Magyar ezredforduló: tizenöt év almanachja 1989 - 2004
Tarics, Péter
Gyöngyös. Pallas. 2005. 423 S..
ISBN 963-950486-6

Magyar fakír
Nyerges, András
[Budapest]. Kossuth Könivkiadó. 1988. 212 S..
ISBN 963-09-3181-8

Magyarfalu helynevei
Halász, Péter
Budapest. 1981. 28 S.. Magyar névtani Dolgozatok ; 19.
ISBN 963-461-472-8

Magyar falu, magyar ház
Györffy, István
Budapest. Turul Kiadas. 1943. 231 S..

Magyarfalusi emlékek
Iancu, Laura ; Benedek, Katalin
Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézet. 2005. 219 S..
ISBN 963-567-030-3

Magyar faszobrok
Kampis, Antal
Budapest. Officina. 1939. 26, 32 S. 8". Officina Képeskönyvek ; 19.

Magyar fatornyok
Balogh, Ilona
Hasonmás kiad. [der] 2. kiad., Budapest 1935. Nyíregyháza [u.a.]. Múzeumfalu Baráti Köre. 1994. 194, [19] S.. A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára ; 2.
ISBN 963-85122-2-9

Magyar fazekasmÍuvészet
Kresz, Mária ; Szelényi, Károly [Ill.]
Budapest. Corvina [u.a.]. 1991. 105 S..
ISBN 963-13-2581-4

Magyar fejedelmek és vezérek könyve
Csiffáry, Tamás
Budapest. Könyvmíves Könyvk.. 2000. 398 S..
ISBN 963-926228-5

Magyar felvilágosodás: irodalmi olvasókönyv
Kovács, Sándor V. ; Kulin, Ferenc
Budapest. Tankönyvkiadó. 1984. 485 S..
ISBN 963-17-7518-6

Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században: Csíksomlyói kéziratos prédikációk
Szelestei, N. László
Piliscsaba. PPKE BTK. 2003. 198 S.. Pázmány irodalmi mÍuhely : Források ; 4.
ISBN 963-929679-1

Magyar festök és grafikusok életrajzi lexikona: mügyüjtök és kereskedök kézikönyve
Szabó, Akos ; Kállai, Tibor
Nyíregyháza. Malamidesz Nyomda.
ISBN 963-650-778-3

Magyar festÍok és grafikusok adattára: életrajzi lexikon az 1800-1988 között alkotó festÍo- és grafikusmÍuvészekrÍol
Seregélyi, György
Szeged. Seregélyi Gy. 1988. 729 S..
ISBN 963-500-817-1

Magyar festÍok és grafikusok életrajzi lexikona
Szabó, Ákos András
Nyíregyháza. NBA Kiadó. 2002.
ISBN 963-202-531-8

Magyar filmesek a világban
Kézdi-Kovács, Zsolt
Budapest. Magyar Filmunió. 1996. 716 p..
ISBN 963-04-7134-5

Magyar Filmiroda Rt Kulturfilm jegyzéke
Budapest. Pallas. 1942.

Magyar filmkalauz: negyven év száz magyar nagyjátékfilmje
Karcsai Kulcsár, István
Budapest. Magyar Filmintézet [u.a.]. 1985. 629 S..
ISBN 963-14-0514-1

Magyar filmrendezÍoportrék
Zalán, Vince
Budapest. Osiris K.. 2004. 357 S.. Osiris könyvtár : Film.
ISBN 963-389-688-6

Magyar filozófia a XX. században
Hell, Judit ; Lendvai, L. Ferenc ; Perecz, László
Budapest. Áron K.. 2000.
ISBN 963-921009-9

Magyar filozófusok politikai útkeresése Trianon elÍott és után
Somos, Róbert
Budapest. Kairosz Kiadó. 2004. 243 S..
ISBN 963-956827-9

Magyar-finn közös kutatás
Budapest. 1991.
ISBN 963-201-315-8

Magyar-finn szótár
Papp, István G. ; Jakab, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 855 S..
ISBN 963-05-3069-4

Magyar áfium: Trianon fogságában
Beke, György
Budapest. Püski. 1995. 128 S..
ISBN 963-8256-66-4

Magyar áfium: Trianon fogságában
Beke, György
2., bÍov. kiad. Budapest. Püski. 1999. 151 S..
ISBN 963-918834-4

Magyar fizikai folyóirat: a Magyar Tudományos Akadémia 3. Osztályának Fizikai közleményei
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1953.

Magyar fényképezés
Budapest. Officina nyomda és kiadóvállalat. 1939.

Magyar fényképészek arcképcsarnoka
Tóth, József ; Gera, Mihály
[Budapest]. Interart Stúdió. 2001. 165 S..
ISBN 963-8035-87-0

Magyar föld, magyar faj
Prinz, Gyula
Hasonmás kiad. Szekszárd. Babits-Magyar Amerikai Kiadó. 1990.
ISBN 963-7806-04-0 set : 750.00Ft

Magyar Földrajzi Múzeum
[Vészprém]. 1991. 16 S.. Tájak korok múzeumok kiskönyvtára ; 409.
ISBN 963-555-785-X

Magyarföld és népei eredeti képekben: Föld- és népismei, statistikai és történeti folyóirat
Vahot, Imre [Hrsg.]
[Repr. d. Ausg.] Pest 1846. [Budapest]. (Állami könyvterjesztÍo Váll.). 1984. Getr.Pag. Az Állami könyvterjesztÍo Vállalat reprint sorozata.
ISBN 963-02-2699-5

Magyar foglyok a szovjet lágerekben és a börtönökben 1945 - 1953: Moszkva nem hisz a könnyeknek
Lukács, Gyula ; Keményfi, Béla
Kaposvár. Somogy Megyei Levéltár [u.a.]. 1996. 155 S.. Iskola és levéltár ; 40.
ISBN 963-7232-26-5

Magyar folyóiratok repertóriuma
Budapest. 1946.

Magyar folytonosság a Kárpát-medencében: avagy kÍokori eredetünk és a sejti tulajdonság-örökítÍo kutatás
Cser, Ferenc ; Darai, Lajos
[Budapest]. Fríg. 2005. 207 S..
ISBN 963-86588-6-X

Magyar fonetikai atlasz: a szegmentális hangszerkezet elemei
Bolla, Kálmán
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 339 S..
ISBN 963-18-6832-X

Magyar fonetikai füzetek: MFF
Budapest. Intézet. 1978.

Magyar fonétika.: A hangok és a beszéd fiziologiai elemnzése.
Balassa, József,
Budapest, . Franklin-Társulat,. 1904.. iv, 166 p..

Magyar fotográfia története: a fémképtÍol a színes fényképig
Szilágyi, Gábor
Budapest. Magyar Filmintézet. 1996. 332 p..
ISBN 963-7147-32-2

Magyar fotográfusnÍok: 1900 - 1945
Csorba, Csilla E. ; Török, Ágnes
2. kiadás. Budapest. Enciklopédia K. 2001. 279 S..
ISBN 963-8477-51-2

Magyar-francia közgazdasági szótár
HegedÍus, Judith
[Budapest]. AULA Kiadó. 1995. 384 S..
ISBN 963-503-044-4

Magyar-francia nagyszótár
Eckhardt, Sándor ; Konrád, Miklós
1. kiad. Budapest. Akadémiai K.. 1999. XIX, 1881 S.. Klasszikus nagyszótárak.
ISBN 963-05-7516-7

Magyar-francia szótár
Eckhardt, Sándor
3. kiadás. Budapest. Akad. Kiadó. 1984. XVI,2558 S..
ISBN 963-05-3589-0

Magyar-franczia szakácskönyv: nélkülözhetetlen kalauz minden háztartásban
Dobos, C. József
[Budapest]. Állami KönyvterjesztÍo Vállalat. 1984. 974 p.. Az Állami KönyvterjesztÍo Vállalat reprint sorozata.
ISBN 963-02-2995-1

Magyar frazeológia: történeti áttekintés
Hadrovics, László
1. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 409 p..
ISBN 963-05-6880-2 : 952.00Ft

Magyar fürdÍoalmanach
Kiss, Veronika
[Budapest]. Magyar FürdÍoszövetség [u.a.]. 2004. 197 S..
ISBN 963-200-473-6

Magyar fürdÍokalauz
Soós, Péter
Budapest. M. FürdÍoszövetség [u.a.]. 1997. 258 S..
ISBN 963-049754-9

Magyar fürdÍo-kalauz: a Magyar VédÍo-egyesület hivatalos közlönye
ErdÍos, József
Repr. [d.] 6. kiad. Tata 1911. [Budapest]. Állami KönyvterjesztÍo Vall.. 1984. 179 S. : Ill.. Az Állami KönyvterjesztÍo Vállalat reprint sorozata.
ISBN 963-02-2163-2

Magyar füst
Urbán, László
Budapest. Héttorony. 1994. 277 p..
ISBN 963-7855-63-7

Magyar füzetek
Malakoff, France. 1980.

Magyar füzetek: idîoszaki sorozat
Párizs . Magyar Füzetek Kiadása. 1978-1988.

Magyar füzetek könyvei
PÐarizs . Magyar Füzetek KiadÐasa. 1980-1990.

Magyar ég alatt: esszék, versek, vallomások
Mészöly, DezsÍo ; Rákos, Katalin
Budapest. General Press. 2004. 409 S..
ISBN 963-959804-6

magyar gazdasag hosszutavu vizsgalata ökonometriai modsterel 1875 - 1913
Nyary, Zsigmond
Budapest. 1981. 109 S.. Törteneti statisztikai füzetek ; 6.

magyar gazdaság hosszútavú vizsgálata ökonometriai modsterrel: (1875 - 1913)
Nyáry, Zsigmond
Budapest. 1981. 109 S.. Törteneti statisztikai füzetek ; 6.

Magyar gazdaságtörténeti szöveggyÍujtemény1200024 h
Czoch, Gábor
Frankfurt am Main. Frankfurter Verl.-Anst.. 1991. 159 S..
ISBN 3-627-50005-9

Magyar geodéziai irodalom: bibliográfia
Bendefy, László ¬[Hrsg.]¬
Budapest. MÍuszaki Könyvkiad.. 1964. 396 S..

Magyar geodéziai irodalom 1498 - 1960: bibliográfia
Bendefy, László
Budapest. Müszaki Könyvkiadó. 1964. 396 S. ; 8-o.

Magyar geodéziai és kartográfiai irodalom: geodéziai bibliográfia ..., kartográfiai bibliográfia ..
Budapest. MÍuszaki Könyvkiadó. 1983.

Magyar-georgiai irodalmi kapcsolatok
Babirák, Hajnalka
Budapest. Windsor. 1997. 318 S..
ISBN 963-904211-0

Magyar girondisták: tanulmányok és arcképvázlatok
Pomogáts, Béla
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely. 1993. 263 p..
ISBN 963-7488-87-1

Magyar géniusz: 100 életrajzi portré a magyar panteonból
Rácz, Árpád
Budapest. Rubicon. 2001. 352 S.. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok ; 2.
ISBN 963-00-8208-X

Magyar gombászati lapok
Budapest. 1944.

Magyar gondok Erdélyben: egyéni feljegyzések közös fájdalmakról
Beke, György
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1990. 194 p..
ISBN 963-14-1785-9

"Magyar Gondolat - szabad gondolat."
Litván, György
Budapest. 1978. 163 S..
ISBN 963-270-643-9

Magyar gondolkodók: 17. század
Tarnóc, Márton
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1979. 1275 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-1299-1

Magyar grafika: MG
Budapest. 1926.

Magyar grammatika
Keszler, Borbála
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 2000. 577 S..
ISBN 963-19-0010-X

Magyar Gregorianum: cantus gregorianus ex hungaria
Szendrei, Janka
Partitur. Budapest. Editio Musica. 1981. 82 S..

Magyar gregoriánum
Rajeczky, Benjamin [Hrsg.]
[Budapest]. Hungaroton. 19XX.

Magyar gregoriánum: többszólamu tételekkel ; [Noten]
Szendrei, Janka ¬[Hrsg.]¬ ; Dobszay, László ¬[Hrsg.]¬ ; Rajeczky, Benjamin ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Editio Musica. c 1981. 82 S..

Magyar gregoriánum.
1 Schallpl..

Magyar gulág
Lukács, Imre Sz.
Szeged. Bába és Társai K.. 1997. 447 S..
ISBN 963-85747-1-2

Magyar gyermekdalok: két gordonkára, for two violoncellos
Hajdu, Mihály ; MezÍo, László
Budapest. Ed. Musica. c 1973. 23 S..

Magyar gyermekdalok két és három furulyára
Szokolay
Budapest . Ed. Musica .

Magyar gyermekdalok zongorára, négy kézre
Sugár
Budapest . Ed. Musica .

Magyar gyermek- és népdalok felhasználásával =: Mit Verwendung ungarischer Kinder- und Volkslieder
Bartók, Béla ; Bartók, Péter
2001.. 54 S..

Magyar gy¢gyszerkönyv
[Budapest]. Pesti Könyvnyomda-R‚szv‚ny-T rsulat. 1871 = 1871. XXXXVII, 581 S..

Magyar haditechnika Ðes a magyar hadjÐaratok a kora közÐepkorban: a Tizenhatodik Magyar îOstörtÐeneti TalÐalkozÐo Ðes a Tizedik Magyar TörtÐenelmi Iskola elîoadÐasai Ðes iratai
Budapest . Ungarisch Historischer Verein Zürich. 2002. 323 S..

Magyar hadvezérek
Julier, Ferenc ; Vargyai, Gyula
Repr. [der] 1. kiad., Budapest 1930, változatlan 1. utánnyomás. Budapest. Aqua Kiadó. 1992. 486 p..
ISBN 963-602-573-8

Magyar hagyományalkotás Brazíliában
Boglár, Lajos
Budapest. MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont. 1999. 50 S.. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek ; 13.
ISBN 963-921813-8

Magyar hajónevek
Hajdú, Mihály
Budapest. ELTE. 1986. 53 S.. Magyar névtani dolgozatok ; 57.

Magyar haláltánc
Féja, Géza ; Féja, Endre [Hrsg.] ; Müller, Miklós [Ill.]
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1984. 419 S..
ISBN 963-15-2523-6

Magyar hangosfilm lexikon 1931 - 1944
Mudrák, József ; Deák, Tamás
Máriabesnyîo [u.a.]. Attraktor. 2006. 384 S..
ISBN 963-958-056-2

Magyar hangtan és alaktan ...
Balas ; Simonyi
Budapest . 1895. XVI, 734 s..

Magyar határ
Büki, Attila
Budapest. Xénia Könyvkiadó. 1998. 130 S..
ISBN 963-85783-2-7

Magyar hegyibeszéd: magyar költÍok Móricz Zsigmondról
Bényei, József [Hrsg.]
Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács. 1989. 187 S.. Koszorú ; 2.
ISBN 963-7196-15-3

Magyar helyesirás és szóragasztás fÍobb szabályai
[Repr. d. Ausg.] Pest 1832. (Budapest). (Helikon Kiadó). 1982. 32 S..
ISBN 963-207-690-7

Magyar helyesírás
Tóth, Etelka
Budapest. Akad. K.. 2003. VIII, 648, 20 S..
ISBN 963-05-8065-9

Magyar helyesírási kisszótár: általános és középiskolásoknak
Nagy, Katalin
Debrecen. Tóth. 1997. 341 S..
ISBN 963-901821-X

Magyar helyesírási szótár: a Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint
Deme, László ; Fábián, Pál ; Tóth, Etelka
1. kiadás, változatlan utánnyomás. Budapest. Akadémiai K. 2000. XI, 587 S..
ISBN 963-05-7630-9

Magyar helynévkutatás: 1958 - 2002
Hoffmann, István
Debrecen. Debreceni Egyetem. 2003. 281 S.. A Magyar Névarchivum kiadványai ; 7.
ISBN 963-472-720-4

Magyar helységnév-azonosító sÂzotár
Lelkes, György
Budapest. Balassi K.. 1992. 628 S..
ISBN 963-7873-00-7

Magyar helységnév-azonosító szótár
Lelkes, György
2., bÍov. és jav. kiad. Baja. Talma Könyvk.. 1998. 930, IV, 64 S..
ISBN 963-85683-1-3

Magyar helységnév-azonosító szótár
Lelkes, György
Budapest. Balassi Kiadó. 1992. 628 S..
ISBN 963-7873-00-7

Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak: (Történeti tipológiai áttekintés)
Kertész, Gyula
1 Aufl.. Budapest. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. 2000. 91 S.. Történeti statisztikai füzetek ; 12.
ISBN 963 215 332 4

Magyar herold: ForrásközlÍo, családtörténeti és címertani évkönyv
Budapest. ELTE.

Magyar hiedelemmonda-katalògus
Bihari, Anna
Budapest. 1980. 328 S.. ElÍomunkálatok a magyarság Néprajzához ; 6.
ISBN 963-7761-01-2

Magyar historiográfia
Kristó, Gyula
Budapest. Osiris K.. ¬A¬ történettudomány kézikönyve.

Magyar história: 1526 - 1608 ; (forrásgyÍujtemény)
Nagy, Gábor
Debrecen. Tóth Könyvkereskedés és K.. 1998. 536 S..
ISBN 963-916141-1

Magyar históriája: 1490 - 1552 ; a m. kir. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából a szerzÍo életével
Bruto, Giovanni M. ; Toldy, Ferencz
Pest. Eggenberger. [Magyar történelmi emlékek / 2] ; ....

Magyar h†mestojások
Makoldi, Sándorné
Debrecen. Sztélé Alap†tvány. 1992. 94 S.. Sztélé könyvek.
ISBN 963-04-1747-2

Magyar-holland szótár
Zugor, István
Budapest. 1979. 695 S..
ISBN 963-205-075-4

Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok
Kristó, Gyula
[Budapest]. Kossuth. 1996. 200 S..
ISBN 963-09-3836-7

Magyarhon négy korszaka
Kászonyi, Dániel
Budapest. 1977. 597 S..
ISBN 963-15-0942-7

Magyarhontól az újvilágig: emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára
ErdÍody, Gábor ; Urbán, Aladár
[Budapest]. Argumentum K.. 2002. 320 S..
ISBN 963-446-214-6

Magyar-horvát kisszótár
Hadrovics, László ; Nyomárkay, István
1. kiadás. Budapest. Akadémiai Kiadó. 2003. 579 S..
ISBN 963-05-7878-6

Magyar hÍosök és királyok
Gaal, Mózes ; Kass, János
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1992. 126 S..
ISBN 963-09-3567-8

Magyar hÍosÈok és királyok
Gaal, Mózes ¬[Hrsg.]¬ ; Kass, János ¬[Ill.]¬
[Budapest]. Kossuth Könyvk.. 1992. 126 S. : Ill..
ISBN 963-09-3567-8

Magyar hozomány: Magyarország az EU-csatlakozás küszöbén
Ágh, Attila ; Albel, Andor ; Csizmadia, Ervin ; Harsányi, László
Budapest. BM K.. 2004. 259 S.. Belügyminisztérium IDEA programjal.
ISBN 963-8036-82-6

Magyar Hírmondó: az elsÍo magyar nyelvÍu újság ; válogatás
Kókay, György [Hrsg.]
Budapest. Gondolat. 1981. 555 S.. Nemzeti Könyvtár.
ISBN 963-280-725-1

Magyar három király: László, Kálmán, Béla
Páskándi, Géza
Lakitelek. Antológia Kiadó. 1994. 415 S.. Magyar királydrámák ; 1.
ISBN 963-7908-31-5

Magyar hászid történetek
Szabolcsi, Lajos
Budapest. Makkabi. 1996. 185 S..
ISBN 963-7475-18-4

Magyaró hétköznapjai: népi foglalkozások, mesterségek
Palkó, Attila ; Zsigmond, József
Marosvásárhely. Mentor K.. 1998. 241, [16] S..
ISBN 973-926353-4

Magyar hétköznapok: Rákosi Mátyás két emigrációja között 1945 - 1956
Botos, János [Mitarb.]
Budapest. Minerva. 1988. 448 S..
ISBN 963-223-437-5

Magyar Humboldt-Almanach
Fischer, János [Hrsg.]
Budapest. Akadémiai K.. 1996. 99 S..
ISBN 963-05-7376-8

Magyar huszárok
Barcy, Zoltán ; Somogyi, GyÍozÍo
2. kiad. Budapest. Móra. 1994. 93 S..
ISBN 963-11-7194-9

Magyar huszárok a II. világháborúban
Adonyi-Náredy, Ferenc ; Nagy, Kálmán
Sárvár. Huszár Múzeum Baráti Kör. 1990. 144 p.. Huszártörténeti tanulmányok ; 1.
ISBN 963-04-0501-6

Magyaria: ungarische Romanze
Himmer, Helmut ; Jugel-Janson, Karl ¬[Bearb.]¬
Ausg. für Salonorch., Stimmen. Berlin. Kaiser. c 1942. 12 St..

Magyar ideg- és elmeorvosi bibliographia 1831 - 1935 években
Zsakó, István ; Jó, János
Budapest. Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet [u.a.]. 1993. 383 S..
ISBN 963-8089-37-7

Magyar idézetek könyve
Erki, Edit
[Budapest]. Officina Nova. 1991. 253 S..
ISBN 963-7836-31-4

Magyariens Schuld, Ungarns Sühne: Revolution und Gegenrevolution in Ungarn
Jászi, Oszkár ; Sas, Andreas ; Sas, Andreas
München. Verl. für Kulturpolitik. 1923. XV, 249 S..

Magyar ifjúság: tettrendszer és etika
Karácsony, Sándor
2., bÍov. kiad. Budapest. Széphalom. 2005. 303 S.. Rejtett kulturális forrásaink ; 7.
ISBN 963-7486-00-3

Magyari István nyelvi sajátságai
Gáti, Béla
Budapest. Fritz. 1910. 51 S..

Magyari István sárvári prédikátor élete és munkái
Bencze, Imre
Budapest. Evangélikus Országos Múzeum. 1995. 240 S..
ISBN 963-04-5560-9

Magyar illeszkedés a nemzetközi gazdaságba: (stratégia vázlata az integráció küszöbén)
Kozma, Ferenc
Budapest. Aula K. Kft.. 2003. 349 S..
ISBN 963-947881-4

Magyar imádság: válogatott versek
Mentes, Mihály
[Budapest]. Kairosz. 2001. 151 S..
ISBN 963-940615-5

Magyar Internacionalisták Szibériában és a Távol-KelWest Arabia
Pach, Zsigmond Pál [Hrsg.]
[Slough]. Archive Ed.. 1993. Arabian geopolitics ; 1.
ISBN 1-85207-480-9 (: £ 1495.00)

Magyar intézmÂnyek a török hódoltságban
Szakály, Ferenc
Budapest. MTA Történettudományi Intézete. 1997. 418 S.. Társadalom- és mÍuvelÍodéstörténeti tanulmányok ; 21.
ISBN 963-8312-51-3

Magyar irók.: Életrajz-gyüjtemény.
Ferenczy, Jakab ; Danielik, Jozsef
Pest, . Szent-István-Társulat,. 1856-58.. 2 v. in 1..