Lwo-English dictionary
Odonga, Alexander Mwa,
Kampala. Fountain Publishers,. c2005. xix, 283 p. ;.

The L word: an unapologetic, thoroughly biased, long-overdue explication and celebration of liberalism
Barash, David P.
1st ed. New York, N.Y. W. Morrow. 1992. 233 p..
ISBN 0-688-10882-2 : $21.00

The L word.
Troche, Rose. ; Lam, Rose. ; Chaiken, Ilene. ; Beals, Jennifer. ; Holloman, Laurel. ; Mabius, Eric. ; Grier, Pam,
[United States]. Showtime Entertainment,. [2004]. 1 videodisc (143 min.).

The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben, 2 Folgen
2006. 1 DVD - Video (120 Min).

Lwow: Reiseführer
Alekseeva, Linda ; Ostrovskij, Grigorij S.
Moskau. Raduga-Verl.. 1987. 54 S.. Reiseführer.
5-05-001339-9 |b Pp. : Rbl 2.20

LwÐow: przewodnik
Chanas, Ryszard. ; CzerwiÐnski, Janusz.
Wroc±aw. Zak±ad Narodowy im. OssoliÐnskich,. 1992.. 224 p..

LwÐow: zarys dziejÐow i zabytki
Mroczko, Marian.
[GdaÐnsk]. Wydawn. Uniwersytetu GdaÐnskiego,. [1992?]. 127 p..

LwÐow: miasto spo±eczeÐnstwo kultura
çZaliÐnski, Henryk. ; Karolczak, Kazimierz.
KrakÐow. Wydawn. Nauk. WSP,. 1996-. v. ;.

Lwowska Galeria Obrazów: malarstwo polskie
Szelest, Dmitrij
Wyd. 1. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Auriga, Wydawnicwa Artystyczne i Filmowe. 1990. [269] S..
ISBN 83-221-0518-5

Lwowska satyra polityczna: na lamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu
Skorupa, Ewa
wyd. 1. Kraków. Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas". 1992. 203, [16] S.. Seria Select.
ISBN 83-7052-063-4

Lwowska satyra polityczna na ±amach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu
Skorupa, Ewa.
KrakÐow. "Universitas",. 1992.. 203 p., [16] p. of plates.

Lwowska satyra polityczna na lamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu
Skorupa, Ewa.
Kraków. "Universitas",. 1992.. 203 p., [16] p. of plates.

Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznoÂsciowe do 1939 roku
Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia
Wyd. 1. Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. 1989. 339 S..
ISBN 83-224-0386-0

Lwowskie przedsiÑebiorstwa teatralne lat 1872 - 1886
Marszalek, Agnieszka
Kraków. Tow. Naukowe Societas Vistulana. 1999. 307 S..
ISBN 83-90909-47-2

Lwow Sommer 1988 - Aussichten der Demokratisierung
Knabe, Bernd
Köln. Bundesinst. für Ostwiss. und Internat. Studien. 1988. 7 S.. Aktuelle Analysen / Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien ; 1988, 49.

Lè w pran retrèt nan pwòp biznis ou: sa ou bezwen konnen
[Baltimore, Md.]. Social Security Administration. v..

LWR core thermal-hydraulic analysis: assessment and comparison of the range of applicability of the codes COBRA IIIC/MIT and COBRA IV-I
Kelly, J. E. ; Loomis, James N. ; Wolf, Lothar.
Cambridge. Massachusetts Institute of Technology, Energy Laboratory,. 1978.. xiv, 271 p..

LWR fuel irradiation facilities in the HFR Petten
Markgraf ; Zeisser
(Luxembourg). . 1974. 35 s..

LWR fuel performance analysis: fuel cracking and relocation
Maki, John T. ; Meyer, J. E.
Cambridge. Massachusetts Institute of Technology, Energy Laboratory and Dept. of Nuclear Energy,. 1978.. v, 112 p..

LWR fuel rod behavior in the FR2 in-pile tests simulating the heatup phase of a LOCA: final report
Karb, E. H. ¬[Mitarb.]¬
Karlsruhe. Kernforschungszentrum. 1983. VIII,102 S.. Kernforschungszentrum Karlsruhe ; 3346.

L.W. Rochowanski: Aquarelle - Zeichnungen 1919 - 1921 ; Hochschule für Angewandte Kunst in
Rochowanski, Leopold Wolfgang ¬[Ill.]¬
Wien. 1987. 76 S. : überw. Ill..

LWR physics in Skoda works
Zbytovsky, A. ¬[Mitarb.]¬
1980. 56 Bl.. Information Centre, Nuclear Power Construction Department, Skoda Works ; 243.

LWR pin cell benchmark intercomparisons: an intercomparison study organised by the JEFF Project, with contributions from the UK, France, Germany, the Netherlands, Slovenia and the USA
Paris. Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development,. 1999. 44 s..

LWR pressure vessel surveillance dosimetry improvement program: LWR power reactor surveillance physics-dosimetry data base compendium
McElroy, W.N.
Washington, DC . 1985. 6 Microfiches..

LWS, Becken und Hüftgelenk, untere Extremität
Hochschild, Jutta
Stuttgart [u.a.]. Thieme,. 2002.. VIII, 367 S.

L. W. Schmidt's catalogue of American periodicals: regulary supplied to subscribers
New York, NY. 1875.

LW-Schriftenreihe
Stuttgart. LW,. 2001-.

LW-Sequenz
Dencker, Klaus Peter
[St. Petersburg]. Visual World Poetry. 2003. 20 S.. Serija Ljudwiga VitgeÏstejna.

LW Sequenz: was kann schöner sein ; eine visuell-poetische und sehr persönliche Liebesgeschichte von Text und Bild
Dencker, Klaus Peter
Laserkopie. Großhansdorf. [Selbstverl.]. 1996. 15 Kunstblätter : farb. ; 42 x 29,6 cm.

LWS--the long wavelength spectrometer
Noordwijk, The Netherlands. ESA Publications,. c2003.. xxii, 189 p..

LWT - food science and technology: an official publication of the International Union of Food Science and Technology ; publ. for the Swiss Society of Food Science and Technology by Elsevier
Amsterdam [u.a.]. Elsevier. 2005.

Die Lwutw von Seldwyla
Keller, Gottfried
Stuttgart [u.a.]. Cotta. Gottfried Kellers Gesammelte Werke ; ....

L. W. v. Griesheim's Versuch einer neuen Brückenbauart
Griesheim
Altenburg . 1773. 1 bd..

Lwów: jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po miescie
Wiczkowski, Józef
Przedruk [d. Ausg.] Lwów 1907. Warszawa. Wydawn. Artystyczne i Filmowe. 1991. VIII, 623 S. : Kt..

Lwów: a page of Polish history
Mekarski, Stefan
[Nachdr. d. Ausg. London] 1944 ; 2. ed.. Londyn. Kolo Lwowian. 1991. 96 S. : Ill..
ISBN 0-9503005-4-3

Lwów
Wasylewski, Stanislaw
PoznaÂn. Wydawn. Polskie Wegnera. 1990. 173, 14 S.. Cuda polski.
ISBN 83-04-03421-2

Lwów
Wasylewski, Stanislaw
[Reprint]. Wroclaw. Ossolineum. 1990. 176, 14 S.. Cuda Polski.
ISBN 83-04-03421-2

Lwów: dzieje i sztuka
Ostrowski, Jan K.
Wyd. 2. Kraków. Universitas. 2000. 84 S., [37] Bl..
ISBN 83-7052-704-3

Lwów
Atoyan, Ruben
Warszawa. Terra Nostra. 2005. 1 Vogelschaukt.
ISBN 83-87442-66-6

Lwów: przewodnik
Chanas, Ryszard.
Wroclaw. Zaklad Narodowy im. Ossoliânskich,. 1992.. 224 p..

Lwów: zarys dziejów i zabytki
Mroczko, Marian
GdaÂnsk. Wydawn. Uniw. GdaÂnsk.,. [1992].. 127 S.

Lwów: Miasto-spoleczenstwo-kultura.
Zalinski, Henryk W. ; Karolczak, Kazimierz
Kraków. Wyd. Naukowe WSP,. 1995. 176 s..

Lwów: miasto, spoleczeânstwo, kultura
çZaliânski, Henryk W.
Kraków . Wydawnictwo Naukowe WSP. 1998. 2 tomy.

Lwów 1940 - 1944: pejzaÇz psychologiczny
Tomaszewski, Tadeusz
Warszawa. WIP. 1996. 239 S..
ISBN 83-85459-27-8

Lwów a szlachta
Prochaska, Antoni
we Lwowie. Nakl. Tow. Milosników Przeszlosci Lwowa. 1919. 98 S. : Ill.. Biblioteka lwowska ; 24/25.

Lwów - miasto spoeczenstwo kultura
Kraków . Wydawn. Naukowe WSP .

LWW mobile
Phildelphia, PA. Lippincott, Williams & Wilkins,. c2002.. 1 CD-ROM ;.

The LWW MRI teaching file series.
New York. Lippincott Williams & Wilkins,. [200?-].

Lwów na dawnej rycinie i planie
Czerner, Olgierd ; RoÂscicki, Stanislaw
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Imienia OssoliÂnskich. 1997. 133, [240] S..
ISBN 83-04-03872-2

Lwów na przelomie XIX i XX wieku: przeglÑad Âsrodowisk prasotwórczych
Jakubowska, Urszula
Warszawa. Inst. BadaÂn Literackich Polska Akad. Nauk. 1991. 212 S.. Procownia historii czasopiÂsmiennictwa polskiego XIX i XX wieku.
ISBN 83-90008-78-5

Lwów pod okupacjÓa sowieckÓa: 1939-1941
WÓegierski, Jerzy
Warszawa. Editions Spotkania. 1991. 432 p..
ISBN 83-85195-15-7

Lwów, przewodnik
Chanas, Ryszard ; CzerwiÂnski, Janusz
Wroclaw. Zaklad Narodowy im. OssoliÂnskich. 1992. 224 p..
ISBN 83-04-03913-3

LWW's medical assisting exam review for CMA amd RMA certification
Houser, Helen J. ; Sesser, Janet R.
Baltimore. Lippincott Williams & Wilkins,. c2005.. p. ;.

Lwów staro\017Aytny: Kartki z historyi sztuki i obyezajów
\0141ozi\0144ski, W\0142adys\0142aw
Lwów. Gubrynowicz i Schmidt. 1889 -.

Lwów twierdza kultury i niepodlegloÂsci: referat Wygloszony 29 Listopada 1988 R. W Bibliotece Polskiej ParyÇzu (poszerzony i uzupelniony)
MÑekarska-Kozlowska, Barbara
Londyn. Caldra House Ltd.. 1991. 135 S..
ISBN 0-948019-04-2 ( )

Lwów utrapiony in anno 1704 albo Dyjaryjusz wziÑetego Lwowa przez króla szwedzkiego Karola XII die 6 mensis Septembris anno 1704
Józefowicz, Jan Tomasz ; Borek, Piotr
Kraków. Collegium Columbinum. 2003. 218 S.. Biblioteka Tradycji Literackich ; 20.
ISBN 83-87553-61-1

Lwów w latach 1918 - 1939: ludnoÂsÂc, przestrzeÂn, samorzÑad
Bonusiak, Andrzej
Wyd. 1. Rzeszów. Wydawn. WyÇzszej Szkoly Pedagogicznej. 2000. 302 S.. Seria wydawnicza Galicja i jej dziedzictwo ; 13.
ISBN 83-7262-001-6

Lwy wyzwolone
Abramow-Newerly, Jaroslaw ; Abramow-Newerly, Jaroslaw
Wyd. 1. Warszawa. Rosner & Wspólnicy. 2003. 405 p..
ISBN 83-89217-25-2

Lúx: skáldsaga
1955-
Reykjavík. Mál og Menning. 1998. 219 S..
ISBN 9979-3-1772-8

L’isomorphisme entre les tours de Lubin-Tate et de Drinfeld
Fargues, Laurent ; Genestier, Alain ; Lafforgue, Vincent
Basel. Birkhäuser Verlag AG. 2008. Online-Ressource. Progress in Mathematics ; 262.
ISBN 978-3-7643-8456-2

¬The¬ LX39 Latent Fingerprint Matcher
Wegstein, J.H. ; Rafferty, J.F.
Washington. U.S. Gov. Print. Off.. 1978. 14 S.. Computer Science and technology ; 36.

LX aniversario de la autonomía ICLA-UAEM
Peñaloza García, Inocente ; Yurrieta Valdés, José
1. ed. Toluca, México. Univ. Autónoma del Estado de México. 2004. 117 S..
ISBN 968-835867-3

LX BasilikÅon: i.e. universi iuris romani ... ecloga, sive synopsis
Leunclavius, Johannes
Basilea. 1575.

Léx-copain de Cornelius Herz
Lenepveu. V.
1899. 1 affisch.

¬L'¬ éxecutif en France: le gouvernement et les cabinets ministériels
Paris. Compagnie Européenne d'Éditions et Publications Périodiques. Losebl.-Ausg..