Människan i flottans tjänst: sjöhistoriskt jubileumssymposium i Åbo 24 november 2000
Ericsson, Christoffer H.
[Åbo. Åbo akademi]. 2001. 105 S.. Jungfrusund. Meddelanden från Jungfrusundsprojektet ; 6.
ISBN 952-12-0790-6

Människan i framtidens kommunikationssamhälle: föredrag och diskussioner från ett symposium arrangerat av Sekretariatet för framtidsstudier, Statsrådsberedningen, den 29-30 november 1973 på Rönneberga kursgård, Lidingö.
Stockholm. Justitiedepartementet,. 1973.. 190 p. ;.

Människan i historien och samtiden: festskrift till Alf W. Johansson
Johansson, Alf W.
[Stockholm]. Hjalmarson & Högberg. 2000. 328 S..
ISBN 91-89080-67-X

Människan i komplexa industriella processer: Nordisk människa-maskinkonferens
Stockmann, M. [Hrsg.] ; Wahlström, B. [Hrsg.]
2003. 47 S..
ISBN 957-014331-2

Människan i komplexa system
Wahlström, Björn [Red.]
Esbo. 1989. 360 S. : graph. Darst. VTT symposium ; 106.
ISBN 951-38-3562-6

Människan i Norrland under mesolitikum: en bearbetning av tre boplatser med hjälp av sammanfogning av avslag och bruksskadeanalys
Andersson, Berit
Umeå. Univ., Inst. för arkeologi och samiska studier. 1999. VII, 115 S.. Arkeologiska studier vid Umeå universitet ; 6.
ISBN 91-7191-609-1

Människan i själavården: en teologisk analys av människosynen i själavårdslitteratur från 1945 till 1984
Lundberg, Per-Olof
Uppsala. S. Academiae Universitatis Upsaliensis. 1992. 217 p.. Uppsala studies in social ethics ; 14.
ISBN 91-554-2911-4

Människan i världen: om filosofi, teologi och etik i våra världsbilder
Bråkenhielm, Carl R.
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1992. 105 S.. Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala studies in faiths and ideologies ; 1.
ISBN 91-554-2959-9

Människan i världsrymden
Gagarin, Jurij Alekseevic ; Lebedev, Vladimir Ivanovic
Stockholm. RabØn & Sjögren,. 1970 ; . 177 s..

Människan, naturen och Gud: en studie av miljöetiken i nutida kristen teologi
Andersson, Kerstin
Uppsala. Uppsala Univ. Library. 2007. 246 S.. Uppsala studies in social ethics ; 35.
ISBN 978-91-554-6935-1

Människan och djävulen: en studie kring form, motiv och funktion i folklig tradition
Wolf-Knuts, Ulrika
Åbo. Åbo Akademis Förlag. 1991. IX, 390 S..
ISBN 951-9498-90-7

Människan och Gud: en Kristen teologi
Hemberg, Jarl ; Holte, Ragnar ; Jeffner, Anders
Malmö. Liber. 1982. 192 S..
ISBN 91-38-60004-8

Människan och makterna: icke-kristna religioner gestaltade i barn- och ungdomslitteratur
Fagerström, Gudrun
Lund. Bibliotekstjänst. 2002. 285 S.. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 76.
ISBN 91-7018-488-7

Människan och naturen
Pettersson, Börge ¬[Red.]¬
1 Aufl.. Stockholm. Wahlstöm & Widstrand. 2001. Etnobiologi i Sverige ; 1.
ISBN 91-46-17787-6

Människan och samhället: en bok till Tage Erlander på 50-årsdagen
Erlander, Tage
Stockholm. Tiden,. 1951. 245 s..

Människan och skogen: från naturskog till kulturskog?
Östlund, Lars
Stockholm. Nordiska museets förl.. 1997. 144 S.. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria ; 11.
ISBN 91-7108-423-1

Människan och skriften: tecken, historia, psykologi
Melin, Lars
1. uppl., 1. tryckn. [Stockholm]. Norstedts Ordbok. 2000. 255 S..
ISBN 91-7227-170-1

Människan och språket
Chomsky, Noam ; Werner, Peter
Stockholm. PAN/Norstedt. 1969. 135 S.. PAN-original.

Människan och traditionen: Alf Ahlbergs bidrag till livsfrågepedagogiken i pedagogisk-psykologisk belysning
Åkerberg, Hans,
Malmö, . 1982. S. 49-70.

Människan och trafiken: ett bidrag till trafikmedicinens historia
Andréasson, Rune
Stockholm. Fischer. 1994. 270 S.. Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets årsskrift : Supplementum ; 20.
ISBN 91-7054-730-0

Människan på jorden: dikter och essayer
Karlén, Barbro
nyutg. Uddevalla. Zinderman. 1992. 110 S..
ISBN 91-528-0504-2

Människan, samhället och Gud: grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning ; [Mit engl. Zsfassung:] Man, society and God
Carlsson, Carl-Gustav
Lund. Lund Univ. Pr.. 1990. 327 S.. Studia theologica Lundensia ; 44.
ISBN 91-7966-108-4

Människan, samhället och ledarhunden: studier i ledarhundsarbetets historia
Hännestrand, Bo
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1995. 529 S. : Ill.. Uppsala Universitet: [Acta Universitatis Upsaliensis / Uppsala studies in economic history] ; 36.
ISBN 91-554-3552-1

Människans ansikte; vad mimik,
Brophy, John,
Stockholm, . Natur och kultur. [1946]. 282 p..

Människans förhistoria
Backman
Sth . 1911. 310 s..

Människans förhistoria
Backman, Gaston
Stockholm . Cederqvist. 1911-. Bd. 1-.

Människans händer: Ett allvarligt lustspel i en akt
Oljelund, Ivan
Kristianstad. Sture Malmgrens basarvarulager,. [1935]. 15s.

Människans jord: en kärleksroman från Java
Toer, Pramoedya Ananta ; Berg Pleijel, Sonja
Stockholm. Hjulet. 1986. 263 S..
ISBN 91-86212-21-4

Människans lott
Malraux, André ; Claësson, Axel
[S.l.] . Forum. 1968. 184 S..

Människans lustgårdar: den europeiska trädgårdskonstens historia
DunØr, Katarina ; Andersson, Sven-Ingvar ; Nyberg, Lars
Stockholm. Sveriges Televison, Kulturred.,. 1988. 4 videokassetter.

Människans ö - Grönland
Henrikson, Gunnar
Stockholm. Utbildningsförl. Brevskolan. 1992. 87 S..
ISBN 91-574-3456-5

Människan som djur: En studie i P.C. Jersilds författarskap ; ([Mit engl. Zsfassung:] Man as an animal.)
Nordwall-Ehrlow, Rut
[Lund]. Liber Förl.. 1983. 256 S..
ISBN 91-40-05027-0

Människan som kulturvarelse
Bringéus, Nils-Arvid
Lund. LiberLäromedel. 1976. 181 S..
ISBN 91-40-04163-8

Människan som kulturvarelse: en introduktion till etnologin
Bringéus, Nils-Arvid
4., rev. uppl. Stockholm. Carlssons. 1990. 221 S..
ISBN 91-7798-387-4

Människan som kulturvarelse: en introduktion till etnologin
Bringéus, Nils-Arvid
Malmö. Liber Förlag. 1986. 224 S.. Handböcker i etnologi.
ISBN 91-38-61520-7

Människan som skalv: en bok om det oväsentliga
Kihlman, Christer
1 Aufl.. Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1976. 197 s.. W&W-serien ; 346.
ISBN 91-46-11997-3

Människans språk: en orientering om språk, tänkande och kommunikation
Linell, Per
Lund. LiberLäromedel. 1978. 284 S..
ISBN 91-40-30060-9

Människans urtid
Wolf, Josef ; Burian, Zden\011Bk ; Brood, Krister
1. uppl., 2. tryckningen. Stockholm. Norstedt. 1989. 232 S. : überw. Ill..
91-1-783372-8

Människans värdighet: ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen
Edlund, Margareta
Åbo. Åbo Akad. Förl.. 2002. 153, [26] S. : graph. Darst..
ISBN 951-765-095-7

Människan, vetet och kornet: studier kring odlingens begynnelse ; arkeologi och genetik
Berg von Linde, Albert
1979. XVIII, 109, XXIII S..

MAENNISKAN, VETET OCH KORNET : STUDIER KRING ODLINGENS BEGYNNELSE ; ARKEOLOGI OCH GENETIK / ALBERT BERG VON LINDE
BERG VON LINDE, ALBERT
1979. GETR. ZAEHLUNG : ILL., GRAPH. DARST., KT..

Människa och materia.
Lund, . Gleerup,. 1969.. 221 p., (2) l. of plates..

Människa och miljö: studier av samspelet mellan människans aktiviteter och utformningen av den regionala och lokala miljön
Andersson, Lennart ; Olsson, Ragnar
Göteborg. Göteborg Geografklubb. 1975. 135 S.. Meddelanden från Göteborgs Universitets Geografiska Institutioner : Serie B ; 45.

Människa och miljö: om attityder, värderingar, livsstil och livsform
Lindén, Anna-Lisa.
Stockholm. Carlsson,. c1994.. 184 p. ;.

MAENNISKA OCH OBJEKT I SMYCK
ADOLFSSON
1987.

Människa och objekt i smyckeskrin: en analys av arkeologiska utställningar i Sverige
Adolfsson, Gundula
Stockholm ¬[u.a.]¬. Symposion Bokförl.. 1987. 247 S. : Ill.. Samhällsvetenskapligt bibliotek.
ISBN 91-7868-056-5

Människa organisation ADB-system: mot en människoorienterad syn på systemutveckling
Grundén, Kerstin
Gothenburg. Studentlitteratur. 1992. 242 S. : graph. Darst.. Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg ; 47.
ISBN 91-44-36701-5

Människa - produktion: tidsbilder av ett produktionssystem ; ([Mit engl. Zsfassung u.d.T.:] Man - production. Time-pictures of a production system)
Ellegård, Kajsa
Göteborg. Kulturgeografiska Inst., Göteborgs Univ.. 1983. 216 S., 1 Beil. Meddelanden från Göteborgs Universitets Geografiska Institutioner. Serie B ; 72.
ISBN 91-86472-02-X

Människa teknik industri
[Stockholm]. Tekniska Museets. 1998. VIII, 247 S.. Daedalus ; 66.
ISBN 91-7616-005-X

Människa, teknik och territorium
Törnqvist, Gunnar
Stockholm. Nordiska Institutet för Regionalpolitisk Forskning. 1997. 152 S.. NordREFO ; 1997,4.
ISBN 91-88808-25-4

Människa utan hund: roman
Nesser, Håkan
Stockholm. Bonnier. 2006. 524 S..
91-0-011035-3

Människa utan hund
Nesser, Håkan
Stockholm. Månpocket. 2007. 264 S..
ISBN 978-91-7001-459-8

Människoätarna: den arabiske diplomaten Ibn Fadlans berättelse om sina äventyr med vikingarna i österled, och om hur han möter vikingarnas värsta fiender
Crichton, Michael ; Löfroth, Erik ¬[Übers.]¬
Stockholm. Norstedt. 1978. 206 S..
ISBN 91-1-782152-5

Människobukett: berättelse
Adolfsson, Gunnar
[Göteborg]. Zinderman. 1981. 238 S..
ISBN 91-528-0358-9

Människoliv på skuggsidan.
Ljungberg, Einar,
Stockholm. Fram (distr.),. 1917 ; . 64 s..

Människoöden kring en industri 1890-1950: glimtar från Grundsundabygden
Lundström, Ester ; Lundström, Otto
[Bjästa]. [CeWe-förl./CeWe-pool]. 1978. 179 p..
ISBN 91-7542-000-7

Människor & föremål: etnologer om materiell kultur ; (festskrift till Phebe Fjellström den 30.6.1990)
Arvidsson, Alf [Hrsg.] ; Fjellström, Phebe
Stockholm. Carlssons. 1990. 310 S.. Kungliga Skytteanska Samfundets handlingar ; 38,A.
ISBN 91-7798-314-9

Människor & händelser i Bohuslandstinget 1863 - 1998
Naurin, Pia ; Pihlblad, Maud
Uddevalla. 1998. 243 S.. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund ; 65.
ISBN 91-7686-177-5

Människor i samverkan.
Erlander, Tage,
Stockholm, . 1954. 54 s..

Människor i Scania under 100 år: industri, arbetsliv och samhälle i förändring
Giertz, Eric
Stockholm. Norstedts Juridikförl.. 1991. 590 S..
ISBN 91-1-908262-2

Människor i utmark
Svensson, Eva
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1998. 219 S.. Lund studies in medieval archaeology ; 21.
ISBN 91-2201808-5

Människor kring ett företag: kön, klass och ekonomiska resurser ; Liljeholmens Stearinfabriks AB 1872 - 1939
Norlander, Kerstin
Göteborg. 2000. V, 342 S.. Meddelanden från Ekonomisk-Historiska Institutionen vid Göteborgs Universitet ; 77.
ISBN 91-85196-48-7

Människor kring kungen: sju gestalter ur kretsen kring Gustav II Adolf
Soop, Hans
Stockholm. Vasamuseet. 1994. 48 S..
ISBN 91-85268-57-7

Människor längs järnets väg :levnadsöden och livsbetingelser på Svartnäs, Vintjärn och Åg
Götlind, Anna
Falun. Stiftelsen Stora Kopparberget. 2004. 130 S.. Stiftelsen Stora Kopparbergets serie av skrifter ; 1.
ISBN 91-85315-00-1

Människor, landskap, varor & vägar: essäer från svenskt 1600- och 1700-tal
Mörner, Magnus
Stockholm. Atlantis. 2001. 299 S..
ISBN 91-7486-576-5

Människor, miljöer och kreativitet: Nobelpriset 100 år
Larsson, Ulf
Stockholm. Atlantis. 2001. 228 S.. Archives of the Nobelmuseum ; 2.
ISBN 91-7486-554-4

Människor & möjligheter.
Stockholm. Landsorganisationen,. 1991 ; . 2 d. i ringpärmar.

Människor, möten, miniatyrer. -1900-1978.-
Konow, Margareta von
Stockholm. Författares Bokmaskin. 1978. 150 S..
ISBN 91-7328-146-8

Människorna, marken och makten: befria individer och regioner från regionalpolitik
Munkhammar, Johnny
Stockholm. Timbro. 2002. 103 S.. Pejling ; 40.
ISBN 91-7566-520-4

Människornas avväpning.
Lindhagen, Carl Albert
Södertälje, . 1923..

Människorna, växterna och djuren: etnobiologi i Sverige ; kort projektpresentation och författarvägledning
Pettersson, Börge ; Svanberg, Ingvar ; Tunón, Håkan
Uppsala. Centrum för Biologisk Mångfald. 1999. 56 S.. Studia ethnobiologica ; 5.
ISBN 91-89232-02-X

Människorna vid havet: platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500 - 2000 f. Kr.
Stenbäck, Niklas
Stockholm. Univ.. 2003. 276 S.. Stockholm studies in archaeology ; 28.
ISBN 91-7265-764-2

Människor och artefaktmönster
Welinder, Stig
Uppsala. Societas Archaeologia Upsaliensis. 1992. 76 S.. Occasional papers in archaeology ; 5.
ISBN 91-506-0919-X

Människor och ekonomi: en studie av hur säljare använder ekonomisystemen i tre framgångsrika företag
Johansson, Inga-Lill
Göteborg. BAS. 1989. 215 S. : Ill., graph. Darst.
ISBN 91-7246-077-6

Människor och gärningar
Dmitrievskij, Sergej V.
Stockholm. Svea Rikes Förl.. 1935. 169 S..

Människor och händelser i Norden
Nilsson, Torsten
[Stockholm]. Tiden. 1977. 404 S..
ISBN 91-550-2107-7 : kr69.00

Människor och händelser på Öland
Modin, David ; Åkesson, Rikard [Red.]
Nybro. Solin. 1994. 58 S..
ISBN 91-972-078-1-0

Människor och idéer i folkbiblioteksrörelsen: en idéhistorisk undersökning om folkbiblioteksrörelsen i Skandinavien och Finland fram t.o.m. första världskriget särskilt med hänsyn till impulserna från den anglosaxiska världen
Lindström, Heimer
Åbo. Åbo Akademis Tryckeri. 1996. 223 S..
ISBN 951-650-712-3

Människor och kvarts: sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige
Lindgren, Christina
Stockholm [u.a.]: Univ., [u.a.]. 2004. 294, [16] S.. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar skrifter ; 54.
ISBN 91-7209-345-5

MÄNNISKOR OCH MILJÖER
EMOND, MARTIN ¬[Ill.]¬ ; Högestätt, Eje ¬[Red.]¬
MALMÖ. 1981. 56 S. MIT ABB., TEILS FARB.. KATALOG / MALMÖ KONSTHALL <MALMÖ> ; 73.

Människor och Möten 3. Svenska för vuxna invandrare. Lärarhandledning med test och kopieringsunderlag
Hjelm; Eva@Jönsson und Åsa@Palm, Sara
1990. 230 S..
ISBN 91-21-07548-4

Människor och Möten 3. Svenska för vuxna invandrare. Lärarhandledning med test och kopieringsunderlag
Hjelm; Eva@Jönsson und Åsa@Palm, Sara
1991. 89 S..
ISBN 91-21-07549-2

Människor och skördar: studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540 - 1770
Palm, Lennart Andersson
Göteborg. Historiska Inst.. 1993. VIII, 335 S.. Skriftserie ; 4.
ISBN 91-628-1020-0

Människor och växter: svensk folklig botanik från "ag" till "örtbad"
Svanberg, Ingvar
Stockholm. Arena. 1998. 402 S.. Studia ethnobiologica ; 2.
ISBN 91-7843-126-3

MAENNISKORS BETEENDE VID KATASTROFER : FOEREDRAG, HALLET VID CIVILFOERSVARSSTYRELSENS TEMADAG DEN 5 OKTOBER 1981 PA ROSERSBERGS SLOTT / JAN TROST ; OERJAN HULTAKER
Trost, Jan ; HULTAKER, OERJAN
UPPSALA. UPPSALA UNIV., DEPT. OF SOCIOLOGY. (CIRCA 1982). 18 S.. DISASTER STUDIES ; 11.
ISBN 91-506-0304-3

Människors egen historia: om Nordiska museets frågelistverksamhet
Österman, Annika
Stockholm. Nordiska Museets förl.. 1991. 134 S.. Handböcker från Nordiska Museet ; 2.
ISBN 91-1708-307-3

Människors möte: studiecirkel för deltagare i PROs väntjänst och kontaktverksamhet
Haste, Hans,
Stockholm. Pensionärernas riksorganisation (PRO),. 1984 ; . 48 s..

Människors möten: en antologi
Stockholm. Brevskolan. 1992. 226 S..
ISBN 91-574-3140-X

Människors möten: en undersökning av samspelets innebörd
Lyttkens, Lorentz
Lund. Doxa. 1981. 216 S..
ISBN 91-578-0121-5

Människor som jag mött i livet.: Ur friherre Carl Axel von Kothens (1863-1937) efterlämnade levnadsminnen.
Kothen, Carl Axel von
<S.l.>, . [1938]..

Människors platser - tretton arkeologiska studier från UV
Ersgård, Lars
Stockholm. Riksantikvarieämbetets förl.. 2000. 240 S.. Skrifter / Riksantikvarieämbetet, arkeologiska undersökningar ; 31.
ISBN 91-7209-181-9

Människoskildringar ur historien.
Lundegård, Axel,
Stockholm. Lagerström,. 1916. 212, [1] s..

Människoskymning: främlingskap, frihet, och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger
Tralau, Johan.
Stockholm/Stehag. Brutus Östlins Bokförlag Symposion,. 2002.. 205, [1] p. ;.

Människosmuggling: om offer, förövare och allmän begreppsförvirring
Borg, Dominika ; Nilsson, Robert
Uppsala. Dep. of East European Studies, Uppsala Univ.. 2005. 66 S.. Arbetsrapporter ; 94.

Människosmuggling och offer för människohandel: slutbetänkande av Anhörigkommittén
Stockholm. Fritzes. 2002. 325 S.. Statens offentliga utredningar ; 2002,69.
ISBN 91-38-21735-X

Människosonen: en självgjord messias i Tyskland efter första världskriget
Ahlbäck, Tore
Åbo. 1983. 297 S. : Ill.. Stiftelsen för Åbo Akademi / Forskningsinstitut: Meddelanden från ... ; 81.
ISBN 951-648-891-9

Människosonen: en profets historia
Ludwig, Emil
Stockholm. Bonnier ,. 1928. 185 s..

Människosonen, en självgjord messias i Tyskland efter första världskriget
Ahlbäck, Tore,
Åbo. Åbo akademie. 1983.. 297 p. ;.

Maenniskosyn i ledarskapsutbildning: en empirisk studie
Trollestadt, Claes
Nora. Nya Doxa. 1994. 237 S..
ISBN 91-88248-72-0

Människosyn och beslutskvalité
Sevón, Guje
Helsingfors. Forskningsinstitutet vid Svenska handelshögskolan. 1979. [1], 17 leaves. Meddelanden från Svenska handelshögskolan ; 21.
ISBN 951-555-077-7

Människovärde
Beskow, Natanael
Stockholm. Sveriges Kristliga Studentrörelses bokförlag ,. 1935. 18 s..

Människovärde eller "humankapital"?
Lindström, Lalla ; Utbult, Mats
Stockholm. Utbildningsförl. Brevskolan. 1991. 175 S. : Ill.
ISBN 91-574-2611-2

Människovärdet och makten: om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600 - 1850
Andersson, Hans ; Jarrick, Arne
1. uppl., 2. tr. [Stockholm]. Stockholmia Förl.. 2001. 159 p.. Stockholmsmonografier ; 118.
ISBN 91-7031-050-5

Männisoekologie
Hubendick, Bengt
[Hedemora]. Gidlund. 1985. 623 S..
ISBN 91-7844-004-1

¬Das¬ Männlein aus der Wunderquelle: ein Märchen für Groß und Klein aus Wolfenbüttel-Adersheim
Weissleder, Dirk ; Eichhorn, Martina
Hannover. ManuSkripta-Verl.. 1998. 40 S..

¬Das¬ Männlein in der Gans: 2 Lieder nach Texten von Friedrich Rückert ; für Singstimme und Gitarre
Klein, Richard Rudolf ; Rückert, Friedrich ; Tappert, Johannes ¬[Hrsg.]¬
Schweinfurt. Vogt & Fritz. c 1988. 15 S..

¬Das¬ Männlein in der Gans: fünf Märlein zum Einschläfern für mein Schwesterlein
Rückert, Friedrich ; Schelbert, Hermann ¬[Ill.]¬
Olten [u.a.]. Walter-Verl.. 1980. 73 S. : zahlr. Ill.. Walter-Literarium ; 3 : Der kleine Walter.
ISBN 3-530-71140-3

¬Das¬ Männleinlaufen
Krüger, Renate
Kevelaer. Anrich. 1984.
ISBN 3-920110-97-8

Das Männleinlaufen
Krüger, Renate
3. Aufl. Berlin. Kinderbuchverl. 1986. 220 S..
ISBN 3-358-00827-4

Das Männleinlaufen an der Frauenkirche in Nürnberg und seine Geschichte
Huber, Bernhard J. ; Mackenstein, Hans R.
2005.

Das Männlein Mittentzei: ein Märchenspiel in 4 Bildern nach der Erzählung von Paul Alverdes
Andrae, Thomas ; Alverdes, Paul
Als unverkäufliches Ms. vervielfältigt. Norderstedt. Vertriebsstelle und Verl. Dt. Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten. 1996. 33 Bl..

Das Männlein Mittentzwei: ein Märchenspiel in 4 Bildern nach der Erzählung von Paul Alverdes
Andrae, Thomas ; Alverdes, Paul
Als unverkäufliches Ms. vervielfältigt. Norderstedt. Vertriebsstelle und Verl. Dt. Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten. 1996. 33 Bl..

Männlich, alleinerziehend, sucht ...: Roman
2000.
ISBN 3-8225-0538-2

"Männlich, deutsch, fit": Determinanten des Weges ins Arbeitsleben bei "benachteiligten" Jugendlichen
Lex, Tilly
München. Dt. Jugendinstitut. 1993. 187 S.. DJI-Arbeitspapier ; 1-077.

"Männlich, deutsch und fit": Determinanten des Weges ins Arbeitsleben bei "benachteiligten" Jugendlichen
Lex, Tilly
München. Dt. Jugendinst.. 1993. 187 S.. DJI-Arbeitspapier ; 1-077.

Männliche Adoleszenz: Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und Erwachsensein
King, Vera ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Frankfurt/Main ; New York. Campus-Verl.. 2005. 366 S..
ISBN 3-593-37842-6

Männliche Adoleszenz: Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und Erwachsensein
Frosh, Stephen ; King, Vera ¬[Hrsg.]¬
1. Aufl.. Frankfurt am Main. Campus. 2005. 300 S..
ISBN 3-593-37842-6 Kt. : ca. EUR 29.90, ca. EUR 30.80 (AT), ca. sfr 52.20

Männliche Adoleszenz: Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und Erwachsensein
Flaake, Karin ¬[Sonst.]¬ ; King, Vera ¬[Sonst.]¬ ; Flaake, Karin ¬[Sonst.]¬ ; King, Vera ¬[Sonst.]¬
Campus. 2005. 336 S. Ill..
ISBN 3-593-37842-6

¬Der¬ männliche Akt: Ideal u. Verdrängung in d. europ. Kunstgeschichte
Walters, Margaret
Berlin. Medusa-Verl.. 1979. 284 S. : zahlr. Ill.. Kunst und Darstellung.
ISBN 3-88602-001-0

Der männliche Akt: Ideal und Verdrängung in der europäischen Kunstgeschichte
Walters, Margaret
2. Aufl.. Wien [u.a.]. Medusa-Verl.. 1984. 284 S.. Kunst und Darstellung.
ISBN 3-85446-110-0

¬DER¬ MÄNNLICHE AKT: IDEAL UND VERÄNDERUNG IN DER EUROPÄISCHEN KUNSTGESCHICHTE
WALTERS, MARGARET
BERLIN. MEDUSA VERL.. 1979. 284 S.. KUNST UND DARSTELLUNG.
GEB. : DM 48.00

MAENNLICHE AKT
WALTERS
1979.

Männliche Autoren und ihre weiblichen Hauptpersonen: eine Untersuchung des Entwicklungsaspekts in dänischen und norwegischen Romanen des modernen Durchbruchs
Heitmann, Annegret
1981. 249 Bl..

¬Die¬ männliche Bevölkerung in den 48 ländlichen Kirchspielen der Diözesen Rastenburg und Kreuzburg im Jahre 1778: nach den Erfassungslisten der Dienstpflichtigen für den Bau der Festung Graudenz ; (Em 83e Nr. 282)
Heling, Reinhold
Hamburg. Selbstverl. des Vereins. 1979. XII, 373 S.. Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen: Sonderschriften des ... ; 41.

Die männliche Bevölkerung in den achtundvierzig ländlichen Kirchspielen der Diözesen Rastenburg und Kreuzburg im Jahre siebzehnhundertachtundsiebzig: nach d. Erfassungslisten d. Dienstpflichtigen für d. Bau d. Festung Graudenz ; (EM 83e Nr. 282)
Heling, Reinhold [Hrsg.]
Hamburg. Verein für Familienforschung in Ost- u. Westpreussen. 1979. XII, 373 S.. Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V. ; Nr. 41.

Der männliche Blick in den Spiegel: eine motivgeschichtliche Untersuchung
Kopanski, Karlheinz W.
Münster [u.a.]. Lit. 1998. 288 S..
ISBN 3-8258-3057-8 (Gb.)

¬Der¬ männliche Blick in der Literaturwissenschaft: Rolle und Bedeutung der männlichen Perspektive für literaturwissenschaftliche Arbeiten
Wölke, Doris
1 Aufl.. Essen. Verl. Die Blaue Eule. 1990. 193 S.. Literatur: Männlichkeit, Weiblichkeit ; 2.
ISBN 3-89206-341-9

Der männliche Castrat mit besonderer Berücksichtigung seines Knochensystems
Becker, Ferdinand
1898. 81 S. : graph. Darst..