Llamas
Patent, Dorothy Hinshaw. ; Muñoz, William,
Minneapolis, Minn.. Lerner Publications Co.,. c2002.. 47 p..

Llamas de vida: antología poética
B[ueno]s A[ire]s. Centro de Arte Urano 2001. 1994. 185 S..
ISBN 987-900917-7

Llamas rojas sobre los andes: y Otros Ensayos
Mendoza Ramirez, José
New York [u.a.]. Colección Libre,. 1972. 177 S..

Llamas, weavings, and organic chocolate: multicultural grassroots development in the Andes and Amazon of Bolivia
Healy, Kevin John
Notre Dame, Ind.. Univ. of Notre Dame Press. 2001. XIV, 485 S..
ISBN 0-268-01326-8

Llamas, Weavings, and Organic Chocolate: Multicultural Grassroots Development in the Andes and Amazon of Bolivia
Healy, Kevin
Notre Dame, IN . Univ. of Notre Dame. 2000.

Llama und Alpaca in der Religion der rezenten Bewohner des zentralen und südlichen Andengebietes
Gareis, Iris Estafanía Ana
Hohenschäftlarn. Renner. 1982. 241 S.. Münchner Beiträge zur Amerikanistik ; Bd. 6.

Llama un inspector: comedia dramática en tres actos
Priestley, John B. ; Ros, Félix
Madrid. Alfil. 1951. 64 S.. 47460-7.

Államazonosság - államutódlás
Bokorné SzegÍo, Hanna
Budapest. Akadémiai K.. 1984. 107 S.. Jogtudományi értekezések.
ISBN 963-05-3469-x

Állambiztonság: (1956 - 1990)
Kiszely, Gábor
Budapest. Korona K.. 2001. 430 S..
ISBN 963-937613-2

Llambregada a hores viscudes per un académic xaruc
Bassegoda i Musté, Bonaventura
Barcelona. 1982. S. 311-328.. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ; Vol. 45, Nr. 6 = 3. época, Nr. 810.

Llambregada a nores viscudes per un acadèmic xaruc
Bassegoda i Musté, Bonaventura
Barcelona. 1981. 20 S.. Real Academia de Ciencias y Artes <Barcelona>: Memorias de la ... ; 45,6=3.época núm. 810..

Állam, egyházak Magyarországon 1989-2004: 15 év a rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig
Dobszay, János
Budapest. Egyházfórum Alapítvány. 2004. 399 S..
ISBN 963-8156-33-3

Állam, egyház, iskola: neveléstörténeti felolvasóülés Budapesten
Balogh, László
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1996. 83 p.. Neveléstörténeti füzetek ; 16.
ISBN 963-7644-50-4

Állam - egyház - kultúra
ISBN 88-213-0153-2

Államelmélet
Samu, Mihály
Budapest. Püski. 1992. 245 S..
ISBN 963-7845-88-7

Államháztartási reform 1990
Biró, Dénes
Budapest.

Állami biztositás zsebkönyve.
Budapest, . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó..

Llamichos y paqocheros: pastores de llamas y alpacas
Flores Ochoa, Jorge Aníbal
Cuzco. Centro de Estudios Andinos Cuzco - CEAC. 1988. 318 S..

Àllami Fodor József TBC Gyógyintézet közleményei
Budapest. FelsÍooktatási Jegyzetellátó Vállalat. 1958.

Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal MÍuszaki Föosztályának közleményei
Budapest. 1965.

Államigazgatás a gyarmati és a független Indiában
Gáthy, Vera
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 151 S.. KÍorösi Csoma kiskönyvtár ; 19.
ISBN 963-05-3907-1

Államigazgatás, terület- és település politika: (Tanulmányok Baranya megyébÍol)
Ádám, Antal
Pécs. 1985. 184 S..
ISBN 963-03-2196-3

Állami intézmények a politikai rendszerben
Halász, József
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1987. 321 S..
ISBN 963-09-3074-9

Állami (királyi és császári) tisztségviselÍok a 17. századi Magyarországon: adattár
Fallenbüchl, Zoltán
Budapest. Osiris K.. 2002. 377 S.. Nemzeti téka.
ISBN 963-200-458-2

Állami mÍuvelÍodéspolitika az 1920-as években: Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervezÍo munkássága
Kiss, Tamás T.
[Budapest]. [Magyar MÍuvelÍodési Intézet u.a.]. 1998. 224 S.. Tudás, kultúra, társadalom.
ISBN 963-9126-02-0

Állami pénzügyek és gazdaságirányítás
Faluvéqi, Lajos
Átdolg. 2. kiad. Budapest. 1977. 414 S..
ISBN 963-220-503-0

Államiság és anarchia: két párt harca a Nemzetközi Munkásszövetségben
Bakunin, Michail A. ; Kun, Miklós
Budapest. Gondolat. 1984. 438 p.. Politikai gondolkodók.
ISBN 963-281-442-8 : 56.00Ft

Államiság és politikai rendszer
Szoboszlai, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1987. 229 S..
ISBN 963-09-3077-3

Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban
Glatz, Ferenc
Budapest. Europa Inst. [u.a.]. 2005. 337, LII S.. Begegnungen ; 24.
ISBN 963-218-512-9

Állami és társadalmi szervezetek Magyarországon
Barsi, Tomaj
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1985. 355 S..
ISBN 963-09-2629-6

Állami szabványok jegyzéke 1984
Budapest. Magyar Szabványügyi Hivatal,. 1984.. 2 v. ;.

Állami topográfiai térkép 1:50 000: [Magyarország]
Budapest. HM Térképészeti Közhasznú Társaság,. [2004-. < > maps.

Államkapitalizmus Magyarországon: (1919 - 1945)
Bojkó, Béla
Budapest. Püski. 1997. 163 S..
ISBN 963-904023-1

Állam, közvetítés, civil társadalom: az individualizáció esélyei Magyarországon
Fricz, Tamás
Budapest. Akad. Kiadó. 1990. 211 S.. KérdÍojel.
ISBN 963-05-5779-7

Állammonopolista kapitalizmus; elmélet és valóság.
Göncöl, György, [from old catalog]
Budapest] . Kossuth Könyvkiadó,. 1970.. p. cm..

Llampo brujo: la epopeya de los buscadores del oro y de la plata
Zaänartu, Sady
Santiago . Ed. Nascimento. 1933. 250 S..

Állampolgári alapismeretek
Ádám, Antal
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 465 p..
ISBN 963-220-771-8 : 61.00Ft

Állampolgári jogok Magyarországon
Holló, András
Budapest. Kossut K.. 1979. 140 S..
ISBN 963-09-1547-2

Állam, politikai rendszer, társadalom: az állam - és jogelmélet és a politológia határkérdéseirÍol : az állam- es jogelmélet és a politológia határkérdéseirÍol [Mit dt., engl., franz. u. russ. Zsfassung]
Antalffy, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 342 S..
ISBN 963-220-829-3

Állam és egyház a polgári átalakulas korában Magyarországon, 1848-1918
Sarnyai, Csaba Máté.
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség,. 2001.. 184 p. ;.

Állam és egyház a polgári átalakulás korában magyarországon 1848-1918
Csaba Máté, Sarnyai
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 2001. 184 S.. METEM könyvek ; 29.
ISBN 963-8472-56-1

Állam és igazgatás.
Beér, János,
[Budapest]. v..

Állam- és jogelmélet
Samu, Mihály. ; Antalffy, György.
Budapest. Tankönyvkiadó,. 1973, c1970.. 587 p. ;.

Állam- és jogelmélet : irtáâk Antalffy Gyögy et al.,, Szerk.: Samu Mihaly.
Budapest, . Tankonyvkiado,. 1970.. p. cm..

Állam- és jogtudomány.
Budapest, . Akadémiai Kiadó. [n.d.]. v. in.

Állam- és jogtudományi bibliográfia =: Bibliographia juridica hungarica
Budapest, . 1954-.

Állam- és jogtudományi enciklopédia
Szabó, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980.
ISBN 963-05-2056-7

Állam és nemzet: tanulmányok a nemzetiségi kérdésrÍol
SzekfÍu, Gyula ; Fónagy, Zoltán
Budapest. Lucidus. 2001. 372, XX S.. Kisebbségkutatás könyvek.
ISBN 963-86163-6-9

Állam és nemzet: uralkodó nemzet- és nemzetiségpolitikai eszmék Magyarországon (1920 - 1941)
Cholnoky, GyÍozÍo
Budapest. Hatodik Síp Alapítvány. 1996. 123 S..
ISBN 963-8294-25-6

Állam és nemzet a rendszerváltás után: a Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott "Határok nélkül" vitaestek szerkesztett változata
Gecse, Géza
[Budapest]. Kairosz Könyvk.. 2002. 407 S..
ISBN 963-940648-1

Állam és polgár: változás és folyamatosság a politikai szocializációban Magyarországon
Csepeli, György ¬[Hrsg.]¬
Budapest. MTA Politikai Tudományok Intézete ¬[u.a.]¬. 1992. 232 S.. Politikai szocializációs tanulmányok ; 1.
ISBN 963-770-093-5

Állam és társadalom a pannon térségben a két világháború között: Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion Mogersdorf 1985, Köszeg = Staat u. Gesellschaft in d. Zwischenkriegszeit im Pannonischen Raum.
Szombathely. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Müvelödési és Sport Titgársága,. 1992.. 486 p..

Állam és társadalom az egészségnevelésért
Réti, Endre. [from old catalog]
Budapest : Egészségügyi Felvilágosítás Társadalmi Tanácsa. . 19. p. cm..

Állam - szocializmus - szakszervezet
Sinkovics, Alfréd
Budapest. Akad. K.. 1989. 93 S.. KérdÍojel.
ISBN 0-7734-6087-X

Állam, térkapcsolatok, demokrácia: Bihari Ottó emlékülés
Bihari, Ottó ; Csefkó, Ferenc [Red.]
Pécs. 1987. 580 S..
ISBN 963-8371-19-6

Államvédelem a Rákosi-korszakban: tanulmányok és dokumentumok a politikai rendÍorség második világhábourú utáni tevékenységérÍol ; [a Történeti Hivatal 1999 decemberében konferenciát rendezett Államvédelem a Rákosi-Korszakban, 1945 - 1956 címmel]
Gyarmati, György
[Budapest]. Történeti Hivatal. 2000. 366 S.. Közelmúltunk hagyatéka : Állambiztonsági történeti tár.
ISBN 963-00-5092-7

ÁllamvezetÍok titkos levelei: az 1944 elÍotti évekbÍol és az 1944-évbÍol
[Englewood, N.J.]. Magyar történelmi kutató Társaság. 1981. ca. 200 ungez. S.. Magyar történelmi kutató Társaság ; 4.
ISBN 0-935484-04-3

Államválság - régió - civil társadalom
Gergely, András A.
Budapest. MTA PTI Etnoregionális Kutközp.. 1997. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek ; ....
ISBN 963-909871-X

Llana of Gathol
Burroughs, Edgar Rice
New NEL ed. London. New English Library. 1974. 191 S.. Martian series ; [10].
ISBN 0-450-02287-0

The Llanbedr -Mochras Farm- borehole
Woodland, Austin William [Ed.]
London. H. M. S. O.. 1971. 115 S., 6 Beil. Institute of Geological Sciences. Report No. 71/18.
ISBN 0-11-880213-5

¬L'¬ élancement: éloge de Hart Crane
Titus-Carmel, Gérard
Paris. Éd. du Seuil. 1998. 123 S.. Fiction & cie.
ISBN 2-02-034024-0

L'élan culturel: la France en mouvement
Renard, Jacques
Paris. Presses Universitaires de France. 1987. 227 p.. Politique d'aujourd'hui.
ISBN 2-13-039971-1

Llandaff 2000
Stroud. Tempus. 2000. 128 p.. Images of Wales.
ISBN 0-7524-1600-6

The Llandaff bird watch: from the Llandaff Society millennium project
Cardiff, . 2002.. 39 S..

Llandaff Cathedral
Thomas, Eryl Stephen ; Newbery, Sydney W.
London. Pitkin Pictorials. 1974. 24 S.. Pitkin Pride of Britain books.
ISBN 0-85372-094-0

¬The¬ Llandaff charters
Davies, Wendy
Aberystwyth. National Library of Wales. 1979. 206 S..
ISBN 0-901833-88-6

Llandaff episcopal acta: 1140 - 1287
Crouch, David
Cardiff. South Wales Record Society,. 1988.. XLV, 114 S..

Llandaff Episcopal acta, 1140-1287
Crouch, David
Cardiff. South Wales Record Society. 1989. XLV, 114 p.. Publications of the South Wales Record Society ; 5.
ISBN 0-9508676-4-0

L'élan d'Amerique: roman
Langevin, André
Montréal. Tisseyre. 1981. 239 S..
ISBN -7753-0018-7

L'élan démocratique dans l'Athènes ancienne
Romilly, Jacqueline de
Paris. Fallois. 2005. 153 p..
ISBN 2-87706-556-1

Állandó múzeumi kiállítások Baranyában
Andrásfalvy, Bertalan. ; Füzes, Miklós. ; Hárs, Éva.
[Pécs]. Mecsek-Tourist,. 1984.. 77 p..

L. Landoisí Lehrbuch der Physiologie des Menschen: mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medizin
Landois, Leonard ; Rosemann, Rudolf
Berlin [u.a.]. Urban & Schwarzenberg.

L. Landois' Lehrbuch der Physiologie des Menschen mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medizin
Landois, Leonard ; Rosemann, Rudolf
15. Aufl. / bearb. von R. Rosemann. Berlin [u.a.]. Urban & Schwarzenberg. 1919. XIV, 482 S. ; 8-o.

L. Landois's Lehrbuch der Physiologie des Menschen mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medizin
Landois, Leonard ; Rosemann, Rudolf
13. Aufl.. Berlin [u.a.]. Urban & Schwarzenberg. 1913.

Llandoverian and Wenlockian graptolites from Bornholm
Bjerreskov, M.
Oslo . Universitetsforlaget. 1975. 94 p..

Llandoverian graptolites of the northern Canadian Cordillera: Petalograptus, Cephalograptus, Rhaphidograptus, Dimorphograptus, Retiolitidae, and Monograptidae
Lenz, Alfred C.
Toronto. Royal Onatario Museum. 1982. 154 S.. Life Sciences Contributions ; 130.
ISBN 0-88854-279-8

Llandovery (Aeronian) brachiopods of the Burnt Bluff Group, northeastern Wisconsin and northern Michigan
Watkins, Rodney
Milwaukee, Wisc.. Milwaukee Public Museum,. 1999.. 29 S..

LLANDOVERY CONODONTS FROM THE WELSH BORDERLAND/ BY RICHARD JOHN ALDRIDGE. LONDON 1972. S. 125-231: 9 TAF.
ALDRIGDE, RICHARD J.
1972. BULLETIN OF THE BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), GEOLOGY. 22,2..

<<The>> Llandovery graptolites of the English Lake District
Hutt, Jana E.
London . 1974-1975. 2 parts.

Llandovery rugose corals from the Quinton Formation, Broken River Province, northeast Queensland
Munsonaw, Timothy J. ; Jell, John S.
Canberra. Assoc. of Australasian Palaeontologists. 1999. 65 S.. Memoir of the Association of Australasian Palaeontologists ; 21.
ISBN 0-949466-19-0

Llandrindod Wells Ordovician Inlier 1:25 000: [geology]
Pugh, W.J. ; Elles, G.L. ; Jones, O.T.
Southampton . Ordnance Survey. 1977. 1 Karte.

Lålands og Falsters stednavne
Kristensen, Marius
Nyk/obing.

Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban
Kiss, JenÍo
Budapest. Akad. Kiadó. 1989. 155 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 127.
ISBN 963-05-5209-4

Llandudno, gateway to Snowdonia, street map
[Llanfairfechan, Wales?]. Aberconwy Borough Council Tourism and Amenities Dept.,. [1990?]. 1 map.

The Llanelli landscape: The geology and geomorphology of the Country around Llanelli
Bowen, D.Q.
Llanelli. Borough Council. 1980. XVII,280 S.,1 Abb. Llanelli Public Library Local History Research Group Series ; 2.
ISBN 0-906821-01-0

Llanelli Public Library Local History Research Group series
Llanelli.

Llanelly Pottery
Jenkins, Dilys
Uplands. Swansea Books. 1968. 72 S. m. Abb.

The Llangollen ladies: the story of Lady Eleanor Butler and Miss Sarah Ponsonby, known as the Ladies of Llangollen
Gordon, Mary Louisa
Ruthin, North Wales. John Jones. 1999. 279 p..
ISBN 1-87108-391-5

Llangollen lectures: a series of lectures delivered in an introductory course organised by the European Centre for Folk Studies
Owen, Trefor M. [Hrsg.]
Cardiff. National Museum of Wales. 1986. 109 S..
ISBN 0-85485-072-4

Llangollen vale, 1796
Seward, Anna
Oxford [u.a.]. Woodstock Books. 1994. 48 p.. Revolution and romanticism, 1789-1834.
ISBN 1-85477-171-X : $49.50

L' élan humain ou l'éducation selon Alain
Reboul, Olivier
Montréal [u.a.]. Pr. de l'Univ. de Montréal [u.a.]. 1974. 225 S.. L' enfant ; 16.
ISBN 0-8405-0235-4

Llanistos del 19: vida cotidiana en los llanos de La Rioja en el siglo XIX
Bravo Tedín, Miguel
La Rioja, Arg.. Nexo. 2004. 189 S..
ISBN 987-437178-1

Llano
Webb, Cassell.
London. Venture Records,. p1985.. 1 sound disc.

¬The¬ Llano colonist: a weekly messenger from the Llano Co-operative Colony
Newllano, La.. 1921.

Llano County family album: a history
Long, Martha Gilliland,
[Texas?]. Taylor Pub. Co.,. c1989.. 389 p..

The Llano Estacado of the US Southern High Plains: environmental transformation and the prospect for sustainability
Brooks, Elizabeth.
Tokyo ; . United Nations University Press,. 2000.. xvi, 176 p..

Llano Grande: Mexiko in Erz. seiner besten zeitgen. Autoren
Oerley, W. A. ¬[Hrsg.]¬
Herrenalb. Horst Erdmann. 1962. Geistige Begegnung : 2.

Llano grande: und and. mexikan. Erzählungen
Oerley, Wilhelm Anton
[3. Aufl.]. [Tübingen [u.a.]]. Erdmann. [1968]. 408 S. ; 8-o. Buchreihe geistige Begegnung d. Inst. f. Auslandsbeziehungen ; 2.

Llano Grande: Mexiko in Erzählungen seiner besten zeitgenöss. Autoren
Oerley, Wilhelm A.
2. Aufl. Herrenalb/Schwarzw.. Erdmann. 1966. 408 S.. Buchreihe geistige Begegnung des Instituts für Auslandsbeziehungen, Stuttgart ; 2.

LLANO GRANDE : MEXIKO IN ERZ. SEINER BESTEN ZEITGENOESS. AUTOREN / AUSW. U. RED. W. A. OERLEY
Oerley, Wilhelm A.
2. AUFL.. HERRENALB/SCHWARZWALD. ERDMANN. 1966. 408 S.. BUCHREIHE GEISTIGE BEGEGNUNG DES INSTITUTS FUER AUSLANDSBEZIEHUNGEN STUTTGART ; 2.

Llano Grande und andere mexikanische Erzählungen: Auswahl und Redaktion W. A. Oerley
Oerley, Wilhelm Anton
3. Aufl.. Tübingen u.a.. Erdmann. 1968. 408 S.. Institut für Auslandsbeziehungen <Stuttgart>: Buchreihe geistige Begegnung des ... ; 2.

LLANO GRANDE UND ANDERE MEXIKANISCHE ERZAEHLUNGEN. AUSW. U. RED. W. A. OERLEY. 3. AUFL. TUEBINGEN (U. A.): ERDMANN 1968. 408 S. NEBENT.:MEXIKANISCHE ERZAEHLUNGEN.
Oerley, Wilhelm A.
1968. BUCHREIHE GEISTIGE BEGEGNUNG DES INSTITUTS FUER AUSLANDSBEZIEHUNGEN, STUTTGART. 2..

_Der_ Llano in Flammen
Rulfo, Juan
1. Aufl. dieser Ausgabe. 1976.
ISBN 3-518-01504-4

Der Llano in Flammen
Rulfo
[Frankfurt/M.] . Suhrkamp .

DER LLANO IN FLAMMEN : ERZAEHLUNGEN / AUTORIS. UEBERS. AUS D. SPAN. VON MARIANA FRENK
Rulfo, Juan
4. U. 5. TSD.. MUENCHEN. SUHRKAMP. 1980. 159 S.. BIBLIOTHEK SUHRKAMP ; 504.
ISBN 3-518-01504-4

DER LLANO IN FLAMMEN : ERZAEHLUNGEN / JUAN RULFO. AUTORIS. UEBERS. AUS D. SPAN. VON MARIANA FRENK
Rulfo, Juan
1. AUFL.. FRANKFURT MAIN. SUHRKAMP. 1976. 159 S.. BIBLIOTHEK SUHRKAMP ; BD. 504.
ISBN 3-518-01504-4

¬Der¬ Llano in Flammen (El ilano en llamas, dt.) Erzählungen
Rulfo, Juan ; Frenk, Mariana
1964.

¬Der¬ Llano in Flammen (Il llano en llamas, dt.) Erzählungen
Rulfo, Juan ; Frenk, Mariana
1976.

Llanos
Ortegón, Carlos César ; González Afanador, Edith ; Guillot Monroy, Gabriel
Santafé de Bogotá. Diego Samper. 1995. 159 S..
ISBN 958-958050-5

Llanos de Colombia
Durán Dussán, Hernando ; Pérez Bareño, Leonel
Bogotá. Litogr. Arco. 1986. 204 S..
ISBN 958-904529-4

The Llanos frontier in Colombian history 1830-1930
Rausch, Jane M.
Albuquerque. Univ. of New Mexico Pr.. 1993. XII, 401 S..
ISBN 0-8263-1396-5

Llano sons: 3 from the Southwest : poems
Garmon, John. ; Clark, Tony, ; Harris, Jim.
Hobbs, N.M.. La Prensa,. c1976.. [43] p..

L' élan spirituel de l'hindouisme
Lacombe, Olivier
Paris. OEIL. 1986. 180 S.. Lumière des peuples.
ISBN 2-86839-061-7

Llanto: novelas imposibles
Boullosa, Carmen
1. ed., 1. reimpr.. México. Era. 1999. 122 S.. Biblioteca Era : Novela.
ISBN 968-411-290-4

Llanto: novelas imposibles
Boullosa, Carmen
1. ed.. Madrid. Ed. ERA. 1992. 122 S..
ISBN 968-411-290-4

Llanto de la espada
García Aguilar, Eduardo
México. Univ. Nacional Autónoma de México. 1992. 74 S.. El ala del tigre.
ISBN 968-362463-4

Llanto de la fama.: Reales exequias de la Serenissima Señora Da. Maria Amalia de Saxonia, reyna de las Españas, celebradas en la santa iglesia cathedral de la imperial corte mexicana, los dias 17. Y 18. de julio de 1761. Dispuestas por los Sres. comissarios Lic. D. Joseph Rodriguez del Toro ... y Lic. D. Felix Venancio Malo...
Rodríguez del Toro, José, ; Malo de Villavicencio, Félix Venancio,
[Mexico] . Imprenta nueva antuerpiana de C. y P. de Zuñiga, y Ontiveros. [1761]. [72] p..

Llanto de la religion, derramado en la muerte del señor Don Pedro Romero Terreros, caballero del Orden de Calatrava, Conde de Regla; perpetuado en las exequias funerales, y honras funebres, que como á su síndico apostólico de N.S.P.S. Francisco de Pachuca, siendo guardian el R.P. Fr. Joseph Ruiz de Villa Franca y Cardenas.
Ruiz de Villa Franca y Cárdenas, José. ; Romero de Terreros, Pedro,
México. F. de Zúñig a y Ontiveros,. 1782.. [40], 39, [1], 42 (i.e. 32), [1], 8 p..

Llanto del Vistula.
Engel, Abraham Bornstein.
México, . D. F., Ediciones de América. [1944]. 188 p., 1 l..

Llanto, ira y ternura: Guayasamín : pintor de Iberoamérica.
Quito, Ecuador. Fundación Guayasamín. 2002.. 102 p..

Llanto legionario por la presencia del capitán de la Legión, Manuel Marra-López y Argamasilla
Maciá Serrano, Antonio
[Madrid?. s.n.,. 1940- ] . v. ;.

Llanto milenario
Ordenes Pincheira, Carlos
[Santiago de Chile]. Ed. Semejanza. 2000. 42 S.. Colección de la costa : Poesía.
ISBN 956-759020-6

Llanto para Alfonso Sastre
Ary dos Santos, José Carlos
Portugal. Discofilo. 1975. 1 Schallpl.

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
García Lorca, Federico ; Hernández, Mario
Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
ISBN 84-7812-440-3

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías: de Federico García Lorca à Maurice Ohana
Deval, Frédéric [Hrsg.]
1. éd. Arles. Actes Sud. 1992. 137 S..
ISBN 2-86869-864-6

Llanto por Ignacio Sánchez Mej†as: Federico Garc†a Lorca ; ed. facs†mil
Alonso, Dámaso
[Santander]. Inst. Cultural de Cantabria, Diputación Regional de Cantabria. 1982. 95 S. : Ill..
ISBN 84-85349-26-1

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías: poème de Federico García Lorca
Ohana, Maurice ; García Lorca, Federico ¬[Textverf.]¬ ; Gómez, José L. ¬[Sprecher]¬ ; Jarry, Michel ¬[Bariton]¬ ; Chojnacka, Elisabeth ¬[Cembalo]¬ ; Guschlbauer, Theodor ¬[Ltg.]¬
1 Aufl.. Paris. Ed. Costallat. P 1978. 1 Schallpl. in Album. Artistique.