Magyar történelem
Boronkai, Szabolcs
[Budapest]. Pannonica K.. 2003. 439 S.. 21. századi enciklopédia.
ISBN 963-925269-7

Magyar történelem: tízezer év,–ezer oldalról ; oktatási segédkönyv
Csihák, György
Zürich [u.a.]. 2002. 635 S..
ISBN 963-86100-1-8

Magyar történelem évszámokban: a kezdetektÍol a rendszerváltozásig
Markó, László
Budapest. Holnap Kiadó. 1996. 120 S..
ISBN 963-346-139-1

Magyar történelmi arcképek: zongára
Liszt, Franz ; Szelényi, István
Budapest. Ed. Musica. 1959. 24 S..

Magyar történelmi arcképek: (1884 - 86)
Liszt, Franz ; Szegedi, Ernö ¬[Klavier]¬
[S.l.]. Qualiton. [ca. 1975]. 1 Schallplatte. Late piano works / Liszt ; 1.

Magyar történelmi arcképek zongorára
Liszt, Franz
Budapest. Zenemükiadó Vállalat. 1959. 24 S..

Magyar Történelmi Film Alapítvány: (1992 - 2002) ; tények és dokumentumok
Pörös, Géza
Budapest. 2002. 129 S..
ISBN 963-204-286-7

Magyar történelmi fogalomtár
Bán, Péter [Hrsg.]
Budapest. Gondolat. 1989.
ISBN 963-282-202-1

Magyar történelmi helynevek
Csiffáry, Tamás
Budapest. Könyvmíves Könyvk. 2001. 494 S..
ISBN 963-926248-X

Magyar történelmi ki kicsoda?
Szilágyi, Ferenc V.
Budapest. Anno K.. 2003. 197 S..
ISBN 963-375-298-1

Magyar történelmi kronológia: Az ÍostörténettÍol 1970-ig
Gunst, Péter [Hrsg.]
5.kiad. Budapest. Tankönyvkiadó. 1984. 587 S..
ISBN 963-17-7910-6

Magyar történelmi városok
Balázs, Imre József
Budapest. Magyar Könyvklub. 2001. 239 S..
ISBN 963-547-564-0

Magyar történet
Karinthy, Ferenc
Budapest. K.u.K. Kiadó. 2003. 484 S.. Unikum könyvek.
ISBN 963-938451-8

Magyar történet
Hóman, Bálint ; SzekfÍu, Gyula
2., bÍov., teljes kiad, [Nachdruck der Ausg.] Budapest 1935 - 1936. Budapest. Maecenas Könyvkiadó. 1990.
ISBN 963-7425-34-9

Magyar történetábrázolás a 17. században
Rózsa, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 188, [ca 120] S..

Magyar történeti borkalendárium: örök idÍokre
Csoma, Zsigmond
2., átdolg. és jav. kiad. Budapest. MezÍogazda. 2004. 205 p.. Hagyomány és vidék.
ISBN 963-286-145-0

Magyar történeti dokumentumok: 1944 - 2000
Izsák, Lajos ; Nagy, József
Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 2004. 614 S..
ISBN 963-19-4587-1

Magyar törtâneti forráskiadványok, összeálitt Bartoniek Emma.
Bartoniek, Emma.
Budapest, . Magyar Tèprtenâ,. 1929.. 203 p..

Magyar történeti jelentéstan: rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat
Hadrovics, László
1. kiad. Meppel. Boom. 1976. 403 p., [11] leaves of plates. Sociologie van de Uithof.
ISBN 90-6009-210-4 : fl 39.50

Magyar történeti kronológia, 1971-1990: a függelékben 1992-ig
Seifert, Tibor
Budapest. IKVA. 1994. 176 S..
ISBN 963-7757-83-X

Magyar történeti kutatások a Vatikánban
Tusor, Péter
Budapest ; Róma. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 2004. 229 S.. Collectanea Vaticana Hungariae : Classis 1, Excerptum ex ; 1.
ISBN 963-929691-0

Magyar történeti szöveggyÍujtemény: 1914 - 1999
Budapest. Osiris K.. 2000. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-782-9

Magyar történeti szöveggyÍujtemény, 1000 - 1526
Bertényi, Iván
Budapest. Osiris K.. 2000. 478 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-549-4

Magyar történeti szöveggyÍujtemény, 1914-1999
Romsics, Ignác
Budapest. Osiris. 2000. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-782-9 set

Magyar történeti topográfia
Pintér, Zoltán
Kisújszállás. Szalay. 1997. 64 S.. Iskolai mindentudó.
ISBN 963-908079-9

Magyar történészek tudományos találkozója Buda török alóli felszabadulásának 300. évfordulóján ...
Szarka, László [Hrsg.]
Budapest. Magyarságkutató Csoport u.a.. 1988. 123 S..
ISBN 963-200-244-X

Magyar toll
Rónai, Mihály András
Budapest. Szépirodami Könyvkiadó. 1991. 289 S..
ISBN 963-15-4384-6

Magyar toll
Rónai, Mihály András
Kieg. utánnyomás d. Ausg. Budapest 1991. Budapest. Glória K.. 2003. 343 S..
ISBN 963-928387-8

Magyar tragédia: Trianon 75 éve
Raffay, ErnÍo
Budapest. Püski Kiadó. 1995. 233, [3] S..
ISBN 963-8256-78-8

Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-tÍol napjainkig
Valuch, Tibor
[Budapest]. Argumentum K.. 2004. 1101 S.. Szociológiatörténet - történetszociológia.
ISBN 963-446-296-0

Magyar társasági jog: az 1997. Evi CXLIV. Törvény alapján
Fazekas, Judit
Budapest. Kiado "Novotni Alapitvany a Maganjog Fejleszteseert". 2000. 457 S..
ISBN 963-661-315-X

Education et intimité dans les oeuvres de Victor Hugo et de Jose Marti
[Mikrofiche-Ausg.]. Budapest. Lapoda Multimédia. 1995. 593 S..

Magyar tudomány: a Magyar tudományos akadémia értesítîoje
Budapest . Magyar Tudományos Akadémia.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyüjtemény
Apor, Éva
Budapest. MTAK. 1997. 32 S..
ISBN 963-7302-97-2

Magyar tudománytörténet: [a felsÍooktatási intézmények hallgatói számára]
Gazda, István
Piliscsaba. Mati. 2001. 200 S..
ISBN 963-9276-10-3

Magyar tudóslexikon: A-tól Zs-ig
Nagy, Ferenc
[Budapest]. Better. 1997. 1024 S..
ISBN 963-85433-5-3

Magyar tudósok önéletrajzai
Csiffáry, Gabriella
Budapest. Palatinus. 2003. 645 S.. Születtem ....
ISBN 963-938095-4

Magyar tükör: segédkönyv a hungarológia oktatásához ; (válogatás a magyar irodalomból és a rendszerváltás korszakának publicisztikájából) ; kézirat gyanánt
Gereben, Ferenc
Budapest. Közép-Európa Intézet az Amszterdami Egyetem Kelet-Európa Intézetével együttmÍuködésben Teleki László Alapítvány. 1995. 296 S..
ISBN 963-8105-19-4

Magyar tükor: (1921)
Krúdy, Gyula
Budapest. Balassi K.. 1998. 91 p..
ISBN 963-506-219-2

Magyar udvari rendtartás: utasítások és rendeletek, 1617 - 1708
Koltai, András
Budapest. Osiris K.. 2001. 287 S.. Millenniumi magyar történelem : Források.
ISBN 963-389-124-8

Magyar ünnepek
Pécs. Jelenkor. 1999.
ISBN 963-676-216-3

Magyar ünnepek
Celldömölk. Apáczai Kiadó. 1990. 324 p..
ISBN 963-02-8876-1

Magyar üzleti nyelvkönyv
Lackó, Tibor
1 Aufl.. Debrecen. Nyári Egyetem K.. 2004. Lingua hungarica.

Magyar üzleti nyelvkönyv
Laczkó, Tibor ; Rácz, Edit
[Debrecen]. Debreceni Nyári Egyetem. 2004. 204 S.. Lingua Hungarica.
ISBN 963-214-314-0

Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok: (a kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyaga alapján) ; egyetemi jegyzet
Petro M. Lyzanec' *1930-*
Uzshorod . 1970. 249 S.

Magyar-ukrán szótar
Lizanec, Péter
Ungvár. IVA Kiadó. 2001. 792 S..
ISBN 966-7400-09-7

Magyar-ukrán szótár
Csucska, P. P. [Hrsg.]
Budapest. Akad. K.. 1961. XX, 912 S..

Magyarul beszélni: versek
Kovács, József Hontalan
1 Aufl.. Mohács. Mohácsi Müvészeti Társ.. 1998. 130 S..
ISBN 963 03 6556 1

Magyarul, csak magyarul!
Kovács, Ferenc F. ; Fábián, Pál
Lakitelek. Antológia. 2004. 173 S..
ISBN 963-935433-3

Magyarul megszólaló tudomány: Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében
Péntek, János
Budapest. Lucidus K.. 2004. 263 S.. Kisebbségkutatás könyvek.
ISBN 963-946522-4

Magyar Ulysses
Várhelyi, András
[Békéscsaba]. Tevan. 1998. 149 S..
ISBN 963-7278-41-9

Magyar uralkodók: királyok, királynÍok, fejedelmek és kormányzók ; rövid életrajzok Álmos fejedelemtÍol Horthy Miklósig
Veresegyházi, Béla
[Budapest]. Anno K.. 2002. 208 S..
ISBN 963-375-220-5

Magyar uralkodók pénzeiken
Gedai, István
Budapest. Zrínyi. 1991. 200 S., 14 Tab.
ISBN 963-327-093-6

Magyar urbanista: válogatott versek 1936-1964
Bóka, László ; Sik, Csaba ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Magvetö K.. 1969. 486 S..

Magyar utazók Amerikában
Balázs, Dénes
Budapest. Nemzeti Tankönyvk. 1995. 86 S.. Távolti tájak magyar utazói.
ISBN 963-18-6172-4

Magyar utazók Ausztráliában, Óceániában, és a sarkvidékeken
Balázs, Dénes
Budapest. Nemzeti Tankönyvk. 1995. 91 S.. Távoli tájak magyar utazói.
ISBN 963-18-6173-2

Magyar utazók lexikona
Balázs, Dénes
Budapest. Panoráma. 1993. 463 S..
ISBN 963-243-344-0

Magyar utazók Ázsiában
Kubassek, János
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1993. 101 S.. Távoli tájak magyar utazói.
ISBN 963-18-5313-6

Magyar utazási irodalom, 15 - 18. század
Kovács, Sándor Iván [Hrsg.] ; Monok, István [Hrsg.]
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1990. 1013 S..
ISBN 963-15-4255-6

Magyar utónévkönyv
Ladó, János
8., javított kiad. Budapest. Kulturtrade Kiadó. 1996. 251 S..
ISBN 963-7826-91-2

Magyar vadászati szó- és szokásgyÍujtemény
Kopa, János
Budapest. MezÍogazda. 1999. 123 p..
ISBN 963-923925-9

Magyar vadászversek a XIX - XX. századból
Nagy, Domokos Imre
Budapest. TerraPrint. 2001. 103 S..
ISBN 963-918630-9

Magyar vagyon román kézen: dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetérÍol és a magyar - román vagyonjogi vitáról
Vincze, Gábor
Csíkszereda. Pro-Print Könyvk.. 2000. 527 S.. Múltunk könyvek.
ISBN 973-931163-6

Magyar vasúti építkezések Erdélyben
Horváth, Ferenc ; Kubinszky, Mihály
Budapest. Magyar Államvasutak Rt.. 1998. 252 S.. Vasúthistória könyvek.
ISBN 963-7085-54-8

Magyar vasúttörténet
Kovács, László
Budapest. Közlekedési Dokumentációs Kft. 1995.
ISBN 963-552-311-4

Magyar vasúttörténet 1846 - 2000
Kovács, László
[Budapest]. Magyar Államvasutak Részvénytársaság. 2000. 606 S..
ISBN 963-03-8369-1

Magyar Vasúttörténeti Park született!: (egy, évtizedeken át folytatott küzdelem története) ; mit deutschen und englischen Kurzfassung bzw. Bildtexten ...
Heller, György
Budapest. Magyar Államvasutak Részvénytárs.. 2000. 87 S..
ISBN 963-00-3100-0

Magyar vasutak a II. vilÐaghÐaborÐu Ðeveiben: a visszaemlÐekezÐesek alapjÐan LosszeÐallÐitotta Ðes kiegÐeszÐitette, Lovas Gyula.
Lovas, Gyula.
Budapest. Magyar ÐAllamvasutak,. 1996.. 632 p..

Magyar vasutak a II. világháború éveiben
Lovas, Gyula
Budapest. Magyar Államvasutak. 1996. 632 S.. Vasúthistória könyvek.
ISBN 963-7085-31-9

Magyar vers az 1540-es évekbÍol
Stoll, Béla
Szeged. 1981. S. 21-22. Acta Universitatis Szegediensis. <Sectio Philologica.>.
ISBN 963-481-216-3

Magyar vers - magyar nyelv: verstani tanulmány
Vargyas, Lajos ; Kodály, Zoltán
2. kiad. Budapest. Kráter MÍuhely Egyesület. 1994. 195 p.. Teleszkóp.
ISBN 963-7583-39-4

Magyar versszak
Szigeti, Csaba
Budapest. Balassi K.. 2005. 407 S..
ISBN 963-506-623-6

Magyar verstani szöveggyÍujtemény: [egyetemi tankönyv]
Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 1999.
ISBN 963-18-9735-4

Magyar világháló: a világban élÍo magyarok ezredvégi üzenetei
Földvári, Géza ; Hajduk, Márta ; SzöllÍos, István
[o. O.]. Omis K.. 2001. 233 S..
ISBN 963-00-7677-2

Magyar világjárók újabb kalandjai
Horányi, Gábor
Budapest. Palatinus. 2004. 159 S..
ISBN 963-948772-4

Magyar világörökség
Gáspár, Zsuzsa
Budapest. Officina '96. 2003. 163 S..
ISBN 963-946433-3

Magyar Villamos Müvek Tröszt vállalatai és azok üzemegységei
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1987. 1 Karte.

Magyar Villamos MÍuvek közleményei
Budapest. MVM. 1992.

Magyar válasz a világgazdasági kihívásra
Nyilas, András
Budapest. Közgazd. és Jogi Kvk.. 1982. 300 S.. IdÍoszerÍu Közgazdasági Kérdések.
ISBN 963-221-194-4

Magyar vállalatok és a világgazdaság
Béla, Bojkó
Budapest. 1980. 150 S.. MTA Világgazdasági Kutató Intézet Tudományos Tájékoztató Szolgálatának Közleményei.
ISBN 963-301-065-9

Magyar változások 1948 - 1978
Fejtö, François ; Gosztonyi, Péter ; Méray, Tibor
Bécs . Integráció. 1979. 150 S..

Magyar Voltaire, magyar encziklopédisták: irodalom történeti korrajz
Márton, József
Nagyszombatban. 1900. VII, 251 S..

Magyar voltam a gulág-on
Lovas, Márton
[Budapest]. Széchenyi Kiadó. 1989. 158 S..
ISBN 963-01-9480-5

Magyar Voltáire, magyar encziklopédisták: Irodalomtört. korrajz
Márton, József
Nagyszombatban. Selbstverl., [Dr.:] Winter. 1900. VII, 251 S..

"Magyar voltál! Ezért!"
TakáÏc, Ladislav
1. kiad. PreÏsov. VaÏsko. 2003. 247 S..
ISBN 80-7165428-0

Magyar várak legendái
Gabányi, János
Budapest. Akad. K.. 1994.
ISBN 963-05-6694-X

Magyar várak legendái
Gabányi, János ; Pilaszanovich, Irén [Hrsg.] ; Markó, Gábor [Ill.]
Budapest. Holnap Kiadó. 1991. 173 S..
ISBN 963-345-055-1

Magyaróvári Majorok
Timár, Lajos
[Mosonmagyaróvár]. Majoroki Polgári Kör [u.a.]. 1998. 111 S..
ISBN 963-04-9507-4

Magyar város
Erdei, Ferenc ; Kulcsár, Kálmán
Hasonmás kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 255 p.. Erdei Ferenc összegyÍujtött mÍuvei.
ISBN 963-05-0503-7 : 55.00Ft

Magyar városi önkormányzatok, 1848-1918
Kajtár, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1992. 212 p.. Területi és települési kutatások ; 9.
ISBN 963-8371-57-9

Magyar városok statisztikai évkönyve: a magyar városok háztartási viszonyai az ... években
Budapest. 1934.

Magyar vértanuk könyve
Kacziány, Géza
Repr. kiad. Kecskemét. Nemz. Kincseinkért Egyes.. 2004. 143 S..
ISBN 963-216-881-X

Magyar évszázadok
Varga, László
[Eger]. Varga. 2000. 359 S.. Magyar Irók Nemzetközi Szövetsége könyvtára ; 63.
ISBN 963-925325-1

Magyar évszázadok: tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára
Ormos, Mária ; Kosáry, Domokos
Budapest. Osiris K.. 2003. 359 S..
ISBN 963-389-456-5

Magyar vízivad közlemények
Sopron. 1997.

Magyar vízügytörténet
Szlávik, Lajos ; Csath, Béla
Baja. Eötvös József FÍoiskola, MÍuszaki Fakultás [u.a.]. 1998. 95 S..
ISBN 963-7290-15-X

Magyar women: hungarian women's lives, 1960s-1990s
Corrin, Chris
New York [u.a.]. St. Martin's Press [u.a.]. 1994. XIII, 312 S..
ISBN 0-333-56039-6

Magyary Zoltán
Magyary, Zoltán ; Saád, József
Budapest. Új Mandátum. 2000. 295 S.. Magyar panteon ; 8.
ISBN 963-915885-2

Magyary Zoltán munkássága: az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés elîoadói anyaga
Gyenisné Landesz, Edit. ; Somorjai, József.
Tata. Komárom Megyei Múzeumok Igazgatósága,. 1990.. 58 p. ;.

Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez 1942
Jakabffy, Imre
Budapest. Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata. 1994. 109 p.. Kisebbségi adattár ; 3.
ISBN 963-85166-3-1

Magyarázat, megértés és elîorejelzés
Bertalan, László.
Budapest. Tömegkommunikációs Kutatóközpont,. 1987.. 313 p..

Magyarázatok Szent Benedek Regulájához
Söveges, Dávid
2. kiad. Pannonhalma. Szent Gellért Hittudományi FÍoiskola. 1996. 310 S.. A Pannonhalmi FÍoiskola könyvei ; 8.
ISBN 963-85471-4-6

Magyarózdi toronyalja: írói falurajz egy erdélyi magyar faluról
Horváth, István
[Budapest]. Magyar Helikon. 1980. 549 S..
ISBN 963-207-439-4

Magyar zenei helynevek: [helynévszótár és kronológia]
Csiffáry, Tamás
Budapest. Könyvmíves Könyvkiadó. 2002. 525 S..
ISBN 963-926250-1

(Magyar) zenei élet kárpátalján
Boniszlavszky, Tibor
Ungvár [u.a.]. Intermix Kiadó. 1993. 87 S.. Kárpátaljai magyar könyvek ; 18.
ISBN 963-8129-80-1

Magyar Zeneköltök: Kiállitási Albuma 1885
István, Bartalus ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Rózsavölgyi és Társa. 1885. 155 S..

Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers
Kodály, Zoltán ; Vargyas, Lajos
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1993. 429 S.. Kodály Zoltán hátrahagyott írásai.
ISBN 963-15-4413-3

Magyar zenemÍukiadók és tevékenységük 1774-1867
Mona, Ilona [Hrsg.]
Budapest. MTA Zenetudományi Intézet. 1989. 516 S.. MÍuhelytanulmányok a magyar zenetörténethez ; 11.
ISBN 963-7074-21-X

Magyar zeneszerzÍok
Frideczky, Frigyes
Budapest. Athenaeum 2000 K.. 2000. 208 S.. Lyceum könyvek.
ISBN 963-926111-4

Magyar zeneszerzÍok kislexikona
Dobi, Géza
Komárom. KT Könyv- és Lapk. Kft.. 2003. 73 S..
ISBN 80-8056283-0

Magyar zenetörténet
Dobszay, László
2., bÍov. kiad. Budapest. Planétás k.. 1998. 439 S.. JelenlévÍo múlt.
ISBN 963-901423-0

Magyar zenetörténet
Dobszay, László
Budapest. Gondolat. 1984. 421 S..
ISBN 963-281-398-7

Magyar zenetörténeti tanulmányok: Monsonyi Mihály és Bartók Béla emlékére
Ferenc, Bonis
Budapest. Zenemükiadó. 1973. 364 S..

Magyar zongoramuzsika: a zeneiskolák alsó osztályai számára
Szávai, Magda
Budapest . Zenemîukiadó. 1966. 39 S..

Magyar zsidó históriák: anekdota lexikon
Don, Péter ; Raj, Tamás
Budapest. Makkabi K.. 1997. 149 S..
ISBN 963-7475-28-1

Magyar zsidó hórlapok és folyóiratok bibliográfiája
Scheiber, Sándor
Budapest. MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 1993. 417 S.. Hungaria Judaica ; 3.
ISBN 963-7450-77-7

Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája = Bibliography of Hungarian Jewish newspapers and journals
Scheiber, Sándor,
Budapest. MTA Judaisztikai Kutatócsoport,. 1993. 417 p. ;.

Magyar zsidók a Mauthausen-i koncentrációs táborban =: Names of the Jews deported from Greater Hungary to the Mauthausen Concentration Camp
Bar-Shaked, Gavriel
New York {[u.a.]. Beate Klarsfeld Foundation,.

Magyar zsidó levéltári repertórium
Haraszti, György
Budapest. MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 1993. Hungaria Judaica ; ....
ISBN 963-4750-76-9

Magyar zsidó lexikon
Ujvári, Péter
[Nachdr. der Ausg.] Budapest 1929. Budapest. Makkabi. 2000. [16], 1028 S..
ISBN 963-7475-50-8

Magyar zsidó lexikon,
Ujvári, Péter,
Budapest, . A Magyar zsidó lexikon kiadása,. 1929.. [7],1028 p..

Magyar-zsidó oklevéltár
Scheiber, Sándor
Budapest.

Magyar-zsidÐo oklevÐeltÐar
Scheiber, SÐandor
Budapest. Izraelita Magyar Irodalmi TÐarsulat,. 1903-1980.. v..

Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig
Komlós, Aladár
Budapest. Múlt és JövÍo Kiadó. 1997.
ISBN 963-85697-0-0

Magyar zsidó útikönyv és adattár
Orbán, Ferenc
Budapest. Makkabi. 2003. 82 S..
ISBN 963-7475-86-9

Magyar zsoltÐarok: genfi zsoltÐarok magyar szerzök feldolgozÐasÐaban
Arany, SÐandor
Budapest . A ReformÐatus Zsinati Iroda SajtÐoosztÐalya. 1979. 1 Partitur (351 S.).

Magyar zsoltár
Alexa, Károly
[Budapest]. Kortárs. 1994. 773, [11] p..
ISBN 963-8464-20-8

Magyk
MJJ. 2005. 501 S..
ISBN 3-446-20642-6 Gb. : EUR 17.90, EUR 18.40 (AT), sfr 32.50

Magyk
Sage
UMBID .

Magyorország falutipusai
Beluszky, Pál ; Tamás, Sikos T.
Budapest. MTA FKI. 1982. 167 S.. Elmélet, módszer, gyakorla, Földrajztudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia ; 25.
ISBN 963-7321-96-9

Magyrország virágzása és romlása
Varga, Domokos
Budapest. 1977. 159 S..
ISBN 963-11-0816-3

Magzåa® eti seänoråa
Gabra® egze® abihâer Gabramasqal.
[Asmara, Ethiopia. s.n.,. 199-?]. 160 p. ;.

MaÇgÏzan: ömírí men ÏsyÇgarmagerlírí
Eleukenov, ÏSeriazdan RustemoviÏc
Almaty. Sanat. 1995. 383 S..
ISBN 5-7090-0250-X

MaÇgÏzan men Säken: gylymi Çesse :/ TØursynbek ÐKäkíÏsØuly
ÐKäkíÏsØuly, TØursynbek
Almaty. ÐKazaÐk universitetí. 1999. 447 S..
ISBN 5-7667-6711-0