Magyar irodalmi alkotások elemzése
Marosi, Judit
Nyíregyháza. Black & White K.. 2000. 189 S..
ISBN 963-926088-6

Magyar irodalmi antológiák és gyÍujtemények
Madár, Lajos
Budapest. PetÍofi Irodalmi Múzeum. 1978. A PetÍofi irodalmi múzeum bibliográfiai füzetei : Sorozat F ; ....
ISBN 963-7411-23-2

Magyar irodalmi folyóiratok
Lakatos, Éva
Budapest. PetÍofi irodalmi múzeum. 1972. A PetÍofi irodalmi múzeum bibliográfiai füzetei ; ...
ISBN 963-7411-00-3

Magyar irodalmi helynevek: helynévszótár és kronológia
Csiffáry, Tamás
Budapest. Könyvmíves Könyvk.. 2001. 525 S..
ISBN 963-926240-4

Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
ErÍos, Zoltán
Budapest. Móra Ferenc Könyvkiadó. 1985. 254 S..
ISBN 963-11-4137-3

Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
ErÍos, Zoltán
3., bÍov., átd. kiad. Budapest. Akkord. 2004. 630 S..
ISBN 963-942959-7

Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
ErÍos, Zoltán
2., bÍov., átd. kiad. Budapest. Kis-Lant. 1995. 495 S..
ISBN 963-8284-03-X

Magyar irodalmi kalauz: Szent István intelmeitÍol PetÍofiig
Tamás, Ferenc
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 293 S..
ISBN 963-18-6762-5

Magyar irodalmi lexikon
Ványi, Ferenc
Budapest. Kassák. 1993.
ISBN 963-7765-38-7

Magyar irodalmi lexikon.
Benedek, Marcell, ; Bölöni, György,
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1963-65.. 3 v..

Magyar irodalmi repertórium 2003
Buda, Attila
Budapest. Szépirodalmi FigyelÍo. 2005. 333 S..
ISBN 963-219-206-0

Magyar irodalom
Borbély, Sándor
Budapest. Pannonica K. 2002. 431 S.. 21. századi enciklopédia.
ISBN 963-925250-6

Magyar irodalom: 660 író és költÍo tömör portréja, 136 színes ábra, térképvázlat, grafikon
Kelecsényi, László Zoltán
Budapest. Athenaeum 2000 Kiadó. 2001. 263 S.. Atlasz ; 8.
ISBN 963-926146-7

Magyar irodalom, 1945-1995: mÍuelemzések
Reményi, József Tamás ; Tarján, Tamás
Budapest. Corvina. 1996. 236 S..
ISBN 963-13-4102-X

Magyar irodalom Ady EndrétÍol Nagy Lászlóig
Jakab, Antal K.
2. kiad.. Kolozsvár. Stúdium K.. 1999. 463 S..
ISBN 973-942239-X

Magyar irodalom a huszadik században
Czine, Mihály
1 Aufl.. Budapest. Kortárs K.. 2001. 215 S..
ISBN 963 9297 16 X

Magyar irodalom a huszadik században
ErdÍody, Edit ; Magyar, Miklós ; Tverdota, György
Budapest. NHK. 1992.
ISBN 963-04-2579-3

Magyar irodalom a szomszédos országokban, 1918 - 1948
Somos, Béla ; Sárkány, Anna
Budapest. Magyar Nyelvi Intézet. 1997. 214 S..
ISBN 963-04-8193-6

Magyar irodalom BerzsenyitÍol Mikszáthig
Jakab, Antal K.
Kolozsvár. Stúdium Könyvk.. 1998. 621 S..
ISBN 973-925816-6

Magyar irodalom Bánffy Miklostól Szilágyi Domokosig
Jakab, Antal K.
Kolozsvár. Stúdium Könyvk.. 1998. 682 S. : Ill..
ISBN 973-9258-16-6

Magyar irodalom fordításokban (1920 - 1970): II. Hankiss János Tudományos Ülésszak (Debrecen, 1997. október 16 - 18.)
Gorilovics, Tivadar
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1998. 212 S..
ISBN 963-472-295-4

Magyar irodalom Magyarország határain kívül 1949 - 1989
Somos, Béla ; Sárkány, Anna
Budapest. Magyar Nyelvi Intézet. 1998. 280 S..
ISBN 963-03-5078-5

Magyar irodalom és tudományosság története
Ferenczy
Pest . 1854. X, 218 s..

Magyar irodalom történet
Szerb, Antal
8. kiad. [Budapest]. MagvetÍo. 1986. 557 S..
ISBN 963-14-0951-1

Magyar irodalom történet
Szerb, Antal
9. kiadás. [Budapest]. MagvetÍo. 1991. 529 S..
ISBN 963-14-1870-7

Magyar irodalomtörténet arcképekben
Babits, Mihály
[Budapest]. Ferenczy. 1996. 295 S.. Válogatott mesterek.
ISBN 963-8258-36-5

Magyar irodalomtörténete
Arany, János ; Pap, Károly ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Franklin Társ.. 1911. 222 S.. Olcsó könyvtár ; 1581/1587.

Magyar ÐirÐok Ðelete Ðes munkÐai
Szinnyei, JÐozsef
Budapest . Magyar könyvkiadÐok Ðes könyvterjesztîok egyesülÐese. 1980-1981. 14 köt..

Magyari rózsafa: regény
Tamási, Áron
1 Aufl.. Budapest. Révai. 1941. 194 S..

Magyari rózsafa
Tamási, Áron
[Szentendre]. Kairosz K.. 2000. 217 S..
ISBN 963-930210-4

Magyarische Sagen und Maehrchen
Mailath, Johann [Hrsg.]
[Mikrofiche-Ausg.]. Brünn. Trassler. 1825. 281 S..
ISBN 3-628-41325-7

Magyarische Sprachlehre zum Gebrauch für Fachleute und gebildete Laien
Krebsz, Ernst
Wien [u.a.]. Hartleben. 1905. VIII, 181 S..

Magyarisches Sprach- und Lesebuch für Bürgerschulen
Zan, Adele ; Schnell, Auguste
Nagyszeben. Krafft.

Magyarisches Sprach- und Lesebuch für höhere Volks- und Bürgerschulen
Zan, Adele ; Schnell, Auguste
Nagyszeben. Krafft.

Magyar iskola: 996 - 1996: elÍoadások, cikkek, beszédek
Mészáros, István
Budapest. Eötvös. 1997. 297 S..
ISBN 963-902418-X

Magyar iskolatörténeti kronológia: alapvetÍo adatok: 996 - 1948
Mészáros, István
2., változatlan kiád. Veszprém. Megyei Pedagógiai Intézet. 1993. 126 S.. Önképzés - továbbképzés ; 1993/1.
ISBN 963-8444-07-X

Magyar iskolatípusok: 996 - 1990
Mészáros, István
Budapest. OPKM. 1991. 177 S.. A magyar neveléstörténet forrásai ; 6.
ISBN 963-7516-74-3

Magyar iskolatípusok, 996-1990
Mészáros, István
Budapest. Országos pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1991. 177 S.. A magyar neveléstörténet forrásai ; 6.
ISBN 963-7516-74-3

Magyar-japán közmondások és szólások
Paczolay, Gyula
Ercsi. Polgármesteri Hivatal. 1994. 106, [13] S..
ISBN 963-03-3858-0

Magyar - japán szótár
Varga, István
Szeged. Gold Bridge Publ.. 2001.
ISBN 963-86086-4-1

Magyar jazzdiszkográfia 1905-1994
Simon, Géza Gábor
Budapest. Jazz Oktatási [et al.]. 1994. 451 S..
ISBN 963-04-4294-9

Magyar jazztörténet
Simon, Géza Gábor
Budapest. Magyar Jazzkutatási Társaság. 1999. 351 S..
ISBN 963-03-8549-X

Magyar jelentés-árnyalatok
Ördögh, Szilveszter
[Budapest]. Kossuth. 2004. 217 S..
ISBN 963-09-4590-8

Magyar jezsuita misszió Kínában
Vámos, Péter
1. magyar nyelvÍu kiadás. Budapest. Akadémiai Kiadó. 2003. 390 S.. KÍorösi Csoma kiskönyvtár ; 26.
ISBN 963-05-7912-X

Magyar jövÍokép: egy minÍoségi magyar paradigma ; az Interconfessio Társaság, a SMIKK és a Vörösmarty Társaság tanácskozásai 1994 - 1995.
Borbély, Zsolt
Székesfehérvár. 1996. 175 S..
ISBN 963-04-6583-3

Magyar jövÍoképek
Varga, Csaba ; Tibori, Tímea
Budapest. HÉA Stratégiakutató IntÂzet. 1998. 675 p.. Nemzeti stratégia 2020-ig könyvek ; 2.
ISBN 963-8493-23-2

Magyar jogi népszokások
Tárkány Szücs, Ernö
2., böv.kiad.. Budapest. Akadémiai K.. 2003. 933 S..
ISBN 963 05 8058 6

Magyar jogi népszokások
Tárkány Szücs, Erno
[Budapest]. Gondolat. 1981. 901 S.. Társadalomtudományi Könyvtár.
ISBN 963-280-919-X

Magyar jogi szemle
Budapest. 1920.

Magyar jogszabályok mutatója 1945-1992
Budapest. Közgazdasagi es Jogi Könyvkiado. 1993. 453 S..
ISBN 963-222-570-8

Magyar jogtörténet
Mezey, Barna ¬[Hrsg.]¬
2., jav. kiad.. Budapest. Osiris K.. 2001. 440 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963 379 458 7

Magyar jogtörténet
Beliznay, Kinga ; Mezey, Marna
Budapest. Osiris. 1996. 438 p.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-138-3

Magyar jogtörténet: a tradicionális jog
Béli, Gábor
Budapest [u.a.]. Dialóg Campus K.. 1999. 371 S.. Dialóg Campus tankönyvek.
ISBN 963-912312-9

Magyar jogtörténet az államalapítástól 1848-ig
Béli, Gábor
Pécs. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 1995. IX, 170 S.. Institutiones juris.
ISBN 963-641-400-9

Magyar jogtudósok
Hamza, Gábor ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. Magyar felsöoktatás könyvek.

Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956: az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa ; dokumentumok
Kiss, József
Budapest. MTA Jelenkor-kutató Bizottság. 1995. 348 S.. Iratok a magyar diplomácia történetéhez 1956-1989 : Sorozat B, Iratok a magyar-jugoszláv kapcsolatok történetéhez.
ISBN 963-508-006-9

Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956. december - 1959. február: a magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-Csoport sorsa ; dokumentumok
Kiss, József
Budapest. MTA Jelenkor-Kutató Bizottság. 1997. 497 p.. Iratok a magyar diplomácia történetéhez 1956 - 1989 : Sorozat B, Iratok a magyar-jugoszláv kapcsolatok történetéhez.
ISBN 963-508-014-X

Magyar karrier
Galgóczi, Erzsébet
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1986. 288 S..
ISBN 963-15-3312-3

Magyar kastélylexikon
Virág, Zsolt
Budapest. Perfect Project [u.a.]. 2000.
ISBN 963-00-4248-7

Magyar katolicizmus 1991
Tomka, Miklós
Budapest. Országos Lelkipásztori Intézet Katolikus Társadalomtudományi Akadémia. 1991. 164 S..
ISBN 963-00-1475-0

Magyar katolikus lexikon
Diós, István ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvk..
ISBN 963-360-727-2

Magyar katonai évkönyv
Budapest. 1887.

Magyar kódex
Szentpéteri, József
Budapest. Kossuth Kiadó. 1999.
ISBN 963-09-5006-5

Magyar kódexek a XI-XVI. században
Berkovits, Ilona
[Budapest]. Magyar Helikon [u.a.]. 1975. 194 S..
ISBN 963-207-242-1

Magyar kepek =: Hungarian pictures
Bartók, Béla,
Budapest. Editio Musica,. 1953.. Study score (50 p.) ;.

Magyar kertek: a kertm´´uvØszet MagyarorszÆgon
Rapaics, Raymund,
Budapest. Unio Civilis,. 1940.. 303 p..

Magyar kibontakozás: válogatás Németh Zsolt beszédeibÍol és cikkeibÍol, 1998 - 2002
Németh, Zsolt ; Szesztay, Ádám
Budapest. Püski. 2002. 242 S..
ISBN 963-933763-3

Magyar kiejtési szótár
Fekete, László
Budapest. Gondolat. 1992. 212 S..
ISBN 963-282-645-0 : 298.00Ft

Magyar ki kicsoda 1990: több mint 6000 élÍo magyar személy életrajza
Hermann, Péter [Red.]
Budapest. TEXOFT [u.a.]. 1990. XIV, 667 S..
ISBN 963-7840-28-1

Magyar ki Kicsoda 1990: több mint 60a00élö magyar személy életrajza
Markóczy, Mária
Budapest. Lang. 1990. XIV, 667 S.. Biográf szerkesztoség.
ISBN 963-7840-281

Magyar kincsek, ereklyék: múltidézÍo tárgyi emlékeink
Illés, Andrea
[Budapest]. Magyar Könyvklub. 2004. 175 S..
ISBN 963-549-009-7

Magyar király-idyllek
Krúdy, Gyula
1. kiad. Budapest. Noran. 2002. 73 S.. Századok legendái.
ISBN 963-935609-3

Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyve
Budapest . Khór/Wein [etc.]. 1871-1943.

Magyar királyi és fÍorendi síremlékek: gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon
Deák, Zoltán
Budapest. Urbis. 2004. 139 S.. Elsüllyedt emlékeink.
ISBN 963-929145-5

Magyar királyi városok
Antall, Péter ; Gedai, Csaba ; Soltész, István
Budapest. Gabo. 2000. 87 S..
ISBN 963-923718-3

Magyar királymondák
Balogh, Béni
Budapest. Ciceró Kiadó. 1996. 191 S..
ISBN 963-539-082-3

Magyar királyné a tiranai trónon
Gárdos, Miklós
Budapest. Akad. Kiadó. 1990. 75 S.. Századunk emlékezik.
ISBN 963-05-5635-9

Magyar királyok
Krúdy, Gyula ; Kelecsényi, László
Budapest. MagvetÍo Könyvk.. 2000. 196 S..
ISBN 963-14-2188-0

Magyar Királyok könyve
Csiffáry, Tamás
Budapest. Inkvizítor. 2001. 191 S..
ISBN 963-903020-1

Magyar királyok és hÍosök arczképcsarnoka
[Repr.]. Budapest. Kassák Kiadó. 1993.
ISBN 963-7765-57-3

Magyar kisebbség: nemzetpolitikai szemle
Cluj-Napoca. 1995.

Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében: a Berzsenyi Dániel Irodalmi és MÍuvészeti Társaság 1990. május 4-5-i keszthelyi tanácskozásának anyaga
Pomogáts, Béla
Kaposvár. Somogy Megyei Könyvtár. 1991. 112 p..
ISBN 963-7273-10-7

Magyar kálvária - magyar föltámadás: a két forradalom értelme, jelentÍösége és tanulságai
Jászi, Oszkár
Budapest. Magyar Hírlap. 1989. 253 S.. Magyar Hírlap Könyvek.
ISBN 963-02-6465-X

Magyar kémiai folyóirat
Budapest . Magyar Kémiai Folyóirat.

Magyar kémikusok lapja: journal de la Société des Chimistes Hongrois = journal of the Hungarian Chemical Society = ézurnal Obésécestva Vengerskich Chimikov = Zeitschrift des Vereins Ungarischer Chemiker
Budapest . Magyar Kémikusok Egyesülete. 1946-.

Magyar-kínai kapcsolatok, 1956 - 1959: dokumentumok
Vida, István
Budapest. MTA Jelenkor-kutató Bizottság. 2001. 355 p.. Iratok a magyar diplomácia történetéhez 1956 - 1989 : B. sorozat.
ISBN 963-8312-72-6

Magyarként a Felvidéken, 1918-1993: (elÍoször nyilvánosságra hozott dokumentumokkal és információkkal)
Tarics, Péter
Budapest. Püski. 1994. 359 p..
ISBN 963-8256-27-3

Magyarként a világban
Ádám, Sándor
Budapest. SzerzÍo. 2004. 297, [2] S..
ISBN 963-460-032-8

Magyarként Szlovákiában: publicisztikai írások, parlamenti beszédek, elÍoadások, interjúk 1992-1994
Csáky, Pál
Pozsony. Pánnonia Könyvkiadó. 1994. 163 S.. Szlovákiai magyar füzetek.
ISBN 80-8550006-X

Magyar kocka avagy Még mindig ilyen gazdagok vagyunk?
Mezei, András
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1984. 473 S..
ISBN 963-14-0214-2

Magyar költök 19. század
Kulin, Ferenc ¬[Hrsg.]¬ ; Szilágyi, Márton ¬[Bearb.]¬
1 Aufl.. Budapest. Kortárs K.. Magyar remekírók : új folyam.

Magyar költÍok: 18. század
Mezei, Márta
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1983. 966 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-1846-9

Magyar költÍok: 20. század
Vas, István ; Szalai, Anna
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1985. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-2509-0

Magyar költÍok 17. század: a kuruc kor költészete
Komlovszki, Tibor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1990. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-3760-9

Magyar költÍok 19. század
Kulin, Ferenc ; Szilágyi, Márton
Budapest. Kortárs Könyvk. 2001. Magyar remekírók : Új folyam.
ISBN 963-929739-9

Magyar költÍok antológiája
Kapcsándi, József
[Békéscsaba]. Tevan. 2001. 814 S..
ISBN 963-7278-75-3

Magyar költÍonÍok antológiája
Sárdi, Margit S.
Budapest. Enciklopédia Kiadó. 1997. 372 S..
ISBN 963-8477-20-2

Magyar könnyÍuzenei lexikon: 1962-tÍol
Kiss, István Zoltán
1. kiad. Budapest. ZAJ-ZONe K.. 1998. 467 S..
ISBN 963-03-6056-X

Magyar könyv
Kállay, László Tarján
[Reprint der Ausg.] Budapest [1941]. [Budapest]. [Varga I.]. 2000. 96 S..
ISBN 963-640-618-9

Magyar könyvek - magyar századok
Kollega Tarsoly, István
Budapest. Tarsoly. 2001. 416 S..
ISBN 963-86222-0-2

Magyar könyvszemle: könyv- és sajtótörténeti folyóirat ; revue pour l'histoire du livre et de la presse
Budapest. Arcanum. 2003.

Magyar Könyvszemle: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Könyv- és Sajtótörténeti folyóirata ; Revue de l'Institut des Sciences Littéraires de l'Académie Hongroise des Sciences pour l'Histoire du Livre et de la Presse
Budapest. Argumentum Kiadó. 1876.

Magyar könyvészet: jegyzéke az ... magyar könyvek- és folyóiratoknak
Budapest . Kiadja a Magyar Könyvkereskedîok Egylete. 1885-1992.

Magyar könyvészet 1712-1920: Petrik Géza retrospektiv bibliográfiaja és a pótlások
Petrik, Geza
Budapest. 2001. 1 CD-ROM. Magyar könyvészet ; 1712-1920.
ISBN 963-86118-5-5

Magyar könyvészet 1921 - 1944: BetÍurendes mutatóval. Pótlásokkal. Javításokkal
Budapest. OSZK. 2005. 1 CD-ROM. Magyar könyvészet ; 1921-1944.
ISBN 963-7374-09-4

Magyar könyvészet, 1921 - 1944: a Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke
Komjáthy, Miklósné [Hrsg.]
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1980.
ISBN 963-200-200-8 set

Magyar könyvészet, 1945-1960: A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke
Sebestyén, Géza
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár.

Magyar Könyvészet 1961-1975: a Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke
Lajosné, Mikó
[Mikrofiche-Ausg.]. Budapest. OSZK. 1989.
ISBN 963-200-267-9

Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója: Budapest, 1992. augusztus 16 - 18. ; válogatás a találkozó elÍoadásaiból
Berke, Barnabásné
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1996. 254 S..
ISBN 963-200-360-8

Magyar Könyvtárosok IV. Szakmai Találkozója: Budapest, 1996. augusztus 07 - 10. ; válogatás a találkozó elÍoadásaiból
Cselényi, Imre
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1999. 116 S..
ISBN 963-200-412-4

Magyar könyvtártörténet
Csapodi, Csaba ; Tóth, András ; Vértesy, Miklós
Budapest. Gondolat. 1987. 541 S..
ISBN 963-281-763-X

Magyar környezetjog
Bakács, Tibor
Budapest ; New York. Springer. 1992. 240 p..
ISBN 963-7775-51-X : 2740.00Ft

Magyar közgazdasági könyvtár és remekírók tára
Budapest. Grill. 1917.

Magyar közgazdaság és kultúra: a Budapesten, 1913 ... megtartott VII. nemzetközi közgazdasági tanfolyam eloadásai
(Budapest). [1914 ?].

Magyar közgazdászok a két világháború között
Mátyás, Antal
Budapest. Akad. K.. 1994. 255 S.. A múlt magyar tudósai.
ISBN 963-05-6788-1

Magyar közgazdászok arcképvázlatai: (Karvasy Ágoston, Kautz Gyula, Heller Farkas, Háy László)
Szigeti, Endre
Budapest. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem PTK. 1991. 288 S.. Közgazdaságtani (f)irkák ; 68.
ISBN 963-7150-67-6

Magyar közigazgatás: dilemmák és perspektíva
LÍorincz, Lajos
Budapest. Akad. Kiadó. 1988. 107 S.. Jogtudományi értekezések.
ISBN 963-05-4729-5

Magyar közigazgatási jog: általános rész
Ficzere, Lajos ; Balázs, István
Budapest. Osiris. 2000. 514 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-818-3

Magyar közigazgatási jog: általános rész
Fazekas, Marianna
4., átd. kiadás, a kézirat lezárva: 2002. június 1.. Budapest. Osiris Kiadó. 2003. 546 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-389-441-7

Magyar közigazgatási jog: különös rész Európai Uniós kitekintéssel
Ficzere, Lajos
Budapest. Osiris K.. 1999. 459 p.. Magyarország az Európai Unióban.
ISBN 963-379-716-0

Magyar közigazgatási lexikon, 1996
Kiss, Elemér
[Budapest]. [M.Hiv.Közlönyk.]. 1997. XIII, 1166 S..
ISBN 963-7270-42-6

Magyar közlöny: a Magyar Köztársaság hivatalos lapja
Budapest. Magyar Közlöny Lapkiadó. 1945.

Magyar közmondások és közmondásszerü szólások
Margalits, Ede ¬[Bearb.]¬
Az Akadémiai Kiado reprint sorozata, Budapest 1897. Budapest. Kiadja az Akad. Kiadó. 1990. VII, 770 S.. Nyelvében él a nemzet.
ISBN 963-05-5688-X

Magyar közmondások és közmondásszerÍu szólások
Margalits, Ede
[Nachdruck der Ausg.] Budapest 1897. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. VII, 770 S.. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata.
ISBN 963-05-5688-X : 265.00Ft

Magyar közmondások, szólások: több mint 3000 magyar közmondás és szólás
Mózes, István Miklós
Budapest. Metropolis k.. 1998. 221 S..
ISBN 963-85804-2-9

Magyar közmondástár: közmondások értelmezÍo szótára példákkal szemléltetve
Litovkina, Anna T.
1. kiadás. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2005. XXVI, 818 S.. A magyar nyelv kézikönyvei ; 10.
ISBN 963-7094-37-7

Magyar középkor
Márki, Sándor
[Repr. der Ausg.] Budapest : "Elet" 1914. [Budapest]. Anno K.. 1998. 293 S.. Anno reprint-sorozat.
ISBN 963-906672-9