Mañana siempre es tarde
Mayor Zaragoza, Federico
Madrid. Espasa-Calpe. 1987. 336 p.. Nueva Europa ; 5.
ISBN 84-239-6189-3

Mañana siempre mañana ; Tres suspiros
Carranza, Cali.
McAllen, Tex.. Falcon,. p1982.. 1 sound disc.

Mañana sí será
Valera, Raúl,
Caracas. Monte Avila Editores,. 1985, c1983.. 165 p. ;.

Mañana también es pasado
Junquera Maldonado, Rafael
1. ed.. México. Promexa. 2003. 359 S.. Colección Prisma.
ISBN 970-240464-9

Mañana también es pasado
Junquera, Rafael.
México, D.F.. Promexa,. 2003.. 360 p. ;.

Mañana Valentina
Arrillaga, María
Providencia, Santiago. Ed. Cuarto Propio. 1995. 228 S.. Serie Narrativa.
ISBN 956-260066-1

Maan avaruus: romaani
Tuuri, Antti
3. pain. Helsinki. Otava. 1997. 301 S..
ISBN 951-1-15025-1

Maana ya maendeleo
King'ei, Kitula G.
Nairobi. Phoenix Publ.. 1993. IV, 31 S..
ISBN 9966-47213-4

Maan boven St. Croix
Lund
Nieuwegein . Signature. 1999. 315 s..

Maandag 19 Oktober 1987: een analyse van de beurskrach
Pee, C. de ; Wertheim Salomonson, J. G.
Rotterdam. Stichting Rotterdamse Monetaire Studies. 1988. 55 S. : graph. Darst. Rotterdamse monetaire studies ; 32.
ISBN 90-6658-033-X

Maandag mag je met me mee
Wuyts, Els ; The, Tjong Khing
Amsterdam [u.a.]. Querido. 2003. 31 S. + zahlr. Ill..
ISBN 90-451-0006-1

Maandblad der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap
Delft. 1941=1941.

Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap de Nederlandsche Leeuw
's-Gravenhage. 1883.

Maandblad voor belastingrecht.
Leiden. Nederlandsche Uitgevers Maatschappij. v. ;.

Maandeeq
Xasan, Faysal Axmed
Scarborough, Ontario. Markham. 2000. V, 134 S..
ISBN 0-9686311-0-X

Maandelijksche mededeelingen
's-Gravenhage. 1929 - 1931.

Maandelijks mededelingenblad
s'Gravenhage. 1975.

Maandelijks mededelingenblad van Amicitia, Vereniging van Aquarium-, Terrarium- en Insectariumliefhebbers
's-Gravenhage. 1949.

Maandelijks overzicht van de aangifteplichtige besmettelijke dierziekten
Voorburg. 1998.

Maandelikse uittreksel van handelstatistiek.: Monthly abstract of trade statistics.
Pretoria, . Printed by and obtainable from the Govt. Printer.. v. in..

Maandelikse uittreksel van handelstatistieke: statistics released by the Commissioner for Customs and Exercise of the Republic of South Africa in respect of the foreign trade of the customs union area of Botwana, Lesotho, South Africa and Swaziland = Monthly abstract of trade statistics.
Pretoria. Gov. Print.,. 1947-1992..

Maandelikse uittreksel van handelstatistieke: statistieke vrygestel deut die Kommissaris van Doeane en Aksyns van die Republiek van Suid-Afrika ten opsigte van buitelandse handel van die toluniegebied Botswana, Lesotho, Namibië, Suid-Afrika en Swaziland = Monthly abstract of trade statistics : statistics released by the Commissioner for Customs and Excise of the Republic of South Africa in respect of the foreign trade of the customs union area of Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, and Swaziland.
[Pretoria. Govt. Printer,. -1998]. v. ;.

Maandelikse weerverslag: vir die maand ...
Pretoria. 1955.

Maandelikse weerverslag van die Weerkundige Kantoor
Pretoria. 1940.

Maandelykske Tuin-Oeffeningen, aantoonende, wat werk noodzaaklyk te doen is in jeder Maand van het Jaar
Miller ; Baster
Harlem . 1767-1768. 1 bd..

Maandoverzichten over 1956 van het lysimeterstation
Makkink, G. F.
Wageningen. CILO. 1956. o.Pag. ; 4-o. Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek : Gestencilde Mededelingen ; Jg. 1956, Nr 20.

M & A and privatisations in Poland: key success factors of cross-border acquisitions into the Polish market
Tewes, Christiane.
Wiesbaden. Dt. Univ.-Verl. {[u.a.],. 2001.. XVIII, 235 S..

Maandschrift
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1906 - 1995.

Maandstatistiek politie en justitie
's-Gravenhage. Bureau. 1966.

Maandstatistiek politie, justitie en brandweer
's-Gravenhage. Bureau. 1979.

Maandstatistiek van de internationale handel.
Voorburg ; . Centraal Bureau voor de Statistiek,. 1996-2002.

Maandstatistiek van rechtswezen, politie en branden
Zeist. 1957 - 1965.

Maaneansigt
London
Kbh. . Martins Forlag. 1921. 171 s..

Maanedalen
London ; Mikkelsen
Kbh . 1959. 500 s..

Maanedalen I-II
London ; Mikkelsen
Kbh. . 1947. 1 bd..

Maanedlig oversigt over sundhetstilstanden in byerne
[Kristiania]. 1898.

Maaneds-efterretning for Interessenterne af det under 1. Jun. 1809 oprettede Laane- og Livrente-selskab den gode Hensigt. [Jan.], Febr., Marts, Apr., Jun., Jul., Aug., Sept., Oct., Nov., 1810. Alle: U. St. 2 Bl.
Jun. . 1809. 2 Bl..

Maanedskriftet Minerva
Kioebenhavn. 1799.

Maanedskriftet Minerva, December, 1804. Udgivet ved Knud Lyne Rahbek
Rahbek ; Øhlenslæger
Kbh . [1804].

Maanedskriftet Ny Minerva
Kioebenhavn. 1806.

Maanedsopgaver over vareomsætningen med utlandet =: Bulletin mensuel du commerce extérieur
Kristiania [Oslo]. I kommission hos H. Aschehoug & Co.,. 1914-1960.. 46 v. ;.

Maanedsskrift for Landvæsen. Nr. 1-2. 1832. Udg. ved [Benjamin Georg] Bang. [Kbh.]. u.titelbl. P. [Iflg. Erslew skal det ogsaa være udkommet i 1831].
i . 1831. <48 s..

Maanedsskrift for Landvæsen. Udg. ved landsoverrets-Procurator Bang. Nr. 1-2
Kbh . 1832. 32 s..

Maanedsskrift for socialstatistik: (bulletin du travail du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvége) ; (arbeidsmarkedet's ... aargang)
Kristiania. Aschehoug. 1912.

Maane for de mislykkede
O'Neill ; Sørensen
Kbh . Hasselbalch. 1957. 88 s..

Maanen er skjult: en roman
Steinbeck, John
[København]. De danske studenters forl.. 1943. 58 S..

Maanen er skjult
Steinbeck
Kbh . 1946 . 122 s..

Maanen er skjult. Paa Dansk ved Mogens Knudsen. Overs. fra Engelsk efter "The moon is down"
Steinbeck
Kbh., Slagelse . 1946. 122 s..

Maanens Høidemaaling, eller kort og tydelig Anviisning til at finde Breden eller Polhøiden ved Maanens øverste eller underste Rands maalte Meridian-Høide, med dertil hørende Tabeller, samt de til dette Brug nødvendige Nautical-Tabeller for det sidste halve Aar 1816 og Aaret 1817, saa og Tabel over Solens Deklination m. m.
Martensen
Kbh. . 1817. VI, 54 s..

Maanen var blodrød... En Eventyrers Saga. Overs. efter "Blood on the Moon" af Gunnar J. Jørgensen
Wells
Kbh. . 1938. 350 s..

Ma°an fi 'l-ÇGadÅir: ÅaÕhir ÕhuÖtba waÏgÏgahahÅa ar-rasÅul al-a°Özam ila 'l-baÏsarÅiya fÅi akbar maÖhfil min al-muslimÅun
AnÖsÅarÅi, MuÖhammad BÅaqir
ÖTab°a 1. Qum. ManÏsÅurÅat AnÖsÅarÅiyÅan. 1996. 69 S..

Thema "Angewandte Verhaltenskunde bei Nutztieren": Tagung der Fachgruppe Verhaltensforschung ; Tagung in Grub b. München, 20. bis 22. März 1990
Grauvogl, Anton [Hrsg.]
Giessen. Dt. Veterinärmed. Ges.. 1990. 147 S. : Ill.
ISBN 3-924851-41-7 (kart.) : DM 25.00

Maanhankintalain ja siihen liittyvien lakien toimeenpanon vaikutuksista valtion metsätalouteen
Forsström, Mauno
Helsinki . Suomen Metsätieteellinen Seura. 1960. 50 S..

Ma°ÅanÅi asmÅa± aÖs-ÖsaÖhÅaba: min siÏgill amÏgÅadinÅa naÕhtÅaru asmÅa±anÅa
ÏGad°, AÖhmad al-
°AmmÅan. DÅar aÖd-ÖDiyÅa±. 1998. 296 S..
ISBN 9957-05-003-6

Ma°ÅanÅi-i ba°ÖdÅi az asÅamÅi-i kuhan wa ÅirÅanÅi dar zabÅan-i kurdÅi
UÏsnÅu±Åi MaÖhmÅudzÅada, RaÖhÅim
ÏCÅap 1. TihrÅan. PayÅam-i ImrÅuz. 2004. 536 S..
ISBN 964-570633-5

Ma°¯an¯i-i ba°óz¯i az as¯am¯i-i kuhan va ¯Ir¯an¯i dar zab¯an-i Kurd¯i
Ushn¯u®¯i Maòhm¯ud§z¯adah, Raòh¯im.
Tihr¯an. Nashr-i Pay¯am-i Imr¯uz,. 1383 [2004]. 536 p..

Maan ilot
Tammio, Liisa
Helsinki. Tammi. 1998. 203 S..
ISBN 951-31-1305-1

Maan isät
Kataja, Annamaija
Jyväskylä u.a.. Gummerus. 1985. 224 S..
ISBN 951-20-2698-8

Mañanitas del Molar: Dialogo critico joco-serio, sobre las observaciones, que Fr. Antonio Llontisca acaba de hacer al Memorial de el M. R. P. Fr. Francisco de Soto y Marne, Chronista General de la Orden de N. P. San Francisco
Leon de Francia. 1751.

Ma°åanåi va bayåan: taqråiråat-i uståad Badåi° al-Zamåan Furåuzåanfar
Furåuzåanfar, Badåi° al-Zamåan. ; Dabåir Siyåaqåi, Mudhammad.
Tihråan. Farhangiståan-i Zabåan va Adab-i Fåarsåi,. 1997.. 36 p. ;.

Ma°åanåi va bayåan
°Alavåi Moqaddam, Mudhammad.
Tihråan. Såazmåan-i Mudtåala°ah va Tadvåin-i Kutub-i °Ulåum-i Insåanåi-i Dåanishgåah§håa,. 1379 [2000]. 7, 140 p..

Maanja: Meine Freundin, meine Mutter, meine Puppe. Eine Anrufung
Alves, Eva-Maria
Frankfurt a.M.. Suhrkamp. 1982. 85 S.. Edition Suhrkamp. N.F. ; 159.
ISBN 3-518-11159-0

Maanja, meine Freundin, meine Mutter, meine Puppe
Alves, Eva-Maria
Frankfurt am Main. Suhrkamp. 1982. Edition Suhrkamp / N.F. ; 159 = 1159 [d. Gesamtw.].
ISBN 3-518-11159-0

MAANJA, MEINE FREUNDIN, MEINE MUTTER, MEINE PUPPE : E. ANRUFUNG / EVA-MARIA ALVES
Alves, Eva-Maria
ERSTAUSG.. FRANKFURT AM MAIN. SUHRKAMP. 1982. 85 S. : ILL.. EDITION SUHRKAMP ; 1159 = N.F., 159.
ISBN 3-518-11159-0

Maan ja puuston ravinnetila keski-pohjanmaan metsitetyillä pelloilla
Hytönen, Jyrki ; Ekola, Elina
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1993. 32 S.. Folia forestalia ; 822.
ISBN 951-40-1343-3

Maan kämmenellä: romaani
Hietamies, Laila
Helsinki. Otava. 1987. 464 S..
ISBN 951-1-09648-6

Maan käsittelyn vaikutus maan fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä männyn ja kuusen taimien kehitykseen
Lähde, Erkki
Helsinki. 1978. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja ; 94,5.
ISBN 951-40-0350-0

Maankäytön luonnonsuojelullinen sääntely
Tolvanen, Jukka Pekka
Helsinki. Kauppakaari Oy. 1998. LXII, 461 S..
ISBN 952-14-0028-5

Maankäytön suunnittelu Saariselällä
Kakkuri, Eero
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1994. 29 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 507.
ISBN 951-40-1373-5

Maankäytön suunnitteluun soveltuvat ohjelmistot
Helsinki. Valtion Painatuskeskus. 1991. 51 S. : Ill. Selvitys : Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja Rakennusosasto ; 1991,1.
ISBN 951-37-0545-5

Maankäyttö, maanomistus, kiinteistönmuodostus
Winqvist, Stefan
1990-1992. 16 S..

Maankohoamisrannikon luontoa Siikajoen Tauvosta Hummastinjärville
Kukko-oja, Kari
Muhoksen. Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen Tutkimusasema. 2003. 32 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 892.
ISBN 951-40-1880-X

Maan korvessa: maalaiselämää 1940-luvulla
Alanko, Anna-Liisa
[Joensuu]. Ilias. 2003. 129 S..
ISBN 952-530955-X

Maan mekaaniset ominaisuudet: deformoituminen avoimessa kolmiakselikokeessa
Korhonen, Kalle-Heikki
Espoo. Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus. 1979. 117 S.. Tiedonanto ; 35.
ISBN 951-38-0836-X

Maan mikrobidiversiteetin mittaus entsyymiaktiivisuuksina: MDIVE 1997-1999 -loppuraportti
Niemi, Maarit,
Helsinki. Suomen ympäristökeskus. 2000. 36 s..

Ma°an min ajli al-ins¯an
Bayr¯ut. al-Najdah al-Sha°b¯iyah al-Lubn¯an¯iyah. v..

Maanmuokkaus ja pintakasvillisuuden torjunta peltojen metsittämisessä
Leikola, Matti
Helsinki. 1976. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja ; 88,3.
ISBN 951-40-0209-1

Maan ominaisuudet metsänviljelyssä: mätästyksen perusteet
Repo, Riikka ; Valtanen, Jukka
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1994. 52 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 520.
ISBN 951-40-1387-5

Maanomistusoikeus: tutkimus omistusoikeusparadigmoista maaomaisuuden käytön ympäristöoikeudellisen sääntelyn näkökulmasta
Määttä, Tapio
Helsinki. Suomalainen Lakimiesyhdistys. 1999. LI, 538 S.. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja : A-sarja ; 220.
ISBN 951-855-173-1

Maanonderzoek.
Titulaer, Chriet.
Amsterdam, Brussel, . Agon Elsevier, A. Roelofs van Goor. [1969]. 136 p., fold l..

Maanosa minussa
Melender, Tommi
Helsinki. Söderström. 2003. 74 S..
ISBN 951-0-27907-2 (nid.)

Maan päällä paikka yksi on
Varis, Tuula-Liina
2. pain. Porvoo [u.a.]. Söderström. 1999. 372 S..
ISBN 951-0-23874-0

Maan päällä - taivaan alla: miljöörakentamisen tutkijakoulutus 1994-1996 = On the earth - under sky : graduate school in milieu construction 1994-1996
Ylimaula, Anna-Maija,
Oulu. Oulun yliopisto,. 1997. 431, 11 s..

Maanpäällinen paratiisi: puutarhatunnelmia suomalaisessa kirjallisuudessa
Ruoff, Eeva
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1991. 152 S..
ISBN 951-0-16869-6

Maan pakolainen: runoja ja proosaa
Luostarinen, Aki
Helsinki. Söderström. 2004. 74 S..
ISBN 951-0-30099-3

Maanpetturin tie: Maanpetoksesta Suomessa vuosina 1945 - 1972 tuomitut
Pohjonen, Juha
Helsinki. Otava. 2000. 543 S..
ISBN 951-1-16994-7

Maan piiristä metafyysiseen: tutkimus Eino Leinon ensimmäisen sarjan helkavirsien rakenteesta, synnystä ja tulkinnasta = [Aus dem indischen Bereich ins Metaphysische. Eine Untersuchung über die Struktur, Entstehung und Deutung der Gedichte der ersten Helkavirsiä-Serie Eino Leinos]
Peltonen, Aarre M.
Tampere, . 1975. 468 s..

Maanpinnan korkokuva: Suomi
Helsinki. 1983. 1 Kt..

Maanpinnan korkokuva Suomi: korkokuvan tyypit ; characteristic relief types
Helsinki. 1983. 1 Kt. : mehrfarbig ; 69 x 118 cm.

Maanpinnan korkokuva Suomi 1:1 000 000
Helsinki . Maanmittaushallitus. 1983. 1 Karte.

Maanpinnan muodot
Alalammi, Pentti
Helsinki . Maanmittaushallituksen Karttapaino. 1986-1987. 19 S..

Maanpinnan rikkomisen vaikutus korvasienen satoisuuteen
Jalkinen, Risto
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1978. 18 S.. Folia forestalia ; 371.
ISBN 951-40-0363-2

Maanpinnen korkokuva, Suomi 1:1 000 000
Helsinki . Maanmitthallitus. 1983. 1 Karte.

Maanpuolustushenkeä Karjalassa
Talvitie, Sakari
(Joensuu). Karjalaisen kulttuurin Edistämissäätiö. 1983. 171 S..
ISBN 951-9363-33-5

Maanpuolustus ja eduskunta: eduskuntaryhmien kannanotot ja koheesio maanpuolustuskysymyksissä Paasikiven-Kekkosen kaudella 1945-1978 ; [Mit engl. Zsfassung.:] Defence and parliament
Matilainen, Jouko
Jyväskyla. Jyväskylän Yliopisto. 1984. 264 S.. Jyväskylä studies in education, psychology and social research ; 55.
ISBN 951-679-233-2

Maan ravinnetila siemenviljelyksillä
Lipas, Erkki
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1986. 19 S.. Folia forestalia ; 667.
ISBN 951-40-0749-2

Ma'anshan shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao
Huang, Bing.
[Anqing Shi. Anhui Sheng tong ji ju,]. 2002.. [1], 4, 617 p. ;.

Maan sielu: kertomuksia
Kianto, Ilmari ; Kianto, Raija-Liisa
Helsingissä. Otava. 1999. 254 S..
ISBN 951-1-16357-4

Maansiirtokone
Lehtinen, Lauri,
Helsinki. Kirjalito,. 1998. [11] s..

Maanteiden talvikunnossapidon sääindeksi
Venäläinen, Ari, ; Helminen, Jaakko,
Helsinki. Ilmatieteen laitos,. 1998. 47 s..

Maantiede ja historiallinen kokemus: ulkopoliittisia kannanottoja
Koivisto, Mauno
Helsingissä. Otava. 1992. 186 S.. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisusarja.
ISBN 951-1-12614-8

Maantiedettä, ideologiaa ja idealismia: suomi kansakoulun maantiedon oppikirjoissa 1900 - 1939
Tapana, Pentti
Turku. Turun Yliopisto. 2003. 426 S.. Turun Yliopiston julkaisuja : Sarja C ; 196.
ISBN 951-29-2345-9

Maantiedon tietoaineksen säilyvyydestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä oppikouluasteella: factors predicting retention in geography at secondary school ; english summary
Jussila, Martti
Oulu. Yliopisto. 1972. 164 S. ; 8-o. Acta universitatis Ouluensis : Ser. B : Humaniora ; Nr 2.
ISBN 951-42-0038-1

Maantieproffat: moottoripyörätarinoita = Road profs : motorbike stories
Tuittu, Nina ; Ripatti Boyle, Tina ; Boyle, Frank
[Oulu]. Pohjoinen,. [1999]. 93, [1] s..

Maantiesiltojen ristiinlankutetuista kansirakenteista;: vertaileva staattinen tutkimus. Referat.
Angervo, Kyösti. [from old catalog]
Helsinki, . 1949.. 183 p..

Maantiesiltojen ristiinlankutetuista kansirakenteista vertaileva staattinen tutkimus.: Referat über die Kreuzlagen der Tragbohlen bei den Fahrbahnen der Strassenbrücken; vergleichende statische Untersuchung.
Angervo, Kyösti.
Helsinki, . 1949.. 183 p..

Maantieteelle venäjä ei voi mittän
Helanterä, Antti ; Tynkkynen, Veli-Pekka
2. pain. [Helsinki]. Helsingissä Ajatus Kirjat. 2003. 261 S..
ISBN 951-20-6228-3

Maan väkevän lapset
Hietamies, Laila
Helsingissä. 1977.
ISBN 951-1-04516-4

Maanvaraisten perustusten mitoitus
Mäkinen, Sakari
Otaniemi. Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus. 1975. 46 S., [9] Bl.. Tiedonanto ; 17.
ISBN 951-38-0188-8

Maanviljelijä Maunon kiireinen vuosi
Hood, Susan ; Ortiz ; Alfred ; Nykñen, Annu
Vantaa. Kirjalito,. [1997]. [15] s..

M¯a anî zôök¯er min ha-òhômer: ésîrîm
Nissim, Jacob.
Tel Aviv. Hakibbutz Hameuchad,. 1999.. 47 S..

¬The¬ Ma'ÅaÖsir-i-RaÖhÅimÅi: memoirs of °Abd ur-RahÅim ØKØhÅan ØKØhÅanÅan
°Abd-al-BÅaqÅi NahÅawandÅi ; HidÅayat ÖHusain, MuÖhammad
Calcutta. Asiatic Soc. of Bengal. Bibliotheca Indica ; ....

Ma®¯aösir-i Shaiököhulisl¯am: Muj¯ahid-i jal¯il òHaózrat Maul¯an¯a Sayyid òHusain Aòhmad Madn¯i Quds-i sarah k¯i miös¯al¯i zindag¯i aur k¯arn¯ame
As¯ir Adrav¯i,
Devband, Y¯u. P¯i. Inòdiy¯a. D¯arulmu®allif¯in,. 1987.. 504 p. ;.

Ma®¯aösir-i sulòt¯an¯iyah: t¯ar¯ikh-i jang§h¯a-yi avval-i ¯Ir¯an va R¯us, bih ózam¯imah-i t¯ar¯ikh-i jang§h¯a-yi dawrah-®i duvvum az t¯ar¯ikh-i öz¯u al-qarn¯in
Maft¯un Dunbul¯i, °Abd al-Razz¯aq, ; Zargar¯i§nizh¯ad, Ghul¯am òHusayn.
Tihr¯an. R¯uzn¯amah-i ¯Ir¯an,. 1383 [2004 or 2005]. 604, [60] p. ;.

The Maåaötöhir-ul-umaråa: being biographies of the Muhammadan and Hindu officers of the Timurid sovereigns of India from 1500 to about 1780 A.D.
Shåahnavåaz Khåan Awrangåabåadåi, ; °Abd al-dHayy ibn Shåahnavåaz, ; Beveridge, Henry, ; Prashad, Baini,
Delhi,India. Low Price Publications,. 1999. . 2 v. ;.

Maaomand: seadused, määrused
Seadused seisuga 30.04.1998. Tallinn. Kirjastus Ilo. 1998. 82 S..
ISBN 9985-57-195-9

MAAO, mémoires: [exposition-parcours: 21 septembre 2002 - 31 janvier 2003 Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie, Paris, ...]
Plossu, Bernard, ; Eidelman, Jacqueline
Paris. Marval,. 2002.. 163 S..

Maa on syntinen laulu: balladi
Mukka, Timo K.
10. pain. Jyväskylä. Gummerus. 1975. 236 S..
ISBN 951-20-0739-8

Maa on syntinen laulu
Mukka, Timo K.
Jyväskylä. Gummerus. 2004. 329, [2] S..
ISBN 951-20-6580-0

MaAor ha-afelah: (nur al-ts'ulam)
NetanAel ben YishaAyah ; òKafaòh, Yosef [Hrsg.]
Mahad. 3.. òKiryat Ono. Mekhon Mosheh - le-òHeòker Mishnat ha-Rambam. 2001. 12, 577 S..

Maapagu: Sebastian Alkmani ülestähendusi aastaist, 1906 - 1917
Talve, Ilmar
Lund. Eesti Kirjanike Kooperativ.

Maaperäkartoituksen maasto-opas
Virkkala, K.
Otaniemi. Tutkimuslaitos. 1972. 37 S.,1 Kt.. Geologinen Tutkimuslaitos opas ; 4.
ISBN 951-690-005-4

Maaperäkarttaselitys: Forssa = Soil map of Forssa
Urvas, Leila,
Jokioinen. Maatalouden tutkimuskeskus,. 1997. 18, [22] s..

Maaperätutkan soveltuvuus turvesuon ominaisuuksien arviointiin
Luukkainen, Veli-Matti ; Jemivaara, Ilkka
Espoo. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 1986. 73 S., 8 Bl.. Tutkimuksia ; 438.
ISBN 951-38-2712-7

MÆa aplec peste ani: peste o lume care a fost... nu mai este Ðsi nu va mai fi niciodatÆa
Marinescu, Aurel Sergiu
BucureÐsti. Ed. Vremea. 1998. 367 S.. Fapte, idei, documente.
ISBN 973-916289-4

Ma&apos;at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im alten Ägypten
Assmann, Jan
2., um ein Nachw. erw. Aufl.. München. Beck. 2006. 327 S.. Beck&apos;sche Reihe ; 1403.
ISBN 978-3-406-45943-6 kart. : EUR 16.90

Maapuupäiv: [luulõtuisi : runoi]
Rahman, Jan ; Laaksonen, Heli
Võru [u.a]: Võro Selts VKKF [u.a.]. 2000. 95 S..
ISBN 952-519419-1

Maar
2001.. 1 sound disc.