Män och kvinnor upp till första majdemonstration: i Falun : från socialdemokratiskt håll talar riksdagsm., lektor Oscar Olsson : från kommunistiskt håll talar ombudsman Karl Johansson
1926. 1 affisch.

Män och kvinnor! Upp till protest mot ökade militärbördor!: föredrag i försvarsfrågan hålles å Falu Arbetarförenings A-sal söndagen den 8 febr. kl. 2,30 e. m. av riksdagsman Värner RydØn från Malmö. Efter föredraget diskussion vari major Krautmeyer kommer att deltaga [...]
1914. 1 affisch.

Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka
Welinder, Stig
Stockholm. Almqvist & Wiksell international. 2003. 190 S..
ISBN 91-22-02015-2

Män o. kvinnor i Falun med omnejd: upp till demonstrationsmöte : föredrag hålles av aktuarien Per-Emil Brusewitz
1928. 1 affisch.

Män o. kvinnor, upp till val: den 13-14 november går Ludvika landskommun till val av kommunalfullmäktige
1920. 1 affisch.

Män passar alltid?: nivå- och organisationsspecifika processer med exempel från handeln ; rapport till Utredningen om Fördelningen av Ekonomisk Makt och Ekonomiska Resurser mellan Kvinnor och Män
Sundin, Elisabeth
Stockholm. Fritze. 1998. 164 S.. Statens offentliga utredningar ; 1998,4.
ISBN 91-38-20802-4

Mäns föräldraskap: om mäns upplevelser och erfarenheter av faderskapet
Plantin, Lars
Göteborg. Göteborgs Univ., Inst. för socialt arbete. 2001. 247 S..
ISBN 91-86796-29-1

Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
Stockholm. Fritze. 1994. 170 S.. Statens offentliga utredningar ; 1994,3.
ISBN 91-38-13521-3

Mänskliga rättigheter
Danelius, Hans
4. uppl. Stockholm. Norstedt. 1989. 352 S..
ISBN 91-1-887431-2

Mänskliga rättigheter - en fråga i tiden
Roos, Martina
Stockholm. Utrikespolitiska Inst.. 1993. 32 p.. Världspolitikens dagsfrågor ; 1993,5 : Posttidning.
ISBN 91-7182-867-2

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
Danelius, Hans
Andra uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2002. 491 S..
ISBN 91-39-10547-4

Mänskliga rättigheter i Norden: seminarium i Lund den 23-25 april 1986.
Lund. Raoul Wallenberg Institute, University of Lund,. 1987.. 65 p. ;.

Mänskliga rättigheter i Norden
Pelkonen, Heli ; Rosas, Allan
Åbo. Åbo akademi. 1983. 177 p.. Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; nr. 82 : Publications of the Research Institute of the Åbo Akademi Foundation.
ISBN 951-648-895-1

Mänskliga rättigheter i öst: samhällsutveckling och opposition i Europas sista diktaturer
Holmberg, Håkan ; Ignats, Ülo
Stockholm. Bokförl. Prisma. 1979. 217 S.. Prismaserien.
ISBN 91-518-1271-1

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Hedlund Thulin, Kristina
Stockholm. Utrikesdep.. 1998. 138 S.. UD info.
ISBN 91-7496-130-6

Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning
Stockholm. Fritze. 2001. 141 S.. Ds : Justitiedepartementet ; 2001,10.
ISBN 91-38-21421-0

Mänskliga Rättigheter, moral och religion: om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld
Slotte, Pamela
Åbo. Åbo Akademis Förlag. 2005. 471 S..
ISBN 951-765-280-1

Mänskligheten på marsch: en värdshistoria i fickformat
Nerman, Ture
Stockholm. Ljungberg. 1931. 431 S..

Mänsklighetstanken i äldre och nyare teologi
Thunberg, Lars
Uppsala. [Almqvist & Wiksell]. 1974. 232 S.. Studia doctrinae Christianae Upsaliensia ; 13.

MAENSKLIGHETSTANKEN I AELDRE OCH NYARE TEOLOGI/ LARS THUNBERG. ZUSAMMENFASSUNG: DER MENSCHHEITSGEDANKE IN AELTERER UND NEUERER THEOLOGIE. STOCKHOLM: AMQUIST OCH WIKSELL 1974. 232 S.
Thunberg, Lars
1974. STUDIA DOCTRINAE CHRISTIANAE UPSALIENSIA. 13..

Mänsklig mångfald: föreläsningar under fria teman hållna under Humanistdagarna den 16-17 oktober 1993
Göteborg. Göteborgs univ.. 1993. 148 S.. Humanistisk forskning vid Göteborgs universitet ; 6.
ISBN 91-7360-201-9

Mänskligt högvilt i närbild.
Strömberg, Kjell Rutger Georg,
Stockholm, . Natur och kultur,. 1973.. 177 p..

Mänskligt och omänskligt
Andersson, Hans [Red.]
Lund. University Press. 1992. 143 S..
ISBN 91-7966-181-5

Mäns makt och kvinnors intressen
Bergqvist, Christina
[S.l.]. Uppsala Univ.. 1994. 226 S.. Riksdagen och de organiserade intressena ; 4.
ISBN 91-554-3341-3

Mäns och kvinnors skrivande: om utgivning av tidiga 1800-talsromaner ; anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 17 maj 2000
Burman, Lars
Stockholm. Svenska Vitterhetssamfundet. 2000. 20 S..
ISBN 91-7230-096-5

Män som grillar och andra kåserier
Rasmusson, Ludvig
2. tr. Stockholm. Norstedt. 2000. 248 S..
ISBN 91-1-300856-0

Mäntän sankarit: vuoden 1918 sodan, talvisodan ja jatkosodan mänttäläiset sankarivainajat
Ruokolainen, Kunto
[Mänttä]. [Mäntän Kaupunki]. 1996. 315 S..
ISBN 951-97078-4-0

Die Mäntel: Oder: Der Schneider in Lissabon. Lustspiel in 2 Aufzügen frei nach dem Französischen des Scribe
Blum, Carl
Leipzig. Reclam. 1877. 43 S.. Reclams Universalbibl. 835..

Mäntlahden KRH-Aseveljet 1940 - 1945
Sandberg, Erik
Pori. [Mäntlahden KRH-Aseveljet Periinneyhdistys]. 1994. 244 S..
ISBN 952-905708-3

Mäntsälä 400 vuotta: Mäntsälän historiallinen pitäjännäyttely kylänäyttelyt juhlavuodeksi kirjoitetut historialliset pienoisnäytelmät juhlaviikko, 4. - 11.8.1985
Blåfield, Martti [Hrsg.]
Mäntsälä. Mäntsälän kunta. 1985. 156 S..
ISBN 951-99660-4-8

Mäntsälän Saaren kartano
Blåfield, Martti [Hrsg.] ; Heikkilä, Terttu [Hrsg.]
Mäntsälä. Mäntsälän kunta. 1990. 192 S..
ISBN 951-95883-0-2

Thema - Entwicklungspolitik: Eine bibliogr. Einf. mit mehr als 600 Titeln
Imfeld, Al
Stein u.a.. Laetare-Verl. u.a.. 1978. Ungez. S.. Arbeiten zur Gesellschaftspolitik.
ISBN 3-7839-6000-2

Mäntyharju: mailta ja vesiltä, ihmisten parista
Huhtanen, Pirkko
[Mäntyharju]. Mäntyharjun Kunta. 1995. 101 S..
ISBN 951-97211-0-X

Mäntyharjun turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus
Toivonen, Tapio
Espoo. Maaperäosasto. Geologian Tutkimuskeskus. 1987. 217 S.. Turveraportti. Maaperäosasto. Geologian Tutkimuskeskus ; 199.
ISBN 951-690-265-0

Mäntyharjun yhteiskoulu/lukio 1945-1995
[Mäntyharju]. Mäntyharjun Lukio. 1995. 376 S..
ISBN 951-97211-1-8

Mänty- ja koivupienpuun käyttömahdollisuudet rakennepuutuotteissa (EWP): tekesin osarahoittaman esiselvityshankkeen loppuraportti
Heräjärvi, Henrik
Joensuu. Metsäntutkimuslaitos, Joensuun Tutkimuskeskus. 2003. 58 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 890.
ISBN 951-40-1877-X

Mänty- ja kuusiprovenienssien puuaineen tiheyden vaihtelusta
Velling, Pirkko
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1976. 32 S.. Folia forestalia ; 257.
ISBN 951-40-0203-2

Mänty-koivusekametsiköiden raakenne ja kehitys
Mielikäinen, Kari
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1980. 82 S.. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja ; 99,3.
ISBN 951-40-0472-8

Mänty-koivusekametsiköiden rakenne ja kehitys
Mielikäinen, Kari
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1980. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja ; 99,3.
ISBN 951-40-0472-8

Mäntykuitupuupinojen suojaaminen pystynävertäjän iskeytymistä vastaan Pohjois-Suomessa
Heikkilä, Risto
Helsinki . Metsäntutkimuslaitos. 1978. 11 S..

Mäntykuitupuupinojen suojaaminen pystynävertäjän iskeytymistä vastaan Pojois-Suomessa
Heikkilä, Risto
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1978. 14 S.. Folia forestalia ; 351.
ISBN 951-40-0338-1

Mäntyniemi: pohjoinen timantti = diamond of the North
Marttala, Jorma ; Hilpo, Seppo ; Wynne-Ellis, Michael
Porvoo [etc.] . Söderström. 1994. 117 S..

Mäntyöljyn mahdollisuudet poltto- ja voiteluaineena
Takalo, Sauli
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1995. 17, 3 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 545.
ISBN 951-40-1418-9

Mäntypylväiden kuutioimismenetelmä
Tiihonen, Paavo
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1974. 16 S.. Folia forestalia ; 211.
ISBN 951-40-0123-0

Mäntysahatukkien laadun ja sydänpuuosuuden yhteys tukin ulkoisiin tunnuksiin
Kellomäki, Seppo
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1981. 13 S.. Folia forestalia ; 489.
ISBN 951-40-0539-2

Mänty-sauduskoivusekametsikön hakkuuohjelman optimointi
Valsta, Lauri
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1986. 23 S.. Folia forestalia ; 666.
ISBN 951-40-0751-4

Mäntysiemenpuuston kasvu ja taimikon kehitys pitkitetyn luontaisen uudistamisvaiheen aikana
Niemistö, Pentti ; Lappalainen, Erkki ; Isomäki, Antti
Helsinki. Metsäntutkumuslaitos. 1993. 26 S.. Folia forestalia ; 826.
ISBN 951-40-1350-6

Mäntytukkien sahauksen järeyden mukainen taloudellinen tulos ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Hakala, Herman
Helsinki. Finnish Forest Research Inst., Society of Forestry in Finland. 1992. 74 S.. Acta forestalia Fennica ; 226.
ISBN 951-651-093-0

Mäntytukkirunkojen laatuluokitus
Kärkkäinen, Matti
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1980. 152 S.. Metsäntutkimuslaitoksen Julkaisuja ; 96,5.
ISBN 951-40-0440-X

Thema en variaties over "Laat ons juichen, Batavieren!"
Mozart, Wolfgang Amadeus, ; Hart, Leen 't.
[s.l.]. [s.n.],. 1982.. 4 p. of music ;.

Män vid kusten
Flygt, Torbjörn
Stockholm. Norstedt. 1997. 301 p..
ISBN 91-1-971272-3

MäÖngelek tuphahynda: ÏsiÂgyrÖzar, poÇemalar, libretto
AÖsylÂguÏza
Öfö. Kitap. 1994. 142 S..
ISBN 5-295-01424-X

MäÖngi mijras: ÐkaraÐkalpaÐk halyÐk Ðkol öneri tuÆuraly
Allamuratov, AÇgynbaj
Nökis. Bilim Baspasy. 1993. 92 S..
ISBN 5-7698-0407-6

Ma ®E· Pvaçn°§, Mraçn°§ Mraçn°§ Can°·, Lam°· Suòm· chay°
Chve Lhuiçn° ¯U·.
Ran° kun°. Lha òThe· C¯a pe. 1994.. 310 p. ;.

MÄR: Märchen awakens romance ; [Comic ; Manga]
Anzai, Nobuyuki
Köln. Vgs.

Märän hiilen ja turpeen kuivausmenetelmien vertailu: Seminaari
Kanervirta, Marja-Leena [Hrsg.] ; Hallikas, Jarmo [Hrsg.]
Espoo, Finland. 1989. 186 S.. VTT Symposium ; 98.
ISBN 951-38-3375-5

Die Märbelmühle
Aumann, Georg ; Stubenrauch, Andreas
Coburg. Naturwiss.Museum. 1978 ca. 20 S.: Ill.. Naturwissenschaftliches Museum <Coburg>: Erläuterungen zu den Schausammlungen. ; 16..

Märcha vo den Gebreeder Grimm an eesem Eefeler Platt: muntere Muttersprache ; en Mauel voll Platt fir ditt un datt!
Grimm, Jacob ; Grimm, Wilhelm ; Hoffmann, H. O. ¬[Übers.]¬
Speicher. Heimatmuseum. [2006]. 56 S. : Ill..

Das geheimnisvolle Geschwader. - 1. Aufl. - 1990. - 48 S.
Bechstein, Ludwig ; Mühlmeister, Karl [Ill.]
1. Aufl. Hamburg. Carlsen. 1990. 255 S.. Carlsen-Comics.
ISBN 3-551-72031-2

Das Märchen
Novalis ; Brestowsky, Carl
Freiburg. Novalis. [1946]. 68 S..

¬Das¬ Märchen
Randak, Oskar
Düsseldorf. Patmos-Verl.. 1980.
ISBN 3-491-78308-9

_Das_ Märchen: Goethe und Gerhart Hauptmann
Mayer, Hans

¬Das¬ Märchen: Handbücher zur Volkskunde
Thimme, Adolf
1 Aufl.. Leipzig. Heims. 1909. 201 S..

¬Das¬ Märchen: Dichtung und Deutung
Obenauer, Karl J.
Frankfurt am Main. Klostermann. 1959. 336 S..

¬Das¬ Märchen: sein Ort in der geistigen Entwicklung
Beit, Hedwig ¬von¬
1 Aufl.. Bern [u.a.]. Francke. 1965. 272..

¬Das¬ Märchen
Goethe, Johann Wolfgang von
1. Aufl.. Leipzig. Insel-Verl.. 1967. Insel-Bücherei ; 864.

¬Das¬ Märchen: Goethes Naturphilosophie als Kunstwerk ; Deutungsarbeit
Lucerna, Camilla
Leipzig. Eckardt. 1910. VIII, 191 S..

¬Das¬ Märchen: Ein Versuch
Leyen, Friedrich von der
1. Auflage (?). Leipzig. Verlag Quelle & Meyer. 1911. 154 S..

¬Das¬ Märchen: ¬ein¬ Versuch
Leyen, Friedrich ¬von der¬
3., verm. Aufl.. Leipzig. Quelle & Meyer. 1925. 164 S.. Wissenschaft und Bildung ; 96.

¬Das¬ Märchen: ein Versuch
Leyen, Friedrich von der ; Schier, Kurt
4., erneuerte Aufl.. Heidelberg. Quellen und Meyer. 1958. 186 S..

Das Märchen
Goethe, Johann W. von ; Reiner, Imre [Ill.]
Basel. Petri. 1971. 61 S. : Ill..

Das Märchen
Goethe, Johann Wolfgang von
Andechs. Dingfelder. 1990. 221 S.. Edition Argo : Weisheit im Abendland.
ISBN 3-926253-21-5

Das Märchen
Goethe, Johann Wolfgang von ; Schmidt, Hans Jochim
Schwerin. Vorleser Schmidt Hörbuchverl.. 2007. 2 CDs (ca. 100 Min.).
ISBN 978-3-937976-94-5

Das Märchen
Goethe, Johann Wolfgang von
10. Aufl. Stuttgart. Verl. Freies Geistesleben. 1993. 79 S..
ISBN 3-7725-0317-9 (Gewebe) : DM 22.00

Das Märchen: e. kitschige Begebenheit
Goetz, Curt ; Goetz, Curt ; Martens, Valérie von ; Huttig, Alfred ; Grieg, Theodor ; Radvanyi, Hans
Aufn.: Wien 1947. Hamburg. Dt. Grammophon-Ges.. 1970 ca.. 1 Schallpl., 30 cm, 33 UpM (mono). Literarisches Archiv..

Das Märchen
Goethe, Johann Wolfgang von
Freiburg i.Br.. Hyperion-Verl.. 1984. 144 S.. Hyperion-Bücherei.
ISBN 3-7786-0226-8 (Kunststoff (Pr. nicht mitget.)

Das Märchen
1772-1801 ; Kreidt, Fritz [Ill.]
[Hamburg]. Otto Rohse Presse. 1966. 95 S.. Druck der Otto Rohse Presse ; 6.
: 300.-

¬Das¬ Märchen
Freund, Winfried
1. Aufl.. Hollfeld. Bange. 2003. 91 S.. Kurz & bündig ; 16.
ISBN 3-8044-1468-0 kart. : EUR 5.00, sfr 9.00

Das Märchen: Lesung
Goethe, Johann Wolfgang von ; Hoppe, Marianne ; Noss, Michael
[Berlin]. Der Audio-Verl.. 2003. 2 CDs. DAV pocket.
ISBN 3-89813-283-8 : EUR 9.95 (freier Pr.)

Das Märchen
Goethe, Johann Wolfgang von ; Diedrich, Werner [Ill.] ; Zeylmans van Emmichoven, Emanuel
2. Aufl. Stuttgart. Urachhaus. 1989. 70 S..
ISBN 3-87838-412-2

¬Das¬ Sakramentum des Bischofs Warmundus Ivrea, Bibl. Cap., cod. LXXXVI (31): für die Sekundarstufe
Schödel, Siegfried ¬[Hrsg.]¬
[Mikrofiche-Ausg.]. Stuttgart. Reclam. 1993. 358 Bl.. Reclams Universal-Bibliothek ; 15017 : Arbeitstexte für den Unterricht.
ISBN 3-15-015017-5 kart. : DM 5.20

_Die_ Märchen
Hesse, Hermann
4. Aufl.. 1977.
ISBN 3-518-06791-5

¬Die¬ Märchen
Jansen, Werner
Hamburg [u.a.]. Westermann. Cop. 1921. 439 S..

¬Die Märchen¬
Wilde, Oscar
3. Aufl.. Leipzig ; Weimar. Kiepenheuer. 1987. Die Bücherkiepe.
ISBN 3-378-00165-8 Pp. : M 11.90, M 8.80 (DDR-Pr.)

_Die_ Märchen
Janzarik, Hilde ; Flora, Paul [Mitarb.]
Zürich. Diogenes-Verl.. 1964. 79 S. : Ill.. Diogenes Kinderbuch.

¬Die¬ Märchen
Runge, Philipp Otto ; Konrad, Gustav
Frechen: Bartmann. 1966. 65 S. kl. 8".

Die Märchen: Illustriert v. Willy Widmann
Perrault, Charles ; Müller, Ulrich F.
Ebenhausen. Langewiesche-Brandt. 1962. 139 S.. ELB. Französisch-deutsch.57..

Die Märchen
Taeger, Klaus
1. Aufl. Aachen. Taeger-Gennies-Schmidt-Verl.. 1984. 103 S..
ISBN 3-924906-10-6

¬Die¬ Märchen
Hauff, Wilhelm ; Magon, Leopold
Vollst. Ausg. Sonderausg.. Darmstadt. Wiss. Buchges.. 1956. LX, 409 S. ; 8-o.

¬Die¬ Märchen
Runge, Philipp Otto ; Timmermans, Felix ¬[Ill.]¬
Neuausg.. Wedel in Holstein. Brauns. 1943. 60 S. : Ill..

Die Märchen
Rühmkorf, Peter ; Detering, Heinrich [Hrsg.]
1. Aufl.. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt. 2007. 446 S.. Werke ; 4.
ISBN 978-3-498-05780-0

Die Märchen: sechs Märchen
Pludra, Benno ; Bruski, Ursula
Berlin. Kinderbuch Verl.. 1994. 52 S.. Benno-Pludra-Bibliothek.
ISBN 3-358-02103-3 (Pp.) : DM 16.80

¬Die¬ Märchen
Straparola, Giovanni Francesco ; Schmidt, Friedrich Wilhelm Valentin ; Schmidt, Maria Wilhelmine
Berlin. Duncker & Humblodt. 1817. XIII, 361 S.. Märchen-Saal ; 1.

¬Die¬ Märchen: in d. Übers. d. Bertuchschen Ausg. 1790 - 1800
Perrault, Charles ; Apel, Friedmar ; Doré, Gustave
Zürich. Artemis. 1985. 170 S. : Ill.. Artemis-Bibliothek ; 22..
ISBN 3-7608-0676-7

Die Märchen
Andersen, Hans Christian ; Pedersen, Vilhelm ; Frölich, Lorenz ; Blühm, Eva-Maria
Frankfurt am Main [u.a.]. Insel-Verl.. 2004. Insel-Taschenbuch ; 133.
ISBN 3-458-31833-X

¬Die¬ Mär Prentice Hall PTR
Hesse, Hermann ; Michels,Volker

Gegen das Gesetz: Thriller
Rankin, Keith W. ; ÏStanclová, Kamila ; Kállay, DuÏsan
Dt. Erstausg.. [München]. Econ-Taschenbuch-Verl.. 1998. 544 S.. Econ ; 27375.
ISBN 3-612-27375-2 : kart. : DM 16.90, S 123.00

Jacob Grimm und die serbische Literatur und Kunst
MojaÏseviÂc, Miljan
Marburg. Hitzeroth. 1990. 212 S.. Marburger Studien zur Germanistik ; 14.
ISBN 3-89398-028-8 kart. : ca. DM 40.00

&lt;&lt;Das&gt;&gt; Märchen: Dichtung und Deutung
Obenauer, Karl Justus |9 117073059
Frankfurt/M.. Klostermann. 1959. 336 S..

&lt;&lt;Die&gt;&gt; Märchen
Hesse, Hermann |9 11855042X
Frankfurt am Main. Suhrkamp. 1989. 270 S.. Suhrkamp-Taschenbuch ; 291.
3-518-06791-9 |b kart. : DM 6.00

Märchen
Hauff, Wilhelm
Leipzig. Reclam. o.J.. 372, 90 S..

MAERCHEN
ROETZER
1982.

Märchen
Perrault, Charles
2. Aufl.. 1978.

Märchen
Lindgren, Astrid
1981.
ISBN 3-7891-2937-2

Märchen
Andersen, Hans Ch.
1938.
ISBN 3-426-01101-8

Märchen [u.a.]
1970. 775 S..

Märchen
Ewald, Karl
Leipzig. Verl. d. Leipziger Buchdr..

Märchen
Hauff, Wilhelm
Stuttgart. Thienemann. 1992. 299 S. : Ill..
ISBN 3-522-16814-3

Märchen
Kyber, Manfred
21.-25.Taus. Stuttgart ; Heilbronn. (1922).

Märchen
Grimm, Jacob
Leipzig. Insel-Verl.. Insel-Bücherei ; ....

Märchen
Roggan, Bruno
1 Aufl.. Berlin. Selbstverl. der Verf.. [1922]. 32 S..

Märchen
ÏCapek, Karel
Berlin u.a.. Aufbau-Verl.. 1983.

Märchen
o.O.. Olympic. 1992. 1 CD.

Märchen
Bechstein, Ludwig _[Hrsg.]_
Stuttgart. Thienemann. 1992. 255 S. : Ill..
ISBN 3-522-16825-9

Märchen
Brentano, Clemens
Berlin. Schneider.

Märchen
Krüss, James
1. Aufl.. Hamburg. Oetinger. 1991.
ISBN 3-7891-4002-3 : Pp. : DM 19.80

Märchen
Lindgren Astrid
Hamburg. 1988.

Märchen
Hauff, Wilhelm
Stuttgart. Union Verl.. 1980. 304 Seiten.
ISBN 3-8139-5501-X

Märchen
Wiechert, Ernst
München. Desch. 1971. 630 S..
ISBN 3-420-04636-7

Märchen
Luethi, Max
5. Aufl.. Stuttgart [u.a.]. Metzler. 1974.
ISBN 3-476-15016-x

Märchen
Bechstein, Ludwig
4. Aufl.. Bayreuth. Loewes. 1979. 205 S. : Ill. (z.T. farb.).
ISBN 3-7855-1548-0

Märchen: Skizzen einfühlbarer Deutungen als analyt. Lehrstücke d. Kindheits- u. Jugendpsychologie
Busch, Dora
Heidelberg. Scholl. 1980. 122 S..

Märchen
Hesse, Hermann
1.-5. Tsd.. Berlin. S.Fischer. 1919. 181 S..

Märchen: einzig vorhandene und berechtigte Gesamtausgabe
Weddigen, Otto ; Gehrts, Carl
4., verm. Aufl.. Leipzig. Friese. 1899433 381 S. : Ill..

Märchen: für die Jugend ausgewählt und bearbeitet
Möbius, Hermine ; Walther, E. H.
Dresden. Köhler. 1891. 234 S. : Ill..

Märchen.
Roetzer, Hans Gerd

Märchen
Lange, Ursula
Berlin. Knaur. 1944. 105 S. : Ill..