MAETERLINCK'S SYMBOLISM : THE BLUE BIRD AND OTHER ESSAYS
Rose, Henry
REPR. D. AUSG. NEW YORK 1911. FOLCROFT, PA. FOLCROFT LIBRARY ED.. 1974. 114 S..
ISBN 0-8414-7315-3

Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan p¯ precision och noggrannhet i volymskattningar: en jämförelse mellan Näslunds och Brandels volymfunktioner, baserad p¯ Riksskogstaxeringens provträdsdata 1988-1992
Broman, Nils ; Christoffersson, Jan
Ume¯. Sveriges lantbruksuniv.,. 1999. 25 s..

Mätfel och felklassificering vid metabolt syndrom: analys av ULSAM-kohorten
Noander, Erika,
Uppsala, . 2005. 40 s..

Maet & glad
Weiland, Agneta, ; Björnstjerna, Fabian, ; Lamberth, Lena
[København]. Lamberth,. 1998. 87 s..

Thema Ethik in der pränatalen Medizin - geht sie voran oder läuft sie hinterher?
Holzgreve, Wolfgang
Bern. Huber. 2006. S. 679 - 734. Therapeutische Umschau ; 63.2006,11.

Thema "Ethologie und Tierschutz": Tagung der Fachgruppe "Tierschutzrecht" in Verbindung mit der Akademie für Tierärztliche Fortbildung (ATF) ... ; Weihenstephan, 16. - 19. September 1998
Gießen. DVG. 1999. 185 S..
ISBN 3-930511-61-4 (kart.) : DM 25.00

M. A. ÇEtinger: uÏcënyj i pedagog: sbornik statej
Savvina, L. V. ; ÇEtinger, Mark AronoviÏc
Rostov-na-Donu. Foliant. 2004. 146 S..
ISBN 5-945930-66-0

Mätmetodik för syrgasdiffusion i jord med särskild hñsyn till felkällor: en litteraturöversikt sammanställd
Tyler, Carin,
Lund, . 1973. [2], 33 bl..

Mätnig av dragkraften hos minilunnare
Larsson, Mikael
Garpenberg. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik. 1989. XIV, 45 S.. Rapport ; 184.
ISBN 91-576-3820-9

Mätning, analys och optimering av skogsmakiners driftsäkerhet
Axelsson, Sven-Åke
Stockholm. Skogshögskolan. 1975. 38 S.. Studia forestalia Suecica ; 124.
ISBN 91-38-02279-6

Mätningar av avdunstning-kondensation samt snösmältning fr¯n en snöyta
Nyberg, Alf, ; H¯rsmar, Per-Olof,
Stockholm, . 1971. [1], 22 bl..

Mätningar av luftburna bakterier och endotoxin vid pumpstationen Strandvenget, Köpenhamn.
Göteborg, . 1981. 5 bl..

Mätningar av luftrenares effekt p¯ tobaksrök
Olander, Lars, ; Johansson, Rolf ; Johansson, Johan
Solna. Arbetsmiljöinstitutet. 1987. 8 vol..

Mätningar av lungfunktion och damm respektive endotoxin i svinstallar, Ingelstorp
Essle, Nils
Göteborg, . 1988. 9 bl..

Mätningar av naturlig radioaktivitet i och fr¯n filter vid n¯gra vattenverk
Östergren, Inger ; Ek, Britt-Marie ; Åkerblom, Gustav
Stockholm. Statens str¯lskyddsinstitut,. 2005. 19 s..

Mätningar p¯ Texas instruments solid circuit.
Andersson, Eric,
Stockholm, . 1964. [1], 24 bl..

Mätning av absorption i icke-sabine rum.
Nilsson, Erling
Lund, . 1986. [13] bl..

Mätning av avloppsvattenflöde i ledningsnät, avloppspumpstationer och fasta mätanordningar: Flow measurements in sewers and sewer pump stations
Bergh, Hans,
Stockholm, . 1982. 154 s..

Mätning av betongens luftpermeabilitet: laboratoriestudie av en fältmässig metod
Jönis, P.J. ; Molin, C.
Stockholm. Statens Provningsanstalt. 1988. 47 S.. Statens provningsanstalt, teknisk rapport ; 1988-43.
ISBN 91-7848-128-7

Mätning av bilavgaser med FEAT-teknik: mätninger i Stockholm och Göteborg 1995
Sjödin, Åke.
Stockholm. Kommunikationsforskningsberedningen,. [1998]. 51, [3] p..

Mätning av bränsleflis, spån och bark
Nylinder, Mats ; Törnmarck, Jens
Uppsala. 1986. 63 S.. Rapport ; 173.
ISBN 91-576-2598-0

Mätning av dämpning och effekt över ett stort dynamiskt omr¯de.
Ulriksson, Bengt,
1984. 9 bl..

Mätning av densitets- och fuktvariationer i trämaterial med hjälp av datortomografi: förstudie (STU Dnr 835639)
Hägglund, Göran ; Lindgren, Owe
Stockholm. Träteknikcentrum ,. 1987. 19 s..

Mätning av detonationshastighet och krökningsfront i samband med brinnmodellutveckling för emulsionssprñgämne K1: Measurement of the velocity and shape of the detonation front in the burn model development for an emulsion explosive
Nyberg, Ulf ; Deng, Junhua ; Chen, Li
Stockholm. SveBeFo,. 1995 ; . 43 bl..

Mätning av ekonomisk fattigdom: en översikt med tillämpning på finskt data
Jäntti, Markus
Åbo. 1990. 25 S.. Meddelanden från Ekonomisk Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi : Serie A ; 315 : Nationalekonomiska institutionen.
ISBN 951-649-721-7

Mätning av elektrisk energi och effekt vid eldistribution: Lule¯ 3-5 februari 1982
Stockholm. STF,. [1982]. [Ca 250] bl. (var. pag.).

Mätning av flisved och bränsleflis: en studie utförd i samarbete med wermländska inmätningsföreningen och vänerskog
Nylinder, Mats
Uppsala. 1981. 47 S.. Rapport ; 123.
ISBN 91-576-0935-7

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag
Wallman, Carl-Gustaf.
[Linköping, Sweden]. Väg- och transportforskningsinstitut,. [2005]. 1 v. (various pagings).

Mätning av fuktförh¯llande och värmetransport till underliggande mark i en grund som utföres med golvvärme
Roots, Peter,
Gävle. University of Gävle ,. 2001. 18 s. + bilagor.

Mätning av gagnvedsandelen i träddelstravar vid gruvöns bruk
Blomqvist, Hans
Uppsala. 1986. 23 S.. Rapport ; nr 177.
ISBN 91-576-2682-0

Mätning av graden av endogami: preliminär rapport
Finnäs, Fjalar
Åbo. 1987. 22 S.. Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi : Serie A ; 245.
ISBN 951-649-357-2

Mätning av inkomstojämnhet: en studie av ett statistiskt operationaliseringsproblem
Nygård, Fredrik
Abo. 1981. II, 119 S.. Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi, Ser. A. 163, Statistiska Institutionen.
ISBN 951-648-755-6

Mätning av isokinetisk bålmuskelstyrka
Nygård, Clas-Håkan
Solna. Arbetsmiljöinstitutet. 1994. 17 S.. Arbete och hälsa ; 1994,37.
ISBN 91-7045-285-7

Mätning av katjonbehov och Z-potential vid tillverkning av v¯tstarkt mjukpapper = Measurement of cationic demand and zeta potential in produktion of wet-strenght tissue paper
Hilmersson, Veronica
Göteborg. Chalmers tekniska högskola,. [2006]. 104 s..

Mätning av l¯ga halter formaldehyd med diffusionsprovtagare
Lindahl, Roger ; Andersson, Kurt ; Levin, Jan-Olof
Solna. Arbetsmiljöinstitutet. 1988 ; . 21 s..

Mätning av lågfrekvent buller från luftbehandlingsanläggningar
Tyrland, Sven ; Svensson, Jörgen
Stockholm. 1983. 65 S.. Rapport ; 1983,45.
ISBN 91-540-3924-X

Mätning av ljusniv¯er och ljustransmission i växthus: Measuring light transmission in greenhouses
Nilsson, Göran
Lund, . 1990. 38 s..

Mätning av luftburna bakterier och endotoxin vid Vestfjordens avløpsselskap
Rylander, Ragnar,
Göteborg, . 1990. 5, [1] bl..

Mätning av luftens dispersion inom våglängdsområdet från 2302 till 6907 Å.
Svensson, Karl-Filip
Lund. Blom. 1960. 4 S. ; 8-o.

Mätning av luftkvalitet med avseende p¯ formaldehyd, Perstorp, oktober 1981.
Kvist, Karin
Uppsala, . 1982. 8, [8] bl..

Mätning av nollföljdsimpedanser i direktjordade 130-kV nät
Andersson, Åke ; Järvelä, Anders
1991. 109 bl. med var. pag..

Mätning av omv¯rdnadskvalitet: översättning och bearbetning av Rush-Medicus process instrument samt redovisning av pilotförsök vid infektionskliniken, Falu lasarett
Ehrenberg, Anna,
Falun. Mellersta Dalarnas hälso- och sjukv¯rd,. 1986. 33 bl. +.

Mätning av partikelbundna luftföroreningar: utvärdering av TEOM och tillhörande filterenhet för ämnesanalys : mätinstrumenten testades i det kraftigt trafikerade omr¯det kring Oskarsleden-Kaptensgatan = Particulate air pollution sampling : evaluation of a TEOM instrument equipped with a filter unit for elemental analysis : the particle samplers has been tested in a heavily trafficked residential area in Göteborg
Johansson, H¯kan
Göteborg, . 1993. 58 s..

Mätning av psykist välbefinnande bland ungdomar i Sverige: använding av GHQ-12
Sconfienza, Carolina
Solna. Arbetsmiljöinstitutet. 1998. 33 S.. Arbete och hälsa ; 1998,22.
ISBN 91-7045-493-0

Mätning av reklamens effekt: erinransmätning
Wikström, Niklas
Lule¯, . 1997.

Mätning av sättningar i packad sprängstensfyllning
Busk, Gunnar
Stockholm . 1972. 51 S..

Mätning av spektrala signaturer för korn: inverkan av bevattning och gödsling
Kleman, Johan ; Fagerlund, Erik
Stockholm. Univ.,. 1981. 43 s..

Mätning av splitterfördelning med skuggtomografi frn cylindriska hologram
Carlsson, Torgny ; Gustafsson, Jonny
Stockholm. Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI),. 2007. 39 s..

Mätning av stänk från fordon på våt vägbana: (Measurement of splash and spray generated by vehicles on wet roads; a pilot study)
Sandberg, U.
Linköping . 1977. II, 46 p..

Mätning av str¯lning fr¯n laserdioder och lysdioder typ GaAs.
Johansson, Lars
Göteborg, . 1978. 40 bl..

Mätning av svinmuskulaturens färg och variation: fortsatta undersökningar
Thomke, Sigvard
Uppsala. 1969. 16 S.. Lantbrukshögskolans Meddelanden : Ser. A ; 112 = 15.

Mätning av tjñstekvaliteter inom facilities management
Carlsson, Robert
Göteborg. Chalmers tekniska högsk.,. 2004. 52 s..

Mätning av tjñstekvalitet i bibliotek: anvñdning av LibQUAL+TM i Sverige = [Measuring service quality in libraries : the use of LibQUAL+TM in Sweden]
Persson, Ann-Christin
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2005. 70 s..

Mätning av torrhalt i träddelar vintertid vid Lövholmens och Karlsborgs bruk
Blomqvist, Hans
Uppsala. 1987. 29 S.. Rapport ; nr 193.
ISBN 91-576-3213-8

Mätning av träddelar vid Norrsundets bruk: relation mellan massavedsvolym och lassvikt = Scaling o tree sections at Norrsundet's mill : the relationship between pulpwood volume and truckload weight
Lehtikangas, Päivi
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 1992. 32 s..

Mätning av träd och träddelar vid Frövifors Bruk
Nylinder, Mats
Uppsala. 1985. 29 S.. Rapport ; 161.
ISBN 91-576-2262-0

Mätning av träd och träddelar vid Iggesundes Bruk
Nylinder, Mats
Uppsala. 1985. 29 S.. Rapport ; 160.
ISBN 91-576-2260-4

Mätning av utsläpp i verklig trafik med FEAT-teknik: sammanställning av kunskapsläget
Sjödin, Åke.
[Stockholm]. Kommunikationsforskningsberedningen,. [1995]. 43 p..

Mätning av väte i utandningsluft som diagnostik vid kronisk enteriter: en litteraturstudie
Toresson, Linda
[Jönköping]. [Jordbruksverket],. 2001. 21 bl..

Mätning av verkningsgraden hos automatväxell¯dan till SAAB 900
Jacobson, Bo,
Lule¯, . [1981]. 9 bl..

Mätning i svetsrobotstation med hjälp av vision-system
Ohlström, Nils-Robert
2001. 42 s..

Mätning, lagring och presentation av neutrondetektordata med LabVIEW
Eriksson, Tobias ; Johannesson, Karin
2003. 20, [15] bl..

Mätning med Laser RST p¯ betongvägar
Holen, Åsmund
Linköping. Väg- och transportforskningsinstitutet,. 2001. 36 s..

Mätning och karakterisering av fogging i Volvo S80
Kristensen, Daniel
Göteborg. Ingenjörs- och sjöbefälsskolan vid Chalmers tekniska högsk.,. 1999. 32, [6] bl..

Mätning och styrning med IBM-PC
Eklund, Göran, ; Eklund, Karin,
Stockholm. LiberLäromedel,. 1986 ; . 80 s..

Mätning och utvärdering av belastningsvariationer
Johansson, Kenneth ; Martinsson, Bo J. B.
Göteborg, . 1986. 24, [48] bl..

Mätning och utvärdering av värmepump med avloppsvatten som värmekälla i Falun
Lagerkvist, Knut-Olof
Stockholm. Statens råd för byggnadsforskning. 1987. 33, [9] S.. Rapport ; 1987,42.
ISBN 91-540-4726-9

Mätning och värdering av såagverksflis
Nylinder, Mats
Uppsala. 1982. 18 S..
ISBN 91-576-1196-3

Mätning, optimering och reglering av en torkprocess =: Measurement, optimization and control of a drying process
Ristevski, Zlatko, ; Ramos Álvarez, Guillermo, ; Hernández, Miguel Ángel,
Helsingborg. LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Lunds universitet,. 2003. 48 s..

Mätning p¯ tv¯ urinsorterande avloppssystem: urinlösning toalettanvñdning och hemvaro i en ekoby och i ett hyreshusomr¯de = Measurements on two urine separating sewage systems : urine solution; toilet usage and time spent at home in an eco village and an apartment district
Jönsson, H¯kan ; Burström, Anna ; Svensson, Jan
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 1998. 43 s..

¬Die¬ Mätresse
Schreiber, Hermann
1. Aufl.. München. Schneekluth. 1981. 478 S.. Schreiber, Hermann: Die Versailles-Romane ; 4..

¬Die¬ Mätresse: Lustspiel
Lessing, Karl G.
Heilbronn. Henninger. 1887. XX, 113 S.. Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts in Neudrucken ; 28.

<<Die>> Mätresse, der Fürst und die Macht: Christina Wilhelmina von Grävenitz und die höfische Gesellschaft
Osswald-Bargende, Sybille
Frankfurt/Main . Campus-Verlag. 2000. 336 S..

¬Die¬ Mätresse des Bischofs: Roman
Henscheid, Eckhard
20. Aufl.. Frankfurt am Main. Zweitausendeins. 1986. 570 S. : Ill.. Roman-Trilogie / Eckhard Henscheid ; 3.

Die Mätresse des Kaisers: Roman
Stein, Susanne
Orig.-Ausg.. München. Knaur Taschenbuch. 2007. 475 S.. Knaur ; 63532.
ISBN 3-426-63532-1

Die Mätresse des Kaisers: Roman
Stein, Susanne
Neuausg., 1. Aufl.. Würzburg. Arena-Verl.. 1996. 235 S..
ISBN 3-401-04652-7

Die Mätresse des Kaisers
Stein
Augsburg . Weltbild .

_Die_ Mätresse des Königs: Roman
Dumas, Alexandre
Zürich. Atrium Verl.. o.J.. 253 S.. Zwischen Krone und Schafott I.

_Die_ Mätresse des Königs: Roman
Dumas, Alexandre <pŠre>
Lizenzausg.. Gütersloh. Bertelsmann. o. J.. 252 S..

Die Mätresse des Königs: Gräfin Lichtenau alias Wilhelmine Encke
Abenstein, Edelgard.
Berlin. Nicolai,. c2006.. 191 p..

Maetressen
Fellmann, Walter
Leipzig. LKG. 1994. 279 S. : Ill..
ISBN 3-376-05004-X

Mätressen: die geheime Macht der Frauen ; [DVD Video]
Peter, Jan ¬[Regie]¬ ; Winterberg, Yury ¬[Drehbuch]¬ ; Baum, Michael ¬[Kamera]¬ ; Gilles, Jean-Marie ¬[Komp.]¬ ; Tomás, Nikolai ¬[Komp.]¬
[München]. Polyband. 2006. 1 DVD (3 x 53 Min. (+ 50 Min. Extras)).

Mätressen der Weltgeschichte
Schreiber, Hermann
Augsburg. Weltbild. 2003. 351 S..
ISBN 3-8289-0537-4 Pp.

Mätressen - die geheime Macht der Frauen: Bildtonträger
[München] . Polyband. 2006.

Mätressen in Berlin
Ostwald, Hans,
Leipzig. Fiedler, o. J.,. [1906?]. 85 p..

Die Mätresse und der Spieler: Roman
Longstreet, Stephen
Köln. 1987. 319 S..
ISBN 3-625-20069-4

¬Die¬ Mätresse Wilhelmine: Spottschriften wider die schöne Gräfin Lichtenau
Schnitzler, Sonja ¬[Hrsg.]¬
1. Aufl.. Berlin. Eulenspiegel Verl.. 1989. 283 S..
ISBN 3-359-00247-4

Maetroosjes[-]Op-Wecker: op, op, maetroosjen op, ghy die legt op u kant vol sluymers ende vaeck, eer dat u scheepken strant ; hoort toe wat out wat nieus, u wacht die zal't u zegghen, elck past nu op syn tuych, of ghy meucht niet af-legghen
[S.l.]. 1618. 8 Bl..

Mätseminarium och utställning 28-29 maj 1991: regler och praktiska erfarenheter för kontinuerlig kontroll av utsläpp av svavel- och kväveoxider
Stockholm. Stiftelsen för värmeteknisk forskning,. 1991. 101 bl..

Mätstudie av n¯gra avgassystems strömningsakustiska egenskaper: en mätrapport utförd ¯t Volvo PV
Nyg¯rd, Stefan ; Lindgren, Kent ; Glav, Ragnar
Stockholm, . 2000 ; . 55 s..

Mätsystem för provning av hybridkrets: Measuring system for testing a hybrid circuit
Andersson, Henrik ; Kuropiejska, Beata
1997. 20, [17] bl..

Mätta otsast
Sander, Rein
Tallinn. Eesti Raamat. 2004. 150 S..
ISBN 9985-65443-9

Das Mätteliseppi
Federer, Heinrich
Luzern. Rex-Verl.. 1947.

Das Mätteliseppi: eine Erzählung
Federer, Heinrich
Berlin. Grote. 1931. Gesammelte Werke ; 7.

Das Mätteliseppi: [Roman]
Federer, Heinrich
Berlin. Grote. 1916. 565 S..

Der Mätteliseppi
Federer
Berlin .

Mätt med främmande mått: idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930 - 1935
Domellöf, Gunilla
Hedemora. Gidlund. 2001. 389 S..
ISBN 91-7844-329-6

Mä tunnen sun vaaras
Rasimus, Liisa,
[Espoo]. [Acta-kirja],. 2000 ; . 115 s..

Mätverktyg med LabVIEW =: Measurement tools with LabVIEW
Patiño, Felipe ; Rivas, Denic,
Stockholm. Tillämpad informationsteknik, Kungliga Tekniska högskolan,. 2006. 21 bl..

Mäue: ölender
Nysanalin, Ajan
Almaty. ÏZazuÏsy. 1990. 252 S..
ISBN 5-605-00346-1

Expression und Regulation der Transkription von Immunglobulingenen nach Transfer in nicht-lymphoide und lymphoide Zellen
Falkner, F.G.
München . 1984. 91 S..

¬Das¬ Mäuschen
Reuker, Susanne ; Kowalczyk, Walter ; Heilmann, Klaus ¬[Ill.]¬
Mülheim an der Ruhr. Verl. an der Ruhr. [ca. 1995]. 28 S. : zahlr. Ill.. Lese-Spiele.
ISBN 3-86072-008-2

Das Mäuschen: ein Lesespiel
Reuter, Susanne ; Kowalczyk, Walter
Mülheim a.d. Ruhr. Verl. Die Schulpraxis. 1989. 28 S.. Lese-Spiele.
ISBN 3-927279-17-X (geh.) : DM 6.00

Mäuschen Fipsi
Schönrock, Heidi
Hannover. Weichert. 1992. 45 S.. Weicherts Druckschrift-Bücher.
ISBN 3-483-01125-0

Mäuschen grau: Cartoons
Langer, Heinz
München. Mahnert-Lueg. 1981. [63] S..
ISBN 3-922170-24-2 : Pp. : DM 9.80

Mäuschen klein und ganz allein: [mit BastelSpielKarte]
Holzwarth, Werner ; Bretschneider, Christina
Berlin. Tivola-Verl.. 2001. [29] S.. BilderBuch-Geschichten.
ISBN 3-934789-78-1 Pp. : DM 16.90, sfr 16.90, S 123.00

^Die^ Mäuschen krabbeln, sie zippeln und zappeln: Kniereiter, Fingerspiele und kleine Quatschreime
Müller, Hildegard ; Bertels, Susanne ¬[Hrsg.]¬
1. Aufl.. Würzburg. Ed. Bücherbär. 2005. 79 S..
ISBN 3-401-08766-5 Hgewebe : EUR 12.95

Das Mäuschen mit dem abgebissenen Schwänzchen: Kantate zum Singen und Spielen für Kinderstimme solo, Kinderchor und Klavier auf ein englisches Märchen in der deutschen Fassung von Jan Vladislav
Schwaen, Kurt
Partitur. Leipzig. Deutscher Verl. für Musik. 1987. 13 S.. dvfm ; 7948.

Das Mäuschen mit dem abgebissenen Schwänzchen <Part.>: Kantate zum Singen und Spielen für Kinderstimme solo, Kinderchor und Klavier auf ein englisches Märchen
Schwaen, Kurt
1. Aufl. Leipzig. Dt. Verl. für Musik. 1987. 13 S.. dvfm ; 7948.

Mäuschen Naseweis
Elsner-Schwintowsky, Dagmar ; Geiling, Irene _[Mitverf.]_ ; Schwintowsky, Dagmar [Mitarb.]
7. Aufl.. Leipzig. Arnold. 1989. [6] Bl. : überw. Ill..
ISBN 3-7355-0241-5

Mäuschen und Maulwurf
Judith
Weinheim. Anrich. 1997.
ISBN 3-89106-985-5

Mäuschen und Maulwurf gegen die Langeweile
Halverscheid, Judith ; Zillig, Maike
Weinheim. Anrich. 1996. 47 S. : Ill..
ISBN 3-89106-985-5

Mäuschen und Maulwurf gegen die Langeweile
Judith ; Maike
Weinheim. Anrich. 1997. 47 S..
ISBN 3-89106-985-5 : 24.80

Mäuschen und Maulwurf wollen zum Meer
Judith
Weinheim. Anrich. 1999.
ISBN 3-89106-352-0

Mäuschen vor dem Häuschen: und andere Geschichten, die leicht zu lesen sind
Berger, Eleonora
Stuttgart . Boje. 1971. 123 S..

Mäuschen vor dem Häuschen und andere Geschichten, die leicht zu lesen sind
Berger, Eleonore
2. Aufl.. Stuttgart. Boje-Verl.. 1971. 123 S. : Ill..
ISBN 3-414-16360-8

Mäuschen zieht ins neue Häuschen: spielerische Vorbereitung für den Umzug ins neue Heim
Jähnert, Tina ; Spengler, Friederike
Augsburg. Pattloch. 1998. 45 S. : zahlr. Ill.. Elternratgeber & Bilderbuch.
3-629-00376-1 |b Pp. : DM 16.90, sfr 16.00, S 123.00

Die Mäuse
Roels, Iliane
Hamburg. Oetinger. 1976. 10 Bl., Ill. Aus der Arche Noah.
ISBN 3-7891-5684-1

Mäuse
Beisswenger, Alexandra
München. Gräfe und Unzer. 2007. 64 S.. GU-Tierratgeber.
ISBN 978-3-8338-0583-7

Mäuse: alles über Pflege, Ernährung, Krankheiten, Verhalten und Zucht
Bielfeld, Horst
München. 1984. 70 S..
ISBN 3-7742-1225-2

Mäuse: Pflege, Ernährung, Krankheiten, Verhalten, Zucht ; Sonderteil: Mäuse verstehen lernen
Bielfeld, Horst
2. Aufl.. München. Gräfe und Unzer. 1986. 72 S. : Ill. (z.T. farb.).
ISBN 3-7742-1225-2 kart. : DM 9.80

Mäuse: neugierig - munter - fit
Gaßner, Georg
Stuttgart. Ulmer. 2005. 62 S.. Smart bringts. Punkt..
ISBN 3-8001-4482-4 kart. : EUR 6.90, sfr 12.80

Mäuse: alles über Pflege, Ernährung, Krankheiten, Verhalten u. Zucht ...
Bielfeld, Horst
1. Aufl.. München. Gräfe u. Unzer. 1984. 72 S. : Ill..
ISBN 3-7742-1225-2

Mäuse
Stein, Uli
Oldenburg. Lappan-Verl.. 2000. [48] S..
ISBN 3-8303-3000-6

Mäuse: Ratten und Rennmäuse
Gaßner, Georg ¬[Sonst.]¬
1. Aufl.. Stuttgart. Ulmer. 1994. 47 S.. Heimtiere halten.
ISBN 3-8001-7311-5

Mäuse: glücklich & gesund ; [plus GU-Experten-Service]
Roth, Alexandra ; Giel, Oliver ; Kolb, Sibylle
München. Gräfe und Unzer. 2002. 62 S. : zahlr. Ill. : 21 cm. GU-Tier-Ratgeber.
ISBN 3-7742-5585-7

Mäuse: Ratten und Rennmäuse
Gaßner Georg
2. Aufl.. Stuttgart. Ulmer. 1997. 47 S.. Heimtiere halten.
ISBN 3-8001-7370-0 : DM 12,80, EUR 6.54

Mäuse: [putzmuntere Gesellen ; mit der richtigen Ausstattung und Ernährung fühlen sie sich rundum wohl]
Bielfeld, Horst ; Skogstad, Karin ; Zellner, Anita [Red.]
1. Aufl.. München. Gräfe und Unzer. 1999. 64 S.. GU-TierRatgeber.
ISBN 3-7742-2620-2