Listy z grobów dziecinnych
Lenartowski, Andrzej
Wyd. 1. Warszawa. MlodzieÇzowa Agencja Wydawn.. 1989. 233 S..
ISBN 8320330726

Listy z lat 1870 - 1927
Baudouin de Courtenay, Jan Niecislaw ; Stachurski, Edward
Kraków. Wydawn. Naukowe Akad. Pedag.. 2002. 352 S.. Prace monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 351.
ISBN 83-7271-189-5

Listy z Lubianki
BieÂn, Adam ; Kunert, Andrzej Krzysztof ; Stanowska-CichoÂn, Boguslawa
Wyd. 1. Kraków. Wydawn. Literackie. 1997. 306 p., [16] p. of plates.
ISBN 83-08-02697-4

Listy z mojego Rzymu.
Morcinek, Gustaw,
Rzym. Biuro Prasowe Biskupa Polowego W. P.,. 1946.. 147 p.;.

Listy z podróÇzy do Ameryki
Sienkiewicz, Henryk
Warszawa. ÂSwiat KsiÑaÇzki. 2004. 557 S..
ISBN 83-7391-070-0

Listy z podróÇzy do Ameryki
Sienkiewicz, Henryk
Wyd. 2. Warszawa. PaÂnstwowy Inst. Wydawn.. 1986. 423 S..
ISBN 83-06-01153-8

Listy z podzemia: súborná dokumentácia krest½anskéj samizdatovej publicistiky na Slovensku v rokoch 1945-1989
Lesnák, Rudolf
Bratislava. Smolik. 1998. 487 S..
ISBN 80-8871726-4

Listy z podzemia: súborná dokumentácia kresítanskej samizdatovej publicistiky na Slovensku v rokoch 1945-1989
Lesénák, Rudolf.
Bratislava. USPO Peter Smolik,. 1998.. 487 p..

Listy z Poznania: wybór felietonów z 2. po/l. XIX wieku
Data, Jan
Wyd. 1.. PoznaÂn. Wyd. PoznaÂnskie. 1988. 258 S. : Ill..
ISBN 83-210-0718-x

Listy z Poznania: wybÐor felietonÐow z drugiej po±owy XIX wieku
Data, Jan.
PoznaÐn. Wydawn. PoznaÐnskie,. 1988.. 258 p..

Listy z Prahy
Skilling, Harold Gordon
Toronto. Sixty-Eight Publ.. 1988. 199 S..
ISBN 0-88781-185-X

Listy z prowincji: korespondencja wizytatorów generalnych, rektorów i nauczycieli ze SzkolÑa GlównÑa KoronnÑa 1779 - 1794
Mrozowska, Kamilla [Hrsg.]
Warszawa. Wydawn. Inst. Historii Nauki PAN. 1998. 432 S.. Archiwum dziejów oÂswiaty ; 12.
ISBN 83-86062-06-1

Listy z Rabarbaru
Redlinski, Edward
Biaystok. Krajowa Agencjy Wydawn.. 1986. 122 S..

Listy z Syberii
KrzyÇzewski, Waldemar
Przasnysz. Wydawn. Techniczne Grzegorz Safinowski. 1997. 94 p..
ISBN 83-90061-46-5

Listy z wiæezienia, 1879.
Piekarski, Witold,
Wroc±aw, . Zak±ad Narodowy im. OssoliÐnskich,. 1953.. 65 p..

Listy z wiÖezienia
Piekarski, Witold ; Zathey, Jerzy
1953.

Listy z wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920
Rostworowski, Stanislaw
Warszawa. Wydawn. "Adiutor". 1995. 354 S..
ISBN 83-86100-11-7

List Zelazny
Ma\0142ecki
Posnaniae . 1854. 1 bd..

List z podrózy: (zapisy liryczne = Briefe von einer Reise : (lyrische Notizen)
Herbst, Lothar
Berlin. Pogl. 1987. 57 s..

List z tamtego Âswiata
MakuszyÂnski, Kornel
Wydanie 3. Kraków. Wydawnictwo Literackie. 1988. 396 S.. Utwory wybrane / Kornel MakuszyÂnski.
ISBN 83-08-01854-8

Die List zu überleben: Roman
Déon, Michel ; Carroux, Margaret
1. Aufl.. München. Ehrenwirth. 1978. 377 S..

Die List zu überleben: Roman. Dt. von Margaret Carroux
Déon, Michel
Reinbek b.Hamburg. Rowohlt. 1982. 377 S.. Rororo. 4913..
ISBN 3-499-14913-3

LISU annual library statistics: featuring trend analysis of UK public and academic libraries
Loughborough . Library and Information Statistics Unit, Department of Information and Library Studies, Loughborough University. 1992-.

LISU annual library statistics 1994: featuring trend analysis of UK public and academic libraries 1983-93
Sumsion, John ; Berridge, Pamela J. ; Creaser, Claire
Loughborough. Library and Information Statistics Unit, Dept of Information and Library Studies, Loughborough Univ.,. 1994. x, 199 s..

Lisuarte de Grecia: de Feliciano de Silva (Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1525) ; guía de lectura
Sales Dasí, Emilio José
Alcalá de Henares. Centro de Estudios Cervantinos. 1998. 78 S.. Guías de lectura caballeresca ; 19.
ISBN 84-88333-32-3

Lisuarte de Grecia: de Juan Díaz (Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1526) ; [libro VIII] ; guía de lectura
Sales Dasí, Emilio José
Alcalá de Henares. Centro de Estudios Cervantinos. 2001. 126 S.. Guías de lectura caballeresca ; 21.
ISBN 84-88333-52-8

Lisuarte de Grecia: (Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1525)
Silva, Feliciano de ; Sales Dasí, Emilio
Alcalá de Henares. Centro de Estudios Cervantinos. 2002. XXXVI, 229 S.. Los libros de Rocinante ; 12.
ISBN 84-88333-64-1

Lisuarte de Grecia de Feliciano de Silva (Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1525): guía de lectura
Sales Dasí, Emilio José
Alcalá de Henares. Centro de Estudios Cervantinos. 1998. 78 S.. Guías de lectura caballeresca ; 19.
ISBN 84-88333-32-3

Lisuarte de Grecia de Juan Díaz: (Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1526) ; guía de lectura
Sales Dasí, Emilio José
Alcalá de Henares. Centro de Estudios Cervantinos. 2001. 126 S.. Guías de lectura caballeresca ; 21.
ISBN 84-88333-52-8

Lisuart und Dariolette: [oder, Die Frage und die Antwort] : comische Oper in drey Acten.
Hiller, Johann Adam, ; Schiebeler, Daniel,
Leipzig. gedruckt bey B.C. Breitkopf und Sohn,. [1769].. 1 vocal score (105 p.).

LISU British academic book prices report
Loughborough. Library & Inf. Statistics Unit.

LISU British academic book prices report
[London] . British Library Board. 1987-.

LISU occasional paper
Loughborough. 1992.

Lisu project field report
Illinois. University.

LISU Public library statistics report
Loughborough.

Li-surÅat al-lail hatafa aÖs-ÖsabÅaÖh: al-malik °Abd-al-°AzÅiz ; dirÅasa waØtÅa±iqÅiya
TuwaiÏgirÅi, °Abd-al-°AzÅiz Ibn-°Abd-al-MuÖhsin at-
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis. 1997. 862 S..
ISBN 1-85513-255-9

LISU review of CIPFA public library statistics
Sumsion, John ; Creaser, Claire
Loughborough. Library and Information Statistics Unit, Department of Information and Library Studies, Loughborough University. 1996. II, 61 S.. LISU occasional paper ; no. 14.
ISBN 0-948848-85-5 (spiralgeh.) : £ 16.50

Lisuride and other dopamine agonists: basic mechanisms and endocrine and neurological effects
Calne, Donald B.
New York. Raven Press,. c1983.. xxi, 553 p..

LisæutÊu kyæongje sasang yæon¯gu
Yi, Chu-Sæong
Sæoul. Pæommunsa. 1994. II, 272 S..
ISBN 89-18-10027-2

LISU USA academic book prices report
Loughborough.

Lisu zu =: Lisu nationality
Wang, Huasha.
[Kunming Shi]. Yunnan mei shu chu ban she,. 2001.. 89 p..

¬L'¬ ÅIÂsvaragÅitÅa: le chant de ÂSiva ; texte extrait du KÅurma-PurÅaÖna
Dumont, Paul-Emile ¬[Übers.]¬
Baltimore. Johns Hopkins Press [u.a.]. 1933. 251 S..

L'Iâsvaragita, le chant deâòSiva;: texte extrait du Kurmapuraòna,
Dumont, Paul Émile,
Baltimore, . The Johns Hopkins Press;. 1933.. 251 p..

Lisy Zachidnoho rehionu Ukraïny
Hensiruk, Stepan AntonovyÏc ; NyÏznyk, Marija Stepanivna ; Kopij, Leonid IvanovyÏc
L½viv. Halyc½ka Vidavn. Spilka. 1998. 406 S..
ISBN 966-715542-0

Liszka, James J. : The semiotic of myth: a critical study of the symbol: Bloomington 1989
Maranda, Pierre
1993.

Liszt
Perényi, Eleanor
London. Weidenfeld & Nicolson. 1974. 466 S. : Ill..

Liszt: ¬die¬ Geschichte seines Lebens, Schaffens und Wirkens
Rehberg, Paula
1. Aufl.. München. Goldmann. 1978. 731 S..
ISBN 3-442-33005-X

Liszt
Rostand, Claude
Paris. Éd. du Seuil. 1972. 187 S.. Solfèges ; 15.

Liszt
Hamburger, Klára
2., jav., böv. k. Budapest. Gondolat. 1980. 483 S.. Zenei Kiskönyvtár.
ISBN 963-280-774-X

Liszt
Wilkinson, Anthony
Li III.B.1.. London. Macmillan. 1975. 112 S.. The musicians.
ISBN 0-333-15064-3

Liszt: Sonata in B minor
Hamilton, Kenneth
Cambridge [u.a.]. Cambridge Univ. Press. 1996. XII, 89 S.. Cambridge music handbooks.
ISBN 0-521-46570-2

Liszt: 1811 - 1886
Moysan, Bruno
[Paris]. Gisserot. 1999. Pour la musique ; 9.
ISBN 2-87747-446-1

Liszt: a musica c¡mu francia foly¢irat 1911 ... ; musica von Oktober 1911 zum Jubiläum des 175. Geburtstages und des 100. Todestages von Franz Liszt
Liszt, Franz
Faks. Ausg.. Senlis-Budapest. Fondation Cziffra. 1986. 131 S..
ISBN 963-600-013-1

Liszt: Rhapsodie et improvisation
Jankélévitch, Vladimir ; Schwab, Françoise
Paris. Flammarion. 1998. 173 S..
ISBN 2-08-067686-5

Liszt
Watson, Derek
Paperback ed.. London. Dent. 1990. XII, 404 S.. The Master musicians series.
ISBN 0-460-12599-0

Liszt
Watson, Derek
1st American ed. New York. Schirmer Books. 1989. xii, 404 p., [8] p. of plates.
ISBN 0-02-872053-0 : $24.95

Liszt
Gut, Serge ; Gut, Inge [Übers.]
Vollst. neu bearb. Aufl.. Sinzig, Rhein. STUDIO. 2006. 900 S..
ISBN 3-89564-115-4 Pb. : ca. EUR 50.00, EUR 42.00 (Subskr.-Pr. bis 31.12.2005)

Liszt: Faksimileausg. der französischen Zeitschrift "Musica" vom Oktober 1911 zum Jubiläum des 175. Geburtstages und des 100. Todestages von Franz Liszt
Liszt, Franz
Senlis-Budapest. Fond. Cziffra. 1986. 131 S. : Ill..
ISBN 963-600-013-1

Liszt: sonata in B minor
Williams, Graham
Leeds. Mayflower Enterprises. 1991. 43 S.. Mayflower study guides ; 14.
ISBN 0-946896-30-5 (kart.) : No price

Liszt: pinoforte 2 ms
Liszt, Franz ; Lendvai, Erwin ¬[Hrsg.]¬
Leipzig. Domkowsky. c 1924. 24 S..

Liszt
Sitwell, Sacheverell ; Kentner, Louis
Rev. ed. London. Columbus Books. 1988. XXX, 400 S.. The lively arts.
ISBN 0-86287-395-9

Liszt: a Musica címü francia folyóirat 1911. októberi számának hasonmás kiadása Liszt Ferenc születésének 175. és halálának 100. évfordulója alkalmából ; Faksimileausgabe der französischen Zeitschrift Musica von Oktober 1911 zum Jubiläum des 175. Geburtstages und des 100. Todestages von Franz Liszt
Liszt, Franz
Senlis [u.a.]. Cziffra. 1986. 131 S..
ISBN 963-600-013-1

Liszt
Beckett
London . J.M. Dent. New York. (1956). IX + 185 s..

Liszt: eine Biographie
Kapp, Julius
Berlin . Schuster u. Loeffler. 1916. 309 S..

Liszt: Ferenc
Liszt, Ferenc ; Joó, Árpád
P 1994.. (19:48 Min.)..

Liszt: Franz
Liszt, Franz ; Schiller, Friedrich
[1856-1858]..

Liszt: sämtliche sinfonischen Dichtungen
Liszt, Franz,
London. Philips,. [ca. 1975]. 5 Schallpl. in 1 Cass..

Liszt
Watson
London . Dent. 1989. 404 s., [8] tav..

Liszt
Liszt
[S.l.] . Lyrinx .

Liszt 2000: [the great Hungarian and European master at the threshold of the 21st century] : selected lectures given at the International Liszt Conference in Budapest, May 18 - 20, 1999
Hamburger, Klára
Budapest. 2000. 368 S..
ISBN 963-00-3729-7

Liszt: Sonata in B minor
Hamilton, Kenneth
Cambridge [u.a.]. Cambridge Univ. Press. 1996. XII, 89 S.. Cambridge music handbooks.
ISBN 0-521-46570-2 hbk.

Liszt Academy of Music Budapest
Gádor, Ágnes ; Szirányi, Gábor ; Pokoly, Judit ; Kárpáti, János
Budapest. Osiris. 2000. 114 S..
ISBN 963-379-973-2

Liszt a Como e Milano
Chiappari, Luciano,
Ospedaletto (Pisa). Pacini,. [1997]. xii, 403 p..

Liszt a Firenze, Pisa e Lucca
Chiappari, Luciano
Pisa. Pacini. 1989. xiv, 207 p..
ISBN 88-7781-010-6 : L25000

Liszt after Lamartine: ¬Les¬ Préludes.
Main, Alexander
1979.

Liszt-Album: Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung
Liszt, Franz ; Albert, Eugen ¬d'¬ ¬[Bearb.]¬
[Ausg. für] tiefe Stimme. Leipzig. Kahnt.

Liszt Album: zongorára ; [Noten]
Liszt, Franz
Budapest. ZenemuÍkiadó Vállalat. 1964. 67 S..

Liszt-Album: Achtzehn beliebte, mittelschwere Stücke für Klavier zweihändig
Liszt, Franz ; Raillard, Theodor
[Musikdruck], Ausgew., rev. und hrsg. von Theodor Raillard. Leipzig. Steingräber. 1930. 88 S..

Liszt, a magyar
Vitéz, István
[Rajka]. Vitéz. 1991. 87 S..
ISBN 963-02-9008-3

Liszt a miÐenk!
Hubay, Jenîo,
Budapest. A Liszt NövendÐekek EmlÐekbizottsÐaga,. c1936.. 240 p., [54] p. of plates.

Liszt and Agnes Street-Klindworth: a spy in the Court of Weimar?
Walker, Alan.
Budapest, . 1986..

Liszt and Beethoven: The Creation of a Personal Myth
Keiler, Allan
1988 - 1989.

Liszt and his world: proceedings of the International Liszt Conference held at Virginia Polytechnic Institute and State University, 20 - 23 May 1993
Saffle, Michael Benton ¬[Hrsg.]¬
Stuyvesant, NY. Pendragon Press. 1998. XI, 391 S. : Ill., Notenbeisp.. Franz Liszt studies series ; 5 : Analecta Lisztiana ; 1.
ISBN 0-945193-34-3

Liszt and national aspirations
Bellman, Jonathan D.
2006.

Liszt and Prague
Liszt, Franz, ; Panenka, Jan. ; Liszt, Franz, ; Liszt, Franz, ; Schubert, Franz, ; Liszt, Franz, ; Liszt, Franz, ; Liszt, Franz,
[Czechoslovakia]. Supraphon,. p1988.. 1 sound disc.

Liszt and the birth of modern Europe: music as a mirror of religious, political, cultural, and aesthetic transformations : proceedings of the international conference held at the Villa Serbelloni, Bellagio (Como) 14-18 December 1998
Dalmonte, Rossana ; Saffle, Michael,
Hillsdale, N.Y.. Pendragon Press,. cop. 2003. 341 s..

Liszt and the cross: Tonträger
[S.l.] . Liszt Digital .

Liszt and the Mozart Connection
Wright, William
2007.

Liszt at the opera: 1 ; operatic fantasies, paraphrases and transcriptions : Franz
Liszt, Franz ; Howard, Leslie
P 1990.. (19:29 Min.)..

Liszt at the Opera I
Liszt, Franz
London. Hyperion. 1990. 2 CDs in 1 Box. Werke, Kl ; Vol. 6.

Liszt at the Theatre: Fantasies, transcriptions and paraphrases upon incidental music by Liszt, Weber, Beethoven, Mendessohn and Lassen
Liszt, Franz
London. Hyperion,. P 1992.. 1 CD..

Liszt-Bartok.: Bericht über die zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz. Report of the second International Musicological Conference.
Gárdonyi, Zoltán. ; Szabolcsi, Bence,
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1963.. 596 p..

Liszt-Bibliographien: selbständige und versteckte Bibliographien und Nachschlagewerke zu Leben und Werk
Stock, Karl F. ; Heilinger, Rudolf ; Stock, Marylène
Graz. Stock & Stock. 1997. VI, 74 S.. Bibliographieverzeichnisse großer Österreicher in Einzelbänden.
ISBN 3-900818-22-3

Liszt-Brevier
Kapp, Julius
Leipzig . Breitkopf & Härtel. 1910. 104 S..

Liszt, Carolyne, and the Vatican: the story of a thwarted marriage as it emerges from the original church documents
Walker, Alan, ; Erasmi, Gabriele
Stuyvesant, N.Y.. Pendragon Press,. cop. 1991. xvi, 257 s..

The Liszt companion
Arnold, Ben ; Liszt, Franz
Westport, Conn. [u.a.]. Greenwood. 2002. XII, 485 S..
ISBN 0-313-30689-3

Liszt, composer, and his piano works: descriptive guide and critical analysis, written in a popular and concise style
Westerby, Herbert
Repr. [d. Ausg.] London 1936. Westport, Conn.. Greenwood Pr.. 1970. IX, 336 S..
ISBN 0-8371-4365-9

Liszt-Denkmal, Weimar
Liszt, Franz, ; Friedrich, G.
Frankfurt am Main. Stadt- und Univ.-Bibliothek ;. 2003.. Online-Ressource. ;.

<<"Der>> Liszt des Violoncellos": Kammermusikvariationen zu Offenbach im Marmorsaal Bad Ems 1992/1993
Hawig, Peter
Bad Ems . Verein für Geschichte, Denkmal- und Landschaftspflege. 1994. 28 S..

Liszt-emlékek Szekszárdon
Vendel-Mohay, Lajosné
Szekszárd. Béri Balogh Ádam Megyei Múzeum. 1986. 152 S.. Múzeumi füzetek.
ISBN 963-01-7227-5

Liszt en son temps: documents choisis, présentés et annot.
Huré, Pierre-Antoine [Hrsg.]
Paris. Hachette. 1987. 669 S.. Collection Pluriel ; 8469 : Inédit.
ISBN 2-01-011770-0

Liszt en zijn tijd
Smets, Irene
[Brussel]. BRT Uitg.. 1987. 394 S. : Ill..
ISBN 90-5096-008-1

Liszt et la pédagogie du piano: essai sur l'art du clavier selon Liszt
Ott, Bertrand
2. éd. Issy-les-Moulineaux. Ed. EAP. 1987. 313 S.. Collection Psychologie et pédagogie de la musique ; 2.
ISBN 2-86491-007-1

Liszt et la rhapsodie
JankÐelÐevitch, Vladimir
[Paris] . Plon. 1979->.

Liszt et ses enfants,: Blandine, Cosima & Daniel,
Bory, Robert.
Paris, . R. A. Corrêa. [1936]. 227 p., 2 l..

Liszt et son temps: documents choisis, présentés et annot., préc. de Dionysos ou le crucifié?
Huré, Pierre-Antoine
Paris. Hachette. 1987. 669 S.. Collection Pluriel : Inédit.
ISBN 2-01-011770-0

Liszt Ferenc
Gál, Zsuzsa
Budapest. Holnap K.. 2001. 102 S..
ISBN 963-346-477-3

Liszt Ferenc: életének regénye
Gál, György Sándor
4. kiad. Budapest. ZenemÍukiadó. 1975. 718 S..
ISBN 963-330-079-7

Liszt Ferenc: származása és családja
Békefi, ErnÍo
2. Aufl. Budapest. ZenemÍukiadó. 1973. 117 S..
ISBN 963-330-056-8

Liszt Ferenc: élete képekben és dokumentumokban
László, Zsigmond ; Mátéka, Béla
Budapest. ZenemÍukiadó. 1978. VIII,195 S..
ISBN 963-330-249-8

Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltan és Pécs-Baranya
Nádor, Tamás
Pécs. 1986. 112, VII S..
ISBN 963-01-6968-1

Liszt Ferenc es Bartok Bela emlekere
Szabolcsi, Bence ; Bartha, Dénes
Budapest. Akad. Kiado. 1955. 560 S.. Zenetudomanyi Tanulmanyok ; 3.

Liszt Ferenc hagyatéka a Budapesti ZenemÍuvészeti FÍoiskolán
Eckhardt, Mária
Budapest. Liszt Ferenc ZenemÍuvészeti FÍoiskola. Acta Academiae Artis Musicae de Francisco Liszt Nominatae ; ....
ISBN 963-01-7310-7

Liszt Ferenc Magyarországon, 1874 - 1886
Legány, DezsÍo
Budapest. ZenemÍukiadó. 1986. 300 S..
ISBN 963-330-625-6

Liszt Ferenc magyar stilusa
Gárdonyi, Zoltán
Budapest. Mayar Nemzeti Múzeum. 1936. 125 S. : Notenbeisp.. Musicologia Hungarica ; 3.

Liszt Ferenc magyar stílusa
Gárdonyi, Zoltán
Budapest . Országos Széchényi Könyvtár. 1936. 125, 12 S..

Liszt Ferenc Memorial Museum: catalogue
Eckhardt, MÎaria P.
Budapest. Liszt Ferenc Acad. of Music. 1986. 84 S..
ISBN 963-01-7469-3

Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére
Szabolcsi, Bence ¬[Red.]¬ ; Bartha, Dénes ¬[Red.]¬
Budapest. Akad. Kiadó. 1955. 560 S.. Zenetudományi tanulmányok ; 3.

Liszt Ferenc és Bartok Béla emlékére
Szabolcsi, Bence [Hrsg.] ; Bartha, Dénes [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1955. 560 S.. Zenetudományi Tanulmányok ; 3.

Liszt Ferenc és Bartok Béla emlékére
Szabolcsi, Bence ; Bartha, Dénes
Beograd. Filozofski Fakultet, Univ. u Beogradu. 1997. XV, 274 S.. Zenetudományi tanulmányok ; 3.
ISBN 86-80269-33-6

Liszt Ferenc válogatott levelei
Liszt, Franz ; Eckhardt, MÎaria P.
Budapest. ZenemÍuk..
ISBN 963-330-677-9

Liszt-Festival
Liszt
[Gütersloh] . [Bertelsmann Schalplattenring] .

¬Das¬ Liszthaus in Weimar
Handrick, Willy
2. Aufl.. Weimar. Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur. 1987. 32 S. : Ill.(z. T. farb.).
ISBN 3-7443-0025-0

Das Liszthaus in Weimar
Weilguny, Hedwig
Weimar. 1969. Faltbl.

Liszt heute: Bericht über das internationale Symposion Eisenstadt, 8. - 11. Mai 1986
Winkler, Gerhard J.
Eisenstadt. Burgenländ. Landesmuseum. 1987. 167 S.. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 78.
ISBN 3-85405-104-2

Lisztiana: Erinnerungen an Franz Liszt in Tagebuchblättern, Briefen und Dokumenten aus den Jahren 1873 - 1886/87
Ramann, Lina ; Seidl, Arthur ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Mainz ¬[u.a.]¬. Schott. 1983. 475 S. : Ill., Noten.
ISBN 3-7957-1782-5

LISZTIANA : ERINNERUNGEN AN FRANZ LISZT IN TAGEBUCHBLAETTERN, BRIEFEN U. DOKUMENTEN AUS D. JAHREN 1873 - 1886/87 / LINA RAMANN. HRSG. VON ARTHUR SEIDL. TEXTREV. VON FRIEDRICH SCHNAPP
Ramann, Lina ; Schnapp, Friedrich
MAINZ ; LONDON ; NEW YORK ; TOKYO. SCHOTT. 1983. 475 S. : ILL., NOTEN.
ISBN 3-7957-1782-5