Ma±ÅaØtir dÅinÅiya wa-°arabÅiya
ÖHaÖdarÅi, MaÖhmÅud as-Saiyid al-
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1997. 219 S..
ISBN 977-01-5472-5

MaÅaØtir-i °AlamgÅirÅi
MuÖhammad SÅaqÅi Musta°idd <HÅan> ; AÖhmad °AlÅi
Reprint of the ed. Calcutta, 1870 - 1873. Osnabrück. Biblio-Verl.. 1985. Getr. Zählung. Bibliotheca Indica ; 66 = N.S. fasc. 195, 210, 220, 232, 233, 289.
ISBN 3-7648-1370-9

Ma±ÅaØtir-i sulÖtÅanÅiya: tÅarÅiÕh-i ÏganghÅa-i ÅIrÅan wa RÅus
DunbulÅi, °Abd-ar-RazzÅaq ; ÖSadrÅi AfÏsÅar, ÇGulÅam ÖHusain
ÏCÅap 2. TihrÅan. IntiÏsÅarÅat-i Ibn-SÅinÅa. 1972. 20, 429 S..

Maat kilpailevat investoinneista: teknologia vetää sijoituksia Suomeen
Pajarinen, Mika ; Ylä-Anttila, Pekka
Helsinki. 2001. 78 S.. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos / Sarja B ; 173.
ISBN 951-628-331-4

Maat kilpailevat investoinneista - teknologia vetää sijoituksia Suomeen
Pajarinen, Mika ; Ylä-Anttila, Pekka,
Helsinki. Taloustieto,. 2001 ; . vi, 78 s..

Ma'at - Konfuzius - Goethe: drei Lehren für das richtige Leben
Assmann, Jan ; Schmidt-Glintzer, Helwig ; Krippendorff, Ekkehart
1. Aufl.. Frankfurt am Main. Insel Verlag. 2006. 166 S..
ISBN 3-458-17248-3

Ma'at mama: [CD]
Rucker, Ursula
Berlin. Studio K7. 2005. 1 CD.

Ma'at-Monographien
Norderstedt. Books on Demand GmbH. 2006.

Maatregelen minimumloon en sociale uitkeringen voor 1985: maatregelen ziekengeld per 1 januari 1985 ; adviezen
Den Haag. 1984. 13, 36 S.. S. E. R., Sociaal-Economische Raad, [Uitgave] : 1984, 19.
ISBN 90-6587-171-3

Maatregelen tegen de verbruiningsziekte ter vergroting van de opbrengstzekerheid van karwij: resultaten van onderzoek 1990 - 1994
Evenhuis, Albartus ; Verdam, B.
1. dr.. Lelystad. 1995. 166 S. : farb. Ill., graph. Darst.. Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond ; 189.

Maatregelen tegen witwassen in het koninkrijk: voordrachten en discussieverslagen van het Congres "Witwassen: Stafrechtelijke en Civielrechtelijke Risico's" op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 1995 te Curaçao
Corstens, Gerardus Josephus Maria ; Saleh, J. M.
Deventer. Gouda Quint. 1996. VIII, 234 S..
ISBN 90-387-0471-2

Maatregelen ter bevordering van de vlotheid van het verkeer en van de parkeermogelijkheden in de binnenstad: prae-adviezen te behandelen op de Congresdag 1956 op 14.XII.1956 te Utrecht
's-Gravenhage. 1956. 63 S..

Maatregelen ter voorkoming van biologische en chemische corlogvoering.
's-Gravenhage, . Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf,. 1971.. 57 p..

Maatregelen ter voorkoming van biologische en chemische oorlogvoering.: Rapport aangeboden aan de Minister van Buitenlandse Zaken op 27 april 1971.
's-Gravenhage, . Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf,. 1971.. 57 p..

Maatreëls om sikliese werkloosheid in Suid-Afrika teen te werk
Pretoria. 1988. VI, 39, 9 S..
ISBN 0-621-11797-8

Maat, rhythme, melodie: grondslagen voor een therapeutisch gebruik van muzikale elementen
Lievegoed, Bernardus Cornelis Johannes
Utrecht. de Haan. 1939. 173 p..

Ma°atsaram dve-dhadkiratam shel bene ha-zug "°Ali" meha-kefar Bani Na°im
Ginbar, Yuval. ; Stein, Yael.
Yerushalayim. Be-tselem, Merkaz ha-meda° ha-YiÐsre®eli li-zekhuyot ha-adam ba-shedtadhim,. [1995]. 11 p. ;.

Ma°atsaram òve-òhaòkiratam shel bene ha-zug "°Ali" meha-kefar Bani Na°im
Ginbar, Yuval. ; Stein, Yael.
Yerushalayim. Be-tselem, Merkaz ha-meda° ha-Yiâsre®eli li-zekhuyot ha-adam ba-sheòtaòhim,. [1995]. 11 p. ;.

Ma°atsar bayit
Tawil, Raymonda Hawa
Yerushalayim. Adam motsi®im la-or,. c1979. 226 p. ;.

Maatschappelige ontwikkeling, politieke besturing en persoonlijke vrijheid
Tinbergen, J.
Deventer. Kluwer. 1972. 45 S..

Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de jaarrekening en goed koopmansgebruik: een onderzoek naar de doelstellingen van de jaarrekening, van de fiscale vermogensopstelling en van het kapitaalbeschermingsrecht en de gevolgen van deze doelstellingen voor de waarderingsgrondlagen, te hanteren in de jaarrekening en de fiscale vermogensopstelling
Zanden, Petrus Maria van der
Deventer. Kluwer Bedrijfswetenschappen. 1991. XI, 340 S..
ISBN 90-267-1577-3

Maatschappelijke berichtgeving: bundel opstellen aangeboden aan prof. drs. J.W. Schoonderbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in de Accountancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op 10 november 1986.
Schoonderbeek, J. W. ; Klaassen, J. ; Traas, L. ; Zutphen, L. C. van.
Deventer. Kluwer,. 1986.. 274 p..

Maatschappelijke gevolgen van de "chip"-technologie: een aanzet to "technology-assessment", toegespitst op de sociaal-economische beleidsproblematiek
Huppes, T.
Leiden ; Antwerpen. Stenfert Kroese. 1980. 120 S..
ISBN 90-207-1010-9

Maatschappelijke gevolgen van de micro-electronica
Rathenau, G. W.
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1980. 132 S..
ISBN 90-12-02857-4

Maatschappelijke gezondheidszorg: MGZ
Utrecht. Bohn, Scheltema & Holhema. 1973.

Maatschappelijke marketing van overheidsbeleid: marketing of public polica
Buurma, Hans
Utrecht. Lemma. 2000. VIII, 244 S..
ISBN 90-5189-701-4

Maatschappelijk en Privaat-eigendom: eene Bijdrage tot toelichting van het Socialistisch program
Bernstein, Eduard
Den Haag. Liebers. 1886. 41 S..

Maatschappelijke omgeving en zedelijke vooruitgang
Wallace, Alfred Russel ; Suchtelen, Nico ¬van¬ ¬[Übers.]¬
Amsterdam. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur. [1913]. VIII, 111 S. : Ill.. Wereldbibliotheek ; 251.

Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieu
Nas, Masja ; Dekker, Paul ; Hemmers, Carlos
Rijswijk. Sociaal en Cultureel Planbureau. 1997. 162 S.. Cahier ; 137.
ISBN 90-5250-927-1

Maatschappelijke positie en criminaliteit
Ploeg, Gerhard J.
Groningen. Wolters-Noordhoff. 1991. 258 S.. Geschriften van de Juridische Faculteit der Rijksuniversiteit Groningen ; 1.
ISBN 90-01-71330-0

Maatschappelijke sturing van technische ontwikkeling: constructief technology assessment als hedendaags Luddisme
Schot, Johan.
1991.. 244 p..

Maatschappelijke tegenstellingen en volksverzet in Centraal-Amerika
Keune, Lou ; Pelupessy, Wim
Tilburg. Katholieke Univ. Brabant, Inst. voor Ontwikkelingsvraagstukken. 1984. 338 S.. Werkdocument ; Nr. 29.
ISBN 90-6629-026-9

Maatschappelijke verandering en revolutie: Rusland 1860 - 1935, Duitsland 1860 - 1920, China 1850 - 1960
Blockmans, Willem Pieter ; Buiting, Henny ; Uytterhaegen, Frank
Malle. De Sikkel. 1984. 199 S.. Geschiedenis in evolutie.
ISBN 90-260-3111-4

Maatschappelijke verslaggeving: een aanzet tot een fundamentele beschouwing over het maatschappelijk functioneren van ondernemingen en non-profit-organisaties
Cregten, H. K. M.
Leiden. Stenfert Kroese,. 1978.. ix, 215 p. ;.

Maatschappelijke vooroordelen in perspectief: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar maatschappelijke vooroordelen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op 1 december 1995
Scheepers, P.
Nijmegen. Inst. voor Toegepaste Sociale Wetenschappen. 1995. IV, 43 S.. Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland.
ISBN 90-5500-066-8

Maatschappelijke vraagstukken
Amsterdam. N. V. de Arbeiderspers. 1954.

Maatschappelijke zorg voor geestelijk invaliden
Bierens de Haan, Johan ; Visscher, J. A. ; Wijnveldt, J.
[S.l.]. 1925. Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg ... ; 38.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: corporate social responsibility in a transnational perspective
Hamers, Joseph Johannes Antonius
Antwerp [u.a.]. Intersentia. 2005. XII, 147 S.. Ius commune Europaeum ; 53.
ISBN 90-5095-472-3

Maatschappelijk werk(st)ers en de algemene bijstandswet: rapport van een onderzoek uitg. door het Instituut voor Toegepast Marktonderzoek, Intomart, te Hilversum
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1975. 208 S.. Verslagen en rapporten / Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Directie Bijstandszaken ; 3.

Maatschappijbelangen: MB ; maandblad Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Haarlem. Maatschappij. 1928.

Maatschappijcrisis in wereld en kerk
Schillebeeckx, Edward
Nijmegen. Kath. Univ.. 1972. 27 S. ; 8-o.

Maatschappij economie: economische orde, economische theorie, economische politiek
Roos, W. A. A. M. de
Alphen/Rijn ; Brussel. Samsom. 1982. 309 S..
ISBN 90-14-03215-3

Maatschappij economie: economische orde, economische theorie, economische politiek
Roos, W.A.A.M. de ; Douben, N.H. ; Wemelsfelder, J.
3. dr. Alphen aan den Rijn u.a.. Samson Uitg.. 1988. 344 S..
ISBN 90-14-03851-8

Maatschappij, kerk en Evangelie in drie perioden der Europese geschiedenis: een sociologische studie
Banning, Willem
Arnhem. Van Loghum Slaterus. 1957. 195 S..

Maatschappij-kritische vakbeweging
S.l.. ca. 1971]. 15 S..

Maatschappijler, analyses en visies
Dekker, Henk ; Rozemond, S. A.
Culemborg. Educaboek. 1983. 267 S..
ISBN 90-11-00486-8

Maatschappij, macht, Nederlandse politiek: een inleiding in de politieke wetenschap
Becker, Uwe
2., herziene dr. Amsterdam. Het Spinhuis. 1991. VII, 296 S..
ISBN 90-73052-21-1

Maatschappij onder de Macroscoop. Theoretische Uitgangspunkten
Guffens, Theo M. G.
Assen. Van Gorcum. 1971. 5, 132 S..
ISBN 90-232-0859-5

Maatskaplike werk-opleiding: struktuur en perspektief
Hugo, Etienne Anton Klopper
Pretoria. Univ.. 1987. 21 S.. Publikasies van die Universiteit van Pretoria. N.R. ; 235.
ISBN 0-86979-422-1

"Maattomat kuninkaat": osa-aikainen erityisopetus oppivelvollisuuskoulun vuosiluokilla 1. - 6.
Huhtanen, Kristiina
Tampere. Tampereen yliopisto. 2000. 208 S.. Acta Universitatis Tamperensis : [A] ; 788.
ISBN 951-44-4983-5

Maatutkaluotaus maaperägeologisissa tutkimuksissa
Hänninen, Pekka
Espoo. Geologian Tutkimuskeskus. 1991. 33 S.. Tutkimusraportti / Geologian Tutkimuskeskus ; 103.
ISBN 951-690-428-9

Maatuuli: romaani
Hyry, Antti
Helsingissä. Otava. 1980. 190 S..
ISBN 951-1-06035-X

Maatwerk: kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500 - 1800)
Panhuysen, Bibi
1 Aufl.. 2000. 338 S..
ISBN 90-6861-190-9

Maatyömies ja kuu: kertomus
Rintala, Paavo
Helsingissä. Otava. 1983. 173 S..
ISBN 951-1-07419-9

Die MA auf CD-ROM: Gesamtberichterstattung
Frankfurt, M.. Media-Micro-Census. 1995.

Thema "Auferstehung des Fleisches" - eine Handlungsanweisung für Christen in einer gottfeindlichen Welt?
Ruster, Thomas
Münster. Bischöfliches Generalvikariat, Hauptabt. Schule und Erziehung. 2000. 16 S.. Kirche und Schule ; 114 = Jg. [26], Juni.

M[ari]a Aurèlia Capmany - Pasqual Maragall caminant junts per la ciutat: conversa
Capmany, Maria Aurèlia ; Maragall, Pasqual ; Febrés, Xavier [Hrsg.]
2. ed. Barcelona. Ed. Laia. 1984. 96 S.. Diàlegs a Barcelona ; 1.
ISBN 84-7222-170-9

Thema aus dem Klavierkonzert Nr. 1: Thema aus "Schwanensee" (Tschaikowsky) ; Thema aus dem Klavierkonzert Nr. 2 (Rachmaninoff) ; Thema aus der Symphonie Nr. 5 (Tschaikowsky) ; Early evening (Ray Conniff) ; Liebesthema aus "Romeo und Julia" (Tschaikowsky) ; Rhapsodie in blue (Gershwin) ; I'm always chasing rainbows (aus dem Fantasie-Impromptu von Chopin) ; I hear a rhapsody (Baker...) ; On the trail (aus der Grand Canyon suite von Grofe) ; My reverie (aus Reverie von Debussy) ; Serenade (Schubert)
Conniff, Ray
[S.l.]. Philips. [ca. 1968]. 1 Schallplatte. Hören und tanzen ; 7.

Thema, Auswirkungen von Infrastrukturinvestitionen: empirischer Beitrag zur Erfolgskontrolle der Regionalpolitik des Bundes; [Seminarbeiträge im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms Regionalprobleme in der Schweiz, Namentlich in Berg- und Grenzgebieten des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung]
Hanser, Christian [Hrsg.]
Grüsch. Rüegger. 1985. 533 S.. Reihe "Thema-Hefte" der Programmleitung des NFP "Regionalprobleme".
ISBN 3-7253-0252-9

Ma`a `Uthm¯an al-Mawsil¯i f¯i fannihi wa-`abqar¯iyatih.
al-Bakr¯i, `¯Adil. [from old catalog]
1973.. 43 p..

Ma®avaòk bi-netiv ha-yisurim: hitnagdut ha-Yehudim la-Natsim bi-teòkufat ha-Sho®ah
Gutman, Israel.
Yerushalayim. Keter,. c1988.. 224 p..

Maavalla keiser ehk Kurb klounaad
Beier, Priidu
Tartu. P. Beier. 2000. 71 S..
ISBN 9985-60933-6

Ma'avÅaq, mered, merî: ham-medîniyyût hab-brîÖtît we-haÖs-Ösiyyônît we-ham-ma'avaq °im BrîÖtanyÅa, 1941 - 1948 ; asûppat ma'amÅarîm
ÏSÅavît, Ya°aqÅov
YerûÏsÅalayim. 1987. 382 S..
ISBN 965-227-042-3

Maavarade väärtushindamise teoreetilis-metoodilisi ja rakenduslikke küsimusi looduslike ehitusmaterjalide näitel
Aader, Lembit
Tallinn. 2002. 52 S.. Preprint ; 67.
ISBN 9985-89449-9

Maavara varude kasutamise rendimaksustamise süsteemi teoreetilis-metoodilised alused
Päsok, R.
Tallinn. 1996. 22 S.. Preprint ; 45.
ISBN 9985-50121-7

Maaveden energiasuhteista ojitetulla suolla
Ahti, Erkki
Helsinki. 1978. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja ; 94,3.
ISBN 951-40-0331-4

Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja
Kuusiniemi, Kari ; Majamaa, Vesa ; Vihervouri, Pekka
Helsinki. Tietosanoma. 1998. 777 S..
ISBN 951-885-141-7

Ma°a wafd al-Mamlakah al-Maghribåiyah fåi Mu®tamar al-Qimmah al-Khåamis lil-Duwal al-Islåamåiyah al-mujtami° bi-al-°åadsimah al-Kuwaytåiyah
Bin Mandsåur, °Abd al-Wahhåab
al-Rabåadt. al-Madtba°ah al-Malakåiyah,. 1987.. 243 p., [11] leaves of plates.

Maawayyim: sirim we-igger t le-et meso
Garfunqel, Frederiq S.
Hefa. Renesans. 1994. 64 S..
ISBN 965-369-005-1

Ma'ayan: Quellen und Forschungen zur Geschichte des ehemaligen Rabbinats Kitzingen
Kitzingen. Sauerbrey.

Ma'ayan Barukh: a lower palaeolithic site in Upper Galilee
ÂSteqelÅis, MoÏsÅe ; Gil'ad, Dawid
Jerusalem [u.a.]. Center for Prehist. Research [u.a.]. 1966. 23 S. : Ill. ; 4-o. Metqufat ha-even ; 8.

Ma-ayan Barukh, a lower palaeolithic site in Uppar Galilee
Stekelis, Moshe ; Gilead, David
1966.

Ma"ayan gannim
Archivolti, ÏSemu'el
A facsimile of Venice ed., 1553. Jerusalem. Kedem. 1971. [91] S..

Ma°ayan òhatum: sipurim
Shamosh, Amnon,
[Tel Aviv]. ha-òKibuts ha-me®uòhad,. 1983.. 87 p. ;.

Maayani conducts Maayani
Maayani, Ami ; Gay, Asia ¬[Textverf.]¬ ; Prochnik, Edna ¬[Mezzosopran]¬ ; Steiner, Gideon ¬[Schlagzeug]¬
Jerusalem. Fons Music Foundation. P 1998. 1 CD.

The Maayan Shabbat table companion and wedding service =: [Zemirot Shabat : kolel seder niâsu®in].
Jerusalem. Maayan Pub.,. c1991.. 105 p. ;.

Maaya t'aan: lengua maya, Campeche, Quintana Roo y Yucatán
Sosa Castilla, Florinda ; Canto Chán, Victor ; Contreras Ortíz, Carlos Humberto
México, D.F.. Secretaría de Educación Públ., Dirección General Educación Indígena. Primer ciclo -.
ISBN 968-296535-7

Ma°ayene ha-yeshu°ah: °im Panim me®irot...°al...Bava òKama...
Kasovsky, Chayim Yehoshua,
Jerusalem. [s.n.],. 1897..

Ma`¯ayib al-rij¯al: dar p¯asukh bih Ta'd¯ib al-nisv¯an
Astar¯ab¯ad¯i, B¯ib¯i Kh¯anum, ; Najmabadi, Afsaneh.
Chicago, IL. Midland Press,. 1992-. v. <1 >.

Ma°Åayib ar-riÏgÅal: dar pÅasuÕh bih ta±dÅib an-niswÅan
BÅibÅi ÕHÅanum AstarÅabÅadÅi ; Najmabadi, Afsaneh
Spånga. NaÏsr-i BÅarÅan. 1993. 220, 29 S.. NigariÏs wa-nigÅariÏs-i zan ; 1.

Ma°¯ay¯ir al-muòh¯asabah wa-al-mur¯aja°ah lil-mu®assas¯at al-m¯al¯iyah al-Isl¯am¯iyah: al-naòsòs al-k¯amil li-ma°¯ay¯ir al-muòh¯asabah wa-al-mur¯aja°ah lil-mu®assas¯at al-m¯al¯iyah al-Isl¯am¯iyah allat¯i tamma i°tim¯adah¯a òhattá òSafar 1419 H/Y¯uniy¯u 1998 M.
al-Man¯amah. Hay®at al-Muòh¯asabah wa-al-Mur¯aja°ah lil-Mu®assas¯at al-M¯al¯iyah al-Isl¯am¯iyah,. 1999.. 384, 59, 15 p. ;.

Ma°¯ay¯ir al-t¯a®w¯il wa-al-mut¯a®awil¯in: lil-°¯ammah wa-al-muqaòsòsir¯in wa-al-mujtahid¯in
Ibn òHasan, Ab¯u Amr al-òHusayn¯i.
Bayr¯ut. Mansh¯ur¯at Muòhammad °Al¯i Bayòd¯un. 2000.. 142 p. ;.

Ma°åazåatåat magbi ®ab òte°uy ®akåal, òte°uy ®a®emero
Håanåa Gabra ®Egzi®abòhâer.
[S.l.. s.n.],. 1968 [1975 or 1976] . 136 p., [2] leaves of plates.

Maazel conducts Wagner: [Siegfried Idyll, preludes & overtures]
Wagner, Richard ; Maazel, Lorin
Quickborn. BMG Ariola-Miller. 2000. 1 CD.