Love for Foreningen "Dannevirke"
Kbh. . 1885. 4 S..

Love for Foreningen for berejste danske Tømrere
Kbh. . 1892. 4 S..

Love for Foreningen for danske Cycle Importører
Kbh. . 1893. 3 S..

Love for Foreningen for Provins-Savværker i Østifterne
Kbh. . 1899. 9 S..

Love for "Foreningen for Sjællands Stift til Forsvarssagens Fremme"
Kbh. . 1881. 3 S..

Love for Foreningen for Sjællands Stift til Forsvarsssagens Fremme
Kbh. . 1884. 3 S..

Love for Foreningen i Fyens Stift til Forsvarssagens Fremme
Odense . 1880. 8 S..

Love for Foreningen "Jylland" stiftet i Vejle 20. og 21. Juni 1880
Hjørring . 1897. 6 S..

Love for Foreningen til Afholdelse af Jørgen Hansen og Hustrus Sølvbryllup i Usserød
Hørsholm . 1892. 4 S..

Love for Foreningen til Fiskeriernes Fremme i Danmark og Bilandene
Kbh. . 1884. 13 S..

Love for Foreningen til Folkesagens Fremme i Vensyssel samt Bestyrelsen og Benyttelsen af dens Forsamlingsgaard i Hjørring
Hjørring . 1875. 4 S..

Love for Foreningen til Kvægavlens Fremme for Gram By og Mark
Aarhus . 1896. 4 S..

Love for Foreningen til Socialismens Udbredelse i Norge
Kbh. . 1885. 4 S..

Love for Foreningen "Vejle Folkebogsamling"
Vejle . 1895. 3 S..

Love for Forlagsforeningen af 1884
Kbh. . 1884. 8 S..

Love for Forsikringsforeningen for forulykkedes efterladte paa Færøerne
Thorshavn . 1897. 4 S..

Love for Fredericia Garnisons Underofficersbibliotek
Fredericia . 1898.

Love for Fredericia og Omegns Højreforening
Fredericia . 1896. 7 S..

Love for Frederiksberg social-demokratiske Forening
Kbh. . 1894. 4 S..

Love for Frederiksberg social-demokratiske Forening 1. Kreds
Kbh. . 1894. 4 S..

Love for Fremskridtsforeningen for Skjelskør og Omegn
Slagelse . 1885. 4 S..

Love for Fremskridtsforeningen for Sorø Amts 4de Valgkreds
Slagelse . 1886. 4 S..

Love for Fremskridtsforeningen for Sorø Amts 4. Valgkreds
Slagelse . 1886. 4 S..

Love for Fremskridtsforeningen i Hammel og Omegn
Aarhus . 1886. 8 S..

Love for Fremskridtsforeningen i Præstø Amts 1ste Valgkreds
Kjøge . 1886. 4 S..

Love for Fremskridtsforeningen i Præstø Amts 2den Valgkreds
Kjøge . 1886. 4 S..

Love for Fremskridtsforeningen i Præstø Amts 2. Valgkreds
Kbh. . 1887. 4 S..

Love for Fremskridtsforeningen i Thorning
Aarhus . 1887. 1 Bl..

Love for Fremskridtsklubben
Kbh. . 1885. 4 S..

Love for Fremskridtsklubben i Herning
Herning . 1885. 4 S..

Love for Færøernes gjensidige Forsikringsforening for Sejlfartøjer til Fiskeribrug
Thorshavn . 1894. 16 S..

Love for Færøernes Skipperforening
Thorshavn . 1897. 4 S..

Love for Garverforeningen i Danmark
Kbh. . 1880. 14 S..

The love for God workbook
Bhargava Dasa.
Keaau, Hawaii. Nitai Media,. c1992.. xiv, 122 p. ;.

Love for Grundlovsforeningen for Svendborg Amts 1ste Valgkreds
Nyborg . 1877. 7 S..

Love for Grundlovsværneforeningen
Horsens . 1877. 4 S..

Love for Grundlovsværneforeningen i Sorø Amts 3die Valgkreds
Slagelse . 1884. 1 Bl..

Love for Haderslev Skydeselskab
Haderslev . 1858. 8 S..

Love for "Harmonien" i Altona
Altona . 1854. 11 S..

Love for Hatte- og Bundtmagerforeningen i Danmark
Odense . 1898. 4 S..

Love for Herlovianersamfundet, stiftet d. 14. Januar 1850
Kbh. . 1854. 9 s..

Love for hire: the regulation of the wet-nursing business in eighteenth-century Hamburg
Lindemann, Mary

Love for Høireforeningen for Sorø Amts 1. Valgkreds
Rinsted . 1895. 4 S..

Love for Høireforeningen i Præstø Amts 6. Valgkreds. Møen
Stege . 1887. 8 S..

Love for Høire-Vælgerforeningen for Odense Amts 6. Valgkreds
Odense . 1885. 4 S..

Love for Høirevælgerforeningen i Sorø Amts 2. Valgkreds
Sorø . 1888. 3 S..

Love for Hjelpe-Bibelselskabet for Viborg Stift
Viborg . 1819. <48 s..

Love for Højreforeningen for Fjends Herred
Viborg . 1898. 4 S..

Love for Højreforeningen for Hjørring Amts 3. Valgkreds
Hjørring . 1896. 4 S..

Love for Højreforeningen for Kallundborg og Omegn
Kallundborg . 1897.

Love for Højreforeningen for Korsør og Omegn
Korsør . 1895. 4 S..

Love for Højreforeningen for Ringsted og Omegn
Ringsted . 1886. 4 S..

Love for Højreforeningen for Skagen og Omegn
Frederikshavn . 1889. 4 S..

Love for Højreforeningen for Tikjøb Kommune
Helsingør . 1892.

Love for Højreforeningen for Viborg Amts 2. Valgkreds
Viborg . 1898. 4 S..

Love for Højres Arbejder- og Vælgerforening for Kjøbenhavns 5te Valgkreds
Kbh. . 1881. 4 S..

Love for Højres Arbejder- og Vælgerforening stiftet d. 6. Oktbr. 1881
Kbh. . 1884. 8 S..

Love for Højres politiske Samvirken og Agitation, gjældende for Bornholms Amts 1. Valgkreds
Rønne . 1889. 4 S..

Love for Højres Vælgerforening for Bornholms Amts 1ste Valgkreds
Rønne . 1883. 4 S..

Love for Højrevælgerforeningen for Holbek Amts 4de Folkethingskreds
Kallundborg . 1884. 4 S..

Love for Højrevælgerforeningen for Ringkjøbing Amts 2. Folkethingskreds
Lemvig . 1887. 3 S..

Love for Højrevælgerforeningen for Sorø By og Landsogn
Sorø . 1895. 4 S..

Love for Hjørring Kjøbstads liberale Vælgerforening
Hjørring . 1890. 4 S..

Love for Holbek Amts Venstreforening
Slagelse . 1885. 4 S..

Love for Holbæk Amts Venstreforening
Roskilde . 1884. 8 S..

Love for Holsteinborg-Venslev Folkebibliothek
Slagelse . 1885. 1 Bl..

Love for Industri-Foreningen i Tønder
Møgeltønder . 1863. 10 S..

Love for Industri- og Læseforeningen for Sønderborg og Omegn
Sønderborg . 1862. 8 S..

Love for Interessentskabet for Dampskibsfart paa Flaad, Hvidereid- og Bandags-Vandene
Skien . 1864. 14 S..

Love for International Bygnings- og Træindustriarbejder-Union: vedtaged paa den I. Internationale Bygnings- og Træindustriarbejder-Kongres London, 14 og 15 Juli 1936
[S.l.. 1936]. 10 S..

Love for Jyllands Karethmagerforening
Randers . 1884. 11 S..

Mansfield Park
Austen, Jane ; Stevenson, Juliet
o. O.. Naxos Audio Books. 1891. 4 h. Classic Fiction.

Love for Keramisk Forbund
Kbh. . 1897. 15 S..

Love for Kirkerup Sogns demokratiske Forening
Slagelse . 1885. 2 S..

Love for Kjøbenhavns Central-Casse
Kbh. . 1832. 14 S..

Love for Kjøbenhavns Hvidglasværk, vedtagne paa Generalforsamlingen Sept. 1874
Kbh. . 1874. 8 S..

Love for Kjøbenhavns liberale Vælgerforening med Ændringer af 26. Septbr. 1893 og 22. Novbr. 1894
Kbh. . 1894. 4 S..

Love for Kjøbenhavns Undervisningsanstalts Elevsamfund
Kbh. . 1900. 4 S..

Love for "Kjæden G. Berggreen"
Kbh. . 1876. 4 S..

Love for Klubben "Lyceum" stiftet d. 20. decbr. 1896
Kbh. . 1897. 7S..

Love for Kreaturforsikkringsforeningen for Hoptrup og Vilstrup Sogne
Haderslev . 1857. 8 S..

Love for Kreditforeningen for Kortevarefaget
Kbh. . 1889. 4 S..

Love for Kronborg Garnisonsbibliothek
Helsingør . 1881. 9 S..

Love for Kryolith Mine og Handels-Selskabet
Kbh. . 1885.

Love for Kunstforeningen i Flensborg
Flensborg . U.A.. 4 S..

Love for Landsbysmedeforeningen
Helsingør . 1890. 3 S..

Love for Landsognenes liberale Vælgerforening i Kjøbenhavns Amts 4. Valgkreds
Frederiksberg . 1886. 4 S..

Love for Lohgarverforbundet i Danmark
Kbh. . 1895.

Love for Lokalforeningen for Bødkermestre i Vestjylland
Slagelse . 1891. 3 S..

Love for love: a comedy
Congreve, William
London. Davies [u.a.]. 1776. 95 S..

Love for love
Congreve, William
2. ed.. London [u.a.]. Black [u.a.]. 1999. XXXIV, 126 S.. New mermaids.
ISBN 0-393-90084-3

Love for love
Congreve, William ; Avery, Emmett L. ¬[Hrsg.]¬
London. Arnold. 1967. XVII, 147 S.. Regents restoration drama series.

Love for love
Congreve, William ; Kelsall, M. M.
London. Benn. 1969. XXIII, 130 p. : Port.. The New Mermaids.

Love for love
Congreve, William ; Avery, Emmett L. [Hrsg.]
Linconln, Neb.. Univ. of Nebraska Press. 1966. XVII, 147 S.. Regents restoration drama series.

Love for love: (from "Escape me never")
Korngold, Erich Wolfgang
1 Schallplatte.

Love for love: an anthology of love poems
Burnside, John ; Finlay, Alec
Edinburgh. Pocketbooks. 2000. 199 p.. Pocketbooks ; 3.
ISBN 0-7486-6276-6

Love for love: an anthology of love poems
Burnside, John ; Finlay, Alec
London. Academic Press. 1996. LXXXIX, 692 S..
ISBN 0-12-640255-8 (: £ 65.00)

Love for love: a comedy, in five acts ; as performed at the Theatres Royal, Covent Garden and Drury Lane
Congreve, William ; Inchbald, Elizabeth ¬[Hrsg.]¬
London. Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown. 1808. 90 S. : Ill.. ¬The¬ British theatre ; 13,[1].

Love for love: a comedy ; adapted for theatr. representation, as performed at the theatres-royal, Drury-Lane and Covent-Garden ; regulated from the prompt-books, by permission of the managers
Congreve, William
London. Bell. 1791. 142 S. : Ill.. Bells British theatre ; 21.

Love for Love: A Comedy ; Acted at the Theatre in Little Lincolns-Inn Fields, By His Majesty's Servants
Congreve, William
[Mikrofiche-Ausg.]. London. Tonson. 1695. [11], 92 S..

Love for love: a comedy, in five acts
Congreve, William (Schriftsteller) ; Inchbald, Elizabeth
Print. ... from the prompt book. London. Longman, Hurst, Rees, and Orme. [1806]. 90 S. : Ill.. The British theatre or a collection of plays, which are acted at the Theatres Royal, Drury Lane, Covent Garden, and Haymarket ; 13,[1].

Love for love
Congreve ; Philips ; Garrick
London . 1753. 98 s..

Love for love: a comedy, acted at the theatre in Little Lincolns-Inn Fields, by His Majesty's servants
Congreve, William,
London. Printed for Jacob Tonson ...,. 1697.. [10], 85 p..

Love for love
William Congreve
London: Davies [usw.] . 1770. 81 S. 8".

Love For Love: A Comedy ; Adapted For Theatrical Representation ...
William Congreve (Schriftsteller) *1670-1729*
London . 1791. 142 S.

Love for love, a comedy
Congreve, William
Champaign, Ill. Project Gutenberg. 199X.
ISBN 0-585-00954-6 electronic bk.

LOVE FOR LOVE. BY WILLIAM CONGREVE. ED. BY EMMETT LANGDON AVERY. LONDON: ARNOLD 1967. 17,147 S.
Congreve, William ; Avery, Emmett L.
1967. REGENTS RESTORATION DRAMA SERIES..

Love for Lydia
Bates, Herbert E.
Repr.. Harmondsworth. Penguin books. 1978. 301 S..
ISBN 0-1400-1165-x

Love for Lydia
Bates, H. E. ; Hall, Tim [Bearb.]
Oxford u.a.. 1980. 94 S..
ISBN 0-19-424153-X

Love for Lydia
Bates, Herbert E. ; Hall, Tim ¬[Bearb.]¬
London. Oxford Univ. Pr.. 1952. 95 S..
ISBN 0-19-424153-X

Love for Lystfiskeri-Foreningen, vedtagne d. 15. April 1887
Kbh. . 1887. 2 S..

Love for Malerforbundet i Danmark, vedtagne d. 1. og 2. Novbr. 1890
Kbh. . 1890. 4 S..

Love for Manchester Gummi-Compagni-Aktieselskab
Kbh. . 1896. 10 S..

Love for Marstal og Omegns liberale Vælgerforening
Ærøskjøbing . 1895. 3 S..

Love for Metropolitanskolens Diskussionsklub
Kbh. . 1897. 4 S..

Love for money
D'Urfey, Thomas,
Cambridge [England]. Chadwyck-Healey,. 1996.

Love For Money: or, The Boarding School: A Comedy
Durfey, Thomas
London. Roper. 1696. [3] Bl., 66 S., [1] Bl..

Love for money, or, the boarding school
Durfey
London . 1696. 1 bd..

The love formula: living in forgiveness
Andersen, Richard,
St. Louis. Concordia Pub. House,. [1974]. 163 p. ;.

Love for Murerforbundet i Danmark
Kbh. . 1887.

Love for Musikforeningen for Flensborg og Omegn
Flensburg . 1857. 7 S..

Love for Musikforeningen i Haderslev
Haderslev . U.A, mellem 1864 og 1867.

Love for Norderøernes Afholdenhedsforening
Thorshavn . 1883. 4 S..

Love for Nordtydske Forsikrings- og Pensions-Bank i Hamburg
Kbh. . 1888. 11 S..

Love for Nørre-Jyllands gjensidige Søforsikrings-Forening for mindre Skibe
Hjørring . 1885. 16 S..

Love for Nyborg Garnisons Officersbibliotek
Odense . 1893. 8 S..

Love for Ny Engagerings Forening
Kbh. . 1885. 4 S..