Ludwig yon Sybel (1846 - 1929).: Professor der Archäologie
Laag, Heinrich

Ludwig Zepner: ein Porzellinerleben für Meissen
Siemen, Wilhelm ; Zehentmeier, Sabine
Hohenberg/Eger. 2001. 36 S.. Schriften und Kataloge des Deutschen Porzellanmuseums ; Bd. 67.
ISBN 3-927793-66-3

Ludwig Zepner: ein Porzellinerleben für Meissen
Zehentmeier, Sabine ; Zepner, Ludwig
Hohenberg/Eger. Dt. Porzellanmuseum. 2001. 36 S.. Schriften und Kataloge des Deutschen Porzellanmuseums ; 67.
ISBN 3-927793-66-3

Ludwig Zepner: Porzellane für die Meissener Manufaktur
Beyer, Uwe
Meissen. Staatliche Porzellan-Manufaktur. 1996. 32 S.. Meissener Manuskripte : Sonderheft ; 9.
ISBN 3-910063-18-7 (brosch.)

Ludwig Zepner, ein Porzellinerleben für Meissen
Hohenberg an der Eger . Deutsches Porzellanmuseum .

Ludwika Lateau: jéj zywot cudowny i jéj znzczenie w czasach naszych
Majunke, Paul ; Szajkowski, X. W.
(Wydanie drugie poprawione). Poznan. nakladem ... Tytusa Daszkiewicza. 1875. 55 S..

Ludwik BroÇzek "ÂSlÑaski Estreicher": sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty
MiÑekina-Pindur, Jadwiga
Katowice. Wydawn. Gnome. 2001. 124 S..
ISBN 83-87819-51-4

Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej
Engels, Friedrich ; Marx, Karl <1818 - 1883>
1 Aufl.. Warszawa. KsiÓaÇzka i Wiedza. 1982. XXXIX, 93 S.. Poluparna biblioteka klasyków marksiznu-leninizmu.
ISBN 83-05-11035-4

Ludwik Fleck - Leben und Denken: zur Entstehung und Entwicklung des soziologischen Denkstils in der Wissenschaftsphilosophie
Schnelle, Thomas
Freiburg. Hochschulverl.. 1982. 368 S.. Hochschulsammlung Philosophie. Philosophie ; 3.
ISBN 3-8107-2165-4

Ludwik Hirszfeld: sein Beitr. zu Serologie u. Immunologie
Jaworski, Marek
1. Aufl.. Leipzig. Teubner, BSB. 1980. 91 S. : 24 Ill.. Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner ; Bd. 44.

Ludwik Lille: 1897 - 1957 ; katalog wystawy ; Wroc/law, grudzieÂn 1985 - luty 1986
Lille, Ludwik ; /Lukaszewicz, Piotr
Wroc/law. 1985. 114 S. : zahlr. Ill..

Ludwik Lille ; 1897 - 1957
Lukaszewicz, Piotr
Wroclaw . Muzeum Narodowe .

Ludwik Margules: memorias
Margules, Ludwik ; Obregón, Rodolfo
1. ed. México, D.F.. Arte y Escena Ed. [u.a.]. 2004. 203 S..
ISBN 968-677386-X

Ludwik Muzyczka: 1900 - 1977, polityk i Çzolnierz ; przyczynek do dziejów Armii Krajowej
Salmonowicz, Stanislaw
Wyd. 1. Warszawa. Inst. Historii Polskiej Akad. Nauk [u.a.]. 1992. 103 S..
ISBN 83-90032-94-5

Ludwik WaryÂnski
Notkowski, Andrzej
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narod. Im. OssoliÂn.. 1989. 295 S..
ISBN 83-04-02790-9

Ludwik XV
Libiszowska, Zofia
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Imienia OssoliÂnskich. 1997. 231 S..
ISBN 83-04-04343-2

Ludwine Fieux: muzikale droom in de ruimte
Cnodder, Remi ¬de¬ ; Fieux, Ludwine
Antwerpen. Oranjehuis. 1982. [44] S. : Ill..

Ludwisarnie Benningków, Wittwercków i Anthonych: studium z dziejoów gdaÂnskiego cechu odlewniczego
Wróblewska, ElÇzbieta
Warszawa. Wydawn. Naukowe Semper. 1999. 188 S..
ISBN 83-86951-44-3

Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie XIV - XVII wieku: w 350. rocznicÑe odlania ostatniego dzwonu w Stargardzie ; katalog wystawy
Majewski, Marcin
Stargard. Muzeum Stargard. 2003. 149 S..
ISBN 83-91143-99-6

Ludwisarstwo Stargardzkie XV - XVII Wieku
Majewski, Marcin
Stargard. Muzeum Stargard. 2005. 418 S..
ISBN 83-92033-20-5

Ludw. Loewe & Co., Actiengesellschaft Berlin 1869 - 1929: herausgegeben zum 60jÉahrigen JubilÉaum der Firma
Berlin. VDJ-Verl.. 1930. VIII, 212 S. : Ill..

Ludw. Loewe & Co. Actien-Gesellschaft in Berlin: Denkschrift aus Anlass des Fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Gesellschaft
Berlin. Hermann. 1895. 20 S..

Ludw. Loewe & Co. Aktiengesellschaft Berlin: Besuch der Amerikanischen Ingenieure, Juli 1900
Berlin. [O.V]. 1900. [30] Bl. : Éuberw. Ill..

Ludw. Loewe & Co., Aktiengesellschaft Berlin
Eckstein, Julius [Mitarb.]
Berlin. Eckstein½s Biographischer Verlag. 1901. [4] Bl. : Ill.. Historisch-biographische Blätter : Industrie, Handel und Gewerbe.

Ludw. Müller's Beschreibung der dreiSchlesichen Kriege zur Erklärung einer Kupfertafel auf welcher 26 Schlachten und Hauptgefechte abgebildet sind
Müller
Potsdam . 1785. 1 bd..

Ludw. Richter
Mohn, V. Paul ; Richter, Ludwig
Bielefeld [u.a.]. Velhagen & Klasing. 1897. Künstler-Monographien ; 14.

Ludw[ig] v. Tiedemann's Landwirtschaftliches Bauwesen: Handbuch f. Landwirte u. Baumeister
Tiedemann, Ludwig v. ; Kühn, Julius ¬[Mitarb.]¬ ; Fischer, Paul ¬[Hrsg.]¬
4. verb. u. st. verm. Aufl. hrsg. v. P[aul] Fischer. Halle a.S.. Hofstetter. 1912. 710 S..

Ludy dalekie a bliskie: antologia polskich relacji o ludach Syberii
Kuczynski, Antoni
Wroclaw [u.a.]. Ossolineum. 1989. 300 S. : Ill..
ISBN 83-04-02491-8

Ludy i kultury Australii i Oceanii
Pietraszek, Edward [Red.]
Wyd. 1. Wroc‚law. Wydawn. Uniw.. 1988. 260 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 889.
ISBN 83-229-0294-8

Ludy i kultury Australii i Oceanii
Pietraszek, Edward [Red.]
Wroclaw. Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego. 1996. 202 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1838.
ISBN 83-229-1460-1

Ludy i kultury Australii i Oceanii: materialy z IV konferencji naukowej zorganizowanej we Wroclawiu w dniach 29 - 30 listopada 1986 r. przez KatedrÑe Etnografii Uniwersytetu Wroclawskiego
Pietraszek, Edward
Wroclaw. Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego. 1996. 208 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1888.
ISBN 83-229-1543-8

Ludy i kultury Europy w relacjach Polaków
Trojan, Mieczyslaw
Wroclaw. Katedra Ethnologii Uniw. Wroclawskiego. 1995. 238 S.. Katedra Etnologii Uniwersytetu Wroclawskiego ; 1.
ISBN 83-90526-30-1

Ludy i kultury Oceanii: sesja poÂswiÑecona pamiÑeci prof. dra A. Lecha Godlewskiego
Kisza, Adolf [Hrsg.] ; Godlewski, A. Lech
Wroclaw [u.a.]. 1979. 206 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 435.
ISBN 830100

Ludy lowiecko-zbierackie pólnocno-zachodniej Polski
Kobusiewicz, Michal
Roma. Deüca. 1997. XVI, 646 S.. Atti di convegni ; 1.
ISBN 88-8016-234-9

Ludza: Latvijas pilsÅetas
Riga. JÅaÖna sÅeta. 1995. 1 Kt..
ISBN 9984-50859-5

Ludza: Pils¯etas pl¯ans.
Riga. J¯a¸na s¯eta,. 1995.. 1 Kt..

Ludza 1:15 000: pils¯etas pl¯ans = town plan = Stadtplan
R¯iga . J¯ana s¯eta. 1995. 1 Plan.

Ludzas Odukalna kapulauka katalogs
Ciglis, JÅanis ; RadiÐnÏs, Arnis
RÅiga. Latvijas VÅestures Muzejs. 2002. 251 S.. Latvijas kultÅurvÅesturiskais mantojums Åarzemju krÅatuvÅes ; 1 : ArheoloÐgija.
ISBN 9984-94854-4

Ludzie bezdomni
Zeromski, Stefan
Warszawa. Czytelnik. 1989. 346 S..
ISBN 83-07-02043-3

Ludzie Bezdomni
ÇZeromski, Stefan
Wyd. 27. Warszawa. KsiaÇzka i Wiedza. 1985. 348 S..
ISBN 83-05-11493-7

Ludzie bezdomni
ÇZeromski, Stefan
Wyd. 27. Lublin. Wyd. Lubelskie. 1982. 348 S..
ISBN 83-222-0077-3

Ludzie bezdomni
ÇZeromski, Stefan
Krak'ow. Wydawn. Zielona Sowa. 1997. 232 S..
ISBN 83-86740-62-0

Ludzie bezdomni
ÇZeromski, Stefan
19. wyd. Warszawa. KsiÐaÇzka i Wiedza. 1995. 339 S..
ISBN 83-05-12783-4

Ludzie bezdomni
ÇZeromski, Stefan ; Maciejewska, Irena
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. OssoliÂnskich. 1987. CXLVII, 408 S.. Biblioteka Narodowa : Seria 1 ; 254.
ISBN 83-04-02295-8

Ludzie bez jutra: Powiesc
Rymkiewicz, Wladyslaw
Warszawa. Kuthan. 1946. 284 S..

Ludzie bezpieki: Dokumentacja czasu bezprawia
Marat, Stanislaw ; Snopkiewicz, Jacek
Warszawa. Wydawn. ALFA. 1990. 421 S..
ISBN 83-7001-361-9

Ludzie bez twarzy
Azembski, Miroslaw.
Warszawa. Wydaw. Min. Obrony Narodowej,. 1978 . 162, [2] p. ;.

Ludzie, czas, miejsca
Ciechorska, Joanna
1 Aufl.. Gdansk. Pro Schola. 2001.
ISBN 83-911923-0-X

Ludzie dla poczÑatkujÑacych
Lipska, Ewa
PoznaÂn. Wydawn. a5. 1997. 34 S.. Biblioteka poetycka Wydawnictwa a5 ; 29.
ISBN 83-85568-35-2

Ludzie dziewiÓetnastowiecznego GdaÂnska: informator biograficzny
GliÂnski, Miroslaw
GdaÂnsk. Muzeum Historii Miasta GdaÂnska. 1994. 177 S..
ISBN 83-85843-31-0

Ludzie goÂsciÂnca w XVII-XVIII w
Baranowski, Bohdan
Wyd. 1. LódÂz. Wydawn. Lódzkie. 1986. 254 p..
ISBN 83-218-0503-5 : zl200.00

Ludzie, góry, ksiøaçzki
Heska-Kwasniewicz, Krystyna
Katowice. Uniwersytet Sløaski. 2006. 155, [12] S.. Prace naukowe Uniwersytetu Sløaskiego w Katowicach ; 2449 : Seria: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
ISBN 83-226-1580-9

Ludzie i bogowie: indianie MeksykaÂnscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty
Tomicki, Ryszard
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narod. Im. OssoliÂn.. 1990. 402 S.. Biblioteka etnografii polskiej ; 43.
ISBN 83-04-03528-6

Ludzie i dziela: artyÂsci-plastycy zwiÑazani z Gliwicami
Schmidt, Jacek
Gliwice. Dr. Elektronics. 1999.

Ludzie i dziela: studia nad historiÑa chemii na ziemiach Polskich
Ruziewicz, Zdzislaw
Wyd. 1. Wroclaw. 1998. 359 S..
ISBN 83-90724-71-5

Ludzie i idee: od Platona po czasy obecne ; wybór esejów
Strzalkowski, Wieslaw
1. publ. Londyn. Pol. Fundacja Kultur.. 1987. 307 S..
ISBN 0-85065-151-4

Ludzie i idee: polska filozofia najnowsza. Zarys problematyki
Mackiewicz, Witold
Wyd. 1. Warszawa. "Witmark". 2003. 229 p..
ISBN 83-91150-32-1

Ludzie i idee OÂswiecenia w Polsce porozbiorowej
Kizwalter, Tomasz
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedag.. 1987. 172 S..
ISBN 83-02-03120-8

Ludzie i ksiÓaÇzki
Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Wyd. 1. Warszawa. KsiÓaÇzka i Wiedza. 1971. 453 S. : Ill..

Ludzie i ksiøaçzki
Iwaszkiewicz, Jarosaw
Wyd. 1. Warszawa. Czytelnik. 1983. 388 S.. Dziea.
ISBN 83-07-00669-4

Ludzie i ksiazki: z polko-niemiecko-austriackiego pogranicza kulturowego XX wieku
Kuczynski, Krzysztof A.
Piotrków Trybunalski. Wyzsza Szkola Pedagogiczna Kielce. 1995. 184 S..
ISBN 83-90260-79-4

Ludzie i ksiÓaÇzki: z polsko- austriackiego pogranicza kulturowego XX wieku
KuczyÂnski, Krzysztof A.
Piotrków Trybunalski. Wydawn. WSP. 1995. 184 S..
ISBN 83-902607-9-4

Ludzie i ksiÑaÇzki: studia historyczne
Kostecki, Janusz
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 2006. 402 S.. Z dziejów kultury czytelniczej w Polsce ; 17.
ISBN 83-7009-509-7

Ludzie i ludzkie Âswiaty subiektywne: tlo epistemiczne
Mejbaum, Waclaw
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu SzczeciÂnskiego. 2000. 143 S.. Rozprawy i studia ; 427 = 353.
ISBN 83-7241-094-1

Ludzie i oblicza Stalinizmu w Polsce: w latach 1944 - 1956
Nowopolski, Boguslaw
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Comandor. 1999. 197 S..
ISBN 83-91037-89-4

Ludzie i pieniÑadze: finanse w dzialalnoÂsci Adama Jerzego Czartoryskiego i jego obozu na emigracji w latach 1831-1848
Pezda, Janusz
Kraków. Universitas. 2003. 297 S..
ISBN 83-242-0060-6

Ludzie i placówki sluÇzby zdrowia w regionie bialostokim: rys historyczny, biografie
Bernacki, Eugeniusz
Bialystok. Bialostokie Tow. Naukowe. 1998. 249 S.. Prace Bialostockiego Towarzysta Naukowego ; 40.
ISBN 83-90745-56-9

Ludzie i przyroda w Polsce Âsredniowiecznej
Tyszkiewicz, Jan
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstw. Wydawn. Nauk.. 1983. 287 S. : Ill..
ISBN 83-01-04267-2

Ludzie i sprawy hotelu "Lomnitz
ZieliÂnski, Wladyslaw
Wyd. 1. Katowice. Wydawn. "ÂSlÓask. 1985. 218 p..
ISBN 83-216-0470-6 : zl120.00

Ludzie isprawy Norymbergi
Cyprian, Tadeusz ; Sawicki, Jerzy
PoznaÂn. Wydawn. Pozn. 1967. 479 S..

Ludzie i Tatry
Uziemblo, Adam ; Leinwand, Artur
Wyd. 1. Kraków. Wydawn. Literackie. 1987. 328 S..
ISBN 83-08-01556-5 : zl480.00

Ludzie i zdarzenia w barokowym Zamósciu
WiÂsniewska, Halina
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej. 1996. 168 S..
ISBN 83-227-0899-8

Ludzie - Kontakty - Kultura XVI-XVIII w.: prace ofiarowane Profesor Marii Boguckiej
Kowecki, Jerzy ; Tazbir, Janusz
Warszawa. Wydawn. Naukowe Semper. 1997. 267 S..
ISBN 83-86951-31-1

Ludzie, KoÂsciól, wierzenia: studia z dziejów kultury i spoleczeÂnstwa Europy ÂSrodkowej (Âsredniowiecze - wczesna epoka nowoÇzytna)
Banaszkiewicz, Jacek
Warszawa. Wydawn. DiG. 2001. 564 S. : Ill..
ISBN 83-7181-223-x

Ludzie KoÂsciola Katolickiego na ziemi ÂslÓaskiej: zbiór studiów
Matwijowski, Krystyn
Wroclaw. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego. 1994. 203 p.. Prace historyczne ; 10.
ISBN 83-90224-24-0

Ludzie ksiÑaÇzki
Starnawski, Jerzy
CzÑestochowa. Wydawn. WyÇzszej Szkoly Pedagogicznej. 2000. 235 S..
ISBN 83-7098-631-5

Ludzie, których spotkalem: Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim
Twardowski, Jan ; Smaszcz, Waldemar ; Markiewicz, Anna
Bialystok. Luk. 2001. 213 p..
ISBN 83-87213-36-5

Ludzie, którzy umilowali Kraków: zaloÇzyciele Towarzystwa MiloÂsników Historii i Zabytków Krakowa ; praca zbiorowa pod redakcjÑa Wieslawa BieÂnkowskiego
BieÂnkowski, Wieslaw
Kraków. 1997. 230 S..
ISBN 83-90461-47-1

Ludzie Lasek
Mazowiecki, Tadeusz
Wyd. 1.. Warszawa. Bibl. WiÓezi. 1987. 603, [28] S. : Ill.. Biblioteka WiÓezi ; 56.
ISBN 83-7006-04-8

Ludzie lubelskiego okrøegu Armii Krajowej
Caban, Ireneusz
Wyd. 1. Lublin. Czas. 1995. 349 S..
83-85614-13-3

Ludzie marginesu w Âsredniowiecznym ParyÇzu: XIV - XV wiek
Geremek, Bronislaw
Wyd. 2, uzup. PoznaÂn. Wydawn. PoznaÂnskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk. 2003. 281 S.. Wznowienia ; 14.
ISBN 83-7063-340-4

Ludzie miecza, ludzie modlitwy i ludzie pracy: trójpodzial spoleczeÂnstwa w Âsredniowiecznej myÂsli czeskiej
IwaÂnczak, Wojciech
Wyd. 1. Kielce. WyÇzsza Szkola Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. 1989. 272 p..
: zl350.00

Ludzie na hustawce: migracje miedzy peryferiami Polski i Zachodu
Jaçzwinska-Motylska, Ewa ; Okólski, Marek
Wyd. 1. Warszawa. SCHOLAR. 2001. 434 S..
ISBN 83-88495-64-X

Ludzie na moÂscie
Szymborska, Wislawa
Wydanie 2. Warszawa. Czytelnik. 1988. 44 S..
ISBN 83-07-01861-7

Ludzie nauki i talentu: studia o ÂswiadomoÂsci spolecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim
Czepulis-Rastenis, Ryszarda
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstwowy Instytut Wydawniczy. 1988. 343 p., [24] p. of plates.
ISBN 83-06-01607-6 : zl450.00

Ludzie obok: lesbijki i geje w Polsce
Adamska, Katarzyna
ToruÂn. Pracownia Duszycki [u.a.]. 1988. 203 S..
ISBN 83-87786-03-9

Ludzie Olawy: studia, szkice i materialy
Matwijowski, Krystyn [Red.]
Wyd. 1. Wroclaw. Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego. 1992. 126 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1282 : Historia ; 91.
ISBN 83-229-0706-0

Ludzie oÂswiecenia o jÓezyku i stylu
Florczak, Zofia
Warszawa. PIW.

Ludzie, pasje, Âslady: moje szeÂsÂcdziesiÑeciolecie
ZarÑebski, Maciej Andrzej
Wyd. 1. Staszów [u.a.]. Staszowskie Tow. Kulturalne. 2003. 170 S.. Biblioteka Staszowska ; 180.
ISBN 83-89528-02-9

Ludzie pomorskiego Âsredniowiecza
1981. Seria popularnonaukowa "Pomorze gdaÂnskie" ; 13.
ISBN 83-04-00765-7

Ludzie slaskiego kosciola katolickiego
Matwijowski, Krytyn [Hrsg.]
Wroclaw. Uniwersytet Wroclawski. 1992. 151 S..
ISBN 83-90055-03-1

Ludzie spod neibieskiego znaku
Stecki, Konstanty
1976.

Ludzie ÂSrodkowego Nadodrza: wybrane szkice biograficzne ( XII - XX wiek) ; praca zbiorowa pod redakcjÑa Kazimierza Bartkiewicza
Bartkiewicz, Kazimierz
Wyd. 1. Zielona GoÂra. Wydawn. Verbum. 1998. 229 S..
ISBN 83-90937-50-6

Ludzie stamtad
Dabrowska, Maria
Warszawa. Czytelnik. 1980. 196 S..
ISBN 83-07-00151-X

Ludzie starzy i staroÂsÂc w polityce spolecznej
Szatur-Jaworska, Barbara
Warszawa. Oficyna Wadawn. Aspra-Jr. 2000. 200 S..
ISBN 83-88766-00-7

Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczypospolitej: 1920 - 1939
Przybyszewski, Kazimierz
Wyd. 1. ToruÂn. Wydawn. Uniw. Mikolaja Kopernika. 2001. 437 S..
ISBN 83-231-1289-4

Ludzie trudnego pogranicza
Budrewicz, Olgierd
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Interpr.. 1990. 258 S..
ISBN 83-223-2473-1

Ludzie ukarani wiÑezienia i system kar w Królewstwie Polskim: 1815 - 1914
KaczyÂnska, ElÇzbieta
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstw. Wydawn. Nauk.. 1989. 588 S..
ISBN 83-01-08602-5

Ludzie w akwarium: PowieÂsÂc
Kisielewski, Stefan
Paryz. Pierwsze wydabue Instytut Literacki. 1976. 106 S..
ISBN 83-85072-01-2

Ludzie w Auschwitz
Langbein, Hermann
OÂswiÑecim. PaÂnstwowe Muzeum. 1994. 599 S..
ISBN 83-85047-18-2

Ludzie - wÑegiel - Âsrodowisko: doÂswiadczenia na granicy Polski z UniÑa EuropejskÑa
Misiak, Wladyslaw
Wroclaw. Silesia. 1996. 354 S..
ISBN 83-85689-86-9

Ludzie wladzy, 1944 - 1991: wladze paÂnstwowe i polityczne Polski wedlug stanu na dzieÂn 28.2.1991
Moldawa, Tadeusz
Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN. 1991. 484 S..
ISBN 83-01-10386-8

Ludzie Wolnego Miasta GdaÂnska (1920 - 1939): informator biograficzny
Andrzejewski, Marek
1. wyd. GdaÂnsk. Marpress. 1997. 145, [14] S.. Seria: Genius loci ; 1.
ISBN 83-87291-27-7

Ludzie z charakterami: o okupacynjym sporze Czeslawa Milosza i Andrzeja TrebiÂnskiego
KopiÂnski, Aleksander
Warszawa. Fronda. 2004. 222 S..
ISBN 83-91991-16-4

Ludzie z dzielnicy zamkniÐetej: z dziejów ÇZydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej ; paÂzdziernik 1939 - marzec 1943
Sakowska, Ruta
Wyd. 2., popr. i rozszerzone. Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN. 1993. 274 S..
ISBN 83-01-11147-X

Ludzie ze znakiem P
Bartosz, Julian
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy im OssoliÂskich, Wyd. 1969. 158 S.. Wiedza o Ziemi Naszej ; 16.

Ludziojad
Muszer, Dariusz
wyd. 2. [Hannover]. Archipel. 1993. 107 S..
ISBN 82-90999-07-7

Ludzka komedia czy Boska tragedia
Januszewski, Bernard Woodrow
Warszawa [u.a.]. PWN. 1989.
ISBN 83-01-08865-6

[Besprechung von:] Ludz, Peter Christian: Deutschlands doppelte Zukunft. Bundesrepublik und DDR in der Welt von morgen. Ein politischer Essay. München 1974. Reihe Hanser. 148
Buttler, Harald ; Ludz, Peter Christian
1975..

[Besprechung von:] Ludz, Peter Christian: Deutschlands doppelte Zukunft. München 1974
Kosin, Heinz ; Müller, Hans Gerhard ; Ludz, Peter Christian
1974..

[Besprechung von:] Ludz, Peter Christian: The German Democratic Republic from the sixties to the seventies. A socio-political analysis. Cambridge 1970.
Schmidt, Alfred ; Ludz, Peter Christian
1972.

Lud Çzydowski w narodzie polskim: materialy sesji naukowej w Warszawie, 15 - 16 wrzesieÂn 1992
Michalski, Jerzy [Red.]
Wyd. 1. Warszawa. 1994. 120 S..
ISBN 83-90084-68-6