Maailman yksinäisin mies: ja muita todellisia kuvitelmia
Laine, Jarkko
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Otava. 1992. 126 S..
ISBN 951-1-11056-X

Maailma on minun
Krause, Hannele
2. painos. Helsinki. Kirjayhtymä. 1988. 236 S..
ISBN 951-26-3152-0

Maailma on sana: mietteitä
Paronen, Samuli
Helsinki. Otava. 1974. 79 S..
ISBN 951-1-01697-0

Maailma on sana: mietteitä
Paronen, Samuli ; Mäkelä, Hannu
Helsingissä. Otava. 2000. 94 S..
ISBN 951-1-16592-5

Maailma on teonsana: suomalaisia runoja
Helttunen, Anne
1. pain. [Porvoo u.a.]. Söderström. 1999. 227 S.. Laatukirjasto.
ISBN 951-0-23664-0

Maailma sitten vieroitti: romaani
Hujala, Marja
Porvoo [u.a.]. WSOY. 1975. 157 S..
ISBN 951-0-07125-0

Maailma tñäñ.
Haggett, Peter ; Hakanen, Jarmo

Maailma tänään.
Haggett, Peter ; Hakanen, Jarmo
Kööpenhamina. [Bonnier],. cop. 1999.

Maailma tekstinä: Kari Aronpuron runous ja postmodernismi ; <Summary in English>
Tuohimaa, Sinikka
Oulu. Univ.. 1990. 212 S.. Acta Universitatis Ouluensis : Series B, Humanoria ; 15.
ISBN 951-42-2996-7

Maailmat lumen vesistöissä
Rekola, Mirkka
Porvoo u.a.. 1978. 74 S..
ISBN 951-0-08588-X

Maailma, yhä: valikoima runoja
Nummi, Lassi
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Otava. 1988. 106 S..
ISBN 951-1-10388-1

Maailma yhtiöiden vallassa
Korten, David C. ; Norkola, Tero
Helsinki. Like,. 1997. 468 s..

Maailm, Euroopa ja Eesti: poliitilisest geograafiast
Kurs, Ott
Tartu. TRÜ Geograafia Instituut. 1999. 87 S.. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; 86.
ISBN 9985-4-0107-7

Maailm ja mõni
Kaus, Jan
[Tallinn]. Õigem Valem. 2001. 142 S..
ISBN 9985-78266-6 (köites)

Maailm on sündinud tantsust
Kompus, Hanno ; Runnel, Hando
Tartu. Ilmamaa. 1996. 542 S.. Eesti mõttelugu ; 11.
ISBN 9985-821-51-3

Maa ja armastus: romaan
Kasemaa, Arno
Tallinn. Eesti Raamat. 2000. 371 S..
ISBN 9985-65282-7 (köites)

Maa ja ilm
Hiiemäe, Mall ; Oras, Janika
Tartu. Eesti Kirjandusmuuseum. 1997. 163 S.. Pro folkloristica ; 5.
ISBN 9985-90889-9

Maa- ja metsätalouden neuvojien mielipiteitä ylituotanto-ongelmien ratkaisukeinoista: erityistapauksena pellonmetsitys
Petäjistö, Leena ; Selby, J. Ashley ; Mustonen, Mika
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1994. 34 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 506.
ISBN 951-40-1372-7

Maa- ja metsätalouden työvoiman määrän ja rakenteen kehitys vuosina 1980, 1985 ja 1990
Honkanen, Seppo ; Tauriainen, Juhani ; Vihriälä, Vesa
Helsinki. Valtioneuvoston kanslia : Valtion painatuskeskus [jakaja]. 1979. 3 leaves, iv, 30, 3, [76] p.. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja ; 1979:2.
ISBN 951-46-3812-3

Maa- ja metsätalous: maa- ja metsätalouden taloustilasto 1975-1982 - Jord- och skogsbruk ; jord- och skogsbrukets ekonomistatistik 1975-1982 - Agriculture and forestry ; economy statistics of agriculture and forestry 1975-1982
Helsinki. 1984. 81 S.. Finlands Officiella Statistik, Tilastokeskus ; XXXIX:12.
ISBN 951-46-8202-5

Maa- ja metsätalous: maa- ja metsätalouden taloustilasto 1960-1979 - Jord- och skogsbruk ; jord- och skogsbrukets ekonomistatistik 1960-1979 - Agriculture and forestry ; economy statistics of agriculture and forestry 1960-1979
Helsinki. 1981. 92 S.. Finlands Officiella Statistik, Tilastokeskus ; XXXIX, 8.
ISBN 951-46-5446-3

Maa- ja metsätalous: maa- ja metsätalouden taloustilasto 1964-1978 - Jord- och skogsbruk ; jord- och skogsbrukets ekonomistatistik 1964-1978 - Agriculture and forestry ; economy statistics of agriculture and forestry 1964-1978
Helsinki. 1979. 85 S.. Sumonen Virallinen Tilasto, - Finlands Officiella Statistik, Tilastokeskus ; XXXIX, 5.
ISBN 951-46-4321-6

Maa- ja metsätalous kansantaloudessa
Espoo. 1986. 114 S. : graph. Darst. Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen julkaisuja ; 6.
ISBN 951-9083-61-8

Maa- ja Metsätalousministeriön hallinnonalan luonnon- ja ympäristönsujelututkimuksen työryhmän mietintö - Nature conservation and environmental protection research within the administrative field of the Ministry of Agriculture and Forestry
Helsinki. 1983. 102 S.. Luonnonvarainhoitotoimiston Julkaisuja ; 6.
ISBN 951-46-6837-5

Maa- ja metsätaloustuotannon synergia maatilayrityksissä
Huovinen, Jarkko
Joensuu. Joensuun yliopisto, Matsätieteellinen tiedekunta. 1996. 122 S.. Tiedonantoja ; 45.
ISBN 951-708-450-1

Maajan =: Die @Quelle : Zeitschrift für jüdische Familienforschung ; Organ der Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie e.V. ; Organ der Schweizerischen Vereinigung für Jüdische Genealogie.
Zürich. SVJG,. 1986-.

Maajan =: Die Quelle
Zürich. Die Vereinigung,. [1986-. v..

Maa ja taeva vahel: põhjamaade luulet
Runefelt, Eva
Tallinn. Kunst,. 2001. 151 s..

Maa-ja vesirakennustoiminta Suomessa 1900-1960 - Land and waterway construction in Finland, 1900-1960 ; Suomen Pankki
Kohi, Pertti
Helsinki. 1977. 56 S.. Kasvututkimuksia, Suomen Pankin Julkaisuja ; 8.
ISBN 951-686-039-7

Maa- ja vesirakentaminen 1990-luvulla: selvitys yritys- ja julkisen sektorin markkinaosuuksista
Lith, Pekka
Helsinki. Liikenneministeriö,. 1997. 51, [6] s. ;.

Maa jeg komme igjen? eller Redacteuren paa Prøve. [Af Johan Heinrich Buchwald]
Buchwald
Kbh. . 1851. 24 s..

Maa, jossa Jeesus eli
Pöntinen, Mervi ; Roberts, David
Helsinki. Sley-kirjat,. 2001. 127 s..

Maa, jota ei enää ole: novelleja
Korpi, Kalevi
Helsinki. Söderström. 2005. 148, [1] S..
ISBN 951-0-30890-0

Ma°ak
ÖHusain, SÅuzÅan ÖTÅahÅa
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1979. 304 S..
ISBN 977-247-709-2

Maïak
Lippert, Jean-Louis
Avin/Hannut. Wilquin,. 19XX..

Maakaasu: standardit = Natural gas : standards
Helsinki. Suomen standardisoimisliitto,. 1996. 375 s..

Maakaasun lisäkäyttö ja siihen liittyvät varmuusnäkökohdat
Rauhamäki, Janne ; Kosunen, Pertti, ; Leino, Pentti,
Helsinki. Kauppa- ja teollisuusministeriö. 1999. 88, [2] s..

Maa kallis isien: valkoinen kaupunki 3. Romaani
Ojaharju, Jorma
Helsinki. Tammi. 1982. 356 S..
ISBN 951-30-5018-1

Maa kallis isien: tutkimus peruskoulunsa päättävien oppilaiden isänmaallisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja etnisistä ennakkoluuloista
Virrankoski, Osmo
Turku. Kirja-Aurora. 2001. 162 S..
ISBN 951-29-1918-4

Maa kasvun antaa: maatalouden tutkimus- ja tuotantopäivät, Jokioinen 5.-7.8.1997 = Growth from the earth : symposium on agricultural production and research
Salo, Riitta
Jokioinen. Maatalouden tutkimuskeskus,. 1997 ; . 115, [1] s..

Maakbaar Limburg: de constructie van een samenleving in een eeuw van uitersten
Knotter, Adrianus
Maastricht. 2000. 189 S.. Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg ; 45.2000.
ISBN 90-74142-14-1

Maak een stad: Rotterdam en de architectuur van J. H. Van den Broek
Vanstiphout, Wouter ; Broek, Johannes Hendrik van den
Rotterdam. Uitg. 010. 2005. 560 S..
ISBN 90-6450-388-5

Maak een vuist als je geen hand hebt
Peyton, K. M.
Amsterdam. Querido. 1979. 253 S..

'Maak gebeden van mijn verhalen': verhalen van rabbi Nachman van Bratzlaw
Tijn, Maartje van
's-Gravenhage. Boekencentrum. 1989. 210 S..
ISBN 90-239-1593-3

Ma°a Khalåil dHåawåi fåi masåirat dhayåatihi wa-shi°rih: adhdåath wa-adhåadåith wa-diråasah
dHåawåi, åIlåiyåa Salåim.
[Beirut. s.n.],. 1987 . 743 p..

Ma`a Khal¯il H¯aw¯i f¯i mas¯irat hay¯atihi wa-shi`rih: ahd¯ath wa-ah¯ad¯ith wa-dir¯asah
H¯aw¯i, ¯Il¯iy¯a Sal¯im.
[Beirut. s.n.],. 1987 . 743 p..

Ma®åakhiz-i qidsads va tamsåilåat-i Masnavåi.
Furåuzåanfar, Badåi° al-Zamåan.
1333 [1954 or 5]. 4, 265 p..

Maakiila: romaani
Harra, Taisto
Helsingissä. Otava. 1988. 393 S..
ISBN 951-1-10385-7

"Ma a kis Magyarországnak ez a város a szemefénye": Móricz Zsigmond és a hírös város
Heltai, Nándor
[Kecskemét]. Kecskeméti Lapok Kft.. 2004. 111 S.. Porta könyvek.
ISBN 963-7813-59-4

Maak kennis met D66
Hartog, Anne-Marie ¬[Red.]¬
Den Haag. 1995. 31 S..

Maak lappen-poppen
Lockwood, Gillian
3. bijdruk. De Bilt. Cantecleer. 1971. 104 S. : zahlr. Ill.. Vrije tijd paperback ; 5.
ISBN 90-213-1405-3

Maak man fofteihn!: [der plietsche plattdeutsche Sprachführer]
Schörner, Michael
München. Compact. 1999. 256 S.. Compact Minipräsent.
ISBN 3-8174-3404-9

Maak me blij
Giphart, Karin
5. dr.. Amsterdam. Nijgh & Van Ditmar. 2006. 205 S..
ISBN 90-388-2728-8

Maïakovski
Frioux, Claude
Paris. Éditions du Seuil. 1978. 190 S.. Écrivains de toujours ; 56.
ISBN 2-02-000056-3

Maakt cultuur verschil?: de invloed van groepsspecifieke gedragspatronen op de onderwijsloopbaan van Turkse en Iberische migrantenjongeren
Lindo, Flip
Amsterdam. Het Spinhuis. 1996. II, 167 S..
ISBN 90-5589-039-1

Maakt front voor de Openbare School!
Utrecht. Ten Geuzendam. [ca. 1904]. 31 S..

Ma akÅub sÅinda vizzõ, tÅurska!: lÅivõ lÅuolkub
ErnÏstreit, Valts
Rigõ. LÅivõ KultÅur SidÅam. 1998. 215 S..
ISBN 9984-505-46-4

Maakulgur on maandunud
Laaman, Ilona ; Malin, Ilmar
Tartu. Ilmamaa. 2003. 23, [1] S..
ISBN 9985-77107-9

Maakunnan kantava ääni: Länsi-Savo, 1889 - 1989
Aalto, Eeva-Liisa
Mikkeli. Länsi-Savo oy. 1990. 373 S..
ISBN 951-95523-1-6

Maakunnan maut: keskisuomalaisen keittiön parhaat makuelämykset
Jäppinen, Jussi
3., uudistettu pain. Jyväskylä. Minerva. 2004. 96 S..
ISBN 952-547853-X

Maakunnan maut: keskisuomalaisen keittiön parhaat makuelämykset = Regional recipes : the taste of Central Finland
Lehtinen, Martti ; Riekko, Sari ; Voutilainen, Heli-Maija, ; Melville, Tony ; Jäppinen, Jussi,
Jyväskylä. Kopijyvä,. 2000. 96 s..

Maakunnan miehiä: novellit ; 1983 - 1996
Tuuri, Antti
Helsingissä. Otava. 2001. 494 S..
ISBN 951-1-17194-1

Maakunnan tulevaisuus: Keski-Pohjanmaa-symposium 12.10.1989
Peltola, Olli
Kokkola. 1989. 99 S.. Tutkimuksia : Chydenius Instituutti ; 45.
ISBN 951-9053-44-1

Maakunnan vapaus: tutkimus kuntaa laajemman yhteisön poliittisen vapauden oikeudellisista edellytyksistä ; [Mit engl. Zsfassung]
Mennola, Erkki
Tampere. Tampereen Yliopisto. 1990. 312 S.. Acta Universitatis Tamperensis : series A ; 301.
ISBN 951-44-2783-1

Maakunnasta valtioksi: Suomen valtion synty
Jussila, Osmo
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1987. 194 S..
ISBN 951-0-14747-8

Maakunta ja visio: tutkimusta ja opetusta Keski-Pohjanmaan hyväksi vuodesta 1965
Aaltola, Juhani
Kokkola. 1995. 168 S..
ISBN 951-34-0544-3

Maakuntalaulu
Niklander, Hannu
Helsinki. 1979. 90 S..
ISBN 951-9484-03-5

Maakuntamme Lappi: 40 vuotta toimintaa kotimaakunnan puolesta, 1945 - 1985
(Kemi). Lapin Maakuntaliitto R.Y.. 1985. 144 S..
ISBN 951-99686-4-4

Maakuntatason strateginen metsäsuunnittelu: Pohjois-Pohjanmaan metsästrategiaprojektiin osallistuneiden näkemys projektista ja maakunnallisen kehittämisohjelman merkityksestä
Tikkanen, Jukka ; Ala-aho, Heikki
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1997. 21, 6, 4 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 654.
ISBN 951-40-1582-7

Maakunta, tieto ja valta: tutkimus poliittis-hallinnollisen maakuntadiskurssin ja sen historiallisten edellytysten muotoutumisestaSuomessa
Häkli, Jouni
Tampere. Yliopisto. 1994. 246 S.: Ill.. Acta Universitatis Tamperensis : Ser. A ; 415.
ISBN 951-44-3601-6

Maakuntien Eurooppa ja Suomi
Kirkinen, Heikki
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Otava. 1991. 143 S..
ISBN 951-1-11671-1

Maakuntien nousu: kehityksen suuntia Itä-Suomessa
Heikkinen, Antero ; Karttunen, Maarit
1. painos. Kuopio. Kustannuskiila. 1990. 288 S.. Snellman-Instituutin julkaisuja ; 11.
ISBN 951-657-293-6

Maakuntien Suomi
Topelius, Zacharias ; Linnilä, Kai ; Vallas, Hannu
Helsinki. Tammi. 1998.
ISBN 951-31-1220-9 (sarja)

Maa kuuluu kaikille: valikoima kirjoituksia/ Arvid Järnefelt
Järnefelt, Arvid
Helsingissä. Otava. 1980. 191 S.. Delfinkirjat.
ISBN 951-1-05636-0

Maala: das Auge Ragadors
Halen, Vincie
Frankfurt am Main. Cornelia-Goethe-Literaturverl.. 2006. 228 S..
ISBN 3-86548-299-6

MÅa °alainÅa
°Abd-al-FattÅaÖh, ZiyÅad
al-QÅahira. DÅar al-HilÅal. 2004. 185 S.. RiwÅayÅat al-HilÅal ; 661.
ISBN 977-07-1018-0

Maalainen
Turunen, Heikki
2. painos. London. Scholastic Children's Book. 2003. 127 S.. Horrible histories.
ISBN 0-439-98237-5 pbk.: £3.99 : Formerly CIP

Maalaiskansakoulujen tarkastustoimi vuosina 1861 - 1921
Harju, Aaro
Jyväskylä. Jyväskylän Yliopisto. 1988. 520 S.. Studia historica Jyväskyläensia ; 38.
ISBN 951-679-992-2

Maalaiskansakoulujen tarkastustoimi vuosina 1861-1921 ; [Mit engl. Zsfassung:] The inspection of the rural elementary schools during 1861-1921
Harju, Aaro
Jyväskylä. Yliop.. 1988. 520 S.. Studia historica Jyväskyläensia ; 38.
ISBN 951-679-992-2

Maalaiskuntien liiton julkaisuja
Helsinki. 1940.

Maalaiskylän asukkaat ja alkoholi: Tutkimus alkoholin liittymisestä erään maalaiskylän asukkaiden elämäntapaan ; <[Mit engl. Zsfassung:] Country villagers and alcohol. A study into alcohol, ways of life and the inhabitants of a country village.>
Holmila, Marja
Helsinki. 1979. VII,241 S.. Alkoholipoliittisen Tutkimuslaitoksen Tutkimusseloste ; 127.
ISBN 951-9191-74-7

Maalaiskylästä asemanseuduksi: Vehmaan Vinkkilä noin 1890-1939 ; Summary: From country village into a station locality. The village of Vinkkilä in Vehmaa parish about 1890-1939
Mäkelä, Päivi
Turku. 1981. 125 Bl.. Monisteita. Kansatiede. Kulttuurien tutkimuksen Laitos. Turun Yliopisto ; 18.
ISBN 951-641-911-9

Maalaisliitto-keskustapuoleen historia
Hakalehto, Ilkka ; Mylly, Juhani
Helsinki. Kirjayhtymä. 1986.
ISBN 951-26-3035-4

Maalaisliitto Pohjois-Suomessa
Isohookana-Asunmaa, Tytti
Turku. 1980. 289 S.. Turun Yliopiston Julkaisuja. Sarja C ; 29.
ISBN 951-641-868-6

Maalaislitto/Keskustapuolue 1906-1976
Punnonen, Olli
Helsinki. 1978. 77 S.. Keskustan ja maaseudun Arkiston julkaisu ; 1.
ISBN 951-99150-0-1

Maalaispapin päiväkirja
Bernanos, Georges ; Anhava, Helena ¬[Übers.]¬
2. painos. Porvoo [u.a.]. Söderström. 1964. 288 S.. WSOY Kolibri-kirjasto ; 14.

Maalaistanssin tahdissa
Macomber, Debbie ; Laaksonen, I.
Stockholm. Harlequin,. 2000. 157 s. ;.

Ma°a 'l-aiyÅam: Ïsai' min al-muØdakkirÅat
MadkÅur, IbrÅahÅim
[al-QÅahira]. DÅar al-HilÅal. [1990]. 254 S..

Ma°a 'l-aiyÅam: Ïsai' min aØd-ØdikrayÅat
MadkÅur, IbrÅahÅim
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. [1991]. 112 S..
ISBN 977-02-3363-3

The Maalan group settlement, north Queensland, 1954: an histor. geography
Frawley, Kevin J.
Campbell. Dept., Univ.. 1987. VI,138 S.. Monograph series. Department of Geography and Oceanography. University College. The University of New South Wales, Campbell ; 2.
ISBN 0-7317-0013-9

Maa 'l-aqida wa-'l-haraka wa-'l-manhag fi hair umma uhrigat lin-nas
Mahmud, Ali A.
at-Taba 1.. al-Mansura. Dar al-Wafa'. 1992. 261 S..
ISBN 977-15-0010-4

Maalarit ja graafiikka
Lahti, Markku ; Raittila, Risto
Helsinki. Taidehalli. 1983. 40 S..
ISBN 951-95632-3-7 kart.

MÅa al-°aulama?
ÖHanafÅi, ÖHasan ; °AÖzm, ÖSÅadiq ÆGalÅal al-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar al-Fikr al-Mu°ÅaÖsir [u.a.]. 1999. 298 S..
ISBN 1-575-47697-5

Maalaus: taidemaalariliiton 70-vuotisjuhlanäyttely ; [Amos Andersonin Taidemuseo 3.12.1999 - 9.1.2000]
Helsinki. 1999. 80 S.. Amos Andersonin Taidemuseon julkaisuja ; N.S., 29.
ISBN 952-953128-1

Maalaus lastulevyn formaldehydiemission ehkäisijänä
Liiri, Osmo ; Kivistö, Antti ; Kiviluoto, Jukka
Espoo. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 1983. 43 S.. Tutkimuksia ; 190.
ISBN 951-38-1789-X

Maalaus on lihan kiilto silmissäme
Pitkänen-Walter, Tarja
Helsinki. Museum of Contemporary Art. 2003. 30 S..
ISBN 951-53-2489-0

Maalaustaiteen murros suomessa 1908-1914. Uudet suuntaukset maalaustaiteessa taidearvostelussa ja taidekirjoittelussa. A turning-point in Finnish painting 1908-1914. New attitudes and tendencies in painting and criticism
Valkonen, Olli
Jyväskylä. Jyväskylän Yliopisto. 1973. 172 S. m. Abb. Jyväskylä studies in the art ; 6.
ISBN 951-677-127-0

Maalaustaiteesta: (De pictura)
Alberti, Leon Battista, ; Itkonen-Kaila, Marja, ; Kemp, Martin
[Helsinki]. Taide,. 1998 ; . 163 s..

Ma°aleh namer: zikhronot zo®olog Yiâsre®eli
Ilani, Giora.
Bene Beraòk. Sifriyat po°alim. [2004]. 190 p., [20] p. of plates.

The Maale language
Azeb Amha
Leiden: Research School CNWS. 2001. VIII, 322 S.. CNWS publications ; vol. 99.
ISBN 90-5789-056-9

Maalesh: journal d'une tournée de théâtre
Cocteau, Jean
3. éd.. [Paris]. Gallimard. 1949. 234 S..

Maalesh
Manosque . Le Bec en L'Air Ed. [u.a.] .

Maalet for Arbejderbevægelsen
Kbhn . 1872.

Maalethvortil Gud skabte Mennesker forestillet i en Tale holden i Dom-Kirken til Aftensang paa Fastelavn-Søndag 1772
Reutz
Kbh. . 1772. 35 s..

Thema Alexander Kluge
Bonn . Verl. Deutsche Zeitung .

Ma°a 'l-fann wa-ahlihÅi
°Abd-al-QuddÅus, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. NahÖdat MiÖsr. 2000. 93 S.. Silsilat islÅaminÅa al-ÏgamÅil ; 2.
ISBN 977-14-1206-X

Ma'Åalim ad-dÅin wa-malaÕd al-muÏgtahidÅin: qismat-i uÖsÅul-i fiqÖh ma'rÅuf bi ma'Åalim al-uÖsÅul
Ibn-aÏs-ÏSahÅid aØt-ØTÅanÅi, al-ÖHasan ; MuÖhaqqiq, MahdÅi
TihrÅan. 1983 = 1362 [islam.-iran. Zeit]. Wisdom of Persia ; 30..

Ma°Åalim ad-dÅin wa-malÅaØd al-muÂgtahidÅin: qismat-i uÖsÅul-i fiqh-i ma°rÅuf ba Ma°Åalim al-uÖsÅul
ÏSahÅid aØt-ØTÅanÅi, ÂGamÅal-ad-DÅin AbÅu-ManÖsÅur Ibn-Zain-ad-DÅin al-ÖHasÅan aÏs- ; MuÖhaqqiq, MahdÅi [Hrsg.]
ÏCÅap 2. TihrÅan. ÏSirkat-i intiÏsÅarÅat-i °ilmÅi wa-farhangÅi. 1985. 32,312 S.. MaÂgmÅu°a-i mÅirÅaØt-i ÅIrÅan wa-islÅam ; 57.

Ma°Åalim ad-dustÅur al-islÅamÅi
°AwÖd, AÖhmad ÖSafÅa ad-DÅin
[S.l.]. [ca. 1968]. 77 S.. Silsilat ma°Åalim al-islÅamÅi ; 1.

Ma°Åalim al-adab al-°ÅamilÅi: min bidÅayat al-qarn ar-rÅabi° al-hiÏgrÅi/al-°ÅaÏsir al-mÅilÅadÅi ÖhattÅa nihÅayat al-qarn aØt-ØtÅanÅi °aÏsar al-hiÏgrÅ/aØt-ØtÅamin °aÏsar al-mÅilÅadÅi
ÖHurr, °Abd-al-MaÏgÅid ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a l.. BairÅut. DÅar al-ÅAfÅaq al-ÏGadÅida. 1982. 540 S..

Ma°åalim °alÐa dtaråiq al-kilåasåikåiyah al °Arabåiyah al-dhadåithah: dTåahåa dHusayn wa-Madhmåud Taymåur
Adhmad, Mudhammad Khalaf Allåah
[al-Qåahirah]. al-Munadzdzamah al-°Arabåiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqåafah wa-al °Ulåum Ma°had al-Budhåuth wa-al Diråasåat al-°Arabåiyah,. 1977.. 105 p. ;.

Ma°Åalim °alÅa ÖtarÅiq al-klÅasÅikÅiya al-°arabÅiya al-ÖhadÅiØta: ÖTÅahÅa ÖHusain wa-MaÖhmÅud TaimÅur
AÖhmad, MuÖhammad ØH.
¬al-¬ QÅahira. ÏGÅami°at ad-Duwal al-°ArabÅiya. 1977. 105 S.. Ma°had al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat al-°ArabÅiya <al-QÅahira>: ¬ad-¬ DirÅasÅat al-ØhÅaÖsÖsa ; 2.

Ma°åalim al-dhaddåarah al-mi°måaråiyah wa-al-funåun fåi shi°r Ibn Zaydåun ;: wa-kitåab al-Hijrah al-Nabawåiyah al-kubrÐa wa-dadhdd mazåa°im Tåuyinbåi faylasåuf al-Gharb al-mu°åadsir
Ismåa°åil, °Uthmåan °Uthmåan ; Ismåa°åil, °Uthmåan °Uthmåan
al-Rabåadt. al-Hilåal al-°Arabåiyah lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. 1995.. 2 v. in 1.

Ma`¯alim al-fikr al-`Arab¯i al-isl¯ah¯i al-salaf¯i.
al-`At¯iyah, Ghass¯an. [from old catalog]
1970.. 34 p..

Ma°¯alim al-fikr al-siy¯as¯i wa-al-ijtim¯a°¯i °inda al-Shaykh Muòhammad al-Bash¯ir al-Ibr¯ah¯im¯i
Zurm¯an, Muòhammad.
Algérie. J¯ami°at B¯atnah,. c1998.. 237 p. ;.

Ma°¯alim al-inòhir¯af f¯i maòtli° al-°ahd al-Umaw¯i-al-K¯ufah mithlan: dir¯as¯at taòhl¯il¯iyah f¯i al-t¯ar¯ikh wa-al-mujtama° aòh¯ad¯ith °an rum¯uz al-jar¯imah f¯i Karbal¯a® Ibn Ziy¯ad, Ibn Sa°d, Shamr, ashr¯af al-K¯ufah
Sam¯aw¯i, Muòhammad Ni°mah.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Murtaòdá,. 1999.. 336 p. ;.

Ma°Åalim al-inÖhirÅaf fÅi maÖtla° al-°ahd al-umawÅi - al-KÅufa maØtalan: dirÅasÅat taÖhlÅilÅiya fi 't-tÅarÅiÕh wa-'l-muÏgtama° ; aÖhÅadÅiØt °an rumÅuz al-ÏgarÅima fÅi KarbalÅa±; Ibn-ZiyÅad, Ibn-Sa°d, aÏsrÅaf al-KÅufa
SamÅawÅi, MuÖhammad Ni°ma ¬as-¬
ÖTab°a 1. BairÅut. Dar al-MurtaÖdÅa. 1999. 336 S..

Ma°Åalim al-manhaÏg al-IslÅamÅi
°ImÅara, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1991. 266 S.. Silsilat al-manhaÏgÅiya al-IslÅamÅiya / al-Azhar aÏs-ÏSarÅif ... ; 3.
ISBN 977-09-0060-5

Ma°¯alim al-niòz¯am al-siy¯as¯i lil-dawlah al-Isl¯am¯iyah
Ghazz¯al¯i, Naòsòs¯ar¯i Fahm¯i Muòhammad.
[Cairo]. D¯ar al-Hid¯ayah,. [1988]. 146 p. ;.

Ma°åalim al-nubåuwah fåi al-Kitåab wa-al-sunnah: wa-hiya muqaddimåat °ilmåiyah li-A°låam al-nubåuwah lil-Måawardåi
°Akk, Khåalid °Abd al-Radhmåan ; Måawardåi, °Alåi ibn Mudhammad,
Bayråut. Dåar al-Nafåa®is,. 1995.. 384 p. ;.

Ma°Åalim al-ÖhaÖdÅara al-mi°mÅarÅiya wa-'l-funÅun fÅi Ïsi°r Ibn-ZaidÅun
IsmÅa°Åil, °UØtmÅan °UØtmÅan
ÖTab°a 1. ar-RibÅaÖt. al-HilÅal al-°ArabÅiya. 1995. 182 S.. DirÅasÅat °ArabÅiya IslÅamÅiya.
ISBN 9981-9507-7-7

Ma°Åalim al-ÖhukÅuma al-islÅamÅiya: dirÅasa muwassa°a °an ÖsÅiÇgat al-ÖhukÅuma al-islÅamÅiya wa-arkaÅnuhÅa wa-ØhaÖsÅa'iÖsuhÅa wa-barÅamiÏguhÅa
SubÖhÅanÅi, ÏGa°far ¬as-¬ ; HÅadÅi, ÏGa°far ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-AÖdwÅa'. 1984. 659 S.. MafÅahÅim al-Qur'Åan ; 2.

Ma°¯alim al-qiòsòsah f¯i al-Qur®¯an al-kar¯im: dir¯asah taòhl¯il¯iyah lil-qiòsòsah al-Qur®¯an¯iyah bad®an min ta°r¯ifih¯a wa-intih¯a®an bi-al-Isr¯a®¯il¯iy¯at al-mudkhalah °alayh¯a ma°a al-adillah wa-al-shaw¯ahid
°Adaw¯i, Muòhammad Khayr Maòhm¯ud.
°Amm¯an, al-Urdun. D¯ar al-°Adaw¯i,. 1988.. 174 p. ;.

The Maalim al-qurba fi ahkam al-hisba of Diya' al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Qurashi al-Shafii known as Ibn al-Ukhuwa
Ibn al-Ukhuwah, Muhammad ibn Muhammad, ; Levy, Reuben
London, . 1938. xvii, 113, 247 s..

Ma°åalim al-wudsåul il§a Kifåayat al-udsåul
Khåan, °Abd al-Karåim °Alåi ; Qurashåi, Båaqir Sharåif
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Zahråa®,. 1981..

Ma°¯alim al-wuòs¯ul il§a Kif¯ayat al-uòs¯ul
Kh¯an, °Abd al-Kar¯im °Al¯i ; Qurash¯i, B¯aqir Shar¯if
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Zahr¯a®,. 1981..

Ma°Åalim an-nubÅuwa fi 'l-Qur'Åan: buÖhÅuØt °an °ÅalamÅiyat ar-risÅala al-muÖhammadÅiya wa-ØhÅatimÅiyatihÅa wa-ummÅiyatihÅa ...
SubÖhÅanÅi, ÏGa°far ¬as-¬
aÖt-ÖTab°a 2.. BairÅut. DÅar al-AÖdwÅa'. 1984. 566 S.. MafÅahÅim al-Qur'Åan ; 3.