Lørdag!
Aarhus . 1947. 14 s..

Lørdagsbanden
Dolinsky ; Warren
[Glostrup] . Winther. 1979 . 204 s..

Lørdagsholdet
Roholte
Kbh. . Forum. 2003 . 174 sider.

Lørdagskanalen
Nordahl Svendsen
[Kbh.] . Danmarks Radio. 1983. 58, 4 bl..

Lærdal bygdebok
Espe, Alfred ; Gram, Ola ; Hovland, Kåre
[Lærdalsøyri]. Lærdal kommune. 1987.
ISBN 82-99209-50-1

L' rdalie: Claude Garache
Bonnefoy, Yves
Paris. Maeght. 1975. 45 S.. Argile ; 1.
ISBN 2-85587-000-3

Lær dansk: indførelse i dansk Sprog
Oxenvad, Erik
København. Det Berlingske Bogtrykkeri. 1947. 58 S..

Lær dansk: hverdagsdansk for udlændinge
Hildeman, Nils-Gustav ; Hedbäck, Ann-Marie
København. Gjellerup.

Lær dansk
[København] . Gjellerup .

LRDC
Windhoek, Namibia.

Lærde brev fraa og til P. A. Munch
Munch, Peter Andreas ; Indrebø, Gustav [Hrsg.]
Oslo. Aschehoug.

Lær deg Internett
Svendstorp
Oslo . Egmont Bøker Fredhøi. 2000. 61 s..

L' r de la république: roman
Duvignaud, Jean
8. éd. Paris. Gallimard. 1957. 432 S..

L' rdente Sicile
Mauclair, Camille
Paris. Grasset. 1937. 265 S..

L. R. D. Fact Service
London. Labour Research Department.

Lær dig selv at slappe af
George
[Kbh.] . Borgens Bogklub. [2000] . 159 sider.

L' rdinateur, maître ou serviteur?
Banssillon, Denys
Lyon. Ed. L'Hermès. 1978. 240 S.. Documents droit, économie, gestion.
ISBN 2-85934-030-0

L' rdre fondamental libéral et démocratique au sens de la loi fondamentale et son efficacité juridique
Lankenau, Ehrfried
Essen. Bacht. 1974. 29 S..

LRE aktuell: Strategieelemente für eine Umsetzung des LRE-Konzeptes unter veränderten Rahmenbedingungen ; Kurzfassung, Arbeitspapier
Eschborn. 1993. 19 S. ; 8ø.

LRE aktuell: Strategieelemente für eine Umsetzung des LRE-Konzeptes unter veränderten Rahmenbedingungen
Rauch, Theo
Berlin. 1992. 140 S..

L' ère atomique et la philosophie d'Extrême-Orient
Sakurazawa, Nyoichi
Paris. Vrin. 1989. 151 S..
ISBN 2-7116-4134-1

L'ère baroque en France: répertoire chronologique des éditions de textes littéraires
Arbour, Roméo.
Genève. Droz,. 1977-1985.. 4 v. in 5 ;.

L'ère Barthou: actes du colloque de Strasbourg (octobre 1999)
Strasbourg. Centre d'Études Germaniques. 2000. 145 S.. Revue d'Europe centrale ; 7.1999,2.
ISBN 2-8251-1359-x

Lærebøger til fritidsundervisningen
Esbjerg . Danmarks Skolecentraler. 1974. 46 bl..

Lærebogen til debat: referat af mødet på Vartov 27.-28. marts 1965 mellem forlæggere, forfattere og historielærere.
[Danmark?]. Dansk Historielærerforening,. [1965?]. 23 p..

Lærebogen til debat. Referat af mødet p¯ Vartov 27.28. marts 1965 mellem forlæggere, forfattere og historielærere. [Udg.]: Dansk Historielærerforening
Dansk Historielærerforening
[Kbh.] . 1965 . 23 s..

Lærebog for apoteksassistentelever
[Kbh.].. ill..

Lærebog for automobilmekanikere
Andersen
Odense . 1957. 374 s..

Lærebog for automobilmekanikere til brug i de tekniske aftenskoler
Andersen
Odense . 1946. 2 bd..

Lærebog for den automatiske Patent-Strikkemaskine Ideal
Kbh. . 1924. 44 S..

Lærebog for Jordemødre efter F. C. Fayes Lærebog i Fødselsvidenskab
Vogt
Kristiania . 1886. xii, 284 s..

Lærebog for Rørlæggere ved Centralvarme-, Gas- og Sanitetsanlæg
Simonsen
Odense . 1951. [37 s.].

Lærebog for Rørlæggere ved Centralvarme-, Vand-, Gas-, og Sanitetsanlæg
Simonsen ; Olsen
Odense . 1955. 126 s..

Lærebog for Rørlæggere ved Centralvarme-, Vand-, Gas-, og Sanitetsanlæg
Simonsen
Kbh . 1939. 2 bd..

Lærebog for Skovfogedelever
Wegge ; Helms ; Neergaard
Kbh. 1941. bd..

Lærebog for social- og sundhedshjælpere
Nielsen ; Wolff
[Kbh.] . Munksgaard Danmark. 2005 . 464 sider.

Lærebog i akupunktur
Dahl ; Fossgreen
Kbh. . Nyt Nordisk Forlag. 1984 . 240 s..

Lærebog i aritmetik og Algebra for Mellemskolen
Kristensen
Kbh . 1958. 119 s..

Lærebog i Aritmetik og Algebra for Mellemskolen
Petersen
Kbh. . 1911. 114 s..

Lærebog i basic Engelsk
Taylor
Kbh . 1933. 186 s..

Lærebog i basic Engelsk med Udvidelse
Taylor
Kbh . 1938. 207 s..

Lærebog i biblioteksteknik: Bind 1[/3]
Allerslev Jensen, Erik ¬[Hrsg.]¬
4. udg.. København. Dansk Bibliografisk Kontor. 1959. 557 S. : Ill..

Lærebog i biblioteksteknik
Allerslev Jensen ; Bredsted ; Hansen ; Normann
Kbh . 1951-52..

Lærebog i Blindskrift (Touch) for Handelsskoler og Kursus
Lauritzen ; Riis-Olsen
Kbh . 1941. 144 s..

Lærebog i Botanik
Balslev ; Simonsen
Kbh. . 1934. 136 s..

Lærebog i Botanik
Poulsen
Kbh . 1885. VI+165 s..

Lærebog i botanik.
Poulsen, Viggo Albert,
København, . V. Pio,. 1904.. v p., 1 l.,.

Lærebog i Botanik for Apoteksdisciple
Hartz
Kbh . 1905. 188 s..

Lærebog i Botanik for Apoteksdisciple til Brug ved Forberedelsen til den pharmaceutiske Medhjælpereksamen
Juul
Kbh . 1923. 189 s..

Lærebog i Botanik for ældre Begyndere
Horn
Aarhus . 1911. 70 s..

Lærebog i Botanik for Realskolen og Seminariet
Poulsen
Kbh . 1925. 196 s..

Lærebog i Botanik for Skoler
Petit
Kbh . 1845. IV+113 s..

Lærebog i Botanik og Pharmacognosi til Brug for Apothekdisciple ved Forberedelsen til Medhjælperexamen
Rützou
Kbh . 1882. IV, 276 s..

Lærebog i Botanik særlig for Apotheksdisciple
Zoffmann
Kbh . 1896. 112, VI s., tvl. A-F..

Lærebog i Botanik til Skolebrug
Grønlund
Kbh . 1885. VII+ 160 s..

Lærebog i Botanik til Skolebrug og Selvunderviisning
Boje
Faaborg . 1870. 125 s..

Lærebog i dansk og international erhvervsret
Iversen ; Mogensen ; Bang Henriksen
Kbh. . Jurist- og Økonomforbundet. 1997. xxix, 518 s..

Lærebog i den analytiske Chemie. Prøvemidlerne og den uorganiske qvalitative Analyse
Barfoed
Kbh . 1863. XII+679 s..

Lærebog i den christelige Sædelære. Oversat af Carl Emil Scharling
Wette ; Scharling
Kbh. . 1835. 1 bd..

Lærebog i den evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler
Balle ; Bang ; Rasmussen
Kbh. . 1791. 176 s..

Lærebog i den katholske Religion for de højere Skolers øverste Klasser
Rauschen
Kbh. . 1914-1915. bd..

Lærebog i descriptiv Anatomi
Lie
Christiania . 1867. bd..

Lærebog i det klassiske tibetanske skriftsprog
Hahn, Michael ; Kragh, Ulrich T.
København. Museum Tusculanums Forl.. 2003. XVI, 374 p..
ISBN 87-7289-722-8

Lærebog i Differential- og Integralregning
Hansen
Kbh . 1909. 469 s..

Lærebog i differential- og integralregning
Kristensen
Kbh. . Schønberg. 1963. 103 s..

Lærebog i Differential- og Integralregning for Gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige Linie
Hansen
Kbh . 1910. 53 s..

Lærebog i Differential- og Integralregning for Gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige Linie
Kristensen
Kbh . 1936. 149 s..

Lærebog i Fødselsvidenskaben. Oversat ved Ad. Trier. Kbh. 1838.
Busch
Kbh. . 1838.

Lærebog i Feltbefæstning for Ingeiørregimentets Uddannelsesskoler
Kbh . 1899. 115 s.- Fig. + 4 tvl.

Lærebog i Færdselsviden. Referat af Artikler i Dagbladene. Udg. af Bogense Kørelærerforeningen
Ellekilde
Bogense . 1946. 39 s..

Lærebog i Geographien, efter Steins kleine Geographie für Gymnasien und Schulen
Ingerslev
Kbh. . 1838. VIII, 468 s..

Lærebog i Geographien, efter Stein's Kleine Geographie für Gymnasien und Schulen. Kbh. 1838.
Ingerslev
Kbh. . 1838.

Lærebog i geoteknik.
Harremoës, Poul. ; Krebs Ovesen, Niels, ; Moust Jacobsen, H.,
København, . Polyteknisk Forlag, (D.B.K.),. 1970.. 2 v..

Lærebog i Infinitesimalregningens Begyndelsesgrunde
Meyer
Kbh . 1897. 133 s..

Lærebog i Internet og MS Office 2000
Andreasen ; Jensen
Frederikshavn . Dafolo. 2000 . 127 sider.

Lærebog i Internet og MS-Office 97
Andreasen ; Jensen
Frederikshavn . Dafolo. 1999. 128 s..

Lærebog i Internet og MS-Works 4.5
Andreasen ; Jensen
Frederikshavn . Dafolo. 1999. 128 s..

Lærebog i intern Medicin
Aasen ; Faber ; Holst ; Petrén
Kbh. . 1915-18.. 4 bd..

Lærebog i Landmaaling og Nivellering med et Tillæg om Opmaaling og Tegning af Genstande for Ingeniørregimentets Uddannelsesskoler. Approberet ved Krigsministeriets Resolution af 26. August 1892
Kbh . 1892. 101 s..

Lærebog i Landmaaling og Nivellering med et Tillæg om Opmaaling og Tegning af Genstande for Ingeniørregimentets Uddannelsesskoler. Approberet ved Krigsministeriets Resolution af 7. Maj 1919
Kbh. . 1921. 81 s..

Lærebog i letfattelig dansk Stenografi
Worms
Kbh. . 1907. 40 s..

Lærebog i Maaltagning og Tilskjæring for Dameskræderinder, som fremstiller grundige, bestemte og letfattelige Regler, hvorefter man med den største Sikkerhed kan tilskjære alle Fruentimmerklæder, uden Hensyn til Størrelse
Høeg
Kbh. . 1846. 16 s..

Lærebog i manuelle teknikker
Remvig ; Johannsen ; Korsgaard
Kbh. . Munksgaard Danmark. 2004 . 485 sider.

Lærebog i maskinskrivning
Lauritzen ; Riis-Olsen ; Petersen
Kbh . Nyt Nordisk Forlag. 1973. 190 s..

Lærebog i maskinskrivning, blindskriftmetoden for handelsskoler og kursus, Ved Thora Lauritzen og Margit Riis-Olsen, [1941]
Lauritzen
Kbh . Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. 1961. 121 s..

Lærebog i maskinskrivning, blindskriftmetoden for teknikere ved Ida Kaas, Thora Lauritzen og Margit Riis-Olsen
Kaas
Kbh . Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. 1965. 116 s..

Lærebog i massage
Linde ; Borg
Kbh. . Munksgaard Danmark. 2003 . 176 sider.

Lærebog i matematik for gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige linie, 2-4
Andersen
Kbh . 1950-56. 2 bd..

Lærebog i matematik for Ingeniørskolen i Horsens af Orla Rasmussen og Harry Andersen
Rasmussen
Tr. Horsens . 1965. 267 s..

Lærebog i Matematik med et Tillæg om de simplere Maskiner for Ingeniørregimentets Uddannelsesskoler
Kbh . 1893. II, 147 s..

Lærebog i Materiallære. Udg. af Klbenhavns Maskin- og Elektroteknikum og Odense Maskinbygningsteknikum
Andersen
Kbh . 1947. 55 s..

Lærebog i Navigation
Gran ; Rosenqvist
Kristiania . 1904. VII, 320 s., 16 s..

Lærebog i Navigation, Styringsreglerne og deres Anvendelse, Redningsapparater og det internationale Signalsystem
Gran
Kristiania . 1893. X, 324 s., 8 s..

Lærebog i permanent Befæstning og Fæstningskrig for 1ste Ingenieurbataillons Sergentskole, approberet af Krigsministeriet ved Resolution af 20de Marts 1869
Larssen ; Arendrup
Kbh. . 1869. 78 s., 4 tvl..

Lærebog i permanent Befæstning og Fæstningskrig for 1ste Ingeniurbataillons Sergentskole, approberet af Krigsministeriet ved Resolution af 20. Marts 1869.
Kbh . 1869.

Lærebog i permanent Befæstning og Fæstningskrig for Ingenieurregimentets Uddannelsesskoler
Nyborg . 1882. 71 s., 1 tvl.

Lærebog i permanent Befæstnings og Fæstningskrig for Ingenieurregimentets Uddannelsesskoler
Kbh . 1893. 103 s..

Lærebog i Planterigets Naturhistorie (Botanik) for Middelskolen
Hoffstad
Kria. . 1902. 87 s..

Lærebog i quark xpress til Windows
Ziegler
[Kbh.]Grafisk litteratur . 1995 . 144 sider.

Lærebog i ren Matematik til Brug for Gymnasiets sproglige Linier
Hansen
Kbh . [1925]. 100 s..

Lærebog i Sømandsskab til Brug ved Navigationsskolerne. 1.-2. bd.
Kbh . 1922-25.. 2 bd..

Lærebog i soma
Risom Petersen
[Give] . Skolen for Orientalsk Medicin & Afspænding. 1996 . 4 bind.

Lærebog i Stenografi
Weiss
Kbh. . 1918. 48 s..

Lærebog i Stenografi
Worms
Kbh. . 1921. 32 s..

Lærebog i Stenografi - Gabelsbergers System
Weiss
Kbh. . 1918. 24 ss.

Lærebog i Stoffernes almindelige Chemie. 1-2. Hefte
Forchhammer
Kbh. . [1834-35]. 192 s..

Lærebog i Stoffernes almindelige Chemie. 1.-2. Hft
Forchhammer
Kbh . 1834-35.. 192 s..

Lærebog i Stoffernes almindelige Chemie. 1. Deel. De enkelte Radikalers almindelige Chemie
Forchhammer
Kbh . 1842. XXIII+472 s..

Lærebog i Teknologi. Apparatlære. Til Brug ved Maskin- og Elektroteknika. Udg. af Klbenhavns Maskin- og Elektroteknika. Udg. af Klbenhavns Maskin- og Elektroteknikum og Odense Maskinbygnings-Teknikum
Andersen
Kbh . 1943. 80 s..

Lærebog i Varekundskab
Porsdal ; Porsdal
Kbh. . 1909. 141 s..

Lærebog i Word 6.0 til Windows
Bornakke
[Horsens] . Åløkke. 1994 . 88 sider.

Lærebog i Word 7.0 til Windows 95
Bornakke
[Horsens] . Åløkke. 1996 . 93 sider.

Lærebog i WordPerfect 5.2 i Windows
Bornakke
[Horsens] . Åløkke. 1993 . 87 sider.

Lærebog i WordPerfect 6.0 i Windows
Bornakke
[Horsens] . Åløkke. 1994 . 91 sider.

Lærebog i WordPerfect 6.1 til Windows
Bornakke
Horsens . Aalykke. 1995 . 91 s..

Lærebog til Brug ved Selvundervisning i Maaltagning)M¯ltagning og Tilskæring af Damekostumer m.m.
Hultgren
Kbh. . 1909. 112 s..

Lærebog til det internationale Esperantosprog (lingvo internacia)
Nielsen
Flensborg . 1890. 71 s..

Lærebog til Word i Windows
Bornakke
[Horsens] . Åløkke. 1993 . 87 sider.

Lærebok i botanik for middelskolen
Sørensen
Kristiania . 1914. 92 s..

Lærebok i erstatningsrett
Lødrup, Peter
3. utg. Oslo. 1997. 492 S..
ISBN 82-99056-33-0

Lærebok i kvalitativ analyse
Schreiner ; Hiorth
Kristiania . 1915. 226 s..

Lærebok i matematisk analyse
Birkeland
Trondhjem . F. Bruns Boghandels Forlag. 1917. xii, 500 s..

Lærebok i planterikets naturhistorie "(botanik)" for middelskolen
Hoffstad
Kria. . 1923. 88 s..

Lærebok i radio
Bugge
Kria..

Lærebok i reseptlesning: med latinsk og norsk nomenklatur og glossar til bruk for apotekdisipler, farmasøyter og medisinske studerende
Smith, Ansgar J.
Oslo , . 1946. 109 bl..

Lærebok i sosialmedisin
Stang, Grete ; Noreik, Kjell ; Grünfeld, Berthold
Oslo. Gyldendal akademisk ,. 2000. 342 s..

LREC 2002
González Rodríguez, Manuel ; Suárez Araujo, Carmen Paz
Paris. ELRA, European Language Resources Association,. cop. 2002. xiv, 383 s..

LREC 2002 Third International Conference on Language Resources and Evaluation: proceedings. 29th, 30th and 31st May 2002, Las Palmas de Gran Canaria (Spain)
González Rodríguez, Manuel ; Paz Suarez Araujo, Carmen
Paris. European Language Resources Association,. 2002..