Luostarin Piritta: nuortenromaani vuoden 1462 Naantalista
Dieckmann, Maijaliisa
Helsinki. Tammi. 2003. 205 S..
ISBN 951-31-2810-5

Luoston käävät: Polypores of Luosto
Niemelä, Tuomo, ; Dai, Yu-Cheng
Vantaa. Metsähallitus,. 1999 ; . 59 s..

Luo Sun, bo zhong de ren
Kong, Rui. ; Bian, Zhenxia.
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she,. 2005.. 4, 4, 415 p..

Luota Suomeen, Suomalainen!
Korhonen, Keijo
Helsinki. Kuva ja Sana. 1993. 125 S..
ISBN 951-9204-91-1

Luota tunteisiisi, Jordan!
Mortimer, Carole ; Suominen, Outi
[Helsinki]. Harlequin,. 1999. 156 s. ;.

Luotaus kulttuuriteollisuuteen
Niskanen, Mirkka, ; Pirinen, Mari, ; Kotro, Tanja
[Helsinki]. Opetusministeriö. 1998. 97, [4] s..

Luotettava ohikulkija
Verronen, Maarit
Helsinki. Tammi. 2002. 137 S..
ISBN 951-31-2470-3 (sid.)

Luotettavat muistelmat
Lehtinen, Lasse
Porvoo [u.a.]. WSOY. 1996 - 1997.

Luo-t'o-hsiang-tzu
Lao She
Beijing. Jen-min-wen-hsüeh-cps.. 1981. 220 S..

Luotonantajavastuu: lender liability Suomessa : velvoiteoikeudellinen tutkimus luotonantajan vastuusta luotonottajaa kohtaan erityisesti USA:n oikeuteen verrattuna
Huhtamäki, Ari,
Helsinki. Lakimiesliiton kustannus,. 1993.. 348 p..

Luotonsäännöstelystä luottotappioihin: pankin luotontarjontaongelmasta
Okko, Paavo ; Kasanen, Eero
Vaasa. 1993. 17 S. : graph. Darst. Proceedings of the University of Vaasa : Discussion papers ; 165.
ISBN 951-683-497-3

Luotsin tarina
Skiftesvik, Joni
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1994. 268 S..
ISBN 951-0-19856-0

Luottamushenkilöiden päätöksenteko-ongelmat ja päätöksenteon kehittämismahdollisuudet sairaalakuntainliitoissa
Kaasalainen, Silvo
Tampere. Yliop.. 1982. XII,287 S.,9 liite. Acta Universitatis Tamperensis : Ser. A. ; 133.
ISBN 951-44-1242-7

Luottamushenkilöt seurakunnan Hallinnossa. Tutkimus seurakuntahallinnon päätöksenteon edellytyksistä lainsäädännössä ja käytännössä
Mäkeläinen, Heikki
1974. 267 S.. Kirkon Tutkimuslaitos. Sarja A ; No. 25.
ISBN 951-693-031-X

Luottamus ja epäilys: painopisteen muutos harmonisesta traagiseen Miguel de Unamunon uskonkäsityksessä
Nuorva, Vesa
Helsinki. 1997. 332 S.. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja ; 205.
ISBN 952-979118-6

Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet: STK:n (TT:n) ja LTK:n luottamusmiessopimukset ; paikallinen sopiminen
Rusanen, Jorma
[Helsinki]. SAK. 1994. 360 S..
ISBN 951-714-167-X

Luottamusmies
Tervonen, Ilkka
(2., uudistettu laitos). Helsinki. Kansankultuuri Oy. 1979. 150 S..
ISBN 951-615-251-1

Luottamusmiesaseman tulkitseminen: roolikäsitysten, moraaliarviointien ja kontrolliuskomusten välisiä yhteyksiä
Ikonen-Varila, Merja,
Helsinki. Helsingin yliopisto,. 1997. 120, [6] s..

Luottamusmiesten sitoutuminen yritykseen ja ammattijärjestöönsä
Pöllänen, Kari
[Elektronische Ressource]. 2004. Online-Ressource, 42 p. = 258 KB, text. Meddelanden från Svenska Handelshögskolan ; 503.
ISBN 951-555-834-4

Luottamus oikeuslaitokseen
Blom
Tampere . 1970. 155 + XXV s..

Luottamus prosessiin: kehittämistyön luonne sosiaali- ja terveysalalla
Seppänen-Järvelä, Riitta
Helsinki. STAKES. 1999. XII, 233 S.. Tutkimuksia ; 104.
ISBN 951-33-0837-5

Luottokanta
Helsinki. 1988.

Luottolaitokselle sallittu liiketoiminta: Oikeudellinen selvyts
Lounatvuori, Markku
Helsinki. Bank of Finland. 2000. 93 S.. Bank of Finland discussion papers ; 18/2000.
ISBN 951-686-685-9

Luottolaitokselle sallittu liiketoiminta: oikeudellinen selvitys
Lounatvuori, Markku
Helsinki. Suomen Pankki,. 2000. 95 s..

Luottolaitoksen omaisuuserien markkina-arvoihin perustuva tilinpäätös
Junninen, Pentti
Helsinki. 1995. 101 S.. Bank of Finland discussion papers ; 95,33.
ISBN 951-686-479-1

Luotto-oikeuden perusteet
Aurejärvi, Erkki ; Hemmo, Mika
Helsinki. Talentum. 2004. XX, 344 S.. Juridica-kirjasarja ; 3.
ISBN 952-140781-6

Luottoriskien hinnoittelumallin hyväksikäyttö pankin vakavaraisuuslaskennassa ja tilinpäätöksissä
Heiskanen, Juhani
Vaasa. Universitas Wasaensis. 1999. 173 S.. Acta Wasaensia ; 72 : Liiketaloustiede ; 28.
ISBN 951-683-815-4

Luotuo Xiangzi
Lao, She
Di er ban, di wu ci yinshua. Beijing. Renmin Wenxue Chubanshe. 1985. 261 S..

Luotuo Xiangzi
Lao, She
3. Aufl.. Beijing. Zhongguo xiqu. 1963. 120 S., +Ill..

Luotuo-Xiangzi
Lao, She ; Shi, Xiaojing
Hong Kong. Chinese Univ. Press. 2005. XLIX, 587 S.. Zhongguo-xiandai-wenxue-Zhongying-duizhao-xilie = Bilingual series on modern Chinese literature.
ISBN 962-996197-0

Luotuo xiangzi
Lao
Beijing . Waiwen. 2004. 541 s..

Luo tuo Xiangzi
Lao, She, ; Shi, Xiaojing.
Beijing. Wai wen chu ban she,. 2001.. 541 p..

Luotuo-xiangzi, Heibai-li
Lao, She
Di yi ban, di yi ci yinshua. Haikou. Nanhai Chuban Gongsi. 1998. 305 S..
7-5442-1217-3

Luova ajattelu pitkäaikaissairailla lapsilla: vertaileva tutkimus reumaa, diabetesta ja neuroosia sairastavien lasten luovan ajattelun ilmenemisestä 8-11 vuoden iässä ; Engl. summary
Erkolahti, Ritva
Turku. Yliop.. 1987. 291 S.. Turun Yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fennica edita ; 61.
ISBN 951-880-025-1

Luova ajattelu pitkãikaissairailla lapsilla
Erkolahti
Turku . Turun yliopisto. 19787. 291 s..

Luova hetki: esseitä matkallaolosta musiikissa
Gothoni, Ralf
2. painos. Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Ajatus. 1998. 280 S..
ISBN 951-9440-65-8

Luova kirjoittaja: Nuoren voiman liiton kirjoittajakurssi
Enwald, Liisa ; Tammi, Mervi [Ill.]
Jyväskylä. Gummerus. 1980. 133 S..
ISBN 951-20-1972-8

Luova mieli: kirjoittamisen vimma ja vastus
Andersson, Claes
Helsinki. Kirjapaja. 2002. 162 S..
ISBN 951-625-876-X (sid.)

Luovan ongelmanratkaisun leviöminen koulun työtapana: tapaustutkimus LOTTO-projektin toiminnasta
Kuitunen, Hannu ; Meisalo, Veijo
Helsinki. Helsingin Yliopisto. 1995. 69 S.. Tutkimuksia ; 144.
ISBN 951-45-7009-X

Luovan yhteiskunnan rakenteet, luovat toimialat ja muotoiluala
Calonius, Mathias
[Elektronische Ressource]. 2004. Online-Ressource, 31 p., text. ETLA discussion paper ; 945.

Luova ongelmanratkaisu koulussa
Sahlberg, Pasi
Helsinki. Painatuskeskus. 1993. 171 S.. Opetus & kasvatus.
ISBN 951-37-1029-7

Luovat ajattelijat
Casson, Herbert N. ; Kostiainen, O.
Porvoo ; . WSOY,. 1996. 157 s. ;.

Luova yritys
Albrecht, Karl ; Albrecht, Steven ; Korhonen, Leila
Helsinki. Rastor,. [1996?]. 163, [7] s..

L'uovo al cianuro
Chiara, Piero
Milano. Mondadori Editore. 1991. 328 S.. Oscar narrativa ; 113.
ISBN 88-04-11789-3 0,00

L'uovo di Gertrudina
Pariani, Laura
1. ed. Milano. Rizzoli. 2003. 219 S.. La scala.
ISBN 88-17-87158-3

Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle
Sana, Elina
Helsinki. WSOY. 2003. 467, [1] s.
ISBN 951-0-27975-7

Luovutusvoitto: Jeesukselle luovuttamisen dynamiikka
Cunningham, Loren ; Rogers, Janice ; Pitkñen, Merja
Hämeenlinna. Päivä,. 2001 ; . 160 s. ;.

Luovuuden lumous
Koski, Jussi T. ; Tabermann, Tommy
[Helsinki]. Gummerus. 2002. 143 S..
ISBN 951-20-6134-1

Luovuutta suunnitteluum - osallisuutta toteutukseen: työkirja lasten ja nuorten tulevaisuustyöpajoihin ja suunnittelupiireihin
Stange, Waldemar ; Laiho, Ulla-Maija
Helsinki. Viherympäristö. 1999. 104 S.. Viherympäristöliitto ry Julkaisu ; 10.
ISBN 952-5225-05-4

Luoyang jiao tong you lan tu =: Communication and touring map of Luoyang
[Peking, China]. Di tu chu ban she. 1986.. 1 map.

Luoyang kaogu jicheng
Yang ; Han
Beijing . Beijing tushuguan. 2005. 2 bd..

Luoyang lü you
Shanghai. Shanghai ren min mei shu chu ban she,. 1982.. 22 p..

Luoyang qielan ji fu jizehng
Yang
[Shanghai] . Zhonghua shudian. 1930. 2 bd. i kapsel.

Luoyang qie lan ji xuan: zhu yi ben
Yang, Xuanzhi, ; Chen, Qingyuan. ; Zhang, Tingsi.
[Fuzhou Shi. Fujian jiao yu chu ban she. 1987.. 2, 20, 2, 203 p., [2] leaves of plates.

Luoyang qielan ji zhuzi suoyin
Yang ; Liu ; Chen ; He
Xianggang . Zhongwen daxue. 2003. xvii, 53, 372 s..

Luoyang-wenxian =: Lo Yang documents = Documents de Lo Yang.
Xindian, Taiwan. Luoyang-wenxian Bianji Weiyuanhui,. 1994-.

Luo ye gui gen
Mah, Adeline Yen,
Taibei Shi. Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si,. 1999.. 313 p.

Luo ye pu ti: fo jiao yu ren sheng
Da, Liang.
Shanghai. Shanghai shu dian chu ban she,. 2003.. 5, 3, 241 p., [4] p. of plates.

Lupa in convento: racconto
Scerbanenco, Giorgio
1. ed.. Milano. Ed. la Vita Felice. 1995. 57 S..
ISBN 88-7799-040-6

Lupa in convento: racconto
Scerbanenco, Giorgio ; Del Buono, Oreste
1. ed. Roma. Edizioni Theoria. 1984. 61 S.. Riflessi ; 13.

Lupaine
Leyde . 1867. XII, 169 s..

Lu paisiedd mii
Rosa
Milano . Il Salice .

Lupa kertoa
Pitkñen, Merja
Hämeenlinna. Päivä,. 2000 ; . 136 s..

Lupa, Lex und Reiterstandbild im mittelalterlichen Rom: eine rechtsgeschichtliche Studie
Erler, Adalbert
Wiesbaden. Steiner. 1972. S. 124-142 : Ill.. Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe- Universität Frankfurt am Main ; 10,4.

Lupa, Lex und Reiterstandbild im mittelalterlichen Rom: eine rechtsgeschichtl. Studie
Erler, Adalbert
Wiesbaden. Steiner. 1972. 26 S. ; 8-o. Sitzungsberichte d. Wissenschaftl. Ges. an d. Johann Wolfgang Goethe-Univ. Frankfurt/M. ; Bd 10, Nr 4.

Lupa, Lex und Reiterstandbild im mittelalterlichen Rom: e. rechtsgeschichtl. Studie ; [vorgetragen am 6. Nov. 1971 in e. Sitzung d. Wiss. Ges. an d. Johann-Wolfgang-Goethe-Univ. Frankfurt am Main]
Erler, Adalbert
Wiesbaden. Steiner. 1972. 26, 9 S. : Ill.. Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ; Bd. 10, Nr. 4.

Lupang Tinubuan: and selected works in english
Reyes, Narciso G.
Quezon City. New Day Publ.. 1991. 118 S..
ISBN 971-100-407-0

Lu pani si chiama pani
Buttitta, Ignazio
Roma: Ed. di cultura sociale. 1954. 117 S. 8". (La Strada ; [1] = Ser. poesia.

Lu Pan, the carpenter's apprentice
Hitz, Demi.
Englewood Cliffs, N.J.. Prentice-Hall,. c1978.. 48 p..

Lupara
Ploetze, Hasso
2. Aufl.. 1983.
ISBN 3-442-05607-1

The Luparelli tapes: the true story of the Mafia hitman who contracted to kill bothJoey Gallo and his own wife
Meskil, Paul S.
Chikago. Playboy Press. c1976. X, 308 S..

Luparesa: novela histórica
Sanabria Fernández, Hernando
Santa Cruz. Ed. Nueva Acrópolis. 1984. 154 S..

Lupa romana: recherches d'iconographie et essai d'intérpretation
Dulière, Cécile
Bruxelles [u.a.]. Inst. Historique Belge de Rome. 1979. Études de philologie, d'archéologie et d'histoire anciennes ; ....

Lu pavone: poesie in dialetto molisano = The peacock : poems in the Molisan dialect ; La sdrenga : racconti popolari molisani anonimi = The scraper : anonymous Molisan folktales
Jovine, Giuseppe, ; Jovine, Giuseppe,
New York. P. Lang,. c1993.. lii, 371 p. ;.

Lupawski mikroregion osadniczy ludnoÂsci kultury pucharów lejkowatych
Wierzbicki, Jacek
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1999. 281 S.. Seria archeologia ; 44.
ISBN 82-232-0835-2

Lupburg und seine Bewohner: Leben in einer bayerischen Landgemeinde - Wirklichkeit und Wunsch
Kromka, Franz
Giessen. Ges. für Wirtschafts- und Regionalsoziologie. 1991. 88 S.. Giessener Schriften zur Wirtschafts- und Regionalsoziologie ; 21.
ISBN 3-923268-24-6 (kart.)

Diehland
Wolf, Klaus-Peter
Orig.-Ausg., 6., unveränd. Aufl. München. Beck. 1992. 245 S.. Beck'sche Reihe ; 213.
ISBN 3-406-06013-7 (kart.) : DM 19.80

¬Die¬ Lupe
Wolf, Klaus-Peter
Stuttgart. Union-Verl.. c 1983. 160 S..
ISBN 3-8139-5613-X

¬Die¬ Lupe: Schülerzeitung der Oberrealschule mit Gymnasium Schwabach
Schwabach. 1958.

¬Die¬ Lupe
Wolf, Klaus-Peter
1. [Dr.]. Ravensburg. Maier. 1986. 125 S.. Ravensburger Taschenbücher ; 1521 : Jeans.
ISBN 3-473-51521-3 kart. : DM 6.80

Lupe
Thompson, Gene
1. ed.. New York/NY [u.a.]. Random House. 1977. 285 S..

Lupe: Pädagogische Zeitschrift
Braunschweig.

Lupe
Miguens, Silvia
1. ed., 2. reimpr.. Buenos Aires. Tusquets Ed.. 1997. 294 S.. Colección Andanzas.
ISBN 950-9779-38-5

L.U.P.E deckt auf: [mit Geheimscheibe zum Decodieren]
Stellmacher, Hermien ; Schultz, Joachim ; Dinter, Isabelle
München. arsEd.. 2007.

L.U.P.E. deckt auf - Die Giftspur: Lesung für Kinder ; [Hörbuch] ; [CD]
Stellmacher, Hermien ¬[Textverf.]¬ ; Schultz, Franz Joachim ¬[Textverf.]¬ ; Rohrbeck, Oliver ¬[Sprecher/in]¬ ; Bette, Christoph ¬[Regie]¬
Berlin. Der Audio Verlag. 2007. 1 CD (76 Min.).
ISBN 978-3-89813-607-5

Lupe Fiasco's "The cool"
Fiasco, Lupe
[S.l.]. WEA Internat.. 2007. 1 CD.

Lupen: Dokumentation modellhafter Lösungsmöglichkeiten für zukünftige Aufgaben- und Handlungsfelder der städtebaulichen Erneuerung und Stadtentwicklung
Locher, Dietrun
Stuttgart. Baden-Württemberg, Innenministerium. 1991. 77 S. : Ill, Kt.. Stadterneuerung.

Lupen - Dokumentation modellhafter Lösungsmöglichkeiten für zukünftige Aufgaben- und Handlungsfelder der städtebaulichen Erneuerung und Stadtentwicklung
Locher, Dietrun [Bearb.]
Stuttgart. 1991. 77 S. : Ill., graph. Darst.. Stadterneuerung - Zukunftsaufgaben, Modelle, Lösungsansätze.

Lupenstereoskop: für die dreidimensionale Wahrnehmung von Stereobildern
Vögtle, F.
2. Aufl. Weinheim [u.a.]. VCH. 1990. 1 Lupenstereoskop (3 Teile).
ISBN 3-527-10126-8

Luper at Compton Verney
Greenaway, Peter
Warwickshire. Compton Verney House. 2004. 92 S..
ISBN 0-9546545-4-4

Lupercal
Hughes, Ted
6.impr.. London. Faber & Faber. 1971. 63 S..

Lupe und Fernglas - Miniatur und Panorama: Vogt Landschaftsarchitekten ; [Ausstellung 23. März - 20. Mai 2007, Aedesänd]
Feireiss, Kristin ¬[Hrsg.]¬
Berlin. Galerie und Architekturforum Aedes. 2007. 47 S..
ISBN 978-3-937093-79-6

Lupe Velez and her lovers
Conner, Floyd
New York, N.Y.. Barricade Books. 1993. VIII, 248 S..
ISBN 0-942637-96-8

LuP-Forum
Frankfurt, M. ; . Amt für Missionarische Dienste und Gemeindeaufbau,. 2000-.

Lupi, genti, culture: uomo e ambiente nel medioevo
Ortalli, Gherardo
Torino. Einaudi. 1997. XI, 209 S.. Biblioteca Einaudi ; 3.
ISBN 88-06-14195-3

Lupii urcÆa în cer: roman
Melinescu, Gabriela
[BucureÐsti]. Ed. FundaÐtiei Culturale Române. 1993. 158 S.. ColecÐtia Excelsior.
ISBN 973-913266-9

Lupin: Lupinus L.
Cowling, Wallace A. ; Buirchell, Bevan J. ; Tapia, Mario E.
Rome. IPGRI. 1998. 105 S.. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops ; 23.
ISBN 92-9043-372-8

Lupin: county general plans
[Berkeley, Calif.]. California Resources Agency,. c1996-.

Lupin, an ancient crop for the new millenium: proceedings of the 9th International Lupin Conference, Klink/Müritz, Germany, 20 - 24 June 1999 (organized by the Gesellschaft zur Förderung der Lupine on behalf of the International Lupin Association)
van@Santen, Edzard
Auburn, Al.. Dpt. of Agronomy and Soils, Alabama Agric. Expt. Stn. and Auburn Univ.. 2000. XVIII, 481 S..
ISBN 0-86476-123-6

Lupin, an ancient crop for the new millenium: abstracts
Wink, Coralie [Hrsg.]
Dossenheim. Romneya-Verl.. 1999. 369 S..
ISBN 3-934502-00-8 (spiralgeh.)

Lupinchen
Schroeder, Binette
Mönchaltorf, Schweiz. Nord-Süd-Verl.. 1971. 16 Bl..

Lupinchen
Schroeder, Binette
CQ Press. 1993. XI, 242 S..
0-87187-671-X

Lupinchen
Schroeder, Binette
9. Aufl.. Gossau, Zürich [u.a.]. Nord-Süd-Verl.. 1992. [30] S. : zahlr. Ill.. Ein Nord-Süd-Bilderbuch.
ISBN 3-314-00012-X Pp. : DM 22.80

Lupinchen
Schroeder
Hamburg [[u.a.] . Nord-Süd-Verl. .

Lupine: a potential crop in Finland ; studies on the ecology, productivity and quality of Lupinus spp.
Aniszewski, Tadeusz
Joensuu. Univ. of Joensuu. 1993. 50 S. : graph. Darst.. Joensuun Yliopisto: Joensuun Yliopiston luonnontieteellisiä julkaisuja ; 29.
ISBN 951-708-136-7

Lupine: a potential crop in Finland: studies on the ecology, productivity and quality of Lupinus spp.
Aniszewski, Tadeusz
Joensuu. Univ.. 1993. 50 S.. Joensuun Yliopiston Luonnontieteellisiä julkaisuja ; 29.
ISBN 951-708-136-7

Die Lupine als Objekt der Pflanzenforschung: Morphologie, Anatomie, Physiologie u. Pathologie der gelben Lupine
Boas, Friedrich ; Merkenschlager, Friedrich
Berlin. 1923.

¬Die¬ Lupine als Objekt der Pflanzenforschung. Morphologie, Anatomie, Physiologie und Pathologie der gelben Lupine
Boas, Friedrich ; Merkenschlager, F.
Berlin. Parey. 1923. VIII, 144 S..

¬Die¬ Lupinen: zur Botanik u. Geschichte landwirtschaftl. wichtiger Lupinenarten
Hanelt, Peter
Stuttgart. Franckh [u.a.]. 1960. 104 S. : Ill., Kt.. Die neue Brehm-Bücherei ; 265.

_Die_ Lupinen: zur Botanik und Geschichte landwirtschaftlich wichtiger Lupinenarten
Hanelt, Peter
Wittenberg Lutherstadt. Ziemsen. 1960. 104 S. : Ill.. _Die_ Neue Brehm-Bücherei ; 265.

Lupinen: Verwertung und Anbau
Römer, Peter
3. Aufl.. Rastatt. Ges. zur Förderung der Lupine. 1996. 24 S. : graph. Darst..

Lupinen 1991: Forschung, Anbau und Verwertung
Wink, Michael [Hrsg.]
Heidelberg. 1992. 266 S..

Lupinen 2001: Ergebnisse aus Forschung, Anbau und Verwertung
Wink, Michael
Dossenheim . Romneya-Verlag, Coralie Wink. 2002. 127 S..

DIE LUPINEN : ZUR BOTANIK U. GESCHICHTE LANDWIRTSCHAFTL. WICHTIGER LUPINENARTEN
Hanelt, Peter
WITTENBERG LUTHERSTADT. ZIEMSEN. 1960. 104 S. : 37 ILL.. DIE NEUE BREHM-BUECHEREI ; 265.

Lupinen-Alkaloide: die Konstitution und Konfiguration des Hydroxy-lupanins und des Baptifolins
Winterfeldt, Ekkehard
Weinheim/Bergstr. Verl. Chemie. 1958. S. 2194 - 2205 : Ill. ; 8-o.

LUPINEN-ALKALOIDE. 12. DIE KONSTITUTION UND KONFIGURATION DES HYDROXYLUPANINS UND DES BAPTIFOLINS. VON EKKEHARD WINTERFELDT. WEINHEIM/BERGSTR.: VERL. CHEMIE 1958. S. 2194-2205 MIT ABB. BRAUNSCHWEIG, T. H., NATURWISS.-PHIL. F., DISS. V. 3. MAI 1958. AUSZUG AUS D. DISS. U. D. T.: WINTERFELDT: SYNTHESEN VON OXY-SPARTEINEN. AUS: CHEMISCHE BERICHTE. JG. 91. 1958, NR 10 ZUS. MIT FERDINAND BOHLMANN U. HELMUT BRACKEL.
Winterfeldt, Ekkehard
1958.

Lupine newsletter
Lima. Assoc.. 1980.

¬Die¬ Lupinenfrau
Cooney, Barbara
Reinbek bei Hamburg. Carlsen. 1984. Reinbeker Kinderbücher.
ISBN 3-551-51285-x

Cooney, Barwitz et la guerre
1. éd. Paris. Presses Univ. de France. 1999. 124 S.. Philosophies ; 118.
ISBN 2-13-049827-2

¬Die¬ Lupinen-Kiefern-Kultur
Auff'm Ordt, P.
Oppeln. Franck. 1885. 10 S..

¬Die¬ Lupinen-Krankheit der Schafe
Schneidemühl, Georg
Leipzig. Dege. 1883. 30 S.. Vorträge für Thierärzte : VI. Serie ; 4.

¬Die¬ "Lupinen-Wiesen" in Lupitz
Drechsler
Berlin. Parey. 1881. 21 S..

<<The>> Lupines of Canada and Alaska
Dunn, D.B. ; Gillett, J.M.
Ottawa . Duhamel. 1966. 89 p..

Das Lupinin;: ein Beitrag zur Kenntniss der Lupinen-alkaloide.
Baumert, Georg,
Berlin, . P. Parey,. 1881.. 1 p. l., 50 p..

Lupin production and bio-processing for feed, food and other by-products: Proceedings
Birk, Yehudit ¬[Hrsg.]¬
Luxembourg. 1990. VI, 218 S.. EUR ; 12641 : Agriculture.
ISBN 92-826-1264-3

Lupins: geography, classification, genetic resources and breeding
KurloviÏc, B. S.
St. Petersburg: Publ. House "Intan. 2002. XI, 468 S..
ISBN 5-86741-034-X

Lupins as crop plants: biology, production and utilization
Gladstones, J. S. ; Atkins, C. A. ; Hamblin, J.
Wallingford, Oxon, UK [u.a.]. CAB International. 1998. XIII, 465 S..
ISBN 0-85199-224-2 alk. paper

Lupins for health and wealth: 12th International Lupin Conference , Fremantle, Western Australia, 14-18 September 2008
Palta, Jairo A. ; Berger, Jens D.
Canterbury, New Zealand. International Lupin Association. 2008. XIV, 551 S..
ISBN 0-86476-153-8