Starker, Janos. ; Mester, Jorge. ; Whitney, Robert, ; Seiber, Mátyás, ; Dorati, Antal. ; Kodály, Zoltán,
[Santa Fe, N.M.]. First Edition Music,. p2006. 1 sound disc.

Magyar mondák: a török világból és a kuruc korból
Lengyel, Dénes
4., átdolgozott kiadás. Budapest. Móra. 1992. 265 S.. Robinson.
ISBN 963-11-6840-9

Magyar mondák: a török világból és a kuruc korból
Lengyel, Dénes
3. kiad. Budapest. Móra Könyvkiadó. 1987. 505 S..
ISBN 963-11-5191-3

Magyar mondák könyve
Arany, János ; Fehér, Sándor
Nyíregyháza. Black & White K.. 2001. 297 S..
ISBN 963-933025-6

Magyar mondák magyar történetek
Závodszky, Géza
Budapest. Korona Kiadó. 1997. 130 S..
ISBN 963-9036-52-8

Ómagyar Mária-siralom
Szalay, Lajos
[Budapest]. Magyar Helikon. 1976. [10] Bl..
ISBN 963-207-019-4

Ómagyar Máriasiralom
Keresztury, Dezsö [Hrsg.] ; Szalay, Lajos [Hrsg.]
[Budapest]. (Helikon Kiadó). 1982. 20 Bl..
ISBN 963-207-522-6

Ómagyar Mária siralom
Vizkelety, András
Budapest. 2002. [7] Bl.. Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae.
ISBN 963-200-435-3

Magyar mérleg
Zürich. 1980.

Magyar mérleg: a szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében
Gyurgyík, László
Pozsony. Kalligram Könyvkiadó. 1994. 209 S.. Mercurius könyvek.
ISBN 80-7149053-9

Magyar mühely: A Magyar mühely Munkaközössege es a Magyar Mühely Barati Köre irodalmi, müveszeti es kritikai folyoirata
Montrouge ; Wien ; Budapest ;.

Magyar mÍuemlékvédelem: az Országos MÍuemlékvédelmi Hivatal évkönyve
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1960.

Magyar müveszek az europai avantgarde-ban: a kubizmustol a konstruktivismusig 1919 - 1925
Passuth, Krisztina
Budapest. Corvina. 1974. 203 S..
ISBN 963-13-1009-4

Magyar müvészet: 1890-1919
Lajos, Németh [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiado. 1981. A magyarországi müveszet ; 6.
ISBN 963-05-2543-7

Magyar müvészélet Münchenben: 1867 - 1896
Lyka, Károly
Budapest. Müvelt nep Könyvkiado. 1951. XVI, 86 S..

Magyar mÍuhely: 40 év ; címlapok, fényképek, dokumentumok
Simon, László L.
Budapest. Magyar MÍuhely K.. 2002. 167 S..
ISBN 963-7596-31-3

Magyar mîuhely: irodalmi, mîuvészeti és kritikai folyóirat
Budapest . Magyar Mîuhely Alapítvány. 1962-1998.

Magyar munkásfolklór
Nagy, DezsÍo
Budapest. Gondolat. 1987. 323 S..
ISBN 963-281-795-8

Magyar munkstanácsok 1956-ban: dokumentumok
Kemény, István
Párizs. Magyar Füzetek. 1986. 332 S.. Adalékok az újabbkori magyar történelemhez ; 5.

Magyar mÍuvelÍodéstörténet
Kósa, László
Budapest. Osiris Kiadó. 2001. 569 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-742-X

Magyar mÍuvelÍodéstörténet
Domanovszky, Sándor
Hasonmás kiad. Szekszárd. Babits-Magyar Amerikai Kiadó. 1990.
ISBN 963-7805-97-4 set : 750.00Ft

Magyar mÍuvelÍodéstörténeti kislexikon
Zsámbéki, László
Az 1937-es szegedi kiadás átdolgozott forrásjegyzékkel közreadott változata. Budapest. KönyvértékesítÍo vállalat. 1986. IX, 428 S.. Tudománytár ; 17.
ISBN 963-02-4026-2

Magyar mÍuvelÍodéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor
KÍoszeghy, Péter
Budapest. Balassi K.. 2003.
ISBN 963-506-540-X

Magyar mÍuveszet a kezdetektÍol 1800-ig
Galavics, Géza
Budapest. Corvina. 2001. 507 S.. Egyetemi könyvtár.
ISBN 963-13-4946-2

Magyar mÍuvészet: 1890 - 1919
Németh, Lajos
Budapest. Akad. K.. A Magyarországi mÍuvészet története ; 6.
ISBN 963-05-2543-7

Magyar mÍuvészet: 1919 - 1945
Kontha, Sándor
Budapest. Akad. K.. A Magyarországi mÍuvészet története ; 7.
ISBN 963-05-3239-5

Magyar mÍuvészet: képek a magyar mÍuvészet történetébÍol
Körber, Ágnes
Cinisello Balsamo. Paoline. 1990. 279 S.. [Le opere, i giorni: i protagonisti della cultura ; 9].
ISBN 88-215-1999-6

Magyar mÍuvészet 1800-tól napjainkig
Beke, László
[Budapest]. Corvina. 2002. 508 S.. Egyetemi könyvtár.
ISBN 963-13-5139-4

Magyar mîuvészet, 1945-49: a huszadik század magyar mîuvészete = L'art hongrois, 1945-49 : l'art hongrois du vingtième siècle
Kovalovszky, Márta. ; Láncz, Sándor. ; Mikes, Ildikó. ; Csók, István Képtár.
Székesfehérvár. [s.n.],. 1977.. [54] p..

Magyar mÍuvészet a kezdetektÍol 1800-ig
Galavics, Géza
[Budapest]. Corvina K. 2001. 507 S.. Egyetemi könyvtár.
ISBN 963-13-4946-2

Magyar mÍuvészeti kislexikon: kezdetektÍol napjainkig
Körber, Ágnes
Budapest. Enciklopédia K. 2002. 423 S..
ISBN 963-8477-66-0

Magyar mythologia
Ipolyi, Arnold
2. kiad, [Nachdruck der Ausg.] Budapest 1929. Budapest. Horizont Press Kft. 2002.
ISBN 963-9408-19-0

Magyar mythologia
Ipolyi, Arnold
[Nachdr. d. Ausg.] Pest, Heckenast, 1854. [Budapest]. Európa Könyvk.. 1987. LVI, 600 S..
ISBN 963-07-4206-3

Magyar múzeumi arcképcsarnok
Budapest. 2002.
ISBN 963-86222-4-5

Magyar múzsa
Németh, János
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1982. 99 S..
ISBN 963-15-1984-8

Palácio Almoada da Alcáçova de Silves: Museu Nacional de Arqueologia, Junho a Dezembro, 2001 ; [exposição ; catálogo]
Gomes, Rosa Varela ; Gomes, Mário Varela
Lisboa. Tankönyvkiadó. 2001. 154 S..
ISBN 972-776100-3

Magyar nagyasszonyok
Ozogány, ErnÍo ; Vojtek, Katalin
Dunaszerdahely. Lilium Aurum. 2003. 117 S..
ISBN 80-8062165-9

Magyar nagylexikon
ÉlesztÍos, László ; Rostás, Sándor ; Göncz, Árpád
Budapest. Akad. K. 1993.
ISBN 963-05-6611-7

Magyar naiv mÍuvészek nyomában: dokumentumok
Moldován, Domokos
Budapest. Gondolat. 1987. 309 S..
ISBN 963-281-806-7

Magyarnak lenni: büszke gyönyörÍuség! ; tanulmányok és elÍoadások
Bakay, Kornél
Pomáz. Kráter. 2004. 296 S..
ISBN 963-947279-4