Lov om Livsforsikringsvirksomhed
Kbh. . 1914. 44 s..

Lov om Lærlingeforholdet
Kbh. . 1909. 8 s..

Lov om Mark- og Veifred
Kbh . 1872. 8 + 16 s..

Lov om Mark- og Vejfred
Kbh. . 1900. 16 s..

Lov om midlertidige Ændringer i Lovene om Indkomst- og Formueskat til Staten af 8. Juni 1912 og 10. Maj 1915
Kbh. . 1919. 8 s..

Lov om midlertidige Ændringer i Lov Nr. 112 af 13. Maj 1911 om Afgift af offentlige Forestillinger og Fremvisninger m. m.
Kbh. . 1919. 2 Bl..

Lov om midlertidig Forhøjelse af Tobaksbeskatningen
Kbh. . 1918. 19 s..

Lov om midlertidig Ændring i og Tillæg til Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten
Kbh. . 1918. 6 s..

Lov om miljøm¯l m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesomr¯der (miljøm¯lsloven)
Albertslund . Schultz Information. 2004 . 16 sider.

Lov om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning
Kbh. . 1918. 14 s..

Lov om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning
Kbhn . 1922. 16 s..

Lov om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning samt om Statstilskud til Kommunerne
Kbh. . 1903. 16 s..

Lov om Ændring i Fattiglovens § 61
Kbh. . 1918. 2 s..

Lov om Ændring i Lov Nr. 115 af 14. Maj 1909 om Tilsyn med Sejlskibe m. m.
Kbh. . 1919. 4 s..

Lov om Ændring i Lov Nr. 16 af 13. Febr. 1903 om Tilsyn med Dampfartøjer m. m.
Kbh. . 1919. 4 s..

Lov om Ændring i Lov Nr. 489 af 13. Okt. 1917 om midlertidig Tillægsafgift paa Vin
Kbh. . 1918. 2 s..

Lov om Ændring i Lov Nr. 50 af 28. Febr. 1916 om Sønæringen m. m.
Kbh. . 1919. 8 s..

Lov om Ændring i Lov om Arveafgift
Kbh. . 1918. 7 s..

Lov om Ændring i Lov om Ejendomsskyld
Kbh. . 1918. 6 s..

Lov om Norges Bank og pengevesenet
Oslo . Universitetsforlaget. 1983. 416 s..

Lov om norsk internasjonal skipsregister (NIS) med kommentarer og forskrifter, STCW, verne- og miljøforskrifter, kontrollopplegg, gebyrtariff m.v.: Act relating to the Norwegian international ship register (NIS)
Kopperud, Kaare André
Oslo. Tano,. 1989. 321 s..

Lov om Norsk internasjonalt skipsregister (NIS): med kommentarer og forskrifter, bemanningsforskrifter, STCW, verne- og miljøforskrifter, kontrollopplegg, gebyrtariff M.V. = Act relating to the Norwegian international Ship register (NIS) : regulations concerning the registration of ships in the register, the manning of Norwegian ships, protection and environment work, safety control etc.
Kopperud, Kaare André.
Oslo. Tano,. 1989.. 321 p..

Lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS) med kommentarer og forskrifter
Kopperud
Oslo . Tano. 1989. 321 s..

Lov om norsk riksborgarrett: med kommentarer
Kopperud, Kaare A.
Oslo. Tano. 1988. 73 S..
ISBN 82-518-2536-9

Lov om norsk riksborgarrett med kommentarer
Kopperud, Kaare A.
Oslo. TANO. 1988. 73 S..

Lov om offentlige veje
Kbh. . Schultz Information.

Lov om Oprettelse af Husmandsbrug
Kbh. . 19. 6 s..

Lov om overordentlig Indkomstskat til Staten
Kbh. . 1918. 15 s..

Lov om pasientrettigheter.
Saebø, Øyvind ; Eskeland, St¯le
Oslo. Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning,. 1992. 114 s..

Lov om Qvarantainevæsenet
Christiania . [1848]. 24 s..

Lov om Sjøfarten av 20 Juli 1893: med endringer ved lover av 22 mai 1902 nr. 11 § 3, 11 juni 1906 nr. 2, 24 mai 1907 nr. 5, 18 september 1909 nr. 6, 21 juni 1913 nr. 4, 13 juli 1917 nr. 4, 14 august 1918 nr. 4 § 2,435 22 cm
ISBN 978-3-551-58151-8

Lov om smaabruk- og boliglaan m.v. av 23 Juli 1915 med forandringer ved lov av 9 August 1918, 25 Februar 1921, 7 Juli 1922, 4 Juli 1925, 22 Juni 1928 og 24 Juni 1931
Oslo. Bjørnstad. 1931. 48 S..

Lov om Sparekasser
Kbh. . 1919. 15 s..

Lov om Statstilskud til kommunale Arbejder m.m.
Kbh. . 1918. 6 s..

Lov om Stempelafgift Nr. 113 af 1. April 1922 som bekendtgjort ved Finansministeriets Bekendtgørelse Nr. 99 af 23. April 1929 og med Ændringer ved Lov Nr. 75 af 31. Marts 1931 og ved Lov Nr. 82 af 23. Marts 1932. Med Noter og Henvisninger til Domme og administrative Afgørelser samt alfabetisk Register ved Erik Mangor
Kbh . 1936. 373 s..

Lov om Stempelavgift Nr. 113 af 1. April 1922 som bekendtgjort ved Finansministeriets Bekendtgørelse Nr. 99 af 23. April 1929 og med Ændringer ved Lov Nr. 75 af 31. Marts 1931 og Lov Nr. 82 af 23. Marts 1932
Mangor
Kbh. . 1936. 373 s..

Lov om Tilsyn med Dampfartøjer m. m. af 13. Februar 1903 og dertilhørende administrative Bestemmelser m. m. samt Uddrag af den ældre Lovgivning
Kbh. . 1910. 126 s..

Lov om Tilsyn med Plejebørn
Kbh. . 1917. 7 s..

Lov om Tilsyn med Sejlskibe m. m. af 14. Maj 1909 og dertil hørende administrative Bestemmelser samt Fortegnelse over de i Medfør af Loven udnævnte Synsmænd
Kbh. . 1910. 44 s..

Lov om Tilsyn med Sejlskibe m. m. af 14. Maj 1909 og og dertil hørende administrative Bestemmelser samt Fortegnelse over de i Medfør af Loven udnævnte Synsmænd
Kbhn . 1910. 44 s..

Lov om Umyndighed og Værgemaal af 30. Juni 1922
Faurholt
Kbh . 1928. 64 s..

Lov om Underholdningsbidrag til uægte Børn stadfæstet af Kong Christian IX den 20de April 1888
Kallundborg . [1889]. [4] s..

Lov om vasdragsreguleringer: i industrielt øiemed av 4 August 1911
Amundsen, Olaf
Kristianïa . Aschehoug. 1911. 134 S..

Lov om Vilkaar for Bortsalg af Jorder i offentligt Eje
Kbh. . 1919. 8 s..

Lov om Voldgift i Tvistigheder angaaende Handel
Kbh. . 1917. 11 s..

¬The¬ Lovoni land-purchase project: a case study in native Fijian agricultural development
Young, John A.
Suva. Univ. of the South Pacific. 1984. II, 56 S.. South Pacific Forum <Suva>: Working paper ; 2.

Lov & orden: kriminalnoveller
Bodelsen, Anders
[København]. Gyldendal. 1973. 197 S..
ISBN 87-00-75372-6

L' Oævre des Bollandistes: a travers trois siècles
Delehaye, Hippolyte
Bruxelles. Soc. des Bollandistes. 1920. 282 S..

Lovregler angaaende Indkomstskatten til Københavns Kommune samt de særlige Regler i København angaaende Indkomst- og Formueskatten til Staten med Sagregister ved A. Christophersen
Kbh . 1922. 74 s..

Lovrenc Koésir;: jedan dokumentarni prilog za istoriju poéstanske marke.
Miâciâc, Milomir Lj. [from old catalog]
Beograd . [Generalna direkcija PTT]. 1954.. 82 p..

Lovrenc na Pohorju skozi stoletja, 1091-1991
Mlinariéc, Joéze. ; Oézinger, Anton. ; Podvinski, Zvone.
Lovrenc na Pohorju. éZupnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju. 1991.. 365 p..

Lovro von Matacíc {[u.a.], Gruppenbildnis, Ganzfigurbildnis, Gastspiel der Frankfurter Oper in Paris, 1962
Mataéciþc, Lovro von,
Frankfurt am Main. Stadt- und Univ.-Bibliothek ;. 2003.. Online-Ressource. ;.

Lovro von Matacíc {[u.a.], Gruppenbildnis, Gastspiel der Frankfurter Oper in Paris, 1962
Mataéciþc, Lovro von,
Frankfurt am Main. Stadt- und Univ.-Bibliothek ;. 2003.. Online-Ressource. ;.

Lovro von Matacíc, Kniestück, dirigierend, Paris, 1962
Mataéciþc, Lovro von,
Frankfurt am Main. Stadt- und Univ.-Bibliothek ;. 2003.. Online-Ressource. ;.

Lovsamling 2: Erhvervslove.
København. Akademisk Forl.,. 1993. 125 s..

Lovsamlingen
Møller, Jens
[København]. Jurist- og Økonomforbundets Forl.. 1995. 1164 S..
ISBN 87-574-0396-1

Lovsamling for Island: indeholdende udvalg af de vigtigste aeldre og nyere love og anordninger, resolutioner, instructioner og reglementer, althingsdomme og vedtaegter, collegial-breve, fundatser og gavebreve, samt aktstykker, til oplysning om Islands retsforhold og administration i aeldre og nyere tider
Kjöbenhavn. Höst. 1853.

Lovsamling for rusmiddel jus
Kvisle, Tom
Oslo. Grøndahl og Dreyer,. 1991. 526 s..

h actions and proceedings for the foreclosure of mortgages.
Rochester, N.Y., . Williamson & Higbie,. 1885.. lv, 298 p..

Lovsamling med Titel: Corpus Juris Danicum eller den Fuldkommene Danske Low-bog, indholdendis disse 11 Hoffvit-parter. Colligeret aff Chr. Cassuben. [Kbh.] 1668. 4. [De 10 første Stykker ere tagne af Udgaven 1643, og de enkelte Stykker have paa de specielle Titelblade: 1642 og 1643. Nr. 11 har intet specielt Titelbl.]
Kbh. . 1668.

Lovsamlingin collab. with the National Travel Association of Denmark. [Ed.: Hjalmar Petersen and Else von Essen]
2., rev. ed.. Copenhagen. Politikens Forl.. 1954. 224 S.. Politikens handboger ; 26.

Lovsamling om statistik 1998
Kbh. . Danmarks Statistik. 1998 . 112 sider.

Lovsamling om statistik 2001
Kbh. . Danmarks Statistik. 2000 . 148 sider.

Lovsamling til erhvervsjura
Paulsen ; Sjöström
Kbh. . Merko, Gyldendal Uddannelse. 2002. 754 s..

Lovsamling til erhvervsjura - med internationale regler
Paulsen ; Sjöström
[Kbh.] . Merko, Gyldendal Uddannelse. 2002 . 754 sider.

Lovsamling til Virksomhedens Internationale kontrakter
Fogtdal, Hans
3. udg., 1. opl. [København]. Børsen. 1991. 371 S..
ISBN 87-7553-315-4

Lovsang om natten, En artikel i Kristeligt Dagblad
Egebjerg ; Rafn
[Kbh.]. . (1962). 16 upag.s..

Lovsingende Andacht: dazu des theuren Mannes Gottes D. Martin Luthers und andere christlichen Lehrer Alte und Neue Lieder ausserlesen : zu Behuff eines Kirchen-Gesangbuchs für die teutsche Gemeine zu St. Petri in Kopenhagen : sampt einem Gebet-Büchlein, auch Vor-Rede und Censur Johannis Lassenii ...
Lassenius, Johan
Kopenhagen. Verlegts Joh. Melchior Liebe ,. 1706. [14], 726, [12], 100 s..

Lovsång
Leijon, Jerker, ; Setterlind, Bo,
Stockholm. Gehrmans musikförl.,. 2002. 1 part. (3 s.).

Lovs¯ng & glädje
Holgersson, Gun-Britt, ; Fossum, Egil
7 s..

Lovs¯ng ljuder kring Din tron
Petersson, Ulrika
Ume¯. David Media,. 2003. [3] s..

Lovs¯ng till kärlekens smekningar: Göran Tunström i dialog med Emanuel Swedenborg
Johansson, Eva

Lovsång till livet och förnuftets filosofier: en läsning av Bröderna Karamazov
Lagerroth, Erland
Skellefteå. Artos. 1996. 112 p..
ISBN 91-7580-133-7

Lovsong skal all heimen kveda: Toccata for orgel ; mel.: Philipp Nicolai 1599 ; - 94
Gullichsen, Harald ; Nicolai, Philipp
Oslo. Norsk Musikforlag. 1995. 7 S..

Lovspr¯k og juristspr¯k
Bing
Oslo . Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett. Avdeling for EDB-spørsm¯l. 1980. 144 s..

Lovászi
Tóth, Sándor ; Srágli, Lajos ; Kapiller, Imre
Budapest. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.. 2002. 177 S.. Száz magyar falu könyvesháza.
ISBN 963-928786-5

Lovtale over Biskop Ludv. Harboe, holden paa Kiøbenhavns Universitet Fred. d. 28de Novbr. 1783
Baden ; Balle
Kbh. . 1784. 40 s..

Lovtale over Biskop Ludv. Harboe, holden paa Kiøbenh. Univ. 28. Nov. 1788. Oversat af det Latinske [af Nic. Ed. Balle]. Kbh. 1784. P.
Baden
Nov. . 1788. <48 s..

Lov-Tale over Den fordum Højædle, Højærværdige og Højlærde Hr. Frideric Nannestad, S: Theologiæ Doct: Profess: Reg: og forhen Biscop i Tronhjems, tilsidst i Aggershus-Stift; Holden I det Kongelige Norske Videnskabers Sælskab og anden Norske Videnskabers Sælskab og anden Tall-riig Forsamling den 21 Febr: 1775
Wolf
Tronhjem . 1775.

Lov-Tale over Frideric Nannestad, holden i Kgl. Norske Videnskabers Selsk. 21. Febr. 1775
Wolf
Tronhjem . 1775. 80 s..

Lovtale over Johan Ernst Gunnerus, ford. Biskop over Throndhjems StiftBiskop over Tronhiems Stift ... holden i det Kgl. Norske Vidensk.'s Selsk. d. 1. Mart. 1774
Schøning
Throndhjem . 1774. 63 s..

Lovtale over Sko-Børsten holden som en Indvielses-Tale ved Skobørste Templens Oprettelse i Gammel-Grønland
Rothe
[Kbh.] . [1771]. 40 s..

Lovtale over Smaaherrerne holden i Puddergudens Tempel paa Clorindes Fødselsdag
Calpurnius ; Birch
Kbh. . 1774. 64 s..

Lovtal och lovs¯ng till Gävle stad ¯r 1617
Ulvichius, Johannes, ; Uddholm, Alf,
[Gävle]. [Gästriklands kulturhist. fören.],. [1981] ; . S. 43-82, [1] s. ;.

Lovtal över svenska romaner
Holmberg, Olle
1 Aufl.. Stockholm. Bonnier. 1957. 179 s..

Lovtal till svensk lyrik: artiklar ur Dagens Nyheter 1958 - 59
Holmberg, Olle ; Björck, Staffan ¬[Hrsg.]¬
Lund. Ellerström. 1993. 138 S..
ISBN 91-86489-03-8

Lovte Storbritannia Palestina til araberne under 1. verdenskrig gjennom McMahon-Hussein brevvekslingen: det offisielle britiske og arabiske synet og historikernes syn p¯ dette spørsm¯let
Stormoen, Dag
[Oslo]. [Forfatteren] ,. 1980. 284 bl..

Lovte Storbritannia Palestina til Araberne under 1.verdenskrig gjennom Mcmahon-Hussein brevvekslingen -Det offisielle britiske og Arabiske synet og historikernes syn p¯ dett
Stormoen, Dag
Oslo 1980. 284 bl..

LovText administration
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText advokat
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText afgifter
[Albertslund] . Schultz. [1998]-.

LovText arbejdsmarked
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText arbejdsmiljø
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText boligorganisation
[Albertslund] . Schultz Information. [2000]-.

LovText byggeri & ejendom
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText bygningsreglementer
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText ejendomsmægler
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText energi & forsyning
[Albertslund] . Schultz Information. 1998-.

LovText erhverv
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText erhvervslove
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText farligt gods
[Albertslund] . Schultz Information. 1998-.

LovText fødevarer & veterinær
[Albertslund] . Schultz Information. [199?]-2006.

LovText FRR
[Albertslund] . Schultz Information. [199?]-.

LovText FRR skat/afgifter
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText juridisk formularsamling
[Albertslund] . Schultz Information. [199?]-.

LovText kommunalpolitiker
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText kommunalskat
[Albertslund] . Schultz Information. 1998-2004.

LovText miljø
[Albertslund] . Schultz Information. 1998-.

LovText miljø & erhverv
[Albertslund] . Schultz Information. 1998-.

LovText miljølove
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText plan og natur
[Albertslund] . Schultz Information. [199?].

LovText skattelove
[Albertslund] . Schultz Information. 1998-.

LovText skole og kultur
[Albertslund] . Schultz Information. 2002-.

LovText sociale love
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText sundhedslove
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-.

LovText tjenestemandslove
[Albertslund] . Schultz. [1998]-.

LovText trafik
[Albertslund] . Schultz. [1998-200?].

LovText veterinær
[Albertslund] . Schultz Information. [1998]-2005.

Lovtidende for Kongeriget Danmark
København. Schultz. 1896.

Lov til integration
Hammer
Kbh. . Mellemfolkeligt Samvirke, Minoritetsomr¯det. 1997. 37 s..

Lov till det omöjliga: roman
Lagercrantz, Rose
Bromma. Fripress Bokförlag. 1983. 186 S. : Ill..
ISBN 91-85590-56-8

Lovëtìsi dush, abo, Kolëiìegiëiìa sv. æIosyfa v æIorktoni v svitli faktiv
Stechishin, J. W.,
Saskatun. J.W. Stechishin,. 1927.. 35 p. ;.

LovuÏska dlja Adama i Evy: novelly o ljubvi
BaÏzenov, Georgij ViktoroviÏc
Moskva. VeÏce. 1997. 557 S..
ISBN 5-7838-0134-8

LovuÏska u ÏCilgan'i: povesti
Olefir, Stanislav M.
Moskva. Sovremennik. 1990. 220 S..
ISBN 5-270-00744-4

Lovvalget i erstatningsretten. Internasjonal erstatningsrett
Egge
Oslo . 1959. 39 s..

Lov vedrørende Avlen af Høst 1917 m.m.
Kbh. . 1917. 10 s..

Lov vedrørende Avlen af Høsten 1918 m.m.
Kbh. . 1918. 12 s..

Élîovíz-folyósók Magyarországon: stratégia a Duna és mellékfolyói védelmére (1993-1994)
Rádai, Ödön
Gland . IUCN. 1995. 126 S..