Magyar alkotmány- és jogtörténet
Eckhart, Ferenc ; Mezey, Barna
Budapest. Osiris K.. 2000. 482 S..
ISBN 963-379-683-0

Magyar alkotmánytörténet
Mezey, Barna ¬[Hrsg.]¬
3., átdolg., jav. kiad.. Budapest. Osiris K.. 2000. 445 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963 379 708 X

Magyar Allami Földtani Intézet evkönyve
Budapest.

Magyar Ðallatorvosok lapja: kÐeszült a Magyar AgrÐartudomÐanyi Egyesület, ÐAllatorvosok TÐarsasÐagÐanak közremîuködÐesÐevel
NÐadaskay, B.
Budapest . HÐirlapkiadÐo VÐallalat. 1946-.

Magyar alvitézek hÍostettei az újabb üdÍoszakban
Kiss, Károly ; Juhász, István [Hrsg.]
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1984. 369 S.. Magyar hírmondó.
ISBN 963-14-0154-5

Magyar Amerika
Vasváry Ödön
Szeged. Somogy-Könyvtár. 1988. 247 S..
ISBN 963-7581-69-3

Magyar anarchizmus: a magyarországi anarchizmus történeti dokumentumaiból
Bozóki, András
Budapest. Balassi. 1998. 346 S..
ISBN 963-506-231-1

Magyar-anglo zseb tolmács a kiejtés pontos feltüntetésével 5000 szóból álló, szótárral együtt.: Hungarian-English self pronouncing pocket interpreter and dictionary of 5000 words ...
[Zeisler, Alexander],
New York, . N.Y., E. Nyitray. [c1907]. 232, viii, 132 p..

Magyar-angol, angol-magyar keresztnévszótár
Hajdú, Mihály
Budapest. (ELTE). 1983. 117 S..
ISBN 963-461-800-6

Magyar-angol, angol-magyar marketing szótár
Hoffmann, Istvánné
Budapest. Novorg. 1997. 250 S..
ISBN 963-485-259-9

Magyar-angol diákszótár
Magay, Tamás ; Kiss, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 645 p..
ISBN 963-05-6892-6

Magyar-angol erdészeti, vadászati, fÍurész- és lemezipari mÍuszaki szótár
Halász, Aladár ; Békési, László
Budapest. Állami Erdészeti Szolgálat. 1998. 374 S..
ISBN 963-03-6342-9

Magyar-angol idiómaszótár
Nagy, György,
Budapest. Akadémiai Kiadó,. 2005.. xi, 845 p. ;.

Magyar-angol igevonzatok szótára
Horvath, József ; Gyepes, Judit Siórétiné
2. kiad.. Budapest. Tankönyvkiadó. 1986. 166 S..
ISBN 963-17-9554-3

Magyar-angol igevonzatok szótára
Horváth, József ; Gyepes, Judit
Budapest. Tankönyvkiadó. 1981. 166 S..
ISBN 963-17-5846-X

Magyar-angol jogi szótár
Móra, Imre
Budapest. MÍuszaki Fordító Vállalat. 1992. 260 p..
ISBN 963-622-136-7

Magyar - angol jogi szótár
Mora, Imre
3., bÍov. kiad. Budapest. ADECOM. 1997. VII, 379 S.. "Mentor" szakszótárak.
ISBN 963-622-164-2

Magyar - angol kifejezéstár
Kövecses, Zoltán
Budapest. Magyar Könyvklub. 2003. 364 S..
ISBN 963-547-898-4

Magyar-angol környezetvédelmi értelmezÍo szótár
Kovács, Terézia
Budapest. Akad. Kiadó. 2005. 437 S.. Akadémiai szakszótárak.
ISBN 963-05-8225-2

Magyar-angol közgazdasági szótár
Császti, Gabriella ; Kovács, Ferenc
2. kiad. [Budapest]. Aula k.. 1998. 554 S..
ISBN 963-907852-2

Magyar Angol kéziszótár
Magay, Tamás ; Országh, László
6. változatlan lenyomat. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 1152 S..
ISBN 963-05-6907-8

Magyar-angol kéziszótár
Országh, L. [Bearb.]
8. kiad. Budapest. Akad. Kiadó. 1979. 1179 S..
ISBN 963-05-1884-8

Magyar-angol kéziszótár
Borók, Jutka ; Oros, Imre
bÍov., átdolg. kiad. Kisújszállás. Pannon-Literatúra Kft.. 2000. 720 S..
ISBN 963-935523-2

Magyar-angol m\0171szaki szótár =: Hungarian-English technical dictionary
Nagy, Ern\0151, ; Klár, János. ; Katona, Lóránt.
Budapest. Akadémiai Kiadó,. 1975, c1957.. 752 p. ;.

Magyar-angol müszaki szótár
Nagy, Ernö
Budapest. Akadémia Kiadó. 1957. VIII, 752 S..

Magyar-angol muszaki szótár
Nagy, Erno [Hrsg.] ; Klár, János [Hrsg.] ; Katona, Lóránt [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1957. VII,752 S..

Magyar-angol-orosz statisztikai szótár
Fóti, Istvánné
Budapest. 1990. 224 S..
ISBN 963-7071-76-8

Magyar-angol orvosi szótár
Véghelyi, Péter ; Csink, Tamás
Budapest. Terra. 1971. 942 S..

Magyar-angol rétegnyelvi szógyÍujtemény
Soó-Zöld, Balázs
[Budapest]. Távközlési Könyvkiadó. 1995. 83 S..
ISBN 963-7588-57-4

Magyar-angol szinonima szótár
Petik, László
1. kiad. Solymár. Major. 1992. 237.
ISBN 963-04-2431-2

Magyar-angol szlengszótár
András, T. László ; Kövecses, Zoltán
Budapest. Maecenas Könyvkiadó. 1989. 391 S..
ISBN 963-7425-09-8

Magyar-angol szótár
Országh, László
Budapest. Akad. Kiadó.

Magyar-angol társalgas = Hungarian-english phrase book
Davies, William.
Székesfehérvár. Lexika Tankvk.,. 1994.. 157 p..

Magyar Anjou Legendárium
Levárdy, Ferenc
2. kiad, Hasonmás kiad. [Budapest]. Magyar Helikon [u.a.]. 1975. 338 S..
ISBN 963-207-091-7

Magyar antifasiszták Angliában, 1940-1945
Kellner, György
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1983. 277 S.. Tények és tanúk.
ISBN 963-271-930-1

Magyar Apollo; avagy, Útmutatás a' general-bass' játszásának,: a' harmonia ösméretére 's a' hangszerzésre vezetîo alapos rendszabásainak megtanulására.
Bartay, András,
Pesten, . Nyomtatta Trattner és Károlyi,. 1834.. xii p., 2 l.,.

Magyar apróvad közlemények
Sopron. Soproni Egyetem, Vadgazdálkodási Intézet. Magyar Fogoly Kutató Csoport. 1998.

Magyar-arab szótár
Boga, István
Budapest [u.a.]. KÍorösi Csoma Társaság. 2001. Keleti nyelvek kincsestára ; 29.
ISBN 963-8378-15-8

Magyar-arab szótár
Fodor, Sándor ; Iványi, Tamás ; Juhász, ErnÍo
Budapest. KÍorösi Csoma Társaság [u.a.]. 1988. X, 304 S.. Keleti nyelvek kincsestára ; 10.
ISBN 963-01-9023-0

Magyar - arab társalgás
Juhász, ErnÍo ; Goseva, Maria ; El-Karamány, Yehia
2., jav. és bÍov. kiad. Budapest. Korona K.. 2002. 369 S..

Magyar aranycsinÐalÐok: ÐirÐasok az alkÐimiÐarÐol a felvilÐagosodÐas korÐabÐol
Torda, IsvÐan
Budapest . Magvetîo KönyvkiadÐo. 1980. 331 S..

Magyar aranycsinálók: Írások az alkímiáról a felvilágosodás korából
Torda, István [Hrsg.]
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1980. 331 S.. Magyar Hírmondó.
ISBN 963-271-329-X

Magyar Aria
Erkel, Ferenc,
Budapest. Rózsavölgyi,. [19--]. 9 s..

Magyar Athenas
Bod, Péter
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1982. 545 S.. Magyar Hírmondó.
ISBN 963-271-754-6

Magyar atom
Moldova, György
Budapest. 1978. 607 S..
ISBN 963-270-719-2

Magyar atomocska
Ozogány, ErnÍo
: Méry Ratio. 2002. 87 S..
ISBN 80-8883740-5

Magyar Automatizálási Konferencia
Budapest. 1970.

Magyar badar: 300 limerik
Várady, Szabolcs
Budapest. Európa Könyvk.. 2002. 246 S..
ISBN 963-07-7169-1

Magyar-Bajor-Osztrák titkos tárgyalások és együttmüködés: 1920 - 1921
Soós, Katalin
Szeged. 1967. 43 S.. Studia historiae universalis recentis et recentissimi aevi ; 4.

Magyar becézÍonevek: (1770 - 1970)
Hajdú, Mihály
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 362 p.. Nyelvészeti tanulmányok ; 18.
ISBN 963-05-0419-7 : 56.00Ft

Magyar Biblia-ford†tások: Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig
Nemeskürty, István
Budapest. Szépirodalmi Könyvk.. 1990. 334 S..
ISBN 963-15-4148-7

Magyar biblia hÍoskora.
Kiss, Margita
Újvidék. Jugoszláviai Magyar MÍuvelÍodési,. 1999..

Magyar biokertek a XVII. században
Surányi, DezsÍo
[Budapest]. Natura. 1987. 196 S. mit Abb. 8Ê.
ISBN 963-233-132-X

Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokban: földviszonyaink útja Moszkvától Brüsszelig
Tanka, Endre
Budapest. Alterra. 2004. 367 S..
ISBN 963-932449-3

Magyar békeillúziók 1945-1947: Oroszország és a Nyugat között
Kertész, István ; Gyarmati, Angéla [Übers.]
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1995. 593 S.. Extra Hungariam.
ISBN 963-07-5800-8

Magyar békeszerzÍodések: 1000 - 1526
Köblös, József ; SüttÍo, Szilárd ; Szende, Katalin
Pápa. Jókai Mór Városi Könyvtár. 2000. 287, [32] S..
ISBN 963-00-3094-2

Magyar bélyegek árjegyzéke
Budapest. 1964.

Magyar bánya-kalauz
Wien. Perles. 1881.

Magyar borkultúra
Török, Sándor
Budapest. MezÍogazda. 1995. 179 S..
ISBN 963-8439-19-X

Magyar-brit titkos Tárgyalások 1943-ban
Juhász, Gyula
Budapest. 1978. 320 S..
ISBN 963-09-1058-6

Magyar bútormÍuvészet a XVIII. században
Szabolcsi, Hedvig
Budapest: NépmÍuvelési Propaganda Iroda. 1982. 28 S..
ISBN 963-562-990-7

Magyar büntetÍojog: általános rész
Földvári, József
2. jav. kiad. Budapest. Tankönyvkiadó. 1990. 322 S..
ISBN 963-18-3022-5

Magyar büntetés-végrehajtási jog
Vókó, György.
Budapest ; . Dialóg Campus,. 1999.. 453 p. ;.

World gold resources: production rises marginally while consumption is still in excess-stocks at surface remain the big market factor
Handley, John
Johannesburg. Univ. of the Witwatersrand. 1997. 32 S.. Information circular ; 317.
ISBN 1-86838-198-6

Magyar Chambers: English dictionary for speakers of Hungarian
Schwarz, C. M. ; Magay, Tamás
Budapest. Akadémiai K.. 1992. 950 S..
ISBN 963-05-6312-6

Magyar címertan
Bertényi, Iván
Budapest. Osiris K.. 2003. 143 S..
ISBN 963-378-503-0

Magyar csaladi jog. 2. valtozatl. kiadas.
Pap, Tibor
Budapest. Tankoenyvkiado. 1972.

Magyar családjog
Pap
Budapest . Tankönyvkiadó .

Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században
Radvánszky, Béla
[Budapest]. Helikon.
ISBN 963-207-607-9

Magyar családtörténeti és címertani irodalom: 1561 - 1944
Baán, Kálmán ; Kóczy, T. L.
Utánny. [d. Ausg. Budapest 1932]. Budapest. KönyvértékesítÍo Váll.. 1984. IX, 187 S.. Tudománytár.
ISBN 963-02-2985-5

Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944
Baán, Kálmán ; Kóczy, T. László [Bearb.]
Budapest. KönyvértékesítÍo Vállalat. 1984. IX,187 S.. Tudománytár.
ISBN 963-02-2985-5

Magyarcsanád
Marjanucz, László
Budapest. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.. 2001. 217 S.. Száz magyar falu könyvesháza.
ISBN 963-928714-8

Magyar csatahelyek kisenciklopédiája
Veresegyházi, Béla
[Budapest]. Anno K.. 2000. 159 S..
ISBN 963-375-031-8

Magyar-cseh szótár
Hradský, Ladislav ; Stelczer, Árpád ; ÏSmilauer, Vladimír
Budapest [u.a.]. Akad. Kiadó. 1989.
ISBN 80-2000077-1 : KÏcs250.00

Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában 1919-1939
Fogarassy, László
Dunaszerdahely. Lilium Aurum. 1992. 160 S..
ISBN 80-8570406-4

Magyar cserkészvezetÍok könyve
Sík, Sándor
6., bÍov. kiad. Budapest. Márton. 1998.
ISBN 963-901149-5

Magyar csillagok
Barabás, Tibor
Budapest. 1979. 355 S..
ISBN 963-211-326-8

Magyar csoportnyelvi dolgozatok
Budapest. 1980.

Magyar dalok & Magyar rapszódiák =: Hungarian, gypsy songs & rhapsodies
Liszt, Franz ; Howard, Leslie
München. Koch International,. P 1994.. 2 CDs in Box.

Magyar dalok & Magyar rapszódiák : Franz
Liszt, Franz
P 1994..

Magyar Dalok zongorara
Liszt, Franz
Wien. Haslinger. 1840.

Magyar deÐaksÐag: anyanyelvünk Ðes az eurÐopai nyelvi modell
BalÐazs, JÐanos.
Budapest. Magvetîo,. c1980. 655, [1] p ;.

Magyar decretum: kyt Weres Balas a deakbol tudni illyk à Werbewczy Istwan Decretomabol, melyet tripartitomnak neweznek, Magyarra ford
Werboczy, István ; Weres, Balás
[Faks.-Neudr.] d. Ausg. Debrecen 1565. Debrecen. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár.

Magyar deákság: anyanyelvünk és az európai nyelvi modell
Balázs, János
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1980. 655 S.. Elvek és utak.
ISBN 963-271-306-0

Magyar design: magyar design 150 éve a dualizmus korától napjainkig
Vadas, József
Budapest. Vertigo Kiadó. 2004. 244 S.. Octogon könyvek ; 5.
ISBN 963-216-982-4

Magyar dialektológia
Kiss, JenÍo
Budapest. Osiris k.. 2001. 454, [50] S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-879-5

Magyar dialektológia, Stilisztika
Szabó, Géza
Szombathely. 1992. 125 S.. A Berzsenyi Dániel TanárképzÍo FÍoiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai ; 1.
ISBN 963-7173-37-4

Magyar dicsÍoség: képek a magyar történelembÍol
Gárdonyi, Géza ; Biczó, András
Repr. kiad., eredeti kiad.: Budapest : Dante 1941. [Budapest]. Malom Kkt.. 1999. 76 S..
ISBN 963-03-8575-9

Magyar diák: svájci Magyar diákszövetség lapja
Sankt Gallen.

Magyar-diák szókönyvének 1815 körül szerkesztett befejezÍo része a toldalékokkal
Kassai, József ; Gáldi, László
Budapest: Akad. Kiadó. 1962. 328 S..

Magyar diplomÐacia, magyar diplomatÐak: a magyar külpolitika szÐazadai,
HorvÐath, Jenîo,
Budapest, . Szent IstvÐan TÐarsulat. [1941]. 445 p..

Magyar Diplomacziai Emlekek
1 Aufl..

Magyar diplomácia a két háború között: tanulmányok
Pritz, Pál
Budapest. Magyar Történelmi Társulat. 1995. 356 p..
ISBN 963-04-551-6

Magyar diszitö styl: A nagyméltóságú m. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszterium segélyezése mellett. Irta és rajzolta Huszka József. Metszette Morelli Gusztáv
Huszka, József
Budapest. Deutsch, M.-Féle. 1885.

Magyar drámaírók: 19. század
Nagy, Péter
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1984. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-2610-0

Magyar drámaírók: 16 - 18. század
Nagy, Péter
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1981. 1177 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-1680-6

Magyar drámaírók 19. század
Nagy, Péter
Budapest. Szépirodalmi Könyvk.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-2610-0

Magyar drámaírók 20. század
Nagy, Péter
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1986. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-3214-3

Magyar drámákról: 1920-as, 1930-as évek
Bécsy, Tamás
Budapest [u.a.]. Dialóg Campus K.. 2003. 223 S.. Dialóg Campus szakkönyvek.
ISBN 963-931087-5

Magyar Ede
Bakonyi, Tibor ; Magyar, Ede
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1989. 28 p., [48] p. of plates. Architektúra.
ISBN 963-05-4981-6 : 86.00Ft

Magyar egér
Bonifert, Mária
Budapest. Belvárosi Könyvkiadó. 1994. 154 S.. CET könyvek ; 4.
ISBN 963-7675-36-1

Magyaregregy
Füzes, Miklós
Budapest. Száz Magyar Falu Könyvesháza. 2001. 171 S.. Száz magyar falu könyvesháza.
ISBN 963-928700-8

Magyar egyetemi hallgatÐok ÐeletfelfogÐasa: (nemzetközi LosszehasonlitÐas).
Varga, KÐaroly.
Budapest, . AkadÐemiai KiadÐo,. 1968.. 178 p..

Magyar egyetemi és fÍoiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei
Budapest. Magyar Egyetemi és FÍoiskolai Levéltári Szövetség [u.a.]. 1997.
ISBN 963-463-129-0

Magyar egyházi gyÍujtemények kincsei
Katalin, David
Budapest. Corvina. 1981. 29 S..
ISBN 963-13-1267-4

Magyar egyházjogi bibliográfia: 1964-1989
Fülöp, Tibor
Budapest. Márton Áron Kiadó. 1990. 78 S..
ISBN 963-7947-01-9

Magyar egyháztörténeti bibliográfia: 1980 - 1990
Várszegi, Asztrik
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 1997. 221 S.. METEM-Könyvek ; 17.
ISBN 963-8472-25-1

Magyar elbeszélÍok: 20. század
Illés, Endre
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-0883-8

Magyar elbeszélÍok: 19. század
Szalai, Anna
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1976. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-0728-9

Magyar elbeszélÍok: 16. - 18. század
Gyenis, Vilmos ; Sárdi, Margit S.
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1986. 1142 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-2966-5

Magyar elbeszélÍo szólamok
Györffy, Miklós
1. kiadó. Pozsony. Kalligram. 2004. 329, [3] S..
ISBN 80-7149641-3

Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben
Kosztin, Árpád
Budapest. Bíró. 1998. 204 S..
ISBN 963-8363-72-X

Magyar emlékírók
Szávai, János
Budapest. Szépirodalmi Könyvk.. 1988. 280 S..
ISBN 963-15-3289-5

Magyar emlékírók 16-18. század
Bitskey, István
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1982. 1000 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-1603-2

¬Die¬ Magyaren: Geburt einer europäischen Nation
Balázs, György ; Szelényi, Károly
1 Aufl.. Wien. Österr. Bundesverl.. 1989. 91 S. : zahlr. Ill..
ISBN 963 13 2666 7

Die Magyaren: Historisch-romantisches Gemälde aus der Zeit der neuesten Bewegungen in Ungarn
Häberlin, Carl Ludwig
Leipzig. Fritzsche. 1850.

¾Magyaren und andere Ungarn¾: ethnopolitische Fragen nach dem Zweiten Weltkrieg
Peterleitner, Hans
1974.

Magyarenzauber: eine kleine Fußball-Geschichte Ungarns
Seitz, Norbert

Magyar erato
Réz, Pál [Hrsg.]
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1986. 478 S.. Magyar hírmondó.
ISBN 963-14-0885-X

Magyar erdészet, 1954-1979
Keresztesi, Béla
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 390 S..
ISBN 963-05-3018-X

Magyar ereklyék, magyar jelképek
Ruffy, Péter
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1988. 169 S., 7 ungez. Bl. Abb.
ISBN 963-09-3243-1

Magyar eröfeszítések a második világháború befejezésére
Hennyey, Gusztáv
Köln. Széchenyi Kör. 1965. 52 S.. Széchenyi-könyvtár. ; 9..

Magyar erÍofeszítések a második világháború befejezésére
Hennyey, Gusztáv
Köln. Széchenyi kör. 1965. 52 S.. Széchenyi könyvtár ; 9.

Magyar es magyar vonatkozasu ermek mesterjegyei
Gosztonyi, Jozsef
2., verb. und erg. Ausg. Budapest. Mag. EremgyújtÍok Egy. 2000.
ISBN 963-03-7796-9

Magyar-eszperantó szótár
Pechan, Alfonz
6., kiadás. Budapet. Terra. 1988. 560 S.. Kisszótár sorozat.
ISBN 963-205-209-9

Magyar etüdök
Ligeti, György
1 Aufl..

Magyar exodus: magyar menekültek Nyugaton 1956 - 1959
Sós, Péter János
Budapest. Gondolat. 2005. 148 S..
ISBN 963-956773-6

Magyar expedíciók Ásziában
Kubassek, János
Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 1994. 81 S.. Távoli tájak magyar utazói.
ISBN 963-18-5606-2