Livslinier
Borum
(Cph.) . Gyldendal. 1962. 92 s..

Livslinjer: 50 ¯rs invandring till Väster¯s stift : en intervjubok
Lund, Berit, ; Schiölde, Gunilla, ; Wiliams, Michael
Väster¯s. Väster¯s stift. 1996 ; . 78 s..

Livsl¯ngt lärande: ny uppgift eller nytt argument? : rapport fr¯n ABM-forum 2001
Almerud, Peter,
Nacka. DIK-förbundet,. cop. 2002. 48 s..

Livslångt lärande: bättre möjligheter till utbildning för vuxna med utvecklingsstörning
Hallerfors, Hans, ; Borgström, Eva
Stockholm. Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) ;. 2004. 31 s..

Livslångt lärande i arbetslivet: steg på vägen mot ett kunskapssamhälle ; ett diskussionsunderlag ; rapport från en expertgrupp till Kommittén om ett Nationellt Kunskapslyft för Vuxna
Stockholm. Fritze. 1996. 85 S.. Statens offentliga utredningar ; 1996,164.
ISBN 91-38-20419-3

Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen: Fleninge 1820 - 1890
Selander, Sven-Åke
Uppsala. Jala Bok & Musik AB. 1986. 221 S..
ISBN 91-86800-01-9

Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen: Fleninge 1820 - 1890 ; [Engl. Zsfassung:] Life-long education in the Swedish parish. Fleninge 1820 - 1890
Selander, Sven-Åke
Uppsala. Erene/Jala Bok & Musik AB. 1986. 221 S.. Människor, samhälle, kyrka.
ISBN 91-86800-01-9

Livsl¯ngt lärande och folkbibliotek = [Lifelong learning and public libraries]
Malmström, Jessica
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2005. 72 s..

Livsløp, familie, samfunn: endring av familiestrukturar in Norge på 1800-talet
Solli, Arne
2003. XV, 430 S..
ISBN 82-90992-12-2

Livsløp og alderdom: kvinneliv og mannsliv : gamle forteller sin livshistorie
Thorsen, Kirsten
Oslo. Norsk gerontologisk institutt (NGI),. 1992. 454 s..

Livsløp og livshistorier: fire bidrag til en livsløpsforst¯else av alderdommen
Bjelland, Anne Karen
Oslo. Norsk gerontologisk institutt (NGI),. 1992. 100 s..

Livsmagt: nye perspektiver på kultur, magt og køn
Andersen, Linda ; Wedell Pape, Lis ; Rostgård, Marianne
Århus. Århus Universitetsforl.. 1990. 225 S.. Årbog för kvindeforskning ; 2.
ISBN 87-7288-268-9

Livsmedel och energi från vall - en förutsättning för ett uthålligt samhälle!: Konferens den 27 november 1997
Eriksson, Tord [Hrsg.]
Stockholm. Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.. 1998. 78 S.. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift ; 137,12.
ISBN 91-88780-47-3

Livsmedel och hälsop¯st¯enden - för vem?: dokumentation, utvärdering, marknadsföring 22-23 oktober 2003 i Uppsala : abstract book
Stockholm. Swedish Nutrition Foundation [Livsmedelsverket],. 2003 ; . [16] bl..

Livsmedelsbistånd för utveckling: en utvärdering av Sveriges multilaterala livsmedelsbistånd
Stockholm. Liber Allmänna Förl.. 1984. 81 S.. Ds UD : Utrikesdepartementet ; 1984,8.
ISBN 91-38-08655-7

Livsmedelsbutikens laghund: uppslagsord fr¯n A till Ö om lagar, regler, överenskommelser och riktlinjer som reglerar livsmedelsbutikens verksamhet
Lennep, Maud
Stockholm. SSLF och tidningen Livs,. cop. 1993 ; .

"Interkulturelle Germanistik": Dialog der Kulturen auf Deutsch?
2., erg. Aufl.. Frankfurt am Main ¬[u.a.]¬. Lang. 1991. 210 S..
ISBN 3-631-43940-7

Livsmedelsförsörjningen i övre Norrland
Liljenäs, Ingrid
Umeå. Geografiska Inst., Umeå Univ.. 1986. 238,XIII S.. Gerum. Kulturgeografi ; 4.
ISBN 91-7174-245-X

Livsmedelsförsörjningen och miljön: referat fr¯n Staffanstorps och Svedala kommuners seminarium den 27 augusti 1997, i seminarieserien; Den bärkraftige sk¯ningen
Malmö ; . Malmöhus lñs landsting. [19987]. 3621 s..

Livsmedelshandlarnas laghund: uppslagsord fr¯n A till Ö om lagar, regler, överenskommelser och riktlinjer som reglerar livsmedelsbutikens verksamhet
Stockholm. Livsmedelshandlareförbundet (SSLF),. 1996- .

Livsmedelshygien och småskalig livsmedelsproduktion
Stockholm. Allmänna Förl.. 1993. 118 S.. Statens offentliga utredningar ; 1993,6.
ISBN 91-38-13271-0

Livsmedelsindustri
Stockholm. Liber Förl.. 1978. 475 S.. Utredning från Statens Industriverk, SIND ; 1978, 8.
ISBN 91-38-04497-8

Livsmedelsindustri inför nya utmaningar: produktutveckling inom svenska livsmedelsföretag = New challenges for Swedish food industry : product development in Swedish food companies
Bäck, Mattias
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 2004. 35 s..

Livsmedelsinköpens regionala variationer
Bäck, Lennart
Uppsala. Kulturgeografiska Institutionen. 1983. 108 S.. Forskningsrapporter / Upp. auch in engl. Sprache.
ISBN 85-88757-04-4

Livsmedelskonsumtionen i Norden 1965-1998: nationell, ¯rlig per capita statistik = Food consumption in the Nordic countries 1965-1998 : national, annual food balance sheets
København. Nordic Council of Ministers,. cop. 2001. 84 s..

Livsmedelskonsumtionen i Norden 1965 - 1998, nationell, årlig per capita statistik
København. 2001. 84 S.. TemaNord ; 2001,527.
ISBN 92-893-0611-4

Livsmedelskontrollen vässar tñderna: h¯rdare tag mot företag som inte följer bestämmelserna
Croon, Lars Börje,

Livsmedel som bist¯nd
Webb
Kbh. . WFP, World Food Programme. [2002] . 28 sider.

Livsmedel som bist¯nd: trender, behov och utmaningar under 2000-talet
Webb, Patrick
Köpenhamn. WFP nordisk kontor,. [2003]. 27 s..

Livsmedelspolitiken och tjänstemännen
Stockholm. 1981. 47 S.. TCO Kongress '82, Kongresstryck ; 3.
ISBN 91-7168-151-5

Livsmedelspolitik för konsumenterna: reformen som kom av sig
Stockholm. Fritze. 1994. 232 S.. Statens offentliga utredningar ; 1994,119.
ISBN 91-38-13780-1

Livsmedelspolitik för konsumenterna - reformen som kom av sig: slutbetänkande av Konsumentberedningen
Stockholm. Fritze. 1994. 232 S.. Statens offentliga utredningar ; 1994,119.
ISBN 91-38-13780-1

Livsmedelssektorns syn på växtnäring från stad till land
Berglund, Maria
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv., Inst. för Lantbruksteknik. 2001. Rapport / Institutionen för Lantbruksteknik ; 244.

Livsmedelstillsyn i Sverige
Stockholm. Fritze. 1998. 300 S.. Statens offentliga utredningar ; 1998,61.
ISBN 91-38-20923-3

Livsmedelsverkets bedömning av hälsorisker med asbest i dricksvatten samt förslag till ¯tgärder för att minska korrosion p¯ asbestcementledningar för dricksvatten
Guzikowski, Gunnar
Uppsala. Statens livsmedelsverk,. [1987]. 12 bl..

Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Uppsala. Livsmedelsverket,. 2003. 77 s..

Livsmedlen och lagen: en sammanställning av officiella r¯d och regler 1985-86
Ekström, Georg
Uppsala. Statens livsmedelsverk,. 1986. [759] s..

Livsmodet i skrönans värld: en studie i Torgny Lindgrens romaner Ormens väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset
Pehrson, Ingela
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1993. 326 S.. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga Institutionen vid Uppsala Universitet ; 29.
ISBN 91-88300-20-X

Livsnära: de kyrkliga handlingarna i församlingarna : [utifr¯n ett projektarbete i Uppsala stift]
Larsson, Rolf,
Stockholm. Svenska kyrkans församlingsnämnd,. 1996. 135 s..

Livsnära: de kyrkliga handlingarna i församlingarna : [utifr¯n ett projektarbete i Uppsala stift]
Larsson, Rolf,
Uppsala. Stiftets hus [distributör] ;. 1996 ; . 132 s..

Livsnær liturgi
Robinson ; Ottosen
(Århus) . Aros. 1970. 135 s..

LIVSNYDELSE OG ANGST I EMIL AARESTRUPS FORFATTERSKAB.
NIELSEN
Kbh. . 1980. 1 bd..

¬Das¬ Paradies und die Peri: Oratorium für Solostimmen, Chor und Orchester ; Dichtung aus "Lalla Rookh" von Thomas Moore
Helsted, Dyveke ; Wewel, Günter$$9HB0004930$$b[Bass]
1 Aufl.. ¬[S.l.]¬. EMI Electrola. P 1974. 2 Schallpl. in Kassette.

Liv som namn: ett knippe vñblad till Eva
Brylla, Eva,
Uppsala. Ortnamnsarkivet i Uppsala,. 1994. 36 s..

LiV-Spektrum: Zeitschrift der GEW Hessen für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
Bad Homburg. Mensch u. Leben Verl.Ges.. 2005-.

Livsretter
Nonboe ; Simonsen
Valby . Borgen. 1991 . 199 sider.

Livsritualer: en bok om Cecilie Løveids dramatikk
Andersen, Merete Morken
[Oslo]. Gyldendal Norsk Forlag. 1998. 203 S..
ISBN 82-05-25420-6

Livsrum: unga dikter och tankar
Stockholm. Verbum. 1995. 110 S..
ISBN 91-526-2320-3

Livsrum
[Virum] . [SE Sekretariatet]. 2001 . Ca. 80 sider.

Livssansen: en studie i Baltasar Graciáns forfatterskap med saerlig henblikk på "Smaken"
Eliassen, Knut O.
Trondheim. 1994. 289 S..
ISBN 82-90896-40-9

Livsåskådningar i finlandssvensk miljö: en föreläsningsserie vid Åbo Akademi läsåret 1989-90
Kvist, Hans-Olof [Hrsg.]
Åbo. Åbo Akademis Förlag. 1990. 147 S..
ISBN 951-9498-78-8

Livsåskådningar, religion och värderingar i en invandrargrupp: en studie av sverigeungrare
Hamberg, Eva M.
Stockholm. Centrum för invandringsforskning. 2000. 194 S.. CEIFOs skriftserie ; 85.
ISBN 91-87810-53-0

Livsåskådning i kris: en empirisk studie ; [Mit engl. Zsfassung.:] View-of-life in a crisis
Kallenberg, Kjell
Lund. Doxa. 1987. 189 S.. Livsåskådningsforskning ; 5.
ISBN 91-578-0245-9

Livsåskådningsforskning: foerelaesningar hållna vid nordiskt symposium anordnat av teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 7 - 10 januari 1977
1 Aufl.. Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1977. 217 S.. Symposia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis ; 4.

Livsskildringer i tysk litteratur
Müller, Paul L.
[Kobenhavn]. Glydendal. 1928 - 1930. 240 S. : Ill.. Gyldendal's bibliotek ; 17.

Livsskildringer med sammenligning
Plutarchus ; Plutarchos
Oslo . H. Aschehoug & Co. 1967-68. 3 bd..

Livsstil: digte
Boberg, Thomas
København. Lindhardt og Ringhof. 2005. 117 S..
ISBN 87-595-2506-1

Livsstil - begreb eller metafor?
Aabo
Kbh. . HHK. 1990. 107 s..

Livsstil eller organisation: en studie av några kristna gemenskapsgrupper i 1980-talets Sverige
Frohm, Knut
Lysekil. BokHuset. 1995. 308 S..
ISBN 91-87 550 08-5

Livsstil og risikofaktorer for osteoporose hos sygeplejersker, der har valgt substitution med kvindelige kønshormoner
Hundrup
Kbh. . Statens Institut for Folkesundhed. 2001 . 98 sider.

Livsstilsmagasinet som livsmanuskript
Holm
København . 2004. 1 bd..

Livsstilsændringer for overvægtige
Johansen ; Nielsen ; Nielsen
Kbh. . Psykiatrifonden. 2003 . 67 sider.

Livsstilsrelaterade matvanor: en studie av attityder och beteende hos svenska konsumenter = Lifestyle-related food habits : a study of attitudes and behaviour among Swedish consumers
Andersson, PärJohan
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 2003. 35 s..

Livsstrategier
McGraw
Valby . Borgen. 1999 . 265 sider.

Livsstykker
Stauner
[Vordingborg] . Attika. 2001 . 116 sider.

Livssyn og digtning: strukturgrundlaget i Sigrid Undsets romaner
Heltoft, Bente
Oslo. Aschehoug. 1985. 163 S.. Meta-serie.
ISBN 82-03-15052-7

Livssyn og kjærlighet: en idéhistorisk analyse av Katie Erikssons caritasforst¯else i et sykepleieperspektiv
Holm, Reidun Kabbe
Oslo. Høgskolen i Oslo ,. [1999]. 99 s..

Livssyn og kjærlighet: en idéhistorisk analyse av Katie Erikssons caritasforst¯else i et sykepleieperspektiv
Holm, Reidun Kabbe
Oslo. Universitetet ; i samarbeid med Høgskolen i Oslo ,. 1994. 140 s..

Livstegn
Nielsen
(Grindsted) . Eget Forlag. 1943. 177 s..

Livstegn
Nissen ; Reeckmann
Kbh. . Alinea. 2000 . 128 sider.

Livstidsberäkning baserad p¯ termisk spñningsanalys =: Lifetime estimation based on thermal stress analysis
Marshall, Jonathan
Göteborg. Chalmers tekniska högsk.,. 2004. 20 bl..

Livstidsf¯ngen Carl Nilsson Schreil
Dufberg, Alan, ; Jacobsson, Owe,

Livstidsmänniskan: om meningars mening
Lindqvist, Sven
Stockholm. Ordfronts förl.. 1992. 236 S..
ISBN 91-7324-407-4

Livstillfredsställelse hos äldre, särskilt med nedsatt funktionsförm¯ga samt informella v¯rdare: i relation till hälsa, självkñsla, sociala och ekonomiska resurser i ett svenskt och europeiskt perspektiv
Borg, Christel,
Lund. Deptartment of Health Sciences, Lund University,. 2005 . 100 s..

Livstolkning i den obligatoriska skolans urval av psalmer och religiösa sånger: 1889 - 1980
Emanuelson, Ingrid
Stockholm. Almqvist & Wicksell. 1990. 199 S.. Acta Universitatis Upsaliensis : Psychologia et Sociologia Religionum ; 3.
ISBN 91-554-2557-7

Livstolkning i den obligatoriska skolans urval av psalmer och religiösa sånger 1889 - 1980
Emanuelson, Ingrid
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1990. 199 S. : graph. Darst.. Acta Universitatis Upsaliensis : Psychologia et sociologia religionum ; 3.
ISBN 91-554-2557-7

Livstolkning i den obligatoriska skolans urval av psalmer ocufl.
Emanuelson, Ingrid.
Bielefeld. Delius Klasing. 2000. 392 S..
ISBN 3-7688-1240-5

Livstr¯den: roman
Waters, Sarah ; Carlsson, Irja M.
Stockholm. Natur och kultur,. 2002 . 423, [1] s. ;.

Livstycken: om kollektivets röster, varuvärldens myter, kvinnors liv och dikt
Adolfsson, Eva
Stockholm. LiberFörlag. 1980. 300 s.. Ansikten.

Livstycken: privata dikter
Frick, Lennart
Stockholm. Kvint. 2003. 61 S..
ISBN 91-88374-27-0

Livstydning i den nordiske mythologi
Pedersen, Ole ; Glebe-Møller, Jens
[København]. Dansklaererforeningen. 1987. 184 S..
87-7704-008-2

Livstydning i den nordiske mytologi
Pedersen, Ole ; Glebe-Møller, Jens
[København]. Dansklærerforeningen. 1987. 184 S..

Livsutrymme - för vem?: dokumentation av en seminarieserie 2005
Ericsson, Ylva, ; Boström, Eva
Borlñge. Kvinnojouren i Borlñge : Tjejjouren Ophelia. 2006 . 79, [1] s..

Livs utveckling!: röster från hela ABF-Sverige om hur det särskilda statsbidraget för studier för arbetslösa ger människovärde
Myrman, Ann-Kristin, ; Tengling, Ulla
Stockholm. ABF,. 1998 ; . [3] s., s. 6-127.

Livsvaerker: studier i dansk litteraer biografi
Kondrup, Johnny
1 Aufl.. [København]. Amadeus. 1986. 317 s..
ISBN 87-87244-16-0

Livsvandring i tre akter: en analys av Tove Janssons bilderböcker Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet?, Den farliga resan
Kåreland, Lena ; Werkmäster, Barbro
Uppsala. Hjelm. 1994. 160 S. : Ill.. Svenska Barnboksinstitutet <Stockholm>: Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet ; 54.
ISBN 91-87922-53-3

Livsvarigt
Masterson ; Cohrt
[Kbh.] . Spektrum. (1971) . 190 s..

Livsveje
Krenchel
[Kbh.] . Aschehoug. 2002 . 112 sider.

Livsviktig: Arne Næss og dialogen
Næss, Arne. ; Tschudi, Henrik B.,
Oslo. Flux,. c2007. 175 p. ;.

Livsviktiga och livsfarliga atomer: om den levande världens grundämnen : kompedium utarbetat för en kurs vid Institutionen för fysiologisk botanik, Lunds universitet
Björn, Lars Olof, ; Müller, Detlev,
Lund. Institutionen för fysiologisk botanik, Univ.,. cop. 1989. 234 s..

Livsviktigt: [Social och Emotionell Träning - SET].
Kimber, Birgitta,
Solna. Ekelund,. 2001 ; . 31 s. ;.

Livsvillkor, livsformer, utbildning: en kommunstudie i pedagogisk perskpektiv
Ekman, Birgitta
Uppsala. S. Academiae Universitatis Ubsaliensis. 1992. 303 p.. Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala studies in education ; 42.
ISBN 91-554-2890-8

Livsvisdom fra alle tider
Christensen, Arthur
[K/obenhavn]. Gyldendal. 1928 - 1930. 271 S. : Ill.. Gyldendal's bibliotek ; 52.

Livsværker: studier i dansk litterær biografi
Kondrup, Johnny
S.l.. Amadeus. 1986. 317 S..
ISBN 87-87244-16-0

Livtag
Ardelius, Lars
1 Aufl.. Stockholm. Legenda. 1991. 453 s..
ISBN 91-582-1809-2

Livtag med döden: en kvinnlig kirurgs livsverk
Morton, Rosalie Slaughter
Stockholm. Geber,. 1938. 400 s..

Liv, tragedi och smak: tre essayer
Hume, David, ; Brunius, Teddy,
Uppsala. Bokgillet,. 1962 ; . 62, [1] s..

Liòvui ta°asuòkati la-asirot meshuòhrarot
Ovadia-Yosef, Debby.
Yerushalayim. ha-Mosad le-viòtuaòh le®umi, Minhal ha-meòhòkar òveha-tikhnun,. [1997]. 24, [28] p. ;.

Liv Ullmann: eine Biographie in Bildern
Outerbridge, David E.
Dt. Erstveröff.. München. Heyne. 1979. 255 S. : Ill.. Heyne-Bücher ; 5679.
ISBN 3-453-01129-5

Liv Ullmann: livslinjer
Bjørnstad, Ketil
Oslo. Aschehoug. 2005. 269 S..
ISBN 82-03-23260-4

Liv Ullmann: Szenen eines Lebens
Hambro, Edvard
Dt. Erstausg.. München. Dt. Taschenbuch-Verl.. 2001. 277 S.. dtv ; 24268 : Premium.
ISBN 3-423-24268-X kart. : DM 28.00, EUR 14.50 (ab 1.1.2002)

Liv Ullmann: eine Biographie in Bildern. Zsgest. von David E. Outerbridge
Outerbridge, David F. ; Dill, Marion
München. Heyne. 1980. 255 S. : überwiegend Ill.. Heyne-Buch ; 5679..

Liv Ullmann: ihre Filme - ihr Leben
Outerbridge, David E. |9 10900471X
München. Heyne. 1984. 255 S.. [Heyne-Bücher : 32], Heyne-Filmbibliothek ; 75.
3-453-86075-6 |b kart. : DM 7.80

Liv Ullmann: Lebenswege
Bjørnstad, Ketil ; Ullmann, Liv ; Krüger, Knut [Übers.]
2. Aufl.. München. btb. 2006. 253 S..
ISBN 3-442-75175-6

Liv Ullmann: Lebenswege
Ullmann, Liv ; Bjørnstad, Ketil
Genehmigte Taschenbuchausg., 1. Aufl.. München. btb. 2008. 253 S.. btb ; 73775.
ISBN 978-3-442-73775-8

Liv Ullmann: interviews
Ullmann, Liv, ; Long, Robert Emmet
Jackson. University Press of Mississippi,. 2006. xxii, 229 s. ;.

LIV ULLMANN : E. BIOGRAPHIE IN BILDERN / ZSGEST. VON DAVID E. OUTERBRIDGE. DT. UEBERS. VON MARION DILL
Outerbridge, David E.
DT. ERSTVEROEFF.. MUENCHEN. HEYNE. 1980. 255 S. : UEBERWIEGEND ILL.. HEYNE-BUECHER ; NR. 5679.
ISBN 3-453-01129-5

Liv Ullmann : eine Biographie in Bildern / zusammengestellt von David E. Outerbridge ; [Deutsche Übersetzung von Marion Dill]
Outerbridge, David E.
München. Heyne ,. 1980. 255 s..

Liv Ullmann, Lebenswege
Bjørnstad, Ketil ¬[Sonst.]¬ ; Ullmann, Liv ¬[Sonst.]¬ ; Krüger, Knut ¬[Übers.]¬
1. Aufl.. München. btb. 2006. 253 S..
ISBN 978-3-442-75175-4 : Pp. : EUR 19.95

Liv Ullmann - livslinjer
Bjørnstad, Ketil ; Ullmann, Liv
Oslo. Aschehoug. 2005. 269 S..
ISBN 82-03-23260-4

Liv und ich,
[Anker, Nini (Roll), ; Magnus, Erwin, ; Richter, Klaus, [from old catalog]
Berlin, . Universitas. [c1929]. 108, [1] p..

Liv. V, 2-6 griechisch.
Livius, Titus, ; Herodotus, ; Sallustius Crispus, Gaius, ; Kraz, Heinrich
Stuttgart, . 1859.. 45 S..

Livvakten
Masterson, Louis ; Asserg¯rd, Gunvor
Malmö. Winther,. 1991 ; . 159, [1] s. ;.

Livvakten
Masterson, Louis, ; Asserg¯rd, Gunvor
Stockholm. B. Wahlström,. 1980 ; . 117 s. ;.

Liv, verk och tid: till biografiskrivandets renässans
1 Aufl.. Stockholm. Kungl. Musikaliska akad.. Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie ; 82.

Livvin murdehen foneetiekku: opetusmoniste
Markianova, Ljudmila Fedorovna
Petroskoi. Petroskoin Valtionyliopisto. 1992. 56 S..
ISBN 5-230-08934-2

Livvin murdehen morfolougii: verbit, adverbit ; opastusmoniste
Markianova, Ljudmila Fedorovna
Petroskoi. Ven'an Federatsien valdivon üliopastuskomitiettu, Petroskoin Valdivonüliopisto. 1995. 94 S..
ISBN 5-230-09051-0

Livy: in fourteen volumes
Livius, Titus
London [u.a.]. Heinemann. The loeb classical library ; ....

Livy: the composition of his History
Luce, Torrey J.
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. 1977. XXVII, 322 S..
ISBN 0-691-03552-0

Livy
Dorey, Thomas Alan
London. Routledge and K. Paul. 1971. xii, 212 p., 4 plates. Greek and Latin studies: classical literature and its influence.
ISBN 0-7100-6876-X : £3.50

Livy: Book I, complete; books XXI and XXII, with omissions; and selections from books XXVI, XXVII, and XXX
Livius, Titus ; Westcott, J. H. ¬[Hrsg.]¬
Boston [u.a.]. Allyn and Bacon. 1951. XXXIII, 431 S.. Allyn and Bacon's college latin series.

Livy: in 14 vol.
Livius, Titus ; Foster, Benjamin O. [Übers.]
Repr. Cambridge, Mass. [u. a.]. Harvard Univ. Pr. [u. a.]. 1962. 1 - 14. The Loeb classical library ; ...
ISBN 0-674-99366-7

Livy: opyt vozraÏzdenija poÏcti isÏceznuvÏsego naroda
RyÏzakova, Svetlana I.
Moskva. Rossijskaja Akad. Nauk, Inst. ÇEtnologii i Antropologii. 2001. 53 S.. Issledovanija po prikladnoj i neotloÏznoj Çetnologii ; 143.
ISBN 5-201-13758-X

Livy: reconstructing early Rome
Miles, Gary B.
1. print., Cornell paperbacks. Ithaca [u.a.]. Cornell Univ. Press. 1997. XI, 251 S..
ISBN 0-8014-8426-X pbk.: alk. paper

Livy: book XXI
Livius, Titus ; Walsh, Patrick G.
Repr., with minor corr.. Bristol. Bristol Class. Pr. u.a.. 1985. V, 263 S. : Kt..
ISBN 0-86292-178-3

Livy
Livius
London . William Heinemann. 1919-59.. 14 bd..

Walsburg
Hoffmann und Campe,. 2002..

Livy: Ab urbe condita, book VI
Kraus, Christina Shuttleworth
1. publ.. Cambridge. Cambridge Univ. Press. 1994. X, 356 S. : Kt.. Cambridge Greek and Latin classics.
ISBN 0-521-41002-9

Livy: Book XXII
Thompson, John ; Plaistowe, Francis Giffard
Repr.. Bristol. Bristol Classical Press. 1988. XIV, 136 S. : Kt..
ISBN 1-85399-059-0

Livy: Book XXII
Capes, William W. ; Melhuish, J. ; Capes, William W.
Nachdr. d. Ausg. [London] 1890. Bristol. Bristol Class. Pr.. 1982. XXIII, 213 S. : Ill..
ISBN 0-86292-024-8

Livy: Book XXXVI: liber XXXVI
Walsh, Patrick G.
Warminster. Aris & Phillips. 1990. IX, 134 S..
ISBN 0-85668-523-2

Livy, Ab urbe condita, book VI
Kraus, Christina Shuttleworth ; Livius, Titus
Cambridge. Cambridge Univ. Press. 1994. VII, 356 S.. Cambridge Greek and Latin classics.
0-521-42238-8

Livy, Ab vrbe condita: book VI
Livius, Titus ; Kraus, Christina Shuttleworth
1. Aufl. Cambridge [u.a.]. Cambridge University Press. 1994. X, 356 S.. Cambridge Greek and Latin classics.
ISBN 0-521-41002-9

Livy and early Rome: a study in historical method and judgment
Forsythe, Gary
1 Aufl.. Stuttgart. Steiner. 1999. 147 S.. Historia : Einzelschriften ; 132.
ISBN 3-515-07495-3

Livy and senatorial politics, 200 - 167 B.C.: the evidence of the fourth and fifth decades
Briscoe, John
1982.

Livyat hen: ha-helek ha-shelishi min ha-ma'amar ha-shishi Ma`aseh Bereshit
Levi ben Abraham ben Hayyim, ; Kreisel, Howard T.
Yerushalayim. ha-Igud ha-`olami le-mada`e ha-yahadut ;. 764 [2004]. 10, 480 s..

Livy, book I
Seeley, John Robert
3. ed.. Oxford. Clarendon Press. 1881. VII, 199 S.. Clarendon Press series.

Livy, book I
Livius, Titus ; Gould, Howard E.
Repr. Bristol. Bristol Classical Press. 2001. XXI, 271 S..
ISBN 0-86292-296-8

Livy, book I
Gould, Howard E. ; Whiteley, Joseph L.
1. publ., repr.. London. Bristol Classical Press. 1998. XXI, 271 S. : Kt..
ISBN 0-86292-296-8

Livy, book II
Whiteley, Joseph L.
Reprint.. London. Bristol Classical Press. 1995. XXII, 269 S. : Kt..
ISBN 1-85399-456-0

Livy, book IX
Anderson, William Blair
3. ed., reprint.. Cambridge [u.a.]. Univ. Press. 1953. XXIV, 276 S. : Kt.. Pitt Press series.

Livy books 1-10
Livius, Titus
Oxford. 1874.

Livy, Book V
Ross, Robert I. ; Livius, Titus
Reprinted. Bristol. Bristol Classical Press. 1997. XXI, 186 S..
ISBN 1-85399-442-1

Livy, Book VI
Marshall, Frederick Henry
Reprint.. Cambridge [u.a.]. Univ. Press [u.a.]. 1934. XXXIV, 171 S. : Kt.. Pitt Press series.

Livy, book XXI
Walsh, Patrick G.
Repr.. London. Bristol Classical Press. 1997. V, 263 S. : Ill., Kt..
ISBN 0-86292-178-3

Livy, book XXI
Walsh
Bristol . Class. Pr. .

Livy, Book XXII
Dimsdale, Marcus Southwell
Reprint.. Cambridge [u.a.]. Univ. Press. 1959. XVI, 260 S. : Kt.. Pitt Press series.

¬Livy¬ Book XXVII
Livius, Titus ; Campbell, S. G. ¬[Hrsg.]¬
Repr. Cambridge. Univ. Press. 1937. XXVIII, 218 S.. Pitt Press series.

Livy, book XXX
Butler, Harold E. ; Scullard, Howard Hayes
Reprint.. London. Methuen. 1959. IX, 144 S. : Ill., Kt..

Livy, Book XXX
Butler, Harold E. ; Scullard, Howard Hayes
2. impr.. Letchworth, Hertfordshire. Bradda Books. 1983. IX, 176 S. : Kt..

Livy, his historical aims and methods
Walsh, Patrick Gerard
Reprinted. Cambridge. Cambridge U. P.. 1976. 11, 300 S..
ISBN 0-521-06729-4

LIVY ON THE ILLYRIAN ORGANIZATIO
WEBER
1983.

Livy on the Illyrian organization in the second century B. C.
Weber, Ronald J.
Ann Arbor, Mich.. Univ. Microfilms Internat.. 1983. IV, 228 S..

Livy's exemplary history
Chaplin, Jane D.
1 Aufl.. Oxford. Oxford Univ. Press. 2000. XII, 245 S..
ISBN 0-19-815274-4

Livy's history of Rome
Livius, Titus ; Craigie, William Alexander ; Bellenden, John
Edinburgh ; London.

Livy's written Rome
Jaeger, Mary
1 Aufl.. Ann Arbor. Univ. of Michigan Press. 1997. XII, 205 S..
ISBN 0-472-10789-5