Love for Aktieselskabet "The Siam Land Company"
Kbh. . 1898. 6 S..

Love for Aktieselskabet Thorshavn Badeanstalt
Thorshavn . 1887. 4 S..

Love for Aktieselskabet til Fremme af Dansk Ferskvandskultur
Kbh. . 1896. 4 S..

Love for Aktieselskabet Weilbach & Cohns Fabriker
Frederiksberg . 1897. 8 S..

Love for Alderdomsforsørgelseskassen for Lærere og Lærerinder ved Frederiksberg Latin- og Realskole
Kbh. . 1892. 4 S..

Love for a lifetime: building a marriage that will go the distance
Dobson, James C.
[Nachdr.]. Portland, Or.. Multnomah Books. 1988. 125 S..
ISBN 0-88070-174-9

Love for a lifetime: building a marriage that will go the distance
Dobson, James C.,
Sisters, Or.. Multnomah Press,. c1996.. 126 p..

Love for Andelsselskabet Jydsk Kolonial-Forretning
Aarhus . 1899. 15 S..

Love for Ans Afdeling af socialdemokratisk Arbejderforbund for Viborg Amts 3. Valgkreds
Viborg . 1889. 8 S..

Love for antiquity: selections from the Joukowsky Collection ; an exhibition .... presented at the Bell Gallery, List Art Center, Brown Univ., Oct. 12. through Nov. 8. 1985
Hackens, Tony ¬[Hrsg.]¬
Providence, RI. Center for Old World Archaeology and Art. 1985. 125 S. : Ill.. Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Catholique de Louvain ; 45.

Love for antiquity: selections from the Joukowsky collection ; an exhibition organized by Rolf Winkes and presented at the Bell Gallery, List Art Center, Brown Univeristy, october 12 through november 8, 1985
Winkes, Rolf [Hrsg.]
Louvain-la-Neuve. Inst. Supérieur d'Archéologie et d'Histoire de l'Art [u.a.]. 1985. 125 S.. Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Catholique de Louvain ; 45.

Love for antiquity: selections from the Joukowsky Collection ; an exhibition ... presented at the Bell Gallery, List Art Center, Brown University, October 12 through November 8, 1985
Hackens, Tony
Louvain-la-Neuve. Institut Supérieure d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, Collège Erasme [u.a.]. 1985. 125 S. : zahlr. Ill.. Archaeologia transatlantica ; 7.

Love for antiquity: sections from the Joukowsky Collection ; an exhibition
Hackens, Tony ¬[Hrsg.]¬ ; Winkes, Rolf
Providence, Rhode Island. Center for Old World Archaeology and Art. 1985. 125 S. : zahlr. Ill.. Archaeologia transatlantica ; 7.

Love for antiquity: selections from the Joukowky Collection ; an exhibition ... presented at the Bell Gallery, List Art Center, Brown university, October 12 through November 8, 1985
Joukowsky, Martha S. ¬[Sammler]¬ ; Hackens, Tony ¬[Hrsg.]¬
Louvain-la-Neuve ¬[u.a.]¬. Art and Archeology Publications, Collège Érasme ¬[u.a.]¬. 1985. 125 S. : zahlr. Ill., Kt.. Archaeologia transatlantica ; 7.

Love for Arbejderpartiet i Nørre-Sundby
Aalborg . 1896. 4 S..

Love for Assens demokratiske Forening
Assens . 1891. 8 S..

Love for association fodbold
[Kbh.] . DBU, Dansk Boldspil-Union. [1886]-1996.

Love for Ballerup og Omegns socialdemokratiske Arbejder- og Vælgerforening
Kbh. . 1894. 4 S..

Love for Bødkerforeningen i ...
Kbh. . 1894. 2 S..

Love for Bergens historiske Forening
Bergen . U.A.. 4 S..

Love for Bogagenturforeningen af 11. Marts 1895
Kbh. . 1895. 1 Bl..

Love for Bogbindermestrenes Centralforening
Aarhus . 1898. 10 S..

Love for Boghandler-Medhjælper-Bibliotheket
Kbh. . 1872. 4 S..

Love for Boghandler-Medhjælper Foreningen
Kbh. . 1896.

Love for Brandassuranceforeningen for rørlige Eiendomme fornemmelig i Haderlev Østeramt
Haderslev . 1857. 15 S..

Love for Brandforsikkrings-foreningen for rørlig Eiendom i Sjællands Stift, redig. af Directionen og vedt. af Repræsentanterne i Mødet d. 18. Dec. 1840. Kbh. 4. Ij. Titelbl. P.
Dec. . 1840. <48 s..

Love for Brønderslevkredsens socialdem. Vælgerforening
Aalborg . 1898. 4 S..

Love for Børstevareindustri-Foreningen i Danmark
Aarhus . 1898. 7 S..

Love for "Caritas" (Privat Understøttelsesforening for Maria t.d.3 Hjerters Bbr. i Odense)
Odense . 1897. 4 S..

Love for Casinos Theater-Personale
Kbh. . 1895. 4 S..

Love for Cement Fabriken "Danmark" limited
Kbh. . 1899.

Love for Centralbestyrelsen for de samvirkende konserv. Klubber i Odense A.s 2. Valgkreds
Kjerteminde . 1887. 3 S..

Love for Centralforeningen af jydske Skomagermestre og sammes Pensions- og Understøttelseskasse
Randers . 1890. 16 S..

Love for Centralforeningen af Malermestre i Jylland
Aarhus . 1893. 12 S..

Love for Centralforeningen af Malermestre i Østifterne
Kbh. . 1888. 8 S..

Love for Centralforeningen af Smedemestre i Jylland
Fredericia . 1896. 8 S..

Love for Centralforeningen af Snedkermestre i Jylland
Aarhus . 1894. 12 S..

Love for "Centralforeningen for jydske Skomagermestre"
Randers . 1881. 12 S..

Love for Centralforeningen for jyske Barberer og Frisører
Aalborg . 1890. 14 S..

Love for Centralforeningen for Murer- og Tømrermestre i Østifterne
Slagelse . 1894. 12 S..

Love for Centralforeningen for Sadelmagere og Tapetserere i Danmark
Kbh. . 1892. 4 S..

Love for Centralforening for Blikkenslagere og Kobbersmede i Danmark
Kbh. . 1889. 8 S..

Love for Conversations-Klubben i Bergen
Bergen . 1796. <48 s..

Love for Creditreformforeningen for Danmark
Kbh. . 1896. 8 S..

Love for Cykleindkøbsforeningen "Standard"
Kbh. . 1895. 4 S..

Love for Dampskibsrhederi-Foreningen
Kbh. . 1889. 4 S..

Love for "Dampskibsselskabet Baltic", vedtaget ved den konstituerende Generalforsamlings Beslutning af 27. Dec. 1877
Kbh. . 1877. 8 S..

Love for Dampskibsselskabet "Cathrine"
Kbh. . 1887. 4 S..

Love for Dampskibsselskabet "Dana" vedt. ifølge Generalforsamlings-Beslutning af 15. Decbr. 1874
Helsingør . 1874. 9 S..

Love for Dampskibsselskabet "Ellen"
Kbh. . 1881. 8 s..

Love for Dampskibsselskabet Foreningen
Kbh. . 1893. 12 S..

Love for Dampskibs-Selskabet i Haderslev
Haderslev . 1859. 8 S..

Love for "Dampskibsselskabet Marstrand"
Kbh. . 1888. 12 S..

Love for Dampskibsselskabet "Nauta"
Kbh. . 1890. 12 S..

Love for Dampskibsselskabet "Norden", vedt. d. 18. Marts 1881
Kbh. . 1881. 3 S..

Love for Dampskibsselskabet "Nyborg"
Odense . 1874. 8 S..

Love for Dampskibsselskabet "Sif"
Nyborg . 1881. 8 S..

Love for "Dampskibsselskabet Østersøen"
Kbh. . 1889. 3 S..

Love for Dampskibs-Selskabet "Thingvalla"
Kbh. . 1886. 12 S..

Love for Dampskibsselskabet "Thorseng"
Rudkjøbing . 1874. 8 S..

Love for "Dampskibsselskabet Torm"
Kbh. . 1889. 12 S..

Love for Dampskibsselskabet "Urania"
Kbh. . 1896. 3 S..

Love for "Danebrog", patriotisk Forening for Aarhus Amts 1ste Valgkreds
Odder . 1885. 4 S..

Love for Danmarks Barber- og Frisør-Forening
Kbh. . 1892. 7 S..

Love for Danmarks Fiskehandlerforening
Kbh. . 1897. 4 S..

Love for Danmarks Glasmager-Forening
Kbh. . 1883. 8 S..

Love for Dannevirkeforeningen, vedtagne Tirsd. d. 29. Jan. 1861
Kbh. . 1861. 3 S..

Love for Dansk Bryderklub til Fremme af ren Brydning
Kbh. . 1895. 7 S..

Love for Danske Lloyd, Sø- og Transportforsikrings-Aktieselskab
Kbh. . 1899. 22 S..

Love for Danske Tømrerforbund
Kbh. . 1890. 8 S..

ISBN 3-7607-4525-3 Pp. : DM 24.80

Love for Dansk Farverforening af 1888
Kbh. . 1888. 4 S..

Love for Dansk Fiskeeksportør-Forening
Kbh. . 1889. 4 S..

Love for Dansk Fiskeriforening, stiftet d. 1. Juni 1887
Kbh. . 1892. 10 S..

Love for "Dansk Forening for Lystsejlads"
Kbh. . 1885. 16 S..

Love for "Dansk Forfatterforening"
Kbh. . 1895. 4 S..

Love for Dansk Gardin- og Textil-Fabrik
Kbh. . 1899. 10 S..

Love for Dansk Glasarbejder-Forbund
Odense . 1893. 4 S..

Love for Dansk Glasarbejder-Forbunds Afdeling i Hellerup
Kbh. . 1892. 4 S..

Love for Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab
Kbh. . 1897. 11 S..

Love for dansk Hvidgarverforbund
Odense . 1898.

Love for dansk Ingeniørforening, stiftet d. 1. Marts 1892
Kbh. . 1892. 4 S..

Love for dansk Karetmagerforbund stiftet d. 29. Septbr. 1895
Kbh. . 1896. 7 S..

Love for "Dansk Kedel- og Maskinpasser-Forbund"
Kbh. . 1898. 4 S..

Love for Dansk Læderarbejder-Forbund
Randers . 1897. 8 S..

Love for dansk litografisk Forbund
Kbh. . 1895. 8 S..

Love for Dansk Navigateur-Forenings Hjælpefond
Kbh. . 1899.

Love for "Dansk Papirhandlerforening" stiftet d. 14. Juni 1888
Kbh. . 1888. 7 S..

Love for Dansk Pianofortefabrikant-Forening
Kbh. . 1895. 6 S..

Love for Dansk Sejlskibsrederi-Forening
Kbh. . 1895. 8 S..

Love for Dansk Sejlskibsrederi-Forenings Kreds- og Lokalforening for Fyn og omliggende Smaaøer
Svendborg . 1895. 4 S..

Love for Dansk Sejlskibsrederis Afdelings Forening for mindre Skibe
Kbh. . 1899. 8 S..

Love for dansk Skibstømrerforbund, stiftet d. 27. Marts 1892
Kbh. . 1897. 7 S..

Love for Dansk Sømands-Forbund
Kbh. . 1894. 4 S..

Love for dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund
Kbh. . 1888. 4 S..

Love for dansk Stenarbejderforbund som Afdeling af Sk. St. Fb.
Rønne . 1897. 4 S..

Love for Dansk Tekstilarbejder-Forbund
Kbh. . 1896. 8 S..

Love for Dansk Tekstilarbejder-Forbund
Odense . 1898.

Love for Dansk Tekstilarbejder-Forbund med samtlige Afdelinger
Kbh. . 1898. 12 S..

Love for Dansk Typograf-Forbund og den typografiske Forening, vedt. d. 29. og 30. Maj 1898
Kbh. . 1898. 42 S..

Love for de danske Boghandleres Hjælpekasse, stiftet d. 23. Juli 1856, samt en Fortegnelse over Medlemmerne
Kbh. . 1870. 8 S..

Love for de danske Kjøbstæders Manufakturhandlerforening
Aarhus . 1890. 8 S..

Love for "De forenede conservative Klubber og Højreforeninger i Danmark"
Kbh. . 1895. 1 Bl..

Love for de forenede Liberales Vælgerforeninger for Kjøbenhanvs Amts 1. Valgkreds
Frederiksberg . 1883. 3 Bl..

Love for de Liberales Vælgerforening for Præstø Amts 5. Valgkreds
Nestved . 1886. 4 S..

Love for demokratiske Foreninger i Aalborg Amts 4de Folkethingskreds
Aarhus . 1887. 4 S..

Love for demokratisk Forening for Kjøbenhavns Amts 3. Valgkreds
Roskilde . 1888. 8 S..

Love for demokratisk Forening for Nykøbing, Sjæll.
Kbh. . 1898. 4 S..

Love for demokratisk Forening for Skjelskør og Omegn
Kbh. . 1890. 3 S..

Love for demokratisk Forening for Volstrup Sogn (Hjørring Amts 2. Kreds)
Hjørring . 1891. 3 S..

Love for demokratisk Forening i Frejlev Sogn
Hjørring . 1886. 4 S..

Love for Demokratisk Forening i Hjørring Amts 1. Valgkreds
Hjørring . 1886. 4 S..

Love for demokratisk Forening i Hjørring Amts 3die Kreds
Hjørring . 1889. 4 S..

Love for demokratisk Forening i Viborg Amts 2. Valgkreds
Viborg . 1886. 4 S..

Love for demokratisk Forening i Viborg Amts 5. Valgkreds
Viborg . 1885. 3 S..

Love for demokratisk Forening (Juli 1885)
Kjøge . 1891. 4 S..

Love for demokratisk Vælgerforening for Kjøbenhavns Amts 3die Valgkreds
Roskilde . 1881. 7 S..

Love for demokratisk Vælgerforening for Ulse Sogn
Nestved . 1885. 4 S..

Love for den af Lyceums Lærere og Lærerinder oprettede Syge- og Forsørgelseskasse
Kbh. . 1890. 8 S..

Love for "Den almindelige danske Skibsførerforening af 1874"
Kbh. . 1884. 8 S..

Love for "Den conservative Klub"
Kbh. . 1895. 4 S..

Love for den conservative Klub for Assens og Omegn
Assens . 1885. 4 S..

Love for "den conservative Klub" for Kjøbenhavns Amts 2. Valgkreds
Lyngby . 1886. 4 S..

Love for den danske Smørbørs
Kbh. . 1882. 12 S..

Love for den demokratiske Vælgerforening i Aalborg Amts 1ste Valgkreds
Aalborg . 1885. 4 S..

Love for den demokratiske Vælgerforening i Hellevad Sogn, Hjørring Amts 2. Valgkreds
Aalborg . 1885. 4 S..

Love for den demokratiske Vælgerforening i Ørum Sogn
Aalborg . 1885. 4 S..

Love for den folkelige Vælgerforening i Aalborg Amts 2. Valgkreds
Aalborg . 1884. 4 S..