Love for den frie Vælgerforening i Københavns 9de Valgkreds
Kbh. . 1875. 4 S..

Love for den frie Vælgerforening i Kjøbenhavns 5te Kreds
Kbh. . 1874. 7 S..

Love for den frisindede Ungdomsforening for Sorø Amts 3. Valgkreds
Slagelse . 1890. 4 S..

Love for den frisindede Vælgerforening i Kjøbenhavns 1ste Valgkreds
Kbh. . 1882. 4 S..

Love for den frisindede Vælgerforening i Kjøbenhavns 4. Valgkreds
Kbh. . 1890. 1 Bl..

Love for den gjensidige forsikringsforening for forulykkedes efterladte paa Færøerne
Torshavn . 1891. 4 S..

Love for den i Januar 1842 oprettede Sø-Assurance-Forening for Svendborg, Thorseng og Rudkjøbing til indbyrdes Forsikkring mod Søskade
Svendborg . 1863. 24 S..

Love for den internationale Arbejderforening for Danmark
Kbh. . 1871. 4 S..

Love for den Internationale Union af Organisationerne for Arbejdere og Arbejdersker i Levneds- og Nydelsesmiddelindustrien samt adressefortegnelse over de tilsluttede og endnu udenfor staaende organisationer indenfor levneds- og nydelsesmiddelindustrien
Zürich. Genossenschaftsdr.. 1924. 23 S..

Love for den jydske Snedkerforening
Fredericia . 1887. 8 S..

Love for den konservative Forening for Frederiksborg 2. Valgkredsþ nordre Del
Hillerød . 1897. 4 S..

Love for den konservative Forening for O. A. 7. Valgkreds
Odense . 1887. 8 S..

Love for den konservative Forening for Rønne og Omegn
Rønne . 1899. 4 S..

Love for den konservative Klub
Kbh. . 1884. 8 S..

Love for den konservative Klub for Allested og Omegn
Odense . 1887. 8 S..

Love for den konservative Klub for Dronninglund Herred
Frederikshavn . 1886. 4 S..

Love for den konservative Klub for Ebeltoft og Omegn
Ebeltoft . 1886. 8 S..

Love for den konservative Klub for Flade, Gjærum, Understed og Karup
Frederikshavn . 1886. 4 S..

Love for den konservative Klub for Fraugde og Omegn
Odense . 1888. 4 S..

Love for den konservative Klub for Frederikshavn og Omegn
Frederikshavn . 1885. 4 S..

Love for den konservative Klub for Hjørring og Omegn
Hjørring . 1887. 4 S..

Love for den konservative Klub for Hobro og Omegn
Hobro . 1890. 4 S..

Love for den konservative Klub for Hørsholm og Omegn
Hørsholm . 1897. 4 S..

Love for den konservative Klub for Hvetbo Herred og Omegn
Hjørring . 1886. 6 S..

Love for den konservative Klub for Kallundborg og Omegn, vedt. 4. Sept. 1885
Kallundborg . 1888. 8 S..

Love for den konservative Klub for Kvissel og Omegn
Frederikshavn . 1886. 4 S..

Love for den konservative Klub for Lemvig og Omegn
Lemvig . 1887. 4 S..

Love for den konservative Klub for Løkken og Omegn
Hjørring . 1886. 7 S..

Love for "den konservative Klub for Mors"
Nykjøbing . 1887. 3 S..

Love for den konservative Klub for Munkebo og Omegn
Kjerteminde . 1888. 8 S..

Love for "Den konservative Klub for Nibe og Omegn"
Aalborg . 1889. 4 S..

Love for den konservative Klub for Odense og Omegn
Odense . 1885. 8 S..

Love for den konservative Klub for Ravnstrup, Finderup, Dollerup m.fl. Sogne
Viborg . 1887. 8 S..

Love for den konservative Klub for Resen, Humlum, Gudum
Lemvig . 1887. 4 S..

Love for den konservative Klub for Rønne og Omegn
Rønne . 1885. 4 S..

Love for den konservative Klub for Rynkeby Sogn og Omegn
Kjerteminde . 1888. 8 S..

Love for den konservative Klub for Sandager og Tanderup Sogne
Assens . 1887. 4 S..

Love for den konservative Klub for Sindal og Omegn
Hjørring . 1886. 4 S..

Love for den konservative Klub for Skive og Omegn
Skive . 1885. 8 S..

Love for "den konservative Klub" for Slangerup og Omegn
Kbh. . 1886. 4 S..

Love for den konservative Klub for Tjele, Vorning m.fl. Sogne
Viborg . 1887. 8 S..

Love for den konservative Klub for Viborg og Omegn
Viborg . 1889. 8 S..

Love for den konservative Klub for Vigerslev Sogn og Omegn
Odense . 1886. 4 S..

Love for den konservative Klub fra Kallundborg og Omegn
Kallundborg . 1885. 8 S..

Love for den konservative Klub i Aarhus
Aarhus . 1889. 4 S..

Love for den konservative Klub i Hjørring
Hjørring . 1885. 4 S..

Love for den konservative Klub i Kjærum Sogn
Assens . 1887. 4 S..

Love for den konservative Klub i Kværndrup Sogn
Odense . 1885. 4 S..

Love for den konservative Klub paa Mors
Nykjøbing . 1885. 4 S..

Love for den konservative Vælgerforening i Viborg Amts første Kreds
Skive . 1892. 4 S..

Love for den kvindelige Fremskridtsforening
Frederiksberg . 1886. 4 S..

Love for den liberale Forening for Næstved og Omegn
Næstved . 1886. 4 S..

Love for den liberale Fremskridtsforening for Kjøbenhavns Amts 3. Valgkreds
Kbh. . 1886. 3 S..

Love for den liberale Vælgerforening for Frederiksborg Amts 1. Valgkreds
Helsingør . 1885. 4 S..

Love for den liberale Vælgerforening i Kjøbenhavn Amts 2den Valgkreds
Kbh. . 1886. 4 S..

Love for den liberale Vælgerforening i Kjøbenhavns Amts 2. Valgkreds
Kbh. . 1886. 4 S..

Love for den mellemslesvigske Landboforening, vedtagne ved Foreningens Oprettelse i Graasteen, d. 9. Nov. 1852
Flensborg . 1852. 4 S..

Love for den nordslesvigske Brandforsikkringsforening for rørlige Eiendele
Haderslev . 1860. 20 S..

Love for den nordslesvigske Kreaturforsikrings-Forening
Haderslev . 1857. 8 S..

Love for den nordslesvigske Landboforening
Kbh. . 1853. 8 S..

Love for den norske Husflidsforening
Kristiania . 1895. 4 S..

Love for den socialdemokratiske Arbejderforening for Hellebæk og Omegn
Helsingør . 1890. 4 S..

Love for den social-demokratiske Fællesforening for Kjøge og Omegn
Kbh. . 1876. 4 S..

Love for den socialdemokratiske Forening for Brøndbyøster og Omegn
Kbh. . 1889. 4 S..

Love for den socialdemokratiske Forening for Hillerød og Omegn
Hillerød . 1896. 8 S..

Love for den socialdemokratiske Vælgerforening for Københavns 7. Valgkreds
Kbh. . 1893. 4 S..

Love for den socialdemokratiske Vælgerforening for Kjøbenhavns 5te Valgkreds
Kbh. . 1884. 4 S..

Love for den socialdemokratiske Vælgerforening for Kjøbenhavns 8de Valgkreds (Forslag)
Kbh. . 1884. 4 S..

Love for den socialdemokratiske Vælgerforening for Kjøbenhavns Valgkreds
Kbh. . 1881. 4 S..

Love for den sociale Fremskridtsforening
Kbh. . 1886. 4 S..

Love for den sociale Vælgerforening for Kjøbenhavns 8. Valgkreds
Kbh. . 1893. 4 S..

Love forre en fils <dt.>
Zürich. Diogenes. 2003. 141 S..
ISBN 3-257-02080-5 kart. : EUR 22.90 (DE), EUR 23.60 (AT), ca. sfr 39.90

Love for den sundevedske Landboforening
Aabenraa . 1861. 8 S..

Love for de organiserede Bødkermestre i Danmark
Odense . 1894. 4 S..

Love for de samvirkende konservative Klubber i Odense Amts 2. Valgkreds
Kjerteminde . 1886. 8 S..

Love for de samvirkende Smedemestre paa Landet
Kbh. . 1897. 4 S..

Love for de socialdemokratiske Vælgerforeninger i 2., 3., 4., 5., 6., 7. Kreds
Kbh. . 1894. 7 Bd..

Love for det Almeennyttige Laane-, Livrente- og Børneunderstøttelses-Selskab for Alle af enhver Stand, Alder og Religion, stiftet d. 28. Febr. 1808
Kbh. . 1808. <48 s..

Love for det almindelige Laane- og Liv-Renteselskab [oprettet d. 11. Maj 1796], gjennemseete Aar 1807
Kbh. . 1808. <48 s..

Love for det asiatiske Dampskibsselskab i Kjøbenhavn
Kbh. . 1872. 9 S..

Love for det Borgerlige Frihaands Skyde-Selskab, oprettet i Julii 1809, i Følge Kgl. Resolution af 14. ds.
Kbh. . 1809. <48 s..

Love for det danske Gas Compani (codificerede ifølge Generalforsamlings Beslutning af 31. Jan. 1877)
Kbh. . 1877. 12 S..

Love for det danske Silkeselskab, antagne paa Generalforsamlingen d. 17. og 27. Nov. 1847
Kbh. . 1847. 8 S..

Love for det dramatiske Selskab i Christiania
Christiania . 1845. 16 S..

Love for det falstersk-sjællandske Dampskibsselskab
Nykjøbing . 1881. 8 S..

Love for "det forenede Dampskibs-Selskab" (stiftet d. 11. Dec. 1866) med de d. 25. Nov. 1870 vedtagne Forandringer
Kbh. . 1870. 11 S..

Love for "Det forenede Dampskibs-Selskab", stiftet d. 11. Decbr. 1866
Kbh. . 1898. 10 S..

Love for det gavnvirkende Laane- og Livrenteselskab, stiftet d. 29. Marts 1807
Kbh. . 1807.

Love for det i A. 1788 oprettede Sømilitaire Kaartarchiv- og Bibliothek-Selskab
Kbh. . 1841. 32 S..

Love for det islandske litteraire Selskab
Kjöbenhavn. 1818. 31 S..

Love for det Kgl. Selskab for Norges Vel af 15. Okt. 1855 samt Fundatserne for de Selskabet tilhørende Legater
Christiania . 1875. 32 S..

Love for det norske Studentersamfund
Kristiania . 1866. 16 S..

Love for det pädagogiske Selskab i Kjöbenhavn
Kjöbenhavn. 1821.

Love for det sømilitaire Kortarchiv- og Bibliothek-Selskab
Kbh. . 1881. 16 S..

Love for det søndenlandske Sildefiskeriselskab
Reykjavik . 1882. 14 S..

Love for det sundevedske Brandforsikkringsselskab for rørlige Eiendele
Sønderborg . 1861. 14 S..

Love for det sydfynske Dampskibs-Selskab
Odense . 1875. 7 S..

Love for det under Sept. 1865 stiftede "Danske Søfart-Selskab"
Kbh. . 1866. 8 S..

Love for "De Unges Forbund"
Kbh. . 1884. 4 S..

Love for "De Unges Valgret"
Kbh. . 1898. 4 S..

Love for "D.f.D.S."s Sø-Assuranceforening
Kbh. . 1889. 11 S..

Love for Disciplene paa Herlufsholm
Næstved . 1888. 14 s..

Love for Drejermestrenes Centralforening
Kbh. . 1896. 8 S..

Love for Dronninglund Sogns demokratiske Forening
Hjørring . 1885. 4 S..

Love for en Brandforsikringsforening for Husbygninger for den vestlige Del af Nordslesvig
Haderslev . 1881?. 16 S..

Love for en Kreaturforsikkrings-Forening for Stenderup m.fl. Sogne i Haderslev Østeramt
Haderslev . 1857. 8 S..

Love for en Livsforsikkringsforening ang. Heste- og Hornqvægbesætningen i Agerskov Sogn og Omegn
Haderslev . 1865. 8 S..

Love, Forest flowers, and Sea shells
Lewis, Alonzo,
Boston. B.B. Mussey,. 1850.. 127 p..

Love forever: Yayoi Kusama, 1958 - 1968
Zelevansky, Lynn ; Hoptman, Laura
Los Angeles, Calif.. 1998. 195 S..
ISBN 0-87587-181-X

Love forever: Yayoi Kusama, 1958-1968 ; [exhibition itinerary Los Angeles County Museum of Art 8 March - 8 June 1998 ; Museum of Modern Art, New York 9 July - 22 September 1998 ×.]
Kusama, Yayoi ; Zelevansky, Lynn
Los Angeles. County Museum of Art. 1999. 195 S..
ISBN 4-473-01679-X kart.

Love forever: the classic Jamaican recordings
Sherman, Bim ; Sherman, Bim ¬[voc]¬
Hamburg [u.a.]. EfA-Medien. [1999]. 1 Compact Disc.

Love for Femtejuni-Folkeforening
Slagelse . 1881. 4 S..

Love for Fiskeriaktieselskabet "Niord"
Frederikshavn . 1897. 7 S..

Love for Fiskeriet i Drogden
Kbh. . 1886. 16 S..

Love for Fiskeriforeningen for den sydlige Del af Roskilde Fjord
Roskilde . 1891. 3 S..

Love for Fiskeriforeningen for Kjøbenhavn og Omegn
Kbh. . 1893. 4 S..

Love for Fiskeriforeningen til Havfiskeriets Fremme paa Jyllands Vestkyst
Varde . 1880. 8 S..

Love for Fællesforeningen af Danmarks Malermestre
Kbh. . 1898. 4 S..

Love for Forening af islandske Kjøbmænd i Kjøbenhavn
Kbh. . 1892. 8 S..

Love for Foreningen af danske Aalestadejere
Kalundborg . 1898. 7 S..

Love for Foreningen af danske Bogtrykkere
Kbh. . 1900. 30 S..

Love for Foreningen af Farveri-Arbejdsgivere
Kbh. . 1898. 10 S..

Love for Foreningen af jydske Trælasthandlere
Randers . 1886. 6 S..

Love for Foreningen af sjællandske Landsby-Smede
Kjøge . 4 S..

Love for Foreningen af sjællandske Trælasthandlere udenfor Kjøbenhavn
Ringsted . 1897. 4 S..

Love for foreningen "Christian IX" af I.O.O.F. under den danske Jurisdiktion
Middelfart . 1897. 4 S..

Love for foreningen "Danevirke"
Kbh. . 1888. 4 S..

Love for Foreningen "Danmarks Handelsagenter" stiftet i Horsens d. 27. April 1886
Horsens . 1886. 10 S..